Mặc đẹp đến văn phòng vào những ngày mưa gió
Áo len, váy dạ, bốt... phát huy tác dụng giữ ấm cho phái đẹp trong những ngày trời trở lạnh.
7fcdxd25bx9c51x1118fx12c99xfaaax9d56xd17fxd595xX7xee78x12897xa05dx8d2ex11ed4x8647xX5x10abcxXaxee79x112acxefd5xX4xX3x9ffdxfae2xXbxX3xX17x10cfax12ae5xX3xc588xba09xX1dxX3xXbxX1x12e6cxX1dx115c9xX3xX1fxccf9x10cc8xX3xX1dxX1xd1efxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2ax124eaxX3xaa64x9692xX6xX3xX27xXdxdf1exX0x10985xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1099exX10xX6xcc7dxXaxX12xaebcxX2bxX3xX5xX10xX1dxb32cxX3xX1fxe613xX36xX3xX52xd5a5xX5bxX3xc473x10100xXexe560xX68xX68xX3xXbxX1xX5exXexX3xX1xc587xX36xX3xXexX5exX4xX3xX52xfe11xX1dxX27xX3xX27xXdxX2fxX3xfed2xX38xX3xX4xX1xX2bxX3xXbxX1xX5exXdxX3xX17xX18xXbxX3xXexfab9xX2bxX1dxX27xX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xXexX93xf500xXdxX3xXexX93x1010exX3xX5xX62xX1dxX1xX68xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf685xX2bxX52xX36xX3xXbx113a3xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc6xX10xX1dxXexX10xX93xX3xX52xXexX1xX72xX38xX65xX3xX52xX1xXdxX52xX10xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxe1a5xXdxX52xXexX1x8f16xX3x9b1axda5exf572xXbx9257x121a9xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexXfcxX3xX2x971cxX100xXbxX102xX103xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX40xX40xXdxX68xX65xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX68xX1fxX1dxX40xX1dxX10xXf7xX7xX40xX2xX10ex124a5xX10exX40xX2xX100xa326xX52xXfexXfexX2x8709xba3axXfexXfexXexXffxX2xX100xXffxX5xX100xcc46xXexX2bxXbxX2xX14cxX2xX141xX137xX142xXfexX100xX13cxX2xX137xb036xX14cxX10exX2xX137xX13cxX68xdf96xXbxX27x12db9xX93xX9xX137xX100xX10exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1dxX3xXbxX1xX25xX1dxX27xX3xX1fxX2axX2bxX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xX38xX39xX6xX3xX27xXdxX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX65xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX3xX65xX2bxX93xX52xX10xX93xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX27xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX1dxX27xX9xXaxXfexXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6x103caxX36x9e37xX2bxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX40xX40xXdxX68xX65xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX68xX1fxX1dxX40xX1dxX10xXf7xX7xX40xX2xX10exX137xX10exX40xX2xX100xX13cxX52xXfexXfexX2xX141xX137xX2xX10exXexX15bxX141xX2xX141xX5xX2xX68xX162xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1dxX3xXbxX1xX25xX1dxX27xX3xX1fxX2axX2bxX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xX38xX39xX6xX3xX27xXdxX3exXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxX1xX9xXaxXffxX100xX137xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXbxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX13cxX15bxX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xX6xX7xX14cxXbxX93xX2bxX4xX10xX7xX7xX10xX52xX9xXaxXexX93xX72xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12x1237fxX66xXdxX3xX1fxc4cexXdxX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX4xb9faxX3xX1dxX2axX1dxX27xX3xX7xX2axX1dxX1xX3xX17xXdxe3d9xX72xX5bxX3xX52xXdxX358xX1dxX3xXexX93xX6xX1dxX27xX3xXbxX1xX7axX4xX3xX38xX2axX72xX3xX1dxcbcfxXdxX3xX5xX2axX3xX65x8fc9xX3xbd7bxX72xX36xX1cxXexX3xX17x9e90xX3xX102xX2bxX5exX3xXexX6xX1dxX3xX7xeb0axX3xf2c4xX38xX3xX17xX62xX38xX3xXexX93xX2bxX1dxX27xX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xXexXdxX1cxXexX3xXexX93xXa5xXdxX3xX72xX3xX5exX38