Hồ Gươm đẹp hoài cổ mùa cây trụi lá
Mỗi khi những cây cổ thụ bên Hồ Gươm trơ trụi hết lá, vẻ đẹp hoài cổ lại ùa về, khiến lòng người bâng khuâng.
5b3bxb0ccxd31axebfcxbcbcx89ccx10a55xd313x72c5xX7x8ba8xdbddxd625x99cdxbb03xf043xX5xe92dxXax10a27x7fa7x7307xX3xf218xc250xcd4cxed39xX3x8c7cx1017bxXbxX3xX1xabfaxe9a8xXdxX3xX4x992fxX3xX19x6139xX6xX3xX4xf4b5xbc14xX3xXex7accxbf65xXdxX3xX5x7f3fxX0xcad9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x10a4dxXaxX12x99c6xf48cxXdxX3x84cfxX1xXdxX3x7ac8xX1x9747xX54xaaf1xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX25xX3xXexX1xX31xX3x63a5xa26bxX54xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX30xX18xX3xXexX30xX31xXdxX3xX1x9e1exXexX3xX5xX35x7e8axX3xa3f9xb834xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1xX20xX21xXdxX3xX4xX25xX3xX5x10264xXdxX3xX28xX6xX3xX82xaa2cxX80xX3xX50xX1xXdxX7bxX54xX3xX5x8c5dxX54xX58xX3xX54xX58xX17xc260xXdxX3xX65xX2cxX54xX58xX3xX50xX1x93e8xX2cxX54xX58x93a1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa1bxX20xX49xX2dxXaxX12xX0xXdxX19xX58xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xe138xf400x62b9xXdxX49xXexX1xe3fdxX2xebfbxXe5x6e73xe701xX49xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxXe3xX65xX5xX20xX4xX50xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX5xX10x9ae0xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX30xXdxX58xX1xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX37xX37xXdxXb8xX65xX6xX20xX1xX6xXexXdxX54xX1xXb8xX82xX54xX37xX54xX10xXdexX7xX37xX2xcbe2xXe5xe5fdxX37xX2xXe5x6375xX49xa1b6xX2xX144xXexX2x10318xX13exc0d9xX5xXe5xXb8xaaf4xXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX3xX58xXb4xX20xX19xX3xX49xX10xXbxX3xX1xX20xX6xXdxX3xX4xX20xX3xX19xXb4xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX30xXb4xXdxX3xX5xX6xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf214xX6xXbxXexXdxX20xX54xXaxX12xc1efx10678xX19xX3xX58xXdxX56xX6xX3xX5xXa3xX54xX58xX3xX13xX21xX3xX198x9933xXdxX80xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXbxX3xX54xX1xX17xX3xX19xX1aaxXexX3xX65x903axX4xX3xXexX30xX6xX54xX1xX3xXexXb4xX2dx5de6xXexX3xX19xf0f8xXb8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX20xX49xX2dxXaxX12xX0xXdxX19xX58xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xXdcxXddxXdexXdxX49xXexX1xXe3xX2xXe5xXe5xXe7xXe8xX49xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxXe3xX65xX5xX20xX4xX50xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX5xX10xX100xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX30xXdxX58xX1xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX37xX37xXdxXb8xX65xX6xX20xX1xX6xXexXdxX54xX1xXb8xX82xX54xX37xX54xX10xXdexX7xX37xX2xX13cxXe5xX13exX37xX2xXe5xX142xX49xX144xX2xX144xXexX14bxX2xX13cxX5xX2xXb8xX14fxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX3xX58xXb4xX20xX19xX3xX49xX10xXbxX3xX1xX20xX6xXdxX3xX4xX20xX3xX19xXb4xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX30xXb4xXdxX3xX5xX6xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX20xX54xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexXddxX6xX5xXdxX58xX54xXe3xX3xX14fxXb4xX7xXexXdxX100xX2dxXe8xXaxX12xX18fxX35xX4xX3xX50xXdxX7bxX54xX3xXexX30x9770xX4