“Lá phổi” xanh còn yếu
Cây xanh đô thị có vai trò quan trọng đối với môi trường sống đô thị, là yếu tố giúp cân bằng sinh thái. Thời gian qua, công tác phát triển cây xanh đô thị (CXĐT) đã được các cấp, các ngành của tỉnh và thành phố Hà Tĩnh quan tâm. Diện tích CXĐT ở thành phố Hà Tĩnh từng bước tăng dần. Tuy nhiên, chỉ tiêu CXĐT hiện tại của T.p Hà Tĩnh vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.
3732x496cxb78dx5826x5d74x4dbdx5fa3x593cxX6x5840x382cxX1xb0e9x96cbx9238x8f64xa494xb48axX4x3eadxX9x8bffxXex75f9x7cadxa2a9xX16xX2xX1xX16xa41exX2x5555xX17xX2xXex6740xX18xX16x957exX0x3944xX1xX14xX0xX16x95e9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14x6fbfx69e3xb970xX2xX1xX16x854dxXfxbe4dxX2x5a84xX5xX18xX16xX2xX3xbf5cxX18xX2x374bx3aa0xXcxX0xX28xX16xX2dxX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1fxX12xX5xabbdxX9xX14xbf25x3f8fxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2x9be8x70acxX2xX10xX16x97d2xX2xX3x8e1fxX2x9a4bxX5xXfxX2xX10xa9baxX4exX2xa89exXcxX5xX18xX2xX10xX82xa7f3xX18x8ac1xX2xX73xX1dxXfxX2xX7dx8118xXfxX2x755dxX74xXfxX2xX10xX82x77ebx67dfxX18xX8exX2xX6xX1dxX18xX8exX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78x3a52xX2xX4xX17xX2xX51xX52xXcxX2xX10xX1dxX2xX8exXfxac7fxX1xX2xX3xX6bxX18xX2xXdxad7exX18xX8exX2xX6xXfxX18xX16xX2xX10xX16xX40xXfx48ddxX2xXexX16xX9fxXfxX2xX8exXfxX5xX18xX2xX85xXcxX5xXaexX2xX3xX74xX18xX8exX2xX10xX40xX3xX2xX1xX16xX40xX10xX2xX10xX82xXfx96fcxX18xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xbc2axX6ax8e51xad71xXexb889xX2xX73x902cxX2xX73xX9ex5633xX3xX2xX3xX40xX3xX2xX3x8977xX1xXaexX2xX3xX40xX3xX2xX18xX8exX17xX18xX16xX2xX3x5838xX5xX2xX10xb253xX18xX16xX2xX7dxX17xX2xX10xX16xX17xX18xX16xX2xX1xX16xX1dxX2xX1fxX17xX2xXexX23xX18xX16xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX10xX6bxX98xXd1xX2xb11fxXfxb251xX18xX2xX10xb229xX3xX16xX2xX6axX108xX109xXexX2x8083xX2xX10xX16xX17xX18xX16xX2xX1xX16xX1dxX2xX1fxX17xX2xXexX23xX18xX16xX2xX10x78adxX18xX8exX2xXdxX9exX95xX3xX2xX10x93b1xX18xX8exX2xX67x96c2xX18xXd1xX2xXexXcxX51xX2xX18xX16xXfxbb04xX18xXaexX2xX3xX16xX12dxX2xX10xXfxX18exXcxX2xX6axX108xX109xXexX2xX16xXfxX152xX18xX2xX10x466bxXfxX2xX3xX129xX5xX2xXexXd1xX1xX2xX1fxX17xX2xXexX23xX18xX16xX2xX7dx6eb4xX18xX2xX3xX4exX18xX2xX10xX16xX11axX1xX2xX16xab9bxX18xX2xX82xX11axX10xX2xX18xX16xXfx6c47xXcxX2xX6x86a5xX2xX7dxX95xXfxX2xX10xXfxX18exXcxX2xX3xX16xXcx7c85xX18xX2xX3xX129xX5xX2xb4e8x5528xX2xX108xX6bxX51xX2xX67xac39xX18xX8exXd1xX0xX28xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1eaxX1d5xX67xX51xX9xX14xX1fxX152xX2xX10xX16xX1dxX18xX8exX2xX6axX108xX109xXexX2xX3xX7bxX2xX7dxX5xXfxX2xX10xX82xX4exX2xX16xX52xX10xX2xX6x4423xX3xX2xX10xX1d5xX2xX4xX95xX18xX2xX10xX82xX1d5xX18xX8exX2xX7dxXfxX152xX3xX2xX73xXfxX1d1xXcxX2xX16xX1d5xX17xX2x66acxX16xX156xX2xX16x6211xXcxXaexX2xXdx79eaxX1d5xX2xX7dxX152xX2xX98xX74xXfxX2xX10xX82xX9exX9fxX18xX8exXaexX2xX4xX17xX98xX2xX10xX17exX18xX8exX2xX7dxb37axX2xX73x9383xX1xX2xX247xXfxX52xX18xX2xX10xX82xXbcxX3xX2xX3xX251xX18xX16xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xXd1xX2xX1eaxX18exX18xX2xX3xX1a6xX18xX16xX2xX73xX7bxXaexX2xX6axX108xX109xXexX2xX3xX4exX18xX2xX3xX7bxX2xX18xX16x57afxX18xX8exX2xX6xb1aaxX3xX2xX10xX16xX40xXfxXaexX2xX73x7d46xX3xX2xX10xX82xX9exX18xX8exX2xX82xXfxX18exX18xX8exX2xX8exX7bxX1xX2xX1xX16xX183xX18xX2xX4xX17xX98xX2xX1xX16xX1d5xX18xX8exX2xX1xX16xXbcxX2xX3xXcxX1ebxX3xX2xX6xX1dxX18xX8exX2xX7dxX17exX18xX2xX16xX1d5xX40xX2xX10xXfxX18xX16xX2xX10xX16xX183xX18xX2xX3xX129xX5xX2xX18xX8exX9exX9fxXfxX2xX67xX6bxX18xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xXd1xX0xX28xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX18xX8exX8xX9xX2dxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX67xX67xXfxX18xX8exX8xX9xX2dxX9xX2x5750xXfxX67xX10xX16xX8xX9x8bd5x7b32xX343xX9xX2xX5xX4xXfxX8exX18xX8xX9xX3xX12xX18xX10xX12xX82xX9xX2xXdxX1d5xX82xX67xX12xX82xX8xX9xX343xX9xX14xX0xX10xXdxX1d5xX67xX51xX14xX0xX10xX82xX14xX0xX10xX67xX14xX0xXfxX98xX