Từ 0 giờ ngày 12/6, Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 2878/UBND/KGVX yêu cầu, từ 00 giờ ngày 12/6/2021, toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
dc26x12772xfedcx13c68x16795xf4ebxe17bx136ebx163efxX7xed08xea1dx131adxf5c6x16101x126ddxX5x16968xXax1108fxXcx14190xX3xe810xX3x14e77xXdxf81axX3x168c3xX18x10c10xef91xX3xX2x155cdx155bex13795x15ae6xX3xXcxXdxe6d6xX1cxX3x148cfxXdxX6xX1cxX18xX3xXexX1x106a2xX4xX3xX1xXdx167bdxX1cxX3xX18xXdx12624xX1cxX3xX4x14299xX4xX1xX3x148d5xX3exX3xX1x11277xXdxX3xXexX1xX10x12a63xX3x14b5cxX1x12f7bxX3xXexX1x15088xX3xX2x10c2exX0xX23xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16a71xX10xX6x1168cxXaxX12xXcx13ba2x14a47x15cfaxX4xX3xX1cxX1xec5dxX1cxX18xX3xX6fxXdx15d60xX1cxX3xff42xXdx1487cxX1cxX3xXbxX1x1501cxX4xX3xXex16c2dxXbxX3xX4x1166exX6xX3xX6fxX58xX4xX1xX3xX52x12a0dx12e03x15ce4xde20xff44xX2x1328dxX25xX3x13039xX1fxX3xX83xX6xX1cxX3xX1cxX1x14ed9xX1cxX3xX6fxXadxX1cxX3xXexX54xX1cxX1xX3xXcxXdxX29xX1cxX3xX2cxXdxX6xX1cxX18xX3x147ddxX3exX3xX83xX6xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX52x16177xX1cxX18xX3x11531xe449xX1cxX3xX7x10653xX3xX22xe2b7x12baaxXddxX23x168a8x160e0x1146dxX9exX23x1496fxX2cxX9cxe845xX3xX1fxfa78xf49fxX3xX4xe097xXedxX25xX3xXexX14xX3xX16xX16xX3xX18xXdxX1axX3xX1cxX18xX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX24xX23xX22xX16xX22xX2xX25xX3xXexX50xX1exX1cxX3xXexX54xX1cxX1xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX1cxX3xX18xXdxX3exX1cxX3xX4xX42xX4xX1xX3xX46xX3exX3xX1xX4axXdxX3xXexX1xX10xX50xX3xX52xX1xX54xX3xXexX1xX58xX3xX7xXdaxX3xX2xX5bxX23xX52xXcxX9fxXcxXcxX18xX25xX3xX1cxX18xX1exX1fxX3xX22xXdexX23xf9cfxX23xX22xX16xX22xX16xX3xX4xX92xX6xX3xXcxX1xX92xX3xXexX74xX75xX1cxX18xX3xX52xX1x103d9xX1cxX1xX3xXbxX1xX92x133b7xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX50xX6fxX1fxXaxX12xX0xXdx109c8xX18xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX6fxXdxX7xXbxX5xX6xX1fx13ac5xX3xX83xX5xX50xX4x151f2xe3ddxX3xX18cxX6xX73xX18xXdxX1cxX9fxX5xX10xdcc4xXexX19dxX3xX6xXedxXexX50xX1a4xX3xX18cxX6xX73xX18xXdxX1cxX9fxX73xXdxX18xX1xXexX19dxX3xX6xXedxXexX50xX1a4xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX23xX23xXdxX174xX83xX6xX50xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX174xXd5xX1cxX23xX1cxX10x13364xX7xX23xX22xX2xX22xX156xX23xX2xX22xXddxX6fxX5bxX2xX24xX2x12cf1xX1f6xX2xXexX156xX16xX2xX1f6xX5xX2xX174x14736xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX3xX18xXdxX1axX3xX1cxX18xX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX24xX25xX3xXcxXdxX29xX1cxX3xX2cxXdxX6xX1cxX18xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX1cxX3xX18xXdxX3exX1cxX3xX4xX42xX4xX1xX3xX46xX3exX3xX1xX4axXdxX3xXexX1xX10xX50xX3xX52xX1xX54xX3xXexX1xX58xX3xX2xX5bxXaxX3xX23xX12xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX50xX1cxXaxX12xX52xX1xXdaxXexX3xX1a3xXdx1233bxX18cxX3xX6fxX58xX4xX1xX3xX4xXf0xXedxX3x15c3fx11622xX3x11559x10931xXdxX3x102bexX3xe1b3xXedxXdaxX4xX3xX5xX4axX3xX5bxX16xX25xX3xXexX1xX58xX3xX46xX3exX3xX2cxde73xX3xX52xXd1xX1cxX18xX25xX3xXexX54xX1cxX1xX3xXcxXdxX29xX1cxX3xX2cxXdxX6xX1cxX18xX3xX5xX1exX3xX2xX3xXexX73xX50xX1cxX18xX3xX2xX22xX3xX4xX1xXdaxXexX3xX1a3xXdxX277xX18cxX3xX6fxX58xX4xX1xX3xXc4xX74xX287xX4xX3xXexX54xX1cxX1xX3xXexX73xXdxX277xX1cxX3xX1a3xX1xX6xXdxX174xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX50xX6fxX1fxXaxX12xXa4xX1fxX3xX83xX6xX1cxX3xX283xde6fxXexX3xXexX73x1400bxX1cxX3xXcxfeebxX3xf966xXedxXdaxX4xX3xX9cxXdxX39xXexX3xXe3xX6xX18cxX3xXd5xX1exX3xX4xX42xX4xX3xXexX310xX3xX4xX1xX8axX4xX25xX3xXc4xX50xX1exX1cxX3xXexX1xX277xX3xXexXd6xX1cxX18xX3xX4xX74xX1axX1cxX18xX3xXbxX1xXdaxXdxX3xX1xX287xXbxX3xXd5xX75xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX4x1086cxXbxX3xX4xX1xX16dxX1cxX1xX3xX312xXedxX1fxX29xX1cxX3xXd5xX30cxX1cxX3xXc4xX4axX1cxX18xX3xX1cxX1xXadxX1cxX3xX6fxXadxX1cxX3xXexX34xX3xX18xXdxX42xX4xX3xXexXedxXadxX1cxX3xXexX1xX92xX3xX4xX42xX4xX3xX83xXdxX39xX1cxX3xXbxX1xX42xXbxX3xXbxX1xX2a0xX1cxX18xX25xX3xX4xX1xXdaxX1cxX18xX3xX6fxX58xX4xX1xX3xX83xX39xX1cxX1xX1a4xX3xX1cxX1xX356xXexX3xX5xX1exX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX1cxX3xX18xXdxX3exX1cxX3xX4xX42xX4xX1xX3xX46xX3exX3xX1xX4axXdxX3xXexX1xX10xX50xX3xX52xX1xX54xX3xXexX1xX58xX3xX7xXdaxX3xX2xX5bxX23xX52xXcxX9fxXcxXcxX18xX3xXexX73xXecxX1cxX3xXbxX1xX8exX18cxX3xXd5xXdxX3xXexX50xX1exX1cxX3xXexX54xX1cxX1xX174xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX50xX6fxX1fxXaxX12xX52xXd6xX1cxX3xX4xX8axX3xXd5xX1exX50xX3xXexe75bxX1cxX1xX3xX1xX423xX1cxX1xX25xX3xX6fxXdxX80xX1cxX3xX83xXdxX85xX1cxX3xX6fxX58xX4xX1xX3xX83xX39xX1cxX1xX25xX3xX52xX1xX92xX3xXexX58xX4xX1xX3xXa4xX1fxX3xX83xX6xX1cxX3xX1cxX1xXadxX1cxX3xX6fxXadxX1cxX3xX4xX42xX4xX3xX1xXedxX1fxX39xX1cxX25xX3xXexX1xX58xX3xX46xX3exX25xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xXdaxX3xXexX73xX50xX1cxX18xX3xXexX54xX1cxX1xX3xX4x14646xX3xXexX1xX277xX3xX312xXedxX1fxX85xXexX3xXc4xX58xX1cxX1xX3xXd5xXdxX39xX4xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX1cxX3xX18xXdxX3exX1cxX3xX4xX42xX4xX1xX3xX46xX3exX3xX1xX4axXdxX3xXexX73xXecxX1cxX3xXc4xX58xX6xX3xX83xX1exX1cxX3xX312xXedx12047xX1cxX3xX5x11687xX3xX28axX3xX18cxX8axX4xX3xXc4xX4axX3xX4xX6xX50xX3xX1x1136axX1cxX25xX3xXc4xX277xX3xXc4xX4c4xX18cxX3xX83xX4c4xX50xX3xX1xXdxX39xXedxX3xX312xXedxX4c4xX3xX4xXd1xX1cxX18xX3xXexX42xX4xX3xXbxX1xX2a0xX1cxX18xX25xX3xX4xX1xXdaxX1cxX18xX3xX6fxX58xX4xX1xX174xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX50xX6fxX1fxXaxX12xXa4xX1fxX3xX83xX6xX1cxX3xX1cxX1xXadxX1cxX3xX6fxXadxX1cxX3xXexX54xX1cxX1xX3xXcxXdxX29xX1cxX3xX2cxXdxX6xX1cxX18xX3xXc4xX29xX3xX1cxX18xX1xX58xX3xX1cxX18xX74xX1axXdxX3xX6fxXadxX1cxX3xXexX73xX50xX1cxX18xX3xXexX54xX1cxX1xX3xX83xX423xX1cxX1xX3xXexf75exX1cxX1xX25xX3xX1fxXecxX1cxX3xXexXadxX18cxX25xX3xXexXdxX1cxX3xXexX74xX28axX1cxX18xX25xX3xX92xX1cxX18xX3xX1xX4axX3xX4xX42xX4xX3xX83xXdxX39xX1cxX3xXbxX1xX42xXbxX3xXbxX1xX2a0xX1cxX18xX25xX3xX4xX1xXdaxX1cxX18xX3xX6fxX58xX4xX1xX1a4xX3xXexXdxX85xXbxX3xXex15cf0xX4xX3xX4xX1xXedxX1cxX18xX3xX7xX8axX4xX25xX3xXc4x14c80xX1cxX18xX3xX5xX2a0xX1cxX18xX3xXc4x169b5xX1fxX3xX5xde81xXdxX3xX6fxX58xX4xX1xX3xX83xX39xX1cxX1xX174xX3xXcxX73xX74xX75xX4xX3xX18cxe64dxXexX25xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX1cxX3xX1cxX18xX1xXdxXecxX18cxX3xX4xX42xX4xX3xX83xXdxX39xX1cxX3xXbxX1xX42xXbxX3xX1a3xX1xXd1xX1cxX18xX3xXexX5aaxX3xXexX30cxXbxX3xXc4xXd1xX1cxX18xX3xX1cxX18xX74xX1axXdxX1a4xX3xX4xX1xX54xX3xX73xX6xX3xX1a3xX1x14494xXdxX3xX1cxX1xX1exX3xXexX73xX50xX1cxX18xX3xXexX73xX74xX1axX1cxX18xX3xX1xX287xXbxX3xXexX1xX30cxXexX3xX7xX34xX3xX4xXf0xX1cxX3xXexX1xXdxX85xXexX25xX3xX73x10fb4xX6xX3xXexX6xX1fxX3xX7xX42xXexX3xX1a3xX1xXedxX5c3xX1cxX3xXexX1xX74xX1axX1cxX18xX3xX46xXedxX1fxXecxX1cxX25xX3xXc4xX10xX50xX3xX1a3xX1xX5c3xXedxX3xXexX73xX6xX1cxX18xX3xX1cxX4d8xXdxX3xX4xXd1xX1cxX18xX3xX4xX4axX1cxX18xX25xX3xXexXd6xX1cxX18xX3xX4xX74xX1axX1cxX18xX3xX83xX4c4xX50xX3xXd5xX39xX3xX7xX8axX4xX3xX1a3xX1xX621xX10xX1a4xX3xX1xX8exX1cxX3xX4xX1xX85xX3xXc4xX85xX1cxX3xX4xX4d8xX3xX7xX28axX