Perla Beltran đoạt ngôi Hoa hậu đẹp nhất thế giới
Á hậu 1 Miss World vừa trở thành người đẹp Mexico đầu tiên được Global Beauties trao danh hiệu Miss Grand Slam 2009.
813fxb4d3xdf9axed0bx10335x9199xb83cx9252xe0a9xX7x10154xbefbxf44fx1089axd44exdccfxX5xd072xXax9cffxf9d6xX10xa9e9xX5xX6xX3x8f44xX10xX5xXexX15xX6xa7a3xX3xfea2xfb8bxeac0xXexX3xX1fxb80fxf239xXdxX3x869exX22xX6xX3xX1x8e76x985cxX3xX21xfeccxXbxX3xX1fxX1xf25bxXexX3xXexX1xce38xX3xX27xXdxa935xXdxX0xc1f0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX6xa5cbxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxb6e3xX10xX6xX57xXaxX3xX1xX15xX10xee00xX9xXaxX1xXexXexXbxea9axX45xX45x9c76xX1fxX10xcf89xXbxX15xX10xX7xX7xddb0xX1fxX10xXexX45x10f4bxX64xX45x11071xX6xX1fxd87cxX1xX22xX6xX45xbbfaxafc4xX91xd89cxX45xX2xX90xX45xbc63xX19xba8bxX2xe2f7xX93x8fe3x87c9xX45xXaxX12x965fxX3xX1xX30xX31xX3xX2xX0xX45xX6xX12xX3xdd13xXdxX7xX7xX3x11008xX22xX15xX5xX57xX3xX77x107fdxX6xX3xXexX15x9ad4xX3xXexX1x11206xX1fxX1xX3xX1fxX27xc7e8xcc98xXdxX3xX21xX34xXbxX3xXafxX10xX7axXdxX4xX22xX3xX21xa1e5xX31xX3xXexXdxa36cxX1fxX3xX21xXcaxe638xX4xX3xX85xX5xX22x10bffxX6xX5xX3xX19xX10xX6xX31xXexXdxX10xX7xX3xXexX15xX6xX22xX3xX57xX6xX1fxX1xX3xX1xXdx111e1xX31xX3xXafxXdxX7xX7xX3xX85xX15xX6xX1fxX57xX3x108cfxX5xX6xe287xX3xX90xX91xX91xX93xX80xX3xX0xXeaxX15xX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX22xX57xe2e9xXaxX12xX13xX10xX15xX5xX6xX3xX19xX10xX5xXexX15xX6xX1fxX3xX27xXdxXc4xX1fxX1xX3xX1fxX27xX28xXdxX3xX2bxX22xX6xX3xX1xX30xX31xX3xX4x953dxX6xX3xX4xbd4axX4xX3xX2bxX22xX6xX3xX1xX30xX31xX3xX7xX6xX31xX3xb64fxX1xXdxX3xX77xXcaxXe4xXexX3xefa4xX31xX6xX3xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxdf81xX22xX15xX114xX6xX5xXaxX3xX1xX15xX10xX6dxX9xXaxX1xXexXexXbxX74xX45xX45xX77xX1fxX10xX7axXbxX15xX10xX7xX7xX80xX1fxX10xXexX45xX85xX64xX45xX88xX6xX1fxX8bxX1xX22xX6xX45xX90xX91xX2xX91xX45xX91xe93cxX45xX98xX19xX9axX2xX19xX2xX2xX9cxX45xXaxX12xX1b7xX3xX21xd1baxXdxX3xXexX1xX159xX0xX45xX6xX12xX3xXexX15xX22xX1fxX27xX3xXexX22xXbxX3xX9fxe587xX3xX27x107b9xX114xX74xX3xX64xX6xX15xXdxX7xX7xX6xX3x9949xX6xX114xX22xX7xX3xad66xX19xX15xX6xcfc6xXdxX5xX3xX8bxX3xXa3xX3xX1xX30xX31xX3xX2xa479xb23exX3xX9axX57xX6xX3xX9axXdxX114xX10xX10xX3xX57xX10xX3xX5xX6xX3xfa22xX15xX31xX1f6xX3xX1f2xX216xX2bxX3xe487xX22xX114xXdxX1fxXdxX4xX6xX3xX8bxX3xXa3xX3xX1xX30xX31xX3xX90xX203xX204xX3xX216xX1xX5xX22xX10xX3xXafxX22xX15xXexX6xX31xX57xX3xX1f2xX13xX1xX15dxXbxX3xX8bxX3xXa3xX3xX1xX30xX31xX3xX98xX203xX3xX77xXc4xX3xX88xXdxX77xXdxX6xX1fxX3xX183xX22xX15xX22xX1fxX1xX6xX3xX216xXdxX6xX3xX1f2xX19xX15xX6xX1f6xXdxX5xX3xX8bxX3xXa3xX3xX1xX30xX31xX3xX1b7xX203xX80xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX22xX57xX134xXaxX12xX183xX27xXcaxXcbxXdxX3xX21xX34xXbxX3xXafxX10xX7axXdxX4xX22xX3xX4xcce5xX1fxX27xX3xX27xXdxXc4xX1fxX1xX3xX4xX1xXdxX3exX1fxX3xXexX1xbf9fxX1fxX27xX3xXexX31xX134xX103xXexX3xX21xX1c7xXdxX3xX16cxX1xXdxX3xX5xXdxXdfxX1fxX3xXexbf2cxX4xX3xX57xc7c6xX1fxX3xX21xXdaxX31xX3xX175xX31xX6xX3xX4xX15dxX