Khai trương mùa du lịch biển Xuân Thành
Sáng nay (8/5), tại Khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức khai trương mùa du lịch biển 2011.
e230xe60ex1700bx19375x10b30x11dcdx16792x13cf5x1746dxX7x15581x10c07xf8ffxf775x12af0x15796xX5x157edxXaxe255x16461xX1xX6xXdxX3xXex1515ax10efcxe530xfcb0x11e7fxX3x14871x125e0xX6xX3xf029x13a40xX3xX5x124ebxX4xX1xX3x15c68xXdx18ad5xX1cxX3x18186xX24x15167xX1cxX3xXcxX1x15d04xX1cxX1xX0x1576dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx160cdxX10xX6xX23xXaxX3xX7xXex12900xX5xX10xX9xXaxXexX10xe736xXex12d60xX6xX5xXdxX1dxX1cx11ed6xX3x12c26xX24xX7xXexXdx1603exX52xXaxX12x17e5bxe713xX1cxX1dxX3xX1cxX6xX52xX3x113b0x13aa3xX3bx195c1x12b8dxed15xX3xXex1353dxXdxX3xX13xX1xX24xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX2bxXdxX2dxX1cxX3xX30xX24xX32xX1cxX3xXcxX1xX37xX1cxX1xX7axX3xX1xX24xX52x115ccxX1cxX3x168ddxX1dxX1xXdxX3xX30xX24xX32xX1cxX3xX75xX4axX37xX3xXcxe6c2xX1cxX1xX79xX3xXex18502xX3xX4xX1x128daxX4xX3xfba6xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX2bxXdxX2dxX1cxX3x15cb6xe564xX2xX2x10043xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1478ex113aexX23xX52xXaxX12xX6cxX6xX24xX3xX2xfa8cxX3xX1cx1187exX1fxX3x14610xXdxX3x183c3xX37xXf1xX3xXbfxX1xX6xXdxX3xXexX1xX6dxX4xX3xX104xX37xX3xX1xXf1xX7dxXexX3xX101x14949xX1cxX1dxX7axX3xXbfxX1xX24xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX2bxXdxX2dxX1cxX3xX30xX24xX32xX1cxX3xXcxX1xX37xX1cxX1xX3xX101x15361xX3xX4x11e25xX3xX1xXa0xX3xXexX1x12145xX1cxX1dxX3xX4xX1bxX3xX7xf59exX3xX1xX7dxX3xXex17ab7xX1cxX1dxX3xX4xX1bxX3xX2bx10537xX1cxX3xX101xX6dxXbxX3xXbcxX1cxX1dxX3xX1cxX1xX24xX3xX4xX155xX24xX3xX4x12291xX6xX3xX23xX24xX3xXbfxX1xX6dxX4xX1xX3xXbfxX1xXdxX3xX101x12219xX1cxX3xXexX1xX6xX1fxX3x102ecxX24xX6xX1cxX7axX3xX1cxX1dxX1x15bd9xX3xX23xX1ax113e0xX1cxX1dxXe0xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXf1xX23xX52xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX5bxX6xX5xXdxX1dxX1cxX61xX3xX63xX24xX7xXexXdxX68xX52xXaxX12x125b3xX2dxX3xXbfxX1x186ddxX1cxX1dxX3xX1cxX1dx17249xX1cxX1dxX3xX1cxX32xX1cxX1dxX3xX4xX6xXf1xX3xX4xX1xf612xXexX3xX5xX1ax18e69xX1cxX1dxX3xXbxX1x16d6exX4xX3xX104xX1f1xX3xX23xX24xX3xXbfxX1xX6dxX4xX1xX7axX3xX1xX24xX52xXa0xX1cxX3xXa3xX1dxX1xXdxX3xX30xX24xX32xX1cxX3xX101xX13dxX3xX101xX155xX24xX3xXexX1axX7axX3xX1cxX32xX1cxX1dxX3xX4xX1e6xXbxX3xe854xXddxX3xX4xX1bxX3xX7xX14fxX3xX5xX1axX24xX3xXexX19x18d62xX3xX104xf463xXdxX3xX225xX78xXddxX3xXbxX1x10913xX1cxX1dxX3xX4xX20xX1cxX1dxX3xX1xXa0xX3xXexX1xX147xