Diễn tập chữa cháy do chập điện tại Ngân hàng
(Baohatinh.vn) - Tình huống giả định là: Vào cuối giờ chiều tại trụ sở làm việc thuộc Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Thành Sen xảy ra sự cố chập điện, gây cháy.
6740x7368xc659xdfc0xf2e3xc6bcxfe9bxf1e2x7af5xX7xf69cxac65xb1b6xa63dxd974xf17exX5xcc38xXaxacecxd02dxXdx949dxd5e2xX3xXexead4xXbxX3xX4xX1xa299xX6xX3xX4xX1x82e6xf3b8xX3xbf2exbeb7xX3xX4xX1xX19xXbxX3x70a5xXdx7388xX16xX3xXexd8fcxXdxX3xaf4ax771cx964exX16xX3xX1xa3d6xX16xX38xX0x9a1dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7774xX10xX6xX26xXaxX12xXcxaa9bxX16xX1xX3xX1xf8d8xe490xX16xX38xX3xX38xXdx7448xX3xX2exf31axX16xX1xX3xX5xX3dxdfffxX3xaa20xX3dxX27xX3xX4xX5cxX5dxXdxX3xX38xXdxf495xX3xX4xX1xXdxdaa8xX5cxX3xXexX34xXdxX3xXex75bcxca7dxX3xX7xfc4axX3xX5xX3dxfa2axX3xd40dxXdxX30xX4xX3xXexX1xX5cx8c0bxX4xX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX3dxX16xX38xX3xX37xX37xbb2exaa4fxXcxX37xXcxX3xd370xX1xXdxX3xX16xX1xX23xX16xX1xX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xf466xX10xX16xX3xcfefxX63xX24xX3xX86xX6xX3xX7xa8a9xX3xX4xX5dxX3xX4xX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xc4a6xX3xX38xX39xX24xX3xX4xX1xX23xX24xe1b7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx869fxX27xX26xX24xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc1xXexc4edxX6xX5xXdxX38xX16xX6cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX86xab27xXaxX12xX0xXdxX8exX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8exX4xX10xX102xX27xca10xdfddxX10xX4xXexX3xX26xX38xX8exX10xX26xXdxX6xX3xX90xXdxX26xX10xX27xX3xX8exXbx9d23xX3xXdxXadxX10xX16xXexX10xX86xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxac37xXdxX26xXexX1xX6cxX3xX2x9a38xX154xaff2xX110xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX6cxX3x6f90x92dbxX154xXbxXc1xX110xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX41xX6xXbxXbxX7xX41xX27xXbxX10xX16xX41xX8exX10xX26xXdxX6xX41xXexX1xX5cxX8exX124x931fxXbxX9xX16xX10xX14cxX7xX41xX162xX154xX13axbfe9xX41xX2xX162xX18fxX26xe065xX2xX195xX154xX195xX18fxX2xXexX18fxX154xa88fxX2xX5xX154xX102xX7xXexXdxX5xX5xX154xX195xX154xX2xX102xX154xX154xX162xX13axX19fxXe1xX124xX8exXbxXaxX3xX26xX6xXexX6xX102xXexX24xXbxX10xX9xXaxX90xXdxX26xX10xX27xX41xX8exXbxX13axXaxX3xX26xX6xXexX6xX102xX10xX16xX4xX27xX26xX10xX9xXaxX19fxXc1xe555xad94xc54exa372xX18fxX161xX1dfxX7xX154xX6xX154xX13xb07bxfb82xX1eaxX41xX1dfxb940xcd41xX26xX6x8d53x76b7xX1f4xX1eaxX2xX1ebxX14cxa863xX19fxX26xX41xee56xX86xX195xX86xX50xX1fexX1eaxXadxX161xc18bxX1fexX16xa526xX13x876axX207xX7xX1e0xX13axX86xXbxX1dfxd361xX156xX162xXf1xX162xX10xd0fexX90xcf95xX13x6c75xX38xX37xX6exX13axX21exX5xX50xX4xX6exX50xX162xX8exfd53xXdx974cxX21axX125xX1f4xX6xX50xX5cxX125xXexX1xX154xX1efxXbdxXdxX13xX21cxX37xe407xX4xX86xX2xX1ebxXbdxX10xX1fexX162xXbxX21cxX154xX22bxc464xX125xX86xX195xX6exX21cxX1ebxX1e1xX161xXdxX8exX18fxX1f0xX1eaxX50xX156xX162xXf1xX4xX38xXexX21axX1f0xX23exX195xX5xX207xXcxX27xX13xX37xXcxX1eaxX21cxX1dfxX8exX125xX7xX20cxX1e0xX13xX22bxX24bxX156xX161xX13xX156xX161xX13xXaxX3xX26xX6xXexX6xX102xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX26xX6xXexX6xX102xX6xX86xX38xX7xX9xXaxX162xX154xX6cxX154xX6cxX2xX195xX19fxX6cxX154xX6cxX2xX6cxX2xX6cxX2xX154xX154xX156xX6cxX154xX6cxX2xX162xX1e1xX154xX6cxX1f4xX162xX154xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX27xX26xX24xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc1xXexX102xX6xX5xXdxX38xX16xX6cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX86xX110xXaxX12xX0xX7xXexX86xX27xX16xX38xX12xX6exXdxX26xX10xX27xX6cxX3xX21exXc9xX4xX3xX5xd095xf27dxX16xX38xX3xXadxX63xX16xX1xX3xX7xX23xXexX3xXa8xXadxXadxXadxX3xX26xX19xXbxX3xX2exX23xX8exX3xX4xX1xX23xX24xX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xXexX57xX16xX1xX3xX1xX5cxX5dxX16xX38xX3xX26xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX4xX1xX23xX24xX3xX8axX3xXexX86xX87xX3xX7xX8axX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX3dxX16xX38xXe1xX0xX41xX7xXexX86xX27xX16xX38xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX27xX26xX24xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc1xXexX102xX6xX5xXdxX38xX16xX6cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX86xX110xXaxX12xX0xXdxX8exX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXadxX10xX16xXexX10xX86xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX26xXexX1xX6cxX3xX1e1xX162xX154xXbxXc1xX110xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX6cxX3xX18fxX13axX1f4xXbxXc1xX110xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6cxX41xX41xXdxXe1xX124xX6xX27xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe1xX90xX16xX41xX16xX10xX14cxX7xX41xX162xX154xX13axX18fxX41xX2xX162xX18fxX26xX195xX2xX18fxX13axX19fxX154xX154xXexX161xX154xX1e1xX19fxX2xX5xX154xXe1xX125xXbxX38xX184xX86xX9xX1f4xX13axX195xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xX3xXexX34xXdxX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX3dxX16xX38xXaxX3xX14cxXdxX26xXexX1xX9xXaxX1e1xX162xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX18fxX13axX1f4xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX27xX16xXaxX12xXadxX1xXdxX7exX5cxX3xX16xX38xX3dxX24xX3xX2xX13axX41xX2xX2xXd7xX3xXa8xX1xcdcfxX16xX38xX3xXadxX63xX16xX1xX3xX7xX23xXexX3xXa8xXadxXadxXadxX3xX90xX3dxX3xX4x9816xX5cxX3xX16xX34xX16xX3xX4xX499xX5cxX3xX1xX98xX3xXadxa677xX16xX38xX3xX6xX16xX3xX50xX3dxX3xXcx794dxX16xX1xX3xXbxX1xX5dxXdxX3xX1xX2ffxXbxX3xX90xa2f9xXdxX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX3dxX16xX38xX3xX37xX37xXa7xXa8xXcxX37xXcxX3xX102xX3xXadxX1xXdxX3xX16xX1xX23xX16xX1xX3xX50xX3dxX3xXcxX4b3xX16xX1xX3xXex8803xX3xX4xX1xX499xX4xX3xX26xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xXbxX1xX2fexaf8dxX16xX38xX3xX23xX16xX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xXd7xX3xX4xX499xX5cxX3xX16xX34xX16xXd7xX3xX4xX499xX5cxX3xX1xX98xX3xXexX34xXdxX3xXexX86xX87xX3xX7xX8axX3xX5xX3dxX8exX3xX90xXdxX30xX4xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX27xX26xX24xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc1xXexX102xX6xX5xXdxX38xX16xX6cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX86xX110xXaxX12xX0xXdxX8exX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXadxX10xX16xXexX10xX86xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX26xXexX1xX6cxX3xX1e1xX162xX154xXbxXc1xX110xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX6cxX3xX18fxX13axX1f4xXbxXc1xX110xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6cxX41xX41xXdxXe1xX124xX6xX27xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe1xX90xX16xX41xX16xX10xX14cxX7xX41xX162xX154xX13axX18fxX41xX2xX162xX18fxX26xX195xX2xX18fxX13axX19fxX18fxX2xXexX18fxX19fxX1f4xX13axX2xX5xX154xXe1xX125xXbxX38xX184xX86xX9xX2xX154xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xX3xXexX34xXdxX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX3dxX16xX38xXaxX3xX14cxXdxX26xXexX1xX9xXaxX1e1xX162xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX18fxX13axX1f4xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX27xX16xXaxX12xXcxX57xX16xX1xX3xX1xX5cxX5dxX16xX38xX3xX38xXdxX63xX3xX2exX66xX16xX1xX3xX2exX2fexX2ffxX4xX3xX2exX2fexX6xX3xX86xX6xX3xX5xX3dxX6cxX3xX6exX3dxX27xX3xX4xX5cxX5dxXdxX3xX38xXdxX79xX3xX4xX1xXdxX7exX5cxX3xXexX34xXdxX3xXexX86xX87xX3xX7xX8axX3xX5xX3dxX8exX3xX90xXdxX30xX4xX3xXexX1xX5cxX98xX4xX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX3dxX16xX38xX3xX37xX37xXa7xXa8xXcxX37xXcxX3xXadxX1xXdxX3xX16xX1xX23xX16xX1xX3xXcxX1xX3dxX16xX1xX3xXbdxX10xX16xX3xXc1xX63xX24xX3xX86xX6xX3xX7xXc9xX3xX4xX5dxX3xX4xX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xXd7xX3xXbxX1xb665xX6xX3xX16xX38xX27xX3dxXdxX3xXexX86xX79xXdxX3xX2exX6xX16xX38xX3xX4xc799xX3xX38xXdxX6efxX3xXexX1xX4ebxXdxX3xX8exX34xX16xX1xX3xX5xX3dxX8exX3xX16xX38xd623xX16xX3xX5xac02xX6xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX6efxX16xX38xX3xX5xX6xX16xX3xX86xX6xX3xX4xX23xX4xX3xXbxX1xX483xX16xX38xX3xX5xX3dxX8exX3xX90xXdxX30xX4xXe1xX3xX37xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX6efxX16xX38xXd7xX3xX5xXc9xX4xX3xX5xX2fexX2ffxX16xX38xX3xXa8xXadxXadxXadxX3xX4xX4fexX3xX7xX8axX3xXbxX1xX23xXexX3xX1xXdxX30xX16xX3xX90xX87xX3xX90xXdxX30xX4xXd7xX3xX38xX705xXdxX3xX2exXdxX30xX16xX3xX124xX23xX27xX3xX5xXc9xX4xX3xX5xX2fexX2ffxX16xX38xX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX4xX1xX5cxX24xf929xX16xX3xX16xX38xX1xXdxX30xXbxX3xXexX1xX10xX27xX3xX7xX5dxX3xX2xX2xX13axXd7xX3xX2exd2cdxX16xX38xX3xXexX1xX79xXdxX3xX4xbd8bxXexX3xX1xcc6axXexX3xXexX27xX3dxX16xX3xX124xX98xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX8axX3xXexX483xX6xX3xX16xX1xX3dxXd7xX3xX22dxX78dxX5cxX3xX38xX705xXdxX3xX4xX23xX16xX3xX124xX98xX3xX16xX1xX39xX16xX3xX90xXdxX78dxX16xX3xX26xbc97xX16xX38xX3xX4xX23xX4xX3xXexX1xXdxX7b3xXexX3xX124xX66xX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xXd7xX3xX4xX499xX5cxX3xX1xX98xXd7xX3xX4xX499xX5cxX3xX16xX34xX16xX3xX16xX1xX1exX16xX38xX3xX16xX38xX2fexX79xXdxX3xX124xX66xX3xX8exX7afxX4xX3xX22dxd7f0xXexX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xX2exX23xX8exX3xX4xX1xX23xX24xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX27xX26xX24xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc1xXexX102xX6xX5xXdxX38xX16xX6cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX86xX110xXaxX12xX0xXdxX8exX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXadxX10xX16xXexX10xX86xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX26xXexX1xX6cxX3xX1e1xX162xX154xXbxXc1xX110xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX6cxX3xX18fxX13axX1f4xXbxXc1xX110xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6cxX41xX41xXdxXe1xX124xX6xX27xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe1xX90xX16xX41xX16xX10xX14cxX7xX41xX162xX154xX13axX18fxX41xX2xX162xX18fxX26xX195xX2xX18fxX18fxX2xX18fxX18fxXexX19fxX154xX2xX154xX195xX5xX154xXe1xX125xXbxX38xX184xX86xX9xX161xX13axX195xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xX3xXexX34xXdxX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX3dxX16xX38xXaxX3xX14cxXdxX26xXexX1xX9xXaxX1e1xX162xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX18fxX13axX1f4xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX27xX16xXaxX12xX37xX1xX19xX16xX3xX2exX2fexX2ffxX4xX3xXexXdxX16xX3xX124xX23xX27xXd7xX3xXa8xX1xX483xX16xX38xX3xXadxX63xX16xX1xX3xX7xX23xXexX3xXa8xXadxXadxXadxX3xX2ex7548xX3xX2exXdxX7exX5cxX3xX2exX98xX16xX38xX3xX162xX3xXc1xX10xX