Đấu giá 25 siêu xe của phó tổng thống châu Phi
Dàn siêu xe 27 triệu USD của Teodorin Nguema Obiang, phó tổng thống Guinea Xích đạo, được đấu giá sau cuộc điều tra rửa tiền.
7356xfa41x12ce0x10f2dx114acx111dbxfdaax960fx13d9fxX7x13421xab30xcce8x121e9x11bb2xc12cxX5xc675xXax108aaxc682x1271exfb34xX3xdc27xXdxf308xX3x9b70x935exX3xX7xXdxf3a3xX15xX3x7ef4xX10xX3xX4xf32exX6xX3xXbxX1x125fbxX3xXex1242bx132aexX17xX3xXexX1x1067dxX30xX17xX3xX4xX1xbd76xX15xX3x83ffxX1xXdxX0xf0d1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa7c5xX10xX6x107a8xXaxX12xc7e9xa8eexX30xX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xX1bx104d1xX3xXex8f41xXdx109daxX15xX3xa6e0xfae6xX57xX3xX4xX27xX6xX3xXcxX10x11fa3xX54xX76xX67xXdxX30xX3xa86axX17xX15xX10xe44exX6xX3xa364x13bdbxXdxX6xX30xX17xef26xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX2fxX30xX17xX3xXexX1xX35xX30xX17xX3xbdbbxX15xXdxX30xX10xX6xX3xaba5x984bxX4xX1xX3x124b0xe0c3xX76xX8axX3xXa7xb809xf9a5xX4xX3xXa7xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX7xX6xX15xX3xX4xX15x107c4xX4xX3xXa7xXdx9bb6xX15xX3xXexX67xX6xX3xX67xd804xX6xX3xXexXdxXc4xX30x9dc6xX0xX42xXbxX12xX0xX6xX67xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX76xX30xXexX10xX30xXex8d5axX54xX10xXexX6xXdxX5xX3x82f2xX4xe91cxXefxX54xX10xXexX6xXdxX5xX3xeac8xXdxX54xXexX1xXefxX4xX76xX81xX81xX76xX30xX3xX85xX5xX76xX4xXf9xXefxX6xX54xX7xXefxX4xX76xX30xX30xX10xX4xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxced0xX76xX54x74eaxXaxX12xX1bxX1cxX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xXexX1xX15xXbfxX4xX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xXadx1243fxX30xX17xX3xX1xXdxX69xX15xX3xX30xX1xXadxX3x8e81xX6xX81xX85xX76xX67xX17xX1xXdxX30xXdxX8axX3x1026bxX10xX67xX67xX6xX67xXdxX8axX3xX12dxX10xX30xXexX5xX10xX130xX3xb2d4xX58xX3xff12xX76xX5xX5xX7xX3xX179xX76xX130xX4xX10xX3xXa7xXadxXaexX4xX3xX12dxX76xX30xX1xX6xX81xX7xX3xXa7xXadxX6xX3xX67xX6xX3xXa7xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3x802cxX3xX81xXbfxXexX3xX4xX3bxX15xX3xX5xXa8xX4xX3xX85xXbfxX3xX17xX76xX5xXf7xX3xX17xb552xX30xX3xXexX1xX27xX3xXa7xd88cxX3xX9bxX10xX30xX10xX176xX6xX3xX1xX1c0xX81xX3xX1bxe045xX42xX1cexXd3xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX76xX54xX130xXaxX12xX6dxX35xX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xX30xX58xX130xX3xX85x1045exX3xX17xXdxe6cbxXdxX3xX4xX1xd87fxX4xX3xXcxX1xe926xX130xX3xX6dx12ee2xX3xXexX1f7xX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xXexX67xX76xX30xX17xX3xX4xX15xXbfxX4xX3xXa7xXdxXc4xX15xX3xXexX67xX6xX3xXcxX10xX76xX54xX76xX67xXdxX30xX3xX7dxX17xX15xX10xX81xX6xX3xX84xX85xXdxX6xX30xX17xX8axX3xX1cxX2xX3xXexX15xX2fxXdxX8axX3xXbxX1xX2cxX3xXexX2fxX30xX17xX3xXexX1xX35xX30xX17xX3xX30xXadxX1fbxX4xX3xbb33xXbfxX30xX17xX3xX1x116aexX6xX3xX9bxX15xXdxX30xX10xX6xX3xXa2xXa3xX4xX1xX3xXa7xXa8xX76xXd3xX3x8a6bxX30xX17xX3xX5xX58xX3xX4xX76xX30xX3xXexX67xX6xXdxX3xX4xX27xX6xX3xXcxX10xX76xX54xX76xX67xX76xX3xX84xX85xXdxX6xX30xX17xX3xX7dxX17xX15xX10xX81xX6xX8axX3xX30xX