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX6xXf1xX3xXexX1xX1d1xX1cxX1dxX3xX1cxX147xXdxX3xX13xX1xX24xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX2bxXdxX2dxX1cxX3xX30xX24xX32xX1cxX3xXcxX1xX37xX1cxX1xX3xX104xX237xXdxX3xX1cxX1dxX13dxX3xX2bxX6xX3xf97bxXdxX6xX3x18f3exX6dxX4xX1xXe0xX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX23xX23xXdxX1cxX1dxX9xXaxX2xXaxX3x16878xXdxX23xXexX1xX9xXaxXdcxXddxXddxXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX2bxXf1xX19xX23xX10xX19xX9xXaxXddxXaxX12xX0xXexX2bxXf1xX23xX52xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX23xX12xX0xXdxX1fxX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXe0xX2bxX6xXf1xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe0xX104xX1cxX3bxX1cxX10xX2bcxX7xX3bxX2xX2xX2xX76xX3bx122e5xX225xX23xX2xX78xXddxXfbxXddxXddxXexX2xX225xXddxXddxXddxX5xXddxXe0xX63xXbxX1dxXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX23xX12xX0xX3bxXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14613xX6xXbxXexXdxXf1xX1cxXaxX12xXcxXdxX182xXexX3xX1fxX1f1xX4xX3xX104xXfexX1cxX3xXa3xX1dxX1xXa0xX3xXaxX3xXcx13691xX1cxX1xX3xX2bxXdxX2dxX1cxXaxX3xX4xX1xX37xXf1xX3xX1fxX1d7xX1cxX1dxX3xX5xe5faxX3xXbfxX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX0xX3bxXexX23xX12xX0xX3bxXexX19xX12xX0xX3bxXexX2bxXf1xX23xX52xX12xX0xX3bxXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXf1xX23xX52xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX5bxX6xX5xXdxX1dxX1cxX61xX3xX63xX24xX7xXexXdxX68xX52xXaxX12xX30xX24xX32xX1cxX3xXcxX1xX37xX1cxX1xX3xX5xX37xX3xX2bxX13dxXdxX3xX2bxXdxX2dxX1cxX3xX101x130f8xXbxX3xXexe3bbxX3xX1cxX1xXdx11d41xX1cxX7axX3xX1cx18938xX1fxX3xXexX19xXf1xX1cxX1dxX3xX18axX24xX155xX1cxX3xXexX1xX2dxX3xX4xX6dxX4xX3xXexXf1xX24xX19xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX4xX20xX1cxX1dxX3xX104xX237xXdxX3xX4xX6dxX4xX3xXbfxX1xX24xX3xX23xXdxX3xXex132d4xX4xX1xX7axX3xX5xX27xX4xX1xX3xX7x10fa5xX3xX104xXfexX1cxX3xX1xXf1xX6dxX7axX3xX4xX6dxX4xX3xXbfxX1xX24xX3xX23xXdxX3xXexX42exX4xX1xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX7xX439xX3xX1cxXb8xXdxX3xXexXdxX182xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX1axX61xX3xef94xX24xX3f1xX3xXf0xX6dxX4xX7axX3xXa3xX1dxX13dxX3xX2bxX6xX3xX1ccx1975bxX1cxX1dxX3xX28cxX11bxX4xX7axX3xX13xX1xX24xX3xX5xX1axX24xX3xX1cxXdxXa0xX1fxX3xXa3xX1dxX24xX52xX37cxX1cxX3x17148xX24xX7axX3xX13xX1xX24xX3xX5xX1axX24xX3xX1cxXdxXa0xX1fxX3xXa3xX1dxX24xX52xX37cxX1cxX3xX349xX1d1xX1cxX1dxX3xXcxX19xXbcxX7axX3xX4xX