xX3xX54xX1xX17xX3xXcxX1xX35xXbxX3xe314xX28xX6xX80xX3xXcxX1xX35xXbxX3xXc8xX2dbxXexX80xX3xXcxX1xX35xXbxX3xX13xXa3xX6xX3x83b3xX1xX20xX54xX58xX3xXexX92xX20xX3xX54xX66xX54xX3xX7xa254xX3xX1xX21xXdxX3xX1xXa3xX6xX3xX4xe991xX6xX3xX4xcf33xX54xX1xX3xX1xX14xXb8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX20xX49xX2dxXaxX12xX0xXdxX19xX58xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xXdcxXddxXdexXdxX49xXexX1xXe3xX2xXe5xXe5xXe7xXe8xX49xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxXe3xX65xX5xX20xX4xX50xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX5xX10xX100xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX30xXdxX58xX1xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX37xX37xXdxXb8xX65xX6xX20xX1xX6xXexXdxX54xX1xXb8xX82xX54xX37xX54xX10xXdexX7xX37xX2xX13cxXe5xX13exX37xX2xXe5xX142xX49xX144xX2xX144xXexX144xX144xfb0dxX144xX5xX142xXb8xX14fxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX3xX58xXb4xX20xX19xX3xX49xX10xXbxX3xX1xX20xX6xXdxX3xX4xX20xX3xX19xXb4xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX30xXb4xXdxX3xX5xX6xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX20xX54xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexXddxX6xX5xXdxX58xX54xXe3xX3xX14fxXb4xX7xXexXdxX100xX2dxXe8xXaxX12x6293xXb4xf75fxX54xX3xXexX1xaa2exX3xX49xX6xX54xX1xX3xXexX1x9e0exX54xX58xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xXa3xX54xX3xX4x10adcxX3xX4xX422xXb4xX3xXcxX1xX66xX3xX13xX2dbxX4xX80xX3xXexX1xX35xXbxX3xX4xX1xX28xX6xX3xXc8xX35xX20xX3xa748xX54xX80xX3xXdcxXb4xX54xX58xX3x10c5cxXb4xX6xX54xX1xX3xX4xXa3xX54xX3xX4xX441xX3xX1bxX99xX54xX3xXc8xX21xX3xc1ecxXdxX1cfxXb4xX80xX3xXexX17xca6exX54xX58xX3xX1bxX21xXdxX3xb1ddx805cxX3xXcxX1xX35xXdxX3xXcxX25xXb8xXb8xXb8xX3xX1bxX99xXb4xX3xX5xX21xX3xX54xX1xX17xX54xX58xX3xX4xc99cxX54xX58xX3xXexX30xcc97xX54xX1xX3xX50xXdxX7bxX54xX3xXexX30xX2dbxX4xX3xX54xX1xXdxX99xXb4xX3xX58xXdxX35xX3xXexX30x72ffxX3xX82xc2a4xX54xX3xX1xX441xX6xX80xX3xX5xX4c7xX4xX1xX3xX7xc06exX3xX4xX319xX6xX3xXcxX1xX319xX3xX1bxX4a7xXb8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX20xX49xX2dxXaxX12xX0xXdxX19xX58xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xXdcxXddxXdexXdxX49xXexX1xXe3xX2xXe5xXe5xXe7xXe8xX49xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxXe3xX65xX5xX20xX4xX50xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX5xX10xX100xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX30xXdxX58xX1xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX37xX37xXdxXb8xX65xX6xX20xX1xX6xXexXdxX54xX1xXb8xX82xX54xX37xX54xX10xXdexX7xX37xX2xX13cxXe5xX13exX37xX2xXe5xX142xX49xX144xX2xX144xXexX13exX14bxX13exX144xX5xX3b5xXb8xX14fxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX3xX58xXb4xX20xX19xX3xX49xX10xXbxX3xX1xX20xX6xXdxX3xX4xX20xX3xX19xXb4xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX30xXb4xXdxX3xX5xX6xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX20xX54xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexXddxX6xX5xXdxX58xX54xXe3xX3xX14fxXb4xX7xXexXdxX100xX2dxXe8xXaxX12xXcx9f4bxX3xXexX1xX35xX54xX58xX3xX14bxX37xX142xXe5xX2xX149xX80xX3xXcxX2ffxX3xX13xX21xX3xX198xX1aaxXdxX3xXexX1xe6b2xX3xX1bxXdxX427xX19xX3xX47bxX1xX4a7