Gia tăng bán vũ khí khí tài UAV: Chiến lược sống còn của nước Mỹ
Gia tăng bán vũ khí, khí tài quân sự phù hợp với triết lý của Tổng thống Donald Trump “Kinh doanh phải là kinh doanh”.
530cx8937xd95bx7964x10b7fx8974x9bfbx582dxabd7xX7x7bb6xcc79xf277x5dc1x6c8fx80ddxX5xe3e5xXaxe18axac63xXdxX6xX3xXexbbbex10219x1019exX3x8550xf7efxX19xX3xc2a6xe3cdxX3xb93exX1x693exX3xX23xX1xX25xX3xXexecfexXdxX3xf8ffx1015dx8073x9b3fxX3x7fc0xX1xXdxe6e4xX19xX3xX5x62c1xb446xX4xX3xX7x10c1cxX19xX1axX3xX4x1035cxX19xX3xX4xf226xX6xX3xX19xX3bxc5daxX4xX3x8bacxe261xX0xfe58xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5bc8xX10xX6x102bcxXaxX12xX13xXdxX6xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25x6c4bxX3xX23xX1xX25xX3xXexX2cxXdxX3x8226xf572x607exX19xX3xX7xfb27xX3xXbxX1xc9ffxX3xX1xX3cxXbxX3xX20xX4exXdxX3xXexaff4xXdxX37xXexX3xX5x1001fxX3xX4xX49xX6xX3xXcxfc1dxX19xX1axX3xXexX1xX40xX19xX1axX3xd172x763bxX19xX6xX5xX66xX3xXcxX9bxX87xf4e6xXbxX3xcd55x5a50xXdxX19xX1xX3xX66xXb3xX6xX19xX1xX3xXbxX1xd10bxXdxX3xX5xX2cxX3xX23xXdxX19xX1xX3xX66xXb3xX6xX19xX1xe0c3x85a0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8c8fxXb3xX66x997fxXaxX12xX0xX7xXexX9bxXb3xX19xX1axX12xX34xX1xX25xX19xX1xX3xXbxX1xX49xX3xX51xX52xX3xbf67x9fa1xX3xXbcx8e44xXexX3xX109xX37xX19xX3xX20xXdxfc2cxX4xX3xX19xX4exXdxX3xX5x80cbxX19xX1axX3xX86xX87xXf1xX3xX109x109d8xX19xX1xX3xX1cxX1dxX19xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX0xX54xX7xXexX9bxXb3xX19xX1axX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXb3xX66xXf1xXaxX12xXcxX9bxXb3xX19xX1axX3xXexX1x5546xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX1ax6aafxX19xX3xX109xX88xXf1xX7cxX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xX86xX87xXf1xd742xX19xX3xXcxXa8xX19xX1axX3xXexX1xX40xX19xX1axX3xX51xX52xX3xXb2xXb3xX19xX6xX5xX66xX3xXcxX9bxX87xXbcxXbxX3xX109xa35dxX3xX1cxX2cxXf1xX3xXexX11exX3xXa1xX3xX109xX127xX19xX1xX3xX19xX4exXdxX3xX5xX11exX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xX86xX87xXf1xX3xX109xX127xX19xX1xX3xX1cxX1dxX19xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX4xX1xXb3xX3xX19xX3bxX4exX4xX3xX19xX1axXb3xX2cxXdxXdexX3x72f7xX8cxX3xXexX1xX6xXf1xX3xX109xXa8xXdxX3xXexX9bxXb3xX19xX1axX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xffe2xX87x5917xXexX3xX23xX1x63f2xX87xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX19xX2cxXf1xX3xX109xX3bxX3cxX4xX3xX4xX1xXb3xX3xX5xX2cxX3xXbxX1xX90xX3xX1xX3cxXbxX3xX20xX4exXdxX3xXexX9bxXdxX37xXexX3xX5xXa1xX3xX4xX49xX6xX3xX19xX1xX2cxX3xX5xX194xX19xX1xX3xX109xc5b7xXb3xX3xX51xX52xX3xXbfxXc0xXdxX19xX1xX3xX66xXb3xX6xX19xX1xX3xXbxX1xXcdxXdxX3xX5xX2cxX3xX23xXdxX19xX1xX3xX66xXb3xX6xX19xX1xXddxXdexX3xX31xXdxX116xX4xX3xX1cxX1dxX19xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX4xX1xXb3xX3xX19xX1xXdxX175xX87xX3xX86xX87xX40xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX23xX1xX1dxX4xX3xX19xX1xX3bxX3xX1d5xX6xX87xX66xXdxX3xX30xX9bxX6xX1cxXdxX6xX7cxX3xX1d5xXdxX19xX1axX6xXbxXb3xX9bxX10xX7cxX3xdfddxX9bxX6xX86xX3xX19xX1axXb3xX2cxXdxX3xX19xX1xdaf3xX19xX1axX3xX109xfc37xX19xX1axX3xXbcxXdxX19xX1xX3xXexX9bxX87xXf1xX175xX19xX3xXexX1xX40xX19xX1axX3xXexX9bxXb3xX19xX1axX3xXcxXa8xX3xX4xX1x90f4xX4xX3xX63xXdxX116xXbxX3xX3bxX4exX4xX3xXeexX10dxX4xX3xd2a6xX236xXdxX3xXcxX88xXf1xX3xXb2xX3bxf40axX19xX1axX3x5949xf694xX30xXcxd6eex8fd0xX3xX20xX2cxX3xX2f4xX1x5a75xXexX3xXeexXcdxX19xX7cxX3xX63xX2cxX19xX3xbc53xX87xX40xX4xXdexXdexXdexX4xX1xXb3xX3xXexX1xX1f4xXf1xX3xX51xX52xX3xX109xX6xX19xX1axX3xX109xX10axX3xXbcxX10dxXexX3xX109xX37xX19xX3xX20xXdxX116xX4xX3xXbcx109b2xX3xX9bx5bd5xX19xX1axX3xXexX1xX127xX3xXexX9bxX3bxX15bxX19xX1axX7cxX3xX19xX1x580bxXbcxX3xX1axXdxX2afxX3xX20xX2afxX19xX1axX3xX20xX127xX3xXexX9bxX25xX3xX19xX1xX2cxX3xX1f2xX87xX1f4xXexX3xX23xX1xX1f9xX87xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX5xX4exX19xX3xX19xX1xX1f4xXexX3xXexX1xX37xX3xX1axXdxX4exXdxXdexX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxXbcxX6xX9bxX1axXdxX19xX32xX3xf26bxXbxX1f2xX3xX6xX87xXexXb3x8803xXaxX12xX0xXexX1cxXb3xX66xXf1xX12xX0xXexX9bxX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxXbcxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbcxX7xf213xXbxX1xXb3xXexXb3xXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX32xX54xX54xXdxXdexX1cxX6xXb3xX1xX6xXexXdxX19xX1xXdexX20xX19xX54xX19xX10x7b12xX7xX54xX2x10213xd64exaa8bxX54xb3bcxX3f3xX66xX3f1xX2xc20exX3f1xX3f3xX3f8xX39dxXexX2xec20xa707xX3efxX5xX3f0xXdex702bxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axXdxX6xX3xXexX6xX19xX1axX3xX1cxX6xX19xX3xX20xX87xX3xX23xX1xXdxX3xX23xX1xXdxX3xXexX6xXdxX3xX87xX6xX20xX3xX4xX1xXdxX10xX19xX3xX5xX87xXb3xX4xX3xX7xXb3xX19xX1axX3xX4xXb3xX19xX3xX4xX87xX6xX3xX19xX87xXb3xX4xX3xXbcxXf1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX9bxX12xX0xXexX9bxX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxXb3xX19xXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1f2xXexX3c6xX6xX5xXdxX1axX19xX32xX3xX405xX87xX7xXexXdx7657xXf1xX3a5xXaxX12xX51xX337xXexX3xX23xX52xX3xX7xX3bxX3xX109xX6xX19xX1axX3xX23xXdxX10axXbcxX3xXexX9bxX6xX3xXbcxX1dxXf1xX3xX1cxX6xXf1xX3xX23xX1xc68bxX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX5xX1dxXdxX3xc10dxX9bxX10xX66xX6xXexXb3xX9bxX3xX4xX49xX6xX3xX51xX52xXdexX3x7724xX19xX1xX32xX3x5464xXb3xX9bxXexX87xX19xX10xXdexX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX9bxX12xX0xX54xXexX1cxXb3xX66xXf1xX12xX0xX54xXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXb3xX66xXf1xXaxX12xX13xXdxX6xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX7cxX3xX23xX1xX25xX3xXexX2cxXdxX3xX86xX87xX88xX19xX3xX7xX8cxX3xXbxX1xX90xX3xX1xX3cxXbxX3xX20xX4exXdxX3xX19xX1xX2afxX19xX1axX3xX4xX6xXbcxX3xX23xX37xXexX3xXcxXa8xX19xX1axX3xXexX1xX40xX19xX1axX3xXb2xXb3xX19xX6xX5xX66xX3xXcxX9bxX87xXbcxXbxX3xXexX9bxXb3xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX37xX19xX3xX66xX127xX4xX1xX3xXexX9bxX6xX19xX1xX3xX4x5a30xX3xX20xX175xX3xX20xXdxX116xX4xX3xXexX1xe126xX4xX3xX109