Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Đảng ủy Công an Hà Tĩnh kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong lực lượng.
3283x7d28xbc4bxc06fx52f6x4031x6abax33e9x9476xX7xbcbbx8795xb1cax41b3x4299xa996xX5x79f8xXaxX3xX7xXex69cfxX5xX10xX9xXaxXexX10x6cf7xXex3994xX6xX5xXdx73e7x9b3fx6762xX3xb8f9x3df0xX7xXexXdx8748xX15x8498xXaxb14ax877ex9eb0xX23xX22xX3xX4xX6x5f7bxX3xX1xXdx3a54xX27xX3x6bd0xX27xb7e0xX3x428bxXdx4952xc542xX3xXex501cxX6x8a1fxX3xX22xXdx9122xX45xX3xX7xX4exXexX4axX3xXexX1xXdxX3xX1x59f2xX23xX1xX3xX42x819fxX3xX5xX27x8fe2xXexX3x4a6dxX40xX23xX22xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX3x3844x71f6xX3x6851x4cd8xX23xX22xX3xX6xX23xX3x7138xX5bxX3xXcxa525xX23xX1xX0x3c8exX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX10xX6x9602xXaxX2fxX67xX40xX23xX22xX3x7fb6xX15xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX82xX5bxX3xXcxX86xX23xX1xX3xX42xXdx9554xX23xX3xX3exX27xX15x66bfxXexX3xX1cx3c51xX3xX5xbc7axX3xX23xX22xX1xXdxXb9xX45xX3xX23xX1xaf04xX23xX22xX3xXexX48x9c13xad0exX23xX22xX3xX1x9b92xXbxX3xXexX1xXdxXbfxX27xX3xXc6xX3xXexX1x89c5xX4xX3xXexX27xX3xX9cxXd7x98f9xX23xX22xX4axX3xX48x9f7dxX23xX3xX5xX27xX15xX3bxX23xX3xXbxX1x7066xX23xX3x3728xX103xX27xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX5xc027xX4xX3xX5xXd7xXddxX23xX22xa190xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8993xX37xX9cxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX7axX1xXdx32c3xX27xX3xX23xX22xX5bxX15xX3x4087xb2f4xX8ax343axX4axX3xX67xX40xX23xX22xX3xXa4xX15xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXex9048xX23xX1xX3xXex5d1cxX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX1xX78xXdxX3xX23xX22xX1x5601xX3xXexX173xX23xX22xX3xX42xXbfxXexX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX4axX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX3xX67xX40xX23xX22xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX77xX78xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX82xX5bxX3xXcxX86xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX42x40bexX3xX157xafefxX2xX15axX3xX1exX3xX157xX1e7xX157xX1e7xX119xX3x6bd8xX1xc084xX3xX129x6f16xX3xXexX1xXd7xX3xXexX1xXd7xXd8xX23xX22xX3xXexX48xX111xX4xX3xXcxX16exX23xX1xX3xX27xX60xX3xX82xX37xX5bxX23xX22xX3xXcxX48xX27xX23xX22xX3xbf70x45d2xX23xX22xX3x9c7bxX5bxX3xX7axX1xXa4xX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3x6263xX129x8d88xXcxX3xXcxX16exX23xX1xX3xX27xX60xX3xX30xX22xX27xX15x3293xX23xX3xXcxX1xX181xX3x7e8exX4exXdxX3xX4x9954xX23xX22xX3xX9cxX111xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xX3xXbxX7axX10xX23xXexX10xX48xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX23xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax6923xXdxX9cxXexX1xX24xX3x3f03xX2xX15axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x45fcxX1e7xbecfxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8axX8axXdxX119xX77xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX119xX223xX23xX8axX23xX10xX28dxX7xX8axX157xX1e7xX157xX2xX8axX2xX1e7xX294xX9cx9c7fxX2xX2a5xX2xX1e7xX1e7xX2xXexX2d4xX2a3xX2a5xX157xX1e7xX5xX1e7xX119xX26xXbxX22x9824xX48xX9xX157xX1e7xb00exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX1xXdxX3bxX27xX3xX3exX27xX40xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX4axX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX3xX67xX40xX23xX22xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX77xX78xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX82xX5bxX3xXcxX86xX23xX1xXaxX3xX8axX2fxX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX2fxX30xX1xXdxX3bxX45xX3xX42xX1e4xX3xX3exX27xX6xX4axX3xX4xX103xXbxX3xX27xX60xX4axX3xX230xX129xX232xXcxX3xX4xX4exX4xX3xX4xX103xXbxX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX77xX78xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX16exX23xX1xX3xX106xa78fxX3xX77xX4exX45xX3xX7xX4exXexX3xX4xX4exX4xX3xX3exX27xX15xX3xX106xX181xX