17xXadxd732xXdxX3xX17xXdx74b7xX3xX4xX1xX200xX4xX3xXcxX2fxX30xX17xX3xXexX1xX35xX30xX17xX3xd110xX15xX35xX4xX3xX17xXdxX6xX3xXcxX3bxX130xX3xX3exX1xXdxX3xX30xX58xX130xX3xX7xX15xX35xXexX3x96b1xc331xX3xX30xeac1xX81xX3xX30xX6xX130xXd3xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7dxX76xX67xX81xX6xX5xX3xXbxX25dxX10xX30xXexX10xX67xXaxX12xX0xXdxX81xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25dxX10xX30xXexX10xX67xXaxX3xX7xXexX130xX5xX10xX9xXaxX102xXdxX54xXexX1xe09dxX3x10decxX2xX1cxXbxX23x11ee4xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX320xX3xX2d6xX2xX2d7xXbxX23xX327xXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX320xX42xX42xXdxXd3xX85xX6xX76xX1xX6xXexXdxX30xX1xXd3xX176xX30xX42xX30xX10xX102xX7xX42xX2xX1cex12909xX1cexX42xX2xX2d7x140d3xX54xX2xX2xX2d7xX2xX322xX2xX35bxXexX64xX2xX360xX322xX5xX2xX2d7xcc89xX6xXd3x122adxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xX4xX27xX6xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX2fxX30xX17xX3xXexX1xX35xX30xX17xX3xX4xX1xX3bxX15xX3xX3exX1xXdxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25dxX6xXbxXexXdxX76xX30xXaxX12xed8fxXbfxXexX3xXbxX1xX1b8xX30xX3xXexX67xX76xX30xX17xX3xX54xX58xX30xX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xX4xX27xX6xX3xXcxX10xX76xX54xX76xX67xXdxX30xX3xX7dxX17xX15xX10xX81xX6xX3xX84xX85xXdxX6xX30xX17xX3xXa7xXadxXaexX4xX3xXa7xXadxX6xX3xX67xX6xX3xXa7xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1a1xX3xXcxX1xX205xX130xX3xX6dxX209xX3xX1xX1c0xX81xX3xX1bxX1cexX42xX1cexXd3xX3xabd8xX30xX1xX320xX3xX0xX10xX81xX12xX179xX10xX15xXexX10xX67xX7xX0xX42xX10xX81xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX76xX54xX130xXaxX12xX3c8xXbfxXexX3xX4xX1xXdxea78xX4xX3xX158xX6xX81xX85xX76xX67xX17xX1xXdxX30xXdxX3x1018dxX10xX30xX10xX30xX76xX3xX179xX76xX6xX54xX7xXexX10xX67xX3xX1bxX2d7xX2xX2d6xX3xX81xX58xX15xX3xXexX67x9e1axX30xX17xX3xXexX67xX76xX30xX17xX3xX85xXbfxX3xX7xXadxX15xX3xXexff08xXbxX3xXexX67xX20xX30xX3xXa7xXadxXaexX4xX3xX85xX19xX30xX3xX176xX1fbxXdxX3xX17xXdxX19xX3xX360xX8axX35bxX3xXexX67xXdxX69xX15xX3xX6cxX6dxX57xX3xX4xX1xX76xX3xX81xXbfxXexX3xX30xX17xXadxX2a5xXdxX3xX81xX15xX6xX3xX17xXdxX14xX15xX3xXexX20xX30xXd3xX3xX13xX3bxX130xX3xX5xX58xX3xX81xX200xX4xX3xXexXdxXc4xX30xX3xXf9xb068xX3xX5xX205xX4xX3xX81xX1fbxXdxX3xXa7xX35xXdxX3xX176xX1fbxXdxX3xX81xXbfxXexX3xX4xX1xXdxX457xX4xX3xX158xX6xX81xX85xX76xX67xX17xX1xXdxX30xXdxX3xXa7xXadxXaexX4xX3xXa7xXadxX6xX3xX67xX6xX3xXa7xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX176xX58xX3xX4xX6xX76xX3xX17xX14xXbxX3xX67xXadxae17xXdxX3xX7xX76xX3xX176xX1fbxXdxX3xX81xX200xX4xX3xXadxX1fbxX4xX3xXexXa3xX30xX1xX3xX85xX6xX30xX3xXa7xX1b8xX15xX3xX4xX27xX6xX3xX30xX1xX58xX3xXa7xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX12dxX76xX30xX1xX6xX81xX7xXd3xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX76xX54xX130xXaxX12xX3c8xXbfxXexX3xX4xX1xXdxX457xX4xX3x1158bxX7xXexX76xX30xX3xX3c8xX6xX67xXexXdxX30xX3xX84xX30xX10xX371xX64xX64xX3xX25dxX76xX15xXbxX10xX8axX3xXa7xXadxXaexX4xX3xX81xX1c0xX3xXex7984xX3xX30xX1xXadxX3xX81xXbfxXexX3xecdaxXexX58xX15xX3xXexX20xX30xX3xX5xXccxX6xe9adxX8axX3xX4xda70xX30xX17xX3xXex109a7xX81xX3xXa7xXadxXaexX4xX3xX4xX1xX27xX3xX30xX1xX3bxX30xX3xX81xX1fbxXdxX3xX176xX1fbxXdxX3xX17xXdxX19xX3xX2xX8axX1cxX3xXexX67xXdxX69xX15xX3xX6cxX6dxX57xXd3xX3xXcxX1xX10xX76xX3xXexX1x84d2xX6xX3xXexX1xX15xX493xX30xX3xX4xX27xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1c0xX30xX17xX3xXexX35xX3xX176xXdxX20xX30xX8axX3xXf9xX1xX76xX5aaxX30xX17xX3xX1bxX35bxX3xXexX67xXdxX69xX15xX3xX6cxX6dxX57xX3xXexX1xX15xX3xXa7xXadxXaexX4xX3xXexb37cxX3xX4xX15xXbfxX4xX3xXa7xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX7xdea1xX3xX54x96e1xX30xX17xX3xX176xX58xX76xX3xX4xX19xX4xX3xX54x12124xX3xX19xX30xX3xX23x1305bxX3xX1xXbfxXdxX3xX1a1xX3xX9bxX15xXdxX30xX10xX6xX3xXa2xXa3xX4xX1xX3xXa7xXa8xX76xX8axX3xX30xX14bxXdxX3xX30xX17xXadxX2a5xXdxX3xX54xX3bxX30xX3xXa7xX6xX30xX17xX3xX7xX35xX30xX17xX3xXexX67xX76xX30xX17xX3xX4xX5aaxX30xX1xX3xXa7xX2cxXdxX3xX30xX17xX1xa6f6xX76xXd3xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX76xX54xX130xXaxX12xX5b4xX7dxX1xX2aaxX30xX17xX3xX4xX1xXdxX457xX4xX3xX23xX10xX3xX30xX58xX130xX3xX7xX649xX3xX176xXdxX20xX30xX3xX30xX17x8e0axX4xX3xX2bcxX15xe5cexX3xX4xX1xX76xX3xX85xX14xXexX3xXf9xedaexX3xX85xXbfxX3xX7xXadxX15xX3xXexX493xXbxX3xX30xX58xX76xX8axX3xX30xX1xXadxX30xX17xX3xXa7x8f0axX3xX4xX2cxX3xXexX14xXexX3xX4xX5aaxX3xX4xX1x1122bxX30xX17xX3xX4xX64cxX30xX17xX3xX81xXbfxXexX3xX5xX1b8xX30xX3xXexX1xX5c9xX3xXexX1xX659xX4xX3xX7xX659xX3xX67xX14xXexX3xXa7xee67xX4xX3xX85xXdxX69xXexX5c0xX8axX3xX158xX130xX30xX30xXdxX10xX3xX165xX6xX67xX67xX6xX30xXexX8axX3xX30xX1xX3bxX30xX3xX176xXdxX20xX30xX3xX85xX19xX76xX3xX4xX1xXa3xX3xX4xX27xX6xX3xX30xX1xX58xX3xXexX2fxX3xX4xX1xX200xX4xX3xXa7xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX12dxX76xX30xX1xX6xX81xX7xX8axX3xX30xX2cxXdxXd3xX3xXcxX1xX10xX76xX3xX85xX58xX3xX165xX6xX67xX67xX6xX30xXexX8axX3xX54xX58xX30xX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xXa7xX65fxX3xXexX1xX15xX3xX1xX70fxXexX3xX4xX19xX4xX3xX30xX1xX58xX3xX7xXadxX15xX3xXexX1b8xX81xX3xXexX639xX3xXf9xX1xX481xXbxX3xXexX1xX457xX3xX17xXdxX1fbxXdxX8axX3xX30xX1xXdxXc4xX15xX3xX30xX1xX14xXexX3xX5xX58xX3xX4xX1xX3bxX15xX3xdf16xX15xXd3xX3xX3c8xXbfxXexX3xX7xX35xX3xX4xX1xXdxX457xX4xX3xXa7xX65fxX3xXa7xXadxXaexX4xX3xX81xXbfxXexX3xX30xX1xX58xX3xX7xXadxX15xX3xXexX1b8xX81xX3xX1a1xX3xX57xX15xX85xX6xXdxX3xX81xX15xX6xX3xX5xXa8xXdxXd3xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX76xX54xX130xX3xXbxX25dxX10xX30xXexX10xX67xXaxX12xX0xXdxX81xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25dxX10xX30xXexX10xX67xXaxX3xX7xXexX130xX5xX10xX9xXaxX102xXdxX54xXexX1xX320xX3xX322xX2xX1cxXbxX23xX327xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX320xX3xX2d6xX2xX2d7xXbxX23xX327xXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX320xX42xX42xXdxXd3xX85xX6xX76xX1xX6xXexXdxX30xX1xXd3xX176xX30xX42xX30xX10xX102xX7xX42xX2xX1cexX35bxX1cexX42xX2xX