Sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn xây dựng nông thôn mới
Thủ tướng Chính phủ vừa ký QĐ số 695 sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
c8f7x15188xd21fx110bcx158fex108b3x10d3cx10610xef3bxX7x14978x1655fx112e0xff34x13036x12f87xX5xf8a5xXaxcac2xf9fcxd71axX6xX3xd998x15e99xXdxX3x11b83x12079x13748x13265x125d3xX1bxX3xXexccfexX4xX3xX4x113acxX3xX4xX1xfaddxX3xX1x12e9bxX3xXexed20x10efcxX3xeb9cx13d9fxX1bxX3xcc57x11244xX1exX3xc9c0x1203axX1bxX1cxX3xX1bx15c55xX1bxX1cxX3xXexX1xX42xX1bxX3xd8adxd146xXdxX0x1459fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1081dxX10xX6xX3cxXaxX12xX0xce25xX12xXcxX1xf9afxX3xXexeffexX4cxX1bxX1cxX3x111a7xX1xd2b9xX1bxX1xX3xXbxX1xX69xX3xX34xd111xX6xX3x10784xeec8xX3xe6d7x11099xX3xX7xX35xX3xca3fxfddax1527fxX3xX7xX14xX6xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX1bxX3xXexX23xX4xX3xX4xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xX34xX35xX1bxX3xXexX1xX3dxX4xX3xX1xXdx15ea8xX1bxX3xX71xX1xX6cxX27xX1bxX1cxX3xXexX31xdc3bxX1bxX1xX3xX4bx139d5xX4xX3xXexXdxX1fxX1dxX3xf04bxX1dxX35xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xX1bxX42xX1bxX1cxX3xXexX1xX42xX1bxX3xX4bxX4cxXdxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX17x11de6x109e2xX1bxX3xdba3x15ee1xX2xXfcxX3x1047exX3xXfbxXfcxXfbxXfcx11532xX0xX4fxX65xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16cf9xXf7xX3cxX1exXaxX12xX71xXc9xX3xXexX1xe305x110daxX3xX17xX35xXdxX3xX34xX4cxXdxX3xXex10888xXexX3xX4xfa01xX3xX4x15433xX4xX3xX38x11ad6xX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xX2xXfcxXfcx1254dxX3xXexX7cxX3xX1bxX1cxX39xX1bxX3xX7xX138xX4xX1xX3xX1bxX1xf232xX3xX1bxX6cxX4cxX4xX3xX4xX1xXf7x13a5dxX3xX71xX42xX1bxX1cxX3xXexX138xX4xX3xXd1xX1dxX1exX3xX1xXf7xXf8xX4xX1x143e4xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xXexX31xXc9xX3xX7x12dfexX3xX38xX13cxX177xX3xX7fxXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX73xX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX42xX1bxX1cxX3xXexX138xX4xX3xX17xX159xXf7xX3xXexXf8xXf7xX3xX7fxXdxX2bxX1bxX3xXexX1xfe52xX4xX3xX34x1609cxX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xX1bxX42xX1bxX1cxX3xXexX1xX42xX1bxX3xX4bxX4cxXdxX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX138xX1bxX3xX65x11deexX3xX38xX13cxX126xX3xX4xX138xX1bxX3xX65xX1d8xX3xXexX1xX42xX1bxX3xX65xX135xX1bxX126xX3xX4xX138xX1bxX3xX65xX1d8xX3xX1xX32xXbxX3xXexX138xX4xX3xX38xX13cxX106xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXf7xX3cxX1exXaxX12x1514axX1xX6cxX3xX34xf294xX1exX126xX3xX7xXf7xX3xX34xX4cxXdxX3xXd1xX1dxX1exX3xX17xf49exX1bxX1xX3xXexXf8xXdxX3xX82xX1dxX1exX