4xX3xX77x11000xX1fxX27xX3xXeax9b0bxX1fxX1xX3xX4xX1x10cb4xX1fxX1ddxX3xXeaxX2b5xXexX3xX21xXdaxX31xX3xXexXbbxX3xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX183xX22xX15xX114xX6xX5xXaxX3xX1xX15xX10xX6dxX9xXaxX1xXexXexXbxX74xX45xX45xX77xX1fxX10xX7axXbxX15xX10xX7xX7xX80xX1fxX10xXexX45xX85xX64xX45xX88xX6xX1fxX8bxX1xX22xX6xX45xX90xX91xX2xX91xX45xX91xX1b7xX45xX98xX19xX9axX2xX9ax10dd3xX216xX93xX45xXaxX12xXexX22xXbxX3xX2xX91xX91xX0xX45xX6xX12xX80xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX22xX57xX134xXaxX12xX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX27xX9xXaxX91xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1fxX27xX9xXaxX98xXaxX3xbce2xXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX15xXaxX3xXeaxX22xX15xX57xX10xX15xX9xXaxX91xXaxX12xX0xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX114xX27xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX80xXeaxX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX80xX77xX1fxX45xX1fxX10xX38exX7xX45xX2xX91xX2xX340xX45xaaffxX9fxX57xX2xX91xX9cxX9fxX91xX91xX91xXexX9cxX91xX91xX98xX5xX91xX80xecefxXbxX27xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xe130xX114xX6xX27xX10xXaxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX27xX1xXexX74xX9fxX90xX90xXbxX7axX204xX38exXdxX57xXexX1xX74xX1b7xX91xX91xXbxX7axXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX405xX114xX6xX27xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX216xX6xXbxXexXdxX22xX1fxXaxX12xX183xX27xXcaxXcbxXdxX3xX21xX34xXbxX3xX13xX10xX15xX5xX6xX3xX19xX10xX5xXexX15xX6xX1fxX80xX3xe0f9xX1fxX1xX74xX0xX10xX114xX12xX3xX85xX19xX80xX0xX45xX10xX114xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX15xX12xX0xX45xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xX45xXexX6xXeaxX5xX10xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX22xX57xX134xXaxX12xX13xX10xX15xX5xX6xX3xX19xX10xX5xXexX15xX6xX1fxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1fxece6xX114xX3xX2xX93xX3e6xX9cxX3xXexX23xXdxX3xX111xXdxX1fxX6xX5xX22xX6xX1ddxX3xXafxX10xX7axXdxX4xX22xX80xX3xX183xX4d4xX114xX3xX90xX91xX91xX340xX1ddxX3xX4xX28xX3xXexX1xX6xX114xX3xX57xf04dxX3xX4xX31xddcaxX4xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX22xX6xX3xX1xX30xX31xX3xXcxX15xX15dxXdxX3xX21xX39xXexX3xXafxX10xX7axXdxX4xX22xX3xX77xXc4xX3xX27xXdxXc4xX1fxX1xX3xX1fxX27xX28xXdxX3xXa3xX3xX1xX30xX31xX3xX2xX80xX3xX183xX4d4xX114xX3xX90xX91xX91xX93xX1ddxX3xX13xX10xX15xX5xX6xX3xX21xX23xXdxX3xX57xXdxX103xX1fxX3xXafxX10xX7axXdxX4xX22xX3xXexX23xXdxX3xXafxXdxX7xX7xX3xXb4xX22xX15xX5xX57xX3xX77xXc4xX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX2cdxX4xX3xX21xX22xX23xXexX3xX1fxX27xX28xXdxX3xXa3xX3xX1xX30xX31xX3xX2xX3xX7xX6xX31xX3xX16cxX1xXdxX3xX27xXdxXc4xX1fxX1xX3xX27xXdxb487xXdxX3xX1fxX1xX39xXexX3xXexX23xXdxX3xXbxX1xXdaxX1fxX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX2cdxX3xXcxX22xXbxX3xXafxX22xX57xX10xX5xX80xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX22xX57xX134xXaxX12xXafxXdxX7xX7xX3xX85xX15xX6xX1fxX57xX3xX111xX5xX6xX114xX3xX5xXc4xX3xX4xX31xX508xX4xX3xXeaxX2e6xX1fxX1xX3xX4xX1xX2ecxX1fxX3xX57xX22xX3xXexX15xX6xX1fxX27xX3xX38exX10xXeaxX3xX4xX1xX31xX134xXdfxX1fxX3xX21xXcaxX6xX3xXexXdxX1fxX3xX77x10da1xX3xX4xX15dxX4xX3xX4xX31xX508xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX2b5xX4xX3xX21xX34xXbxX3xX0xX10xX114xX12xX85xX5xX22xXeaxX6xX5xX3xX19xX10xX6xX31xXexXdxX10xX7xX0xX45xX10xX114xX12xX3xXex110bexX3xX4xX1x8557xX4xX80xX3xX2xX91xX91xX3xX647xX1fxX27xX3xX77xXdxXdfxX1fxX3xX21xXcaxXe4xX4xX3xX5xX504xX6xX3xX4xX1xX2ecxX1fxX3xX5xXc4xX3xX4xX15dxX4xX3xXexX1xe2fexX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX21xX22xX23xXexX3xX27xXdxX59bxXdxX3xX1xX22x9753xX4xX3xX5xX2ecxXexX3xX77xXc4xX22xX3xX4xX1xX31xX1fxX27xX3xX16cxX3exXexX3xX9fxX3xX4xX31xX508xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1fxX1xX6xX1fxX3xX7xX2b5xX4xX3xX175xX31xX1c7xX4xX3xXexX3exX3xX5xX42xX1fxX3xXexX15xX22xX1fxX27xX3xX1fxX4d4xX114xX3xX27xX1e0xX114xX74xX3xX2bxX22xX6xX3xX1xX30xX31xX3xXcxX1xX3exX3xX27xXdxX42xXdxX1ddxX3xX2bxX22xXc4xX1fxX3xX77xX2a3xX1ddxX3xXcxX15xX15dxXdxX3xX21xX39xXexX1ddxX3xcb69xX31xX1c7xX4xX3xXexX3exX3xX77xXc4xX3xX183xf45cxX3xX1xX22xXc4xX1fxX27xX3xX21fxX31xX3xX5x1077exX4xX1xX3xX6ebxX31xX1c7xX4xX3xXexX3exX80xX3xX19xXdfxX1fxX3xX4xX23xX1fxX1xX3xX9fxX3xX1fxX27xX28xXdxX3xX77xX703xX3xX4xX6xX22xX3xX1fxX1xX39xXexX1ddxX3xX0xX10xX114xX12xX85xX5xX22xXeaxX6xX5xX3xX19xX10xX6xX31xXexXdxX10xX7xX0xX45xX10xX114xX12xX3xX4xX2e1xX1fxX3xXeaxX2e6xX1fxX1xX3xX4xX1xX2ecxX1fxX3xX2bxX22xX6xX3xX1xX30xX31xX3xX21xX34xXbxX3xX1fxX1xX39xXexX3xX4xX15dxX4xX3xX4xX1xbda5xX31xX3xX5xX2cdxX4xX3xX27xX1e0xX114xX74xX3xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1fxX22xX15xX114xX6xX5xXaxX3xX1xX15xX10xX6dxX9xXaxX1xXexXexXbxX74xX45xX45xX77xX1fxX10xX7axXbxX15xX10xX7xX7xX80xX1fxX10xXexX45xX85xX64xX45xX88xX6xX1fxX8bxX1xX22xX6xX45xX90xX91xX2xX91xX45xX91xX1b7xX45xX98xX19xX9axX2xX19xX2xX2xX9cxX45xXaxX12xX2bxXcax1050exX1fxX27xX3xX85xXdxX6xX1fxX27xX0xX45xX6xX12xX3xX1f2xX88xXdxX103xXexX3xX183xX6xX114xX3xX8bxX3xX4xX1xX76bxX31xX3xXa3xX203xX1ddxX3xX216xX1xX5xX22xX10xX3xXafxX22xX15xXexX6xX31xX57xX3xX1f2xX13xX1xX15dxXbxX3xX8bxX3xX4xX1xX76bxX31xX3x96b7xX31xX203xX1ddxX3xX111xX6xX6dxXdxX6xX3xX111xX22xX31xX6xX15xX10xX3xX1f2xX85xX31xXdxX1fxX10xX6xX3xX8bxX3xX4xX1xX76bxX31xX3xX13xX1xXdxX203xX1ddxX3xX1ecxX6xX4xX1xX10xX5xX3xX9exXdxX1fxX4xX1xX3xX1f2xX9axX31xX7xXexX15xX6xX5xXdxX6xX3xX8bxX3xX4xX1xX76bxX31xX3x9e7exX23xXdxX3xX21fxXcaxX7c4xX1fxX27xX203xX3xX77xXc4xX3xX13xX10xX15xX5xX6xX3xX19xX10xX5xXexX15xX6xX1fxX3xX1f2xXafxX10xX7axXdxX4xX22xX3xX8bxX3xX4xX1xX76bxX31xX3xXafxbf1cxX203xX80xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX31xXeaxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX183xX1xX6f7xX1fxX27xX3xX1xX2e6xX1fxX1xX3xX59bxX1fxX1xX3xX21xX34xXbxX3xX4xX159xX6xX3xX13xX10xX15xX5xX6xX3xX19xX10xX5xXexX15xX6xX1fxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX22xX57xX134xXaxX12xX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX27xX9xXaxX91xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1fxX27xX9xXaxX98xXaxX3xX38exXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX15xXaxX3xXeaxX22xX15xX57xX10xX15xX9xXaxX91xXaxX12xX0xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX114xX27xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX80xXeaxX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX80xX77xX1fxX45xX1fxX10xX38exX7xX45xX2xX91xX2xX340xX45xX3e6xX9fxX57xX2xX91xX9cxX9fxX91xX91xX91xXexX90xX9cxX91xX9cxX9fxX91xX90xX98xX90xX5xX2xX80xX3f8xXbxX27xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX405xX114xX6xX27xX10xXaxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX27xX1xXexX74xX9fxX340xX90xXbxX7axX204xX38exXdxX57xXexX1xX74xX1b7xX91xX91xXbxX7axXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX15xX12xX0xX45xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xX45xXexX6xXeaxX5xX10xX12xX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX27xX9xXaxX91xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1fxX27xX9xXaxX98xXaxX3xX38exXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX15xXaxX3xXeaxX22xX15xX57xX10xX15xX9xXaxX91xXaxX12xX0xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX114xX27xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX80xXeaxX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX80xX77xX1fxX45xX1fxX10xX38exX7xX45xX2xX91xX2xX340xX45xX3e6xX9fxX57xX2xX91xX9cxX9fxX91xX91xX91xXexX90xX9cxX91xX9cxX9fxX91xX90xX98xX98xX5xX90xX80xX3f8xXbxX27xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX405xX114xX6xX27xX10xXaxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX27xX1xXexX74xX9fxX98xX98xXbxX7axX204xX38exXdxX57xXexX1xX74xX1b7xX91xX91xXbxX7axXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX15xX12xX0xX45xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xX45xXexX6xXeaxX5xX10xX12xX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX27xX9xXaxX91xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1fxX27xX9xXaxX98xXaxX3xX38exXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX15xXaxX3xXeaxX22xX15xX57xX10xX15xX9xXaxX91xXaxX12xX0xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX114xX27xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX80xXeaxX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX80xX77xX1fxX45xX1fxX10xX38exX7xX45xX2xX91xX2xX340xX45xX3e6xX9fxX57xX2xX91xX9cxX9fxX91xX91xX91xXexX90xX9cxX91xX9cxX9fxX91xX90xX98xX1b7xX5xX98xX80xX3f8xXbxX27xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX405xX114xX6xX27xX10xXaxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX27xX1xXexX74xX9fxX9fxX93xXbxX7axX204xX38exXdxX57xXexX1xX74xX1b7xX91xX91xXbxX7axXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX15xX12xX0xX45xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xX45xXexX6xXeaxX5xX10xX12xX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX27xX9xXaxX91xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1fxX27xX9xXaxX98xXaxX3xX38exXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX15xXaxX3xXeaxX22xX15xX57xX10xX15xX9xXaxX91xXaxX12xX0xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX114xX27xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX80xXeaxX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX80xX77xX1fxX45xX1fxX10xX38exX7xX45xX2xX91xX2xX340xX45xX3e6xX9fxX57xX2xX91xX9cxX9fxX91xX91xX91xXexX90xX9cxX91xX9cxX9fxX91xX90xX98xX9fxX5xX1b7xX80xX3f8xXbxX27xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX405xX114xX6xX27xX10xXaxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX27xX1xXexX74xX9fxX98xX91xXbxX7axX204xX38exXdxX57xXexX1xX74xX1b7xX91xX91xXbxX7axXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX15xX12xX0xX45xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xX45xXexX6xXeaxX5xX10xX12xX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX27xX9xXaxX91xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1fxX27xX9xXaxX98xXaxX3xX38exXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX15xXaxX3xXeaxX22xX15xX57xX10xX15xX9xXaxX91xXaxX12xX0xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX114xX27xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX80xXeaxX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX80xX77xX1fxX45xX1fxX10xX38exX7xX45xX2xX91xX2xX340xX45xX3e6xX9fxX57xX2xX91xX9cxX9fxX91xX91xX91xXexX90xX9cxX91xX9cxX9fxX91xX90xX98xX9cxX5xX9fxX80xX3f8xXbxX27xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX405xX114xX6xX27xX10xXaxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX27xX1xXexX74xX9fxX9cxX9fxXbxX7axX204xX38exXdxX57xXexX1xX74xX1b7xX91xX91xXbxX7axXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX15xX12xX0xX45xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xX45xXexX6xXeaxX5xX10xX12xX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX27xX9xXaxX91xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1fxX27xX9xXaxX98xXaxX3xX38exXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX15xXaxX3xXeaxX22xX15xX57xX10xX15xX9xXaxX91xXaxX12xX0xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX114xX27xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX80xXeaxX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX80xX77xX1fxX45xX1fxX10xX38exX7xX45xX2xX91xX2xX340xX45xX3e6xX9fxX57xX2xX91xX9cxX9fxX91xX91xX91xXexX90xX9cxX91xX9cxX9fxX91xX90xX98xX340xX5xX9cxX80xX3f8xXbxX27xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX405xX114xX6xX27xX10xXaxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX27xX1xXexX74xX9cxX91xX9fxXbxX7axX204xX38exXdxX57xXexX1xX74xX1b7xX91xX91xXbxX7axXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX15xX12xX0xX45xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xX45xXexX6xXeaxX5xX10xX12xX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX27xX9xXaxX91xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