xX1f9xXf1xX3xX23xX37xX3xX1xXb3xX236xX4xX1xX3xXbfxX51xX87xX6xX3xX1xX2cxX19xX1axX3xX51xX52xXddxX7cxX3xXexX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX1xX2cxX19xX1axX3xX1x74d8xX6xX3xX20xX2cxX3xX66xX127xX4xX1xX3xX20x77bcxX3xX9bxX6xX3xX19xX3bxX4exX4xX3xX19xX1axXb3xX2cxXdxX3xX109xX10axX3xX1axXdxXcdxXbcxX3xXexX1xX88xXbcxX3xX1xX5c7xXexX3xXexX1xX3bxX2efxX19xX1axX3xXbcxX236xXdxX3xX109xX6xX19xX1axX3xX334xX3xXbcxX2d5xX4xX3xX4xX6xXb3xX3xX23x5df4xX3xX5xX5c7xX4xX3xXexX9bxXb3xX19xX1axX3xcfedxX3xX19xX18xXbcxX3xX86xX87xX6xXdexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXb3xX66xXf1xXaxX12xX63xX2b4xXdxX3xX109xX164xX87xX3xXexX1xX1dxX19xX1axX3xX2xX7cxX3xX4xX1dxX4xX3xX86xX87xX6xX19xX3xX4xX1xX2d5xX4xX3xX4xX1f4xXbxX3xX4xX6xXb3xX3xX4xX49xX6xX3xX51xX52xX3xX4xX1xXb3xX3xX1cxXdxX37xXexX7cxX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xX86xX87xXf1xX175xX19xX3xXcxXa8xX19xX1axX3xXexX1xX40xX19xX1axX3xXb2xXb3xX19xX6xX5xX66xX3xXcxX9bxX87xXbcxXbxX3xX7xX10dxXbxX3xX1xXb3xX2cxX19xX3xXexX1f4xXexX3xXbcxX337xXexX3xX23xX37xX3xX1xXb3xX236xX4xX1xX3xXbcxX4exXdxX3xX109xX1f9xXf1xX3xXbcxX236xX19xX1xX3xX1cxX1dxX19xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX7cxX3xX23xX1xX25xX3xXexX2cxXdxX3xX86xX87xX88xX19xX3xX7xX8cxX7cxX3xXf1xba03xX87xX3xX4xX164xX87xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX90xXf1xX3xX20xXdxX6cfxX19xX3xX86xX87xX40xX4xX3xXbxX1xX45xX19xX1axX3xX20xX2cxX3xX19xX1xX88xX19xX3xX20xXdxX6cfxX19xX3xX19xX1axXb3xX236xXdxX3xX1axXdxX6xXb3xX3xXexX25xX4xX1xX3xX4xX8cxX4xX3xXexX1xX6xXbcxX3xX1axXdxX6xX3xX1xXb3xX236xXexX3xX109xX337xX19xX1axX3xX1f2xX58dxX4xX3xXexXdxX37xX19xX3xX1f2xX87xX1f4xXexX3xX23xX1xX1f9xX87xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX51xX52xXdexX3xX31xX4exXdxX3xX7xX1dxX19xX1axX3xX23xXdxX37xX19xX3xXexX9bxX6cfxX19xX7cxX3xX51xX52xX3xX7xe5d4xX3xX1f2xX87xX1f4xXexX3xX23xX1xX1f9xX87xX3xXbcxc69axXdxX3xX5xXb3xX236xXdxX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX7cxX3xXex9babxX3xXbcxX1dxXf1xX3xX1cxX6xXf1xX3xXexXdxX6cfxXbcxX3xX23xX25xX4xX1xX3xX20xX2cxX3xXbcxX1dxXf1xX3xX1cxX6xXf1xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX5xX1dxXdxX3xXexX4exXdxX3xXexX2cxX87xX3xX4xX1xXdxX37xX19xX3xX20xX2cxX3xXbxX1xX1dxXb3xXdexX3xXb2xX8cxX3xX23xXdxX37xX19xX7cxX3xX23xX37xX3xX1xXb3xX236xX4xX1xX3xX7xX758xX3xX109xX3bxX3cxX4xX3xX23xX1xX334xXdxX3xX109xX337xX19xX1axX3xX20xX2cxXb3xX3xXexX1xX1dxX19xX1axX3xX39dxX3xXexX4exXdxXdexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXb3xX66xXf1xXaxX12xX2f4xX1xX2afxX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX49xX19xX1axX3xX1xX337xX3xX4xX1xXb3xX3xX9bxX349xX19xX1axX7cxX3xX23xX37xX3xX1xXb3xX236xX4xX1xX3xXbcxX4exXdxX3xX7xX758xX3xX1axXdxX58dxXbxX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xXbxX1xX49xX3xX109xX1f9xXf1xX3xXbcxX236xX19xX1xX3xX19xX1axX2cxX19xX1xX3xX4xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX116xXbxX3xX1f2xX87xX1f4xXexX3xX23xX1xX1f9xX87xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX20xX2cxX3xXexX236xXb3xX3xX4xX4b7xX19xX1axX3xX18xX19xX3xX20xXdxX116xX4xX3xX5xX2cxXbcxX3xX4xX1xXb3xX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX66xX88xX19xXdexX3xXcxX9bxXb3xX19xX1axX3xX23xX1xXdxX3xX19xX1xX2afxX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xXbxX1xXcdxX19xX3xX109xX40xXdxX3xX19xX1xX2ffxX19xX3xX1f2xbf42xXexX3xX19xX4exXdxX3xX5xX11exX19xX1axX3xX86xX87xXf1xX3xX109xX127xX19xX1xX3xX1f2xX87xX1f4xXexX3xX23xX1xX1f9xX87xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX7xX758xX3xX109xX10xX3xX66xX765xX6xX3xX7xX8cxX3xXa8xX19xX3xX109xX127xX19xX1xX3xX4xX49xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX87xX2ffxXexX3xX5xX116xX3xX23xXdxX10axXbcxX3xX7xXb3xX1dxXexX3xX1f2xX87xX1f4xXexX3xX23xX1xX1f9xX87xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX4xX5bbxX3xXexX776xX3xX19xX1xXdxX175xX87xX3xX19xX18xXbcxX3xX86xX87xX6xXdexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXb3xX66xXf1xXaxX12xX0xX1cxX12xXcxX1xXdxX37xXexX3xX1cxX127xX3xX1cxX6xXf1xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX5xX1dxXdxX3x853bxX3xXbcxb3c0xXexX3xX1xX2cxX19xX1axX3xXexXdxX175xXbcxX3xX19xX18xX19xX1axX0xX54xX1cxX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXb3xX66xXf1xXaxX12xXcxX9bxXb3xX19xX1axX3xX7xX40xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xXb3xX236xXdxX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX109xX6xX19xX1axX3xX109xX3bxX3cxX4xX3xX1f2xX10xXbcxX3xX1f2xX8b9xXexX3xX19xX4exXdxX3xX5xX11exX19xX1axX3xX86xX87xXf1xX3xX109xX127xX19xX1xX3xX1f2xX87xX1f4xXexX3xX23xX1xX1f9xX87xX7cxX3xX51xX52xX3xX109xX96bxX4xX3xX1cxXdxX116xXexX3xX86xX87xX6xX19xX3xXexX88xXbcxX3xX109xX37xX19xX3xX1xX116xX3xXexX1xX40xX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xXexX8cxX3xX109xX337xX19xX1axX7cxX3xX109xX96bxX4xX3xX1cxXdxX116xXexX3xX5xX2cxX3xXexX1xXdxX37xXexX3xX1cxX127xX3xX1cxX6xXf1xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX5xX1dxXdxX3xX2f3xX2fxX30xX31xX2f8xXdexX3xXcxX1xX10xXb3xX3xX109xX1dxX19xX1xX3xX1axXdxX1dxX3xX4xX49xX6xX3x10520xX10xX87xXexX10xX9bxX7xX3xX19xX18xXbcxX3xX39dxX3f0xX2xX3f3xX7cxX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xX86xX87xXf1xX175xX19xX3xXcxXa8xX19xX1axX3xXexX1xX40xX19xX1axX3xXb2xXb3xX19xX6xX5xX66xX3xXcxX9bxX87xXbcxXbxX3xX19xX1xXdxX175xX87xX3xX23xX1xXcdxX3xX19xX18xX19xX1axX3xX7xX758xX3xXex5aa7xXbcxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX109xXcdxXb3xX3xX19xX1axX3bxX3cxX4xX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1f2xX87xX1f4xXexX3xX23xX1xX1f9xX87xX3xX5xXb3xX236xXdxX3xX23xX1xX25xX3xXexX2cxXdxX3xX86xX87xX88xX19xX3xX7xX8cxX3xX19xX2cxXf1xXdexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXb3xX66xXf1xXaxX12xXb2xX3bxX4exXdxX3xXexX1xX15bxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xXbxX1xX49xX3xXexXdxX175xX19xX3xX19xX1xXdxX116xXbcxX3xXexX776xX3xX4xX8cxX87xX3xXcxXa8xX19xX1axX3xXexX1xX40xX19xX1axX3xX13xX10xXb3xX9bxX1axX10xX3xd0eaxXdexX3xXeexX87