Nghi Xuân không lơ là, chủ quan trong phòng chống thiên tai
(Baohatinh.vn) - Nghi Xuân đề xuất hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa một số công trình đê sông, đê biển đã xuống cấp nghiêm trọng tại cuộc làm việc sáng nay (11/5) với Đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh.
aa65x12837x12437x15c89x12389xe1a7xb4f4xf73axbe53xX7x130e0x15a62xc134xb991xfcbaxeaa8xX5xc12fxXax10eb7xb9bbx1414cxX1xXdxX3xc9aex1325ex16fd9xd2d5xX3xc4baxX1x13e85xX1bxX14xX3xX5x11350xX3xX5x10a38xea6dxX3xX4xX1x16e4fxX3xb8d6xX19xX6xX1bxX3xXex10b9fx16b9exX1bxX14xX3xXbxX1x14b3cxX1bxX14xX3xX4xX1x1055axX1bxX14xX3xXexX1xXdx148c4xX1bxX3xXexX6xXdxX0x16394xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf142xX10xX6xe689xXaxX12xX0xX10x10d2axX12xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3x15316x14ca7xX3xb742xX19x15797xXexX3xX1x153fdxX3xXexX34xbe2dxX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xXbxX1x12bd1xX3xX72x139c7xX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xX4xX77xXbxX28xX3xX7xf8f4xX6xX3xX4xX1xc96bxX6xX3xX66x13d0cxXexX3xX7xX41xX3xX4xX1fxX1bxX14xX3xXexX34x1745fxX1bxX1xX3xX72xX48xX3xX7xX1fxX1bxX14xX28xX3xX72xX48xX3xb978xXdxX8bxX1bxX3xX72x14645xX3xX75xX19xX41xX1bxX14xX3xX4xX77xXbxX3xX1bxX14xX1xXdxX48xX66xX3xXexX34x15e07xX1bxX14xX3xXex1109cxXdxX3xX4xX19xXa1xX4xX3xX5xX27xX66xX3xdabaxXdx17217xX4xX3xX7xacabxX1bxX14xX3xX1bxX6x13f9bxX3xdcc4xX2xX2xX4fx15382xd703xX3xXeaxdbf4xXdxX3xb0eexX35xX27xX1bxX3xX1dxXdxX8bxX66xX3xXexX34xX6xX3xX4xX1fxX1bxX14xX3xXexXf0xX4xX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxX3xXeaxX27xX3xXexXaexX66xX3xX1dxXdxe7b1xX66xX3xX4xe3fexX19xX3xX1bxXdexX1bxX3xXex16ef8xX1bxX1xX3xX5exX27xX3xXcx16b1fxX1bxX1x159f1xX3xX0xX4fxX10xX66xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9fcxX35xX61xXf6xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXex11cc8xX6xX5xXdxX14xX1bx12326xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX34xb21cxXaxX12xX0xX10xX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16564xX10xX1bxXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX66xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX194xX10xX1bxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXax16096xXdxX61xXexX1xX17dxX3xb84dxX2xd23fxXbxX75xX185xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17dxX3xX1c1xX2x11621xXbxX75xX185xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX4fxX4fxXdxX150xXbexX6xX35xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX150xXeaxX1bxX4fxX1bxX10xX1b8xX7xX4fxf265xX1d0xX2x1546cxX4fxX2x12c3bxXfcxX61xX2xX2xX1fcxX1d0x17140xX1fcxbee6xXexX1bfxX1f6xX1f9xX1bfxX1d0xX5xX1d0xX150x1008dxXbxX14x103e1xX34xX9xX203xX1d0xX1fcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1bxX14xX3xX5xX24xX3xX5xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xX2exX19xX6xX1bxX3xXexX34xX35xX1bxX14xX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX10xX66xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX194xX6xXbxXexXdxX35xX1bxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX177xX6xX5xXdxX14xX1bxX17dxX3xX20fxX19xX7xXexXdxd157xXf6xX185xXaxX12xX103xX35xX27xX1bxX3xX1dxXdxX8bxX66xX3xXexX34xX6xX3xX4xX1fxX1bxX14xX3xXexXf0xX4xX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxX3xXeaxX27xX3xXexXaexX66xX3xX1dxXdxX139xX66xX3xX4xX13dxX19xX3xX1bxXdexX1bxX3xXexX145xX1bxX1xX3xX61xX35xX3xada7xXdxXf0xX66xX3xX72xX41xX4xX3xfe43xbcf4xX3xb3f5x14e75xX1bxX3xX1x16ffcxX6xX3xXcxX1xX8bxX3xXexX1xX6xX35xX3xab73xX3xb5f4xX19xX3xX5xXdxX4xX1xX3xX166x10837xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xe0fexXbxX3xX61x13a95xX1bxX3xX72x15a71xX19xX3xX5xX27xX66xX3xXeaxXdxXecxX4xX3xXeaxX100xXdxX3xX1xX19xXf6xXecxX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX150xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX35xX61xXf6xXaxX12xX13xX2eexX66xX3xX1f6xX1d0xX2xX1f9xX28xX3xXexX34xX48xX1bxX3xX72xcea3xX6xX3xXbexX27xX1bxX3xX1xX19xXf6xXecxX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX28xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxX3xX72xXc4xX3xX5xX27xX66xX3xXexX41xX4xX3xX66xXf0xXdxX3xX1xX35xX27xX1bxX3xXexX35xX27xX1bxX3xX2xX2xX1c1xX3xX1bxX14xX1fxXdxX3xX1bxX1xX27xX28xX3xX5xX27xX66xX3xX1x1486fxX3xX1xXdexXdxX3xX203xX1d0xX1d0xX3xX1xX6xX3xX5x13fd0xX6xX3xX1xf993xX3xXexX1xX19xX28xX3xX5xX3bcxX6xX3xX66xX309xX6xX28xX3xX1f6xX1fcxXfcxX3xX1xX6xX3xX34xX6xX19xX3xX66xX27xX19xX185xX3xX2xX1c1xX1fcxX3xX1xX6xX3xX1bxX19xX1fxXdxX3xX4xXf0xX3xX1bxX3aexX100xX4xX3xX1bxX14xXd9xXexX3xXbexX360xX3xX4xX1xXaexX66xX3xXexX34xX35xX1bxX14xX3xX1bxX3aexX100xX4xX3xX5xad9exX150xX3xX5exX313xX19xX3xX2exX19x101b0xX3xX4xX2cxX6xX3xX1bxX1xX9dxX1bxX14xX3xXexX34xX313xX1bxX3xX5xX41xX4xX3xX75xX35xXf0xXf6xX28xX3xX66xX3aexX6xX3xX5xX40dxX3xXexX34xX35xX1bxX14xX3xX1bxX2eexX66xX3xX1f6xX1d0xX2xX1f9xX3xX72xX8bxX3xX1dxX1xXf0xX3xX1bxc0b7xX1bxX14xX3xX1bxX73xX28xX3xXexX1xXdxXecxXexX3xX1xXdexXdxX3xX5xX48xX1bxX3xX72xX139xX1bxX3xX1f9xX150xX1c1xX3xXexc1c6xX3xX72x142d1xX1bxX14xX150xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX35xX61xXf6xX3xXbxX194xX10xX1bxXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX66xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX194xX10xX1bxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX1b8xXdxX61xXexX1xX17dxX3xX1bfxX2xXfcxXbxX75xX185xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17dxX3xX1c1xX2xX1d0xXbxX75xX185xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX4fxX4fxXdxX150xXbexX6xX35xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX150xXeaxX1bxX4fxX1bxX10xX1b8xX7xX4fxX1f6xX1d0xX2xX1f9xX4fxX1f9xX1f6xX61xX2xX2xX1f6xX1f6xX205xXfcxX1f6xXexX2xX203xX1f6xX1fcxX203xX5xX1d0xX150xX20fxXbxX14xX212xX34xX9xX205xX1fcxXfcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1bxX14xX3xX5xX24xX3xX5xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xX2exX19xX6xX1bxX3xXexX34xX35xX1bxX14xX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX194xX6xXbxXexXdxX35xX1bxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX177xX6xX5xXdxX14xX1bxX17dxX3xX20fxX19xX7xXexXdxX293xXf6xX185xXaxX12xc21axX1xX2f2xX3xX194xX1xX2cxX3xXexX360xX4xX1xX3x1061fxX166xX13xX300xX3xX1xX19xXf6xXecxX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX588xX1xXdexX66xX3xXcxXdxX139xX1bxX3xX5exX3aexX1bxX14xX17dxX3xX0xX10xX66xX12xX13xX2eexX66xX3xX1f6xX1d0xX2xX1f9xX28xX3xX1xX19xXf6xXecxX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX72xXc4xX3xX72xX31bxX19xX3xXexX3aexX3xX5xX27xX66xX3xX66xX100xXdxX3xX66xXa1xXexX3xX7xX41xX3xX4xX1fxX1bxX14xX3xXexX34xXaexX1bxX1xX3xX1bxX1xX3aexX3xX72xX313xXbxX3xX1dxX1xX10xX3xX194xX1xXd9xX3xXf8xX18xX19xX1axX1bxX3xb72bxX14dxX1bxX1xXfdxX28xX3xX4xX1fxX1bxX14xX3xXexX34xXaexX1bxX1xX3xXexX1xX2cxXf6xX3xX5xX7fxXdxX3xXexXdxX48xX19xX3xXexX1xX35xXf0xXexX3xX3bcxX1bxX14xX3xX2ebxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX612xX6xX66xX3xX1bxX48xX1bxX3xX2exX19xXf0xX3xXexX34xXaexX1bxX1xX3xX7xX416xX1bxX3xX75xX19xX77xXexX3xX4xX2cxX6xX3xXbexX27xX3xX4xX35xX1bxX3xX14xX44fxXbxX3xX1bxX1xXdxX73xX19xX3xXexX1xX19xX313xX1bxX3xX5xX7fxXdxX150xX0xX4fxX10xX66xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX35xX61xXf6xXaxX12xXcxc861xX3xX72xX31bxX19xX3xX1bxX2eexX66xX3xX1bxX6xXf6xX28xX3xX4xXf0xX4xX3xXbxX1xX3aexX24xX1bxX14xX3xXf0xX1bxX28xX3xX1dxX360xX4xX1xX3xXbexX416xX1bxX3xX13dxX1bxX14xX3xXbxX1xX2f2xX3xXeaxX100xXdxX3xX66xX3aexX6xX3xXbexXc4xX35xX3xX72xXc4xX3xX72xX3aexX7fxX4xX3xX1xX19xXf6xXecxX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexX34xXdxX8bxX1bxX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX1bxX1xd937xX66xX3xX1xXdexX1bxX3xX4xX1xX139xX3xX72xX139xX1bxX3xX66xX13dxX4xX3xXexX1xX77xXbxX3xX1bxX1xX77xXexX3xX1bxX1xX9dxX1bxX14xX3xX34xX2cxXdxX3xX34xX35xX3xX4xX2f2xX3xXexX1xX8bxX3xX75xX416xXf6xX3xX34xX6xX150xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX35xX61xXf6xXaxX12xXcxX19xXf6xX3xX1bxX1xXdxX48xX1bxX28xX3xX1xXdxXecxX1bxX3xXexXdexXdxX28xX3xX66xXa1xXexX3xX7xX41xX3xX4xX1fxX1bxX14xX3xXexX34xXaexX1bxX1xX3xX72xX48xX3xX7xX1fxX1bxX14xX28xX3xX72xX48xX3xXbexXdxX8bxX1bxX3xX72xXc4xX3xX75xX19xX41xX1bxX14xX3xX4xX77xXbxX3xX1bxX14xX1xXdxX48xX66xX3xXexX34xXd9xX1bxX14xX28xX3xX416xX1bxX1xX3xX1xX3aexX2ebxX1bxX14xX3xX34xX77xXexX3xX5xX100xX1bxX3xX72xX139xX1bxX3xXeaxXdxXecxX4xX3xX7xX416xX1bxX3xX75xX19xX77xXexX3xXeaxX27xX3xX72xX10xX3xX61xXd9xX6xX3xXexX34x170cexX4xX3xXexXdxX139xXbxX3xX72xX139xX1bxX3xXexX88xX1bxX1xX3xX66xXdexX1bxX14xX3xX4xX2cxX6xX3xX1xX27xX1bxX14xX3xXexX34xX2eexX66xX3xX1xXa1xX3xX61xX1axX1bxX3xX1dxX1xXdxX3xX66xX3aexX6xX3xX5xX40dxX3xXexX34xX27xX1bxX3xXeaxX73xX150xX3xX2edxXaexX3xXeaxX313xXf6xX28xX3xX1xX19xXf6xXecxX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX66xX35xX1bxX14xX3xX66xX19xX41xX1bxX3xX1bxX1xX313xX1bxX3xX72xX3aexX7fxX4xX3xX7xX7c8xX3xX1xX7bxX3xXexX34xX7fxX3xXeaxX73xX3xX1dxXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX88xX3xX72xX8bxX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xX4xX77xXbxX28xX3xX7xX98xX6xX3xX4xX1xX9dxX6xX3xX4xXf0xX4xX3xX4xX1fxX1bxX14xX3xXexX34xXaexX1bxX1xX3xXbexX360xX3xX75xX19xX41xX1bxX14xX3xX4xX77xXbxX150xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX35xX61xXf6xX3xXbxX194xX10xX1bxXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX66xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX194xX10xX1bxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX1b8xXdxX61xXexX1xX17dxX3xX1bfxX2xXfcxXbxX75xX185xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17dxX3xX1c1xX2xX1d0xXbxX75xX185xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX4fxX4fxXdxX150xXbexX6xX35xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX150xXeaxX1bxX4fxX1bxX10xX1b8xX7xX4fxX1f6xX1d0xX2xX1f9xX4fxX1f9xX1f6xX61xX2xX2xX1f6xX1fcxX1fcxX1d0xX1bfxXexX1fcxX1f6xX203xX2xX1c1xX5xX1d0xX150xX20fxXbxX14xX212xX34xX9xXfcxX2xX205xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1bxX14xX3xX5xX24xX3xX5xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xX2exX19xX6xX1bxX3xXexX34xX35xX1bxX14xX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX194xX6xXbxXexXdxX35xX1bxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX177xX6xX5xXdxX14xX1bxX17dxX3xX20fxX19xX7xXexXdxX293xXf6xX185xXaxX12xX194xX1xX88xX1bxX1xX3xX2cxXf6xX3xX166xXa1xX3xX194xX5exe0baxX2eaxX3xXexX145xX1bxX1xX3xX103xXdexXdxX3xXexXf0xX3xX13xX14xX19xXf6x161a1xX1bxX3xXcxX77xXexX3xX13xX1xX1axX1bxX17dxX3xX0xX10xX66xX12xX194xX1xX139xX3xX1bxX14xX7c8xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxX3xX5xX27xX3xX72xXdxX73xX19xX3xX1dxX1xX1fxX1bxX14xX3xXexX1xX8bxX3xX1bxX1xX3aexX1bxX14xX3xX1bxX139xX19xX3xX4xX1xX3bcxX1bxX14xX