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX4xX7e8xX16xX38xX3xX2xX154xX154xX3xX4xX23xX16xX3xX124xX98xX3xX4xX1xXdxX7b3xX16xX3xX7x80f3xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX6efxX16xX38xX3xX2exX7b3xX16xX3xXexXdxX7b3xXbxX3xX4xX19xX16xX3xX1xXdxX30xX16xX3xXexX86xX2fexX79xX16xX38xXd7xX3xXexX4ebxX3xX4xX1xX499xX4xX3xX4xX23xX4xX3xX1xX27xX34xXexX3xX2exX98xX16xX38xX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xXd7xX3xX4xX499xX5cxX3xX16xX38xX2fexX79xXdxX3xX8exX7afxX4xX3xX22dxX828xXexX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xXexX483xX6xX3xX16xX1xX3dxXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX27xX26xX24xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc1xXexX102xX6xX5xXdxX38xX16xX6cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX86xX110xXaxX12xX0xXdxX8exX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXadxX10xX16xXexX10xX86xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX26xXexX1xX6cxX3xX1e1xX18fxX154xXbxXc1xX110xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX6cxX3xX18fxX195xX1f4xXbxXc1xX110xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6cxX41xX41xXdxXe1xX124xX6xX27xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe1xX90xX16xX41xX16xX10xX14cxX7xX41xX162xX154xX13axX18fxX41xX2xX162xX18fxX26xX195xX2xX18fxX18fxX162xX161xX162xXexX19fxX162xX2xX195xX1f4xX5xX154xXe1xX125xXbxX38xX184xX86xX9xX1f4xX13axX1f4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xX3xXexX34xXdxX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX3dxX16xX38xXaxX3xX14cxXdxX26xXexX1xX9xXaxX1e1xX18fxX154xXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX18fxX195xX1f4xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX27xX16xXaxX12xXcxX86xX27xX16xX38xX3xX20cxX5cxX23xX3xXexX86xX57xX16xX1xX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xXd7xX3xX5xXc9xX4xX3xX5xX2fexX2ffxX16xX38xX3xX4xX1xX499xX4xX3xX16xe749xX16xX38xX3xX38x7f22xXbxX3xX86x74c3xXexX3xX16xX1xXdxX7exX5cxX3xX22dxX1xX6efxX3xX22dxX1xXb5axX16xX3xX16xX1xX2fexX6cxX3xeb85xX23xX8exX3xX4xX1xX23xX24xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX86xXdxe372xX16xX3xX16xX1xX6xX16xX1xXd7xX3xXexaf23xX6xX3xX86xX6xX3xX16xX1xXdxX7exX5cxX3xX22dxX1xX6efxXdxXd7xX3xX22dxX1xX6dbxX3xX2exX98xX4xXd7xX3xX16xX38xX5cxX24xX3xX4xX4fexX3xX2exX4ebxX3xX7xX19xXbxX3xX4xX4a8xX16xX38xX3xXexX86xX57xX16xX1xX3xX90xX3dxX3xX4xX6efxX3xX2exX7b3xX16xX3xX2xX18fxX3xX16xX38xX2fexX79xXdxX3xX2exX6xX16xX38xX3xX8exX7afxX4xX3xX22dxX828xXexX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xX4xX23xX4xX3xXbxX1xX483xX16xX38xX3xX5xX3dxX8exX3xX90xXdxX30xX4xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX27xX26xX24xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc1xXexX102xX6xX5xXdxX38xX16xX6cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX86xX110xXaxX12xX0xXdxX8exX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXadxX10xX16xXexX10xX86xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX26xXexX1xX6cxX3xX1e1xX162xX154xXbxXc1xX110xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX6cxX3xX18fxX13axX1f4xXbxXc1xX110xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6cxX41xX41xXdxXe1xX124xX6xX27xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe1xX90xX16xX41xX16xX10xX14cxX7xX41xX162xX154xX13axX18fxX41xX2xX162xX18fxX26xX195xX2xX18fxX18fxX162xX18fxX13axXexX2xX162xX2xX2xX13axX5xX154xXe1xX125xXbxX38xX184xX86xX9xX195xX162xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