Thả hơn 1 tấn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản hồ Kẻ Gỗ
(Baohatinh.vn) - Nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, sáng nay (10/10), toàn thể cán bộ Chi cục Thủy sản Hà Tinh cùng với bà con nhân dân huyện Cẩm Xuyên tiến hành thả hơn 1 tấn cá xuống hồ Kẻ Gỗ.
b839xc5acxd15ax107eex14645x12e33x10cd3x1317bxdf51xX7x130c4x142c1xef43x14aeexe519xe552xX5xfe0dxXax14042xXcxX1xe851xX3xX1xc310xcbc1xX3xX2xX3xXexeef3xX19xX3xX4x1048axX3x11bbbxXdxf590xX19xX24xX3xXexX22xXdxX3xXex12568x140d3xX3xX19xX24x10b0fx11c61xX19xX3xX5xfa2cxXdxX3xXexX1x140e7xef5bxX3xX7xX15xX19xX3xX1xX35xX3x14d94x11751xX3xba9cxe99bxX0x14f6fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf126xX10xX6xfdf2xXaxX12xdc77xX1x13d48xf4aaxX3xXexX22xXdxX3xXexX2fxX30xX3xX19xX24xX34xX35xX19xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xf228xX3xX7xX22xX19xX24xX3xX19xX6xX3fxX3x134a3xX2x14351xX4exX2xX8fx1412dxX82xX3xXexX30x11035xX19xX3xXexX1xed03xX3xX4xX22xX19xX3x1184fxdedcxX3xe7d8xX1xXdxX3xX4xbf0fxX4xX3xXcxX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX3xX5dxX98xX3xXcxXdxX19xX1xX3xX4x15147xX19xX24xX3x14860x11d2dxXdxX3xXa3xX98xX3xX4xX30xX19xX3xX19xX1xf5c9xX19xX3xX60xXd1xX19xX3xX1xX34xX3fx12711xX19xX3xXa6xf149xX66xX3xf6dexX34xX3fxec52xX19xX3xXexXdx11e76xX19xX3xX1xX98xX19xX1xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xX19xX3xX2xX3xXexX1exX19xX3xX4xX22xX3xfe94xX34xX26xX19xX24xX3xX1xX35xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxd72bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx131a0xX30xX60xX3fxX3xXbxXa6xX10xX19xXexX10xd660xXaxX12xX0xXdxX66xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa6xX10xX19xXexX10xX12cxXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxc8e8xXdxX60xXexX1xd583xX3xb9efxX2xdc0fxXbxX103xfb2cxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX150xX3x104a9xX2xX8fxXbxX103xX157xXaxX3xX7xX12cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX4exX4exXdxX111xXa3xX6xX30xX1xX6xXexXdxX19xX1xX111xXc4xX19xX4exX19xX10xX14bxX7xX4exX2x145cfxX161xX2xX4exX2xX161xX2xX60x14a9cxX2xX8fxX154xX152x11600xX152xXexX197xX192xX154x14ad0xX5xX154x11cacxX6xX19xX1xX1a0xX154xX111xca6fxXbxX24x11b4axX12cxX9x1018fxX192xX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX1xX18xX19xX3xX2xX3xXexX1exX19xX3xX4xX22xX3xX24xXdxX26xX19xX24xX3xXexX22xXdxX3xXexX2fxX30xX3xX19xX24xX34xX35xX19xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX3xX1xX35xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX6xXbxXexXdxX30xX19xXaxX12xX5dxX18xX19xX3xX2xX3xXexX1exX19xX3xX4xX22xX3xX24xXdxX26xX19xX24xX3xbfc3x13d00xX39xX4xX3xXc4xd2f2xX19xX3xX4xX1xX34xX3fxX9dxX19xX3xX103xX34xX26xX19xX24xX3xXexX1xX34xX3fxc12bxX19xX3xX220xX9dxX3xXbxX1x11fbcxX19xX24xX3xX7xXdxX19xX1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX30xX60xX3fxXaxX12xXcxXdxXeaxXbxX3xXexXabxX4xX3xXexX1x15156xX4xX3xX1xXdxXdbxX19xX3x1183exXeaxX3xX1xX30xX2fxX4xX1xX3xX4xX3exX6xX3xXexf16cxX19xX1xX3xXc4xX23axX3xX4xX1xX34xX19xX24xX3xXexX6xX3fxX3xXa3xX15xX30xX3xXc4xXdbxX82xX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX12cxXdxX9dxX19xX3xX19xX24xX34xX35xX19xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX3xXa3xX23axX19xX3xXc4xf938xX19xX24xX82xX3xXexX2fxXdxX3xX1xX35xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX82xX3xXa6xX1xXdxX3xX4xXabxX4xX3xXexX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX3xX5dxX98xX3xXcxc581xX19xX1xX3xX4xXc0xX19xX24xX3xX19xX24xX221x12451xXdxX3xX60xXd1xX19xX3xXa6xXdfxX66xX3xXe2xX34xX3fxXe5xX19xX3xXexXdxXeaxX19xX3xX1xX98xX19xX1xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xX19xX3xX2xX3xXexX1exX19xX3xX4xX22xX3xX24xXdxX26xX19xX24xX3xX8dxX66xf898xX82xX3xX4xX1x12cf6xXbxX82xX3xXexX12cx11657xXdxX111xX111xX111xX93xX111xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX30xX60xX3fxX3xXbxXa6xX10xX19xXexX10xX12cxXaxX12xX0xXdxX66xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa6xX10xX19xXexX10xX12cxXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX60xXexX1xX150xX3xX152xX2xX154xXbxX103xX157xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX150xX3xX161xX2xX8fxXbxX103xX157xXaxX3xX7xX12cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX4exX4exXdxX111xXa3xX6xX30xX1xX6xXexXdxX19xX1xX111xXc4xX19xX4exX19xX10xX14bxX7xX4exX2xX18axX161xX2xX4exX2xX161xX2xX60xX192xX2xX8fxX154xX19dxX161xX8fxXexX19dxX152xX152xX161xX5xX2xX8fxX1a0xX6xX19xX1xX1a0xX161xX111xX1a7xXbxX24xX1aaxX12cxX9xX1adxX8fxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX1xX18xX19xX3xX2xX3xXexX1exX19xX3xX4xX22xX3xX24xXdxX26xX19xX24xX3xXexX22xXdxX3xXexX2fxX30xX3xX19xX24xX34xX35xX19xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX3xX1xX35xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX6xXbxXexXdxX30xX19xXaxX12xXcxXdxXeaxX19xX3xX1xX98xX19xX1xX3xXexX1xX15xX3xX4xX22xX3xX103xX34xX26xX19xX24xX3xX1xX35xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX30xX60xX3fxXaxX12xd335xXdxXdbxX4xX3xX5xX98xX66xX3x10169xX3xX19xX24xX1xX2e4xX6xX3xX19xX98xX3fxX3xX19xX1xX221xX3xX66xXa4xXexX3xXexX1xX32fxX19xX24xX3xX220xXdxXdbxXbxX3xX24xe153xXdxX3xX220xXeaxX19xX3xXexX30xX98xX19xX3xXexX1xX9dxX3xX4xX22xX19xX3xXa3xXa4xX82xX3xX19xX1xXd1xX19xX3xX60xXd1xX19xX3xXexX12cxX30xX19xX24xX3xXexX280xX19xX1xX3xX19xXd1xX19xX24xX3xX4xX6xX30xX3xX46fxX3xXexX1x13afexX4xX3xXexX12cxX22xX4xX1xX3xX19xX1xXdxXdbxX66xX82xX3xXa3xX15xX30xX3xXc4xXdbxX3xXc4xX98xX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX12cxXdxX9dxX19xX3xX19xX24xX34xX35xX19xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX3xX4xX1xX30xX3xX1xX32fxX66xX3xX19xX6xX3fxX3xXc4xX98xX3xXexX1xXeaxX3xX1xXdbxX3xX66xX6xXdxX3xX7xX6xX34xX111xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX30xX60xX3fxX3xXbxXa6xX10xX19xXexX10xX12cxXaxX12xX0xXdxX66xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa6xX10xX19xXexX10xX12cxX3xX60xXexX1xX34xX66xXa3xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX60xXexX1xX150xX3xX152xX2xX154xXbxX103xX157xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX150xX3xX161xX2xX8fxXbxX103xX157xXaxX3xX7xX12cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX4exX4exXdxX111xXa3xX6xX30xX1xX6xXexXdxX19xX1xX111xXc4xX19xX4exX19xX10xX14bxX7xX4exX2xX18axX161xX