3xXexX6xX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX28xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX41xXexX3xX7xfaaaxX3xX14xXdxX416xX66xX3xXexX1xXdxX8bxX19xX3xXexX41xXdxX3xX72xX6xX3xX1bxX1xX9dxX1bxX14xX3xXexX1xXdxXecxXexX3xX1xXdexXdxX3xX61xX35xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xX1bxX1xXdxX48xX1bxX3xX14xX1axXf6xX3xX34xX6xX150xX3xX0xX4fxX10xX66xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX35xX61xXf6xXaxX12xXcxXdexXdxX3xXbexX19x13691xXdxX3xX5xX27xX66xX3xXeaxXdxXecxX4xX28xX3xX4xXf0xX4xX3xX72xXdexXdxX3xXbexXdxX8bxX19xX3xX72xXf0xX1bxX1xX3xX14xXdxXf0xX3xX4xX6xX35xX3xX1bxX7bxX3xX5xX7c8xX4xX3xX4xX2cxX6xX3xX1xX19xXf6xXecxX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexX34xX35xX1bxX14xX3xXeaxXdxXecxX4xX3xX4xX1xX2cxX3xX72xXa1xX1bxX14xX3xX75xX1axXf6xX3xX61xX7c8xX1bxX14xX3xX4xXf0xX4xX3xX1dxX360xX4xX1xX3xXbexX416xX1bxX3xX61xXdxX3xX61x16088xXdxX28xX3xXbexX416xX35xX3xXeaxXecxX3xX6xX1bxX3xXexX35xX27xX1bxX3xXexX88xX1bxX1xX3xX66xXdexX1bxX14xX3xXeaxX27xX3xXexX27xXdxX3xX7xX416xX1bxX3xX4xX2cxX6xX3xX1bxX14xX3aexXad4xXdxX3xX61xX1axX1bxX150xX3xX103xX471xX1bxX14xX3xXexX1xXad4xXdxX3xX72xX73xX3xX1bxX14xX1xX360xX3xX1xX19xXf6xXecxX1bxX3xXexX2eexX1bxX14xX3xX4xX3aexXad4xX1bxX14xX3xX4xX1fxX1bxX14xX3xXexXf0xX4xX3xXexX19xXf6xX48xX1bxX3xXexX34xX19xXf6xX73xX1bxX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xX4xX6xX35xX3xX1bxX1xX313xX1bxX3xXexX1xX13dxX4xX3xX4xX1xX35xX3xX1bxX14xX3aexXad4xXdxX3xX61xX1axX1bxX3xXexX34xX35xX1bxX14xX3xX4xX1fxX1bxX14xX3xXexXf0xX4xX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXbexXc4xX35xX3xX5xc99fxXexX150xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX35xX61xXf6xX3xXbxX194xX10xX1bxXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX66xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX194xX10xX1bxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX1b8xXdxX61xXexX1xX17dxX3xX1bfxX2xXfcxXbxX75xX185xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17dxX3xX1c1xX2xX1d0xXbxX75xX185xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX4fxX4fxXdxX150xXbexX6xX35xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX150xXeaxX1bxX4fxX1bxX10xX1b8xX7xX4fxX1f6xX1d0xX2xX1f9xX4fxX1f9xX1f6xX61xX2xX2xX1f6xX1fcxX205xX1d0xX1c1xXexX2xX1bfxXfcxX1f9xX1f6xX5xX1d0xX150xX20fxXbxX14xX212xX34xX9xX205xX1f9xX1fcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1bxX14xX3xX5xX24xX3xX5xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xX2exX19xX6xX1bxX3xXexX34xX35xX1bxX14xX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX194xX6xXbxXexXdxX35xX1bxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX177xX6xX5xXdxX14xX1bxX17dxX3xX20fxX19xX7xXexXdxX293xXf6xX185xXaxX12xX194xX1xXdxX3xX4xXb85xX4xX3xXexX34xX3aexX2ebxX1bxX14xX3xX194xX1xXdxX3xX4xXb85xX4xX3xXcxX1xX2cxXf6xX3xX5xX7fxXdxX3xX13xX14xX1fxX3xX103xX13dxX4xX3xX5exX7fxXdxX17dxX3xX0xX10xX66xX12xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX2f2xX3xX205xX203xX1d0xX3xXexX27xX19xX3xXexX1xX19xXf6xX73xX1bxX3xX4xXf0xX4xX3xX5xX35xXdexXdxX3xX28xX3xX61xX35xX3xX72xX2f2xX28xX3xX1xX19xXf6xXecxX1bxX3xX4xX31bxX1bxX3xX5xX48xX1bxX3xX4xXf0xX4xX3xXbxX1xX3aexX24xX1bxX14xX3xXf0xX1bxX3xX1dxX360xX4xX1xX3xXbexX416xX1bxX3xX72xX41xXdxX3xXbxX1xX2f2xX3xXeaxX27xX3xX13dxX1bxX14xX3xX4xX13dxX19xX3xX1dxX1xXdxX3xX66xX3aexX6xX3xX5xX40dxX3xXexX34xX27xX1bxX3xXeaxX73xX150xX0xX4fxX10xX66xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX35xX61xXf6xXaxX12xb169xX44fxXexX3xX1dxX1xXf0xX4xX28xX3xX1xX19xXf6xXecxX1bxX3