2d7xX360xX54xX2xX2xX2d7xX2xX64xX2xX2d7xXexX2d6xX1cexX1cexX35bxX5xX35bxX371xX85xXd3xX374xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xX4xX27xX6xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX2fxX30xX17xX3xXexX1xX35xX30xX17xX3xX4xX1xX3bxX15xX3xX3exX1xXdxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25dxX6xXbxXexXdxX76xX30xXaxX12xX25dxX1xXdxX457xX4xX3xX158xX6xX81xX85xX76xX67xX17xX1xXdxX30xXdxX3xX466xX10xX30xX10xX30xX76xX3xX179xX76xX6xX54xX7xXexX10xX67xX8axX3xX81xXbfxXexX3xXexX67xX76xX30xX17xX3xX30xX1xX2aaxX30xX17xX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xX4xX27xX6xX3xXcxX10xX76xX54xX76xX67xXdxX30xX3xX7dxX17xX15xX10xX81xX6xX3xX84xX85xXdxX6xX30xX17xX3xXa7xXadxXaexX4xX3xXa7xXadxX6xX3xX67xX6xX3xXa7xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1a1xX3xXcxX1xX205xX130xX3xX6dxX209xX3xX1xX1c0xX81xX3xX1bxX1cexX42xX1cexXd3xX3xX426xX30xX1xX320xX3xX0xX10xX81xX12xX179xX10xX15xXexX10xX67xX7xX0xX42xX10xX81xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX76xX54xX130xXaxX12xX84xX85xXdxX6xX30xX17xX3xXexX639xX30xX17xX3xX5xX58xX3xX4xX35xX3xX176xX14xX30xX3xXexX2fxX30xX17xX3xXexX1xX35xX30xX17xX3xX176xX58xX3xX17xXdxX2aaxX3xX4xX1xX200xX4xX3xX12dxXbfxX3xXexX67xXadxX1a1xX30xX17xX3xX7dxX1c0xX30xX17xX3xX30xX17xX1xXdxX69xXbxX8axX3xXexX67xXadxX1fbxX4xX3xXf9xX1xXdxX3xXa7xXadxXaexX4xX3xX85xX2fxX3xX30xX1xXdxX69xX81xX3xX5xX58xX81xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX2fxX30xX17xX3xXexX1xX35xX30xX17xX3xX176xX58xX76xX3xX30xX2daxX81xX3xX1bxX2d7xX2xX1bxX3xX176xX58xX3xXa7xXadxXaexX4xX3xX23xX10xX81xX3xX5xX58xX3xX5xX65fxX30xX1xX3xXa7xXa8xX76xX3xXf9xX457xX3xX30xX1xXdxX69xX81xX3xX4xX27xX6xX3xX9bxX15xXdxX30xX10xX6xX3xXa2xXa3xX4xX1xX3xXa7xXa8xX76xXd3xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX76xX54xX130xXaxX12xXcxX15xX130xX3xX30xX1xXdxX20xX30xX8axX3xX3exX1xX2cxX3xXexX2fxX30xX17xX3xXexX1xX35xX30xX17xX3xX9bxX15xXdxX30xX10xX6xX3xXa2xXa3xX4xX1xX3xXa7xXa8xX76xX3xX176xX14xXbxX3xXbxX1xX5aaxXdxX3xX30xX1xXdxXc4xX15xX3xX4xX1x11562xX3xXexX67xXa3xX4xX1xX3xXexX67xX20xX30xX3xXexX67xX15xX130xXc4xX30xX3xXexX1xX1c0xX30xX17xX3xX2bcxX15xX35xX4xX3xXexX457xX3xX176xX5c9xX3xX5xX35xXdxX3xX7xX35xX30xX17xX3xX1xXadxX1a1xX30xX17xX3xXexX1xX205xX3xX176xX58xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX2bcxX15xX10xX30xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX20xX15xX3xX1xX76xX6xX30xX17xX3xXbxX1xXa3xXd3xX3xXcxX67xX76xX30xX17xX3xX81xXbfxXexX3xX85xX58xXdxX3xX85xX19xX76xX3xX30xX2daxX81xX3xX1bxX2d7xX2d7xX2d6xX8axX3xX7dxX10xX102xX3xa2cdxX76xX67xXf9xX3xXcxXdxX81xX10xX7xX3xX81xX1c0xX3xXexX5aaxX3xX84xX85xXdxX6xX30xX17xX3xX5xX58xX3xX5b4xX81xXbfxXexX3xXa7xXa8xXdxX3xX17xXdxX6xX3xXexX1xXa3xX4xX1xX3xX1xXadxX1a1xX30xX17xX3xXexX1xX205xX3xX4xX27xX6xX3xX30xX17xX76xX30xX3xX176xX493xXexX3xX5xXa8xX8axX3xX81xX20xX3xX158xX6xX81xX85xX76xX67xX17xX1xXdxX30xXdxX3xX176xX58xX3xX30xX1xX2aaxX30xX17xX3xX4xX1xX15xX130xX457xX30xX3xX54xX15xX3xX5xX1f7xX4xX1xX3xX54xX58xXdxX3xX30xX17xX58xX130xX3xXa7xX