1xX20xX6xX3xX4axX1axX1bxX1cxX1dxX7axX3xX1ccx167b3xX1cxX3xX349xX171xXdx14e2axX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXf1xX23xX52xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX5bxX6xX5xXdxX1dxX1cxX61xX3xX63xX24xX7xXexXdxX68xX52xXaxX12x16c02xX1xX6dxXexX3xX1xX24xX52xX3xX5xX1ebxXdxX3xXexX1xX182xX3xX101xX140xX7axX3xX1cxX1xf267xX1cxX1dxX3xX1cxXfexX1fxX3xX18axX24xX6xX7axX3xX1xX24xX52xXa0xX1cxX3xXa3xX1dxX1xXdxX3xX30xX24xX32xX1cxX3xX5xX24xX1d1xX1cxX3xX18axX24xX6xX1cxX3xXexX32xX1fxX3xX101xX155xX24xX3xXexX1axX3xX101xX2dxX3xX1xXf1xX7dxXexX3xX101xX11bxX1cxX1dxX3xX104xXfexX1cxX3xX1xXf1xX6dxX7axX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xXbfxX1xX1d1xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1d7xX1cxX1dxX3xXbxX1xX6dxXexX3xXexX19xXdxX2dxX1cxX7axX3xX1dxf50dxX1cxX3xXbfxX182xXexX3xX1dxXdxX517xX6xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX104xXfexX1cxX3xX1xXf1xX6dxX3xX104xX37xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX2bxXdxX2dxX1cxX3xX1cxX1xX3f6xX1fxX3xXexX1xXf1xX15dxX3xX1fxX13dxX1cxX3xX1cxX1xX24xX3xX4xX155xX24xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX18axX24xX6xX1cxX7axX3xX1cxX1dxX1xXdxX3f1xX1cxX3xX4xXbcxX24xX7axX3xX1cxX1dxX1xX193xX3xX23xX1axX197xX1cxX1dxXe0xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXf1xX23xX52xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX59xXexX5bxX6xX5xXdxX1dxX1cxX61xX3xX63xX24xX7xXexXdxX68xX52xXaxX12xXa3xX3f6xX1fxX3xXexX19xXf1xX1cxX1dxX3xX4xX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX19xX367xX1cxX1xX3xXbfxX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX6xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX1cxXfexX1fxX3xXdcxXddxX2xX2xX7axX3xX1xX24xX52xXa0xX1cxX3xXa3xX1dxX1xXdxX3xX30xX24xX32xX1cxX3xX101xX13dxX3xXexXb8xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xX1cxX1xXdxX4c8xX24xX3xX1xXf1xX7dxXexX3xX101xX11bxX1cxX1dxX3xX104xXfexX1cxX3xX1xXf1xX6dxX3xX5bxX3xX104xXfexX1cxX3xX1cxX1dxX1xXa0xX7axX3xXcxX499xXcxXcxX3xX1cxX1xX3f6xX1fxX3xX101xX6dxXbxX3xXbcxX1cxX1dxX3xX1cxX1xX24xX3xX4xX155xX24xX3xX1dxXdxX15dxXdxX3xXexX19xX42exX3xX4xX171xX6xX3xX1xX37xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xX367xX1cxX3xX23xX24xX3xXbfxX1xX6dxX4xX1xX3xX4xX140xX3xX1fx148a6xXexX3xXexX7dxXdxX3xX5xX37cxX3xXbfxX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxXe0xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx124c9xX24xXexX1xXf1xX19xXaxX12xXa3xX1dxX1d1xX3xXcxX24xX1e6xX1cxX0xX3bxXbxX12
Ngô Tuấn