xX4xX31bxX1bxX3xX4xX1xX2cxX3xX72xXa1xX1bxX14xX3xXexX1xX7c8xX4xX3xX1xXdxXecxX1bxX3xXbxX1xX3aexX24xX1bxX14xX3xXf0xX1bxX3xcbabxX1c1xX3xXexXdexXdxX3xX4xX1xX7bx11ac0xX3xX1bxX1xX6f8xX66xX3xX1xXdexX1bxX3xX4xX1xX139xX3xX72xX139xX1bxX3xX66xX13dxX4xX3xXexX1xX77xXbxX3xX1bxX1xX77xXexX3xXexX1xXdxXecxXexX3xX1xXdexXdxX3xX4xX2f2xX3xXexX1xX8bxX3xX75xX416xXf6xX3xX34xX6xX28xX3xXbexX416xX35xX3xXeaxXecxX3xXexX1xX27xX1bxX1xX3xX2exX19xX416xX3xX4xX2cxX6xX3xX1xX19xXf6xXecxX1bxX3xX1bxX1fxX1bxX14xX3xXexX1xX1fxX1bxX3xX66xX100xXdxX150xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX35xX61xXf6xXaxX12xX103xX35xX27xX1bxX3xX4xX1fxX1bxX14xX3xXexXf0xX4xX3xX4xX40dxX1bxX14xX3xX72xX471xX1bxX14xX3xXexXaexX1bxX1xX3xXeaxX100xXdxX3xX72xX73xX3xX75xX19xX77xXexX28xX3xX1dxXdxX139xX1bxX3xX1bxX14xX1xX360xX3xX4xX2cxX6xX3xX1xX19xXf6xXecxX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX72xX41xXdxX3xXeaxX100xXdxX3xXeaxXdxXecxX4xX3xX7xX98xX6xX3xX4xX1xX9dxX6xX28xX3xX72xX31bxX19xX3xXexX3aexX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xX4xX77xXbxX3xX72xX313xXbxX3xX72xX48xX3xX1xX9dxX19xX3xX7xX1fxX1bxX14xX3xX612xX6xX66xX3xXf8xX18xX19xX1axX1bxX3xX588xX1xXa64xXfdxX28xX3xX72xX48xX3xX103xXf0xX3xX166xXdexX4xX3xXf8xX194xX3aexX24xX1bxX14xX3xX2e1xXdxXf0xX1bxXfdxX3xXeaxX27xX3xX1xX13dxX6xX3xX7xXa09xX3xX1dxXdxX139xX1bxX3xX1bxX14xX1xX360xX3xX4xX77xXbxX3xXexX34xX48xX1bxX3xX75xX10xX66xX3xX75x16156xXexX3xXeaxX27xX3xX14xXdxX416xXdxX3xX2exX19xXf6xX139xXexX150xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX35xX61xXf6xX3xXbxX194xX10xX1bxXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX66xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX194xX10xX1bxXexX10xX34xX3xX61xXexX1xX19xX66xXbexXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX1b8xXdxX61xXexX1xX17dxX3xX1bfxX2xX1c1xXbxX75xX185xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17dxX3xX1c1xX2xX1d0xXbxX75xX185xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX4fxX4fxXdxX150xXbexX6xX35xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX150xXeaxX1bxX4fxX1bxX10xX1b8xX7xX4fxX1f6xX1d0xX2xX1f9xX4fxX2xX1fcxXfcxX61xX2xX2xX1fcxX2xX1f6xX2xX1d0xXexX203xX2xX1f9xX1d0xX5xX205xX177xX1f9xX1f6xX61xX2xX2xX1f6xX1c1xX1d0xX2xX205xXexX1bfxX1f6xX1f9xX1fcxX1d0xX5xX1d0xX150xX20fxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1bxX14xX3xX5xX24xX3xX5xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xX2exX19xX6xX1bxX3xXexX34xX35xX1bxX14xX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX194xX6xXbxXexXdxX35xX1bxXaxX12xX103xX35xX27xX1bxX3xX4xX1fxX1bxX14xX3xXexXf0xX4xX3xX1dxX1xX416xX35xX3xX7xXf0xXexX3xX1xXdxXecxX1bxX3xXexX34xX3aexXad4xX1bxX14xX3xX72xX48xX3xX1xX9dxX19xX3xX7xX1fxX1bxX14xX3xX612xX6xX66xX3xXf8xX18xX19xX1axX1bxX3xX588xX1xXa64xXfdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX35xX61xXf6xXaxX12xXcxX34xX3aexX100xX4xX3xX72xX2f2xX28xX3xX103xX35xX27xX1bxX3xX4xX1fxX1bxX14xX3xXexXf0xX4xX3xX72xXc4xX3xX72xX139xX1bxX3xX1dxX1xX416xX35xX3xX7xXf0xXexX3xX72xX48xX3xX1xX9dxX19xX3xX7xX1fxX1bxX14xX3xX612xX6xX66xX3xX72xX35xXdexX1bxX3xXexX1xX19xXa1xX4xX3xXexX1xX1fxX1bxX3xXcxX1xX41xX1bxX14xX3xX13xX1xX77xXexX28xX3xX75xXc4xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX588xX1xXa64xX3xXeaxX27xX3xX72xX48xX3xX103xXf0xX3xX166xXdexX4xX3xX2ebxX3xXexX1xX1fxX1bxX3xX2eaxX35xX1bxX14xX3xX13xX6xX66xX28xX3xX75xXc4xX3xX194xX3aexX24xX1bxX14xX3xX2e1xXdxXf0xX1bxX150xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxXeaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX34xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX61xXdxXeaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX34xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX34xX35xX1bxX14xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX48xX1bxX3xX2exX19xX6xX1bxX17dxX0xX4fxX7xXexX34xX35xX1bxX14xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX177xXexX1xX19xX66xXbexX177xX6xX1bxX61xX177xX7xX6xXbxX35xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX595xX166xX13xX300xX3xXexX145xX1bxX1xX3xX5exX27xX3xXcxX14dxX1bxX1xX3xXf6xX48xX19xX3xX4xX31bxX19xX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xXexX31bxX66xX3xX4xX24xX3xX2exX19xX6xX1bxX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX28xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxX3xX4xXf0xX4xX3xX4xX77xXbxXaxX3xX1xX34xX10xX293xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1bxX1xX177xX2exX19xXf6xX10xX1bxX4fxX19xXbexX1bxX61xX177xXexXdxX1bxX1xX177xX1xX6xX177xXexXdxX1bxX1xX177xXf6xX10xX19xX177xX4xX6xX19xX177xX1bxX6xX1bxX14xX177xXexX6xX66xX177xX4xX35xX177xX2exX19xX6xX1bxX177xXbxX1xX35xX1bxX14xX177xX4xX1xX35xX1bxX14xX177xXexX1xXdxX10xX1bxX177xXexX6xXdxX177xX4xX6xX4xX177xX4xX6xXbxX4fxX2xX1f9xX2xX203xX1f9xXfcxX150xX1xXexX66xXaxX12xX0xXdxX66xX14xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX4fxX66xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1f6xX1d0xX4fxX1bxX10xX1b8xX7xX4fxX1f6xX1d0xX2xX205xX4fxX2xX1d0xX1bfxX61xXfcxX1f6xX1f6xX1d0xX1f6xX1d0xX1fcxXexX1c1xX1f9xX1d0xX2xX5xX1bfxX177xX2xX1fcxXfcxX61xXfcxX1d0xX205xX1f6xX1f6xX1f6xXfcxXexX1f9xX1bfxX1f9xX205xX5xX205xX177xX2xX150xX20fxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1bxX14xX3xX5xX24xX3xX5xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xX2exX19xX6xX1bxX3xXexX34xX35xX1bxX14xX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXeaxX12xX0xX7xXexX34xX35xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX595xX166xX13xX300xX3xXexX145xX1bxX1xX3xX5exX27xX3xXcxX14dxX1bxX1xX3xXf6xX48xX19xX3xX4xX31bxX19xX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xXexX31bxX66xX3xX4xX24xX3xX2exX19xX6xX1bxX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX28xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxX3xX4xXf0xX4xX3xX4xX77xXbxXaxX3xX1xX34xX10xX293xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1bxX1xX177xX2exX19xXf6xX10xX1bxX4fxX19xXbexX1bxX61xX177xXexXdxX1bxX1xX177xX1xX6xX177xXexXdxX1bxX1xX177xXf6xX10xX19xX177xX4xX6xX19xX177xX1bxX6xX1bxX14xX177xXexX6xX66xX177xX4xX35xX177xX2exX19xX6xX1bxX177xXbxX1xX35xX1bxX14xX177xX4xX1xX35xX1bxX14xX177xXexX1xXdxX10xX1bxX177xXexX6xXdxX177xX4xX6xX4xX177xX4xX6xXbxX4fxX2xX1f9xX2xX203xX1f9xXfcxX150xX1xXexX66xXaxX12xX595xX166xX13xX300xX3xXexX145xX1bxX1xX3xX5exX27xX3xXcxX14dxX1bxX1xX3xXf6xX48xX19xX3xX4xX31bxX19xX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xXexX31bxX66xX3xX4xX24xX3xX2exX19xX6xX1bxX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX28xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxX3xX4xXf0xX4xX3xX4xX77xXbxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX34xX35xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX194xX1xX145xX3xXexX1xX360xX3xXeaxX73xX3xX4xX1fxX1bxX14xX3xXexXf0xX4xX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX28xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxX3xX1bxX2eexX66xX3xX1f6xX1d0xX1f6xX1d0xX3xXeaxX698xX6xX3xX72xX3aexX7fxX4xX3xX595xX166xX13xX300xX3xXexX145xX1bxX1xX3xX5exX27xX3xXcxX14dxX1bxX1xX3xXbexX6xX1bxX3xX1xX27xX1bxX1xX3xXf6