xX54xX58xX3xX58xXdxX6xX54xX3xX1bxXdxX3xX65xX1aaxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX80xX3xX54xX18xXdxX3xX1bxX2cxX2dxX3xX50xX1xX4a7xX54xX58xX3xX4xX1x820cxX3xX5xX21xX3xX1bxXdxX427xX19xX3xX1bxX7bxX54xX3xX1bxX17xX483xX4xX3xX2dxX66xXb4xX3xXexX1xX5fexX4xX1xX3xX4xX319xX6xX3xX49xXb4xX3xX50xX1xX35xX4xX1xX3xXexX30xX20xX54xX58xX3xX54xX17x10eaaxX4xX3xX82xX21xX3xX467xXb4xc95bxX4xX3xXexX7bxX3xX19xX21xX3xX4xXa3xX54xX3xX5xX21xX3xX54xX18xXdxX3xX58xX430xX54xX3xX65xX441xX3xXexX4adxX54xX1xX3xX2dxX66xXb4xX3xX82xX21xX3xX54xXdxX99xX19xX3xXexX30exX3xX1xX21xX20xX3xX4xX319xX6xX3xX54xX58xX17xXaaxXdxX3xX13xX21xX3xX198xX1aaxXdxXb8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX20xX49xX2dxXaxX12xX0xXdxX19xX58xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xXdcxXddxXdexXdxX49xXexX1xXe3xX2xXe5xXe5xXe7xXe8xX49xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxXe3xX65xX5xX20xX4xX50xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX5xX10xX100xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX30xXdxX58xX1xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX37xX37xXdxXb8xX65xX6xX20xX1xX6xXexXdxX54xX1xXb8xX82xX54xX37xX54xX10xXdexX7xX37xX2xX13cxXe5xX13exX37xX2xXe5xX142xX49xX144xX2xX144xXexX142xX13cxf407xX2xX5xX73exXb8xX14fxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX3xX58xXb4xX20xX19xX3xX49xX10xXbxX3xX1xX20xX6xXdxX3xX4xX20xX3xX19xXb4xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX30xXb4xXdxX3xX5xX6xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX20xX54xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexXddxX6xX5xXdxX58xX54xXe3xX3xX14fxXb4xX7xXexXdxX100xX2dxXe8xXaxX12xX18fxX1xX1c3xX6xX3xX1bxX30exX54xX58xX3xX54xX1xXdxX99xXb4xX3xX58xXdxX35xX3xXexX30xX4c7xX3xX82xX4caxX54xX3xX1xX441xX6xX80xX3xX5xX4c7xX4xX1xX3xX7xX4d8xX3xX4xX319xX6xX3xXcxX1xX319xX3xX1bxX4a7xX80xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX5xX21xX3xX54xX18xXdxX3xX19xX21xX3xX65x72d9xXexX3xX50x103b7xX3xX49xXb4xX3xX50xX1xX35xX4xX1xX3xX54xX21xX20xX3xX4x5ca4xX54xX58xX3xXbxX1xX31dxXdxX3xX58xX1xf4bcxX3xXexX1xX4caxX19xX3xX50xX1xXdxX3xX1bxX7bxX54xX3xX82xX661xXdxX3xX13xX21xX3xX198xX1aaxXdxXb8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX20xX49xX2dxXaxX12xX0xXdxX19xX58xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xXdcxXddxXdexXdxX49xXexX1xXe3xX2xXe5xXe5xXe7xXe8xX49xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxXe3xX65xX5xX20xX4xX50xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX5xX10xX100xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX30xXdxX58xX1xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX37xX37xXdxXb8xX65xX6xX20xX1xX6xXexXdxX54xX1xXb8xX82xX54xX37xX54xX10xXdexX7xX37xX2xX13cxXe5xX13exX37xX2xXe5xX142xX49xX144xX2xX144xXexX13cxX144xXe5xXe5xX5xX144xXb8xX14fxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX3xX58xXb4xX20xX19xX3xX49xX10xXbxX3xX1xX20xX6xXdxX3xX4xX20xX3xX19xXb4xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX30xXb4xXdxX3xX5xX6xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX20xX54xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexXddxX6xX5xXdxX58xX54xXe3xX3xX14fxXb4xX7xXexXdxX100xX2dxXe8xXaxX12xX13xfbc2xX3xX82xX99