Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên: 9 dự án, gần 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư
(Baohatinh.vn) - Với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 62%, cụm công nghiệp (CCN) Bắc Cẩm Xuyên hiện là một trong những cụm hoạt động hiệu quả nhất trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong cụm đang khởi động nhiều dự án tiềm năng, hứa hẹn sẽ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động Hà Tĩnh trong thời gian tới.
7d3ax10425xc597xd1cdxad48xc517x12bcdxacb1x8de3x8475x11e90x136c4xcb10xee32x1078ex1128exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxd059x9ff3x1118cxXexX0xfab5xXaxX17xX18xX19xXexX0x145bfx12987xX19x7ecexXexX0xXax11911xX9x11bbfxXdxX18x14783xX2fx13e05xb514xd6ccxX5x12596xXbxXdxX17xX32xXexX4xf30axXcxX9xX2cxe270x13c92xe60bxX9xX41xX42xXaxX35x113bexX33xX9xd8b4xa7fexX2cxX9xX4x1166fxXcxX9xb589x10518xX26xfd87xX41xea81xX9xea29xX9xX19x12b08xX9xfcecxX41xf90axX9xX42xbf36xX41xX9xX2axa7aaxcd15xX69xX69xX9xXbxba4cxX9x12e94x14a4cxX41xX42xX9xbcb8x11061xX41xX9xX70xX64xX54xX9xXbxc1edxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb1a9xX17xX18xX19xX32xXex10b71xf0afxX35xX9xXbxX6exX9xXdxX48xX9xXdx13102xX33xX9xX70xX64xX26xX9xX70xeaa7xXbxX9xXbx9925xX56xX41xX9x117d0xa554x139ffxX61xX9xX2cxX3cxXcxX9xX2cxX40xX41xX42xX9xX41xX42xXaxX35xX48xX33xX9x1378cxX4xX4xb24exe516xX9xX4bxX4cxX2cxX9xX4xX50xXcxX9xX53xX54xX26xX56xX41xX9xXaxX35xX48xX41xX9xXdxb2d2xX9xXcx111a8xXbxX9xXbxXacxX24xX41xX42xX9xX41xXax7e9bxX41xX42xX9xX2cxX3cxXcxX9xXaxX24xXa8xXbxX9xX70xXe2xX41xX42xX9xXaxX35xX48xX54xX9xdaf4xX54x8368xX9xX41xXaxXa0xXbxX9xXbxXacxX56xX41xX9xX70x10e42xX18xX9xX23xXdfxX41xX9xXbx11f46xX41xXaxX68xX9xX8fxX35xX48xX41xX9xXbxXa8xX35xX61xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX41xX42xXaxX35xX48xX33xX9xXc5xX2xXc8xXc9xX9xXaxX24xXa8xXbxX9xX70xXe2xX41xX42xX9xXbxXacxX24xX41xX42xX9xX2cxX3cxXcxX9xX70xX18xX41xX42xX9xf300xXax8a10xX35xX9xX70xXe2xX41xX42xX9xX41xXaxX35xa59axX54xX9xX19xX5dxX9xX5fxX41xX9xXbxX35xX166xXcxX9xX41xf4a5xX41xX42xX61xX9xXaxe263xX18xX9xXax11b22xX41xX9xX2fxe885xX9xX42xX35xX106xX35xX9xX104xX54xX26xf45cxXbxX9xX75xX35xX48xX2cxX9xXdxXdfxXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxXdfxX41xX42xX9xXbxXacxX175xXcxX9xXdxX18xX24xX9xX70xXe2xX41xX42xX9xX8fxXdfxX9xX5x138c6xX41xXaxX9xXbxXacxX24xX41xX42xX9xXbxXaxe116xX35xX9xX42xX35xX18xX41xX9xXbxX96xX35xX68xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXacxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX58xX1cxX1cxX35xX68xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX68xX75xX41xX1cxX41xX17xf4acxX2fxX1cxX2ax14ab7xX2axX69xX1cxX2axX69x9d42xX19xX20dxX2axX2axX69x132edxX2axX5axXbxX2axXb0x10eb5xXdxX69xX68x12c91xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX203xX35xX19xXbxXaxX58xXb0xX69xX69xX33x88d8x128c8xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX58xa095xX69xX69xX33xX233xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX54xXcxX9xX2cxX24xX41xX42xX9xX41xX42xXaxX35xX17xX33xX9xX23xX18xX2cxX9xX2cxX18xXcxX9xX233xX54xX26xX17xX41xX9xX5axX9xX19xX54xX9xX18xX41xX9xX42xX18xX41xX9xX2axX9xX69xX69xX69xX9xXbxX26xX9xX19xX24xX41xX42xX9xX75xX24xX41xX9xX19xX18xX54xX9xXbxX54xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX233xXbxd66dxX18xXdxX35xX42xX41xX58xX9xX21dxX54xX2fxXbxX35x8cd6xX26xX234xX32xXexX2xc75axX26xX9xX2cxXaxX54xX26xX166xX41xX9xX2fxX106xX41xX9xX233xX54xXa0xXbxX9xX23xX5fxX41xXaxX9xX159xX17fxX24xX9xX2cxfd12xX18xX9xX8fx10389xX33xX9xXbxX5fxX2cxX9xX233x13a3fxX9xX5xX2c4xX41xX9xX5xX35xX18dxX41xX9xX7xXaxX5fxXbxX9xX19xX5dxX9xX159xX35xX18dxX41xX9xX2fxX183xX9xX70xX35xX9xX75xXdfxX24xX9xXaxX24xXa8xXbxX9xX70xXe2xX41xX42xX9xX2cxX54xX76xX35xX9xXbxXaxX5fxX41xX42xX9xX23cxX1cxXb1xX69xX2axX207xX68xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4bxX24xX19xX26xX32xXexX4x12fdfxX9xXcxf84bxXbxX9xXbxXa8xX35xX9xX4xX4xXc8xX9xX4bxX4cxX2cxX9xX4xX50xXcxX9xX53xX54xX26xX56xX41xX9xXc5xX9xX8fxXdfxX9xX5xX1b4xX41xXaxX9xXc9xX9xX41xXaxXedxX41xX42xX9xX41xX42xXdfxX26xX9xX70xX64xX54xX9xX233xX54xX2c4xX41xX61xX9xX2cxXax11c0fxX41xX42xX9xXbxX40xX35xX9xX2cxXaxX17bxX41xX42xX9xX159xX35xX18dxX41xX9xX159xXaxX40xX41xX42xX9xX159xXaxa22fxX9xXdxX18xX24xX9xX70xXe2xX41xX42xX9xX75xX40xX9xX2cxa0c5xX41xX42xX9xX41xXaxXe2xX41xX9xX41xXaxX113xX33xX68xX9xXc8xX42xX18xX26xX9xXbxbd60xX9xX2fxX5fxX41xX42xX9xX2fxX96xXcxX61xX9xX233xX17xX9xX75x108ecxX41xX9xX2cxXaxX54xX26x98eexX41xX9xXaxXdfxX41xX42xX9xXaxX341xX18xX9xX2cxX2e1xX18xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX2xXc8xX9xX75xXdfxX24xX9xXacxX18xX9xXbxXa0xX33xX9xX41xX3cfxX33xX68xX9xXc8xXaxXedxX41xX42xX9xX2c4xXcxX9xXbxXaxX18xX41xXaxX9xXacxXe2xX41xX9xXacxXdfxX41xX42xX9xXbxX35xX18dxX41xX42xX9xXcxX5fxX26xX9xX2cxX2e1xX18xX9xX4xX40xX41xX42xX9xXbxX26xX9xX5xXc8xX8fxX8fxX9xd066xX64xX54xX9xXbxX7exX9xX233xX2c4xX26xX9xX19xX5dxX41xX42xX9xX5xXacxX64