23xX1xX4axX3xX3exX27xX15xXbfxXexX3xX106xX181xX23xX1xX4axX3xX1xXd7x5951xX23xX22xX3xX9cxb710xX23xX3xX4xXa4xX6xX3xXcxX48xX27xX23xX22xX3xXd7xaf94xX23xX22xX4axX3xX67xX40xX23xX22xX3xXa4xX15xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXcxX48xX27xX23xX22xX3xXd7xX3dexX23xX22xX4axX3xXcxX16exX23xX1xX3xX27xX60xX3xX82xX5bxX3xXcxX86xX23xX1xX3xX106xX44xX3xX5xX3a5xX23xX1xX3xX106x7590xX37xX4axX3xX4xX1xX16exX3xX106xX418xX37xX4axX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xXexX1xX111xX4xX3xX1xXdxX3bxX23xX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX223x57f9xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX3x61e8xX232xXcxX248xb80fx9df5xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX2fxX129xX6xX23xX3xXcxX1xXd7xXd8xX23xX22xX3xX223xX43exX3xX67xX40xX23xX22xX3xX27xX60xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX16exX23xX1xX3xX106xX3a5xX3xX5xX3a5xX23xX1xX3xX106xX418xX37xX4axX3xX4xX1xX16exX3xX106xX418xX37xX3xX4xX103xXbxX3xX27xX60xX4axX3xX230xX129xX232xXcxX3xX4xX4exX4xX3xX4xX103xXbxX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX77xX78xX3xX4x7751xX23xX3xX4xXeaxX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX223xX43exX3xX4xX1xX1f8xX23xX1xX3xXexX48xX181xX4axX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX1cxX31xX15xX3xX9cxX111xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX223xX5bxX3xX4xX4exX4xX3xX3exX27xX15xX3xX106xX181xX23xX1xX3xX4xXa4xX6xX3xX4xX103xXbxX3xX27xX60xX3xX4xX103xXbxX3xXexX48xXb9xX23xX3xX106xX44xX3xX1cxX31xX15xX3xX9cxX111xX23xX22xX3xX3exX27xX15xX3xX4xX1xXbfxX3xX5xX5bxX45xX3xX223xXdxX3bxX4xX4axX3xX4xX1xXd7xX3dexX23xX22xX3xXexX48x7484xX23xX1xX4axX3xX42xXbfxX3xX1xX37xX418xX4xX1xX3xX232xXcxX248xX457xX3xXexX37xX5bxX23xX3xX42xX1xX37xX4exX4axX3xX1x7a69xX23xX22xX3xX23xX4cbxX45xX3xX223xX5bxX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xXexX1xX111xX4xX3xX1xXdxX3bxX23xX3xX106xX418xXexX3xX1xXdxX3bxX27xX3xX3exX27xX40xX4axX3xX106xb37exX23xX22xX3xX3exX27xX15xX3xX106xX181xX23xX1xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX2fxX7axX103xXbxX3xX27xX60xX3xX4xX4exX4xX3xX4xX103xXbxX3xXexX1xXd7xXd8xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xXb9xX23xX3xX3exX27xX6xX23xX3xXexX31xX45xX3xX5xX3a5xX23xX1xX3xX106xX418xX37xX4axX3xX4xX1xX16exX3xX106xX418xX37xX3xX223xX5bxX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xXexX1xX111xX4xX3xX1xXdxX3bxX23xX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX223xX43exX3xX232xXcxX248xX457xX4axX3xX106x3350xX23xX22xX3xXexX1xXd8xXdxX3xX4xX1xX16exX3xX106xX418xX37xX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX106xX40xX23xX22xX3xX4xX103xXbxX3xX9cxXd7xX3cbxXdxX3xX223xX5bxX3xX230xX129xX232xXcxX3xXexX1xX111xX4xX3xX1xXdxX3bxX23xX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX223xX43exX3xX232xXcxX248xX457xX3xXexX1xX10xX37xX3xX3exX27xX15xX3xX106xX181xX23xX1xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX2fxX230xX129xX232xXcxX3xX4xX4exX4xX3xX4xX103xXbxX3xX106xX3a5xX3xX42xX1x38c0xX4xX3xXbxX1xX43exX4xX3xX42xX1xX1f5xX3xX42xX1xX4cbxX23xX3xX106xX44xX3xXexX48xXdxX44xX23xX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX111xX4xX3xX1xXdxX3bxX23xX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX223xX43exX3xX106xX3a5xX3xX106xX14fxX3xX48xX6xX3xX223xX5bxX3xX4xX4exX4xX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX223xX43exX3xX4xX103xXbxX3xX27xX60xX3xX22xXdxX6xX37xX119xX3x541axXdxX3bxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX3xX106xX40xX23xX22xX3xX223xXdxXb9xX23xX3xX77xX40xX37xX3xX106xX40xX45xX3xX106xX592xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xXb9xX23xX3xXexX68cxX4xX3xXexX1xXa4xX3xXexX43exX4xX4axX3xX4xX7bxX23xX22xX3xX45xXdxX23xX1xX4axX3xX4xX1xX1f8xX23xX1xX3xX1cxX4exX4xX4axX3xX22xX1f5xXbxX3xXbxX1x9d5fxX23xX3xX22xXdxXd1xX3xX23xX22xX1xXdxXb9xX45xX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX4axX3xX42xX60xX3xX4xXd7xX3dexX23