xX80xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXbxX80xX3xX50xX1xX4a7xX54xX58xX3xX4xX1xX62fxX3xff9fxX3xX19xX21xXb4xX3xX54xX17xX661xX4xX3xXexX30xX20xX54xX58xX3xXdcxX6xX54xX1xX80xX3xX19xX21xX3xX4xXa3xX54xX3xX65xX944xXdxX3xX54xX1xX56xX54xX58xX3xX1xX21xX54xX58xX3xX4xX2cxX2dxX3xXdcxX6xX54xX1xX3xX54xX58xX430xXexX3xX4a7xX19xX3xXexX30xb947xX54xX3xX5xXa3xX54xX58xX3xX1xX14xX80xX3xX50xX1xX810xX20xX3xX5xX810xX20xX3xXexX30xX6xX54xX58xX3xX1bxXdxX427xX19xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX31dxX54xX1xX3xX1xX14xX3xXexX1xX66xX19xX3xX49xXb4xX2dxX66xX54xX3xXexX30xX20xX54xX58xX3xX54xX1xX56xX54xX58xX3xX54xX58xX21xX2dxX3xX54xX430xX54xX58xX80xX3xX1xXb4xX2dxX99xX54xX3xX31dxX20xX3xX54xX1xX56xX54xX58xX3xX54xX58xX21xX2dxX3xX19xX17xX6xX3xX50xX1xXdxX3xX1bxX4a7xX54xX58xX3xX82xX99xXb8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX20xX49xX2dxXaxX12xX0xXdxX19xX58xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xXdcxXddxXdexXdxX49xXexX1xXe3xX2xXe5xXe5xXe7xXe8xX49xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxXe3xX65xX5xX20xX4xX50xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX5xX10xX100xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX30xXdxX58xX1xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX37xX37xXdxXb8xX65xX6xX20xX1xX6xXexXdxX54xX1xXb8xX82xX54xX37xX54xX10xXdexX7xX37xX2xX13cxXe5xX13exX37xX2xXe5xX142xX49xX144xX2xX144xXexX149xX149xX3b5xXe5xX5xX149xXb8xX14fxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX3xX58xXb4xX20xX19xX3xX49xX10xXbxX3xX1xX20xX6xXdxX3xX4xX20xX3xX19xXb4xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX30xXb4xXdxX3xX5xX6xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX20xX54xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexXddxX6xX5xXdxX58xX54xXe3xX3xX14fxXb4xX7xXexXdxX100xX2dxXe8xXaxX12xe1d0xX319xX3xX5xX20xX92xXdxX3xX7xX430xX4xX3xX1xX20xX6xX3xX1bxX17xX483xX4xX3xXcxX2ffxX3xXexX30xX6xX54xX58xX3xX1xX20xX21xX54xX58xX3xX49xX4c7xXbxX3xXcxX7bxXexX3xX198xX58xXb4xX2dxX66xX54xX3xX1bxX35xX54xX3xX50xX1xX20xX10xX3xX7xX430xX4xX3xX7xXb4xX669xXexX3xX19xX28xX6xX3xXdcxXb4xX2cxX54xXb8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX20xX49xX2dxXaxX12xX0xXdxX19xX58xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xXdcxXddxXdexXdxX49xXexX1xXe3xX2xXe5xXe5xXe7xXe8xX49xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxXe3xX65xX5xX20xX4xX50xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX5xX10xX100xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX30xXdxX58xX1xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX37xX37xXdxXb8xX65xX6xX20xX1xX6xXexXdxX54xX1xXb8xX82xX54xX37xX54xX10xXdexX7xX37xX2xX13cxXe5xX13exX37xX2xXe5xX142xX49xX144xX2xX144xXexX3b5xX144xX3b5xX3b5xX5xX13cxXb8xX14fxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX3xX58xXb4xX20xX19xX3xX49xX10xXbxX3xX1xX20xX6xXdxX3xX4xX20xX3xX19xXb4xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX30xXb4xXdxX3xX5xX6xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX20xX54xXaxX12xX4cxX4dxXdxX3xX19xX28xX6xX80xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX5xX92xXdxX3xX19xX6xX54xX58xX3xX82xX83xX3xX1bxX1cxXbxX3xX50xX1xX35xX4xX3xX54xX1xX6xXb4xXb8