Cách chức tất cả các chức vụ của Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương 
Ngày 6/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ hai.
c481xe0c3x12c08xf698x15d01x10716x18361x17128x13228xX7xe195xdeaaxdc2fx13fb1xfcb4xe726xX5x173bcxXax144b3x17a46x14b2fxX4xX1xX3xX4xX1x19151xX4xX3xXex162e4xXexX3xX4xe5caxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX1axX4xX3x1338ex16823xX3xX4x15427xX6xX3xcbcbxfcc1xX3xXexX1x13a79xX3xXcx192a9xcd95xX1xX3xX31x12aadxX3xX34x140f4xX3dxX1xX3x19093xX39x13ed8xX3dx15470xX0x11449xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17762xX10xX6xffc6xXaxX12x1945axX4cx120d8xX41xX3x10252xX4ex172f8xeb46xX3xX5dx144ddxXdxX3xX3dxX4cxX1xf412xX3xX5x1693axX3dxX3xXexX1xX1axX3xf1d8xX3xX34xX6xX3dxX3xX13xX1xX1exXbxX3xX1xX65xX3dxX1xX3xXcx18c85xed87xX3dxX4cxX3xX39xX4axX3dxX4cxX3x13b69xX22xX3dxX4cxX3xf9d7xX1x10a0bxX6xX3xe4a9x13e47xXa4xXa4xX3x15b78xX39x16e46xX4xX3xX2dxX65x16045xX3xX3dxX4cxX65xX41xX3xX5xX65x12904xX3xX2dxXdx13893xX4xX3xXexX1xX1axX3xX1xX6xXdx11cf1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xXafxX60xX41xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xdf4exXex12ab2xX6xX5xXdxX4cxX3dx15d7dxX3xX4xX10xX3dxXexX10xX8fx111e8xXaxX12xX0xXdxXb8xX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX3dxXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXax14d66xXdxX60xXexX1xXedxX3xX68xX2xdb46xXbxXe5xXf5xX3xX1xX10xXdxX4cxX1xXexXedxX3x132eax1145dx15acdxXbxXe5xXf5xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX4exX4exXdxXc6xXa8xX6xXafxX1xX6xXexXdxX3dxX1xXc6xX2dxX3dxX4exX3dxX10xX114xX7xX4ex12169xX2xX14dxX6axX4exX2xX14dxX12axX60xX14dxX2xX6axX11dxX14dxX12axX12cxXexX2xX68xX68xX12bxX5xe407xXe7xXexXexXe5xX2dxX3dxXe7xX14dxX12bxX14dxX2xX12bxX6axX12bxX68xXe7xXa8xX4xX1xXe7xXexXc6x12c15xXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX4xX1xX1axX4xX3xXexX1exXexX3xX4xX22xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX34xX35xX3xXexX1xX39xX3xXcxX3cxX3dxX1xX3xX31xX41xX3xX34xX44xX3dxX1xX3xX48xX39xX4axX3dxX4cxX3xXaxX3xX114xXdxX60xXexX1xX9xXaxX68xX2xX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX4cxX1xXexX9xXaxX12axX12bxX12cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXafxX3dxXaxX12xXcxXafxX65xX3dxX3xX4xX22xX3dxX1xX3xXbxX1xXdx147dfxX3dxX3xX9exX1xX6xXdxX3xXb8x11be9xX4xX3xX5dxX6exXdxX3xX3dxX4cxX1xX74xXc6xX3xX0xX10xXb8xX12x154f4x16e77xX3dxX1xXedxX3xXcxX8fxX35xX3xX48x18d77xX3dxX4cxX4exXcxXcxXa3x156d4xX63x13f85xX0xX4exX10xXb8xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xXafxX60xX41xXaxX12xX34xX90x172a6xXdxX