xX3xXexX34xXdxX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX3dxX16xX38xXaxX3xX14cxXdxX26xXexX1xX9xXaxX1e1xX162xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX18fxX13axX1f4xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX27xX16xXaxX12xX21exXc9xX4xX3xX5xX2fexX2ffxX16xX38xX3xXa8xX1xX483xX16xX38xX3xXadxX63xX16xX1xX3xX7xX23xXexX3xXa8xXadxXadxXadxX3xXadxX4a8xX16xX38xX3xX6xX16xX3xXexa6a6xX16xX1xX3xX2exX978xX3xX7xX709xX3xX26xX87xX16xX38xX3xX4xX23xX4xX3xX5xX27xX34xXdxX3xXexX86xX6xX16xX38xX3xXexX1xXdxX7b3xXexX3xX124xX66xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX2exX34xXdxXd7xX3xX90xX4c1xXdxX3xX16xX1xX1exX16xX38xX3xX124xXdxX30xX16xX3xXbxX1xX23xXbxX3xX16xX38xX1xXdxX30xXbxX3xXexXdxX7b3xXbxX3xX4xX19xX16xX3xX7xX39xX5cxX3xX90xX3dxX27xX3xX1xXdxX30xX16xX3xXexX86xX2fexX79xX16xX38xX3xX2exX23xX8exX3xX4xX1xX23xX24xXd7xX3xXexX86xXdxXb8bxX16xX3xX22dxX1xX6xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX2exX98xXdxX3xX1xX57xX16xX1xX3xXbxX1xX5cxX16xX3xX16xX2fexX4c1xX4xXd7xX3xXbxX1xX5cxX16xX3xX1xX6efxX6xX3xX4xX1xXb63xXexX3xX124xX6xX27xX3xX90xX39xX24xX3xX16xX38xX705xX16xX3xX5xX709xX6xX3xX2exX6xX16xX38xX3xX4xX1xX23xX24xXd7xX3xX4xX499xX5cxX3xX16xX38xX2fexX79xXdxX3xX4xX499xX5cxX3xXexX3dxXdxX3xX7xX63xX16xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX27xX26xX24xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc1xXexX102xX6xX5xXdxX38xX16xX6cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX86xX110xXaxX12xX0xXdxX8exX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXadxX10xX16xXexX10xX86xX3xX26xXexX1xX5cxX8exX124xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX26xXexX1xX6cxX3xX1e1xX162xX154xXbxXc1xX110xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX6cxX3xX18fxX13axX1f4xXbxXc1xX110xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6cxX41xX41xXdxXe1xX124xX6xX27xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe1xX90xX16xX41xX16xX10xX14cxX7xX41xX162xX154xX13axX18fxX41xX2xX162xX18fxX26xX195xX2xX18fxX18fxX1f4xX154xX2xXexX195xX19fxX13axX13axX1e1xX5xX154xXe1xX125xXbxX38xX184xX86xX9xX18fxX19fxX162xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xX3xXexX34xXdxX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX3dxX16xX38xXaxX3xX14cxXdxX26xXexX1xX9xXaxX1e1xX162xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX18fxX13axX1f4xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX27xX16xXaxX12xXadxX1xXd41xX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xX90xX483xX16xX38xX3xX161xX154xX3xXbxX1x9086xXexXd7xX3xX2exX23xX8exX3xX4xX1xX23xX24xX3xX2exX978xX3xX2exX2fexX2ffxX4xX3xX5xXc9xX4xX3xX5xX2fexX2ffxX16xX38xX3xX4xX1xX499xX4xX3xX16xXb5axX16xX38xX3xX22dxX1xX5dxX16xX38xX3xX4xX1xX7b3xX3xX1xX27xX3dxX16xX3xXexX27xX3dxX16xXd7xX3xX4xX23xX4xX3xX16xX34xX16xX3xX16xX1xX39xX16xX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xX90xX87xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX2exX978xX3xX2exX2fexX2ffxX4xX3xX22dxX66xXbxX3xXexX1xX79xXdxX3xX2exX2fexX2ffxX4xX3xX4xX499xX5cxX3xX86xX6xX3xX22dxX1xXb96xXdxX3xX1xXdxX30xX16xX3xXexX86xX2fexX79xX16xX38xXd7xX3xXexX86xX23xX16xX1xX3xX38xX39xX24xX3xXexX4ebxX16xX3xXexX1xXb63xXexX3xX90xX7exX3xX16xX38xX2fexX79xXdxXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX27xX26xX24xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc1xXexX102xX6xX5xXdxX38xX16xX6cxX3xX4xX10xX16xXexX10xX86xX110xXaxX12xX0xXdxX8exX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXadxX10xX