2bxXexX3xX17xX22bxX1bxX1xX3x14f92xXfcxXfcxX4fxX82xX83xX100xXcxXcxX3xX7fxX1xX42xX1bxX1cxX3xXexXdxX2bxXbxX3xXexXc9xX4xX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xX2xXfcxXfcxX148xX3xXexX7cxX3xX1bxX1cxX39xX1bxX3xX7xX138xX4xX1xX3xXexX31xX1dxX1bxX1cxX3xX6cxX27xX1bxX1cxX3xX4xX1xXf7xX3xX17xX6cx168fexX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xXf7xX3xXexX1xX42xX1bxX1cxX3xX17xX2bxX1bxX3xXexX31xX1dxX1bxX1cxX3xXexX39xX4bxX3xX38xX13cxX177xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xXexX31xX6cxX281xX1bxX1cxX3xX1xe7caxX4xX3xX17xXf8xXexX3xX4xX1xX1dx14207xX1bxX177xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xXexX31xXf8xX4bxX3xX1exX3xXexX2bxX3xX38xX13cxX177xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xX1bxX1xX159xX3xX34x14135xX1bxX3xX1xe0a8xX6xX3xX38xX13cxX106xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX65xX5xX10xX3x122bdxXdxX3cxXexX1xX9xXaxXfbxXfcxXfcxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3cxX3cxXdxX1bxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX65xXf7xX31xX3cxX10xX31xX9xXaxXfcxXaxX3xX6xX5xXdxX1cxX1bxX9xXaxX4xX10xX1bxXexX10xX31xXaxX12xX0xXexX65xXf7xX3cxX1exX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX3cxX12xX0xXdxX4bxX1cxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX106xX65xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX106xX34xX1bxX4fxX1bxX10xX2fbxX7xX4fxX2xXfbxXfbx1165bxX4fxd4ecxX373xX3cxdb78xX2xX88xXfbxX23exXfcxXfcxXexXfbxXfcxX373xXfcxX373xX5xXfcxX106x14042xXbxX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX3cxX12xX0xX4fxXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxXf7xX1bxXaxX12xXcxX1xX10xXf7xX3xX82xX83xX3xX88xX89xX8axX126xX3xX17xX35xXdxX3xX34xX4cxXdxX3xXexX131xXexX3xX4xX135xX3xX4xX138xX4xX3xX38xX13cxX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xX2xXfcxXfcxX148xX3xXexX7cxX3xX1bxX1cxX39xX1bxX3xX7xX138xX4xX1xX3xX1bxX1xX159xX3xX1bxX6cxX4cxX4xX3xX4xX1xXf7xX163xX3xX71xX42xX1bxX1cxX3xXexX138xX4xX3xXd1xX1dxX1exX3xX1xXf7xXf8xX4xX1xX177xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xXexX31xXc9xX3xX7xX187xX3xX38xX13cxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX3cxX12xX0xX4fxXexX31xX12xX0xX4fxXexX65xXf7xX3cxX1exX12xX0xX4fxXexX6xX65xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXf7xX3cxX1exXaxX12xX83xX35xXdxX3xX34xX4cxXdxX3xX4xX138xX4xX3xX38xX13cxX3xXexX1xX1dxX1d8xX4xX3xX4xX138xX4xX3xX1xX1dxX1exXb8xX1bxX3xX1bxX1cxX1x12d38xXf7xX3xX71xX1xX6cxX27xX1bxX1cxX3xXexX31xXc4xX1bxX1xX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xX1cxXdxX135xX4bxX3xX1bxX1cxX1xX476xXf7xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX34xX159xX3xX65xX1b6xX1bxX3xX34x12ac7xX1bxX1cxX3xXexX1xX10xXf7xX3xX216xX1cxX1xX22bxX3xXd1xX1dxX1exX2bxXexX3xX378xXfcxX6xX4fxXfbxXfcxXfcxX23exX4fxX216xX82xX100xX71x14812xX3xX1bxX1cxX159xX1exX3xXfbxX375xX4fxX2xXfbxX4fxXfbxXfcxXfcxX23exX3xX4xX69xX6xX3xX71xX1xX73xX1bxX1xX3xXbxX1xX69xX3xXexX31xX6cxX4cxX4xX3xX17xX39xX1exX3xX4xX1xX6cxX6xX3xXd1xX1dxX1exX3xX17xX22bxX1bxX1xX3xX4xXc9xX3xXexX1xX125xX3xX4bxX1b2xX4xX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xXexX1xXc4xX3xX1bxX6xX1exX3xX17xX13cxX3xXd1xX1dxX1exX3xX17xX22bxX1bxX1xX3xX4xXc9xX3xXexX1xX125xX106xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXf7xX3cxX1exXaxX12xXcxX1xX10xXf7xX3xX17xX2eaxX126xX3xX17xX35xXdxX3xX34xX4cxXdxX3xX4xX138xX4xX3xX38xX13cxX3xXexX1xX1dxX1d8xX4xX3xX4xX138xX4xX3xX1xX1dxX1exXb8xX1bxX3xX1bxX1cxX1xX476xXf7xX3xX71xX1xX6cxX27xX1bxX1cxX3xXexX31xXc4xX1bxX1xX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xX1cxXdxX135xX4bxX3xX1bxX1cxX1xX476xXf7xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX34xX159xX3xX65xX1b6xX1bxX3xX34xX4a6xX1bxX1cxX3xXexX1xX10xXf7xX3xX216xX1cxX1xX22bxX3xXd1xX1dxX1exX2bxXexX3xX378xXfcxX6xX4fxXfbxXfcxXfcxX23exX4fxX216xX82xX100xX71xX4c7xX126xX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xXexX35xXdxX3xX17xX6xX3xXexX35xXdxX3xX17xX6xX3xX2xXfcxXfcxX148xX3xXexX7cxX3xX1bxX1cxX39xX1bxX3xX7xX138xX4xX1xX3xX1bxX1xX159xX3xX1bxX6cxX4cxX4xX3xX4xX1xXf7xX163xX3x10565xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xX17xX6cxX281xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xXf7xX3xXexX1xX42xX1bxX1cxX3xX17xX2bxX1bxX3xXexX31xX1dxX1bxX1cxX3xXexX39xX4bxX3xX38xX13cxX126xX3xX17xX6cxX281xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xXf7xX3xXexX1xX42xX1bxX1cxX3xXexX1xX42xX1bxX126xX3xX38xX2eaxX4bxX177xX3xX1cxXdxX6xXf7xX3xXexX1xX42xX1bxX1cxX3xX1bxX1d8xXdxX3xX17x14f27xX1bxX1cxX3xX34xX159xX3xX7fxX1fxX1bxX1xX3xX4bxX6cxX27xX1bxX1cxX3xX1bxX1d8xXdxX3xX17xX64dxX1bxX1cxX177xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xXexX31xX6cxX281xX1bxX1cxX3xX1xX2b3xX4xX3xX17xXf8xXexX3xX4xX1xX1dxX2bdxX1bxX177xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xXexX31xXf8xX4bxX3xX1exX3xXexX2bxX3xX38xX13cxX177xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xX1bxX1xX159xX3xX34xX2e6xX1bxX3xX1xX2eaxX6xX3xX38xX13cxX126xX3xXexX1xX42xX1bxX126xX3xX65xX135xX1bxX177xX3xX4xX42xX1bxX1cxX3xXexX31xXc4xX1bxX1xX3xXexX1xX125xX3xXexX1xX6xXf7xX3xXexX1xX42xX1bxX126xX3xX65xX135xX1bxX177xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xX4xX42xX1bxX1cxX3xXexX31xXc4xX1bxX1xX3xX4xX131xXbxX3xX1bxX6cxX4cxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1xXf7xXf8xXexX126xX3xXexX1xXf7xX138xXexX3xX1bxX6cxX4cxX4xX3xXexX1xX135xXdxX3xX7fxX1xX1dxX3xX3cxX39xX1bxX3xX4xX6cxX177xX3xXbxX1xX138xXexX3xXexX31xXdxX125xX1bxX3xX7xX135xX1bxX3xX38xX1dxX131xXexX3xX34xX159xX3xX3cxX22bxX1bxX1xX3xX34xXc9xX177xX3xX1xXf8xX3xXex148c4xX1bxX1cxX3xX4xX138xX4xX3xX7fxX1xX1dxX3xX7xX135xX1bxX3xX38xX1dxX131xXexX3xXexX21bxXbxX3xXexX31xX1dxX1bxX1cxX126xX3xXexXdxX125xX1dxX3xXexX1xX69xX3xX4xX42xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1xXdxXb8xXbxX3xXexX1xX69xX1exX3xX7xX135xX1bxX106xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXf7xX3cxX1exXaxX12xX83xX35xXdxX3xX34xX4cxXdxX3xX38xX13cxX3xX4x13efaxX1bxX3xX5xXf8xXdxX126xX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xX4bxX1d8xXexX3xXbxX1xX74axX1bxX3xXexX7cxX3xX1bxX1cxX39xX1bxX3xX7xX138xX4xX1xX3xX1bxX1xX159xX3xX1bxX6cxX4cxX4xX3xX4xX1xXf7xX163xX3xX5f5xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xX17xX6cxX281xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xXf7xX3xXexX1xX42xX1bxX1cxX3xX17xX2bxX1bxX3xXexX31xX1dxX1bxX1cxX3xXexX39xX4bxX3xX38xX13cxX126xX3xX17xX6cxX281xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xXf7xX3xXexX1xX42xX1bxX1cxX3xXexX1xX42xX1bxX126xX3xX38xX2eaxX4bxX177xX3xX1cxXdxX6xXf7xX3xXexX1xX42xX1bxX1cxX3xX1bxX1d8xXdxX3xX17xX64dxX1bxX1cxX3xX34xX159xX3xX7fxX1fxX1bxX1xX3xX4bxX6cxX27xX1bxX1cxX3xX1bxX1d8xXdxX3xX17xX64dxX1bxX1cxX177xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xXexX31xX6cxX281xX1bxX1cxX3xX1xX2b3xX4xX3xX17xXf8xXexX3xX4xX1xX1dxX2bdxX1bxX177xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xXexX31xXf8xX4bxX3xX1exX3xXexX2bxX3xX38xX13cxX177xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xX1bxX1xX159xX3xX34xX2e6xX1bxX3xX1xX2eaxX6xX3xX38xX13cxX126xX3xXexX1xX42xX1bxX126xX3xX65xX135xX1bxX177xX3xX4xX42xX1bxX1cxX3xXexX31xXc4xX1bxX1xX3xXexX1xX125xX3xXexX1xX6xXf7xX3xXexX1xX42xX1bxX126xX3xX65xX135xX1bxX177xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xX4xX42xX1bxX1cxX3xXexX31xXc4xX1bxX1xX3xX4xX131xXbxX3xX1bxX6cxX4cxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1xXf7xXf8xXexX126xX3xXexX1xXf7xX138xXexX3xX1bxX6cxX4cxX4xX3xXexX1xX135xXdxX3xX7fxX1xX1dxX3xX3cxX39xX1bxX3xX4xX6cxX177xX3xXbxX1xX138xXexX3xXexX31xXdxX125xX1bxX3xX7xX135xX1bxX3xX38xX1dxX131xXexX3xX34xX159xX3xX3cxX22bxX4xX1xX3xX34xXc9xX177xX3xX1xXf8xX3xXexX74axX1bxX1cxX3xX4xX138xX4xX3xX7fxX1xX1dxX3xX7xX135xX1bxX3xX38xX1dxX131xXexX3xXexX21bxXbxX3xXexX31xX1dxX1bxX1cxX126xX3xXexXdxX125xX1dxX3xXexX1xX69xX3xX4xX42xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1xXdxXb8xXbxX126