3xX7xX14xX3dxX4cxX6bxX3xX34xX6xX3dxX3xX13xX1xX1exXbxX3xX1xX65xX3dxX1xX3xXcxX8fxX90xX3dxX4cxX3xX39xX4axX3dxX4cxX3xX99xX22xX3dxX4cxX3xX5xX65xXb8xX3xX2dxXdxXbcxX4xX3xXexX20axXdxX3xX1xX6exXdxX3xXexX8fxX39x12625xX3dxX4cxX3xXexX1xX22xXafxX3xX5xX90xeee8xX3dxX3xX2dx152baxX3xXexX44xX3dxX1xX3xX1xX44xX3dxX1xX6bxX3xX9ex14322xXexX3x12e69xX90xX22xX3xXexX1xfc0exX4xX3xX1xXdxXbcxX3dxX3xX9exX2a4xX3xX1xXafxX20axX4xX1xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX8fxXdx16c47xX3dxX3xX9exXdxX3dxX1xX3xXexX2a4xXe7xXe5x16bb4xX3xX1xX6exXdxX6bxX3xXexX65xXdxX3xX4xX1xX35xX3dxX1xX3xX2a7xX90x14cc2xX4xX3xX4cxXdxX6xX6bxX3xe390xX77xX90xX3xXexX39xX3xX4xe4c6xX3dxX4cxX3xXexX8fxX90xX3dxX4cxX3xX1xX20axX3dxX3xX11dxX3xX3dx1265dxXb8xX3xX14dxX12bxX2xX68xXe7xX14dxX12bxX14dxX12bxX3xX2dxX65xX3xX60xX2adxX3xX9exXdxX2a4xX3dxX3xX9exX2a4xX3xX1xXafxX20axX4xX1xX3xX11dxX3xX3dxX306xXb8xX3xX14dxX12bxX14dxX2xXe7xX14dxX12bxX14dxX11dxXc6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xXafxX60xX41xXaxX12xX99x10097xX3dxX4cxX3xX4xX1xX35xX3x10dddxX1xX20axXb8xX3x13da2xXdxX3dxX1xX3xX13xX1xX35xX3dxX1xX6bxX3x1708fxX41xX3xX2dxXdxX201xX3dxX3xX34xX6exX3xX13xX1xX35xX3dxX1xX3xXexX8fxX74xX6bxX3xXcxX1xX31xX3xXexX39xXaaxX3dxX4cxX3xX13xX1xX35xX3dxX1xX3xXbxX1xX31xX3xXexX1xX6xX41xX3xXb8x12162xXexX3xX34xX6exX3xX13xX1xX35xX3dxX1xX3xXexX8fxX74xX3xX2edxXdxX296xX90xX3xX1xX65xX3dxX1xX3xXexX1xX22xXafxX3xX5xX90xX292xX3dxXc6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xXafxX60xX41xXaxX12xX34xX90xX24cxXdxX3xX4xX1xXdxX296xX90xX6bxX3xX34xX6xX3dxX3xX13xX1xX1exXbxX3xX1xX65xX3dxX1xX3xXcxX8fxX90xX3dxX4cxX3xX39xX4axX3dxX4cxX3xX99xX22xX3dxX4cxX3xX5xX65xXb8xX3xX2dxXdxXbcxX4xX3xXexX20axXdxX3xXexX24cxX3xXexX1xX22xXafxX3xX5xX90xX292xX3dxX3xX60xX2adxX3xXexX1xX22xXafxX3xf062xX90xX41xX3xX4xX1xX2a4xX3xX5xX65xXb8xX3xX2dxXdxXbcxX4xX3xX4xX31xX6xX3xX34xX6xX3dxX3xX13xX1xX1exXbxX3xX1xX65xX3dxX1xX3xXcxX8fxX90xX3dxX4cxX3xX39xX4axX3dxX4cxX6bxX3xX34xX6exX3xX13xX1xX35xX3dxX1xX3xXexX8fxX74xX3xX2dxX65xX3xX34xX6xX3dxX3xX34xX35xX3xXexX1xX39xX3xX9exX1xXa0xX6xX3xXa3xXa4xXa4xXa4xXf5xX3xX60xX2adxX3xXexX1xX22xXafxX3xX41bxX90xX41xX3xX4xX1xX2a4xX3xX5xX65xXb8xX3xX2dxXdxXbcxX4xX3xX4xX31xX6xX3xX366xX41xX3xXa8xX6xX3dxX3x102c0xXdxX2c6xXb8xX3xXexX8fxX6xX3xXcxX8fxX90xX3dxX4cxX3xX39xX4axX3dxX4cxX3xX9exX1xXa0xX6xX3xXa3xXa4xXa4xXa4xXc6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xXafxX60xX41xXaxX12xef6exX6xX90xX3xX2edxXa0xX6bxX3xX34xX6xX3dxX3xX13xX1xX1exXbxX3xX1xX65xX3dxX1xX3xXcxX8fxX90xX3dxX4cxX3xX39xX4axX3dxX4cxX3xX99xX22xX3dxX4cxX3xX1xd004xXbxX3xXe5xX10xXb8xX3xXe5xd0b6xXexX6bxX3xXexX1xXdxX3xX1xX65xX3dxX1xX3xX9ex16742xX3xX5xX90xX292xXexX3xX4xX14xX3dxX3xXa8xX6exXc6xX3xX99xX34dxX3dxX4cxX3xX4xX1xX35xX3xX63xX4cxX90xX41x16f8bxX3dxX3xX355xX1x17250xX3xXcxX8fxX4eexX3dxX4cxX6bxX3xXcxX24cxX3dxX4cxX3xX34xX35xX3xXexX1xX39xX3xXexX1xX6xX41xX3xXb8xX396xXexX3xX34xX6exX3xX13xX1xX35xX3dxX1xX3xXexX8fxX74xX3xX4xX1xX31xX3xXexX8fxX44xX6bxX3xX2edxXdxX296xX90xX3xX1xX65xX3dxX1xX3xX4xX1xX39xX4axX3dxX4cxX3xXexX8fxX44xX3dxX1xX3xX5dxX6exXdxX3xX3dxX4cxX1xX74xXc6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xXafxX60xX41xXaxX12xX34xX6xX3dxX3xX13xX1xX1exXbxX3xX1xX65xX3dxX1xX3xXcxX8fxX90xX3dxX4cxX3xX39xX4axX3dxX4cxX3xX99xX22xX3dxX4cxX3xX2edxX2d2xX3xXexX1xX22xXafxX3xX5xX90xX292xX3dxX6bxX3xX9exX2a4xXexX3xX5xX90xX292xX3dxX6bxX3xXa8xXdxX2c6xX90xX3xX2a7xX90xX41xX2a4xXexX6bxX3xX2a7xX90xX41xX2a4xXexX3xX2edxX74xX3dxX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX65xX3dxX1xX3xX9exX504xX3xX5xX90xX292xXexX3xX2edxX34dxX3dxX4cxX3xX4xX1xX35xX3xX22dxX226xX3xX5dxX90xX41xX3xX5dxXafxX65xX3dxX4cxX6bxX3xX3dxX4cxX90xX41xX201xX3dxX3xX366xX41xX3xX2dxXdxX201xX3dxX3xXcxX8fxX90xX3dxX4cxX3xX39xX4axX3dxX4cxX3xX99xX22xX3dxX4cxX3xXa8xe9bexX3dxX4cxX3xX1xX44xX3dxX1xX3xXexX1xX1axX4xX3xX9exX1xX6xXdxX3xXexX8fx1424fxX3xX8fxX6xX3xX9exX1x134c6xXdxX3xX99xX22xX3dxX4cxXf5xX3xXexX1xXdxX3xX1xX65xX3dxX1xX3xX9exX504xX3xX5xX90xX292xXexX3xX2edxX34dxX3dxX4cxX3xX4xX1xX35xX3xXcxX8fxX77xX3dxX3xX22dxX306xX3dxX3xX63xX6xXb8xX6bxX3xX366xX41xX3xX2dxXdxX201xX3dxX3xXcxX8fxX90xX3dxX4cxX3xX39xX4axX3dxX4cxX3xX99xX22xX3dxX4cxX6bxX3xX34xX35xX3xXexX1xX39xX3xXcxX3cxX3dxX1xX3xX31xX41xX6bxX3xXcxX8fxX39xd018xX3dxX4cxX3xX99xXafxX65xX3dxX3xX2edxX20axXdxX3xXa8xXdxX2c6xX90xX3xX41bxX90xX2e5xX4xX3xX1xX6exXdxX3xX9exX1xXa0xX6xX3xXa3xXa4xX22dxX3xXexX3cxX3dxX1xX3xX34xX44xX3dxX1xX3xX48xX39xX4axX3dxX4cxX3xXa8xX623xX3dxX4cxX3xX1xX44xX3dxX1xX3xXexX1xX1axX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX4xX1xX1axX4xX3xXexX1exXexX3xX4xX22xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX2dxX2exX3xXexX8fxXafxX3dxX4cxX3xX99xX22xX3dxX4cxX3xX3dxX1xXdxXbcxXb8xX3xX9ex11195xXedxX3xX14dxX12bxX2xX12bxXe7xX14dxX12bxX2xX11dxX6bxX3xX14dxX12bxX2xX11dxXe7xX14dxX12bxX14dxX12bxX3xX2dxX65xX3xX14dxX12bxX14dxX12bxXe7xX14dxX12bxX14dxX11dxXc6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xXafxX60xX41xXaxX12xX0xXdxXb8xX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xXexX1xX90xXb8xXa8xX3xX60xX1xXdxX60xX10xX3xXdxX13xX10xX3dxXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX114xXdxX60xXexX1xXedxX3xX11dxX12bxX12bxXbxXe5xXf5xX3xX1xX10xXdxX4cxX1xXexXedxX3xX7exX2xX7exXbxXe5xXf5xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX4exX4exXdxXc6xXa8xX6xXafxX1xX6xXexXdxX3dxX1xXc6xX2dxX3dxX4exX3dxX10xX114xX7xX4exX14dxX2xX14dxX6axX4exX2xX12bxX11dxX60xX14dxX2xX12cxX12bxX12cxX2xX12axXexX12cxX163xX12cxX2xX5xX2xXe7xXexX8fxX6xX3dxXe7xX2dxX6xX3dxXe7xX3dxX6xXb8xXc6xX17axXbxX10xX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX4xX1xX1axX4xX3xXexX1exXexX3xX4xX22xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX34xX35xX3xXexX1xX39xX3xXcxX3cxX3dxX1xX3xX31xX41xX3xX34xX44xX3dxX1xX3xX48xX39xX4axX3dxX4cxX3xXaxX3xX114xXdxX60xXexX1xX9xXaxX11dxX12bxX12bxXaxX3xX1xX10xXdxX4cxX1xXexX9xXaxX7exX2xX7exXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX8fxX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX8fxXafxX3dxX4cxX12xXcxXdxX3dxX3xX5xXdxX201xX3dxX3xX2a7xX90xX6xX3dxXedxX0xX4exX7xXexX8fxXafxX3dxX4cxX12xX0xX90xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXe7xXexX1xX90xXb8xXa8xXe7xX6xX3dxX60xXe7xX7xX6xXbxXafxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa3xX10xXb8xX3xXe5xX4f6xXexX6bxX3xXexX1xXdxX3xX1xX65xX3dxX1xX3xX9exX504xX3xX5xX90xX292xXexX3xX4xX14xX4xX3xX5xX2d2xX3dxX1xX3xX2edxX20axXafxX3xXcxX3cxX3dxX1xX3xX31xX41xX6bxX3xf58cxX34xX63xX48xX3xXexX3cxX3dxX1xX3xX34xX44xX3dxX1xX3xX48xX39xX4axX3dxX4cxXaxX3xX1xX8fxX10x17dcbxX9xXaxX4exX4xX1xXdxX3dxX1xXe7xXexX8fxXdxX4exXe5xX10xXb8xXe7xXe5xX10xXexXe7xXexX1xXdxXe7xX1xX6xX3dxX1xXe7xX9exX41xXe7xX5xX90xX6xXexXe7xX4xX6xX4xXe7xX5xX6xX3dxX1xXe7xX60xX6xXafxXe7xXexXdxX3dxX1xXe7xX90xX41xXe7xX90xXa8xX3dxX60xXe7xXexXdxX3dxX1xXe7xXa8xXdxX3dxX1xXe7xX60xX90xXafxX3dxX4cxX4exX14dxX2xX7exX163xX12cxX11dxXc6xX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX4cxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX4exXb8xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX14dxX12bxX4exX3dxX10xX114xX7xX4exX14dxX2xX14dxX12axX4exX2xX12bxX68xX60xX7exX14dxX14dxX14dxX2xX12bxX7exXexX12cxX7exX2xX12bxX2xX5xX12bxXc6xX17axXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX4xX1xX1axX4xX3xXexX1exXexX3xX4xX22xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX34xX35xX3xXexX1xX39xX3xXcxX3cxX3dxX1xX3xX31xX41xX3xX34xX44xX3dxX1xX3xX48xX39xX4axX3dxX4cxX3xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX2dxX12xX0xX7xXexX8fxXafxX3dxX4cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa3xX10xXb8xX3xXe5xX4f6xXexX6bxX3xXexX1xXdxX3xX1xX65xX3dxX1xX3xX9exX504xX3xX5xX90xX292xXexX3xX4xX14xX4xX3xX5xX2d2xX3dxX1xX3xX2edxX20axXafxX3xXcxX3cxX3dxX1xX3xX31xX41xX6bxX3xX8caxX34xX63xX48xX3xXexX3cxX3dxX1xX3xX34xX44xX3dxX1xX3xX48xX39xX4axX3dxX4cxXaxX3xX1xX8fxX10xX8e3xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX3dxX1xXe7xXexX8fxXdxX4exXe5xX10xXb8xXe7xXe5xX10xXexXe7xXexX1xXdxXe7xX1xX6xX3dxX1xXe7xX9exX41xXe7xX5xX90xX6xXexXe7xX4xX6xX4xXe7xX5xX6xX3dxX1xXe7xX60xX6xXafxXe7xXexXdxX3dxX1xXe7xX90xX41xXe7xX90xXa8xX3dxX60xXe7xXexXdxX3dxX1xXe7xXa8xXdxX3dxX1xXe7xX60xX90xXafxX3dxX4cxX4exX14dxX2xX7exX163xX12cxX11dxXc6xX1xXexXb8xXaxX12xXa3xX10xXb8xX3xXe5xX4f6xXexX6bxX3xXexX1xXdxX3xX1xX65xX3dxX1xX3xX9exX504xX3xX5xX90xX292xXexX3xX4xX14xX4xX3xX5xX2d2xX3dxX1xX3xX2edxX20axXafxX3xXcxX3cxX3dxX1xX3xX31xX41xX6bxX3xX8caxX34xX63xX48xX3xXexX3cxX3dxX1xX3xX34xX44xX3dxX1xX3xX48xX39xX4axX3dxX4cxX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX8fxXafxX3dxX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX366xX41xX3xXa8xX6xX3dxX3xX494xXdxX2c6xXb8xX3xXexX8fxX6xX3xXcxX8fxX90xX3dxX4cxX3xX39xX4axX3dxX4cxX3xX2edxX296xX3xX3dxX4cxX1xX74xX3xXe5xX10xXb8xX3xXe5xX4f6xXexX6bxX3xXexX1xXdxX3xX1xX65xX3dxX1xX3xX9exX504xX3xX5xX90xX292xXexX3xX34xX6xX3dxX3xXcxX1xX39xX287xX3dxX4cxX3xX2dxX2exX3xXcxX3cxX3dxX1xX3xX31xX41xX3xX34xX44xX3dxX1xX3xX48xX39xX4axX3dxX4cxX3xX3dxX1xXdxXbcxXb8xX3xX9exX70exX3xX14dxX12bxX2xX11dxXe7xX14dxX12bxX14dxX12bxX6bxX3xX34xX6xX3dxX3xX4xX14xX3dxX3xX7xX2adxX3xX2edxX22xX3dxX4cxX3xX366xX41xX3xXa8xX6xX3dxX3xX63xX1xfa3axX3dxX3xX60xXb69xX3dxX3xXexX3cxX3dxX1xX3xX3dxX1xXdxXbcxXb8xX3xX9exX70exX3xX14dxX12bxX2xX68xXe7xX14dxX12bxX14dxX2xX3xX2dxX65xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX14xX3xX3dxX1xXb69xX3dxX3xX5xXdxX201xX3dxX3xX2a7xX90xX6xX3dxXc6xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX2dxX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xXexX1exXexX3xX4xX22xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX2dxX2exX3xXexX8fxXafxX3dxX4cxX3xX99xX22xX3dxX4cxX3xX2edxX2e5xXdxX3xX2dxXaaxXdxX3xXcxX1xXdxX2a4xX90xX3xXexX39xXaaxX3dxX4cxX3xXcxX8fxX77xX3dxX3xX22dxX306xX3dxX3xXcxX65xXdxXaxX3xX1xX8fxX10xX8e3xX9xXaxX4exXe5xX6xX41xXe7xX60xX90xX3dxX4cxXe7xX60xX6xX3dxX4cxX4exX4xX6xX4xX1xXe7xXexX6xXexXe7xX4xX6xXe7xX4xX1xX90xX4xXe7xX2dxX90xXe7xXexX8fxXafxX3dxX4cxXe7xX60xX6xX3dxX4cxXe7xX60xXafxXdxXe7xX2dxXafxXdxXe7xXexX1xXdxX10xX90xXe7xXexX90xXafxX3dxX4cxXe7xXexX8fxX6xX3dxXe7xX2dxX6xX3dxXe7xXexX6xXdxX4exX14dxX2xX14dxX12axX6axX11dxXc6xX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX4cxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX4exXb8xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX14dxX12bxX4exX3dxX10xX114xX7xX4exX14dxX2xX14dxX2xX4exX2xX14dxX12cxX60xX14