16xXexX10xX86xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX26xXexX1xX6cxX3xX1e1xX162xX154xXbxXc1xX110xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX6cxX3xX18fxX13axX1f4xXbxXc1xX110xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6cxX41xX41xXdxXe1xX124xX6xX27xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe1xX90xX16xX41xX16xX10xX14cxX7xX41xX162xX154xX13axX18fxX41xX2xX162xX18fxX26xX195xX2xX18fxX18fxX161xX2xX195xXexX162xX19fxX18fxX18fxX161xX5xX154xXe1xX125xXbxX38xX184xX86xX9xX195xX162xX1e1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xX3xXexX34xXdxX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX3dxX16xX38xXaxX3xX14cxXdxX26xXexX1xX9xXaxX1e1xX162xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX18fxX13axX1f4xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX6xXbxXexXdxX27xX16xXaxX12xXb7axX39xX24xX3xX5xX3dxX3xX124xX5cxX4ebxXdxX3xX26xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX2exXb8bxX3xX4xX23xX4xX3xX4xX23xX16xX3xX124xX98xXd7xX3xX16xX1xX39xX16xX3xX90xXdxX78dxX16xX3xX37xX37xXa7xXa8xXcxX37xXcxX3xXadxX1xXdxX3xX16xX1xX23xX16xX1xX3xX50xX3dxX3xXcxX4b3xX16xX1xX3xX16xX39xX16xX38xX3xX4xX6xX27xX3xX22dxXdxX7b3xX16xX3xXexX1xX499xX4xXd7xX3xXexX86xX23xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX30xX8exXd7xX3xX4xX1xec36xX3xX2exX98xX16xX38xX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xX4xX4a8xX16xX38xX3xXexX23xX4xX3xXa8xXadxXadxXadxXe1xX0xX41xXbxX12xX0xX26xXdxX90xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX86xX10xX5xX6xXexX10xX26xXaxX12xX0xX5cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX102xXexX1xX5cxX8exX124xX102xX6xX16xX26xX102xX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX30xX8exX3xX7xXbxX6xX3xX8axX3xX1xX5cxX24xX30xX16xX3xX8exXdxX7exX16xX3xX16xXf48xXdxX3xX50xX3dxX3xXcxX4b3xX16xX1xX3xX4xX1xX23xX24xX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xX2exX78dxX8exXaxX3xX1xX86xX10xX1ebxX9xXaxX41xX6xX16xX102xX16xXdxX16xX1xX102xXexX86xX6xXexX102xXexX5cxX41xXexXdxX10xX8exX102xX7xXbxX6xX102xX27xX102xX1xX5cxX24xX10xX16xX102xX8exXdxX10xX16xX102xX16xX5cxXdxX102xX1xX6xX102xXexXdxX16xX1xX102xX4xX1xX6xX24xX102xXexX86xX27xX16xX38xX102xX26xX10xX8exX41xX162xX154xX2xX161xX19fxX13axXe1xX1xXexX8exXaxX12xX0xXdxX8exX38xX3xX7xX86xX4xX9xXaxX41xX8exX10xX26xXdxX6xX41xX2xX162xX154xX41xX16xX10xX14cxX7xX41xX162xX154xX13axX13axX41xX2xX13axX2xX26xX161xX154xX154xX162xX18fxX2xX13axXexX13axX19fxX161xX161xX1f4xX5xX154xXe1xX125xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xX3xXexX34xXdxX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX3dxX16xX38xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX26xXdxX90xX12xX0xX7xXexX86xX27xX16xX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX30xX8exX3xX7xXbxX6xX3xX8axX3xX1xX5cxX24xX30xX16xX3xX8exXdxX7exX16xX3xX16xXf48xXdxX3xX50xX3dxX3xXcxX4b3xX16xX1xX3xX4xX1xX23xX24xX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xX2exX78dxX8exXaxX3xX1xX86xX10xX1ebxX9xXaxX41xX6xX16xX102xX16xXdxX16xX1xX102xXexX86xX6xXexX102xXexX5cxX41xXexXdxX10xX8exX102xX7xXbxX6xX102xX27xX102xX1xX5cxX24xX10xX16xX102xX8exXdxX10xX16xX102xX16xX5cxXdxX102xX1xX6xX102xXexXdxX16xX1xX102xX4xX1xX6xX24xX102xXexX86xX27xX16xX38xX102xX26xX10xX8exX41xX162xX154xX2xX161xX19fxX13axXe1xX1xXexX8exXaxX12xXcxXdxX30xX8exX3xX7xXbxX6xX3xX8axX3xX1xX5cxX24xX30xX16xX3xX8exXdxX7exX16xX3xX16xXf48xXdxX3xX50xX3dxX3xXcxX4b3xX16xX1xX3xX4xX1xX23xX24xX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