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX20xX49xX2dxXaxX12xX0xXdxX19xX58xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xXdcxXddxXdexXdxX49xXexX1xXe3xX2xXe5xXe5xXe7xXe8xX49xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxXe3xX65xX5xX20xX4xX50xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX5xX10xX100xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX30xXdxX58xX1xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX37xX37xXdxXb8xX65xX6xX20xX1xX6xXexXdxX54xX1xXb8xX82xX54xX37xX54xX10xXdexX7xX37xX2xX13cxXe5xX13exX37xX2xXe5xX142xX49xX144xX2xX144xXexX73exXe5xX2xX14bxX5xX13exXb8xX14fxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX3xX58xXb4xX20xX19xX3xX49xX10xXbxX3xX1xX20xX6xXdxX3xX4xX20xX3xX19xXb4xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX30xXb4xXdxX3xX5xX6xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX20xX54xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexXddxX6xX5xXdxX58xX54xXe3xX3xX14fxXb4xX7xXexXdxX100xX2dxXe8xXaxX12xX4cxX28xX6xX3xXexX1xXb4xX80xX3xX54xX1xX56xX54xX58xX3xX4xX18xX54xX3xX58xXdxX441xX3xX7xX10xX3xX5xX92xX54xX1xX3xX82xX661xXdxX3xX5xX21xX54xX3xX7xX17xX18xX54xX58xX3xX19xf181xX54xX58xX3xX54xX1xX17xX3xX54xX1xX56xX54xX58xX3xX49xX31dxXdxX3xX5xX31xX6xX3xXbxX1xX319xX3xX50xX5fexX54xX3xX19xa21axXexX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX82xX21xX20xX3xX65xXb4xX25xXdxX3xX7xX661xX19xX3xX50xX1xXdxX7bxX54xX3xX54xX58xX17xXaaxXdxX3xXexX6xX3xX4xX441xX3xX4xX31dxX19xX3xX58xXdxX35xX4xX3xX65xX14xX54xX58xX3xX65xX99xX54xX1xX3xX50xX1xX441xX3xXexX31dxXb8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX20xX49xX2dxXaxX12xX0xXdxX19xX58xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xXdcxXddxXdexXdxX49xXexX1xXe3xX2xXe5xXe5xXe7xXe8xX49xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxXe3xX65xX5xX20xX4xX50xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX5xX10xX100xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX30xXdxX58xX1xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX37xX37xXdxXb8xX65xX6xX20xX1xX6xXexXdxX54xX1xXb8xX82xX54xX37xX54xX10xXdexX7xX37xX2xX13cxXe5xX13exX37xX2xXe5xX142xX49xX144xX2xX144xXexX142xX144xX142xX5xX14bxXb8xX14fxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX3xX58xXb4xX20xX19xX3xX49xX10xXbxX3xX1xX20xX6xXdxX3xX4xX20xX3xX19xXb4xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX30xXb4xXdxX3xX5xX6xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX20xX54xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexXddxX6xX5xXdxX58xX54xXe3xX3xX14fxXb4xX7xXexXdxX100xX2dxXe8xXaxX12xXcxX1xX7bxX3xX54xX1xX17xX54xX58xX80xX3xX82xX661xXdxX3xX54xX1xXdxX99xXb4xX3xX54xX58xX17xXaaxXdxX80xX3xX19xX28xX6xX3x7fb7xXb4xX2cxX54xX80xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX49xX17xXaaxX54xX58xX3xX54xX1xX17xX3xX5xX92xXdxX3xX19xX6xX54xX58xX3xX1bxX7bxX54xX3xX54xX1xXdxX99xXb4xX3xXdcxX2dbxX4xX3xX4xX31dxX19xX3xX54xX1xX7f1xXexXb8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX20xX49xX2dxXaxX12xX0xXdxX19xX58xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xXdcxXddxXdexXdxX49xXexX1xXe3xX2xXe5xXe5xXe7xXe8xX49xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxXe3xX65xX5xX