Chùm ảnh: Biển người Hồi giáo hành hương về Thánh địa Mecca
Hơn 2 triệu người Hồi giáo trên thế giới đổ về thánh địa Mecca ở Saudi Arabia để tham dự lễ hội hành hương Haji diễn ra từ ngày 30/8 - 4/9.
cf89x1291ex17192x17761x18c65x11b37x1688dx18da7xf420xX7x1897fx15732x1022bx12936xf315x16996xX5x183a1xXaxX3xX7xXexd507xX5xX10xX9xXaxXexX10x10e3fxXexf8dfxX6xX5xXdx14e6ex13b62x17568xX3x1375ax16997xX7xXexXdx10c2bxX15x16f63xXax12d24x12521xX1x17627x15a80xX3x14987xX23xX1xX24xX3xd4d0xXdx11775xX23xX3xX23xX22x1147cxe961xXdxX3x18c8dx147b5xXdxX3xX22xXdx157f1x1022axX3xX1x15df6xX23xX1xX3xX1xX41x1429bxX23xX22xX3x11241x11f7bxX3xXcxX1xX4bxX23xX1xX3x105cfx17ee4xX6xX3xf5fcxX10xX4xX4xX6xX0xdcc5xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX6x16582xXaxX2fxX45xX55xX23xX3x112fexX3xXex16994xXdx11779xX27xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX45xX46xXdxX3xX22xXdxX4bxX4cxX3xXexX88xde81xX23xX3xXexX1xff59xX3xX22xXdx15bd1xXdxX3xX62x14bbbxX3xX59xX5axX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX10xX4xX4xX6xX3xeb65xX3xf703xX6xX27xX7exXdxX3xf3eexX88xX6x1546fxXdxX6xX3xX62xX3cxX3xXexX1xX6xX33xX3xX7exfa86xX3xX5x11171xX3xX1xf367xXdxX3xX1xX4fxX23xX1xX3xX1xX41xX55xX23xX22xX3xX45xX6xX26xXdxX3xX7exXdxXdbxX23xX3xX88xX6xX3xXex147cdxX3xX23xX22xX4fxX15xX3x17d69xf8e2xX6cxeadcxX3xX1exX3x1604dxX6cx11d0fxf2daxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xd303xX7xX6cxX2x18979xX101xf9e8xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXex10bfbxX10axX1a7xX108xX5xX102xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX27xXdexX4xX3xX1xX4fxX23xX1xX3xX1xX41xX55xX23xX22xX3xX23x13df9xX33xX3xX23xX6xX15xX3xX7exXdxXdbxX23xX3xX88xX6xX3xXexX88xX4cxX23xX22xX3xXcbxd440xXdxX3xX4xX35xX23xX1xX3x16c7bxX32xX23xX22xX3xX238xX63xX23xX1xX3xX62xX6xX23xX22xX3xXc0xX3xXexX88xX4cxX23xX22xX3xX4xX27xXdexX4xX3x1365axX1x17bfdxX23xX22xX3xX1xX4cxX35xX23xX22xX3xX4xX1xf399xX23xX1xX3xXexX88xX63xX3xX59xX4fxX3xdce4xX1xX4fxX3xX23xX41xXa7xX4xX3xX45xX46xXdxX3xX22xXdxX4bxX4cxX3xXexXd8xX3xX1cxX41xX23xX22xX3xe0c2x14d4fxXc2x112f5xX3xX62xX6xX23xX22xX3xXexX1x12d6dxXexX3xXcbx175b1xXdxX3xX5xXdxX9exX23xX3xXexXdxXa3xXbxX3xXc0xX3xX288xX88xX6x182acxX3xX59xX4fxX3xXc2xX15xX88xXdxX6xX10bxX3x164a1xX23xX1xX24xX3xXc8x18a89x15d66xX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xX1a1xX7xX6cxX2xX1a5xX101xX1a7xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXexX101xX101xX108xX102xX5xX2xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx124edxX3cxX3xX62xX230xXdxX3xXbxX1x1610cxX3xX59xXa7xXdxX3xXexf99exX23xX1xX3xX1xX27xX230xX23xX22xX3xX62xX4bxX33xX3xX62xfaa7xX23xX22xX3xX4xX1xX10xX23xX3xX5xX293xX23xX3xX7ex11a60xX23xX3xXexXa7xXdxX3xXexX3cbxX23xX1xX3xXexX88xX297xX23xX22xX3xX7exX3e8xX33xX3xX62xX297xXbxX3