xX22xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX106xX3dexX23xX3xX223xX181xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX2fxa265xX27xX6xX3xXexX1xX111xX4xX3xX1xXdxX3bxX23xX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX223xX43exX3xX232xXcxX248xX457xX3xX4xXa4xX6xX3xX4xX103xXbxX3xX27xX60xX3xX223xX5bxX3xX230xX129xX232xXcxX3xX4xX4exX4xX3xX4xX103xXbxX3xX106xX3a5xX3xX22xXdxX592xXbxX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX223xX5bxX3xX106xX40xX23xX22xX3xX223xXdxXb9xX23xX3xX48xX592xXexX3xX42xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX3bxX45xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX5xX3a5xX23xX1xX3xX106xX418xX37xX4axX3xX4xX1xX16exX3xX106xX418xX37xX4axX3xXexX1xX111xX4xX3xX1xXdxX3bxX23xX3xX23xX22xX1xX181xX3xX3exX27xX15xXbfxXexX4axX3xX4xX1xX16exX3xXexX1xX181xX3xX4xXa4xX6xX3xX67xX40xX23xX22xX2dxX3xX23xX22xX4cbxX23xX3xX23xX22x43c6xX6xX3xX1xX418xX23xX3xX4xX1xXbfxX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX418xX45xX4axX3xX42xX181xXbxX3xXexX1xXd8xXdxX3xX4xX1f5xX3xX23xX1xXd1xX23xX22xX3xX4xX1xX16exX3xX106xX418xX37xX3xXbxX1xX24dxX3xX1xXddxXbxX4axX3xX7xX4exXexX3xX223xX3cbxXdxX3xX15xXb9xX27xX3xX4xX741xX27xX3xXexX1xX111xX4xX3xXexXdxX241xX23xX4axX3xXexX4cbxX23xX22xX3xX4xXd7xXd8xX23xX22xX3xX106xX37xX5bxX23xX3xX42xXbfxXexX3xX23xX78xXdxX3xX77xX78xX4axX3xX23xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX23xX4cbxX23xX22xX3xX5xX111xX4xX3xX5xX3a5xX23xX1xX3xX106xX418xX37xX3xX223xX5bxX3xX7xXeaxX4xX3xX4xX1xXdxXbfxX23xX3xX106xX103xX27xX3xX4xXa4xX6xX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX67xX40xX23xX22xX4axX3xX106xX40xX23xX22xX3xX223xXdxXb9xX23xX2dxX3xX1cxX31xX15xX3xX9cxX111xX23xX22xX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX67xX40xX23xX22xX4axX3xX106xX78xXdxX3xX23xX22xX21fxX3xX4xX4exX23xX3xX77xX78xX4axX3xX106xX40xX23xX22xX3xX223xXdxXb9xX23xX3xX223xXd1xX23xX22xX3xX45xX418xX23xX1xX4axX3xXexX1xX111xX4xX3xX1xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX68cxX23xX22xX3xX5xXddxXdxX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX223xX43exX3xX4xX1xX1f8xX23xX1xX3xXexX48xX181xX3xX4xXa4xX6xX3xX106xX3dexX23xX3xX223xX181xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX2fxX7axX103xXbxX3xX27xX60xX3xX4xX4exX4xX3xX4xX103xXbxX3xX4xX21fxX23xX22xX3xX106xX3a5xX3xXexXdxXbfxX23xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX2xX1e7xX2a5xX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX4xX103xXbxX3xX9cxXd7xX3cbxXdxX3xX223xX5bxX3xX2xX2d4xX2a5xX3xX106xX40xX23xX22xX3xX223xXdxXb9xX23xX2dxX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX3xX106x3c12xXdxX3xX223xX3cbxXdxX3xX2a5xX157xX3xX106xX40xX23xX22xX3xX223xXdxXb9xX23xX3xX223xX5bxX3xX2xX1e7xX2ecxX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX67xX40xX23xX22xX119xX3xX7axX4exX4xX3xX4xX27xX78xX4xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX106xX14fxX27xX3xX106xXd7xXddxX4xX3xXexX1xX111xX4xX3xX1xXdxX3bxX23xX3xXexX1xX10xX37xX3xX4xX1xXd7xX3dexX23xX22xX3xXexX48xX547xX23xX1xX4axX3xX42xXbfxX3xX1xX37xX418xX4xX1xX3xX223xX5bxX3xX106xX40xX45xX3xX77xX40xX37xX3xX3exX27xX15xX3xXexX48xX547xX23xX1xX4axX3xXexX1xXa4xX3xXexX43exX4xX3xXexX1xX10xX37xX3xX3exX27xX15xX3xX106xX181xX23xX1xX3xX4xXa4xX6xX3xX67xX40xX23xX22xX2dxX3xX23xX78xXdxX3xX9cxX27xX23xX22xX3xX232xXcxX248xX457xX3xXexX64xXbxX3xXexX48xX27xX23xX22xX3xX223xX5bxX37xX3xX4xX4exX4xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX223xX111xX4xX3xXexX48x37acxX23xX22xX3xXexX31xX45xX4axX3xXexX48xXa9axX23xX22xX3xX106xXdxX44xX45xX3xXexX1xX10xX37xX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX223xX43exX3xX4xX1xX1f8xX23xX1xX3xXexX48xX181xX3xX223xX5bxX3xX1cxX31xX15xX3xX9cxX111xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xX3xXbxX7axX10xX23xXexX10xX48xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9cxXexX1xX27xX45xX77xX3xXdxX7axX10xX23xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX28dxXdxX9cxXexX1xX24xX3xX294xX2xX15axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2a3xX2xX1e7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8axX8axXdxX119xX77xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX119xX223xX23xX8axX23xX10xX28dxX7xX8axX157xX1e7xX157xX2xX8axX2xX1e7xX294xX9cxX2d4xX2xX2a5xX2xX2xX2a3xX2a5xXexX2xX2ecxX2d4xX2a5xX2xX5xX1e7xX119xX26xXbxX22xX2e7xX48xX9xX2a5xX1e7xX2a3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX1xXdxX3bxX27xX3xX3exX27xX40xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX4axX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX3xX67xX40xX23xX22xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX77xX78xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX82xX5bxX3xXcxX86xX23xX1xXaxX3xX8axX2fxX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX67xX418xXdxX3xXexX4exX3xX6e4xc2dbxX3xXcxX48xXa9axX23xX22xX3xX82xX40xXdxX3x6427xX3xX129xX1f8xX3xXexX1xXd7xX3xX67xX40xX23xX22xX3xXa4xX15xX4axX3xX248xXdxX4exX45xX3xX106xX9cfxX4xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX16exX23xX1xX3xXexX48xX6xX37xX3xX22xXdxX103xX15xX3xX42xX1xX10xX23xX3xX4xX1xX37xX3xX157xX3xXexX64xXbxX3xXexX1xX44xX3xX223xX5bxX3xX15axX3xX4xX4exX3xX23xX1xX31xX23xX3xX4xX1f5xX3xXexX1xX5bxX23xX1xX3xXexX1f8xX4xX1xX3xX1cxX27xX103xXexX3xX7xX68cxX4xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX4axX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX3xX67xX40xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX42xX1e4xX3xX157xX1e7xX2xX15axX3xX1exX3xX157xX1e7xX157xX1e7xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX2fxX783xX27xX6xX3xX232xXcxX248xX457xX3xX22xXdxX592xXbxX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX67xX40xX23xX22xX4axX3xX106xX40xX23xX22xX3xX223xXdxXb9xX23xX3xXbxX1xX4exXexX3xX1xX27xX15xX3xXd7xX27xX3xX106xXdxX44xX45xX2dxX3xX4xX1xX103xX23xX3xX4xX1xX16exX23xX1xX4axX3xX42xX1xX68cxX4xX3xXbxX1xX43exX4xX4axX3xX7xXc3xX6xX3xX4xX1xXd1xX6xX3xXexX1xXdxXbfxX27xX3xX7xX1f5xXexX4axX3xX42xX1xX27xX15xXbfxXexX3xX106xXdxX44xX45xX4axX3xX22xXdxXd1xX3xX223xXd1xX23xX22xX3xX42xX60xX3xX4xXd7xX3dexX23xX22xX4axX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX4axX3xX1cxX31xX15xX3xX9cxX111xX23xX22xX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX4xX3dexX3xX7xa958xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX223xX5bxX3xX106xX78xXdxX3xX23xX22xX21fxX3xX106xX40xX23xX22xX3xX223xXdxXb9xX23xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX7xX418xX4xX1xX4axX3xX223xXd1xX23xX22xX3xX45xX418xX23xX1xX4axX3xX22xX1f5xXbxX3xXbxX1xX741xX23xX3xXexX1xX592xX4xX3xX106x4e90xX15xX3xX1xX37xX5bxX23xX3xXexX1xX5bxX23xX1xX3xXexX9cfxXexX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX223xX43exX3xX4xX1xX1f8xX23xX1xX3xXexX48xX181xX3xX4xXa4xX6xX3xX106xX3dexX23xX3xX223xX181xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX2fxXcxX48xX37xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX42xX1e4xX3xX157xX1e7xX157xX1e7xX3xX1exX3xX157xX1e7xX157xX15axX4axX3xX4xX4exX4xX3xX4xX103xXbxX3xX27xX60xX4axX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX67xX40xX23xX22xX4axX3xX230xX129xX232xXcxX3xX4xX4exX4xX3xX4xX103xXbxX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX77xX78xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX16exX23xX1xX3xXexXdxXbfxXbxX3xXexX43exX4xX3xXexX1xX111xX4xX3xX23xX22xX1xXdxXb9xX45xX3xXexX592xX4xX3xX67xXdxX14fxX27xX3xX5xX3bxX3xX67xX40xX23xX22xX3xX223xX5bxX3xX4xX4exX4xX3xX3exX27xX15xX3xX106xX181xX23xX1xX4axX3xX1xXd7xX3cbxX23xX22xX3xX9cxX3d0xX23xX3xX4xXa4xX6xX3xX67xX40xX23xX22xX4axX3xX230xX129xX232xXcxX3xXcxX48xX27xX23xX22xX3xXd7xX3dexX23xX22xX2dxX3xX67xX40xX23xX22xX3xX27xX60xX4axX3xX230xX129xX232xXcxX3xX67xX40xX23xX22xX3xX27xX60xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXcxX48xX27xX23xX22xX3xXd7xX3dexX23xX22xX2dxX3xXcxX16exX23xX1xX3xX27xX60xX4axX3xX230xX129xX232xXcxX3xXcxX16exX23xX1xX3xX27xX60xX3xX82xX5bxX3xXcxX86xX23xX1xX3xX223xX14fxX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX232xXcxX248xX457xX4axX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX3xX67xX40xX23xX22xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX2fxXcxXdxXbfxXbxX3xXexX43exX4xX3xX106xX173xXdxX3xX45xX3cbxXdxX4axX3xX23xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX1xXdxX3bxX27xX3xX5xX111xX4xX4axX3xX1xXdxX3bxX27xX3xX3exX27xX40xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX232xXcxX248xX457xX4axX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX3xX67xX40xX23xX22xX2dxX3xX106xX610xX23xX22xX3xXexX1xXd8xXdxX3xX4xX1xXa4xX3xX106xX78xX23xX22xX4axX3xXexX1f8xX4xX1xX3xX4xX111xX4xX3xXexX1xX111xX4xX3xX1xXdxX3bxX23xX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX223xX43exX3xXexX1xX10xX37xX3xX3exX27xX15xX3xX106xX181xX23xX1xX3xX4xXa4xX6xX3xX67xXdxX14fxX27xX3xX5xX3bxX3xX67xX40xX23xX22xX2dxX3xX77xX4exX45xX3xX7xX4exXexX3xXexX547xX23xX1xX3xX1xX547xX23xX1xX3xXexX1xX111xX4xX3xXexXdxX241xX23xX3xX223xX5bxX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX1cxX31xX15xX3xX9cxX111xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX4axX3xX1cxX31xX15xX3xX9cxX111xX23xX22xX3xX5xX111xX4xX3xX5xXd7xXddxX23xX22xX3xX223xX5bxX3xXexX1xX111xX4xX3xX1xXdxX3bxX23xX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX223xX43exX3xX4xX1xX1f8xX23xX1xX3xXexX48xX181xX3xX4xXa4xX6xX3xX106xXddxX23xX3xX223xX181xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX2fxX1f3xX1xX4exXexX3xX77xXdxX44xX27xX3xXexX418xXdxX3xX1xX78xXdxX3xX23xX22xX1xX181xX4axX3xX1f3xX1xX1f5xX3xX129xX1f8xX3xXexX1xXd7xX3xXcxX1xXd7xXd8xX23xX22xX3xXexX48xX111xX4xX3xXcxX16exX23xX1xX3xX27xX60xX3xX82xX37xX5bxX23xX22xX3xXcxX48xX27xX23xX22xX3xX21exX21fxX23xX22xX3xX4xX1xX37xX3xX48xX566xX23xX22xX4axX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX232xXcxX248xXcxX3xXexX834xX23xX22xX3xX77xXd7xX3cbxX4xX3xX106xXd7xXddxX4xX3xX4xX1xX592xX3xXexX48xXa9axX23xX22xX4axX3xX23xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX22xXdxX592xXbxX3xX223xXdxX3bxX4xX3xX1xX37xX5bxX23xX3xXexX1xX5bxX23xX1xX3xXexX9cfxXexX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX223xX43exX3xX4xX1xX1f8xX23xX1xX3xXexX48xX181xX119xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX27xX60xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX16exX23xX1xX3xX4xX21fxX23xX22xX3xX106xX3a5xX3xX4xX1xX16exX3xX48xX6xX3xX106xXd7xXddxX4xX3xX23xX1xXd1xX23xX22xX3xX45x5e8cxXexX3xX1xX418xX23xX3xX4xX1xXbfxX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX5xX3a5xX23xX1xX3xX106xX418xX37xX4axX3xX4xX1xX16exX3xX106xX418xX37xX4axX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xXexX1xX111xX4xX3xX1xXdxX3bxX23xX3xX4xX4exX4xX3xX45xX115bxXexX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX48xX2dxXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX23xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX28dxXdxX9cxXexX1xX24xX3xX294xX2xX15axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2a3xX2xX1e7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8axX8axXdxX119xX77xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX119xX223xX23xX8axX23xX10xX28dxX7xX8axX157xX1e7xX157xX2xX8axX2xX1e7xX294xX9cxX2d4xX2xX2a5xX1e7xX158xX2a3xX1e7xXexX157xX157xX157xX2d4xX2a3xX5xX1e7xX119xX26xXbxX22xX2e7xX48xX9xX294xX157xX15axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX1xXdxX3bxX27xX3xX3exX27xX40xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX4axX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX3xX67xX40xX23xX22xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX77xX78xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX82xX5bxX3xXcxX86xX23xX1xXaxX3xX8axX2fxX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX2fxX1f3xX1xX1f5xX3xX129xX1f8xX3xXexX1xXd7xX3xXcxX1xXd7xXd8xX23xX22xX3xXexX48xX111xX4xX3xXcxX16exX23xX1xX3xX27xX60xX3xX106xX14fxX3xX23xX22xX1