8exX2xX6xX82xX3xX8xX9xX28xX28xXfxXd1xXdxX5xX1d5xX16xX5xX10xXfxX18xX16xXd1xX7dxX18xX28xX18xX12xX33bxX6xX28xX2dxX2dxX342x386cxX28xX2dxX343x4d09xX67xX2dxX393xX2dx4d43xX343xX343xX10xX2dxX39cx7b63x5d30xX397xX4xX343xXd1xa22bxX1xX8exX9xX2xX28xX14xX0xX28xX10xX67xX14xX0xX28xX10xX82xX14xX0xX10xX82xX14xX0xX10xX67xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX6axX5xX1xX10xXfxX1d5xX18xX9xX14xX6axX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX247xX16xX74xX18xX8exX2xX3xX16xX12dxX2xX3xX7bxX2xX10xX40xX3xX2xX67x5b43xX18xX8exX2xX4xX8cxX3xX2xX247xX16xX156xX2xX73xX1ebxX3xX2xX16xX1a6xXfxXaexX2xX3xX6bxX18xX2xXdxXc4xX18xX8exX2xX16xX152xX2xX6xXfxX18xX16xX2xX10xX16xX40xXfxXaexX2xX10xX1a6xX1d5xX2xX3xX251xX18xX16xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX98xX74xXfxX2xX10xX82xX9exX9fxX18xX8exXaexX2xX98xX17xX2xX3xX4exX18xX2xX8exX7bxX1xX2xX1xX16xX183xX18xX2xX10xX1a6xX1d5xX2xX18x88b1xX10xX2xX73xX2b9xX3xX2xX10xX82xX9exX18xX8exX2xX10xX16xX17xX18xX16xX2xX1xX16xX1dxXaexX2xXdxX251xX1d5xX2xX7dxX152xX2xX98xX74xXfxX2xX10xX82xX9exX9fxX18xX8exX2xX7dxX17xX2xX98x85c0xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX0xX28xX1xX14xX0xX28xX10xX67xX14xX0xX28xX10xX82xX14xX0xX28xX10xXdxX1d5xX67xX51xX14xX0xX28xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1eaxX1d5xX67xX51xX9xX14xXexX16xX12xX1d5xX2xX85xXcxX51xX2xX73xX78xX18xX16xX2xX3xX129xX5xX2xX1eaxX1ebxX2xX108xX6bxX51xX2xX67xX1f2xX18xX8exXaexX2xX10xXfxX18exXcxX2xX3xX16xXcxX1e3xX18xX2xX10xX16xXfxX52xX10xX2xX247xX52xX2xX85xXcxX51xX2xX16xX1d5xX1a6xX3xX16xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX6x799bxX2xX67xX3f7xX18xX8exX2xX3xX74xX18xX8exX2xX3xX1ebxX18xX8exX2xX10xX82xX1d5xX18xX8exX2xX3xX40xX3xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX18xX16xX9exX2xX6xX5xXcxX26xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX4xX1d5xX1a6xXfxX2xX73xX2b9xX3xX2xXdxXfxX152xX10xX26xX2xX2dxX342xX2x60b5xX2xX2dx9a07xX2xX98xX342xX28xX18xX8exX9exX9fxXfxXaexX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX4xX1d5xX1a6xXfxX2xX2dxX2xX7dxX17xX2xX4xX1d5xX1a6xXfxX2xX342xX26xX2xX2dxX343xX2xX547xX2xX2dxX342xX2xX98xX342xX28xX18xX8exX9exX9fxXfxXaexX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX4xX1d5xX1a6xXfxX2xX39cxX2xX7dxX17xX2xX393xX26xX2xX397xX2xX547xX2xX2dxX2dxX2xX98xX342xX28xX18xX8exX9exX9fxXfxXd1xXd1xXd1xX2xX6axX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX3xX74xX18xX8exX2xX3xX1ebxX18xX8exX2xX10xX1a6xXfxX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX73xX9exX112xX3xX2xX1xX16xX6bxX18xX2xX10xX16xX17xX18xX16xX2xX39cxX2xX4xX1d5xX1a6xXfxX26xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX3xX74xX18xX8exX2xX7dxXfxX18exX18xXaexX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX7dxX9exX9fxX18xX2xX16xX1d5xX5xX2xX7dxX17xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX73xX9exX9fxX18xX8exX2xX1xX16xX1dxXd1xX2xX1fxXfxX152xX18xX2xX18xX5xX51xXaexX2xXexXd1xX1xX2xX1fxX17xX2xXexX23xX18xX16xX2xX3xX7bxX2xX39cxXd1xX2dxX54axX54axX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX3xX74xX18xX8exX2xX3xX1ebxX18xX8exX2xX7dxX95xXfxX2xX393xX3a3xX2xX3xX16xX129xX18xX8exX2xX4xX1d5xX1a6xXfxX2xX3xX6bxX51xX2xX73xX9exX112xX3xX2xX73xX7bxX18xX8exX2xX6xX1dxX2xX85xXcxX251xX18xX2xX4x8534xXaexX2xX10xbfefxX2xX4xX152xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX73xX1a6xX10xX2xX247xX16xX1d5xX251xX18xX8exX2xX2dxXaexX393xX98xX342xX28xX18xX8exX9exX9fxXfxXd1xX0xX28xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1eaxX1d5xX67xX51xX9xX14x46caxX16xX2aaxX18xX8exX2xX18xX17exX98xX2xX85xXcxX5xXaexX2xX73xXfxX1d1xXcxX2xX247xXfxX152xX18xX2xX18xX8exX6bxX18xX2xX6xX40xX3xX16xX2xX3xX4exX18xX2xX247xX16xX7bxX2xX247xX16xX17exX18xX2xX18xX16xX9exX18xX8exX2xX10xX12dxX18xX16xXaexX2xXexXd1xX1xX2xX1fxX17xX2xXexX23xX18xX16xX2xX73xX10exX2xX3xX16xXbcxX2xX10xX82xX8cxX18xX8exXaexX2xX85xXcxX5xX18xX2xX10xX6bxX98xX2xX73xX52xX18xX2xX7dxXfxX152xX3xX2xX3xX16xX12dxX18xX16xX2xX10xX82xX5xX18xX8exX