Thành Sen rực rỡ sắc hoa, cây cảnh đón Tết
(Baohatinh.vn) - Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nên những ngày này, thị trường hoa, cây cảnh trên địa bàn TP. Hà Tĩnh đã bắt đầu sôi động. Các hộ kinh doanh, chuyên canh hoa, cây cảnh đang tích cực chăm sóc cũng như nhập thêm nhiều loại hoa, cây cảnh mới nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.
9c6x3d5ax2ed7x6d0ex6dcbx82a9x9121x1dc9x825dx4adax8bbcx6821x6556x6b0ex40c3x2586xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax58f9x1ad9x2e52xXexX0x4a77xXaxX17xX18xX19xXexX0x9486x8412xX19x6b70xXexX0xXax7592xX9x1a20xXdxX18x6930xX2fx89dbx4782x7cd6xX5x5cd5xXbxXdxX17xX32xXexX5xXax9a8dx302axXaxX9x9156xX17xX3exX9x3270x78d4xX2cxX9xX45x2622xX9xX2fx4826xX2cxX9xXaxX24xX18x6e0exX9xX2cx462cxX26xX9xX2cx3d0exX3exXaxX9x8729x47bexX3exX9xX5x56bfxXbxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf25xX17xX18xX19xX32xXexX4xXax506fxX18xX9xX5ex2a6cxX26xX9xX2axX9xXbxXax45d1xX3ex4096xX9xX3ex7ce3xX18xX9xXdxX3dxX9xX5exX63xX3exX9xX5xX63xXbxX9x6808xX8ax20e3xX26x2bf3xX3exX9xX5exX88xX3exX9x659ax16fdxX9dxX9xX5xX9dx7ae2xXbxX9x4481x384bxX2ax3386xX9xX3exX9fxX3exX9xX3exXaxX8dxX3exX8axX9xX3exX8axX3dxX26xX9xX3exX3dxX26xX53xX9xXbxXax9005xX9xXbxX45xX7dx551fxX3exX8axX9xXaxX24xX18xX53xX9xX2cxX56xX26xX9xX2cxX5axX3exXaxX9xXbxX45xX9fxX3exX9xX5exXcaxX18xX9xX23xX3dxX3exX9xX5xX7x6637xX9xX75xX3dxX9xX5x81abxX3exXaxX9xX5ex880bxX9xX23xX4dxXbxX9xX5exX81xX9dxX9xX2fx7ac0xX35xX9xX5ex6651xX3exX8axXf0xX9xX4xX88xX2cxX9xXaxX10axX9x3ed6xX35xX3exXaxX9xX19xX24xX18xX3exXaxX53xX9xX2cxXaxX9dxX26xX9fxX3exX9xX2cxX18xX3exXaxX9xXaxX24xX18xX53xX9xX2cxX56xX26xX9xX2cxX5axX3exXaxX9xX5exX18xX3exX8axX9xXbx6b85xX2cxXaxX9xX2cxX46xX2cxX9xX2cxXax756dxXcxX9xX2fxX5fxX2cxX9xX2cx556cxX3exX8axX9xX3exXaxX7dxX9xX3exXaxXa7xX33xX9xXbxXaxX9fxXcxX9xX3exXaxX35x9628xX9dxX9xXdxX24x7347xX35xX9xXaxX24xX18xX53xX9xX2cxX56xX26xX9xX2cxX5axX3exXaxX9xXcx31bcxX35xX9xX3exXax999exXcxX9xX33xXax47b3xX2cxX9x24fdxX18axX9xX3exXaxX9dxX9xX2cxX81xX9dxX9xX2cx1dc4xX18xX9xX3exX8axX7dxXcfxX35xX9xX19xX56xX3exXf0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x4569xX35xX19xXbxXax7321x6b7exXb0xXb0xX33x5810x3ac5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfx44eax6123xX1ddxX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cx965axX209xX19xX1ddxXb0xXb2x71c3x1050xXafxXb0xXbxX210xXb0xX209xX209xXdxXb0xXf0x7576xX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxXb0xXafxX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX2axX210xX210xXb0xXdxX2axXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbx6103xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35x7687xX26xX1d5xX32xXexX7xXaxX24xX3exX8axX9xXdxX10axX2cxX9xX5exX9dx5a41xX2cxX9xXdxX3dxX9xXdxX24xX16exX