xX7xX1xX3xXexX4exXdxX3xX4xX8cxX87xX3xXcxXa8xX19xX1axX3xXexX1xX40xX19xX1axX3xXeexX6xX9bxX6xX4xX23xX3xX2f7xX1cxX6xXbcxX6xX7cxX3xX20xXdxX116xX4xX3xXbcxX87xX6xX3xX1cxX1dxX19xX3xX20xX2cxX3xX1f2xX87xX1f4xXexX3xX23xX1xX1f9xX87xX3xXexX1xXdxX37xXexX3xX1cxX127xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX5xX1dxXdxX3xX66xX90xX3xX4xX5bbxX3xXexX9bxX6xX19xX1axX3xX1cxX127xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX1xX6xXf1xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX7cxX3xX109xX175xX87xX3xX1cxX127xX3xX1xX236xX19xX3xX4xX1xX37xXdexX3xX34xX1x8382xX3xX19xX1xX2afxX19xX1axX3xX109xX2b4xX19xX1axX3xXbcxXdxX19xX1xX3xXexX1xX88xX19xX3xX4xX2ffxX19xX3xX19xX1xX3bxX3xX30xX19xX1xX7cxX3xX2f4xX1xX2ffxXexX3xXeexXcdxX19xX7cxX3xX63xX2cxX19xX3xX30bxX87xX40xX4xX3xX19xX349xXbcxX3xXexX9bxXb3xX19xX1axX3xX66xX6xX19xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX109xX3bxX3cxX4xX3xXbxX1xX8b9xXbxX3xXexXdxX37xXbxX3xX4xX2ffxX19xXdexX3xX2e5xX37xX19xX3xX19xX18xXbcxX3xX39dxX3f0xX2xX3ffxX7cxX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xX86xX87xXf1xX175xX19xX3xX4xX8cxX87xX3xXcxXa8xX19xX1axX3xXexX1xX40xX19xX1axX3xX2f7xX1cxX6xXbcxX6xX3xX109xX194xX3xXexXa9axXbcxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX7xX581xX6xX3xX109xXa8xXdxX3xXbcxX337xXexX3xX7xX40xX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1xXdxX116xX19xX3xXexX236xXdxX3xX4xX49xX6xX3xX51xX52xX7cxX3xXexX87xXf1xX3xX19xX1xXdxX6cfxX19xX3xX20x64c3xX19xX3xX4xX5bbxX3xXa1xX3xX23xXdxX37xX19xX3xX4xX1xXb3xX3xX9bxX349xX19xX1axX3xX19xX1axX2cxX19xX1xX3xX4xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX116xXbxX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX109xX6xX19xX1axX3xX1cxX127xX3xX23xXdxX10axXbcxX3xX7xXb3xX1dxXexX3xX86xX87xX1dxX3xX4xX1xX96bxXexX3xX4xX1xX758xX7cxX3xX5xX2cxXbcxX3xX1axXdxXcdxXbcxX3xX23xX1xXcdxX3xX19xX18xX19xX1axX3xX4xX236xX19xX1xX3xXexX9bxX6xX19xX1xX3xXexX9bxX6cfxX19xX3xXexX1xX127xX3xXexX9bxX3bxX15bxX19xX1axX3xXexXb3xX2cxX19xX3xX4xX164xX87xX7cxX3xX109xX96bxX4xX3xX1cxXdxX116xXexX3xX5xX2cxX3xXbcxX96bxXexX3xX1xX2cxX19xX1axX3xXexX1xXdxX37xXexX3xX1cxX127xX3xX1cxX6xXf1xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX5xX1dxXdxXdexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXb3xX66xXf1xXaxX12xX0xX1cxX12xX2e5xX337xX19xX1axX3xX5xX8cxX4xX3xX19xX2cxXb3xb7dexX3xX0xX54xX1cxX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXb3xX66xXf1xXaxX12xXcxX1xX15bxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX86xX87xX6xX7cxX3xX4xX1dxX4xX3xX86xX87xX40xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX23xX1xX1dxX4xX7cxX3xX19xX1axXb3xX236xXdxX3xXexX9bxX776xX3xX109xX2b4xX19xX1axX3xXbcxXdxX19xX1xX3xX4xX49xX6xX3xX51xX52xX3xX109xX3bxX3cxX4xX3xX109xX175xX3xX4xX2ffxXbxX3xX334xX3xXexX9bxX6cfxX19xX7cxX3xX109xX175xX87xX3xX1axX96bxXbxX3xX23xX1xX5bbxX3xX23xX1xX18xX19xX3xXexX9bxXb3xX19xX1axX3xX20xXdxX116xX4xX3xXbcxX87xX6xX3xX19xX1xX2afxX19xX1axX3xXexX1xXdxX37xXexX3xX1cxX127xX3xX1cxX6xXf1xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX5xX1dxXdxX3xX109xX3bxX3cxX4xX3xXexX9bxX6xX19xX1axX3xX1cxX127xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX66xXb3xX3xX51xX52xX3xX7xXcdxX19xX3xX1f2xX87xX1f4xXexXdexX3xX2fxX30xfa78xX3xX20xX2cxX3x9251xXb3xX9bxX66xX6xX19xX3xX66xX90xX3xX9bxX1f4xXexX3xX86xX87xX6xX19xX3xXexX88xXbcxX3xX109xX37xX19xX3xX5xXb3xX236xXdxX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX19xX2cxXf1xX3xX7xXb3xX19xX1axX3xX4xX21xX19xX1axX3xX23xX1xX5bbxX3xX4xX5bbxX3xX109xX3bxX3cxX4xX3xX1xX3cxXbxX3xX109xX2b4xX19xX1axX3xXbcxX87xX6xX3xX1cxX1dxX19xX3xX66xXb3xX3xX19xX1xX2afxX19xX1axX3xX86xX87xXf1xX3xX109xX127xX19xX1xX3xX1xX236xX19xX3xX4xX1xX37xX3xX66xX3bxX4exXdxX3xXexX1xX15bxXdxX3xX4xX8cxX87xX3xXcxXa8xX19xX1axX3xXexX1xX40xX19xX1axX3xX2f7xX1cxX6xXbcxX6xXdexX3xX34xX1dxX4xX3xX19xX1xX2cxX3xXbxX1xX88xX19xX3xXexX25xX4xX1xX3xX4xX1xXb3xX3xX9bxX349xX19xX1axX7cxX3xX20xX4exXdxX3xX7xX8cxX3xX109xXdxX175xX87xX3xX1xX2cxX19xX1xX3xX4xX49xX6xX3xXcxXa8xX19xX1axX3xXexX1xX40xX19xX1axX3xXb2xXb3xX19xX6xX5xX66xX3xXcxX9bxX87xXbcxXbxX7cxX3xX19xX1xX2afxX19xX1axX3xX1xX236xX19xX3xX4xX1xX37xX3xXexX9bxXb3xX19xX1axX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1f2xX87xX1f4xXexX3xX23xX1xX1f9xX87xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xXexX776xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xXbxX1xX49xX3xXexXdxX175xX19xX3xX19xX1xXdxX116xXbcxX3xX4xX5bbxX3xXexX1xX10axX3xX109xX3bxX3cxX4xX3xX66xa143xX3xX1cxX11exX7cxX3xXbcxX334xX3xX109xX3bxX15bxX19xX1axX3xX4xX1xXb3xX3xX51xX52xX3xXexXa9axXbcxX3xX23xXdxX37xXbcxX3xXexX1xX6cfxXbcxX3xX109xX3bxX3cxX4xX3xX19xX1xXdxX175xX87xX3xX1xX3cxXbxX3xX109xX2b4xX19xX1axX3xX1cxX8b9xXb3xX3xX1cxX334xX3xX20xX2cxX3xXexX18xX19xX1axX3xX66xXb3xX6xX19xX1xX3xXexX1xX87xX3xX4xX1xXb3xX3xX19xX1axX2cxX19xX1xX3xX4xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX116xXbxX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xXdexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXb3xX66xXf1xXaxX12xX2f4xX1axXb3xX2cxXdxX3xXexX18xX19xX1axX3xX66xXb3xX6xX19xX1xX3xXexX1xX87xX7cxX3xX19xX1xXdxX175xX87xX3xX19xX1axX87xXf1xX6cfxX19xX3xX19xX1xX88xX19xX3xX23xX1xX1dxX4xX3xX23xX1xXdxX37xX19xX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xX86xX87xXf1xX175xX19xX3xXcxXa8xX19xX1axX3xXexX1xX40xX19xX1axX3xXb2xXb3xX19xX6xX5xX66xX3xXcxX9bxX87xXbcxXbxX3xX86xX87xXf1xX37xXexX3xXexX88xXbcxX3xXexX1xX6xXf1xX3xX109xXa8xXdxX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1f2xX87xX1f4xXexX3xX23xX1xX1f9xX87xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xX1xXdxX116xX19xX3xX1xX2cxX19xX1xXdexX3xXcxX9bxX3bxX4exX4xX3xX1xX37xXexX7cxX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX19xX2cxXf1xX3xX109xX194xX3xXexX9bxX334xX3xX19xX6cfxX19xX3xX5xd4acxXdxX3xXexX1xX15bxXdxX3xX20xX2cxX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX4xX45xX19xX3xXbxX1xX90xX3xX1xX3cxXbxX3xX20xX4exXdxX3xX1f2xX87xX3xXexX1xX37xX3xX1xXdxX116xX19xX3xXexX236xXdxX7cxX3xX1cxX334xXdxX3xX9bxX6xX3xX109xX15bxXdxX3xX20xX2cxX3xX109xX3bxX3cxX4xX3xXexX1xX8cxX4xX3xX1xXdxX116xX19xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX109xX88xXf1xX3xX2xX3ffxX3xX19xX18xXbcxX3xX23xX1xXdxX3xX51xX52xX3xX5xX2cxX3xX86xX87xX40xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX109xX164xX87xX3xXexX2cxX87xX3xXexX9bxXb3xX19xX1axX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX9bxXdxX10axX19xX3xXexX1xXdxX37xXexX3xX1cxX127xX3xX1cxX6xXf1xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX5xX1dxXdxXdexX3xX1d5xX8cxX3xX4xX236xX19xX1xX3xXexX9bxX6xX19xX1xX3xXexX9bxX6cfxX19xX3xXexX1xX127xX3xXexX9bxX3bxX15bxX19xX1axX3xX23xX1xXdxX3xX109xX5bbxX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX1axX6xXf1xX3xX1axX10dxXexX3xX19xX1xX3bxX3xX1xXdxX116xX19xX3xX19xX6xXf1xXdexX3xX63xX2efxX19xX3xX2xX3xXexX1xX2ffxXbxX3xX23xX603xX3xX9bxX3bxXf70xXdxX3xXexX9bxX4b7xXdxX3xX86xX87xX6xX7cxX3xX109xX194xX3xX4xX5bbxX3xX9bxX1f4xXexX3xX19xX1xXdxX175xX87xX3xX1cxXdxX37xX19xX3xX109xX337xX19xX1axX3xX1f2xXcdxXf1xX3xX9bxX6xX3xXexX9bxXb3xX19xX1axX3xXbcxX4b7xXdxX3xXexX9bxX3bxX15bxX19xX1axX3xX86xX87xX40xX4xX3xXexX37xXdexX3xXc0xX1xX4b7xX19xX1axX3xX4xX1xXbbaxX3xX4xX5bbxX3xX51xX52xX7cxX3xXbcxX2cxX3xX2f4xX1axX6xX7cxX3xeaadxX19xX3xX2e5xX337xX7cxX3xXexX1xX2ffxXbcxX3xX4xX1xX25xX3xXcxX9bxX87xX19xX1axX3xX30bxX87xX40xX4xX3xX109xX6xX19xX1axX3xX109xX1f9xXf1xX3xXbcxX236xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX6cfxX19xX3xX4xX2d5xX87xX3xX20xX2cxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX9bxXdxX10axX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xXb3xX236xXdxX3xXbcxX1dxXf1xX3xX1cxX6xXf1xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX5xX1dxXdxX3xX1xXdxX116xX19xX3xX109xX236xXdxX7cxX3xXexX1xX6xXbcxX3xX1axXdxX6xX3xX20xX2cxXb3xX3xX4xX87xX337xX4xX3xX109xX87xX6xX3xXexX9bxX6xX19xX1xX3xX1axXdxX2cxX19xX1xX3xX1xX3cxXbxX3xX109xX2b4xX19xX1axX3xXbcxX87xX6xX3xX1cxX1dxX19xX3xX2fxX30xX31xXdexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXb3xX66xXf1xXaxX12xX2f4xX1xX87xX3xX4xX164xX87xX3xX7xX581xX3xX66xX5c7xX19xX1axX3xXexX1xXdxX37xXexX3xX1cxX127xX3xX1cxX6xXf1xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX5xX1dxXdxX3xX19xX1axX2cxXf1xX3xX4xX2cxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX9bxX6cfxX19xX3xXexX1xX127xX3xXexX9bxX3bxX15bxX19xX1axX3xXexXb3xX2cxX19xX3xX4xX164xX87xX3xX1cxX334xXdxX3xX109xX88xXf1xX3xX5xX2cxX3xX4xX4b7xX19xX1axX3xX4xX5c7xX3xX1xX2afxX87xX3xX25xX4xX1xX3xXexX9bxXb3xX19xX1axX3xX4xX87xX337xX4xX3xX4xX1xXdxX37xX19xX3xX4xX1xX40xX19xX1axX3xX23xX1xX49xX19xX1axX3xX1cxX40xX7cxX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX1xX5bbxXbcxX3xX4xX8cxX4xX3xX109xXb3xX6xX19xX7cxX3xX1xXb3xX96bxX4xX3xX109xXcdxXbcxX3xX1cxXcdxXb3xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX86xX87xX40xX4xX3xX1axXdxX6xXdexX3xXb2xX6xX19xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX86xX87xX40xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX7xX581xX3xX66xX5c7xX19xX1axX3xXbcxX1dxXf1xX3xX1cxX6xXf1xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX5xX1dxXdxX3xX5xXdxX6cfxX19xX3xXexX5c7xX4xX3xX109xX3bxX3cxX4xX3xXbcxX334xX3xX9bxX337xX19xX1axX3xX20xX2cxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX87xX337xX4xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX23xX25xX4xX1xX3xX1cxX349xX19xX1axX3xXbcxX1dxXf1xX3xX1cxX6xXf1xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX109xX3bxX3cxX4xX3xXexX1xX8cxX4xX3xX1xXdxX116xX19xX3xX1xX2cxX19xX1axX3xX19xX1axX2cxXf1xX3xX1xX2cxX19xX1axX3xX1axXdxX15bxXdexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXb3xX66xXf1xXaxX12xX31xXdxX116xX4xX3xX1f2xX87xX1f4xXexX3xX23xX1xX1f9xX87xX3xXexX1xXdxX37xXexX3xX1cxX127xX3xX1cxX6xXf1xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX5xX1dxXdxX3xX109xX194xX3xX4xX1xX2d5xX19xX1axX3xXbcxXdxX19xX1xX3xXbcxX337xXexX3xX5x8c4fxX19xX1xX3xX20xX8cxX4xX3xX23xXdxX19xX1xX3xX66xXb3xX6xX19xX1xX3xX109xX10xXbcxX3xX5xX236xXdxX3xX5xX3cxXdxX3xX19xX1xX87xX2ffxX19xX3xX4xX6xXb3xX3xX20xX2cxX3xX19xX3bxX4exX4xX3xX51xX52xX3xX109xX194xX3xXexX776xX19xX1axX3xX5xX2cxXbcxX3xX9bxX1f4xXexX3xXexX40xXexX3xX4xX4b7xX19xX1axX3xX20xXdxX116xX4xX3xX19xX2cxXf1xXdexX3xXcxX1xX10xXb3xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX1xX2cxX3xX1xXb3xX236xX4xX1xX3xX109xX127xX19xX1xX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX51xX52xX7cxX3xX109xX10axX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xXbcxX1f4xXexX3xX20xX127xX3xXexX9bxX25xX3xX66xXc8axX19xX3xX109xX164xX87xX3xXexX9bxXb3xX19xX1axX3xXexX1xX127xX3xXexX9bxX3bxX15bxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xX3xXexXb3xX2cxX19xX3xX4xX164xX87xX7cxX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xXbxX1xX49xX3xX51xX52xX3xX19xX1axXb3xX2cxXdxX3xX20xXdxX116xX4xX3xXexX18xX19xX1axX3xX4xX3bxX15bxX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX6cfxX19xX3xX4xX2d5xX87xX3xX20xX2cxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX9bxXdxX10axX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xXb3xX236xXdxX3xXexX1xXdxX37xXexX3xX1cxX127xX3xX1cxX6xXf1xX3xX23xX1xX4b7xX19xX1axX3xX19xX1axX3bxX15bxXdxX3xX5xX1dxXdxX3xX1xXdxX116xX19xX3xX109xX236xXdxX3xXbxX1xXcdxXdxX3xX4xX5bbxX3xX4xX1xXdxX37xX19xX3xX5xX3bxX3cxX4xX3xX20xX2cxX3xX7xX8cxX3xXexX1xX6xXf1xX3xX109xXa8xXdxX3xXbxX1xX90xX3xX1xX3cxXbxX3xXexX9bxXb3xX19xX1axX3xX4xX1xX25xX19xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1f2xX87xX1f4xXexX3xX23xX1xX1f9xX87xX3xX20xX21xX3xX23xX1xX25xXdexX3xX31xX2cxX3xX19xX1xX2afxX19xX1axX3xX23xffc9xX3xX20xX765xX19xX1axX3xX19xX2cxXf1xX3xX4xX1xXbbaxX3xX4xX5bbxX3xXexX1xX10axX3xXexX9bxX4b7xX19xX1axX3xX109xX3cxXdxX3xX20xX2cxXb3xX3xX19xX1xX2cxX3xX5xX194xX19xX1xX3xX109xX236xXb3xX3xX51xX52xX3xXb2xXb3xX19xX6xX5xX66xX3xXcxX9bxX87xXbcxXbxXdexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xXb3xX87xX9bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb3xX3xX31xX2f7xX31xX0xX54xXbxX12