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xXdxX5xX1d5xX2xX8exbc58xX98xX2xX3xX251xX2xX85xXcxX51xX2xX16xX1d5xX1a6xX3xX16xX2xX7dxX17xX2xX1xX16xX40xX10xX2xX10xX82xXfxXf3xX18xX2xX67xXfxX152xX18xX2xX10xX156xX3xX16xX2xX6axX108xX109xXexXd1xX2xX6bbxX16xX9exX18xX8exX2xX67xX1d5xX2xX18xX16xXfxX1d1xXcxX2xX51xX52xXcxX2xX10xX1dxX2xX247xX16xX40xX3xX16xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX18xX16xX9exX26xX2xX85xXcxX480xX2xX73xX11axX10xX2xX16xX1a6xX18xX2xX3xX16xX52xX2xX18xX18exX18xX2xX67xXfxX152xX18xX2xX10xX156xX3xX16xX2xX67xX17xX18xX16xX2xX3xX16xX1d5xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX3xX16xX9exX5xX2xX73xX1a6xX10xX2xX10xX16xX12xX1d5xX2xX10xX67axX2xX4xX152x5d4bxX2xX85xXcxX51xX2xX16xX1d5xX1a6xX3xX16xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX4xX1a6xXfxX2xX10xX16xX9exX9fxX18xX8exX2xX48xXcxX51xX18exX18xX2xX10xX16xX5xX51xX2xX73xX44xXfxX2xX18xX18exX18xX2xX85xXcxX51xX2xX16xX1d5xX1a6xX3xX16xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX3xa93axX18xX8exX2xXdxX78xX2xX10xX16xX5xX51xX2xX73xX44xXfxX2xX10xX16xX12xX1d5xX7d2xX2xX7dxXfxX152xX3xX2xX4xX1f2xX5xX2xX3xX16xX8cxX18xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX73xXf3xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX4exX18xX2xX10xX16xX12xX1d5xX2xX3xX251xX98xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX18xX18exX18xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX10xX82xX1d5xX18xX8exX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX3xX16xX9exX5xX2xX73xX1a6xX10xX2xX73xX9exX112xX3xX2xX73xX1ebxX2xX3xX16xX12xX2xX1xX16xX129xX2xX3xX817xX18xX8exX2xX18xX16xX9exX2xX3xX16xX9exX5xX2xX10xX1a6xX1d5xX2xX73xX9exX112xX3xX2xX11axX18xX2xX10xX9exX112xX18xX8exX2xX82xXfxX18exX18xX8exX2xX3xX16xX1d5xX2xX3xX251xX18xX16xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX98xX74xXfxX2xX10xX82xX9exX9fxX18xX8exXd1xX0xX28xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX18xX8exX8xX9xX2dxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX67xX67xXfxX18xX8exX8xX9xX2dxX9xX2xX33bxXfxX67xX10xX16xX8xX9xX342xX343xX343xX9xX2xX5xX4xXfxX8exX18xX8xX9xX3xX12xX18xX10xX12xX82xX9xX2xXdxX1d5xX82xX67xX12xX82xX8xX9xX343xX9xX14xX0xX10xXdxX1d5xX67xX51xX14xX0xX10xX82xX14xX0xX10xX67xX14xX0xXfxX98xX8exX2xX6xX82xX3xX8xX9xX28xX28xXfxXd1xXdxX5xX1d5xX16xX5xX10xXfxX18xX16xXd1xX7dxX18xX28xX18xX12xX33bxX6xX28xX2dxX2dxX342xX393xX28xX2dxX343xX397xX67xX2dxX393xX2dxX39cxX343xX343xX10xX2dxX39cxX3a2xX397xX343xX4xX2dxXd1xX3a8xX1xX8exX9xX2xX28xX14xX0xX28xX10xX67xX14xX0xX28xX10xX82xX14xX0xX10xX82xX14xX0xX10xX67xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX6axX5xX1xX10xXfxX1d5xX18xX9xX14xX6bbxX16xX2aaxX18xX8exX2xX18xX8exX74xXfxX2xX18xX16xX17xX2xX73xX5xX18xX8exX2xX73xX9exX112xX3xX2xX98xX8cxX3xX2xX4xX18exX18xXaexX2xX18xX16xX9exX18xX8exX2xX247xX16xXcxX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX98xX95xXfxX2xXbxX74xX18xX8exX2xX109xX17xX2xX6xX1dxX2xX4xX9exX112xX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX98xX95xXfxX2xX73xX9exX112xX3xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX15fxX2xX73xX6bxX51xX2xX3xX16xX12dxX2xX73xX52xX98xX2xX10xX82xX18exX18xX2xX73xX183xXcxX2xX18xX8exX7bxX18xX2xX10xX5xX51xX0xX28xX1xX14xX0xX28xX10xX67xX14xX0xX28xX10xX82xX14xX0xX28xX10xXdxX1d5xX67xX51xX14xX0xX28xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1eaxX1d5xX67xX51xX9xX14xXexX82xX1d5xX18xX8exX2xX247xX16xXfxX2xX73xX7bxXaexX2xX18xX16xX2aaxX18xX8exX2xX98xX251xX18xX8exX2xX48xX5xX18xX16xX2xX10xX24cxX1xX2xX10xX82xXcxX18xX8exX2xX18xX16xX9exX2xX3xX74xX18xX8exX2xX7dxXfxX18exX18xX2xX10xX82xXcxX18xX8exX2xX10xX6bxX98xX2xX10xX16xb96axX2xX73xX5xX18xX8exX2xX73xX9exX112xX3xX2xX48xX6bxX51xX2xX67xX9exX18xX8exXaexX2xX247xX16xXcxX2xX7dxXcxXfxX2xX3xX16xX1c7xXfxXaexX2xX8exXfxX251xXfxX2xX10xX82xX156xXaexX2xX7dxX9exX9fxX18xX2xX16xX1d5xX5xX2xX16xX183xXcxX2xX18xX16xX9exX2xX82xX11axX10xX2xX156xX10xXd1xX2x9aebxX2xXexXd1xX1xX2xX1fxX17xX2xXexX23xX18xX16xX2xX16xXfxX152xX18xX2xX3xX16xX12dxX2xX3xX7bxX2xX7dxX17xXfxX2xX73xXfxXf3xX98xX2xX10xX24cxX1xX2xX10xX82xXcxX18xX8exX2xX18xX16xXfxX1d1xXcxX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX73xXf3xX2xX18xX8exX9exX9fxXfxX2xX67xX6bxX18xX2xX73xX52xX18xX2xX10xX16xX9exX2xX8exXfxX10exX18xX2xX18xX16xX9exX2xX85xXcxX251xX18xX8exX2xX10xX82xX9exX9fxX18xX8exX2xX10xX12dxX18xX16xXaexX2xX7dxX9exX9fxX18xX2xX16xX1d5xX5xX2xX3fxX676xX2xXexX1f2xX2xXexX82xX8cxX18xX8exXaexX2xX247xX16xXcxX2xX10xX9exX112xX18xX8exX2xX73xX17xXfxX2xXexX82xX183xX18xX2x690axX16xXbcxXaex8b07xXd1xX2xX150xXfxX152xX18xX2xX10xX156xX3xX16xX2xX3xX40xX3xX2xX7dxX9exX9fxX18xX2xX16xX1d5xX5xX2xX18xX17xX51xX2xX3xX817xX18xX8exX2xX82xX11axX10xX2xX16xX1a6xX18xX2xX16xX270xX1xX2xX7dxX17xX2xX3xX16xX9exX5xX2xX10xX16xX1f2xX3xX2xX6xX1f2xX2xX10xX82xX15fxX2xX10xX16xX17xX18xX16xX2xX3exX4xX40xX2xX1xX16xX44xXfxX46xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX73xXbcxX18xX8exX2xX7dxX95xXfxX2xX3xX16xX229xX3xX2xX18xX17exX18xX8exX2xX3xX129xX5xX2xX18xX7bxXd1xX2xXacdxX2xX247xX16xXcxX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xXaexX2xX73xX9exX9fxX18xX8exX2xX1xX16xX1dxX2xX3xX817xX2xX247xX16xX7bxX2xX3xX7bxX2xX10xX16xXf3xX2xX10xX17exX18xX8exX2xX67xXfxX152xX18xX2xX10xX156xX3xX16xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xXaexX2xX10xX16xXa86xX2xX15fxX2xX3xX40xX3xX2xX247xX16xXcxX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX98xX95xXfxX2xX67xX9exX9fxX18xX8exX2xX18xX16xX9exX2xX98xX251xX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX4xX1a6xXfxX2xXdxX78xX2xXdx7bb3xX2xX18xX8exXc58xXd1xX2x6c5fxX2b9xX3xX2xX67x68e7xX2xX73xX10exX2xX73xX9exX5xX2xX7dxX17xX1d5xX2xX6xX503xX2xX67xX3f7xX18xX8exX2xX73xX10exX2xX4xX6bxXcxXd1xX2xX6bbxX16xX2aaxX18xX8exX2xX18xX8exX74xXfxX2xX18xX16xX17xX2xX7dxX95xXfxX2xX247xXfxX52xX18xX2xX10xX82xXbcxX3xX2xX16xXfxX152xX18xX2xX73xX1a6xXfxXaexX2xX73xX5xX18xX8exX2xX73xX9exX112xX3xX2xX98xX8cxX3xX2xX4xX18exX18xX2xX18xX16xX5xX18xX16xX2xX3xX16xX7bxX18xX8exXaexX2xX18xX16xX9exX18xX8exX2xX247xX16xXcxX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX98xX95xXfxX2xXbxX74xX18xX8exX2xX109xX17xX2xX6xX1dxX2xX4xX9exX112xX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX98xX95xXfxX2xX73xX9exX112xX3xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX15fxX2xX73xX6bxX51xX2xX3xX16xX12dxX2xX73xX52xX98xX2xX10xX82xX18exX18xX2xX73xX183xXcxX2xX18xX8exX7bxX18xX2xX10xX5xX51xXd1xX2xX109xXf3xX2xX3xX7bxX2xXdxX7bxX18xX8exX2xX98xX40xX10xX2xX7dxX17xX2xX10xX1a6xX1d5xX2xX3xX251xX18xX16xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX3xX40xX3xX2xX16xX1ebxX2xX8exXfxX5xX2xX73xXa86xX18xX16xX2xX247xX16xXfxX2xX73xX18exX18xX2xX73xX6bxX51xX2xX6xXfxX18xX16xX2xX6xX1dxX18xX8exX2xX73xX10exX2xX1xX16xX251xXfxX2xX10xX1f2xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX10xX82xX9exX95xX3xX2xX18xX16xX17xX2xX3xX129xX5xX2xX98xXa86xX18xX16xXd1xX2xXexX82xX18exX18xX2xX3xX40xX3xX2xX10xX82xX3f7xX3xX2xX73xX9exX9fxX18xX8exX2xX10xX82xX1d5xX18xX8exX2xX247xX16xXcxX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX18xX16xX2aaxX18xX8exX2xX10xX16xX251xX98xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX73xXf3xX2xX10xX1a6xX1d5xX2xX3xX251xX18xX16xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX7dxX17xX2xX3xX6bxX18xX2xXdxXc4xX18xX8exX2xX16xX152xX2xX6xXfxX18xX16xX2xX10xX16xX40xXfxX2xX247xX16xX74xX18xX8exX2xX73xX40xX1xX2xX229xX18xX8exX2xX73xXbcxX18xX8exX2xX10xX16xX12xX1d5xX2xX10xXfxX18exXcxX2xX3xX16xXcxX1e3xX18xXd1xX0xX28xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1eaxX1d5xX67xX51xX9xX14xXexX16xX12xX1d5xX2xXb63xX16xX7bxX2xXexX82xX9exX15fxX18xX8exX2xX1xX16xX4exX18xX8exX2xb707xXcxX251xX18xX2xX4xX676xX2xX109xX74xX2xX10xX16xX78xXaexX2xXexXd1xX1xX2xX1fxX17xX2xXexX23xX18xX16xX2xX3xX16xX1d5xX2xXdxXfxX52xX10xX26xX2xX3exb5e8xX16xXfxX2xX1xX16xX18exX2xX67xXcxX51xX152xX10xX2xX85xXcxX51xX2xX16xX1d5xX1a6xX3xX16xX2xX247xX16xXcxX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX98xX95xXfxXaexX2xX10xX16xXa86xX2xX3xX40xX3xX2xX3