xX181xX3xX67xX40xX23xX22xX3xXa4xX15xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX16exX23xX1xX4axX3xX230xX129xX232xXcxX3xX67xX40xX23xX22xX3xXa4xX15xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX16exX23xX1xX3xX1cxX31xX15xX3xX9cxX111xX23xX22xX3xX3exX27xX15xX3xX4xX1xXbfxX3xXbxX1xX9cfxXdxX3xX1xXddxXbxX3xX22xXdxXd1xX6xX3xX230xX129xX232xXcxX3xX67xX40xX23xX22xX3xX27xX60xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX16exX23xX1xX3xX223xX3cbxXdxX3xX230xX129xX232xXcxX3xX4xX4exX4xX3xX1xX27xX15xX3bxX23xX4axX3xXexX1xX181xX4axX3xXexX1xX5bxX23xX1xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX2fxX67xX610xX23xX22xX3xXexX1xXd8xXdxX3xX4xX1xXa4xX3xX106xX78xX23xX22xX3xX23xX68cxX45xX3xXexX547xX23xX1xX3xX1xX547xX23xX1xX4axX3xXbxX1xX4exXexX3xX1xXdxX3bxX23xX3xX23xX1xXd1xX23xX22xX3xX9cxX103xX27xX3xX1xXdxX3bxX27xX3xX223xXdxX3xXbxX1xX418xX45xX3xX106xX44xX3xX1cxXc3xX3xX5xXc6xX3xX23xX22xX1xXdxXb9xX45xX2dxX3xXexX4cbxX23xX22xX3xX4xXd7xXd8xX23xX22xX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX3xX4xX4exX4xX3xXexX48xXd7xXd8xX23xX22xX3xX1xXddxXbxX3xX223xXdxX3xXbxX1xX418xX45xX3xX4xX4exX4xX3xX4xX1xX16exX3xXexX1xX181xX4axX3xX23xX22xX1xX181xX3xX3exX27xX15xXbfxXexX3xX4xXa4xX6xX3xX67xX40xX23xX22xX119xX119xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX2fxX232xXbfxXexX3xX5xX27xX64xX23xX3xX1xX78xXdxX3xX23xX22xX1xX181xX4axX3xX67xX418xXdxX3xXexX4exX3xX6e4xXc18xX3xXcxX48xXa9axX23xX22xX3xX82xX40xXdxX3xXc24xX3xX129xX1f8xX3xXexX1xXd7xX3xX67xX40xX23xX22xX3xXa4xX15xX4axX3xX248xXdxX4exX45xX3xX106xX9cfxX4xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX16exX23xX1xX3xX15xXb9xX27xX3xX4xX741xX27xX3xX230xX129xX232xXcxX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX16exX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXb9xX23xX3xX4xXeaxX27xX3xX106xX4exX23xX1xX3xX22xXdxX4exX3xXexX173xX23xX22xX3xX42xXbfxXexX3xX23xX1xXd1xX23xX22xX3xX223xXdxX3bxX4xX3xX106xX3a5xX3xX5xX5bxX45xX3xX106xXd7xXddxX4xX4axX3xX4xX1xXd7xX6xX3xX5xX5bxX45xX3xX106xXd7xXddxX4xX3xX106xX44xX3xXexXdxXbfxXbxX3xXexX43exX4xX3xXexX1xX6xX45xX3xX45xXd7xX27xX3xX4xX1xX37xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX27xX60xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX16exX23xX1xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xX3xXbxX7axX10xX23xXexX10xX48xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX23xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX28dxXdxX9cxXexX1xX24xX3xX294xX2xX15axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2a3xX2xX1e7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8axX8axXdxX119xX77xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX119xX223xX23xX8axX23xX10xX28dxX7xX8axX157xX1e7xX157xX2xX8axX2xX1e7xX294xX9cxX2d4xX2xX2a5xX1e7xX2a5xX2d4xX2d4xXexX2ecxX2d4xX2a5xX2a5xX2a5xX5xX1e7xX119xX26xXbxX22xX2e7xX48xX9xX2a3xX2a5xX2ecxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX1xXdxX3bxX27xX3xX3exX27xX40xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX4axX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX3xX67xX40xX23xX22xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX77xX78xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX82xX5bxX3xXcxX86xX23xX1xXaxX3xX8axX2fxX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX37xX9cxX15xXaxX2fxX7axX103xXbxX3xX27xX60xX3xX5xX3a5xX23xX1xX3xX106xX418xX37xX3xX106xXeaxX23xX22xX3xX106xX741xX27xX3xX4xX4exX4xX3xX106xX3dexX23xX3xX223xX181xX3xX4xX741xX23xX3xXexX4cbxX23xX22xX3xX4xXd7xXd8xX23xX22xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX232xXcxX248xX457xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX106xX40xX23xX22xX3xX223xXdxXb9xX23xX119xX3xXcxX64xXbxX3xXexX48xX27xX23xX22xX3xX1cxX31xX15xX3xX9cxX111xX23xX22xX4axX3xX23xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX103xXexX3xX5xXd7xXddxX23xX22xX3xX106xX78xXdxX3xX23xX22xX21fxX3xX4xX4exX23xX3xX77xX78xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX4xX4exX4xX3xX4xX103xXbxX4axX3xX106xX610xX23xX22xX3xXexX1xXd8xXdxX3xX42xXdxXb9xX23xX3xX3exX27xX15xXbfxXexX3xX1cxXc3xX3xX5xXc6xX3xX23xX22xX1xXdxXb9xX45xX3xX23xX1xXd1xX23xX22xX3xXexX48xXd7xXd8xX23xX22xX3xX1xXddxXbxX3xXexX1xXdxXbfxX27xX3xXc6xX3xXexX1xXeaxX4xX3xXexX27xX3xX9cxXd7xXf2xX23xX22xX4axX3xX48xXf8xX23xX3xX5xX27xX15xX3bxX23xX3xXbxX1xX103xX23xX3xX106xX103xX27xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX5xX111xX4xX3xX5xXd7xXddxX23xX22xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xX9cxXdxX223xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9cxX48xX10xX5xX6xXexX10xX9cxXaxX2fxX0xX7xXexX48xX37xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXb9xX23xX3xX3exX27xX6xX23xX24xX0xX8axX7xXexX48xX37xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX45xX77xX1exX6xX23xX9cxX1exX7xX6xXbxX37xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX232xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX3xX4xX1f5xX3xXexX48xXa9axX23xX22xX3xXexX31xX45xX4axX3xX42x9060xX3xX5xXd7xXf2xX23xX22xX4axX3xX77xX5bxXdxX3xX77xX40xX23xX4axX3xX4xX1xX68cxX4xX3xX4xX1xX68cxX23xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX7xX111xX3xX106xX418xXdxX3xX1xX78xXdxXaxX3xX1xX48xX10xX2bxX9xXaxX8axX1cxX6xX15xX1exX9cxX27xX23xX22xX1exX9cxX6xX23xX22xX8axX42xXdxX10xX45xX1exXexX48xX6xX1exX22xXdxX6xX45xX1exX7xX6xXexX1exX4xX37xX1exXexX48xX37xX23xX22xX1exXexX6xX45xX1exX42xX15xX1exX5xX27xX37xX23xX22xX1exX77xX6xXdxX1exX77xX6xX23xX1exX4xX1xX6xX4xX1exX4xX1xX6xX23xX1exXexX48xX37xX23xX22xX1exX4xX37xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX7xX27xX1exX9cxX6xXdxX1exX1xX37xXdxX8axX2xX2ecxX157xX158xX2d4xX1e7xX119xX1xXexX45xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX8axX45xX10xX9cxXdxX6xX8axX2xX157xX1e7xX8axX23xX10xX28dxX7xX8axX157xX1e7xX157xX2xX8axX2xX2d4xX15axX9cxX2xX2xX2a5xX2a3xX2a3xX2d4xX294xXexX15axX158xX2xX157xX15axX5xX1e7xX119xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX1xXdxX3bxX27xX3xX3exX27xX40xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX4axX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX3xX67xX40xX23xX22xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX77xX78xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX82xX5bxX3xXcxX86xX23xX1xXaxX3xX8axX2fxX0xX8axX6xX2fxX0xX9cxXdxX223xX2fxX0xX7xXexX48xX37xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX232xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX3xX4xX1f5xX3xXexX48xXa9axX23xX22xX3xXexX31xX45xX4axX3xX42xX17caxX3xX5xXd7xXf2xX23xX22xX4axX3xX77xX5bxXdxX3xX77xX40xX23xX4axX3xX4xX1xX68cxX4xX3xX4xX1xX68cxX23xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX7xX111xX3xX106xX418xXdxX3xX1xX78xXdxXaxX3xX1xX48xX10xX2bxX9xXaxX8axX1cxX6xX15xX1exX9cxX27xX23xX22xX1exX9cxX6xX23xX22xX8axX42xXdxX10xX45xX1exXexX48xX6xX1exX22xXdxX6xX45xX1exX7xX6xXexX1exX4xX37xX1exXexX48xX37xX23xX22xX1exXexX6xX45xX1exX42xX15xX1exX5xX27xX37xX23xX22xX1exX77xX6xXdxX1exX77xX6xX23xX1exX4xX1xX6xX4xX1exX4xX1xX6xX23xX1exXexX48xX37xX23xX22xX1exX4xX37xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX7xX27xX1exX9cxX6xXdxX1exX1xX37xXdxX8axX2xX2ecxX157xX158xX2d4xX1e7xX119xX1xXexX45xXaxX2fxX232xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX3xX4xX1f5xX3xXexX48xXa9axX23xX22xX3xXexX31xX45xX4axX3xX42xX17caxX3xX5xXd7xXf2xX23xX22xX4axX3xX77xX5bxXdxX3xX77xX40xX23xX4axX3xX4xX1xX68cxX4xX3xX4xX1xX68cxX23xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX23xX1xX31xX23xX3xX7xX111xX3xX106xX418xXdxX3xX1xX78xXdxX0xX8axX6xX2fxX0xX8axX7xXexX48xX37xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9cxXaxX2fxXcxX418xXdxX3xX1xX78xXdxX3xX23xX22xX1xX181xX3xX9cxX37xX3xXcxX1xX5bxX23xX1xX3xXa4xX15xX3xX82xX5bxX3xXcxX86xX23xX1xX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX4xX1xXdxX14fxX27xX3xX157xX15axX8axX15axX4axX3xX129xX1f8xX3xXexX1xXd7xX3xXcxX16exX23xX1xX3xXa4xX15xX3x472exXb9xX3xX67xX547xX