457xX30xX3xX51xX76xX5xX5xX130xX102xX76xX76xX54xX3xX176xX58xX3xX179xXdxX76xX3xX54xX10xX3xcb34xX6xX30xX10xXdxX67xX76xX5c0xXd3xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX76xX54xX130xX3xXbxX25dxX10xX30xXexX10xX67xXaxX12xX0xXdxX81xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25dxX10xX30xXexX10xX67xXaxX3xX7xXexX130xX5xX10xX9xXaxX102xXdxX54xXexX1xX320xX3xX322xX2xX1cxXbxX23xX327xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX320xX3xX35bxX35bxX360xXbxX23xX327xXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX320xX42xX42xXdxXd3xX85xX6xX76xX1xX6xXexXdxX30xX1xXd3xX176xX30xX42xX30xX10xX102xX7xX42xX2xX1cexX35bxX1cexX42xX2xX2d7xX360xX54xX2xX2xX2d7xX2xX360xX1bxX2d7xXexX1cexX1cexX322xX5xX2d7xX371xX85xX30xX30xXd3xX374xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xX4xX27xX6xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX2fxX30xX17xX3xXexX1xX35xX30xX17xX3xX4xX1xX3bxX15xX3xX3exX1xXdxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25dxX6xXbxXexXdxX76xX30xXaxX12xXcxX10xX76xX54xX76xX67xX76xX3xX84xX85xXdxX6xX30xX17xX3xX7dxX17xX15xX10xX81xX6xX8axX3xXbxX1xX2cxX3xXexX2fxX30xX17xX3xXexX1xX35xX30xX17xX3xX30xXadxX1fbxX4xX3xX25dxXbfxX30xX17xX3xX1xX263xX6xX3xX9bxX15xXdxX30xX10xX6xX3xXa2xXa3xX4xX1xX3xXa7xXa8xX76xXd3xX3xX426xX30xX1xX320xX3xX0xX10xX81xX12xX586xX165xX3exXd3xX0xX42xX10xX81xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX76xX54xX130xXaxX12xX25dxX19xX4xX3xX4xX1c0xX30xX17xX3xXexX35xX3xX176xXdxX20xX30xX3xXcxX1xX205xX130xX3xX6dxX209xX3xXexX639xX30xX17xX3xXa7xXdxXc4xX15xX3xXexX67xX6xX3xX84xX85xXdxX6xX30xX17xX3xXexXbfxXdxX3xX67xXccxX6xX3xXexXdxXc4xX30xX3xX176xX58xX3xX5xXa8xX81xX3xX54xX205xX30xX17xX3xX4xX1c0xX30xX17xX3xX2bcxX15x1009exX3xX30xX1xXadxX30xX17xX3xXa7xX65fxX3xX1xX27xX130xX3xX176xX205xX3xX19xX30xX3xX1x14068xXdxX3xXexX1xX19xX30xX17xX3xX1xX6xXdxXd3xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX76xX54xX130xXaxX12xX51xX6d8xX3xX4xX1xX76xX3xX85xXdxX457xXexX3xX2bcxX15xX130xX457xXexX3xXa7xX1f7xX30xX1xX3xX1xX27xX130xX3xXa7xXdxXc4xX15xX3xXexX67xX6xX3xX30xX58xX130xX3xX5xX58xX3xX81xXbfxXexX3xXbxX1xX1b8xX30xX3xXexX67xX76xX30xX17xX3xXexX1xX5fcxX6xX3xXexX1xX15xX493xX30xX3xX85xX19xX30xX3xXa7xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX85xXbfxX3xX7xXadxX15xX3xXexX493xXbxX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xX4xX27xX6xX3xX84xX85xXdxX6xX30xX17xX3xXa7xX701xX3xXexX58xXdxX3xXexX67xXaexX3xX4xX1xX76xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1xXadxX14bxX30xX17xX3xXexX67xX5c9xX30xX1xX3xX23xX65fxX3xX1xXbfxXdxX3xX1a1xX3xX9bxX15xXdxX30xX10xX6xX3xXa2xXa3xX4xX1xX3xXa7xXa8xX76xXd3xX3xX7dxX2daxX81xX3xX1bxX2d7xX2xX64xX8axX3xX81xXbfxXexX3xXexX263xX6xX3xX19xX30xX3xX3exX1xX19xXbxX3xXa7xX65fxX3xX67xX6xX3xXbxX1xX19xX30xX3xX2bcxX15xX130xX457xXexX3xX84xX85xXdxX6xX30xX17xX3xX5xX209xX30xX1xX3xX35bxX3xX30xX2daxX81xX3xXexX64cxX3xXexX67xX10xX76xX3xX176xX5c9xX3xXexXbfxXdxX3xXexX1xX6xX81xX3xX30xX1xX5c4xX30xX17xXd3xX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxX176xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX67xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX67xX76xX30xX17xX12xXcxXdxX30xX3xX5xXdxX20xX30xX3xX2bcxX15xX6xX30xX320xX0xX42xX7xXexX67xX76xX30xX17xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX371xXexX1xX15xX81xX85xX371xX6xX30xX54xX371xX7xX6xXbxX76xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax12cc0xX1xX19xX81xX3xXbxX1xX19xX3xX81xX58xX15xX3xX7xX14bxX30xX3xXa7xX731xX4xX3xX85xXdxX69xXexX3xXexX67xX1f7xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX14bxX30xX3xX1bxX3xXexX4e7xX3xXa7xXd70xX30xX17xX3xX4xX27xX6xX3xX165xX76xX67xX54xX3xX9bxXcxXaxX3xX1xX67xX10xXf7xX9xXaxX42xX23xX10xX42xXf9xX1xX6xX81xX371xXbxX1xX6xX371xX81xX6xX15xX371xX7xX76xX30xX371xX54xX6xX4xX371xX85xXdxX10xXexX371xXexX67xXdxX371xX17xXdxX6xX371xX1xX76xX30xX371xX1bxX371xXexX130xX371xX54xX76xX30xX17xX371xX4xX15xX6xX371xXf7xX76xX67xX54xX371xX17xXexX42xX2xX64xX1cexX2xX1cxX35bxXd3xX1xXexX81xXaxX12xX0xXdxX81xX17xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX42xX81xX10xX54xXdxX6xX42xX2xX1bxX2d7xX42xX30xX10xX102xX7xX42xX2xX1cexX35bxX322xX42xX2xX2d7xX360xX54xX2d7xX1bxX2xX1cxX64xX1bxX2d6xXexX360xX1bxX2d7xX1bxX5xX35bxX371xX322xX64xX2xX1cxX64xX35bxX1cxX322xX371xX35bxX64xX1bxX2d7xX1cxX2d7xX322xX2d7xX322xX360xX1bxXd3xX374xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xX4xX27xX6xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX2fxX30xX17xX3xXexX1xX35xX30xX17xX3xX4xX1xX3bxX15xX3xX3exX1xXdxXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX176xX12xX0xX7xXexX67xX76xX30xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXefaxX1xX19xX81xX3xXbxX1xX19xX3xX81xX58xX15xX3xX7xX14bxX30xX3xXa7xX731xX4xX3xX85xXdxX69xXexX3xXexX67xX1f7xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX14bxX30xX3xX1bxX3xXexX4e7xX3xXa7xXd70xX30xX17xX3xX4xX27xX6xX3xX165xX76xX67xX54xX3xX9bxXcxXaxX3xX1xX67xX10xXf7xX9xXaxX42xX23xX10xX42xXf9xX1xX6xX81xX371xXbxX1xX6xX371xX81xX6xX15xX371xX7xX76xX30xX371xX54xX6xX4xX371xX85xXdxX10xXexX371xXexX67xXdxX371xX17xXdxX6xX371xX1xX76xX30xX371xX1bxX371xXexX130xX371xX54xX76xX30xX17xX371xX4xX15xX6xX371xXf7xX76xX67xX54xX371xX17xXexX42xX2xX64xX1cexX2xX1cxX35bxXd3xX1xXexX81xXaxX12xXefaxX1xX19xX81xX3xXbxX1xX19xX3xX81xX58xX15xX3xX7xX14bxX30xX3xXa7xX731xX4xX3xX85xXdxX69xXexX3xXexX67xX1f7xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX14bxX30xX3xX1bxX3xXexX4e7xX3xXa7xXd70xX30xX17xX3xX4xX27xX6xX3xX165xX76xX67xX54xX3xX9bxXcxX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX67xX76xX30xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXefaxX1xX1c0xX30xX17xX3xX4xX1xXaa7xX3xXexXa8xX76xX3xX176x95b3xX3xXa7x1113exXbxX3xX4xX1xX76xX3xX23xX10xX8axX3xX81xX58xX15xX3xX7xX14bxX30xX3xX30xX58xX130xX3xX4xX263xX30xX3xX85xXdxX457xX30xX3xX4xX1xXdxX457xX4xX3xX165xX76xX67xX54xX3xX9bxXcxX3xX30xX58xX130xX3xXexX67xX1a1xX3xX30xX20xX30xX3xX5b4xXa7xXbfxX4xX5c0xX3xX30xX1xX14xXexXd3xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX176xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXbfxXexX3xX30xX1xX493xXbxX3xX7xX1xX76xX102xX67xX76xX76xX81xX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xXexXa8xXdxX3xX158xX58xX76xX8axX3xXa7xX1b8xX130xX3xXa7xX27xX3xX4xX19xX4xX3xX7xXdxX20xX15xX3xXbxX1x10c8bxX81xX3xX81xX14bxX3xXadxX1fbxX4xXaxX3xX1xX67xX10xXf7xX9xXaxX42xX23xX10xX42xX54xX76xXexX371xX30xX1xX6xXbxX371xX7xX1xX76xX102xX67xX76xX76xX81xX371xX7xXdxX10xX15xX371xX23xX10xX371xXexX6xXdxX371xX5xX6xX76xX371xX54xX6xX130xX371xX54xX15xX371xX4xX6xX4xX371xX7xXdxX10xX15xX371xXbxX1xX6xX81xX371xX81xX76xX371xX15xX76xX4xX42xX2xX64xX1cexX2xX35bxX1cxXd3xX1xXexX81xXaxX12xX0xXdxX81xX17xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX42xX81xX10xX54xXdxX6xX42xX2xX1bxX2d7xX42xX30xX10xX102xX7xX42xX2xX1cexX35bxX322xX42xX2xX2d7xX322xX54xX2d7xX2xX35bxX2d7xX2xX2xX1cxXexX322xX1cxX64xX1cexX5xX2d6xXd3xX374xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xX4xX27xX6xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX2fxX30xX17xX3xXexX1xX35xX30xX17xX3xX4xX1xX3bxX15xX3xX3exX1xXdxXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX176xX12xX0xX7xXexX67xX76xX30xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXbfxXexX3xX30xX1xX493xXbxX3xX7xX1xX76xX102xX67xX76xX76xX81xX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xXexXa8xXdxX3xX158xX58xX76xX8axX3xXa7xX1b8xX130xX3xXa7xX27xX3xX4xX19xX4xX3xX7xXdxX20xX15xX3xXbxX1xX11b7xX81xX3xX81xX14bxX3xXadxX1fbxX4xXaxX3xX1xX67xX10xXf7xX9xXaxX42xX23xX10xX42xX54xX76xXexX371xX30xX1xX6xXbxX371xX7xX1xX76xX102xX67xX76xX76xX81xX371xX7xXdxX10xX15xX371xX23xX10xX371xXexX6xXdxX371xX5xX6xX76xX371xX54xX6xX130xX371xX54xX15xX371xX4xX6xX4xX371xX7xXdxX10xX15xX371xXbxX1xX6xX81xX371xX81xX76xX371xX15xX76xX4xX42xX2xX64xX1cexX2xX35bxX1cxXd3xX1xXexX81xXaxX12xX13xXbfxXexX3xX30xX1xX493xXbxX3xX7xX1xX76xX102xX67xX76xX76xX81xX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xXexXa8xXdxX3xX158xX58xX76xX8axX3xXa7xX1b8xX130xX3xXa7xX27xX3xX4xX19xX4xX3xX7xXdxX20xX15xX3xXbxX1xX11b7xX81xX3xX81xX14bxX3xXadxX1fbxX4xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX67xX76xX30xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXcxXa8xXdxX3xX466xXdxX20xX30xX17xX3xX25dxX1xX2daxX30xX3x12da8xX158xX58xX76xdb32xX8axX3xXa7xX76xX58xX30xX3xXexXdxXc4xX30xX3xXexX67xXa8xX81xX3xX586xX7xX10xX6xX30xX3xX179xX6xX5xX5xX130xX3xXa7xX65fxX3xX17xX1xae82xX3xXexX1xX2daxX81xX3xX81xXbfxXexX3xX7xX1xX76xX102xX67xX76xX76xX81xX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xX176xX1fbxXdxX3xXa7xX1b8xX130xX3xXa7xX27xX3xX30xX1xX2aaxX30xX17xX3xX7xXdxX20xX15xX3xXbxX1xX11b7xX81xX3xXa7xX19xX30xX17xX3xX81xX14bxX3xXadxX1fbxX4xX3xXa7xX35xXdxX3xX176xX1fbxXdxX3xX54xX3bxX30xX3xX4xX1xX14bxXdxX3xX466xXdxX69xXexXd3xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX176xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX130xX15xX30xX54xX6xXdxX3xX7xX649xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX67xXdxX701xX30xX3xX23xX10xX3xXexX1xX701