xX1c7xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX3xX16xX229xX3xX2xX18xX17exX18xX8exX2xXdxX40xX98xX2xX7dxX17xX1d5xX2xX10xXfxX18exXcxX2xX3xX16xXcxX1e3xX18xX2xX73xX10exX2xX73xX9exX112xX3xX2xX85xXcxX51xX2xX73xX78xX18xX16xX2xX3xX129xX5xX2xX1eaxX1ebxX2xX108xX6bxX51xX2xX67xX1f2xX18xX8exXd1xX2xX6bbxX16xX9exX2xX98xX24cxX10xX2xX73xX1ebxX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX10xX82xX1d5xX18xX8exX2xX247xX16xXcxX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xXaexX2xX3xX40xX3xX2xX3xX74xX18xX8exX2xX10xX82xXa86xX18xX16xX2xX1xX16xXbcxX3xX2xX4xX112xXfxXaexXb67xX2xX1xX16xX251xXfxX2xX73xX1a6xX10xX2xX10xX16xX12xX1d5xX2xX10xXfxX18exXcxX2xX3xX16xXcxX1e3xX18xX2xX85xXcxX51xX2xX73xX78xX18xX16xXd1xX2xXexX16xX12xX1d5xX2xX85xXcxX51xX2xX73xX78xX18xX16xX2xX10xX16xXa86xX2xX10xX11axX10xX2xX3xX251xX2xX3xX40xX3xX2xX10xX82xX3f7xX3xX2xX73xX9exX9fxX18xX8exX2xX10xX82xX1d5xX18xX8exX2xX247xX16xXcxX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX1xX16xX251xXfxX2xX3xX7bxX2xX85xXcxX51xX2xX16xX1d5xX1a6xX3xX16xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xXd1xX2xX6bbxX16xX9exX18xX8exX2xX16xXfxX152xX18xX2xX10xX1a6xXfxX2xX15fxX2xX247xX16xXcxX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX98xX95xXfxX2xXbxX74xX18xX8exX2xX109xX17xX2xX247xX16xX74xX18xX8exX2xX3xX7bxX2xX73xX9exX112xX3xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX4xX17xX2xX247xX16xX74xX18xX8exX2xX73xXbcxX18xX8exX2xX10xX16xX12xX1d5xX2xX85xXcxX51xX2xX73xX78xX18xX16xXd1xX46xX0xX28xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1eaxX1d5xX67xX51xX9xX14xXc5fxX1ebxX10xX2xX10xX82xX1d5xX18xX8exX2xX18xX16xX2aaxX18xX8exX2xX18xX8exXcxX51xX18exX18xX2xX18xX16xX6bxX18xX2xX67xX1baxX18xX2xX73xX52xX18xX2xX16xX1a6xX18xX2xX3xX16xX52xX2xX10xX82xX1d5xX18xX8exX2xX7dxXfxX152xX3xX2xX1xX16xX40xX10xX2xX10xX82xXfxXf3xX18xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX4xX17xX2xX3xX4exX18xX2xX10xX16xXfxX52xXcxX2xX98xX1ebxX10xX2xX6xX1dxX2xX8exXfxX251xXfxX2xX1xX16xX40xX1xX2xX73xX73bxX18xX8exX2xXdxX1ebxXaexX2xX247xXfxX18xX16xX2xX1xX16xX156xX2xX3xX16xX1d5xX2xX3xX74xX18xX8exX2xX10xX40xX3xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exXaexX2xX3xX16xX17exX98xX2xX6xX7bxX3xX2xX7dxX17xX2xXdxX251xX1d5xX2xX7dxX152xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX3xX16xX129xX2xX51xX52xXcxX2xX67xX1f2xX5xX2xX7dxX17xX1d5xX2xX18xX8exX6bxX18xX2xX6xX40xX3xX16xX2xX6bbxX16xX17xX2xX18xX9exX95xX3xXaexX2xX10xX16xXfxX52xXcxX2xX3xX1c7xX2xX3xX16xX52xXaexX2xX3xX16xX156xX18xX16xX2xX6xX40xX3xX16xX2xX73xXf3xX2xX247xX16xXcxX51xX52xX18xX2xX247xX16xX156xX3xX16xX2xX98xX8cxXfxX2xX10xX16xX17xX18xX16xX2xX1xX16xX183xX18xX2xX247xXfxX18xX16xX2xX10xX52xX2xX7dxX17xX2xX18xX16xX6bxX18xX2xX67xX6bxX18xX2xX10xX16xX5xX98xX2xX8exXfxX5xXd1xX2xX1eaxX18exX18xX2xX3xX1a6xX18xX16xX2xX73xX7bxXaexX2xX3xX74xX18xX8exX2xX10xX40xX3xX2xX85xXcxX251xX18xX2xX4xX676xX2xX7dxX1d1xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX3xX4exX18xX2xX4xXc58xX18xX8exX2xX4xX26dxX1d5xXaexX2xX10xXa86xX18xX16xX2xX10xX82xX1a6xX18xX8exX2xX3xX16xX2b9xX10xX2xX1xX16xX40xX2xX3xX6bxX51xXaexX2xX10xX12dxX5xX2xX3xX17xX18xX16xXb67xX98xX1ebxX10xX2xX3xX40xX3xX16xX2xX10xXcx7e7dxX2xX10xXfxX152xX18xX2xX4xX17xX98xX2xX8exXfxX251xX98xX2xX98xX24cxX10xX2xX73xX1ebxX2xX3xX16xX12xX2xX1xX16xX129xX2xX7dxX17xX2xX247xX16xX251xX2xX18xX17exX18xX8exX2xX6xXfxX18xX16xX2xX10xX73bxX18xX2xX3xX129xX5xX2xX3xX6bxX51xXd1xX2xXc5fxX1ebxX10xX2xX6xX1dxX2xX10xXcxX51xX52xX18xX2xX73xX9exX9fxX18xX8exX2xX1xX16xX1dxXaexX2xX7dxXfxX152xX3xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX3xX4exX18xX2xX98xX5xX18xX8exX2xX10xX156xX18xX16xX2xX10xX1f2xX2xX1xX16xX40xX10xX2xX67xX1d5xX2xX18xX8exX9exX9fxXfxX2xX67xX6bxX18xX2xX10xX1f2xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exXaexX2xX10xX16xXfxX52xXcxX2xX85xXcxX51xX2xX16xX1d5xX1a6xX3xX16xX2xX7dxX1d1xX2xX4xX1f2xX5xX2xX3xX16xX8cxX18xXaexX2xXdxX1dxX2xX10xX82xX156xX2xX4xX1d5xX1a6xXfxX2xX3xX6bxX51xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX1xX16xXc64xX2xX16xX112xX1xXd1xX2x6c7axX18xX16xX2xX3fxX18exX2xX109xX17exX18xX8exX2xX1fxXc64xX18xX8exX2xX15fxX2xX1xX16xX9exX9fxX18xX8exX2xXexX82xX183xX18xX2xXb63xX16xXbcxX2xX3xX16xXfxX5xX2xX6xX26dxX26xX2xX3exXe72xX16xXfxX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xXaexX2xX18xX8exX9exX9fxXfxX2xX67xX6bxX18xX2xX247xX16xX74xX18xX8exX2xX73xX9exX112xX3xX2xXdxXfxX52xX10xX2xX85xXcxX51xX2xX16xX1d5xX1a6xX3xX16xX2xX10xXcxX51xX52xX18xX2xX1xX16xX1dxX2xX18xX16xX9exX2xX10xX16xX52xX2xX18xX17xX1d5xXaexX2xX73xX9exX112xX3xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX18xX16xX2aaxX18xX8exX2xX4xX1d5xX1a6xXfxX2xX3xX6bxX51xX2xX8exXa86xXb67xX2xX18xX18exX18xX2xX18xX16xXfxX1d1xXcxX2xX18xX8exX9exX9fxXfxX2xX18xX8exX16xX23xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX8exXa86xX2xX3xX817xX18xX8exX2xX73xX9exX112xX3xXaexX2xX98xXfx5a29xX18xX2xX4xX17xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xXd1xX2xXc5fxX1a6xX18xX16xX2xX5xXfxX2xX18xX8exX9exX9fxXfxX2xX73xX7bxX2xX10xX82xX73bxX18xX8exXaexX2xX18xX8exX9exX9fxXfxX2xX18xX17xX51xX2xX16xX8cxX3xX2xX18xX8exX9exX9fxXfxX2xX247xXfxX5xXd1xX2xX6bbxX16xXfxX1d1xXcxX2xX18xX8exX9exX9fxXfxX2xX3xX16xX12dxX2xX18xX8exX16xX23xXaexX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX73xX1c7xX18xX2xX10xX16xXcxX183xX18xX2xX4xX17xX2xXdxX251xX1d5xX2xX7dxX152xX2xX98xX74xXfxX2xX10xX82xX9exX9fxX18xX8exXaexX2xX3xX16xX12xX2xX18xX2afxX18xX8exX2xX16xX1d5xX2b9xX3xX2xX3xX16xX1d5xX2xX73xX270xX1xXaexX2xX98xX17xX2xX247xX16xX74xX18xX8exX2xXdxXfxX52xX10xX2xX82xXc4xX18xX8exX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX10xX82xX1d5xX18xX8exX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX3xX817xX18xX8exX2xX3xX183xX18xX2xX1xX16xX251xXfxX2xX3xX7bxX2xX18xX16xX2aaxX18xX8exX2xX85xXcxX51xX2xX73xX78xX18xX16xX2xX82xXfxX18exX18xX8exXd1xX46xX0xX28xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1eaxX1d5xX67xX51xX9xX14x84bbxXfxX152xX3xX2xX3xX16xX8cxX18xX2xX3xX16xX129xX18xX8exX2xX4xX1d5xX1a6xXfxX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX73xXf3xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX817xX18xX8exX2xX82xX11axX10xX2xX3xX183xX18xX2xX73xX9exX1c7xX3xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX10xX6bxX98xXd1xX2xXacdxX2xXexXd1xX1xX2xX1fxX17xX2xXexX23xX18xX16xX2xX16xXfxX152xX18xX2xX18xX5xX51xXaexX2xX3xX4exX18xX2xX98xX1ebxX10xX2xX6xX1dxX2xX10xXcxX51xX52xX18xX2xX73xX9exX9fxX18xX8exXaexX2xX1xX16xX1dxX2xX67xX1d5xX2xX18xX8exX9exX9fxXfxX2xX67xX6bxX18xX2xX247xX16xX74xX18xX8exX2xX18xX2afxX98xX2xX73xX9exX112xX3xX2xX18xX16xX2aaxX18xX8exX2xX85xXcxX51xX2xX73xX78xX18xX16xX2xX7dxX1d1xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX10xX82xX1d5xX18xX8exX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xXd1xX2xX6bbxX18exX18xX2xX3xX7bxX2xX98xX1ebxX10xX2xX18xX16xX17xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX4xX1d5xX1a6xXfxX2xX8exXa86xX2xX10xX16xXa86xX2xX18xX16xXfxX1d1xXcxX2xX18xX16xX17xX2xX247xX16xX40xX3xX2xX16xX8cxX3xX2xX10xX16xX12xX1d5xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX4xX1d5xX1a6xXfxX2xX3xX6bxX51xX2xX73xX7bxXd1xX2xX6bbxX16xXfxX1d1xXcxX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX73xX9exX112xX3xX2xX73xX9exX5xX2xX7dxX17xX1d5xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX10xX82xX18exX18xX2xX73xX9exX9fxX18xX8exX2xX1xX16xX1dxX2xX247xX16xX74xX18xX8exX2xX73xX12xX98xX2xX4xX1a6xXfxX2xX10xX16xXfxX152xX18xX2xX3xX251xX98xXaexX2xX10xX16xX24cxX98xX2xX3xX16xX156xX2xX3xX4exX18xX2xX251xX18xX16xX2xX16xX9exX15fxX18xX8exX2xX73xX52xX18xX2xX6xX229xX3xX2xX247xX16xX1d5xX26dxX2xX3xX1d5xX18xX2xX18xX8exX9exX9fxXfxXd1xX2xX109xXfxXf3xX18xX2xX16xXa86xX18xX16xX2xX18xX16xX9exX2xX3xX6bxX51xX2xX16xX1d5xX5xX2xX6xX2aaxX5xX2xX73xX9exX112xX3xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX85xXcxX40xX2xX18xX16xXfxX1d1xXcxX2xX10xX82xX18exX18xX2xX10xXcxX51xX52xX18xX2xX73xX9exX9fxX18xX8exX2xX1fxX251xXfxX2xXexX16xX9exX112xX18xX8exX2xX3fxX10exX18xX2x