xX3xXexX1xX69xX1exX3xX7xX135xX1bxX106xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX4bxX6xX31xX1cxXdxX1bxX163xX3xX378xX106xX88xXbxXexX3xXfcxX4xX4bxX177xX3xXexX10xX38xXexX100xX6xX5xXdxX1cxX1bxX163xX3xX388xX1dxX7xXexXdx14a51xX1exXaxX12xX5exX83xX216xf1dbxX3xX4xX131xXbxX3xXex1695dxX1bxX1xX3xX7x1682fxX3xXd1xX1dxX1exX2bxXexX3xX17xX22bxX1bxX1xX3xX4bxX1b2xX4xX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xXexX7cxX3xX1bxX1cxX39xX1bxX3xX7xX138xX4xX1xX3xX1bxX1xX159xX3xX1bxX6cxX4cxX4xX3xX4xX1xXf7xX3xXexX7cxX1bxX1cxX3xX1bxX1d8xXdxX3xX3cxX1dxX1bxX1cxX126xX3xX4xX42xX1bxX1cxX3xX34xXdxXb8xX4xX3xX4xXc9xX3xXexX1xX125xX126xX3xX65xX135xXf7xX3xX17xX135xX4bxX3xXbxX1x1503dxX3xX1xX32xXbxX3xX34xX4cxXdxX3xXexX1xX3dxX4xX3xXexX2bxX3xX34xX159xX3xX1exX1fxX1dxX3xX4xX74axX1dxX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xX4xX69xX6xX3xXexX7cxX1bxX1cxX3xX17xX22bxX6xX3xXbxX1xX6cxX27xX1bxX1cxX106xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXf7xX3cxX1exXaxX12x1303bxX1b2xX4xX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xXexX7cxX3xX1bxX1cxX39xX1bxX3xX7xX138xX4xX1xX3xXexX31xX1dxX1bxX1cxX3xX6cxX27xX1bxX1cxX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX138xX4xX3xX17xX22bxX6xX3xXbxX1xX6cxX27xX1bxX1cxX3xX4xX2e6xX1bxX3xX4xX1b2xX3xX17xXdxX1b6xX1dxX3xX7fxXdxXb8xX1bxX3xX7fxXdxX1bxX1xX3xXexX2bxX3xX100xX3xX38xX13cxX3xX1xX1d8xXdxX3xX17xX125xX3xX65xX35xX3xXexX31xX73xX3xXbxX1xXa12xX3xX1xX32xXbxX177xX3xXexX31xXf7xX1bxX1cxX3xX17xX2eaxX3xX6cxX1dxX3xXexXdxX1fxX1bxX3xX1xX2exX3xXexX31xX32xX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX138xX4xX3xX17xX22bxX6xX3xXbxX1xX6cxX27xX1bxX1cxX3xX7fxX1xX2eaxX3xX7fxX1xX2e6xX1bxX3xX4xX1xX6cxX6xX3xXexX3dxX3xX4xX39xX1bxX3xX17xX35xXdxX3xX1bxX1cxX39xX1bxX3xX7xX138xX4xX1xX126xX3xX17xX22bxX6xX3xX65xX159xX1bxX3xX17x152dexX4xX3xX65xXdxXb8xXexX3xX7fxX1xX2eaxX3xX7fxX1xX2e6xX1bxX3xX34xX159xX3xX1bxX1xX4a6xX1bxX1cxX3xX17xX22bxX6xX3xXbxX1xX6cxX27xX1bxX1cxX3xX5xX159xX4bxX3xXexX35xXexX106xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX4bxX6xX31xX1cxXdxX1bxX163xX3xX378xX106xX88xXbxXexX3xXfcxX4xX4bxX177xX3xXexX10xX38xXexX100xX6xX5xXdxX1cxX1bxX163xX3xX388xX1dxX7xXexXdxX9a2xX1exXaxX12xX0xX7xXexX31xXf7xX1bxX1cxX12x14fc3xX21bxX1bxX3xX17xX1d8xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX39xX1bxX3xX3cxX39xX1bxX3xXexX3dxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXb8xX1bxX3xX17xX2eaxX1bxX1cxX3xX1cxX2eaxXbxX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xX4xX27xX3xX7xX187xX3xX1xXf8xX3xXexX74axX1bxX1cxX3xX7fxXdxX1bxX1xX3xXexX2bxX100xX38xX13cxX3xX1xX1d8xXdxX3xX17xX22bxX6xX3xXbxX1xX