2xX4exX2xX161xX2xX60xX192xX2xX8fxX154xX1adxX8fxX161xXexX2xX1adxX1adxX8fxX5xX161xX1a0xX6xX19xX1xX1a0xX192xX111xX1a7xXbxX24xX1aaxX12cxX9xX154xX8fxX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX1xX18xX19xX3xX2xX3xXexX1exX19xX3xX4xX22xX3xX24xXdxX26xX19xX24xX3xXexX22xXdxX3xXexX2fxX30xX3xX19xX24xX34xX35xX19xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX3xX1xX35xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX6xXbxXexXdxX30xX19xXaxX12xXcxX1xX15xX3xX4xX22xX3xX19xX1xX65xX66xX3xX19xXd1xX19xX24xX3xX4xX6xX30xX3xX46fxX3xXexX1xX4c8xX4xX3xXexX12cxX22xX4xX1xX3xX19xX1xXdxXdbxX66xX82xX3xXa3xX15xX30xX3xXc4xXdbxX3xXc4xX98xX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX12cxXdxX9dxX19xX3xX19xX24xX34xX35xX19xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX3xXa3xX23axX19xX3xXc4xX2bcxX19xX24xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX30xX60xX3fxXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX32fxX19xX24xX3xX63xX24xX34xX3fx14921xX19xX3xXa6xX32fxX19xX24xX3xX5dxX30xX98xX19xX24xX3xX1a0xX3xXa6xX1xXdxX3xX4xXabxX4xX3xXcxX12cxX221x11315xX19xX24xX3xXa6xX1xXdxX3xX4xXabxX4xX3xXcxX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX82xX3xX220xX9dxX3xXa3xX15xX30xX3xXc4xXdbxX3xX19xX24xX34xX35xX19xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX82xX3xXexX1xX2f0xXdxX3xX24xXdxX6xX19xX3xXexXc5xXdxX82xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1exXbxX82xX3xX19xX24xX98xX19xX1xX82xX3xX4xX1xf316xX19xX1xX3x10a9cxX34xX3fxX23axX19xX3xX220xfbd3xX6xX3xXbxX1xX221xX18xX19xX24xX3xXexXdxXeaxXbxX3xXexXabxX4xX3xXex151d5xX19xX24xX3xX4xX221xX2f0xX19xX24xX3xXexX34xX3fxXe5xX19xX3xXexX12cxX34xX3fxX23axX19xX82xX3xXc4xX226xX19xX3xX220xXa4xX19xX24xX82xX3xX4xX242xX3xXa3xXdxXdbxX19xX3xXbxX1xX22xXbxX3xX103xX48fxX3xX5xX46fxX3xX19xX24xX1xXdxXe5xX66xX3xX4xX22xX4xX3xX1xX98xX19xX1xX3xXc4xXdxX3xX272xX1xX6xXdxX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xX15xXdxX3xX7xX15xX19xX3xXa3xX65xX19xX24xX3xXbxX1xX221xX18xX19xX24xX3xXexXdxXdbxX19xX3xX1xX3exX3fxX3xX60xXdxXdbxXexX157xX3xXexX70bxX4xX1xX3xX4xX26axX4xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX1xX39xXbxX82xX3xX220xXdfxX3fxX3xX66xX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX30xX19xX24xX3xXexX12cxX98xX30xX3xXexX1xX15xX3xX4xX15xX3xXexX22xXdxX3xXexX2fxX30xX82xX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX12cxXdxX9dxX19xX3xX19xX24xX34xX35xX19xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX3xXexX12cxXe5xX19xX3xX220xX716xX6xX3xXa3xX98xX19xX3xXexX280xX19xX1xX111xX111xX111xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxXc4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX12cxX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX12cxX30xX19xX24xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxXe5xX19xX3xX70fxX34xX6xX19xX150xX0xX4exX7xXexX12cxX30xX19xX24xX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1a0xXexX1xX34xX66xXa3xX1a0xX6xX19xX60xX1a0xX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax10ea6xX1xX242xX19xX24xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX18xX19xX3xX2xX3xXexX1