70f0xX18xX8exXaexX2xX98xXc64xXfxX2xX16xX9exX1c7xX18xX8exX2xX18xX73bxX18xX8exX2xX18xX2b9xX3xX2xX7dxX17xX1d5xX2xX3xXcxX1dxXfxX2xX98xXc64xX5xX2xX16x765exX2xX73xX10exX2xX251xX18xX16xX2xX16xX9exX15fxX18xX8exX2xX73xX52xX18xX2xX6xX229xX3xX2xX247xX16xX1d5xX26dxX2xX3xX129xX5xX2xX18xX8exX9exX9fxXfxX2xX67xX6bxX18xX2xX6xX1dxX18xX8exX2xX15fxX2xX247xX16xXcxX2xX7dxX1f2xX3xX2xX73xX7bxXd1xX0xX28xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX18xX8exX8xX9xX2dxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX67xX67xXfxX18xX8exX8xX9xX2dxX9xX2xX33bxXfxX67xX10xX16xX8xX9xX342xX343xX343xX9xX2xX5xX4xXfxX8exX18xX8xX9xX3xX12xX18xX10xX12xX82xX9xX2xXdxX1d5xX82xX67xX12xX82xX8xX9xX343xX9xX14xX0xX10xXdxX1d5xX67xX51xX14xX0xX10xX82xX14xX0xX10xX67xX14xX0xXfxX98xX8exX2xX6xX82xX3xX8xX9xX28xX28xXfxXd1xXdxX5xX1d5xX16xX5xX10xXfxX18xX16xXd1xX7dxX18xX28xX18xX12xX33bxX6xX28xX2dxX2dxX342xX393xX28xX2dxX343xX397xX67xX2dxX393xX2dxX39cxX343xX343xX10xX2dxX39cxX3a2xX397xX2dxX4xX342xXd1xX3a8xX1xX8exX9xX2xX28xX14xX0xX28xX10xX67xX14xX0xX28xX10xX82xX14xX0xX10xX82xX14xX0xX10xX67xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX6axX5xX1xX10xXfxX1d5xX18xX9xX14xXe72xX16xXcxX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX98xX95xXfxX2xXbxX74xX18xX8exX2xX109xX17xX2xX247xX16xX74xX18xX8exX2xX73xX9exX112xX3xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX4xX17xX2xX247xX16xX74xX18xX8exX2xX73xXbcxX18xX8exX2xX10xX16xX12xX1d5xX2xX85xXcxX51xX2xX73xX78xX18xX16xX0xX28xX1xX14xX0xX28xX10xX67xX14xX0xX28xX10xX82xX14xX0xX28xX10xXdxX1d5xX67xX51xX14xX0xX28xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1eaxX1d5xX67xX51xX9xX14xX1446xXfxX152xX3xX2xX18xX8exX16xXfxX18exX18xX2xX3xX229xXcxX2xX73xX183xXcxX2xX10xX9exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX7dxX17xX2xX3xX251xX18xX16xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX15fxX2xXexXd1xX1xX2xX1fxX17xX2xXexX23xX18xX16xX2xX18xX16xX2aaxX18xX8exX2xX18xX17exX98xX2xX8exX183xX18xX2xX73xX6bxX51xX2xX10xXcxX51xX2xX3xX7bxX2xX18xX16xX2aaxX18xX8exX2xX247xX52xX10xX2xX85xXcxX251xX2xX247xX16xX251xX2xX85xXcxX5xX18xXaexX2xX18xX16xX9exX18xX8exX2xX18xX16xXa86xX18xX2xX3xX16xXcxX18xX8exX2xX85xXcxX51xX2xX98xX74xX2xX73xX183xXcxX2xX10xX9exX2xX3xX4exX18xX2xX247xX16xXfxX18exX98xX2xX10xX1dxX18xXd1xX2xX109xXf3xX2xX10xX16xX1f2xX3xX2xX16xXfxX152xX18xX2xX247xX52xX2xX16xX1d5xX1a6xX3xX16xX2xX1xX16xX40xX10xX2xX10xX82xXfxXf3xX18xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xXaexX2xX3xX40xX3xX2xX3xX11axX1xX2xX3xX16xX156xX18xX16xX2xX85xXcxX51xX1d1xX18xXaexX2xX6xX15fxXaexX2xXdxX5xX18xX2xX18xX8exX17xX18xX16xX2xX3xX183xX18xX2xX10xX82xXfxXf3xX18xX2xX247xX16xX5xXfxX2xX18xX16xXfxX1d1xXcxX2xXdxXfxX152xX18xX2xX1xX16xX40xX1xX2xX18xX16xX9exX2xX73xX183xXcxX2xX10xX9exX2xX10xX24cxX1xX2xX10xX82xXcxX18xX8exX2xX7dxX17xX2xX48xX10exX2xX16xX1ebxXfxX2xX16xX1d5xX40xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX7d2xX2xX16xXcxX51xX2xX73xX1ebxX18xX8exX2xX18xX8exXcxX73bxX18xX2xX4xX1f2xX3xX2xX18xX16xX6bxX18xX2xX67xX6bxX18xX2xX7dxX17xX2xX3xX40xX3xX2xX10xX16xX17xX18xX16xX2xX1xX16xX183xX18xX2xX247xXfxX18xX16xX2xX10xX52xX2xX3xXc64xX18xX8exX2xX10xX16xX5xX98xX2xX8exXfxX5xX2xX73xX183xXcxX2xX10xX9exXd1xX2xX109xXf3xX2xX10xX16xX1f2xX3xX2xX16xXfxX152xX18xX2xX73xX9exX112xX3xX2xX7dxXfxX152xX3xX2xX18xX17xX51xXaexX2xX3xX183xX18xX2xX1xX16xX251xXfxX2xX3xX7bxX2xX18xX16xX2aaxX18xX8exX2xX3xX1c7xX2xX3xX16xX52xX2xX3xX16xX156xX18xX16xX2xX6xX40xX3xX16xX2xX9exXcxX2xX73xX10exXfxXaexX2xX247xX16xXcxX51xX52xX18xX2xX247xX16xX156xX3xX16xX2xX10xX16xXcxX2xX16xXbcxX10xX2xX7dxX1dxX18xX2xX73xX183xXcxX2xX10xX9exXaexX2xX3xX74xX18xX8exX2xX247xX16xX5xXfxX2xX85xXcxX51xX2xX16xX1d5xX1a6xX3xX16xX2xX7dxX17xX2xX67xX5xX18xX16xX2xX6xX40xX3xX16xX2xX3xX40xX3xX2xX67xX5xX18xX16xX2xX98xX3f7xX3xX2xX247xX18exXcxX2xX8exX8cxXfxX2xX73xX183xXcxX2xX10xX9exXaexX2xX48xXbcxX3xX2xX10xXfxX52xX18xX2xX73xX183xXcxX2xX10xX9exX2xX3xX7bxX2xX16xXfxX152xXcxX2xX85xXcxX251xX7d2xX2xX4xX73bxX18xX8exX2xX8exX16xX452xX1xX