Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc Tết cổ truyền Bunpimay
(Baohatinh.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh dẫn đầu vừa sang thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh Bô-ly-khăm-xay và tỉnh Khăm-muộn.
4327x823ex646bx7a4bx95ebx8cbbx689ex8925x58a7xX7x8e87xce95xb8cax5de7x5c56x5dd5xX5x9b25xXaxa724x8587x4adexca57xX1xX3x765dxbbedx74adxX3xXexa614xX15xX1xX3xa50axa9a2xX3xXcx4bdcxX15xX1xX3xX4xX1x7189xX4xX3xXcx536exXexX3xX4xb9a6xX3xXex46b3x9086x8574x760cxX15xX3xa67cxX37xX15xXbxXdx502dxX6xX38xX0xae36xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6x8228xXaxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10x5c98xXex727dxX6xX5xXdx7812xX15x8c26xX3xb6e4xX37xX7xXexXdxc3a8xX38xacccxXaxX12xb842xX1x9827xX15xX3xX57x70fexXbxX3xXcxX2fxXexX3xX4xX33xX3xXexX36xX37xX38xX39xX15xX3xX3cxX37xX15xXbxXdxX41xX6xX38xX3xX4x6a58xX6xX3xX15xX1xX79xX15xX3xX57xX79xX15xX3xX4x8181xX4xX3x9044xc44axX3xXexXa9xX4xX3xX13xX22xX1ax71e4xX3xX18xX1axX22xX15xX3xX18xX19xXdxX3xXa8xXdx7387xX37xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1xX3xX57xX1axX3xXcxX36x7a99xc468xX15xX69xX3xXa8xX6xX15xX3x77b1xX79xX15xX3x8506xbedaxX15xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xX98xX38xX3x47d1xX1xX6xX15xX3x8af8xX6xX1axX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX57x4cf8xX15xX3xX18x452dxX37xX3xXe1x7955xX6xX3xX7xX6xX15xX69xX3xXexX1xc097xX41xXb2xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xXexX2fxXexX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX3cx8a8dxX65xX5xX38xX65x4477xX1xX10fxX41xX65xX63xX6xX38xX3xXe1xX22xX3xXexX1dxX15xX1xX3x7fadxX1xX10fxX41xX65xX41xX37xXa9xX15x52a3xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX69xX15xX6bxX3xX6dxX37xX7xXexXdxX72xX38xX74xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX1axX57xX38xXaxX12xXcxX36xX1axX15xX69xX3xX130xX1xX12bxX15xX69xX3xX130xX1xa8b7xX3xXe1xX37xXdxX3xXe1xaaadxX3xXe1xX22xX3xXexX1x7792xX41xX3xX18xXd4x6c68xX41xX3xXex5cf1xX15xX1xX3xX4xb9e0xX41xX3xX6xX15xX1xX3xX10xX41xXb2xX3xXexX1xX6xX38xX3xX41xb2b9xXexX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xXb2xX3xXcxX36xXd4xXd5xX15xX69xX3xXa8xX6xX15xX3xXddxX79xX15xX3xXe1xXe2xX15xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xX98xX38xX3xXedxX1xX6xX15xX3xXf2xX6xX1axX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69x9b87xXdxX3xX5x89daxXdxX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX41xX105xX15xX69xX3xXexa77bxXexX3xX18x4ff0xXbxX3xX15xX1x5b65xXexX3xX18xX2fxX15xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xXe1xX22xX3xX15xX1xX79xX15xX3xX57xX79xX15xX3xX4xXa5xX4xX3xXa8xXa9xX3xXexXa9xX4xX3xX13xX22xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX3cxX12bxX65xX5xX38xX65xX130xX1xX10fxX41xX65xX63xX6xX38xXb2xX3xX141xX1xX10fxX41xX65xX41xX37xXa9xX15xX3xX15xX1xX79xX15xX3xX57xX7dxXbxX3xXexX2fxXexX3xX4xX33xX3xXexX36xX37xX38xX39xX15xX3xX4xX98xX6xX3xX57xX79xX15xX3xXexXa9xX4xX74xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX41xX207xXdxX3xb963xX37xX6xX15xX3xX1x5162xX3xX1xa0bdxX37xX3xX15xX69xX1xX7dxX3xXexX36xX37xX38xX39xX15xX3xXexX1xX207xX15xX69xXb2xX3xX28cxX37xX6xX15xX3xX1xX292xX3xX18xX1b8xX4xX3xXa8xXdxX292xXexX3xX69xXdxX295xX6xX3x95dcxX3xX15xXd4xabf8xX4xX3x7ad3xXdxX292xXexX65xX13xX22xX1axXb2xX3xX69xXdxX295xX6xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1xX3xXe1xX22xX3xX3cxX12bxX65xX5xX38xX65xX130xX1xX10fxX41xX65xX63xX6xX38xXb2xX3xX141xX1xX10fxX41xX65xX41xX37xXa9xX15xX3xX18xXd4xX19exX4xX3xXe1xX37xX15xX3xX18xX199xXbxX3xXa8xX39xX15xX3xX4xX1xX1b8xXexX3xXe1xX22xX3xX1xX19exXbxX3xXexXa5xX4xX3xXbxX1xXa5xXexX3xXexX36xXdxXbfxX15xX3xXexX36xX1axX15xX69xX3xXexX1xX1f9xXdxX3xX69xXdxX6xX15xX3xXexX2c5xXdxX14axX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xXa8xX5xX10xX3x7c4axXdxX57xXexX1xX9xXaxX2c1xcb28xX34fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX69xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX15xX69xX9xXaxX2xXaxX3xXa8xX1axX36xX57xX10xX36xX9xXaxX34fxXaxX3xX6xX5xXdxX69xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX36xXaxX12xX0xXexXa8xX1axX57xX38xX12xX0xXexX36xX12xX0xXexX57xX12xX0xX6xX3xX1xX36xX10xX72xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX41xX69xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX14axXa8xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX14axXe1xX15xX45xX15xX10xX347xX7xX45xX2x9669xX2xc0d6xX45xX2xX34fxX3c8xX57xX2xX34fxX3caxX34fxX34fxX34fxXexa590xX3c8x55fdxX2c1x5f87xX5xX34fxX14axX6dxXbxX69xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1ax6bddxX41xX6xX69xX10xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX36xX12xX0xXexX36xX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12x7440xX1axX22xX15xX3xX18xX19xXdxX3xXa8xXdxXbfxX37xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1xX3xXexX1xX10fxX41xX3xXe1xX22xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xXexX2fxXexX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX3cxX12bxX65xX5xX38xX65xX130xX1xX10fxX41xX65xX63xX6xX38xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX36xX12xX0xX45xXexXa8xX1axX57xX38xX12xX0xX45xXexX6xXa8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX69xX15xX6bxX3xX6dxX37xX7xXexXdxX72xX38xX74xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX1axX57xX38xXaxX12xXcxX19xXdxX3xXa8xX37xX33xXdxX3xXexXdxX2fxXbxXb2xX3xX3cxX18bxX3xXexX1xXd4xXb2xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xXexX36xXd4xX1f9xX15xX69xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX3cxX12bxX65xX5xX38xX65xX130xX1xX10fxX41xX65xX63xX6xX38xX3xXe1xX22xX3xX141xX1xX10fxX41xX65xX41xX37xXa9xX15xX3xX4xX1xX79xX15xX3xXexX1xX22xX15xX1xX3xX4xX1a7xX41xX3x930exX15