3xX1a3xX1xX42xX18cxX25xX3xX4xX1xX7axX6xX3xX83xX39xX1cxX1xX25xX3xXexX73xX14xX3xXexX73xX74xX1axX1cxX18xX3xX1xX287xXbxX3xXexX1xX30cxXexX3xX7xX34xX3xX4xXf0xX1cxX3xXexX1xXdxX85xXexX3xXd5xX1exX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX1cxX3xXexXdaxXexX3xX4xX42xX4xX3xX1a3xX1xXedxX1fxX85xX1cxX3xX4xX42xX50xX3xX4xX92xX6xX3xX4xX4d8xX3xX312xXedxX6xX1cxX3xX4xX1xX8axX4xX3xX1cxXd6xX1cxX18xX25xX3xX1cxX1xX356xXexX3xX5xX1exX3xXc4xXdaxXdxX3xXd5xX75xXdxX3xX1cxX18xX74xX1axXdxX3xX4xX6xX50xX3xXexXedxX310xXdxX25xX3xX1cxX18xX74xX1axXdxX3xX4xX484xX3xX83xX39xX1cxX1xX3xX1cxX29xX1cxX174xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX50xX6fxX1fxXaxX12xXe2xX42xX4xX3xX7xX563xX3xX52xX1xXedxX1fxXecxX1cxX3xX1a3xX1xX50xX6xX3xX9dxX9dxX3xXcxX73xXf0xX1cxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXcxX1xX4c4xX50xX25xX3xX2cxXdxX42xX18cxX3xXc4xXdaxX4xX3xe27dxX28axX3x13dd3xX3xXexX85xX3xXcxXdxX29xX1cxX3xX2cxXdxX6xX1cxX18xX3xX4xX1xX50xX3xX83xXdxX85xXexX25xX3xXexXdaxXdxX3xX2xX16xX23xX24xX25xX3xXe2xX4axX3xX79bxX3xXexX85xX3xXc4xX3exX3xX4xXd1xX1cxX18xX3xX83xXdaxX3xX1xX6xXdxX3xXexX73xX74xX1axX1cxX18xX3xX1xX287xXbxX3xX18cxX5dcxX4xX3xX52xX9bxX9cxX9dxX9exX9fxX2xXa1xX3xXexX8exXdxX3xXexX54xX1cxX1xX174xX3x168d5xX484xX3xX5xX1exX25xX3xX83xX39xX1cxX1xX3xX1cxX1xXadxX1cxX3xXa1xXdexX5bxX1f6xX3x13bd1xX1cxX6xX18cxX3xX25xX3xX22xXa1xX3xXexXedxX310xXdxX25xX3xX1cxX18xX5aaxX3xXexX8exXdxX3x15031xX1xX74xX1axX1cxX18xX3xXcxX34xX3x10f11xX1cxX25xX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xXdaxX3xXe2xXedxXd1xX1cxX3xX283xX6xX3xXcxX1xXedxX4axXexX25xX3xXexX54xX1cxX1xX3xX7f8xX5dcxX1a3xX3xX286xX5dcxX1a3xff2fxX3xXd5xX1exX3xX83xX39xX1cxX1xX3xX1cxX1xXadxX1cxX3xXa1xXdexX5bxX24xX3xX80exX1cxX6xX18cxX25xX3xX1f6xX2xX3xXexXedxX310xXdxX25xX3xX1cxX18xX5aaxX3xXexX8exXdxX3xX46xX3exX3xXcxXd6xX1cxX18xX3xXcxX1xX1exX1cxX1xX25xX3xX1xXedxX1fxX39xX1cxX3xX79bxXecxX1cxX3xXcxX1xX1exX1cxX1xX25xX3xXexX54xX1cxX1xX3xXe3xX18xX1xX39xX3xX830xX1cxX859xX25xX3xX4xX5c7xX1cxX18xX3xX5xX1exX18cxX3xXd5xXdxX39xX4xX3xXexX8exXdxX3xXexX8exXdxX3xX9cxXd6xX1cxX3xXbxX1xX2a0xX1cxX18xX3xXc4xXdxX29xXedxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX4xXd1xX1cxX18xX3xXexX73xX423xX1cxX1xX3xX52xX6xX50xX3xXexXdaxX4xX3xXcxX73xXedxX1cxX18xX3xX286xX74xX4d8xX1cxX18xX3xX9fxX3xX283xX284xX3xXcxX1xXedxX30cxX1cxX3xX28axX3xX46xX3exX3xX283xX284xX3xX7f8xX8axX4xX3xX7f8xXd1xX1cxX18xX25xX3xX1xXedxX1fxX39xX1cxX3xX52xX42xXdxX3xXe2x12fafxX174xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX50xX6fxX1fxXaxX12xX6cxX6xXdxX3xX83xX39xX1cxX1xX3xX1cxX1xXadxX1cxX3xX1cxX1exX1fxX3xXc4xX74xX287xX4xX3xX4xX42xX4xX1xX3xX5xX1fxX3xXc4xXdxX29xXedxX3xXexX73xX58xX3xXexX8exXdxX3xXe2xX39xX1cxX1xX3xXd5xXdxX39xX1cxX3xX6fxX3exX3xX4xX1xXdxX85xX1cxX3xX286xX50xX1cxX18xX3xX7f8xX58xX1cxX1xX3xX80exXcxXdxX29xX1cxX3xX2cxXdxX6xX1cxX18xX859xX174xX3xX52xX42xX4xX3xX1cxX18xX1exX1cxX1xX3xX4xX1xX8axX4xX3xX1cxXd6xX1cxX18xX3xXexX54xX1cxX1xX3xXc4xX3exX3xX1xXedxX1fxX3xXc4xX4axX1cxX18xX3xX5xX34xX4xX3xX5xX74xX287xX1cxX18xX3xXexXdxX85xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX46xX64dxX3xX5xX4c8xX3xX18cxXd1xXdxX3xXexX73xX74xX1axX1cxX18xX3xXd5xX1exX3xXexX73xXedxX1fxX3xXd5xX85xXexX3xX5xX30cxXbxX3xXexX8axX4xX3xX1cxX1xX7axX1cxX18xX3xX1cxX18xX74xX1axXdxX3xXexXdxX85xXbxX3xX46xe1d6xX4xX174xX3xXe6xX85xXexX3xX312xXedxX4c4xX3xXc4xX3exX3xXexX73xXedxX1fxX3xXd5xX85xXexX3xXc4xX74xX287xX4xX3xXdexX1f6xX3xXexX73xX74xX1axX1cxX18xX3xX1xX287xXbxX3xf431xX2xX3xXc4xX74xX287xX4xX3xXc4xX74xX6xX3xXd5xX1exX50xX3xX4xX42xX4xX1xX3xX5xX1fxX3xXexX30cxXbxX3xXexX73xXedxX1cxX18xX3xX1cxX18xX6xX1fxX3xXd5xX1exX3xX5xX356xX1fxX3xX18cx1216cxXedxX3xX46x10c12xXexX3xX1cxX18xX1xXdxX39xX18cxX1a4xX3xX22xX2xXdexX3xXexX73xX74xX1axX1cxX18xX3xX1xX287xXbxX3xXa2dxX22xX3xXc4xX74xX287xX4xX3xX1fxXecxXedxX3xX4xXf0xXedxX3xX4xX42xX4xX1xX3xX5xX1fxX3xXexX8exXdxX3xX1cxX1xX1exX25xX3xXexX1xX10xX50xX3xX6fx142bexXdxX3xX7xX8axX4xX3xX1a3xX1xX621xX10xX3xXd5xX1exX3xXexXdxX85xXbxX3xXexX5aaxX4xX3xXexX73xXedxX1fxX3xXd5xX85xXexX3xX4xX42xX4xX3xXa2dxX156xX174xX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX50xX6fxX1fxXaxX12x145b8xX1cxX18xX3xXe3xX18xXedxX1fxX80xX1cxX3xX9cxXd6xX1cxX3xX283xX74xX1axXdxX25xX3xX826xX1xX484xX3xX52xX1xX92xX3xXexX58xX4xX1xX3xXa4xX1fxX3xX83xX6xX1cxX3xX1cxX1xXadxX1cxX3xX6fxXadxX1cxX3xXexX54xX1cxX1xX25xX3xX826xX1xX484xX3xXcxX73xX74xX28axX1cxX18xX3xX83xX6xX1cxX3xXcxX1xX74xX1axX1cxX18xX3xXexX73xX34xX4xX3xXe2xX6xX1cxX3xX52xX1xX54xX3xXc4xX8exX50xX3xXbxX1xX2a0xX1cxX18xX25xX3xX4xX1xXdaxX1cxX18xX3xX6fxX58xX4xX1xX3xX52xX9bxX9cxX9dxX9exX9fxX2xXa1xX3xXexX54xX1cxX1xX3xXcxXdxX29xX1cxX3xX2cxXdxX6xX1cxX18xX3xX1fxXecxXedxX3xX4xXf0xXedxX3xXe2xX6xX1cxX3xX28cxXedxX4c4xX1cxX3xX5