2xX67xX1f2xX2xX40xX18xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX7dxX95xXfxX2xX67xX1f2xX2xX40xX18xX2xX6xXfxX18xX16xX2xX4xX9fxXfxX2xX247xX16xX40xX3xX2xX73xXf3xX2xX10xX1a6xX1d5xX2xX73xXfxX1d1xXcxX2xX247xXfxX152xX18xX2xX3xX16xX1d5xX2xX3xX40xX3xX2xX67xX1d5xX5xX18xX16xX2xX18xX8exX16xXfxX152xX1xX2xX10xX16xX5xX98xX2xX8exXfxX5xX2xX73xX183xXcxX2xX10xX9exXd1xX0xX28xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1eaxX1d5xX67xX51xX9xX14xXc5fxX1ebxX10xX2xXdxXfxX152xX18xX2xX1xX16xX40xX1xX2xX3xX817xX18xX8exX2xX16xX52xX10xX2xX6xX229xX3xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX10xX82xX8cxX18xX8exX2xX4xX17xX2xX247xX16xXcxX51xX52xX18xX2xX247xX16xX156xX3xX16xX2xX3xX40xX3xX2xX16xX1ebxX2xX8exXfxX5xX2xX73xXa86xX18xX16xX2xX10xX1f2xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xXaexX2xX3xX16xX17exX98xX2xX6xX7bxX3xXaexX2xXdxX251xX1d5xX2xX7dxX152xX2xX7dxX17xX2xX10xX82xX73bxX18xX8exX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX10xX82xX9exX95xX3xX2xX98xX2b9xX10xX2xX18xX16xX17xXaexX2xX10xX82xX18exX18xX2xX3xX40xX3xX2xX10xXcxX51xX52xX18xX2xX1xX16xX1dxX2xX10xX16xX12xX1d5xX2xX85xXcxX51xX2xX16xX1d5xX1a6xX3xX16xX2xX7dxX17xX2xX10xX16xX12xX1d5xX2xX85xXcxX51xX2xX73xX78xX18xX16xX2xX7dxX1d1xX2xX3xX16xX129xX18xX8exX2xX4xX1d5xX1a6xXfxX2xX3xX6bxX51xX2xX73xX10exX2xX73xX9exX112xX3xX2xX1xX16xX18exX2xX67xXcxX51xX152xX10xXd1xX0xX28xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1eaxX1d5xX67xX51xX9xX14xX6axX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX247xX16xX74xX18xX8exX2xX3xX16xX12dxX2xX3xX7bxX2xX10xX40xX3xX2xX67xX3f7xX18xX8exX2xX4xX8cxX3xX2xX247xX16xX156xX2xX73xX1ebxX3xX2xX16xX1a6xXfxXaexX2xX3xX6bxX18xX2xXdxXc4xX18xX8exX2xX16xX152xX2xX6xXfxX18xX16xX2xX10xX16xX40xXfxXaexX2xX10xX1a6xX1d5xX2xX3xX251xX18xX16xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX98xX74xXfxX2xX10xX82xX9exX9fxX18xX8exXaexX2xX98xX17xX2xX3xX4exX18xX2xX8exX7bxX1xX2xX1xX16xX183xX18xX2xX10xX1a6xX1d5xX2xX18xX452xX10xX2xX73xX2b9xX3xX2xX10xX82xX9exX18xX8exX2xX10xX16xX17xX18xX16xX2xX1xX16xX1dxXaexX2xXdxX251xX1d5xX2xX7dxX152xX2xX98xX74xXfxX2xX10xX82xX9exX9fxX18xX8exX2xX7dxX17xX2xX98xX480xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xXd1xX2xX6axXc64xX18xX8exX2xX7dxX95xXfxX2xX6xX1f2xX2xX1xX16xX40xX10xX2xX10xX82xXfxXf3xX18xX2xXe72xXexX547xX108xX1fxXaexX2xX6axX6bbxX1fxX547xX1fxX109xX1fxX2xX85xXcxX40xX2xX10xX82xXa86xX18xX16xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX16xX1d5xX40xX2xX3xX129xX5xX2xX10xX12dxX18xX16xX2xX7dxX17xX2xXexXd1xX1xX2xX1fxX17xX2xXexX23xX18xX16xX2xX67xXfxX133exX18xX2xX82xX5xX2xX18xX16xX5xX18xX16xX2xX3xX16xX7bxX18xX8exXaexX2xXdxX1ebxX2xX98xX2b9xX10xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX73xX9exX112xX3xX2xX3xX251xXfxX2xX10xX16xXfxX152xX18xX2xX82xad37xX2xX82xX152xX10xXd1xX2xXexXcxX51xX2xX18xX16xXfxX18exX18xXaexX2xX16xX1a6xX2xX10xX183xX18xX8exX2xX247xX480xX2xX10xX16xXcxX24cxX10xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xX2xX3xX4exX18xX2xX18xX16xXfxX1d1xXcxX2xXdxX11axX10xX2xX3xX24cxX1xXaexX2xX73xX2b9xX3xX2xXdxXfxX152xX10xX2xX4xX17xX2xX7dxX1baxX18xX2xX73xX1d1xX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xXd1xX2xX6bbxX8exX1d5xX17xXfxX2xX82xX5xXaexX2xX3xX6bxX51xX2xX48xX5xX18xX16xX2xX3xX4exX18xX2xX4xX17xX98xX2xX10xX17exX18xX8exX2xX7dxX26dxX2xX73xX270xX1xX2xX247xXfxX52xX18xX2xX10xX82xXbcxX3xX2xX3xX251xX18xX16xX2xX85xXcxX5xX18xX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xXaexX2xX10xX1a6xX1d5xX2xX18xX16xX2aaxX18xX8exX2xX6xX2afxX3xX2xX10xX16xX40xXfxX2xX73xX2b9xX3xX2xX10xX82xX9exX18xX8exX2xX82xXfxX18exX18xX8exX2xX4xX17xX98xX2xX1xX16xX1d5xX18xX8exX2xX1xX16xXbcxX2xX3xXcxX1ebxX3xX2xX6xX1dxX18xX8exX2xX7dxX17exX18xX2xX16xX1d5xX40xX2xX10xXfxX18xX16xX2xX10xX16xX183xX18xX2xX3xX129xX5xX2xX67xX6bxX18xX2xX3xX9exX2xX73xX74xX2xX10xX16xX78xXd1xX0xX28xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX127axXcxX10xX16xX1d5xX82xX9xX14xX6bbxX5xX98xX2x5897xXfxX5xX18xX8exX0xX28xX1xX14
Nam Giang