dxX2xX6axX11dxX12axX2xX12bxXexX2xX2xX12bxX163xX5xX2xXc6xX17axXbxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX4xX1xX1axX4xX3xXexX1exXexX3xX4xX22xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX6xX3xX34xX35xX3xXexX1xX39xX3xXcxX3cxX3dxX1xX3xX31xX41xX3xX34xX44xX3dxX1xX3xX48xX39xX4axX3dxX4cxX3xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX2dxX12xX0xX7xXexX8fxXafxX3dxX4cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xXexX1exXexX3xX4xX22xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX2dxX2exX3xXexX8fxXafxX3dxX4cxX3xX99xX22xX3dxX4cxX3xX2edxX2e5xXdxX3xX2dxXaaxXdxX3xXcxX1xXdxX2a4xX90xX3xXexX39xXaaxX3dxX4cxX3xXcxX8fxX77xX3dxX3xX22dxX306xX3dxX3xXcxX65xXdxXaxX3xX1xX8fxX10xX8e3xX9xXaxX4exXe5xX6xX41xXe7xX60xX90xX3dxX4cxXe7xX60xX6xX3dxX4cxX4exX4xX6xX4xX1xXe7xXexX6xXexXe7xX4xX6xXe7xX4xX1xX90xX4xXe7xX2dxX90xXe7xXexX8fxXafxX3dxX4cxXe7xX60xX6xX3dxX4cxXe7xX60xXafxXdxXe7xX2dxXafxXdxXe7xXexX1xXdxX10xX90xXe7xXexX90xXafxX3dxX4cxXe7xXexX8fxX6xX3dxXe7xX2dxX6xX3dxXe7xXexX6xXdxX4exX14dxX2xX14dxX12axX6axX11dxXc6xX1xXexXb8xXaxX12xX13xX14xX4xX1xX3xXexX1exXexX3xX4xX22xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX2dxX2exX3xXexX8fxXafxX3dxX4cxX3xX99xX22xX3dxX4cxX3xX2edxX2e5xXdxX3xX2dxXaaxXdxX3xXcxX1xXdxX2a4xX90xX3xXexX39xXaaxX3dxX4cxX3xXcxX8fxX77xX3dxX3xX22dxX306xX3dxX3xXcxX65xXdxX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX8fxXafxX3dxX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX34xX6xX3dxX3xX34xX35xX3xXexX1xX39xX3xX2a7xX90xX41xX2a4xXexX3xX2edxX74xX3dxX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX65xX3dxX1xX3xX9exX504xX3xX5xX90xX292xXexX3xXcxX1xXdxX2a4xX90xX3xXexX39xXaaxX3dxX4cxX3xXcxX8fxX77xX3dxX3xX22dxX306xX3dxX3xXcxX65xXdxX3xXa8xX623xX3dxX4cxX3xX1xX44xX3dxX1xX3xXexX1xX1axX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX4xX1xX1axX4xX3xXexX1exXexX3xX4xX22xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX2dxX2exX3xXexX8fxXafxX3dxX4cxX3xX99xX22xX3dxX4cxX3xX4xX31xX6xX3xX14dxX3xX3dxX1xXdxXbcxXb8xX3xX9exX70exX3xX14dxX12bxX2xX11dxX3xXe7xX3xX14dxX12bxX14dxX12bxX3xX2dxX65xX3xX14dxX12bxX14dxX12bxX3xXe7xX3xX14dxX12bxX14dxX11dxXc6xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX2dxX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX90xX5xX12xX0xX60xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8fxXaxX12xX0xX4exX60xXdxX2dxX12xX0xX4exX60xXdxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4c7xXafxX90xX8fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXafxX3xX22dxXdxX10xXexX3dxX6xXb8xXbxX5xX90xX7xX0xX4exXbxX12