exX19xX3xX4xX22xX3xX103xX34xX26xX19xX24xX3xX1xX35xX3xX63xX24xX98xX19xX3xXcxX12cxX221xX18xXdxX3xX1a0xX3xX5dxX98xX3xXcxX2e4xX19xX1xX3xXaxX3xX1xX12cxX10x14f8axX9xXaxX4exX19xX30xX19xX24xX1a0xX19xX24xX1xXdxX10xXbxX4exXbxX1xX30xX19xX24xX1a0xX7xXdxX19xX1xX1a0xX1xX30xX19xX1a0xX2xX1a0xXexX6xX19xX1a0xX4xX6xX1a0xX103xX34xX30xX19xX24xX1a0xX1xX30xX1a0xX19xX24xX6xX19xX1a0xXexX12cxX34xX30xXdxX1a0xX1xX6xX1a0xXexXdxX19xX1xX1a0xX19xXa3xX7xXbxX4exX2xX152xX197xX8fxX197xX197xX111xX1xXexX66xXaxX12xX0xXdxX66xX24xX3xX7xX12cxX4xX9xXaxX4exX66xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX197xX8fxX4exX19xX10xX14bxX7xX4exX2xX18axX161xX8fxX4exX2xX161xX2xX60xX161xX2xX19dxX154xX1adxX154xX2xXexX18axX154xX19dxX152xX5xX1adxX1a0xX6xX19xX1xX1a0xX161xX111xX1a7xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX1xX18xX19xX3xX2xX3xXexX1exX19xX3xX4xX22xX3xX24xXdxX26xX19xX24xX3xXexX22xXdxX3xXexX2fxX30xX3xX19xX24xX34xX35xX19xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX3xX1xX35xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXc4xX12xX0xX7xXexX12cxX30xX19xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX870xX1xX242xX19xX24xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX18xX19xX3xX2xX3xXexX1exX19xX3xX4xX22xX3xX103xX34xX26xX19xX24xX3xX1xX35xX3xX63xX24xX98xX19xX3xXcxX12cxX221xX18xXdxX3xX1a0xX3xX5dxX98xX3xXcxX2e4xX19xX1xX3xXaxX3xX1xX12cxX10xX8abxX9xXaxX4exX19xX30xX19xX24xX1a0xX19xX24xX1xXdxX10xXbxX4exXbxX1xX30xX19xX24xX1a0xX7xXdxX19xX1xX1a0xX1xX30xX19xX1a0xX2xX1a0xXexX6xX19xX1a0xX4xX6xX1a0xX103xX34xX30xX19xX24xX1a0xX1xX30xX1a0xX19xX24xX6xX19xX1a0xXexX12cxX34xX30xXdxX1a0xX1xX6xX1a0xXexXdxX19xX1xX1a0xX19xXa3xX7xXbxX4exX2xX152xX197xX8fxX197xX197xX111xX1xXexX66xXaxX12xX870xX1xX242xX19xX24xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX18xX19xX3xX2xX3xXexX1exX19xX3xX4xX22xX3xX103xX34xX26xX19xX24xX3xX1xX35xX3xX63xX24xX98xX19xX3xXcxX12cxX221xX18xXdxX3xX1a0xX3xX5dxX98xX3xXcxX2e4xX19xX1xX3xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX12cxX30xX19xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXa6xX1xXdxX23axX34xX3xX161xX4exX2xX8fxX82xX3xXa6xX1xXdxX3xX4xXabxX4xX3xXcxX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX3xX5dxX98xX3xXcxX2e4xX19xX1xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX1xX39xXbxX3xXc4xXc5xXdxX3xX121xX6xX19xX3xbc08xX34xX15xX19xX3xX5xX46fxX3xX466xX221xX2f0xX19xX3xXab4xX34xX26xX4xX3xX24xXdxX6xX3xX466x1136dxX3xXab4xX34xX6xX19xX24xX3xXexd169xX3xX4xX1xX4c8xX4xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xX19xX3xX2xX3xXexX1exX19xX3xX4xX22xX3xX19xX1xX65xX66xX3xXexX22xXdxX3xXexX2fxX30xX3xX19xX24xX34xX35xX19xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX111xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXc4xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5dxX98xX3xXcxX2e4xX19xX1xX3xX220xX2fxXexX3xX7xX15xX19xX3xX5xX221xX39xX19xX24xX3xXexX1xX3exX3fxX3xX1xX15xXdxX3xX7xX15xX19xX3xX24x13322xX19xX3xX192xX8fxX111xX8fxX8fxX8fxX3xXexX1exX19xX82xX3xXexX12cxX716xX3xX24xXdxX22xX3xX1xX18xX19xX3xX2xX111xX154xX8fxX8fxX3xXexc368xX3xX220xX35xX19xX24xXaxX3xX1xX12cxX