20xX4xX50xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX5xX10xX100xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX30xXdxX58xX1xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX37xX37xXdxXb8xX65xX6xX20xX1xX6xXexXdxX54xX1xXb8xX82xX54xX37xX54xX10xXdexX7xX37xX2xX13cxXe5xX13exX37xX2xXe5xX142xX49xX144xX2xX144xXexX73exX144xX13exX5xX2xXe5xXb8xX14fxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX3xX58xXb4xX20xX19xX3xX49xX10xXbxX3xX1xX20xX6xXdxX3xX4xX20xX3xX19xXb4xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX30xXb4xXdxX3xX5xX6xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX20xX54xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexXddxX6xX5xXdxX58xX54xXe3xX3xX14fxXb4xX7xXexXdxX100xX2dxXe8xXaxX12xXaf2xXd93xX4xX3xX65xXdxX1cfxXexX80xX3xX1xX4adxX54xX1xX3xX31dxX54xX1xX3xXcxX1xX35xXbxX3xX2e7xX28xX6xX3xXb4xX2dxX3xX54xX58xX1xXdxX66xX19xX80xX3xXexX30xX422xX19xX3xX19xXd93xX4xX3xX7xX6xXb4xX3xX54xX1xX56xX54xX58xX3xXexX1xX2cxX54xX3xX4xX21xX54xX1xX3xX50xX1xd044xX54xX58xX3xX50xX1xXdxXb4xX3xX4xX319xX6xX3xX4xX2cxX2dxX3xX65xX199xX54xX58xX3xX5xX4caxX54xX58xX80xX3xX4xX2cxX2dxX3xX58xX92xX20xX80xX3xX4xX21xX54xX1xX3xX5xXdxcc52xXb4xX3xX1bx9456xX3xXexX30xX18xX3xXexX30xX31xXdxX3xX5xX35xX3xX19xX6xX54xX58xX3xX82xX83xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1xX20xX21xXdxX3xX4xX25xX3xX50xX1xXdxX7bxX54xX3xX5xXa3xX54xX58xX3xX54xX58xX17xXaaxXdxX3xX65xX2cxX54xX58xX3xX50xX1xXb4xX2cxX54xX58xXb8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX20xX49xX2dxXaxX12xX0xXdxX19xX58xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xXdcxXddxXdexXdxX49xXexX1xXe3xX2xXe5xXe5xXe7xXe8xX49xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxXe3xX65xX5xX20xX4xX50xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX5xX10xX100xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX30xXdxX58xX1xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX37xX37xXdxXb8xX65xX6xX20xX1xX6xXexXdxX54xX1xXb8xX82xX54xX37xX54xX10xXdexX7xX37xX2xX13cxXe5xX13exX37xX2xXe5xX142xX49xX144xX2xX144xXexX2xX3b5xX149xX149xX5xX2xX2xXb8xX14fxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX3xX58xXb4xX20xX19xX3xX49xX10xXbxX3xX1xX20xX6xXdxX3xX4xX20xX3xX19xXb4xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX30xXb4xXdxX3xX5xX6xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX20xX54xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexXddxX6xX5xXdxX58xX54xXe3xX3xX14fxXb4xX7xXexXdxX100xX2dxXe8xXaxX12xX47bxX1xXdxX3xX1xX20xX21xX54xX58xX3xX1xX4a7xX54xX3xXdcxXb4xX669xX54xX58xX3xX82xX21xX3xXexX1xX21xX54xX1xX3xXbxX1xX669xX3xX5xX66xX54xX3xX1bxX927xX54xX80xX3xXc8xXaaxX3xX13xX14xX3xX4xX21xX54xX58xX3xX5xXb4xX54xX58xX3xX5xXdxX54xX1xX3xX1xX18xX54xX3xX82xX661xXdxX3xX19xXb4xX4a7xX54xX3xX82xX21xX54xX3xX7xX430xX4xX3xX19xX21xXb4xXb8xX3xXcxX1xX35xXbxX3xX2e7xX28xX6xX3xX54xX1xX17xX3xX65xX4a7xX54xX58xX3xX1xX20xX6xX3xX7xX10xX54xX3xX30xX30exX4xX3xX30xa446xX3xXexX30xX20xX54xX58xX3xX50xXdxX7bxX54xX3xXexX30xX2dbxX4xX3xX4xX25xX3xX50xX5fexX54xX1xX3xX30xX66xXb4xX3xXbxX1xX20xX54xX58xX3xX7xX20xXdxX3xX65xX441xX54xX58xX3xX54xX17xX661xX4xX3xX1xX14xXb8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX20xX49xX2dxXaxX12xX0xXdxX19