Sàng lọc bệnh đái tháo đường cho hơn 1.500 người dân
(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng Ngày phòng, chống đái tháo đường thế giới, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh tổ chức khám sàng lọc, tư vấn miễn phí bệnh đái tháo đường cho 1.540 người dân 4 xã Thạch Quý (TP Hà Tĩnh), Hộ Độ (Lộc Hà), Thanh Lộc (Can Lộc), Xuân Hải (Nghi Xuân).
8a41x9cf5xc222xfbadx1169fx9e31x9d0dxaae2x1175fx8e30xe3e2x1205axe128xab46x1121cx1220exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxb5d0x978cxc9aexXexX0xdce0xXaxX17xX18xX19xXexX0x106f2xbfdexX19xa562xXexX0xXaxefb2xX9xba54xXdxX18x96f8xX2fxfb19xf116xc2dbxX5xa4d9xXbxXdxX17xX32xXexbcecxff50x11333xe01dxX9xXdxddd4xX2cxX9xX23xd76axX3dxXaxX9xb615x11723xX35xX9xXbxXaxX4axX24xX9xX49xb21bx95ecxX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xXax8ee7xX3dxX9xX2axcfe4x918fx10c63xX63xX9xX3dxX3exX53xX54xX35xX9xX19x9c55xX3dxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xfe27xX17xX18xX19xX32xXexX7fxX53x1065cxX3dxX3exX9xa1f0xX3dxX3exX9xecaaxX3exX3cxX26xX9xX33xXax11ec3xX3dxX3exda62xX9xX2cxXaxe702xX3dxX3exX9xX49xX4axX35xX9xXbxXaxX4axX24xX9xX49xX53xX54xX3dxX3exX9xXbxXax11458xX9xX3exX35xa166xX35xX99xX9xX5xae6axb6a2xX3dxX3exX9xXbxX6dxXcxX9xX6xX9xXbxXb2xX9xX19xb77bxX9xX33xXaxX96xX3dxX3exX9xX7fxX3cxX9xX5x10ceexX3dxXaxX9xXbx10f67xX9xX2cxXaxX8bxX2cxX9xf7c9xXaxX4axXcxX9xX2fxX3cxX3dxX3exX9xXdxX41xX2cxX99xX9xXbxX53xX9xbc8fx105fdxX3dxX9xXcxX35x97efxX3dxX9xX33xXax9de7xX9xX23xX45xX3dxXaxX9xX49xX4axX35xX9xXbxXaxX4axX24xX9xX49xX53xX54xX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX2axX61xX62xe9c7xX63xX9xX3dxX3exX53xX54xX35xX9xX19xX6dxX3dxX9xX11cxX9xd8a2xddc6xX9xX5xXax10f95xX2cxXaxX9xbb16xXbcx114a0xX9x10868xX5xX7xX9xX7fxX3cxX9xX5xXd6xX3dxXaxeb85xX99xX9xX7fxa9a5xX9xb5ddxX147xX9xX138x127a6xX147xX2cxX9xX7fxX3cxX143xX99xX9xX5xXaxX18xX3dxXaxX9xX14dxX147xX2cxX9xX138xX4xX18xX3dxX9xX14dxX147xX2cxX143xX99xX9x96e1xXbcxX6dxX3dxX9xX7fxc94exX35xX9xX138xX8fxX3exXaxX35xX9xX16bxXbcxX6dxX3dxX143xX61xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf145xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX12bxXbxda63xX18xXdxX35xX3exX3dx97ecxX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xXbbx9adbxX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX18xX3dxX3exX9xXdxX24xX2cxX9xX23xX17xX3dxXaxX9xX19xX18xX35xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX19xXbcxX24xX