1fxX27xX9xXaxX98xXaxX3xX38exXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX15xXaxX3xXeaxX22xX15xX57xX10xX15xX9xXaxX91xXaxX12xX0xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX114xX27xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX80xXeaxX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX80xX77xX1fxX45xX1fxX10xX38exX7xX45xX2xX91xX2xX340xX45xX3e6xX9fxX57xX2xX91xX9cxX9fxX91xX91xX91xXexX90xX9cxX91xX9cxX9fxX91xX90xX98xX3e6xX5xX340xX80xX3f8xXbxX27xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX405xX114xX6xX27xX10xXaxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX27xX1xXexX74xX9cxX91xX91xXbxX7axX204xX38exXdxX57xXexX1xX74xX1b7xX91xX91xXbxX7axXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX15xX12xX0xX45xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xX45xXexX6xXeaxX5xX10xX12xX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX27xX9xXaxX91xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1fxX27xX9xXaxX98xXaxX3xX38exXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX15xXaxX3xXeaxX22xX15xX57xX10xX15xX9xXaxX91xXaxX12xX0xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX114xX27xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX80xXeaxX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX80xX77xX1fxX45xX1fxX10xX38exX7xX45xX2xX91xX2xX340xX45xX3e6xX9fxX57xX2xX91xX9cxX9fxX91xX91xX91xXexX90xX9cxX91xX9cxX9fxX91xX90xX98xX93xX5xX3e6xX80xX3f8xXbxX27xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX405xX114xX6xX27xX10xXaxX3xX7xXexX134xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX27xX1xXexX74xX9fxX93xX93xXbxX7axX204xX38exXdxX57xXexX1xX74xX1b7xX91xX91xXbxX7axXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX15xX12xX0xX45xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xX45xXexX6xXeaxX5xX10xX12xX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX27xX9xXaxX91xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1fxX27xX9xXaxX98xXaxX3xX38exXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX15xXaxX3xXeaxX22xX15xX57xX10xX15xX9xXaxX91xXaxX12xX0xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX57xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX15xX12xX0xX45xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xX45xXexX6xXeaxX5xX10xX12xX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX27xX9xXaxX91xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1fxX27xX9xXaxX98xXaxX3xX38exXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX27xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX15xXaxX3xXeaxX22xX15xX57xX10xX15xX9xXaxX91xXaxX12xX0xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX57xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX15xX12xX0xX45xXexXeaxX22xX57xX134xX12xX0xX45xXexX6xXeaxX5xX10xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX22xX31xX15xX4xX10xXaxX12xX183xX27xX31xX1e0xX1fxX74xX3xX88xX1fxc253xX7axXbxX15xX10xX7xX7xX0xX45xXbxX12
SyDong