xX2exX78dxX8exX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX86xX27xX16xX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xXa8xX1xX23xXexX3xX1xXdxX30xX16xX3xX16xX38xX705xX16xX3xX5xX709xX6xX3xX124xX7e8xX16xX38xX3xX5xX78dxX16xX3xX8axX3xXexe3b7xX16xX38xX3xX162xXd7xX3xX4xX1xX116dxX3xXexXdxX30xX8exX3xX7xXbxX6xX3xXf1xX63xX27xX3xX207xX16xX1xX3xX8axX3xXexX4ebxX3xX26xX39xX16xX3xXbxX1xX5dxX3xX195xX3x9019xX3xXexX1xX66xX3xXexX86xXb63xX16xX3xXa8xX1xX5dxX3xXadxX1xX39xX5cxX3x7a8fxX50xX2fexX4fexX16xX38xX3xXbdxX4fexX16xX3xX13fdxX3xX50xX3dxX3xXcxX4b3xX16xX1x8713xX3xX1xX5dxXexX3xX1xX27xX63xX16xX38xX3xX22dxX78dxX5cxX3xX38xX705xXdxX3xX16xX38xX2fexX79xXdxX3xXexX1xX39xX16xX3xXexX1xX27xX23xXexX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX86xX6xX3xX22dxX1xXb96xXdxX3xX16xX1xX3dxXe1xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX26xXdxX90xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXadxX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xX3xX22dxX1xXdxX3xX7xX34xX4xX3xXc1xX10xX3xX8exX23xX24xX3xX2exXdxX30xX16xX3xXexX1xXdxX78dxX5cxX3xX86xX87xXdxX3xX4xX63xX3xX4a8xX3xXexX4a8xXaxX3xX1xX86xX10xX1ebxX9xXaxX41xX6xX16xX102xX16xXdxX16xX1xX102xXexX86xX6xXexX102xXexX5cxX41xX4xX1xX6xXbxX102xX26xXdxX10xX16xX102xX22dxX1xXdxX102xX7xX6xX4xX102xXc1xX10xX102xX8exX6xX24xX102xX26xXdxX10xX16xX102xXexX1xXdxX10xX5cxX102xX86xX5cxXdxX102xX4xX6xX102xX27xX102xXexX27xX41xX2xX19fxX19fxX154xX1f4xX195xXe1xX1xXexX8exXaxX12xX0xXdxX8exX38xX3xX7xX86xX4xX9xXaxX41xX8exX10xX26xXdxX6xX41xX2xX162xX154xX41xX16xX10xX14cxX7xX41xX162xX154xX161xX1e1xX41xX2xX18fxX162xX26xX18fxX154xX1e1xX162xX19fxX18fxX195xXexX161xX161xX1e1xX1e1xX162xX5xX154xXe1xX125xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xX3xXexX34xXdxX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX3dxX16xX38xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX26xXdxX90xX12xX0xX7xXexX86xX27xX16xX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXadxX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xX3xX22dxX1xXdxX3xX7xX34xX4xX3xXc1xX10xX3xX8exX23xX24xX3xX2exXdxX30xX16xX3xXexX1xXdxX78dxX5cxX3xX86xX87xXdxX3xX4xX63xX3xX4a8xX3xXexX4a8xXaxX3xX1xX86xX10xX1ebxX9xXaxX41xX6xX16xX102xX16xXdxX16xX1xX102xXexX86xX6xXexX102xXexX5cxX41xX4xX1xX6xXbxX102xX26xXdxX10xX16xX102xX22dxX1xXdxX102xX7xX6xX4xX102xXc1xX10xX102xX8exX6xX24xX102xX26xXdxX10xX16xX102xXexX1xXdxX10xX5cxX102xX86xX5cxXdxX102xX4xX6xX102xX27xX102xXexX27xX41xX2xX19fxX19fxX154xX1f4xX195xXe1xX1xXexX8exXaxX12xXadxX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xX3xX22dxX1xXdxX3xX7xX34xX4xX3xXc1xX10xX3xX8exX23xX24xX3xX2exXdxX30xX16xX3xXexX1xXdxX78dxX5cxX3xX86xX87xXdxX3xX4xX63xX3xX4a8xX3xXexX4a8xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX86xX27xX16xX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX37xX38xX4a8xXdxX3xX16xX1xX3dxX3xX8axX3xXexX86xX5cxX16xX38xX3xXexX39xX8exX3xXcxXa8xX3xX50xX3dxX3xXcxX4b3xX16xX1xX3xX124xX5dxX4xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX5xXf48xX4xX3xX86xX34xX16xX38xX3xX7xX23xX16xX38xX3xXexX1xXdxX78dxX5cxX3xX86xX87xXdxX3xX2xX3xX4a8xX3xXexX4a8xX3xX90xX3dxX3xX2xX3xXc1xX10xX3xX8exX23xX24xX3xX2exXdxX30xX16xX3xX4xX7e8xX16xX38xX3xX16xX1xXdxX7exX5cxX3xX90xX19xXexX3xX26xX87xX16xX38xX3xX22dxX1xX23xX4xXe1xX3xXcxX1xXdxX30xXexX3xX1xX34xXdxX3xX2fexX4c1xX4xX3xXexX6dbxX16xX1xX3xX161xX154xX154xX3xXexX86xXdxX30xX5cxX3xX2exX7a5xX16xX38xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX26xXdxX90xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX38xXdxX63xXdxX3xX4xX499xX5cxX3xX1f4xX3xX16xX38xX2fexX79xXdxX3xX124xX66xX3xX8exX7afxX4xX3xX22dxX828xXexX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xX2exX23xX8exX3xX4xX1xX23xX24xX3xX5xX4c1xX16xX3xX8axX3xXcxX1f0xX3xX50xX7a5xX16xX38xX3xX21exX4b3xX16xX1xXaxX3xX1xX86xX10xX1ebxX9xXaxX41xXbxX1xX6xXbxX102xX5xX5cxX6xXexX102xX26xX27xXdxX102xX7xX27xX16xX38xX41xX26xXdxX10xX16xX102xXexX6xXbxX102xX38xXdxX6xXdxX102xX4xX5cxX5cxX102xX1f4xX102xX16xX38xX5cxX27xXdxX102xX124xXdxX102xX8exX6xX4xX102xX22dxX10xXexX102xXexX86xX27xX16xX38xX102xX26xX6xX8exX102xX4xX1xX6xX24xX102xX5xX27xX16xX102xX27xX102xXexXc1xX102xX1xX27xX16xX38xX102xX5xXdxX16xX1xX41xX2xX19fxX161xX195xX161xX195xXe1xX1xXexX8exXaxX12xX0xXdxX8exX38xX3xX7xX86xX4xX9xXaxX41xX8exX10xX26xXdxX6xX41xX2xX162xX154xX41xX16xX10xX14cxX7xX41xX162xX154xX162xX161xX41xX19fxX162xX26xX18fxX2xX154xX13axX18fxX2xX13axXexX1f4xX18fxX154xX154xX162xX5xX154xXe1xX125xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX2exXdxX30xX16xX3xXexX34xXdxX3xX37xX38xX39xX16xX3xX1xX3dxX16xX38xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX26xXdxX90xX12xX0xX7xXexX86xX27xX16xX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX38xXdxX63xXdxX3xX4xX499xX5cxX3xX1f4xX3xX16xX38xX2fexX79xXdxX3xX124xX66xX3xX8exX7afxX4xX3xX22dxX828xXexX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xX2exX23xX8exX3xX4xX1xX23xX24xX3xX5xX4c1xX16xX3xX8axX3xXcxX1f0xX3xX50xX7a5xX16xX38xX3xX21exX4b3xX16xX1xXaxX3xX1xX86xX10xX1ebxX9xXaxX41xXbxX1xX6xXbxX102xX5xX5cxX6xXexX102xX26xX27xXdxX102xX7xX27xX16xX38xX41xX26xXdxX10xX16xX102xXexX6xXbxX102xX38xXdxX6xXdxX102xX4xX5cxX5cxX102xX1f4xX102xX16xX38xX5cxX27xXdxX102xX124xXdxX102xX8exX6xX4xX102xX22dxX10xXexX102xXexX86xX27xX16xX38xX102xX26xX6xX8exX102xX4xX1xX6xX24xX102xX5xX27xX16xX102xX27xX102xXexXc1xX102xX1xX27xX16xX38xX102xX5xXdxX16xX1xX41xX2xX19fxX161xX195xX161xX195xXe1xX1xXexX8exXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX38xXdxX63xXdxX3xX4xX499xX5cxX3xX1f4xX3xX16xX38xX2fexX79xXdxX3xX124xX66xX3xX8exX7afxX4xX3xX22dxX828xXexX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xX2exX23xX8exX3xX4xX1xX23xX24xX3xX5xX4c1xX16xX3xX8axX3xXcxX1f0xX3xX50xX7a5xX16xX38xX3xX21exX4b3xX16xX1xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX86xX27xX16xX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xXf1xX5cxX4ebxXdxX3xX26xXdxX15xX16xX3xXexX19xXbxX3xX5xX3dxX3xX26xX66xXbxX3xX2exXb8bxX3xX4xX23xX16xX3xX124xX98xXd7xX3xX4xX4a8xX16xX38xX3xX16xX1xX39xX16xX3xX90xX3dxX3xX5xXc9xX4xX3xX5xX2fexX2ffxX16xX38xX3xX4xX499xX5cxX3xX16xX34xX16xX3xX102xX3xX4xX499xX5cxX3xX1xX98xX3xXcxX86xX5cxX16xX38xX3xXexX39xX8exX3xXcxX1xX2fexX4fexX16xX38xX3xX8exX34xXdxX3xX50xX7a5xX16xX38xX3xX21exX4b3xX16xX1xX3xX1411xXcxX1f0xX3xX50xX7a5xX16xX38xX3xX21exX4b3xX16xX1xX3xX102xX3xX50xX3dxX3xXcxX4b3xX16xX1xX1425xX3xX16xX39xX16xX38xX3xX4xX6xX27xX3xX22dxXdxX7b3xX16xX3xXexX1xX499xX4xXd7xX3xXexX86xX23xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX30xX8exXd7xX3xX4xX1xX116dxX3xX2exX98xX16xX38xX3xXexX86xX27xX16xX38xX3xXa8xXadxXadxXadxXe1xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX26xXdxX90xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX5cxX5xX12xX0xX26xXdxX90xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX86xXaxX12xX0xX41xX26xXdxX90xX12xX0xX41xX26xXdxX90xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX5cxXexX1xX27xX86xXaxX12xX6exXb5axX16xX3xX1fexXdxX23xXbxX3xXa8xXadxX3xX154xX1f4xX0xX41xXbxX12
Văn Giáp PC 07