xX254xX1xXdxXa3xX23xX3xX23xX1xXdxX5axX27xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xXexX1xXdxX8axXexX3xX33xX297xX23xX22xX3xX23xX1xX41xX3xX23xX1x12fb9xX23xX22xX3xX23xX21axX33xX3xXexX88xX41xXa7xX4xX3xX59xX4fxX3xX4xX35xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX55xX3xX254xX1xX256xX23xX22xX3xXcbxX230xf8dexX3xX23xX21axX33xX3xX23xX6xX15xX3xXc2xX6xX27xX7exXdxX3xXc8xX88xX6xXcbxXdxX6xX3xXexX88xXdxX3cxX23xX3xX254xX1xX6xXdxX3xX1xX55xX23xX3xX2xX102xX102xX10bxX102xX102xX102xX3xX23xX1x141dcxX23xX3xX59xXdxX9exX23xX3xX62xX35xX33xX3xXcbxX35xX4cxX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX5xXdbxX3xX1xXdexXdxX3xX1xX4fxX23xX1xX3xX1xX41xX55xX23xX22xX3xX45xX6xX26xXdxX10bxX3xX2b5xX23xX1xX24xX3xXc8xX2bcxX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xX1a1xX7xX6cxX2xX1a5xX101xX1a7xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXexX1b4xX102xX2xX101xX5xX85xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX26dxX22xX4cxX4fxXdxX3xX88xX6xX449xX3xXc2xX6xX27xX7exXdxX3xXc8xX88xX6xXcbxXdxX6xX3xX4x15576xX23xX22xX3xX7x18b12xX3xX7exfb7bxX23xX22xX3xX4xX4bxX4xX3xXexX1xXdxXa3xXexX3xXcbxX63xX3xX1xXdxX8axX23xX3xX62xX297xXdxX3xX23xX1xX41xX3xX4xXabxX23xX22xX3xX62xXdxX8axX23xX3xXexX5cbxX449xX3xX33xX4bxX15xX3xX2a9xX27x101a3xXexX3xXexX297xXdxX3xX5xX230xXdxX3xX59xX4fxX4cxX3xX4xX4bxX4xX3xX254xX1xX27xX3xX59xXd8xX4xX3xXexX5cexX3xXex1044cxXbxX3xX62xX3daxX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX10bxX3xX2b5xX23xX1xX24xX3xe3e2xX2bcxXc8xX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xX1a1xX7xX6cxX2xX1a5xX101xX1a7xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXexX101xX85xX10axX5xX101xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx10510xXdxX9exX23xX22xX3xX62xX297xXdxX3xX22xXdxX4bxX4cxX3xX62xX41xX42xX23xX22xX449xX3xX4xX3c4xX3xXexXa7xXdxX3xX22x11e60xX23xX3xX2xX10bxX85xX102xX102xX3xX4xX6xX33xX10xX88xX6xX3xX2a9xX27xX6xX23xX3xX7xX4bxXexX3xX59xX4fxX3xX1xX4fxX23xX22xX3xXexX88xX21axX33xX3xXcbxXdxX23xX1xX3xX7x13819xX3xX62xX41x18a07xX4xX3xXexX88xXdxX3cxX23xX3xX254xX1xX6xXdxX3xX23xX1x17fcbxX33xX3x123a7xX23xX22xX3xX4xX794xX27xX3xX254xX63xXbxX3xXexX1xX42xXdxX3xX254xX1xXdxX3xX7xXd8xX3xX4xX230xX3xX1cxX35xX15xX3xX88xX6xX10bxX3xX2b5xX23xX1xX24xX3xX633xX2bcxXc8xX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xX1a1xX7xX6cxX2xX1a5xX101xX1a7xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXexX101xX2xX2xX102xX5xX108xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX88xX41xXa7xX4xX3xX62xX3c4xX449xX3xX22xXdxXa7xXdxX3xX4xX1xX794xX4xX3xXc2xX6xX27xX7exXdxX3xXc8xX88xX6xXcbxXdxX6xX3xX62x129c5xX3xXexX1xX3daxX23xX22xX3xXcbxX4bxX4cxX3xXexX1xXdxXa3xXexX3xX5xX61fxXbxX3xX2xX102xX10axX3xXexX88xX27xX23xX22xX3xXexX479xX33xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexX297xXdxX3xX66xX10xX4xX4xX6xX3xX23xX1xX791xX33xX3xXexX1xX10xX4cxX3xX7ex10cbaxXdxX3xX23xX1xX425xX23xX22xX3xX62xX230xXdxX3xXexX41xX781xX23xX22xX3xX254xX1xX35xX3xX23xX22xX1xXdxX3xX254xX1xX3daxX23xX22xX3xX4xX3c4xX3xX22xXdxX293xX15xX3xXexX42xX3xX1xX781xXbxX3xX5xX8axX3xX59xX4fxX3xX23xX22xX21axX23xX3xX4xX1xeb3dxX23xX3xX4xX4bxX4xX3xX1xX4fxX23xX1xX3xX59xXdxX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX297xX33xX3xX4xX256xX6xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX1xX4fxX23xX1xX3xX1xX41xX55xX23xX22xX10bxX3xX2b5xX23xX1xX24xX3xX633xX2bcxXc8xX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xX1a1xX7xX6cxX2xX1a5xX101xX1a7xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXexX1a7xX1a7xX85xX10axX5xX1a7xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX26dxX1xXdxX5axX27xX3xXexX262xX23xX3xX62xX46xX3xX5xX4cxX3xX23xX22xX297xXdxX3xX59xX5axX3xXcbxX230xXdxX3xX4xX35xX23xX1xX3xX254xX1xX256xX23xX22xX3xX1xX4cxX35xX23xX22xX3xX59xX32xX23xX22xX3xX238xX63xX23xX1xX3xX33xX95exX4xX3xX7exX32xX3xXc2xX6xX27xX7exXdxX3xXc8xX88xX6xXcbxXdxX6xX3xXexX27xX15xX9exX23xX3xXcbxX230xX3xX7xfa52xX3xX23xXa7xXdxX3xX5x10973xX23xX22xX3xX33xXdexXexX3xX7xX230xX3xX1xX297xX23xX3xX4xX1xXa3xX3xX7exX4fxX23xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX4bxX4xX3xXexX262xX23xX3xX62xX46xX3xXexXa7xXdxX3xX66xX10xX4xX4xX6xX10bxX3xX2b5xX23xX1xX24xX3xXc8xX2bcxX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX7exXexX1xX24xX1a5xX102xX101xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX108xX1b4xX10axXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xX1a1xX7xX6cxX2xX1a5xX101xX1a7xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXexX101xX1b4xX104xX108xX5xX1b4xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxX3xX7exXexX1xX27xX33xXcbxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX26dxX21axX33xX3xX23xX6xX15xX449xX3xX62xX6xX3xX7xX230xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX1xX4fxX23xX1xX3xX1xX41xX55xX23xX22xX3xX45xX6xX26xXdxX3xX62xXa3xX23xX3xXexXfaxX3xX288xX23xX7exX4cxX23xX10xX7xXdxX6xX449xX3xX2a9xX27xX230xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX45xX46xXdxX3xX22xXdxX4bxX4cxX3xX62xX3daxX23xX22xX3xX7exX479xX23xX3xX23xX1xX293xXexX3xXexX1xXa3xX3xX22xXdxXa7xXdxX10bxX3xX2b5xX23xX1xX24xX3xX633xX2bcxXc8xX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xX1a1xX7xX6cxX2xX1a5xX101xX1a7xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXexX1a7xX1a5xX1a5xX85xX5xX1a5xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX3axX9exX23xX3xX4xX297xX23xX1xX3xX62xX3c4xX449xX3xX23xX1xX425xX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX1xX4fxX23xX1xX3xX1xX41xX55xX23xX22xX3xX7ex17e28xX23xX22