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX24xX3dxX9xX2axX9xX62xX63xX63xX9xX3dxX3exXbcxX24xX35xX9xX19xX18xX3dxX32xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a6xX1cxX1cxX35xX61xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX61xXf4xX3dxX1cxX3dxX17xc72exX2fxX1cxX2axb72exX11cxf436xX1cxX212xX212xX19xcf34xX2axX63xX62xb64fxX63x11282xXbxX2axX212xX62xX214xXdxX63xX61x10b70xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX20exX35xX19xXbxXaxX1a6xX214xX63xX63xX33xX12bxX1aexXaxX17xX35xX3exXaxXbxX1a6xX11cxX63xX63xX33xX12bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX12bxXbxX1a0xX18xXdxX35xX3exX3dxX1a6xX9xX228xXbcxX2fxXbxX35x10ac8xX26xX1aexX32xXexX4xX4axX3dxX9xX23xX147xX9xX5xXbbxXbcxX3dxX3exX9xXbxX6dxXcxX9xX6xX9xXbxXb2xX9xX19xXcaxX9xX33xXaxX96xX3dxX3exX9xXbx11e4axX3dxXaxX9xXdxXf5xX26xX9xXcxX4axXbcxX9xX12bx112e7xXbxX9xX3dxX3exXaxX35xX45xXcxX9xXe2xX35xa030xXcxX9xXbxXbbxX18xX9xX49xX53xX54xX3dxX3exX9xXaxXbcxX26xXb2xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX45xX3dxXaxX9xX3dxXaxX6dxX3dxX61xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX18fxX24xX19xX26xX32xXexX5xX130xX35xX9xX2cxX4axX2cxX9xX3dxX5dxX35xX9xX49xXb2xX3dxX99xX9xX23xX4axX2cxX9xX2fxXd6xX9xX5xXbbxXbcxX3dxX3exX9xXbxX6dxXcxX9xX6xX9xXbxXb2xX9xX19xXcaxX9xX33xXaxX96xX3dxX3exX9xXbxX2a5xX3dxXaxX9xX49xX12cxX9xXe2xXaxX4axXcxX99xX9xX49xX24xX9xXaxXbcxX26xXb2xXbxX9xX4axX33xX99xX9xX49xX24xX9xX2cxXaxX2a5xX9xX2fxX9dxX9xXe2xXaxX9dxX35xX9xX18fxd306xd6c9xX9xX138xX2cxXaxX35xca88xXbcxX9xX2cxX18xX24xX99xX9xX2cxX6dxX3dxX9xX3dxdf68xX3dxX3exX143xX99xX9xX49xX24xX9xX49xX53xX54xX3dxX3exX9xXaxXbcxX26xXb2xXbxX9xX138xX23xe575xX3dxX3exX9xXbxX17xX2fxXbxX9xX3dxXaxX18xX3dxXaxX99xX9xXcxX4axX26xX9xX49xX24xX9xX49xX53xX54xX3dxX3exX9xXaxXbcxX26xXb2xXbxX9xX2cxae91xXcxX9xXbxX18xX26xX143xX61xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX18fxX24xX19xX26xX32xXexX5xXbbxX24xX3dxX3exX9xX2fxX9dxX9xX2axX61xX62xX11cxX63xX9xX3dxX3exX53xX54xX35xX9xX49xX53x117fbxX2cxX9xXe2xXaxX4axXcxX99xX9xX33xXaxX4axXbxX9xXaxX35xX45xX3dxX9xXbxX35xX356xX3dxX9xX49xX4axX35xX9xXbxXaxX4axX24xX9xX49xX53xX54xX3dxX3exX9xX219xX214xX63xX9xXbxXbbxX53xX54xX3dxX3exX9xXaxX3d2xX33xX99xX9xX49xX4axX35xX9xXbxXaxX4axX24xX9xX49xX53xX54xX3dxX3exX9xX2axX219xX63xX9xXbxXbbxX53xX54xX3dxX3exX9xXaxX3d2xX33xX61xX9xX149xX363xX2cxX9xX23xX35xX45xXbxX9xXbxXbbxX24xX3dxX3exX9xX49x8c84xX9xX2cxX438xX9xXaxX5dxX3dxX9xX21fxX63x91b2xX