xX41xX9xX4xXaxX2c4xX54xX61xX9xX4xX40xX41xX42xX9xXbxX26xX9xX2cx12e0fxX9xX33xXaxX64xX41xX9x104caxX18xX24xX9xf773xX18xX35xed53xX9xXbxXa0xXbxX9xX2cxX106xX9xXax12092xX18xX9xX104xX54xX26xX48xX41xX9xXbxXa8xX24xX9xX41xX56xX41xX9xX159xXaxX40xX41xX42xX9xX159xXaxX39bxX9xX2fxX40xX35xX9xX70xXe2xX41xX42xX68xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4bxX24xX19xX26xX32xXex944fxX41xX42xX9xXc8xX42xX54xX26x1075dxX41xX9xX7xXaxX35xX9xX7xXaxX7ex12e23xX41xX42xX9xX2b1xX9xX7xXaxX341xX9xc79fxX35xX5fxXcxX9xX70xX76xX2cxX9xX4xX40xX41xX42xX9xXbxX26xX9xX5xXc8xX8fxX8fxX9xX430xX64xX54xX9xXbxX7exX9xX233xX2c4xX26xX9xX19xX5dxX41xX42xX9xX5xXacxX64xX41xX9xX4xXaxX2c4xX54xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX18dxXbxX58xX9xf6bexX8fxX24xXa8xXbxX9xX70xXe2xX41xX42xX9xXbxXacxX24xX41xX42xX9xX4xX4xXc8xX61xX9xX2cxXaxX380xX41xX42xX9xXbxX40xX35xX9xX70xX7exX2e5xX2cxX9xXaxX7exX15bxX41xX42xX9xXdxX2e5xX35xX9xXacxXa0xXbxX9xX41xXaxX35xX166xX54xX61xX9xXbxX3bfxX9xXaxX48xX9xXbxXaxX76xX41xX42xX9xX2cxX4b7xX9xX2fxX15bxX9xXaxXa8xX9xXbxX64xX41xX42xX9xXaxX24xXdfxX41xX9xXbxXaxX35xX48xX41xX61xX9xX70xX106xXcxX9xX23xX106xX24xX9xX75xX166xX9xX70xX35xX48xX41xX61xX9xX41xX7exX96xX2cxX61xX9xX70xb0daxX41xX9xX2cxXaxX35xX18dxX54xX9xX2fxX5fxX41xX42xX68xX68xX68xX9xX70xX18dxX41xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX7exX54xX9xX70xX2edxX35xX9xX75xX166xX9xXbxXaxX54xX18dxX9xX70xXa0xXbxX61xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX2cxX4b7xX9xX2cxXaxX18dxX9xX2cxXaxX39bxX41xXaxX9xX2fxX5fxX2cxXaxX9xX159xXaxX5fxX2cxX68xX9xX430xX2c4xX26xX9xXbxXaxX5dxX2cxX9xX2fxX5dxX9xXdxXdfxX9xX23xX48xX9xX33xXaxX341xX41xX42xX9xX70xX3d6xX9xX42xX35xX380xX33xX9xX2xXc8xX9xX33xXaxX5fxXbxX9xXbxXacxX35xX3d6xX41xf391xX68xX9xX2xX3aaxX9xXcxX96xX35xX9xX70xX35xX9xX75xXdfxX24xX9xXaxX24xXa8xXbxX9xX70xXe2xX41xX42xX9xX159xXaxX40xX41xX42xX9xXdxX2c4xX54xX9xXc5xX41xX175xXcxX9xXb1xX69xX2axXb0xXc9xX61xX9xX41xXaxX7exX41xX42xX9xX70xX18dxX41xX9xX41xX18xX26xX61xX9xX4xX40xX41xX42xX9xXbxX26xX9xX5xXc8xX8fxX8fxX9xX430xX64xX54xX9xXbxX7exX9xX233xX2c4xX26xX9xX19xX5dxX41xX42xX9xX5xXacxX64xX41xX9xX4xXaxX2c4xX54xX9xX70xX2edxX9xX70xX64xX54xX9xXbxX7exX9xX23cxX9xX19xX2c4xX26xX9xX2cxXaxX54xX26xX166xX41xX9xX2fxX106xX41xX9xX233xX54xXa0xXbxX58xX9xX4c1xXa8xX2cxXaxX9xX159xXaxX40xX41xX42xX9xX41xX54xX41xX42xX61xX9xX23xX56xX9xXbxX40xX41xX42xX9xXbxXaxX7exX4b7xX41xX42xX9xX33xXaxX50xXcxX61xX9xX76xX41xX42xX9xX2cxX76xX41xX42xX61xX9xX41xX42xX341