23xX1xX3xX457xX3dexX23xX3xX106xX14fxX3xX23xX22xX1xX181xX3xXexXdxXbfxXbxX3xXexX43exX4xX3xX1cxX4exX4xX3xX106xX181xX23xX1xX3xX223xXdxX3bxX4xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX4axX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX5xX5bxX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX223xX43exX3xX106xX115bxX4xX3xX77xXdxX3bxXexX3xX3exX27xX6xX23xX3xXexX48xXa9axX23xX22xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX1cxX31xX15xX3xX9cxX111xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX119xX0xX8axXbxX2fxX0xX8axX9cxXdxX223xX2fxX0xX8axX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX3xX67xX40xX23xX22xX3xXd90xX3xXcxX1xX418xX4xX1xX3xX82xX5bxX3xX4xX1f5xX3xXexX48xXa9axX23xX22xX3xXexX31xX45xX4axX3xXexX48xXa9axX23xX22xX3xX106xXdxX44xX45xXaxX3xX1xX48xX10xX2bxX9xXaxX8axX1cxX6xX15xX1exX9cxX27xX23xX22xX1exX9cxX6xX23xX22xX8axX4xX37xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX42xXdxX10xX45xX1exXexX48xX6xX1exX22xXdxX6xX45xX1exX7xX6xXexX1exX9cxX6xX23xX22xX1exX37xX1exXexX1xX6xX4xX1xX1exX1xX6xX1exX4xX37xX1exXexX48xX37xX23xX22xX1exXexX6xX45xX1exXexX48xX37xX23xX22xX1exX9cxXdxX10xX45xX8axX2xX2ecxX157xX15axX157xX157xX119xX1xXexX45xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX8axX45xX10xX9cxXdxX6xX8axX2xX157xX1e7xX8axX23xX10xX28dxX7xX8axX157xX1e7xX157xX1e7xX8axX2ecxX294xX9cxX2a3xX2xX2a3xX15axX2a3xX2xX15axXexX2d4xX2xX2d4xX2a3xX294xX5xX1e7xX119xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX4xX6xX37xX3xX1xXdxX3bxX27xX3xX3exX27xX40xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX4axX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX3xX67xX40xX23xX22xX3xXexX48xX37xX23xX22xX3xX67xX40xX23xX22xX3xX77xX78xX3xX7axX7bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX82xX5bxX3xXcxX86xX23xX1xXaxX3xX8axX2fxX0xX8axX6xX2fxX0xX9cxXdxX223xX2fxX0xX7xXexX48xX37xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX3xX67xX40xX23xX22xX3xXd90xX3xXcxX1xX418xX4xX1xX3xX82xX5bxX3xX4xX1f5xX3xXexX48xXa9axX23xX22xX3xXexX31xX45xX4axX3xXexX48xXa9axX23xX22xX3xX106xXdxX44xX45xXaxX3xX1xX48xX10xX2bxX9xXaxX8axX1cxX6xX15xX1exX9cxX27xX23xX22xX1exX9cxX6xX23xX22xX8axX4xX37xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX42xXdxX10xX45xX1exXexX48xX6xX1exX22xXdxX6xX45xX1exX7xX6xXexX1exX9cxX6xX23xX22xX1exX37xX1exXexX1xX6xX4xX1xX1exX1xX6xX1exX4xX37xX1exXexX48xX37xX23xX22xX1exXexX6xX45xX1exXexX48xX37xX23xX22xX1exX9cxXdxX10xX45xX8axX2xX2ecxX157xX15axX157xX157xX119xX1xXexX45xXaxX2fxX7axX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX3xX67xX40xX23xX22xX3xXd90xX3xXcxX1xX418xX4xX1xX3xX82xX5bxX3xX4xX1f5xX3xXexX48xXa9axX23xX22xX3xXexX31xX45xX4axX3xXexX48xXa9axX23xX22xX3xX106xXdxX44xX45xX0xX8axX6xX2fxX0xX8axX7xXexX48xX37xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9cxXaxX2fxX230xX129xX232xXcxX3xXcxX16exX23xX1xX3xXa4xX15xX3xX82xX5bxX3xXcxX86xX23xX1xX3xX106xX3a5xX3xX106xX4exX23xX1xX3xX22xXdxX4exX3xX23xX1xXd7xX3xX223xX64xX15xX3xXexX418xXdxX3xX82xX78xXdxX3xX23xX22xX1xX181xX3xXexX173xX23xX22xX3xX42xXbfxXexX3xX4xX7bxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX45xX3xX7xX4exXexX4axX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX42xX60xX3xX5xX27xX64xXexX3xX67xX40xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX3bxX45xX3xX42xX1e4xX3xX157xX1e7xX2xX15axX1exX157xX1e7xX157xX1e7xX3xX9cxX37xX3xX1xX27xX15xX3bxX23xX3xXcxX1xX418xX4xX1xX3xX82xX5bxX3xXexX173xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX7xX4exX23xX22xX3xX157xX2xX8axX15axX119xX0xX8axXbxX2fxX0xX8axX9cxXdxX223xX2fxX0xX8axX5xXdxX2fxX0xX8axX27xX5xX2fxX0xX9cxXdxX223xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX48xXaxX2fxX0xX8axX9cxXdxX223xX2fxX0xX8axX9cxXdxX223xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa0cbxX27xXexX1xX37xX48xXaxX2fxX82xaa5axX30xX248xX3xX30xX82xX230xX30xX248xX3xX1exX3xX1ecdxX30xX82xX3xX7axbe35xa796xX30xX248xX0xX8axXbxX2f
HỒNG NHUNG - ANH CƯỜNG