xX3xX15xX1xX295xX15xX69xX3xXexX1a2xX15xX1xX3xX4xX1a7xX41xX3xX18xX1b8xX4xX3xXa8xXdxX292xXexX3xX41xX22xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXe1xX22xX3xX15xX1xX79xX15xX3xX57xX79xX15xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1xX3xX18xX14xX3xX57xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX15xX1xX79xX15xX3xX57xX79xX15xX3xX4xXa5xX4xX3xXa8xXa9xX3xXexXa9xX4xX3xX13xX22xX1axX3xXexX1xX1f9xXdxX3xX69xXdxX6xX15xX3xX28cxX37xX6xX14axX3xX41fx93ccxX15xX69xX3xXexX1xX1f9xXdxXb2xX3xX130xX1xb36dxX15xX69xX3xX18xX7dxX15xX1xX3xX41fxX1a7xX15xX69xXb2xX3xX77xX1xX22xX3xX15xXd4xX2c5xX4xX3xXe1xX22xX3xX15xX1xX79xX15xX3xX57xX79xX15xX3xX4xXa5xX4xX3xXa8xXa9xX3xXexXa9xX4xX3xX13xX22xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX3cxX12bxX65xX5xX38xX65xX130xX1xX10fxX41xX65xX63xX6xX38xXb2xX3xX141xX1xX10fxX41xX65xX41xX37xXa9xX15xX3xX7x4c27xX3xX5xX22xX41xX3xX1xX2fxXexX3xX7x62c5xX4xX3xX41xX1a2xX15xX1xX3xX69xXdxX295xX3xX69xX1a2xX15xX3xXe1xX22xX3xXe1xX37xX15xX3xX18xX199xXbxX3xX4xX1xX1axX3xX41xX207xXdxX3xX28cxX37xX6xX15xX3xX1xX292xX3xX18xX1axX22xX15xX3xX130xX2fxXexX3xX18xX1b8xX4xX3xXa8xXdxX292xXexX3xX2c8xXdxX292xXexX3xX77xX6xX41xX3xX65xX3xX13xX22xX1axXb2xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1xX3xXe1xX22xX3xX3cxX12bxX65xX5xX38xX65xX130xX1xX10fxX41xX65xX63xX6xX38xXb2xX3xX141xX1xX10fxX41xX65xX41xX37xXa9xX15xX3xX41xX14xXdxX3xX41xX14xXdxX3xX63xX6xX15xX1xX3xXexXd4xX506xXdxXb2xX3xX18xX1f9xXdxX3xX18xX1f9xXdxX3xXa8xX39xX15xX3xXe1xX295xX15xX69xX14axX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX69xX15xX6bxX3xX6dxX37xX7xXexXdxX72xX38xX74xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX1axX57xX38xXaxX12xXf2x5a31xX15xX69xX3xXexX36xX1axX15xX69xX3xX4xX1xX37xX38xX2fxX15xX3xX4xX12bxX15xX69xX3xXexXa5xX4xXb2xX3xX18xX1axX22xX15xX3xX18xX19xXdxX3xXa8xXdxXbfxX37xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1xX3xX18xX14xX3xX18xX2fxX15xX3xXexX1xX10fxX41xXb2xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xXexX2fxXexX3xXe1xX22xX3xXexX1b8xX15xX69xX3xX28cxX37xX22xX3xX4xX1xX1axX3xX4xXa5xX15xX3xXa8xXa9xX3xX41fxXa9xXdxX3xcbc6xX37xX38xX3xXexXe2xXbxX3xX1xX22xXdxX3xX4xX207xXexX3xX5xXdxX292xXexX3xX7x8608xX3x6877xX3cxXf2xX21xX3xX714xX37xX79xX15xX3xX7xb7d0xX3xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1x63f6xX3xXe1xX22xX3xX69xXdxXa5xX1axX3xXe1xXdx5e61xX15xXb2xX3xX1x7e6bxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX36xXd4xX1f9xX15xX69xX3x521dxX101xX41xX3xX15xX1axX15xXb2xX3xXcxXdxXbfxX37xX3xX1xX751xX4xX3xX1xX295xX37xX3xX15xX69xX1xX7dxX3xX13xX22xX1axX3xX65xX2c8xXdxX292xXexX3xXexX19xXdxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX3cxX12bxX65xX5xX38xX65xX130xX1xX10fxX41xX65xX63xX6xX38xX14axX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5b48xX37xXexX1xX1axX36xXaxX12xXedxX14axX2c8xX0xX45xXbxX12
P.V