xX35xX61xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxX40xX41xX42xX9xX41xX42xXaxX48xX9xXbxX35xX56xX41xX9xXbxX35xX18dxX41xX9xX2cxXaxX2c4xX54xX9xe8faxX54xX61xX9xX42xX35xX106xX35xX9xX104xX54xX26xX18dxXbxX9xX75xX35xX48xX2cxX9xXdxXdfxXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX42xX64xX41xX9xX2axX69xX69xX9xXdxX18xX24xX9xX70xXe2xX41xX42xX68xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXacxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX58xX1cxX1cxX35xX68xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX68xX75xX41xX1cxX41xX17xX203xX2fxX1cxX2axX207xX2axX69xX1cxX2axX69xX20dxX19xX20dxX2axX2axX69xX213xX2axX5axXbxX20dxX213xX5axX20dxXdxX2axX68xX21dxX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX203xX35xX19xXbxXaxX58xXb0xX69xX69xX33xX233xX234xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX58xX23cxX69xX69xX33xX233xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX54xXcxX9xX2cxX24xX41xX42xX9xX41xX42xXaxX35xX17xX33xX9xX23xX18xX2cxX9xX2cxX18xXcxX9xX233xX54xX26xX17xX41xX9xX5axX9xX19xX54xX9xX18xX41xX9xX42xX18xX41xX9xX2axX9xX69xX69xX69xX9xXbxX26xX9xX19xX24xX41xX42xX9xX75xX24xX41xX9xX19xX18xX54xX9xXbxX54xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX233xXbxX2b1xX18xXdxX35xX42xX41xX58xX9xX21dxX54xX2fxXbxX35xX2bexX26xX234xX32xXexX45bxX106xX41xX9xX233xX54xXa0xXbxX9xX23xX18xX24xX9xX23x1138bxX9xXbxXa8xX35xX9xX4xX40xX41xX42xX9xXbxX26xX9xX2cxX454xX9xX33xXaxX64xX41xX9xX45bxX18xX24xX9xX45fxX18xX35xX68xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4bxX24xX19xX26xX32xXex9865xXdfxX9xXcxXe2xXbxX9xXbxXacxX24xX41xX42xX9xX41xXaxXedxX41xX42xX9xX2xXc8xX9xXbxX35xX56xX41xX9xX33xXaxX24xX41xX42xX9xX75xXdfxX24xX9xX4xX4xXc8xX9xX4bxX4cxX2cxX9xX4xX50xXcxX9xX53xX54xX26xX56xX41xX61xX9xX70xX18dxX41xX9xX41xX18xX26xX61xX9xX4xX40xX41xX42xX9xXbxX26xX9xX2cxX454xX9xX33xXaxX64xX41xX9xX45bxX18xX24xX9xX45fxX18xX35xX9xX159xXaxX40xX41xX42xX9xX41xX42xX3bfxX41xX42xX9xXdxX96xX41xX9xXcxXa8xX41xXaxX9xX75xXdfxX9xX33xXaxX5fxXbxX9xXbxXacxX35xX3d6xX41xX68xX9xX4xX40xX41xX42xX9xXbxX26xX9xXaxX35xX48xX41xX9xX2cxX341xX9xXb1xX9xX19xX2c4xX26xX9xX2cxXaxX54xX26xX166xX41xX9xX2fxX106xX41xX9xX233xX54xXa0xXbxX9xX23xX18xX24xX9xX23xX7f8xX9xX75xX96xX35xX9xX2cxX40xX41xX42xX9xX2fxX54xXa0xXbxX9xXbxXacxX56xX41xX9xX213xX69xX9xXbxXacxX35xX48xX54xX9xX23xX18xX24xX9xX23xX7f8xX1cxX41xX175xXcxX68xX9xX8fxX35xX48xX41xX9xXbxXa8xX35xX61xX9xX2cxX40xX41xX42xX9xXbxX26xX9