xX58xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xXdcxXddxXdexXdxX49xXexX1xXe3xX2xXe5xXe5xXe7xXe8xX49xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxXe3xX65xX5xX20xX4xX50xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX5xX10xX100xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX30xXdxX58xX1xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX37xX37xXdxXb8xX65xX6xX20xX1xX6xXexXdxX54xX1xXb8xX82xX54xX37xX54xX10xXdexX7xX37xX2xX13cxXe5xX13exX37xX2xXe5xX142xX49xX144xX2xX144xXexX144xX142xX142xX13cxX5xX2xX142xXb8xX14fxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX3xX58xXb4xX20xX19xX3xX49xX10xXbxX3xX1xX20xX6xXdxX3xX4xX20xX3xX19xXb4xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX30xXb4xXdxX3xX5xX6xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX20xX54xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexXddxX6xX5xXdxX58xX54xXe3xX3xX14fxXb4xX7xXexXdxX100xX2dxXe8xXaxX12xX47bxX1xXb4xX54xX58xX3xX4xX31dxX54xX1xX3xX7f1xX2dxX3xX54xX1xX17xX3xX19xX1aaxXexX3xX65xX1c3xX4xX3xXexX30xX6xX54xX1xX3xXexX1xX319xX2dxX3xX19xXd93xX4xX3xX1bxdf4dxX19xX3xX4xX1xX7f1xXexX3xX13xX21xX3xX198xX1aaxXdxX3xX50xX1xXdxX7bxX54xX3xX65xX6xX20xX3xX54xX58xX17xXaaxXdxX3xXbxX1xX31dxXdxX3xX7xXdxX3xX19xX66xXb8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX20xX49xX2dxXaxX12xX0xXdxX19xX58xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xXdcxXddxXdexXdxX49xXexX1xXe3xX2xXe5xXe5xXe7xXe8xX49xXdxX7xXbxX5xX6xX2dxXe3xX65xX5xX20xX4xX50xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX5xX10xX100xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXe8xX19xX6xX30xX58xXdxX54xXddxX30xXdxX58xX1xXexXe3xX6xXb4xXexX20xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX37xX37xXdxXb8xX65xX6xX20xX1xX6xXexXdxX54xX1xXb8xX82xX54xX37xX54xX10xXdexX7xX37xX2xX13cxXe5xX13exX37xX2xXe5xX142xX49xX144xX2xX144xXexX144xXe5xX13exX2xX5xX2xX3b5xXb8xX14fxXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX20xX3xX58xXb4xX20xX19xX3xX49xX10xXbxX3xX1xX20xX6xXdxX3xX4xX20xX3xX19xXb4xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xXexX30xXb4xXdxX3xX5xX6xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX20xX54xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexXddxX6xX5xXdxX58xX54xXe3xX3xX14fxXb4xX7xXexXdxX100xX2dxXe8xXaxX12xX4cxX1aaxXexX3xX58xX441xX4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX80xX3xX54xX430xX54xX58xX3xX30xX441xXexX3xXdcxXb4xX669xX54xX58xX3xX19xXd93xXexX3xX1bxX17xXaaxX54xX58xX3xX467xXb4xX6xX3xX54xX1xX56xX54xX58xX3xXexX1xX2cxX54xX3xX4xX21xX54xX1xX80xX3xXexX35xX54xX3xX5xX35xX3xX54xX1xX17xX3xX50xX4adxX19xX3xX65xX17xX661xX4xX3xX4xX1xX2cxX54xX3xX54xX58xX17xXaaxXdxX3xX5xX56xX3xX50xX1xX35xX4xX1xX3xX4xX1xX13acxX19xX3xX5xX92xXdxX3xX1bxX427xX3xX7xXb4xX2dxX3xXexX17xX80xX3xX1bxX427xX3xX19xX18xX3xX19xX21xX54xX58xX80xX3xX54xX1xX17xX54xX58xX3xX4xX805xX54xX58xX3xXexX1xX13acxXexX3xX82xXb4xXdxX3xXexX17xX18xXdxX80xX3xX54xX1xX1aaxX54xX3xX54xX1xX4c7xXbxX3xX1bxX422xXb4xX3xX54xX4caxX19xX3xX19xX661xXdxXb8xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1093bxX20xXb4xX30xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX50xXdxX54xX1xXexX10xX49xX20xXexX1xXdxXb8xX82xX54xX0xX37xXbxX12