35xX9xXaxX24xX18xX9xX5exX7dx6ebfxX2cxX9xX116xXaxX88xX9xX3exXaxX35xX169xX9dxX9xX116xXaxX88xX2cxXaxX9xXaxX3dxX3exX8axX9xX2cxXax953bxX3exX9xXcxX9dxX18xX9xX19xXcaxX33xX9xXbxX63xXbxX9xX23x235bxX35xX9xXcxX3dxX9dxX9xX2fxX4dxX2cxX9xX45xX46xX2cxX9xX45xX4axX53xX9xXbxX7dx8d95xX35xX9xXbxX4dxX3exX9xXaxddexX18xX9xXax8753xX3exX9xXcxX18xX3exX8axX9xX5exX63xX3exX9xXcxX18xX26xX9xXcxX4dxX3exX53xX9xXbxX3dxX35xX9xXdxX10axX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX8axX35xX18xX9xX2cxXaxX199xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxX2axX209xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxXb2xXb0xX1d0xX210xXdxXafxXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35xX32exX26xX1d5xX32xXexX4xX56xX26xX9xX33xXaxX88xXbxX9xXbxX3dxX35xX9xX18dxX180xX35xX9xX3exXaxX8dxX3exX8axX9xX19xX88xX3exX8axX9xXbxXaxX63xX9xX5exX10axX2cxX9xXdxX16exX53xX9xX2cxX88xX2cxX9xXdxX24xX16exX35xX9xXbxX81xX3exX8axX9xXbxXaxX88xX33xX9xX2cxX154xX3exX8axX9xXdxX3dxX9xXdxX24xX16exX35xX9xX2cxX56xX26xX9xX2cxX5axX3exXaxX9xX5exX7dxX350xX2cxX9xX2cxXaxX36axX3exX9xX5ex10e3xX9xXdxX3dxXcxX9x782bxX9dxX3dxX53xX9xX2cxXaxX7dxX3exX8axX9xXbxX16exX35xX9xX3exXaxX3dxXf0xX9x97d2xX35xX88xX9xXdxX24xX16exX35xX9xX2cxX56xX26xX9xX3exX3dxX26xX9xXaxX35x9a68xX3exX9xX19xX18xX24xX9xX5exX10axX3exX8axX9xXbx9084xX9xXafxXb0xXb0xXf0xXb0xXb0xXb0xX9xX5ex9040xX3exX8axX9xX321xX9xXbxX45xX9fxX3exX9xX2axX9xXbxX45xX35xX52dxX9dxX9xX5exX545xX3exX8axX9xXbxbfbxX26xX9xX116xX142xX2cxXaxX9xX2cxX4axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX45xX1d5xX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX1ddxXb2xXb2xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX20fxX1ddxX210xX1d0xXdxX1ddxXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX45xX1d5xX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxX2axX210xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX1d0xX210xX210xX210xXdxX20fxXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35xX32exX26xX1d5xX32xXexX4x573axX2cxX9xXcxX56xXcxX9xX1d4xX106xX35xX53xX9xX2cxX72exX2cxX9xXbxX142xXcxX9xX321xX9xX3exXaxX8dxX3exX8axX9xXdxX24xX3dxX35xX9xXaxX24xX18xX9xX2cxXax5c67xX9xX1d4xX9dxXacxXbxX9xXaxX35xX52dxX3exX9xX18dxX3dxX24xX9xX19xXcaxX33xX9xX5xX63xXbxX9xX5exXfbxX9xX5exX7dxX350xX2cxX9xX3exXaxX35xX169xX9dxX9xX2cx830bxX18xX9xXaxX3dxX3exX8axX9xX116xX35xX3exXaxX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xXaxX24xX18xX53xX9xX2cxX56xX26xX9xX2cxX5axX3exXaxX9xX3exXaxXa7xX33xX9xX18dxX169xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxXafxXb2xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX1ddxX1d0xXafxX20fxXdxX210xXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35xX32exX26xX1d5xX32xXex2705xX7dxX350xX2cxX9xXcxX52dxX3exXaxX9xX19xX18xX3exXaxX9xXdxX3dxX9x8a27xX23xX14cxX3exX8axX9xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX3exX8axX36axX2cxX9xX116xXaxX35xX63xXbx97a5xX53xX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX72exX2cxX9xXdxX3dxX9xX23xX35xX500xX9dxX9xXbxX45xX7dxX3exX8axX9xX2cxX199xX18xX9xX2fxX46xX9xXbxX45xX7dxXcfxX3exX8axX9xXbxXaxX36axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxXb0xX1ddxX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX1d0xXb2xX20fxXb2xXdxX1d0xXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35xX32exX26xX1d5xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2cxXaxX199xX9xX2cxX77cxX18xX9xXaxX3dxX3exX8axX9xXaxX24xX18xX9xX4xX5axX3exXaxX9xX75xX7dxX38fxX3exX8axX9xX37axX9xX5exX7dxXcfxX3exX8axX9x98f8xX154xX9x53f0xX9dxX18xX3exX8axX9x35edxX5xX7xXf0xX9xX75xX3dxX9xX5xXf6xX3exXax2d00xX53xX9xXaxX35xX52dxX3exX9xXbxX16exX35xX9xX8axX35xX88xX9xX2cxX72exX2cxX9xXcxX56xXcxX9xX1d4xX106xX35xX9xX18dxX3dxX9xXaxX24xX18xX9xXbxX45xX16exX3exX8axX9xX3exX8axX9dxX26xX9fxX3exX9xX5exXfbxX9xX2cxX5fxX9xX3exXaxX755xX3exXaxX9xXcxX10axXbxX9xX2cxXaxX72exXbxX9xX2fxX24xX9xX18dxX180xX35xX9xXbxX45xX7dxX180xX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxX2axX210xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX210xX2axX209xX20fxXdxX209xXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35xX32exX26xX1d5xX32xXexX4xX88xX2cxX9xXaxX10axX9xX116xX35xX3exXaxX9xX19xX24xX18xX3exXaxX53xX9xX2cxXaxX9dxX26xX9fxX3exX9xX2cxX18xX3exXaxX9xXaxX24xX18xX53xX9xX2cxX56xX26xX9xX2cxX5axX3exXaxX9xX2cxX154xX3exX8axX9xX5exX18xX3exX8axX9xXbxX142xX2cxXaxX9xX2cxX46xX2cxX9xXbx2392xXcxX9xX116xX35xX63xXcxX53xX9xX3exXaxXa7xX33xX9xXbxXaxX9fxXcxX9xX3exXaxX35xX169xX9dxX9xXdxX24xX16exX35xX9xXaxX24xX18xX53xX9xX2cxX56xX26xX9xX2cxX5axX3exXaxX9xX2cxX154xX3exX8axX9xX3exXaxX7dxX9xX2cxX5fxX9xX23xX35xX52dxX3exX9xX33xXaxX88xX33xX53xX9xX116x47a3xX9xXbxXaxX9dxXa7xXbxX9xX2cxXaxX14cxXcxX9xX2fxX5fxX2cxX9xX33xXaxX55exX9xXaxX350xX33xX53xX9xX116xXcaxX33xX9xXbxXaxXcfxX35xX9xX5exX500xX9xX2fxabfxX3exX9xX2fxX3dxX3exX8axX9xX5exX88xX33xX9xX397xX3exX8axX9xX3exXaxX9dxX9xX2cxX81xX9dxX9xX2cxX199xX18xX9xX116xXaxX88xX2cxXaxX9xXaxX3dxX3exX8axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxX2axX1d0xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxXafxX20fxX1ddxX209xXdxXb2xXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxXb0xXb2xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX209xX1ddxX20fxXdxX1dexXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35xX32exX26xX1d5xX32xXexX885xX500xX9xX2fxXbd4xX3exX9xX2fxX3dxX3exX8axX9xX33xXaxX18axX2cxX9xX18dxX18axX9xX3exXaxX9dxX9xX2cxX81xX9dxX9xX5xX63xXbxX53xX9xXcxX10axXbxX9xX2fxX33fxX9xXdxX24xX16exX35xX9xX2cxX56xX26xX9xX3exXaxX7dxX9xX2cxX56xX26xX9xX116xX35xXcxX9xX3exX8axX56xX3exX53xX9xX2cxX56xX26xX9xX2fxX35xX53xX9xX2cxX56xX26xX9xX5exX63xX9xX18dxX7dxX38fxX3exX8axX9xX5ex231axXf0xXf0xXf0xX9xX2cxX154xX3exX8axX9xX5exX18xX3exX8axX9xX5exX7dxX350xX2cxX9xX3exXaxXa7xX33xX9xX18dxX169xX9xX3exXaxX35xX169xX9dxX9xXaxX38fxX3exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxX2axXb0xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxXb2xX1dexX1dexX1dexXdxX2axXb0xXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxX2axXb0xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX1d0xXb2xX20fxX209xXdxX2axX2axXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35xX32exX26xX1d5xX32xXexX9bxX4dxXcxX9xX23xX4dxXbxX9xX3exXaxX9dxX9xX2cxX81xX9dxX9xX2cxX199xX18xX9xX116xXaxX88xX2cxXaxX9xXaxX3dxX3exX8axX53xX9xX3exX14cxXcxX9xX3exX18xX26xX53xX9xX2cxX88xX2cxX9xX8axX35xXdc7xX9xXaxX24xX18xX9xXbxX45xX17xX24xX9xX2cxX154xX3exX8axX9xX5exX7dxX350xX2cxX9xX3exXaxXa7xX33xX9xX18dxX169xX9xX3exXaxX35xX169xX9dxX9xXaxX38fxX3exX9xX18dxX180xX35xX9xX19xX16exX9xX26xX63xX3exX9xXbxXaxX5axX24xX53xX9xX19xX16exX9xX26xX63xX3exX9xXbxXaxX5axX24xX9xX116x3f10xX33xX53xX9xX2cxX72exX2cxX9xXcxX18xX8axX35xX2cxX53xX9xXdxX18xX3exX9xX2cxX3dxX3exX8axX9xX2cxX9dxX18xX53xX9xXaxX24xX18xX9xX3exX8axX154xX9xX2fxX4dxX2cxXf0xXf0xXf0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxX2axX209xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX210xXafxX1d0xX1ddxXdxX2axXafxXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35xX32exX26xX1d5xX32xXexX4xX56xX26xX9xX1d4xX7dxX38fxX3exX8axX9xX45xX545xX3exX8axX9xX3exXaxX35xX169xX9dxX9xXcxX3dxX9dxX9xX116xXaxX35xX63xX3exX9xXbxXaxXcaxX9xXbxX45xX7dxXcfxX3exX8axX9xXaxX24xX18xX9xX1d4xX7dxX38fxX3exX8axX9xX45xX545xX3exX8axX9xXbxXaxX9fxXcxX9xX33xXaxX24xX3exX8axX9xX33xXaxX72exX53xX9xX5exX18xX9xX19xX16exX3exX8axX53xX9xX3exX8axX7dxXcfxX35xX9xXcxX9dxX18xX9xX2cxX5fxX9xX3exXaxX35xX169xX9dxX9xX2cxX38fxX9xXaxX10axX35xX9xX2cxXaxX36axX3exX9xXdxX46xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX9dxXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxX20fxXafxX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX1d0xX20fxX2axX209xXdxX2axX1ddxXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35xX32exX26xX1d5xX32xXexX9bxX8axX18xX26xX9xXbxX53axX9xX3exXaxX8dxX3exX8axX9xX3exX8axX3dxX26xX9xX3exX3dxX26xX53xX9xX116xXaxX106xX3exX8axX9xX142xXbxX9xX116xXaxX88xX2cxXaxX9xXaxX3dxX3exX8axX9xX5exXfbxX9xXbxXb69xXcxX9xX18dxX169xX9xX2cxX88xX2cxX9xX18dxX7dxXcfxX3exX9xXaxX24xX18xX9xX5exX500xX9xX2cxXaxX36axX3exX9xX2cxXaxX24xX9xXcxXb69xX3exXaxX9xX3exXaxX8dxX3exX8axX9xX2cxX56xX26xX9xXaxX24xX18xX53xX9xX2cxX56xX26xX9xX2cxX5axX3exXaxX9xX5exX39bxX33xX9xX18dxX180xX35xX9xX8axX35xX88xX9xX2cxX5axX9xX33xXaxX5axX35xX9xX2cxXaxX14cxX3exX8axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxX20fxX1d0xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX210xX20fxXb2xX210xXdxX2axX20fxXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35xX32exX26xX1d5xX32xXexX75xX24xX18xX9xXaxX545xX3exX8axX9xX23xX9dxX3exX8axX9xX2fxX4dxX2cxX9xX20fxX9xXcxX55exX18xX9xX3exX9fxX3exX9xX19xX56xX3exX9xX8axX35xX18xX3exX9xX2cxX24xX35xX9xX5exX5fxX9xXdxX3dxX9xX5exX35xX169xX9dxX9xXbxX33fxXbxX9xX2cxXaxX755xX9xX23xX33fxX3exX9xXcxX55exX18xX9xX23xXb69xX3exXaxX9xX18xX3exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX1ddxX1dexX1dexX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX2axX210xXb2xXb0xXdxX2axX210xXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxXafxX1dexX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX2axX209xX2axXafxXdxX2axX1d0xXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35xX32exX26xX1d5xX32xXexX4xX88xX2cxX9xXdxX24xX16exX35xX9xXdxX18xX3exX9xX5exX4dxXbxX9xXbxX35xX169xX3exX9xX2cxX154xX3exX8axX9xX5exXfbxX9xX5exX7dxX350xX2cxX9xX3exXaxXa7xX33xX9xX18dxX169xX53xX9xX5ex1fdaxX2cxX9xX23xX35xX52dxXbxX9xXdxX18xX3exX9xX9bxX8axXaxX35xX3exXaxX9x15f6xX9dxX56xX3exX9xX5exXfbxX9xX5exX7dxX350xX2cxX9xXbxX16exX24xX9xX19xX88xX3exX8axX9xXbxXaxX63xX9xX18dxX180xX35xX9xX8axX35xX88xX9xX19xX18xX24xX9xX5exX10axX3exX8axX9xXbxX53axX9xXafxXb0xX9xX321xX9xX210xXb0xX9xXbxX45xX35xX52dxX9dxX9xX5exX545xX3exX8axX1cxX8axX33fxX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX20fxX2axX1d0xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxXb2xXb2xX210xXdxX2axX209xXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35xX32exX26xX1d5xX32xXexXa6xX10axXbxX9xX116xXaxX88xX2cxXaxX9xXaxX3dxX3exX8axX9xXbxX16exX35xX9xX2cxX77cxX18xX9xXaxX3dxX3exX8axX9xXaxX24xX18xX9xX75xX9dxX26xX9xX75xX24xX3dxX3exX8axX9xX9eaxX5exX7dxXcfxX3exX8axX9xX15e3xX106xX9xX9e1xX35xX63xXbxX9xX9bxX8axXaxX52dxX9xX5xXf6xX3exXaxX9f6xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX63xXbxX1cfxX9xX0xX17xXcxXex21d0xX72exXbxX9xX116xX35xX3exXaxX9xX3exX8axXaxX35xX52dxXcxX9xXbxX53axX9xX3exXaxX35xX169xX9dxX9xX3exX14cxXcxX9xXcxX9dxX18xX9xXaxX24xX18xX9xX2cxXaxX7dxX3exX8axX9xXbxX63xXbxX53xX9xX3exX14cxXcxX9xX3exX18xX26xX9xXbxX106xX35xX9xX2cxXaxX36axX3exX9xXcxX9dxX18xX9xXaxX24xX18xX9xXbxX53axX9xX2fxX180xXcxX9xX2fx4506xX9xX5exX4axX9xX5exX106xX3exX8axX9xX3exX8axX7dxXcfxX35xX53xX9xXcxXb69xX3exXaxX9xX2cxXaxX36axX3exX9xX5exX7dxX350xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX5exX39bxX33xX9xX3exXaxXacxXbxX53xX9xXdxX72exX2cxX9xX3exX3dxX26xX9xX2cxXaxX7dxX18xX9xX506xX9dxX88xX9xX2cxXa7xX3exX9xXbxX63xXbxX9xX8axX35xX88xX9xX2cxX154xX3exX8axX9xX2cxXaxX7dxX18xX9xXbxX14cxX3exX8axX9xX2cxX18xX24xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX1ddxXb2xX20fxX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxXafxX209xX2axX209xXdxX2axXb2xXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35xX32exX26xX1d5xX32xXexX4xX88xX2cxXaxX9xX23xX3dxX35xX9xXbxX45xX142xX9xXaxX24xX18xX53xX9xX2cxX56xX26xX9xX2cxX5axX3exXaxX9xXbxX16exX35xX9xX2cxX88xX2cxX9xX18dxX7dxXcfxX3exX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX154xX3exX8axX9xX5exX18xX3exX8axX9xX5exX7dxX350xX2cxX9xX2cxX88xX2cxX9xX2cxX77cxX18xX9xXaxX3dxX3exX8axX9xX2cxXaxX72exX9xXbxX45xX36axX3exX8axX9xX5exX500xX9xXbxXaxX9dxX9xXaxX72exXbxX9xX116xXaxX88xX2cxXaxX9xXaxX3dxX3exX8axX9xXbxX53axX9xX897xX2cxX88xX35xX9xX3exXaxXb69xX3exX9xX5exX81xX9dxX9xXbxX35xX9fxX3exX8adxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX1ddxX209xX2axX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX1d0xX1ddxX1d0xX209xXdxX2axX1dexXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX1ddxXb2xX1d0xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxXb2xX210xXb2xXb0xXdxXafxXb0xXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX1ddxX1dexX1d0xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxXb2xX1ddxXafxX1d0xXdxXafxX2axXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX1ddxXb2xXb0xX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX210xX20fxX20fxXdxXafxXafxXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1caxX35xX19xXbxXaxX1cfxX1d0xXb0xXb0xX33xX1d4xX1d5xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX1cfxX1ddxX1dexX1dexX33xX1d4xX32xX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cfxX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXf0xX18dxX3exX1cxX3exX17xX1caxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xX1ddxX1cxX209xX209xX19xX1ddxXb0xXb2xX20fxX210xXafxXb0xXbxX1d0xX1ddxX1d0xXdxXafxX1ddxXf0xX21bxX33xX8axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX2fxX17xX3exX9xX45xX9dxX2cxX9xX45xX24xX9xX2fxX18xX2cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX18xX26xX9xX2cxX18xX3exXaxX9xX19xX24xX3exX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1d4xXbxX321xX18xXdxX35xX8axX3exX1cfxX9xX21bxX9dxX2fxXbxX35xX32exX26xX1d5xX32xXexX5xX63xXbxX9xX5exX18xX3exX8axX9xX5exX63xX3exX9xX2fxX180xXcxX9xXaxX38fxX3exX9xXbxX45xX9fxX3exX9xX3exXaxX8dxX3exX8axX9xX2cxX88xX3exXaxX9xXaxX24xX18xX53xX9xX2cxX3dxX3exXaxX9xXdxX88xX9xX37axX9xX2cxX88xX2cxX9xX2cxX77cxX18xX9xXaxX3dxX3exX8axX9xX116xX35xX3exXaxX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xXaxX24xX18xX53xX9xX2cxX56xX26xX9xX2cxX5axX3exXaxXf0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x4312xX9dxXbxXaxX24xX45xX32xXexX5xXaxX9dxX9xX75xX3dxX9xX321xX9xX2xX7dxX38fxX3exX8axX9xX4xXaxX35xX63xX3exX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thu Hà - Dương Chiến