xX70xX18xX41xX42xX9xX159xXaxX15bxX35xX9xX70xXe2xX41xX42xX9xX19xX5dxX9xX5fxX41xX9xX233xX2c4xX26xX9xX19xX5dxX41xX42xX9xX41xXaxXdfxX9xXcxX5fxX26xX9xX2fxX76xX9xXb1xX61xX9xX2cxX40xX41xX42xX9xX2fxX54xXa0xXbxX9xXb1xX61xX23cxX9xXbxXacxX35xX48xX54xX9xX23xX18xX24xX9xX23xX7f8xX1cxX41xX175xXcxX61xX9xX75xX96xX35xX9xXbxX454xX41xX42xX9xXcxX17bxX2cxX9xX70xX64xX54xX9xXbxX7exX9xXbxXacxX56xX41xX9xX219xX69xX9xXbxX6exX9xX70xX71xX41xX42xX68xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX70xX341xX61xX9xX2cxX40xX41xX42xX9xXbxX26xX9xX70xX18xX41xX42xX9xX33xXaxX76xX35xX9xXaxX2e5xX33xX9xX75xX96xX35xX9xb0c4xX4bxXc8xX2xX9xXaxX54xX26xX48xX41xX9xX4xX50xXcxX9xX53xX54xX26xX56xX41xX9xXbxXaxX5dxX2cxX9xXaxX35xX48xX41xX9xX2cxX40xX41xX42xX9xXbxX5fxX2cxX9xX42xX35xX106xX35xX9xX33xXaxX341xX41xX42xX9xXcxX344xXbxX9xX23x14bd2xX41xX42xX68xX9xX2xX5dxX9xX159xX35xX18dxX41xX9xXbxXacxX24xX41xX42xX9xX104xX54xefb2xX9xc5a3xX9f2xX61xX9xX19xX5dxX9xX5fxX41xX9xX41xXaxXdfxX9xXcxX5fxX26xX9xX2fxX76xX9xXb1xX9xX2cxX2e1xX18xX9xX2cxX40xX41xX42xX9xXbxX26xX9xX2fxX183xX9xX159xXaxX15bxX35xX9xX2cxX40xX41xX42xX9xX233xX2c4xX26xX9xX19xX5dxX41xX42xX68xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4bxX24xX19xX26xX32xXexX4bxX56xX41xX9xX2cxXa8xX41xXaxX9xX2cxX5fxX2cxX9xX2xXc8xX9xX4fbxX70xX64xX54xX9xXbxXdfxX54xX5e9xX61xX9xX8fxX5xX53xX9xX5xX2c4xX41xX9xX5xX35xX18dxX41xX9xX7xXaxX5fxXbxX9xX159xX35xX41xXaxX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xXbxXacxX56xX41xX9xXdxX1b4xX41xXaxX9xX75xX5dxX2cxX9xX2fxX106xX41xX9xX233xX54xXa0xXbxX9xX23xX5fxX41xXaxX9xX159xX17fxX24xX9xX2cxe454xX41xX42xX9xX70xX18xX41xX42xX9xXcxX18xX41xX42xX9xXdxXa8xX35xX9xXdxXdfxX41xX9xX42xX35xX341xX9xXcxX96xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX4xX4xXc8xX9xX4bxX4cxX2cxX9xX4xX50xXcxX9xX53xX54xX26xX56xX41xX68xX9xX4bxXdfxX9xXc8xX42xX54xX26xX4adxX41xX9xX5xXaxX113xX9xX5xXaxXa8xX2cxXaxX9xX2b1xX9xX4c1xX35xX5fxXcxX9xX70xX76xX2cxX9xX8fxX5xX53xX9xX5xX2c4xX41xX9xX5xX35xX18dxX41xX9xX7xXaxX5fxXbxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx9f97xX58xX9xX4fbxX4c1xX35xX18xX35xX9xX70xX24xXa8xX41xX9xX2axX61xX9xX2cxXaxX380xX41xX42xX9xXbxX40xX35xX9xX70xX64xX54xX9xXbxX7exX9xX213xX9xX19xX2c4xX26xX9xX2cxXaxX54xX26xX166xX41xX9xX2fxX106xX41xX9xX233xX54xXa0xXbxX9xX23xX5fxX41xXaxX9xX159xX17fxX24xX9xXc5xX23xX5fxX41xXaxX9xX2cxXaxX24xX2cxX24xX33xX35xX18xX61xX9xX23xX5fxX41xXaxX9xX104xX54xX26xX61xX9xX23xX5fxX41xXaxX9xXbxXacxX17bxX41xX42xXc