10xX8abxX9xXaxX4exX19xX30xX19xX24xX1a0xX19xX24xX1xXdxX10xXbxX4exX1xX6xX1a0xXexXdxX19xX1xX1a0xX60xX6xXexX1a0xX7xX6xX19xX1a0xX5xX34xX30xX19xX24xX1a0xXexX1xX34xX3fxX1a0xX1xX6xXdxX1a0xX7xX6xX19xX1a0xX24xX6xX19xX1a0xX192xX8fxX1a0xX8fxX8fxX8fxX1a0xXexX6xX19xX1a0xXexX12cxXdxX1a0xX24xXdxX6xX1a0xX1xX30xX19xX1a0xX2xX1a0xX154xX8fxX8fxX1a0xXexX3fxX1a0xX60xX30xX19xX24xX4exX2xX152xX8fxX2xX8fxX154xX111xX1xXexX66xXaxX12xX0xXdxX66xX24xX3xX7xX12cxX4xX9xXaxX4exX66xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX197xX8fxX4exX19xX10xX14bxX7xX4exX2xX18axX192xX154xX4exX19dxX19dxX60xX2xX2xX161xX8fxX2xX161xX192xXexX2xX152xX154xX2xX5xX18axX1a0xX2xX161xX2xX60xX8fxX197xX197xX154xX19dxX154xX197xXexX154xX152xX2xX152xX5xX152xX1a0xX6xX111xX1a7xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX1xX18xX19xX3xX2xX3xXexX1exX19xX3xX4xX22xX3xX24xXdxX26xX19xX24xX3xXexX22xXdxX3xXexX2fxX30xX3xX19xX24xX34xX35xX19xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX3exX3fxX3xX7xX15xX19xX3xX1xX35xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXc4xX12xX0xX7xXexX12cxX30xX19xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5dxX98xX3xXcxX2e4xX19xX1xX3xX220xX2fxXexX3xX7xX15xX19xX3xX5xX221xX39xX19xX24xX3xXexX1xX3exX3fxX3xX1xX15xXdxX3xX7xX15xX19xX3xX24xXb4dxX19xX3xX192xX8fxX111xX8fxX8fxX8fxX3xXexX1exX19xX82xX3xXexX12cxX716xX3xX24xXdxX22xX3xX1xX18xX19xX3xX2xX111xX154xX8fxX8fxX3xXexXb6fxX3xX220xX35xX19xX24xXaxX3xX1xX12cxX10xX8abxX9xXaxX4exX19xX30xX19xX24xX1a0xX19xX24xX1xXdxX10xXbxX4exX1xX6xX1a0xXexXdxX19xX1xX1a0xX60xX6xXexX1a0xX7xX6xX19xX1a0xX5xX34xX30xX19xX24xX1a0xXexX1xX34xX3fxX1a0xX1xX6xXdxX1a0xX7xX6xX19xX1a0xX24xX6xX19xX1a0xX192xX8fxX1a0xX8fxX8fxX8fxX1a0xXexX6xX19xX1a0xXexX12cxXdxX1a0xX24xXdxX6xX1a0xX1xX30xX19xX1a0xX2xX1a0xX154xX8fxX8fxX1a0xXexX3fxX1a0xX60xX30xX19xX24xX4exX2xX152xX8fxX2xX8fxX154xX111xX1xXexX66xXaxX12xX5dxX98xX3xXcxX2e4xX19xX1xX3xX220xX2fxXexX3xX7xX15xX19xX3xX5xX221xX39xX19xX24xX3xXexX1xX3exX3fxX3xX1xX15xXdxX3xX7xX15xX19xX3xX24xXb4dxX19xX3xX192xX8fxX111xX8fxX8fxX8fxX3xXexX1exX19xX82xX3xXexX12cxX716xX3xX24xXdxX22xX3xX1xX18xX19xX3xX2xX111xX154xX8fxX8fxX3xXexXb6fxX3xX220xX35xX19xX24xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX12cxX30xX19xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXcxdd2dxX3xX220xXb4dxX34xX3xX19xX72axX66xX3xX220xXeaxX19xX3xX19xX6xX3fxX82xX3xXexXad4xX19xX24xX3xX7xX15xX19xX3xX5xX221xX39xX19xX24xX3xXexX1xX3exX3fxX3xX1xX15xXdxX3xX7xX15xX19xX3xX4xX3exX6xX3xX5dxX98xX3xXcxX2e4xX19xX1xX3xX220xX2fxXexX3xX24xXb4dxX19xX3xX192xX8fxX111xX8fxX8fxX8fxX3xXexX1exX19xX82xX3xXexX12cxX716xX3xX24xXdxX22xX3xX7xX15xX19xX3xX103xX34xX1exXexX3xX220xX2fxXexX3xX1xX18xX19xX3xX2xX111xX154xX8fxX8fxX3xXexXb6fxX3xX220xX35xX19xX24xX111xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXc4xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX34xX5xX12xX0xX60xXdxXc4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX12cxXaxX12xX0xX4exX60xXdxXc4xX12xX0xX4exX60xXdxXc4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd55dxX34xXexX1xX30xX12cxXaxX12xX5dxX2bcxX34xX3xXcxX12cxX34xX19xX24xX0xX4exXbxX12
Hữu Trung