6cxX27xX1bxX1cxX0xX4fxX7xXexX31xXf7xX1bxX1cxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXf7xX3cxX1exXaxX12xX82xX1dxX1exX2bxXexX3xX17xX22bxX1bxX1xX3xX1bxX1fxX1dxX3xX31xf61axX126xX3xX4xX1xX73xX1bxX1xX3xXd1xX1dxX1exX1b6xX1bxX3xX17xX22bxX6xX3xXbxX1xX6cxX27xX1bxX1cxX3xd633xXexX9b0xX1bxX1xX126xX3xX1xX1dxX1exXb8xX1bxX126xX3xX38xX13cx101d8xX3xX7fxX1xX42xX1bxX1cxX3xXd1xX1dxX1exX3xX17xX22bxX1bxX1xX3xX65xX23xXexX3xX65xX1dxX1d8xX4xX3xX1bxX1xX39xX1bxX3xX3cxX39xX1bxX3xX17xX2eaxX1bxX1cxX3xX1cxX2eaxXbxX126xX3xX4xX1xX9b0xX3xX34xX21bxX1bxX3xX17xX1d8xX1bxX1cxX3xX65x15c37xX1bxX1cxX3xX4xX138xX4xX3xX1xXc4xX1bxX1xX3xXexX1xX1b2xX4xX3xXexX1xX73xX4xX1xX3xX1xX32xXbxX3xX17xX125xX3xX1bxX1xX39xX1bxX3xX3cxX39xX1bxX3xXexX3dxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXb8xX1bxX3xX17xX2eaxX1bxX1cxX3xX1cxX2eaxXbxX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xX4xX27xX3xX7xX187xX3xX1xXf8xX3xXexX74axX1bxX1cxX3xX7fxXdxX1bxX1xX3xXexX2bxX3xX100xX3xX38xX13cxX3xX1xX1d8xXdxX3xX4xX69xX6xX3xX17xX22bxX6xX3xXbxX1xX6cxX27xX1bxX1cxX106xX3xX216xX1xX39xX1bxX3xX3cxX39xX1bxX3xXexX31xXf7xX1bxX1cxX3xX38xX13cxX3xX65xX159xX1bxX3xX65xXf8xX4xX3xX4bxX1b2xX4xX3xXexX3dxX3xX1bxX1cxX1dxX1exXb8xX1bxX3xX17xX2eaxX1bxX1cxX3xX1cxX2eaxXbxX3xX4xXc9xX3xXexX1xX125xX3xX4xX1xXf7xX3xXexX7cxX1bxX1cxX3xX3cxX3dxX3xX138xX1bxX126xX3xX17xX1b6xX3xX1bxX1cxX1xX22bxX3xX5exX83xX216xX9a9xX3xX38xX13cxX3xXexX1xX42xX1bxX1cxX3xXd1xX1dxX6xX106xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axXf7xX3cxX1exXaxX12xX5exX1d8xX3xX1bxX1cxX1xX476xXf7xX3xXexX1xX6xX4bxX3xX1cxXdxX6xX3xXexX31xX3dxX4xX3xXexXdxX2bxXbxX3xX5xX6xXf7xX3xX17xX1d8xX1bxX1cxX3xX17xX125xX3xX38xX39xX1exX3xX3cxX3dxX1bxX1cxX3xX4xX27xX3xX7xX187xX3xX1xXf8xX3xXexX74axX1bxX1cxX3xX7fxXdxX1bxX1xX3xXexX2bxX3xX100xX3xX38xX13cxX3xX1xX1d8xXdxX3xX4xX69xX6xX3xX17xX22bxX6xX3xXbxX1xX6cxX27xX1bxX1cxX3xX17xX6cxX32xX4xX3xX4xX1xX73xX1bxX1xX3xXd1xX1dxX1exX1b6xX1bxX3xX17xX22bxX6xX3xXbxX1xX6cxX27xX1bxX1cxX3xX38xX10xX4bxX3xX38x112f9xXexX126xX3xXexX31xX135xX3xXexX1xXa12xX3xX5xX6xXf7xX3xXexX1xX10xXf7xX3xX4bxX1b2xX4xX3xXbxX1xXa12xX3xX1xX32xXbxX3xX34xX4cxXdxX3xX4bxX1b2xX4xX3xXexXdxX1b6xX1bxX3xX5xX6cxX27xX1bxX1cxX3xX4xX1xX1dxX1bxX1cxX3xX4xX69xX6xX3xXexX1xX22bxX3xXexX31xX6cxX281xX1bxX1cxX3xX5xX6xXf7xX3xX17xX1d8xX1bxX1cxX3xXexXf8xXdxX3xX17xX22bxX6xX3xXbxX1xX6cxX27xX1bxX1cxX3xX34xX159xX3xX7fxX1xX135xX3xX1bxX2e6xX1bxX1cxX3xX4xX39xX1bxX3xX17xX35xXdxX3xX1bxX1cxX39xX1bxX3xX7xX138xX4xX1xX3xX17xX22bxX6xX3xXbxX1xX6cxX27xX1bxX1cxX106xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16567xX1dxXexX1xXf7xX31xXaxX12xX11axX138xX3xXcxX39xX1bxX0xX4fxXbxX12
Bá Tân