xX68xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xX40xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xX40xXexX6xX65xX5xX10xX12xX0xXexX6xX65xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX3xX65xX2bxX93xX52xX10xX93xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX27xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX1dxX27xX9xXaxXfexXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX22axX36xX22cxX2bxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX40xX40xXdxX68xX65xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX68xX1fxX1dxX40xX1dxX10xXf7xX7xX40xX2xX10exX137xX10exX40xX2xX100xX13cxX52xXfexXfexX2xX141xX137xX2xX10exXexX2xXffxX2xX141xX5xXfexX68xX162xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1dxX3xXbxX1xX25xX1dxX27xX3xX1fxX2axX2bxX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xX38xX39xX6xX3xX27xXdxX3exXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxX1xX9xXaxXffxX2xX10exXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXbxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX13cxX15bxX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xX6xX7xX14cxXbxX93xX2bxX4xX10xX7xX7xX10xX52xX9xXaxXexX93xX72xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12xa944xX1xX2fxX1dxX27xX3xaa62xXdxX381xX72xX3xX5exX2bxX3xX5xX10xX1dxX3xX1dxX1xXdx10cfcxX72xX3xX7xffddxX4xX3xX38xX2axX72xX3xX1fxc6e0xX6xX3xX4xX3exX3xX56exX1xX38exX3xX1dxX20xX1dxX27xX3xX27xXdxX2fxX3xX82xX38xX3xX1fxX589xX6xX3xXexX62xX2bxX3xX1dxdb11xX1dxX3xX17xXdxX381xX38xX3xX1dxX1xX82xX1dxX3xX65xX581xXexX3xX38xX581xXexX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX5exX4xX3xX7xX10xXexX3xX17x11e1fxX3xX4x11b30xX6xX3xX4xX1xb3adxX3xX10xX38xX3xX4xX34axX1dxX27xX3xX7xXaaxX68xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xX40xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xX40xXexX6xX65xX5xX10xX12xX0xXexX6xX65xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX3xX65xX2bxX93xX52xX10xX93xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX27xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX1dxX27xX9xXaxXfexXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX22axX36xX22cxX2bxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX40xX40xXdxX68xX65xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX68xX1fxX1dxX40xX1dxX10xXf7xX7xX40xX2xX10exX137xX10exX40xX2xX100xX13cxX52xXfexXfexX2xX141xX137xX2xX10exXexX137xX137xX2xX5xX142xX68xX162xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1dxX3xXbxX1xX25xX1dxX27xX3xX1fxX2axX2bxX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xX38xX39xX6xX3xX27xXdxX3exXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxX1xX9xXaxXffxX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXbxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX13cxX15bxX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xX6xX7xX14cxXbxX93xX2bxX4xX10xX7xX7xX10xX52xX9xXaxXexX93xX72xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12xX568xX1cxX72xX3xX56exX1xX34axX1dxX27xX3xX7xf203xX3xX38xX6xX1dxX27xX3xXexXdxX1cxX1dxX27xX3xXaxX4xX39xX6xX3xX7xX589xX1dxX27xX3xX5xX2axX38xX3xX1dxX27xX1xa3d9xXaxX5bxX3xXbxX1xX5exXdxX3xX17xX18xXbxX3xX4xX3exX3xXexX1xX381xX3xX4xX1x938fxX1dxX3xX4xX5exX4xX3xX56exXdxX381xX72xX3xX5exX2bxX3xX1dxe3dbxX5bxX3xX1xX2bxX2bxX52xXdxX10xX3xX38xX2axX72xX3xX1xX5caxX1dxX27xX3xX1dxX27xX7d0xXexX3xX1dxX27xX2axX2bxX3xX17xX381xX3xXbxX1xX66xXdxX3xX4x10a4fxX1dxX27xX3xX4xX1x10a38xX1dxX3xX1fxX5exX36xX3xX38xX2axX72xX3xXexX93xX72xX1dxX27xX3xXexX378xX1dxX1xX68xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xX40xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xX40xXexX6xX65xX5xX10xX12xX0xXexX6xX65xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX3xX65xX2bxX93xX52xX10xX93xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX27xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX1dxX27xX9xXaxX142xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX22axX36xX22cxX2bxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX40xX40xXdxX68xX65xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX68xX1fxX1dxX40xX1dxX10xXf7xX7xX40xX2xX10exX137xX10exX40xX2xX100xX13cxX52xXfexXfexX2xX141xX137xX2xX10exXexXfexX100xXfexX137xX5xX137xX68xX162xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1dxX3xXbxX1xX25xX1dxX27xX3xX1fxX2axX2bxX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xX38xX39xX6xX3xX27xXdxX3exXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxX1xX9xXaxXffxX13cxX13cxXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXbxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX13cxX15bxX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xX6xX7xX14cxXbxX93xX2bxX4xX10xX7xX7xX10xX52xX9xXaxXexX93xX72xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12xX568xX1xX2fxX1dxX27xX3xX38xfbd5xX72xX3xX1fxX5exX36xX5bxX3xX17xfed4xX38xX3xX7x1230fxX3xX38xXdxX3xX38xf5f3xX1dxX27xX3xX38xX6xX1dxX1xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xX1x87bcxX3xX1fxX9dcxX1dxX3xX4xX3exX3xXexX1xX381xX3xX52xX806xX1dxX27xX3xXaaxX3xX38xX806xX6xX3xX17xX34axX1dxX27xX3xX56exX1xXdxX3xX17xX39xX79cxX4xX3xXbxX1xX66xXdxX3xX4xX806xX1dxX27xX3xX5exX2bxX3xX5xX10xX1dxX3xX4xX371xX3xX5xX7d0xX5bxX3xX65xX66xXexX3xX4xX371xX3xX4xX6xX2bxX68xX3xX33bxX381xX3xX27xXdx1175dxXbxX3xX38xb0e9xX1dxX1xX3xXexX93xXaaxX3xX1dxX5a8xX1dxX3xX4xX6xX2bxX3xX93xX5exX2bxX3xX1xX9e9xX1dxX5bxX3xX4xX5exX4xX3xX1dxX2axX1dxX27xX3xX4xX9e5xX1dxX3xX4xX1xX7d0xX1dxX3xX4xX5exX4xX3xX38xX9dcxX72xX3xX65xX66xXexX3xX34axX38xX3xX7xX5exXexX5bxX3xXexX62xX2bxX3xX4xX38exX38xX3xX27xXdxX5exX4xX3xXexX1xX2bxX1dxX3xX52xX2axXdxX3xX4xX1xX2bxX3xX17xX34axXdxX3xX4xX1xX80cxX1dxX68xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xX40xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xX40xXexX6xX65xX5xX10xX12xX0xXexX6xX65xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX3xX65xX2bxX93xX52xX10xX93xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX27xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX1dxX27xX9xXaxXfexXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX22axX36xX22cxX2bxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX40xX40xXdxX68xX65xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX68xX1fxX1dxX40xX1dxX10xXf7xX7xX40xX2xX10exX137xX10exX40xX2xX100xX13cxX52xXfexXfexX2xX141xX137xX2xX10exXexX10exXfexX137xX15bxX5xX141xX68xX162xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1dxX3xXbxX1xX25xX1dxX27xX3xX1fxX2axX2bxX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xX38xX39xX6xX3xX27xXdxX3exXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxX1xX9xXaxX13cxX10exX15bxXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXbxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX13cxX15bxX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xX6xX7xX14cxXbxX93xX2bxX4xX10xX7xX7xX10xX52xX9xXaxXexX93xX72xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12xX4fxX5caxX1dxX27xX3xXbxX6xX7xXexX10xX5xX3xX1fxX2axX3xX102xX5exX38xX3xXexX1xX39xXa5xX1dxX27xX3xX38xX6xX1dxX27xX3xX5xX62xXdxX3xX1fxa993xX3xX17xX18xXbxX