xX3xXexX1xX6xX76xX3xX67xX14xXexX3xX1xXdxX457xX81xX3xX176xX58xX3xX4xX659xX4xX3xXa7xX481xXexXaxX3xX1xX67xX10xXf7xX9xXaxX42xX23xX10xX42xX1xX130xX15xX30xX54xX6xXdxX371xX7xX10xX371xXbxX1xX6xXexX371xXexX67xXdxX10xX30xX371xX23xX10xX371xXexX1xX10xX371xXexX1xX6xX76xX371xX67xX6xXexX371xX1xXdxX10xX81xX371xX176xX6xX371xX4xX15xX4xX371xX54xX6xXexX42xX2xX64xX1cexX2d7xX360xX322xXd3xX1xXexX81xXaxX12xX0xXdxX81xX17xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX42xX81xX10xX54xXdxX6xX42xX2xX1bxX2d7xX42xX30xX10xX102xX7xX42xX2xX1cexX35bxX322xX42xX2xX2d7xX360xX54xX322xX2xX2d7xX2d7xX1cxX1cxX64xXexX2d6xX2xX64xX1cexX5xX2xXd3xX374xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xXdxX20xX15xX3xX23xX10xX3xX4xX27xX6xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX2fxX30xX17xX3xXexX1xX35xX30xX17xX3xX4xX1xX3bxX15xX3xX3exX1xXdxXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX176xX12xX0xX7xXexX67xX76xX30xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX130xX15xX30xX54xX6xXdxX3xX7xX649xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX67xXdxX701xX30xX3xX23xX10xX3xXexX1xX701xX3xXexX1xX6xX76xX3xX67xX14xXexX3xX1xXdxX457xX81xX3xX176xX58xX3xX4xX659xX4xX3xXa7xX481xXexXaxX3xX1xX67xX10xXf7xX9xXaxX42xX23xX10xX42xX1xX130xX15xX30xX54xX6xXdxX371xX7xX10xX371xXbxX1xX6xXexX371xXexX67xXdxX10xX30xX371xX23xX10xX371xXexX1xX10xX371xXexX1xX6xX76xX371xX67xX6xXexX371xX1xXdxX10xX81xX371xX176xX6xX371xX4xX15xX4xX371xX54xX6xXexX42xX2xX64xX1cexX2d7xX360xX322xXd3xX1xXexX81xXaxX12xX51xX130xX15xX30xX54xX6xXdxX3xX7xX649xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX67xXdxX701xX30xX3xX23xX10xX3xXexX1xX701xX3xXexX1xX6xX76xX3xX67xX14xXexX3xX1xXdxX457xX81xX3xX176xX58xX3xX4xX659xX4xX3xXa7xX481xXexX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX67xX76xX30xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX51xX130xX15xX30xX54xX6xXdxX3xX176xX58xX3xXefaxXdxX6xX3xXexX639xX30xX17xX3xXa7xX1b8xX15xX3xXexXadxX3xX360xX360xX8axX322xX3xXexX67xXdxX69xX15xX3xX6cxX6dxX57xX3xX4xX1xX76xX3xX1xX65fxX30xX17xX3xX23xX10xX3xXa7xXdxX69xX30xX3xX179xXdxX81xX6xX4xX3xX139dxX25dxX67xX76xX6xXexXdxX6xX13a1xXd3xX3xX13xX2fxXdxX3xX5xXa8xXdxX8axX3xXexX1xXadxX14bxX30xX17xX3xX1xXdxX69xX15xX3xX23xX10xX3xX51xX58xX30xX3x13b00xX15xX35xX4xX3xX7xX649xX3xX30xX1xX493xX30xX3xXa7xXadxXaexX4xX3xXexX67xXaexX3xX17xXdxX70fxXbxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX67xXdxX701xX30xX3xXa3xXexX3xX30xX1xX14xXexX3xX1xX6xXdxX3xX81x10075xX15xX3xX23xX10xX3xX4xX1xXa8xX130xX3xXa7xXdxX69xX30xXd3xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX176xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX15xX5xX12xX0xX54xXdxX176xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX67xXaxX12xX0xX42xX54xXdxX176xX12xX0xX42xX54xXdxX176xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX76xX15xX67xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX76xX3xX466xX7dx7a91xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX6xX67xXexXdxX4xX5xX10xX12