9xX9xX2cxX40xX41xX42xX9xX2fxX54xXa0xXbxX9xX20dxX9xXbxXa0xX41xX1cxX41xX42xXdfxX26xX61xX9xX75xX96xX35xX9xXbxX454xX41xX42xX9xXcxX17bxX2cxX9xX70xX64xX54xX9xXbxX7exX9xXbxXacxX56xX41xX9xX2axX2axX20dxX9xXbxX6exX9xX70xX71xX41xX42xX68xX9xX2xX5dxX9xX159xX35xX18dxX41xX9xX2cxX54xX76xX35xX9xXbxXaxX5fxX41xX42xX9xX23cxX9xXbxX96xX35xX61xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX19xX2c4xX26xX9xX2cxXaxX54xX26xX166xX41xX9xX2fxX183xX9xX70xX35xX9xX75xXdfxX24xX9xX2fxX106xX41xX9xX233xX54xXa0xXbxX68xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX159xX18dxX9xXaxX24xXa8xX2cxXaxX61xX9xX42xX35xX18xX35xX9xX70xX24xXa8xX41xX9xXb1xX61xX9xX2cxXaxX380xX41xX42xX9xXbxX40xX35xX9xX2fxX183xX9xX70xX64xX54xX9xXbxX7exX9xX2axX9xX19xX2c4xX26xX9xX2cxXaxX54xX26xX166xX41xX9xX2fxX106xX41xX9xX233xX54xXa0xXbxX9xX41xX7exX96xX2cxX9xX42xX35xX106xX35xX9xX159xXaxX5fxXbxX9xX75xX96xX35xX9xXbxX454xX41xX42xX9xXcxX17bxX2cxX9xX70xX64xX54xX9xXbxX7exX9xXbxXacxX56xX41xX9xX207xXb0xX9xXbxX6exX9xX70xX71xX41xX42xX5e9xX68xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXacxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX58xX1cxX1cxX35xX68xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX68xX75xX41xX1cxX41xX17xX203xX2fxX1cxX2axX207xX2axX69xX1cxX2axX69xX20dxX19xX20dxX2axX2axX69xX213xX2axX5axXbxX5axX213xX20dxX207xXdxXb1xX68xX21dxX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX203xX35xX19xXbxXaxX58xXb0xX69xX69xX33xX233xX234xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX58xX23cxX69xX69xX33xX233xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX54xXcxX9xX2cxX24xX41xX42xX9xX41xX42xXaxX35xX17xX33xX9xX23xX18xX2cxX9xX2cxX18xXcxX9xX233xX54xX26xX17xX41xX9xX5axX9xX19xX54xX9xX18xX41xX9xX42xX18xX41xX9xX2axX9xX69xX69xX69xX9xXbxX26xX9xX19xX24xX41xX42xX9xX75xX24xX41xX9xX19xX18xX54xX9xXbxX54xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX233xXbxX2b1xX18xXdxX35xX42xX41xX58xX9xX21dxX54xX2fxXbxX35xX2bexX26xX234xX32xXexX45bxX106xX41xX9xX233xX54xXa0xXbxX9xX42xXa8xX2cxXaxX9xX159xXaxX40xX41xX42xX9xX41xX54xX41xX42xX9xX15bxX9xX4xX40xX41xX42xX9xXbxX26xX9xX5xXc8xX8fxX8fxX9xX70xX64xX54xX9xXbxX7exX9xX233xX2c4xX26xX9xX19xX5dxX41xX42xX9xX5xXacxX64xX41xX9xX4xXaxX2c4xX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX3bfxX9xX2cxXaxba7bxX9xXbxXaxXdfxX41xXaxX9xXdxX3cfxX33xX9xXc5xX41xX175xXcxX9xXb1xX69xX2axX23cxXc9xX9xXcxX96xX35xX9xX2cxXaxX11bxX9xX2cxX341xX9xX213xX9xX2xXc8xX61xX9xX70