xX48xX19xX3xX4xX31bxX19xX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xX4xX6xX35xX3xX1bxX2eexX1bxX14xX3xX5xX7c8xX4xX3xX75xX98xX3xX5xb31fxX3xXexXaexX1bxX1xX3xX1xX19xX41xX1bxX14xX28xX3xX7xX7c8xX3xX4xX41xX28xX3xX4xX1xX145xX3xX1xX19xXf6xX28xX3xX72xXdxX73xX19xX3xX1xX27xX1bxX1xX3xXexXdexXdxX3xX4xX1xX7bxX3xX72xX8bxX3xX13dxX1bxX14xX3xXbxX1xX2f2xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxX3xX72xXdexXexX3xX1xXdxXecxX19xX3xX2exX19xX416xX150xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXeaxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX7c8xX4xX3xX1xXdxXecxX1bxX3xX103xX73xX3xXf0xX1bxX3xX2xX1d0xX1d0xX1f6xX28xX3xX1dxX1xXdxX3xXbexXc4xX35xX3xX5xX40dxX3xXd90xX14xX1xXedaxX3xXexX1xX2eexX66xXd9axX28xX3xX4xX1xX3bcxX1bxX14xX3xXexX1fxXdxX3xXbexX100xXexX3xXbexX360xX3xX72xXa1xX1bxX14x1246axXaxX3xX1xX34xX10xX293xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1bxX1xX177xX7xX6xX4xX1xX177xX75xX6xX177xX1xX35xXdxX4fxXexX1xX19xX4xX177xX1xXdxX10xX1bxX177xX61xX10xX177xX6xX1bxX177xX2xX1d0xX1d0xX1f6xX177xX1dxX1xXdxX177xXbexX6xX35xX177xX5xX19xX177xX14xX1xX10xX177xXexX1xX6xX66xX177xX4xX1xX19xX1bxX14xX177xXexX35xXdxX177xXbexX35xXexX177xXbexXdxX177xX61xX35xX1bxX14xX4fxX2xX205xX1f6xX203xX205xX203xX150xX1xXexX66xXaxX12xX0xXdxX66xX14xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX4fxX66xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1f6xX1d0xX4fxX1bxX10xX1b8xX7xX4fxX2xX1f9xX1c1xX1bfxX4fxX2xX1c1xX1f6xX61xX1d0xX1d0xX1f9xXfcxX1c1xX1fcxX1d0xXexX1f9xX203xX1f9xX1f9xX1c1xX5xX1d0xX150xX20fxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1bxX14xX3xX5xX24xX3xX5xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xX2exX19xX6xX1bxX3xXexX34xX35xX1bxX14xX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXeaxX12xX0xX7xXexX34xX35xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX7c8xX4xX3xX1xXdxXecxX1bxX3xX103xX73xX3xXf0xX1bxX3xX2xX1d0xX1d0xX1f6xX28xX3xX1dxX1xXdxX3xXbexXc4xX35xX3xX5xX40dxX3xXd90xX14xX1xXedaxX3xXexX1xX2eexX66xXd9axX28xX3xX4xX1xX3bcxX1bxX14xX3xXexX1fxXdxX3xXbexX100xXexX3xXbexX360xX3xX72xXa1xX1bxX14xX14efxXaxX3xX1xX34xX10xX293xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX1bxX1xX177xX7xX6xX4xX1xX177xX75xX6xX177xX1xX35xXdxX4fxXexX1xX19xX4xX177xX1xXdxX10xX1bxX177xX61xX10xX177xX6xX1bxX177xX2xX1d0xX1d0xX1f6xX177xX1dxX1xXdxX177xXbexX6xX35xX177xX5xX19xX177xX14xX1xX10xX177xXexX1xX6xX66xX177xX4xX1xX19xX1bxX14xX177xXexX35xXdxX177xXbexX35xXexX177xXbexXdxX177xX61xX35xX1bxX14xX4fxX2xX205xX1f6xX203xX205xX203xX150xX1xXexX66xXaxX12xXcxX1xX7c8xX4xX3xX1xXdxXecxX1bxX3xX103xX73xX3xXf0xX1bxX3xX2xX1d0xX1d0xX1f6xX28xX3xX1dxX1xXdxX3xXbexXc4xX35xX3xX5xX40dxX3xXd90xX14xX1xXedaxX3xXexX1xX2eexX66xXd9axX28xX3xX4xX1xX3bcxX1bxX14xX3xXexX1fxXdxX3xXbexX100xXexX3xXbexX360xX3xX72xXa1xX1bxX14xX14efxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX34xX35xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX2edxX100xXdxX3xXd90xX1dxX360xX4xX1xX3xXbexX416xX1bxXd9axX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxX3xXbexX27xXdxX3xXbexX416xX1bxX28xX3xX5exX27xX3xXcxX14dxX1bxX1xX3xX5xX19xX1fxX1bxX3xX4xX1xX2cxX3xX72xXa1xX1bxX14xX28xX3xXexX313xXbxX3xXexX34xX19xX1bxX14xX3xX4xX6xX35xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX1fxX1bxX14xX3xXexXf0xX4xX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxX28xX3xXexXaexX66xX3xX1dxXdxX139xX66xX3xX4xX13dxX19xX3xX1bxXdexX1bxX28xX3xX1bxX1xXad4xX3xX72xX2f2xX3xX72xXc4xX3xX14xXdxX416xX66xX3xXexX1xXdxX8bxX19xX3xX72xX139xX1bxX3xX66xX13dxX4xX3xXexX1xX77xXbxX3xX1bxX1xX77xXexX3xX1xX313xX19xX3xX2exX19xX416xX3xX61xX35xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxX3xX14xX1axXf6xX3xX34xX6xX150xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXeaxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exX3aexX24xX1bxX14xX3xf931xX1xX48xX3xX4xX1xX2cxX3xX72xXa1xX1bxX14xX3xXd90xX1c1xX3xXexXdexXdxX3xX4xX1xX7bxXd9axX3xX13dxX1bxX14xX3xXbxX1xX2f2xX3xXeaxX100xXdxX3xX66xX3aexX6xX3xX5xX40dxXaxX3xX1xX34xX10xX293xX9xXaxX4fxX1dxXdxX1bxX1xX177xXexX10xX4fxX1xX19xX35xX1bxX14xX177xX1dxX1xX10xX177xX4xX1xX19xX177xX61xX35xX1bxX14xX177xX1c1xX177xXexX6xXdxX177xX4xX1xX35xX177xX19xX1bxX14xX177xXbxX1xX35xX177xXeaxX35xXdxX177xX66xX19xX6xX177xX5xX19xX4fxX2xX203xX205xX2xX203xX1d0xX150xX1xXexX66xXaxX12xX0xXdxX66xX14xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX4fxX66xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1f6xX1d0xX4fxX1bxX10xX1b8xX7xX4fxX2xX1f9xX1fcxX1c1xX4fxX2xX1fcxXfcxX61xX1fcxX1d0xX1f9xX1f6xX1d0xX1d0xX1f9xXexX203xXfcxX2xX1fcxX5xX1d0xX177xX2xX1c1xX2xX61xX1fcxX1d0xX1d0xXfcxX205xX1f6xX1d0xXexX1fcxXfcxX205xX1d0xX205xX5xX1d0xX150xX20fxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1bxX14xX3xX5xX24xX3xX5xX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xX2exX19xX6xX1bxX3xXexX34xX35xX1bxX14xX3xXbxX1xX3bxX1bxX14xX3xX4xX1xX41xX1bxX14xX3xXexX1xXdxX48xX1bxX3xXexX6xXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXeaxX12xX0xX7xXexX34xX35xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5exX3aexX24xX1bxX14xX3xX17e5xX1xX48xX3xX4xX1xX2cxX3xX72xXa1xX1bxX14xX3xXd90xX1c1xX3xXexXdexXdxX3xX4xX1xX7bxXd9axX3xX13dxX1bxX14xX3xXbxX1xX2f2xX3xXeaxX100xXdxX3xX66xX3aexX6xX3xX5xX40dxXaxX3xX1xX34xX10xX293xX9xXaxX4fxX1dxXdxX1bxX1xX177xXexX10xX4fxX1xX19xX35xX1bxX14xX177xX1dxX1xX10xX177xX4xX1xX19xX177xX61xX35xX1bxX14xX177xX1c1xX177xXexX6xXdxX177xX4xX1xX35xX177xX19xX1bxX14xX177xXbxX1xX35xX177xXeaxX35xXdxX177xX66xX19xX6xX177xX5xX19xX4fxX2xX203xX205xX2xX203xX1d0xX150xX1xXexX66xXaxX12xX5exX3aexX24xX1bxX14xX3xX17e5xX1xX48xX3xX4xX1xX2cxX3xX72xXa1xX1bxX14xX3xXd90xX1c1xX3xXexXdexXdxX3xX4xX1xX7bxXd9axX3xX13dxX1bxX14xX3xXbxX1xX2f2xX3xXeaxX100xXdxX3xX66xX3aexX6xX3xX5xX40dxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX34xX35xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX5exXdexX1bxX3xX4xX1xX139xX3xXexX1xX77xXbxX3xX1bxX1xX77xXexX3xXexX1xXdxXecxXexX3xX1xXdexXdxX3xX61xX35xX3xX66xX3aexX6xX3xX5xX40dxX3xX14xX1axXf6xX3xX34xX6xX28xX3xX1xX19xXf6xXecxX1bxX3xX66xXdxX73xX1bxX3xX1bxX3bcxXdxX3xX5exX3aexX24xX1bxX14xX3xX17e5xX1xX48xX3xX72xXc4xX3xXeaxX27xX3xX72xX6xX1bxX14xX3xX4xX1xX2cxX3xX72xXa1xX1bxX14xX3xXeaxX100xXdxX3xXbxX1xX3aexX24xX1bxX14xX3xX4xX1xX1axX66xX3xXd90xX1c1xX3xXexXdexXdxX3xX4xX1xX7bxXd9axX3xX72xX8bxX3xX13dxX1bxX14xX3xXbxX1xX2f2xX3xXeaxX100xXdxX3xX66xX3aexX6xX3xX5xX40dxX28xX3xX72xX44fxX4xX3xXbexXdxXecxXexX3xX4xX24xX1bxX3xXbexXc4xX35xX3xX7xX41xX3xX1c1xX3xX4xX2f2xX3xX1dxX1xX416xX3xX1bxX2eexX1bxX14xX3xX416xX1bxX1xX3xX1xX3aexX2ebxX1bxX14xX3xXexX34xX7c8xX4xX3xXexXdxX139xXbxX3xX72xX139xX1bxX3xX5exX27xX3xXcxX14dxX1bxX1xX150xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXeaxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX19xX5xX12xX0xX61xXdxXeaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX34xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxXeaxX12xX0xX4fxX61xXdxXeaxX12xX0xX4fxX61xXdxXeaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe527xX19xXexX1xX35xX34xXaxX12xX5exX35xX27xXdxX3xX13xX6xX66xX0xX4fxXbxX12
Hoài Nam