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xX5xX5d2xX4xX1xX3xX56exX1xXdxX3xX17xX39xX79cxX4xX3xX56exX1cxXexX3xX1xX79cxXbxX3xX4xX806xX1dxX27xX3xX1dxX1xX6xX72xX68xX3x9134xX2axX2bxX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xXexX93xXaaxX3xX5xX62xX1dxX1xX3xX52xXdxX358xX1dxX3xX5exX2bxX3xX5xX10xX1dxX3xX1fxX2axX3xX4xX1xX80cxX1dxX3xX1fxX5exX36xX3xX1dxX1xX72xX1dxX27xX3xX5xX2axX3xX5xX38cxX6xX3xX4xX1xX7d0xX1dxX3xX1xX2bxX2axX1dxX3xXexX2bxX2axX1dxX3xX1xX79cxXbxX3xX5x95dfxX68xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xX40xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xX40xXexX6xX65xX5xX10xX12xX0xXexX6xX65xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX3xX65xX2bxX93xX52xX10xX93xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX27xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX1dxX27xX9xXaxXfexXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX22axX36xX22cxX2bxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX40xX40xXdxX68xX65xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX68xX1fxX1dxX40xX1dxX10xXf7xX7xX40xX2xX10exX137xX10exX40xX2xX100xX13cxX52xXfexXfexX2xX141xX137xX2xX10exXexXfexX10exX141xX142xX5xX13cxX68xX162xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1dxX3xXbxX1xX25xX1dxX27xX3xX1fxX2axX2bxX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xX38xX39xX6xX3xX27xXdxX3exXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxX1xX9xXaxXffxXfexX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXbxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX13cxX15bxX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xX6xX7xX14cxXbxX93xX2bxX4xX10xX7xX7xX10xX52xX9xXaxXexX93xX72xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12xX55xX2bxX3xX5xX10xX1dxX3xX1fxX14xX1dxX3xXexX1xX589xX1dxX27xX5bxX3xX5exX2bxX3xX5xX10xX1dxX3xXaxX4xX7axX3xX65xX2axXaxX3xX1xXdxX358xX1dxX3xX5xX2axX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX102xX72xX3xX1xX39xX340xX1dxX27xX3xX17xX6xX1dxX27xX3xX17xX39xX79cxX4xX3xX39xX6xX3xX4xX1xX72xf0f8xX1dxX27xX3xXaaxX3xX38xX806xX6xX3xX5xX62xX1dxX1xX3xX1dxX20xX38xX3xX1dxX6xX36xX68xX3xX33bxX381xX3xXexX93xX5exX1dxX1xX3xX65xX5d2xX3xX27xXdxX2axX3xX1dxX72xX6xX5bxX3xX65xX62xX1dxX3xX27xX5exXdxX3xX1fxX20xX1dxX3xXbxX1xX25xX1dxX27xX3xX1dxX5a8xX1dxX3xXbxX1xX66xXdxX3xX1xX79cxXbxX3xX5exX2bxX3xX5xX10xX1dxX3xX4xX806xX1dxX27xX3xX4xX5exX4xX3xX38xX9dcxX72xX3xXexX93xX6xX1dxX27xX3xXbxX1xX7axX4xX3xX1xXdxX358xX1dxX3xX17xX62xXdxX5bxX3xXexX93xXc8axX3xXexX93xX72xX1dxX27xX3xX1dxX1xX39xX3xX37axX72xX9e5xX1dxX3xX162xX10xX6xX1dxX7xX5bxX3xX5exX2bxX3xXexX1xX72xX1dxX68xX68xX68xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xX40xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xX40xXexX6xX65xX5xX10xX12xX0xXexX6xX65xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX3xX65xX2bxX93xX52xX10xX93xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX27xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX1dxX27xX9xXaxX142xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX22axX36xX22cxX2bxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX40xX40xXdxX68xX65xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX68xX1fxX1dxX40xX1dxX10xXf7xX7xX40xX2xX10exX137xX10exX40xX2xX100xX13cxX52xXfexXfexX2xX141xX137xX2xX10exXexX2xX137xX100xX142xX5xXffxX68xX162xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1dxX3xXbxX1xX25xX1dxX27xX3xX1fxX2axX2bxX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xX38xX39xX6xX3xX27xXdxX3exXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxX1xX9xXaxX13cxX15bxX