9xXbxXbbxX53xX54xX3dxX3exX9xXaxX3d2xX33xX9xXdxX3cxX9xXdxX39exX3dxX9xX49xX39exXbcxX9xX33xXaxX4axXbxX9xXaxX35xX45xX3dxX61xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX18fxX24xX19xX26xX32xXex10e94xXb6xX35xX9xX2cxX4axX2cxX9xXbxXbbxX53xX54xX3dxX3exX9xXaxX3d2xX33xX9xX2cxX438xX9xX3dxX3exXbcxX26xX9xX2cxX5dxX9xXcxede4xX2cxX9xX23xX45xX3dxXaxX99xX9xX2cxX4axX2cxX9xX23xX4axX2cxX9xX2fxXd6xX9xX49xX12cxX9xXbxX53xX9xXf4xXf5xX3dxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xXb2xXbxX9xX2cxX4axX2cxX9xe3dcxXbcxX26xX9xXbxXbbx9a39xX3dxXaxX9xX2cxXaxeb6axX3dxX9xX49xX24xX4axX3dxX9xXbxX35xXb2xX33xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX49xX2bexX9xX12bxX4axX2cxX9xX49xba07xX3dxXaxX9xX2cxXaxX4d0xX3dxX9xX49xX24xX4axX3dxX9xXf4xX3cxX9xXaxX53xXb6xX3dxX3exX9xX49xX35xX356xXbcxX9xXbxXbbxX4eaxX9xX2fxXb6xXcxX99xX9xX49xdd42xX3dxX3exX9xX33xXaxX4axX2cxX9xX49xbb8cxX9xX3dxXaxX37axXcxX9xXaxX130xX3dxX9xX2cxXaxXb2xX9xX3dxXaxbb70xX3dxX3exX9xXaxbb49xXbcxX9xX4c4xXbcxX171xX99xX9xX23xX35xXb2xX3dxX9xX2cxXaxX8bxX3dxX3exX9xX3dxX3exXbcxX26xX9xXaxX35xX2bexXcxX9xX2cx10873xX18xX9xX23xX45xX3dxXaxX61xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX18fxX24xX19xX26xX32xXexX18fxc47fxX3dxX9xX2cxX130xX3dxXaxX9xX49xX438xX99xX9xX5xXbbxXbcxX3dxX3exX9xXbxX6dxXcxX9xX2cxX96xX3dxX9xX2cxXf5xX33xX9xX33xXaxX4axXbxX9xXaxX5dxX3dxX9x9fd2xX593xX9xX3dxX3exX3cxX3dxX9xXbxX54xX9xXbbxX5dxX35xX9xXbxXbcxX26xX56cxX3dxX9xXbxXbbxXbcxX26xX356xX3dxX9xXf4xX356xX9xX2cxX4axX2cxX9xXe2xX35xXb2xX3dxX9xXbxXaxX8bxX2cxX9xX3exX35xX510xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX147xX3dxX3exX9xX49xX51axX3dxX3exX9xXaxX35xX2bexXbcxX9xXf4xX3cxX9xX3dxXaxX530xX3dxX9xX23xX35xXb2xXbxX9xX2fxXb6xXcxX9xX3dxX3exXbcxX26xX56cxX3dxX9xX3dxXaxX6dxX3dxX99xX9xX19xXf5xXbcxX9xXaxX35xX45xXbcxX9xX2cxX54exX18xX9xX23xX45xX3dxXaxX9xX49xX4axX35xX9xXbxXaxX4axX24xX9xX49xX53xX54xX3dxX3exX99xX9xX2cxX4axX2cxXaxX9xX19xXcaxX9xX33xXaxX96xX3dxX3exX9xX3dxX3exXbcxX26xX9xX2cxX5dxX9xXcxX499xX2cxX9xX23xX45xX3dxXaxX9xXf4xX3cxX9xX2cxX4axX2cxX9xX23xX35xX45xX3dxX9xX33xXaxX4axX33xX9xXaxX130xX3dxX9xX2cxXaxXb2xX9xX23xX35xXb2xX3dxX9xX2cxXaxX8bxX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX3dxX3exX53xX54xX35xX9xX19xX6dxX3dxX61xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x12784xXbcxXbxXaxX24xXbbxX32xXexX0xX23xXexX5xXaxX18xX3dxXaxX9xX14dxX24xX18xX3dxX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thanh Loan