xX3xXc2xX1xXdxXdxXexX10xX3xXc0xX3xX288xX88xX6xX23xX449xX3xX23xX1xX3c4xX33xX3xX62xX230xXdxX3xX5xX61fxXbxX3xXexX88xX4cxX23xX22xX3xX254xX1xX27xX3xX59xXd8xX4xX3xX59xXa7xXdxX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX45xX46xXdxX3xX22xXdxX4bxX4cxX3xXc2xX27xX23xX23xXdxX3xXc0xX3xXc2xX6xX27xX7exXdxX3xXc8xX88xX6xXcbxXdxX6xX449xX3xX4xX5c6xX23xX22xX3xXexX1xX6xX33xX3xX7exXd8xX3xX4xX27xXdexX4xX3xX1xX4fxX23xX1xX3xX1xX41xX55xX23xX22xX10bxX3xX2b5xX23xX1xX24xX3xX633xX2bcxXc8xX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xX1a1xX7xX6cxX2xX1a5xX101xX1a7xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXexX1b4xX10axX1a5xX104xX5xX104xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX4bxX23xX1xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX10xX4xX4xX6xX3xXc0xX3xXc2xX6xX27xX7exXdxX3xXc8xX88xX6xXcbxXdxX6xX3xX62xX41xX781xX4xX3xX4xX4cxXdxX3xX5xX4fxX3xXexX1xX256xX3xX62xX3daxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX751xX23xX3xX4xX256xX6xX3xXexX1xXa3xX3xX22xXdxXa7xXdxX3xX45xX46xXdxX3xX22xXdxX4bxX4cxX10bxX3xX2b5xX23xX1xX24xX3xXc8xX2bbxX2bcxX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xX1a1xX7xX6cxX2xX1a5xX101xX1a7xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXexX2xX1a7xX101xX1a7xX5xX10axX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX238xX4fxX4cxX3xX4xX27xX230xXdxX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX104xX449xX3xX62xX751xX27xX3xXexX1xX4bxX23xX22xX3xX10axX3xX1xX4fxX23xX22xX3xX23xX21axX33xX449xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX45xX46xXdxX3xX22xXdxX4bxX4cxX3xXexX88xX9exX23xX3xX254xX1xf53fxXbxX3xXexX1xXa3xX3xX22xXdxXa7xXdxX3xX5xX297xXdxX3xX62xXabxX3xX59xX5axX3xXcxX1xX4bxX23xX1xX3xX62xX63xX6xX3xX66xX10xX4xX4xX6xX3xXexX88xX4cxX23xX22xX3xX5xXdbxX3xX1xX4fxX23xX1xX3xX1xX41xX55xX23xX22xX3xX45xX6xX26xX26xX10bxX3xX2b5xX23xX1xX24xX3xX633xX2bcxXc8xX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xX1a1xX7xX6cxX2xX1a5xX101xX1a7xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXexX108xX102xX102xX1a7xX5xX2xX102xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX3bbxX479xX15xX3xX5xX4fxX3xX33xXdexXexX3xXexX88xX4cxX23xX22xX3xX23xX1xX425xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX3xX5xXdbxX3xXexX3daxX23xX3xX22xXdxX4bxX4cxX3xX5xXa7xX23xX3xX23xX1xX293xXexX3xXexX1xXa3xX3xX22xXdxXa7xXdxX449xX3xXexX1xX27xX3xX1x17022xXexX3xX1xX4fxX23xX22xX3xXexX88xXdxX8axX27xX3xXexX262xX23xX3xX62xX46xX3xX45xX46xXdxX3xX22xXdxX4bxX4cxX10bxX3xX2b5xX23xX1xX24xX3xXc8xX2bbxX2bcxX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xX1a1xX7xX6cxX2xX1a5xX101xX1a7xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXexX2xX85xX101xX108xX5xX2xX2xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX66xXdexXexX3xXexX262xX23xX3xX62xX46xX3xX45xX46xXdxX3xX22xXdxX4bxX4cxX3xXexX88xX6xX23xX1xX3xXexX1xX256xX3xX4xX1xX5cexXbxX3xX35xX23xX1xX3xX7xX10xX5xX2bxXdxX10xX3xXexX88xX9exX23xX3xX23xX1272xXdxX3xXc8xX88xX6xX2bxX6xXexX449xX3xX22xX751xX23xX3xX66xX10xX4xX4xX6xX449xX3xXc2xX6xX27xX7exXdxX3xXc8xX88xX6xXcbxXdxX6xX10bxX3xX2b5xX23xX1xX24xX3xX633xX2bcxXc8xX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xX1a1xX7xX6cxX2xX1a5xX101xX1a7xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXexX104xX1b4xX1b4xX1b4xX5xX2xX85xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX238xX4fxX4cxX3xXcbxX27xXabxXdxX3xXexX230xXdxX449xX3xX23xX1xX425xX23xX22xX3xX23xX22xX41xX42xXdxX3xX1xX4fxX23xX1xX3xX1xX41xX55xX23xX22xX3xX7xXae7xX3xXexXa7xXdxX3xX66xX27x17baexX7exX6xX5xXdxX2bxX6xX3x124d1xX3xX23xX55xXdxX3xX1x12a92xX3xXc0xX3xX5xX297xXdxX3xX2a9xX27xX6xX3xX62xX9exX33xX3xXexX88xX41xXa7xX4xX3xX254xX1xXdxX3xXexX1xX6xX33xX3xX22xXdxX6xX3xX59xX4fxX4cxX3xX5xXdbxX3xX23xX600xX33xX3xX62xX4bxX3xX1cxX27xX6xX3xX62xX27xXabxXdxX3xX33xX6xX3xX2a9xX27x11aacxX10bxX3xX2b5xX23xX1xX24xX3xX633xX2bcxXc8xX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xX1a1xX7xX6cxX2xX1a5xX101xX1a7xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXexX108xX1a5xX1b4xX2xX5xX2xX101xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX66xXdexXexX3xXexX262xX23xX3xX62xX46xX3xX45xX46xXdxX3xX22xXdxX4bxX4cxX3xX62xX1534xX4xX3xX254xXdxX23xX1xX3xf5faxX4cxX88xX6xX23xX3xXexX88xX9exX23xX3xX23xX1272xXdxX3xXc8xX88xX6xX2bxX6xXexX10bxX3xX2b5xX23xX1xX24xX3xX633xX2bcxXc8xX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4cxX7exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX27xX33xX3xX6xX23xX1xX3xXcbxXdxX10xX23xX3xX23xX22xX27xX4cxXdxX3xX1xX4cxXdxX3xX22xXdxX6xX4cxX3xX1xX6xX23xX1xX3xX1xX27xX4cxX23xX22xX3xX59xX10xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX7exXdxX6xX3xX33xX10xX4xX4xX6xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX6cxX6cxXdxX10bxXcbxX6xX4cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX59xX23xX6cxX23xX10xX1a1xX7xX6cxX2xX1a5xX101xX1a7xX6cxX1a5xX1a5xX7exX1a7xX2xX108xX101xX108xX108xX101xXexX104xX104xX101xX1a5xX5xX2xX108xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xX1exXbxX1xX4cxXexX4cxXaxX3xX6cxX2fxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX4bxX4xX3xXexX262xX23xX3xX62xX46xX3xX45xX46xXdxX3xX22xXdxX4bxX4cxX3xX4xX751xX27xX3xX23xX22xX27xX15xX8axX23xX3xX254xX1xXdxX3xX4bxX23xX1xX3xX66xX95exXexX3xXcxX88xX42xXdxX3xX59xXfaxX6xX3xX5xX3c4xX3xX88xX297xX23xX22xX10bxX3xX2b5xX23xX1xX24xX3xX633xX2bcxXc8xX10bxX0xX6cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX4cxX27xX88xX4xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX4cxX3xX238x15d65xX238xX0xX6cxXbxX2f