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXbxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX13cxX15bxX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xX6xX7xX14cxXbxX93xX2bxX4xX10xX7xX7xX10xX52xX9xXaxXexX93xX72xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12xXc6xX6xX93xX52xXdxX27xX6xX1dxX3xX52xX5exX1dxX27xX3xX52xX2axXdxX3xX56exX1xXdxX3xX17xX39xX79cxX4xX3xX17xX14xXexX3xX4xX62xX1dxX1xX3xX4xX5exX4xX3xX38xX9dcxX72xX3xX1fxX5exX36xX3xX38xX6xX102xXdxX3xX7x8975xX3xX38xX6xX1dxX27xX3xX17xX1cxX1dxX3xX7xX10xXexX3xX17xX5caxX3xXexX1xX2bxX38exXdxX3xX38xX5exXdxX68xX3xX568xX1xX39xX1dxX27xX3xX4xX5exX4xX3xX56exXdxX381xX72xX3xXexX93xX6xX1dxX27xX3xXbxX1xX7axX4xX3xX1dxX2axX36xX3xX4xX1xX7e0xX3xXbxX1xX806xX3xX1xX79cxXbxX3xX1fxX340xXdxX3xX65xX62xX1dxX3xX27xX5exXdxX3xX38xX38exX1dxX1xX3xX52xXc8axX3xX1fxX2axX3xX4xX3exX3xX4xX1xXdxX57dxX72xX3xX4xX6xX2bxX3xX5xXd08xX3xXexX39xXaaxX1dxX27xX68xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xX40xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xX40xXexX6xX65xX5xX10xX12xX0xXexX6xX65xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX3xX65xX2bxX93xX52xX10xX93xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX27xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX1dxX27xX9xXaxX142xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX22axX36xX22cxX2bxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX40xX40xXdxX68xX65xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX68xX1fxX1dxX40xX1dxX10xXf7xX7xX40xX2xX10exX137xX10exX40xX2xX100xX13cxX52xXfexXfexX2xX141xX137xX2xX10exXexX10exX137xX137xX142xX5xX10exX68xX162xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1dxX3xXbxX1xX25xX1dxX27xX3xX1fxX2axX2bxX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xX38xX39xX6xX3xX27xXdxX3exXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxX1xX9xXaxX13cxX13cxX10exXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXbxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX13cxX15bxX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xX6xX7xX14cxXbxX93xX2bxX4xX10xX7xX7xX10xX52xX9xXaxXexX93xX72xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12xX55xX2bxX3xX56exX1xX2bxX5exX4xX3xX38xX9efxX1dxX27xX3xX17xXdxX3xXexX1xX9fexX38xX3xX52xX80cxX36xX3xX17xX6xXdxX3xX1fxX38exXdxX3xX4xc67bxX1dxX27xX3xX5xX2axX3xXexX93xX6xX1dxX27xX3xXbxX1xX7axX4xX3xX52x9e92xX3xXaxX5xX5a8xX1dxX3xX17xX5caxXaxX3xX56exX1xXdxX3xX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1dxX3xXbxX1xX25xX1dxX27xX68xX3xb956xX1xX5exXdxX3xX17xX18xXbxX3xX4xX3exX3xXexX1xX381xX3xXbxX1xX66xXdxX3xX1dxX3exX3xX4xX806xX1dxX27xX3xX4xX5exX4xX3xX38xX9dcxX72xX3xX1fxX5exX36xX3xX1xX2bxX62xX3xXexXdxX1cxXexX3xX1dxX1xX18xX3xX1dxX1xX2axX1dxX27xX5bxX3xX1fxX5exX36xX3xXexX93xX9e9xX1dxX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1xf625xX68xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xX40xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xX40xXexX6xX65xX5xX10xX12xX0xXexX6xX65xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX3xX65xX2bxX93xX52xX10xX93xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX27xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX1dxX27xX9xXaxX142xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX22axX36xX22cxX2bxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX40xX40xXdxX68xX65xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX68xX1fxX1dxX40xX1dxX10xXf7xX7xX40xX2xX10exX137xX10exX40xX2xX100xX13cxX52xXfexXfexX2xX141xX137xX2xX10exXexX2xXfexX13cxX141xX5xX15bxX68xX162xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1dxX3xXbxX1xX25xX1dxX27xX3xX1fxX2axX2bxX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xX38xX39xX6xX3xX27xXdxX3exXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxX1xX9xXaxX13cxX10exX15bxXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXbxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX13cxX15bxX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xX6xX7xX14cxXbxX93xX2bxX4xX10xX7xX7xX10xX52xX9xXaxXexX93xX72xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12xX33bxX66xXdxX3xX1fxX340xXdxX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX4xX34axX3xX1dxX2axX1dxX27xX3xX38xX5a8xX3xX56exX1xX2bxX10xX3xX4xX1xX80cxX1dxX3xX52xX2axXdxX3xXexX93xX2bxX1dxX27xX3xXexXdxX1cxXexX3xXexX93xXa5xXdxX3xX7xX10xX3xX5xX62xX1dxX1xX3xXexX1xXa51xX3xX1fxX9dcxX1dxX3xX4xX3exX3xXexX1xX381xX3xX4xX1xX7d0xX1dxX3xX1fxX5exX36xX3xX7xX9e9xX3xX38xXdxX3xXbxX1xX66xXdxX3xX4xX806xX1dxX27xX3xX5exX2bxX3xX1xX2bxX2bxX52xXdxX10xX3xX1fxX2axX3xX17xXdxX3xX56exX9fexX38xX3xX65xX66xXexX3xX4xX371xX3xXexX1xX82xXbxX68xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xX40xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xX40xXexX6xX65xX5xX10xX12xX0xXexX6xX65xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX3xX65xX2bxX93xX52xX10xX93xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX27xX9xXaxX100xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX1dxX27xX9xXaxX142xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX10xX1dxXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX22axX36xX22cxX2bxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX40xX40xXdxX68xX65xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX68xX1fxX1dxX40xX1dxX10xXf7xX7xX40xX2xX10exX137xX10exX40xX2xX100xX13cxX52xXfexXfexX2xX141xX137xX2xX10exXexX141xXffxX137xX100xX5xX2xX100xX68xX162xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX17xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1dxX3xXbxX1xX25xX1dxX27xX3xX1fxX2axX2bxX3xX1dxX1xX2fxX1dxX27xX3xX1dxX27xX2axX36xX3xX38xX39xX6xX3xX27xXdxX3exXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxX1xX9xXaxXffxX2xX10exXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxX1dxX6xXexX72xX93xX6xX5xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX141xX141xX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXbxXf7xXdxX52xXexX1xX9xXaxX13cxX15bxX100xXaxX3xX52xX6xXexX6xX14cxXf7xX6xX7xX14cxXbxX93xX2bxX4xX10xX7xX7xX10xX52xX9xXaxXexX93xX72xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12xa738xXdxX358xX1dxX3xX1fxX5exX36xX3xX1xX6xXdxX3xX52xX80cxX36xX3xX4xX806xX1dxX27xX3xX4xX5exX4xX3xX56exXdxX381xX72xX3xX5exX2bxX3xX52xX358xXexX3xX56exXdxX38xX3xX5xX2axX3xXbxX1xX2bxX1dxX27xX3xX4xX5exX4xX1xX3xX17xX39xX79cxX4xX3xX39xX6xX3xX4xX1xX72xXf05xX1dxX27xX3xXaaxX3xX38xX806xX6xX3xX17xX34axX1dxX27xX3xX1dxX20xX38xX3xX1dxX27xX2bxX5exXdxX68xX3xX568xX1cxX72xX3xX1fxX9dcxX1dxX3xX4xX1xX72xXf05xX1dxX27xX3xX7xXexX36xX5xX10xX3xX1dxX2axX36xX5bxX3xX4xX5exX4xX3xX1dxX2axX1dxX27xX3xX4xX3exX3xXexX1xX381xX3xX4xX1xX7d0xX1dxX3xX4xX5exX4xX3xX56exXdxX381xX72xX3xX1fxX5exX36xX3xX5xX10xX1dxX3xX1xX79cxXbxX3xX38xX66xXexX3xX17xX381xX3xXexX62xX2bxX3xX4xX38exX38xX3xX27xXdxX5exX4xX3xX38xX340xXdxX3xX38xXc8axX68xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX93xX12xX0xX40xXexX65xX2bxX52xX36xX12xX0xX40xXexX6xX65xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad4dxX2bxX72xX93xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX1dxX27xX2bxXdxX7xX6xX2bxX68xX1dxX10xXexX0xX40xXbxX12