xX4c8xX3xX4xX42xX4xX3xX1a3xX1xXedxX3xX4xXd1xX1cxX18xX3xX1cxX18xX1xXdxX39xXbxX3xXexX54xX1cxX1xX3xX1a3xX1xXedxX1fxX85xX1cxX3xX4xX42xX50xX3xX4xX42xX4xX3xX6fxX50xX6xX1cxX1xX3xX1cxX18xX1xXdxX39xXbxX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX5xX30cxXbxX3xXcxX310xX3xXbxX1xX2a0xX1cxX18xX25xX3xX4xX1xXdaxX1cxX18xX3xX6fxX58xX4xX1xX3xX52xX9bxX9cxX9dxX9exX9fxX2xXa1xX1a4xX3xX1a3xX1xX5c3xX1cxX3xXexX73xX74xX4d8xX1cxX18xX3xX1xX50xX1exX1cxX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXbxX1xX74xX4d8xX1cxX18xX3xX42xX1cxX25xX3xX1a3xX58xX4xX1xX3xX83xX4c4xX1cxX3xXc4xX277xX3xX6fxXdxX80xX1cxX3xXexX30cxXbxX3xXbxX1xX2a0xX1cxX18xX25xX3xX4xX1xXdaxX1cxX18xX3xX6fxX58xX4xX1xX3xXexX73xX50xX1cxX18xX3xX1a3xX1xXedxX3xX4xXd1xX1cxX18xX3xX1cxX18xX1xXdxX39xXbxX174xX3xX7f8xX307xX4xX3xX83xXdxX39xXexX25xX3xX4xX42xX4xX3xX6fxX50xX6xX1cxX1xX3xX1cxX18xX1xXdxX39xXbxX3xXexX73xX50xX1cxX18xX3xXd5xX1exX3xX1cxX18xX50xX1exXdxX3xX1a3xX1xXedxX25xX3xX4xX5aaxX18cxX3xX4xXd1xX1cxX18xX3xX1cxX18xX1xXdxX39xXbxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX484xX1cxX18xX3xX46xXadxX1fxX3xX6fxX34xX1cxX18xX3xXbxX1xX74xX4d8xX1cxX18xX3xX42xX1cxX3xe18cxX156xX3xXexX8exXdxX3xX4xX1x164a4x10b2cxX3xX80exXd6xX1cxX3xXexX8exXdxX3xX4xX1xXca1xX25xX3xX28axX3xXexX8exXdxX3xX4xX1xXca1xX3xXd5xX1exX3xX5xX1exX18cxX3xXd5xXdxX39xX4xX3xXexX8exXdxX3xX4xX1xXca1xX859x1113fxX0xX23xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX50xX6fxX1fxXaxX12xX0xXdxX18cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX6fxXexX1xXedxX18cxX83xX3xX6fxX1xXdxX6fxX10xX3xXdxX52xX10xX1cxXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX6fxXdxX7xXbxX5xX6xX1fxX19dxX3xX83xX5xX50xX4xX1a3xX1a4xX3xX18cxX6xX73xX18xXdxX1cxX9fxX5xX10xX1afxXexX19dxX3xX6xXedxXexX50xX1a4xX3xX18cxX6xX73xX18xXdxX1cxX9fxX73xXdxX18xX1xXexX19dxX3xX6xXedxXexX50xX1a4xX3xX1e6xXdxX6fxXexX1xX19dxX3xX24xX2xX5bxXbxX46xX1a4xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX19dxX3xX1f6xX2xX16xXbxX46xX1a4xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX23xX23xXdxX174xX83xX6xX50xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX174xXd5xX1cxX23xX1cxX10xX1e6xX7xX23xX22xX2xX22xX156xX23xX2xX22xXddxX6fxX5bxX2xX24xX2xX1f6xX16xX16xXexX5bxXa1xX5bxX1f6xX16xX5xX16xX174xX201xXbxX18x11fdbxX73xX9xX1f6xX1f6xX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX3xX18xXdxX1axX3xX1cxX18xX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX24xX25xX3xXcxXdxX29xX1cxX3xX2cxXdxX6xX1cxX18xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX1cxX3xX18xXdxX3exX1cxX3xX4xX42xX4xX1xX3xX46xX3exX3xX1xX4axXdxX3xXexX1xX10xX50xX3xX52xX1xX54xX3xXexX1xX58xX3xX2xX5bxXaxX3xX1e6xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX24xX2xX5bxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1f6xX2xX16xXaxX3xX23xX12xX0xX23xXbxX12xX0xX6fxXdxXd5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxX73xX10xX5xX6xXexX10xX6fxXaxX12xX0xX7xXexX73xX50xX1cxX18xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxXecxX1cxX3xX312xXedxX6xX1cxX19dxX0xX23xX7xXexX73xX50xX1cxX18xX12xX0xXedxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9fxXexX1xXedxX18cxX83xX9fxX6xX1cxX6fxX9fxX7xX6xXbxX50xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX1exX3xXcxX563xX1cxX1xX3xX42xXbxX3xX6fxX5aaxX1cxX18xX3xX4xX42xX4xX1xX3xX5xX1fxX3xX4xX1xX307xXexX3xX4xX1x11bdexX3xXc4xXdaxXdxX3xXd5xX75xXdxX3xX1cxX18xX74xX1axXdxX3xXc4xXdxX3xXd5xX29xX3xXexX14xX3xXd5xX5c7xX1cxX18xX3xX18xXdxX3exX1cxX3xX4xX42xX4xX1xX3xX46xX3exX3xX1xX4axXdxXaxX3xX1xX73xX10xX1afxX9xXaxX23xX1fxX9fxXexX10xX23xX1xX6xX9fxXexXdxX1cxX1xX9fxX6xXbxX9fxX6fxXedxX1cxX18xX9fxX4xX6xX4xX1xX9fxX5xX1fxX9fxX4xX1xX6xXexX9fxX4xX1xX10xX9fxX6fxX50xXdxX9fxXd5xX50xXdxX9fxX1cxX18xXedxX50xXdxX9fxX6fxXdxX9fxXd5xX10xX9fxXexXedxX9fxXd5xXedxX1cxX18xX9fxX18xXdxX6xX1cxX9fxX4xX6xX4xX1xX9fxX46xX6xX9fxX1xX50xXdxX23xX22xX2xX22xXa1xX24xX156xX174xX1xXexX18cxXaxX12xX0xXdxX18cxX18xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX23xX18cxX10xX6fxXdxX6xX23xX2xX22xX16xX23xX1cxX10xX1e6xX7xX23xX22xX2xX22xX22xX23xX2xX16xXddxX6fxX1f6xX2xX2xX2xXddxX1f6xX24xXexXddxX16xXddxX5xX2xX16xX9fxX2xX156xX156xX6fxX156xX22xX156xX2xX22xX16xXddxXexX156xXddxX24xX156xXdexX5xX16xX174xX201xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX3xX18xXdxX1axX3xX1cxX18xX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX24xX25xX3xXcxXdxX29xX1cxX3xX2cxXdxX6xX1cxX18xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX1cxX3xX18xXdxX3exX1cxX3xX4xX42xX4xX1xX3xX46xX3exX3xX1xX4axXdxX3xXexX1xX10xX50xX3xX52xX1xX54xX3xXexX1xX58xX3xX2xX5bxXaxX3xX23xX12xX0xX23xX6xX12xX0xX6fxXdxXd5xX12xX0xX7xXexX73xX50xX1cxX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX1exX3xXcxX563xX1cxX1xX3xX42xXbxX3xX6fxX5aaxX1cxX18xX3xX4xX42xX4xX1xX3xX5xX1fxX3xX4xX1xX307xXexX3xX4xX1xXe95xX3xXc4xXdaxXdxX3xXd5xX75xXdxX3xX1cxX18xX74xX1axXdxX3xXc4xXdxX3xXd5xX29xX3xXexX14xX3xXd5xX5c7xX1cxX18xX3xX18xXdxX3exX1cxX3xX4xX42xX4xX1xX3xX46xX3exX3xX1xX4axXdxXaxX3xX1xX73xX10xX1afxX9xXaxX23xX1fxX9fxXexX10xX23xX1xX6xX9fxXexXdxX1cxX1xX9fxX6xXbxX9fxX6fxXedxX1cxX18xX9fxX4xX6xX4xX1xX9fxX5xX1fxX9fxX4xX1xX6xXexX9fxX4xX1xX10xX9fxX6fxX50xXdxX9fxXd5xX50xXdxX9fxX1cxX18xXedxX50xXdxX9fxX6fxXdxX9fxXd5xX10xX9fxXexXedxX9fxXd5xXedxX1cxX18xX9fxX18xXdxX6xX1cxX9fxX4xX6xX4xX1xX9fxX46xX6xX9fxX1xX50xXdxX23xX22xX2xX22xXa1xX24xX156xX174xX1xXexX18cxXaxX12xX6cxX1exX3xXcxX563xX1cxX1xX3xX42xXbxX3xX6fxX5aaxX1cxX18xX3xX4xX42xX4xX1xX3xX5xX1fxX3xX4xX1xX307xXexX3xX4xX1xXe95xX3xXc4xXdaxXdxX3xXd5xX75xXdxX3xX1cxX18xX74xX1axXdxX3xXc4xXdxX3xXd5xX29xX3xXexX14xX3xXd5xX5c7xX1cxX18xX3xX18xXdxX3exX1cxX3xX4xX42xX4xX1xX3xX46xX3exX3xX1xX4axXdxX0xX23xX6xX12xX0xX23xX7xXexX73xX50xX1cxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xXe3xX18xX6xX1fxX3xX7xX6xXedxX3xX1a3xX1xXdxX3xX4xX484xX3xX4xX1xX54xX3xXc4xX8exX50xX3xX18cxX75xXdxX3xXexX14xX3xX798xX28axX3xX79bxX3xXexX85xX3xX6cxX1exX3xXcxX563xX1cxX1xX25xX3xX4xX42xX4xX3xXc4xX58xX6xX3xXbxX1xX74xX4d8xX1cxX18xX3xXc4xX3exX3xXd5xX1exX50xX3xX4xXedxX4axX4xX3xX312xXedxX1fxX85xXexX3xX5xXdxX39xXexX3xX73xX1exX3xX7xX50xX42xXexX25xX3xXexXdxX85xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX1xX54xX3xXc4xX58xX1cxX1xX3xX4xX42xX4xX1xX3xX5xX1fxX3xXexX8exXdxX3xX1cxX1xX1exX3xXc4xXdaxXdxX3xXd5xX75xXdxX3xX1cxX1xX7axX1cxX18xX3xX1cxX18xX74xX1axXdxX3xXc4xXdxX3xXd5xX29xX3xXexX14xX3xX4xX42xX4xX3xXd5xX5c7xX1cxX18xX3xXexX1xX34xX4xX3xX1xXdxX39xX1cxX3xX18xXdxX3exX1cxX3xX4xX42xX4xX1xX3xX46xX3exX3xX1xX4axXdxX3xXexX1xX10xX50xX3xX52xX1xX54xX3xXexX1xX58xX3xX2xX5bxX3xX4xX92xX6xX3xXcxX1xX92xX3xXexX74xX75xX1cxX18xX3xX52xX1xX16dxX1cxX1xX3xXbxX1xX92xX174xX0xX23xXbxX12xX0xX23xX6fxXdxXd5xX12xX0xX23xX5xXdxX12xX0xX23xXedxX5xX12xX0xX6fxXdxXd5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX73xXaxX12xX0xX23xX6fxXdxXd5xX12xX0xX23xX6fxXdxXd5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX798xX50xXedxX73xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX50xX3xX6cxX7axXedxX3xX52xX1xX16dxX0xXdxX12xX3xX80exXcxXcxXe9xX9cxXe3xX859xX0xX23xXdxX12xX0xX23xXbxX12