xX18dxX41xX9xXbxXaxX1c0xX35xX9xX70xX35xX3d6xXcxX9xX41xXdfxX26xX61xX9xX4xX4xXc8xX9xX4bxX4cxX2cxX9xX4xX50xXcxX9xX53xX54xX26xX56xX41xX9xX70xX2edxX9xXbxXaxX54xX9xXaxX380xXbxX9xX5axX9xX19xX5dxX9xX5fxX41xX9xX70xX64xX54xX9xXbxX7exX9xX2cxX2e1xX18xX9xX219xX9xX2xXc8xX9xX75xX96xX35xX9xXbxX454xX41xX42xX9xXcxX17bxX2cxX9xX70xX64xX54xX9xXbxX7exX9xXbxXacxX56xX41xX9xX5axX20dxX69xX9xXbxX6exX9xX70xX71xX41xX42xX68xX9xX5xXacxX56xX41xX9xXbxX454xX41xX42xX9xX19xX35xX48xX41xX9xXbxX39bxX2cxXaxX9xX20dxX2axX61xX69xX20dxX9xXaxX18xX61xX9xX19xX35xX48xX41xX9xXbxX39bxX2cxXaxX9xX70xXa0xXbxX9xX2cxX40xX41xX42xX9xX41xX42xXaxX35xX48xX33xX9xXbxX24xXdfxX41xX9xX2cxX3cxXcxX9xX2cxXaxX35xX18dxXcxX9xX213xX20dxX61xX5axXb0xX9xXaxX18xX9xX75xXdfxX9xX70xX18dxX41xX9xX41xX18xX26xX9xX70xX2edxX9xXbxXaxX5dxX2cxX9xXaxX35xX48xX41xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX2xXc8xX9xXbxXaxX54xX56xX9xXb1xXb1xX61xX213xX207xX9xXaxX18xX61xX9xX70xXa8xXbxX9xXbxX6exX9xXdxX48xX9xXdxXa0xX33xX9xX70xX64xX26xX9xXbxXacxX56xX41xX9xXb0xXb1xXb2xX68xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX70xXa8xX35xX9xX19xX35xX48xX41xX9xX45bxX15bxX9xX4xX40xX41xX42xX9xXbxXaxX7exX4b7xX41xX42xX61xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX2xXc8xX9xXaxX24xXa8xXbxX9xX70xXe2xX41xX42xX9xXbxXacxX24xX41xX42xX9xX4xX4xXc8xX9xX4bxX4cxX2cxX9xX4xX50xXcxX9xX53xX54xX26xX56xX41xX9xXbxXa8xX24xX9xX75xX35xX48xX2cxX9xXdxXdfxXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxXdfxX41xX42xX9xXbxXacxX175xXcxX9xXdxX18xX24xX9xX70xXe2xX41xX42xX61xX9xX41xXaxXa0xXbxX9xXdxXdfxX9xX2cxX24xX41xX9xX17xXcxX9xXbxXacxX56xX41xX9xX70xX113xX18xX9xX23xXdfxX41xX9xXaxX54xX26xX48xX41xX68xX9xX95xX96xX35xX9xX2cxX4b7xX9xX2fxX15bxX9xXaxXa8xX9xXbxX64xX41xX42xX9xXaxX24xXdfxX41xX9xXbxXaxX35xX48xX41xX9xX41xXaxX7exX9xXaxX35xX48xX41xX9xX41xX18xX26xX61xX9xXacxXa0xXbxX9xX41xXaxX35xX166xX54xX9xX2xXc8xX9xXcxX24xX41xX42xX9xXcxX54xX76xX41xX9xX75xXdfxX24xX9xXaxX24xXa8xXbxX9xX70xXe2xX41xX42xX9xXbxXa8xX35xX9xX4xX4xXc8xX9xX4bxX4cxX2cxX9xX4xX50xXcxX9xX53xX54xX26xX56xX41xX68xX9xX2xX5dxX9xX159xX35xX18dxX41xX9xXbxXacxX24xX41xX42xX9xX41xX175xXcxX9xX41xX18xX26xX61xX9xXbxX6exX9xXdxX48xX9xXdxXa0xX33xX9xX70xX64xX26xX9xX4xX4xXc8xX9xX2fxX183xX9xX70xXa8xXbxX9xXbxXacxX56xX41xX9xX5axX69xXb2xX68xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x11f6fxX54xXbxXaxX24xXacxX32xXexX7xXaxX18xX41xX9xX5xXacxX2c4xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phan Trâm