Mời thầu: Quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Phố Châu (Hương Sơn)
Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Hương Sơn mời thầu: Quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
23c0x6139x595dxa06dx2ae7x9e9dxafb7x807dx7786xX7xb38cx6624x626ex4c3cx2429x7282xX5x3c3dxXax734dx9b84x2782xXdxX3xXexX1x274cxb2c3x28ffxX3xa08dxX1ax6182x3943xX3xX5x59f2x23ecxX3x262dxXdxX20xX1xX3x3d3dxb4bfxX6xX20xX1xX24xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xb430xX4xX3xX4xX1x77d8xX3xb39fxX1x2b7axX3x2e0dxX1x9c19xX1axX3x5c20x4226xa6f1x64a0xX20x888bxX3x9786xX4cxX20x2df3xX0x8e59xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX10xX6xX2bxXaxX12x4624xX6xX20xX3xX44xX1xX1ax7489x65a6xX20xX3x34e1x5db0xXdxX3x818ax43d3xX3xX1x6af2xX20xX1xX3x6d7axX1axX1fxX20xX3xX5xX23xX3xX4xX1xX3exX3xX1xX1axX71x6fb4xX20xX3xX4axX4bxX4cxX20xX4exX3xX50xX4cxX20xX3xX79xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1axX1fxX20xX3xX5xX23xX24xX3xX26xXdxX20xX1xX3xX2bxX2cxX6xX20xX1xX24xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX3xX4xX1xX3exX3xX40xX1xX42xX3xX44xX1xX46xX1axX24xX3xX1xX1axX71xX90xX20xX3xX4axX4bxX4cxX20xX4exX3xX50xX4cxX20xX24xX3xXex4990xX20xX1xX3xX4ax56d2xX3xXcx24e9xX20xX1x551fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10x9db1xXex844dxX6xX5xXdxX4exX20xX1bxX3xX4xX10xX20xXexX10xb5c3x7c53xXaxX12xX0xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xXcxX1xX7axX20xX4exX3x9290xX39xX2cxX3xX79xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX0xX55xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX1dxX1axX1fxX20xX3xX5xX23xX24xX3xX26xXdxX20xX1xX3xX2bxX2cxX6xX20xX1xX24xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX3xX4xX1xX3exX3xX40xX1xX42xX3xX44xX1xX46xX1axX24xX3xX1xX1axX71xX90xX20xX3xX4axX4bxX4cxX20xX4exX3xX50xX4cxX20xX24xX3xXexXe6xX20xX1xX3xX4axXebxX3xXcxXeexX20xX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX0xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX2xXf1xX3xX6ax32b8xX20xX3xX79xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX0xX55xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX6axX6xX20xX3xX44xX1xX1axX71xX72xX20xX3xX75xX76xXdxX3xX79xX7axX3xX1xX7dxX20xX1xX3xX81xX1axX1fxX20xX3xX5xX23xX3xX4xX1xX3exX3xX1xX1axX71xX90xX20xX3xX4axX4bxX4cxX20xX4exX3xX50xX4cxX20xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX0xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12x3f0dxXf1xX3xXcxX1c6xX20xX3xX4ex66f5xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX0xX55xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX1dxX1axX1fxX20xX3xX5xX23xX24xX3xX26xXdxX20xX1xX3xX2bxX2cxX6xX20xX1xX24xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX3xX4xX1xX3exX3xX40xX1xX42xX3xX44xX1xX46xX1axX24xX3xX1xX1axX71xX90xX20xX3xX4axX4bxX4cxX20xX4exX3xX50xX4cxX20xX24xX3xXexXe6xX20xX1xX3xX4axXebxX3xXcxXeexX20xX1xXf1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX0xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12x4b1axXf1xX3x31ddxX42xXdxX3xXexX4bxX3exX20xX4exX3xXexX1xX6xX79xX3xX4exXdxX6xX3xX75x9ec1xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1bxX0xX55xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12x3d1dxX2cxX6xX20xX1xX3xX20xX4exX1xXdxX90xXbxX24xX3xX1xX3exXbxX3xXexX39xX4xX3xX110x31b0xX3xX4xX247xX3xX20xX4exXebxX20xX1xX3xX20xX4exX1xb5f4xX3xX75x39d8xX20xX4exX3xX26xX23xX3xX26xXdxX20xX1xX3xX2bxX2cxX6xX20xX1xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX3xX4xX1xX3exX3xX1xX2cx95caxX4xX3xX75xX6xX3xX5xXeexX20xX1xX3x5769x64d3xX4xX3xXexX11fxX2cxX20xX4exX3xX75xX247xX3xX4xX247xX3xX4xX1xX3exX120xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX0xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12x5d2dxXf1xX3xX40xX1x2ab3xX3xX79xX1axX6xX3xX1x8edfxX3xX7xX4cxX3xX79xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX0xX55xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX23fxXf1xa16dxX3d2xX3d2xXf1xX3d2xX3d2xX3d2xX3xX75xX3a4xX20xX4exX55xX131x4299xX3xX49xX4axX6xXdxX3xXexX11fxXdxX90xX1axX3xX75xX3a4xX20xX4exX53xXf1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX0xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xa071xXf1xX3xXcxXdxX337xX20xX3xX131xX1fxX2cxX3xX75xX1fxX79xX3xX2bxX368xX3xXexX1xX19xX1axX1bxX0xX55xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12x9a6cxX3d2xX3d2xXf1xX3d2xX3d2xX3d2xXf1xX3d2xX3d2xX3d2xX3xX75xX3a4xX20xX4exX3xX49xX7xX39xX1axX3xXexX11fxX33axX79xX3xXexX11fxXdxX90xX1axX3xX75xX3a4xX20xX4exX53xXf1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX0xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX446xXf1xX3xX4axX7dxX20xX1xX3xXexX1x3ba2xX4xX3xX131xX1fxX2cxX3xX75xX1fxX79xX3xX131x9fcexX20xX4exX3xXexXdxX337xX20xX3xX79xX35cxXexX3xX1xX2cxX35cxX4xX3xX131xX1fxX2cxX3xX5xX329xX20xX1xX3xX20xX4exX46xX20xX3xX1xXebxX20xX4exXf1xXcxX1xX14xXdxX3xX4exXdxX6xX20xX3xX131xX39xX20xX3xX4axX3a4xX3xX7xX4cxX3xX79xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX0xX55xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX6ax4471xXexX3xX75xX19xX1axX3xXexab13xX3x976bxX1xX24xX3xX20xX4exXebxX71xX3xX410xX55xX2xX23fxX55xX23fxX3d2xX2xX446xXf1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX0xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12x774axXf1xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX4exXdxX6xX20xX3xX20xX1x426dxX20xX3xX1xX3a4xX3xX7xX4cxX3xX2bxX368xX3xXexX1xX19xX1axX1bxX0xX55xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX44xX1xX54axX79xX3xX20xX1xX2ecxXexX3xX75x4f8cxX20xX3xX20xX4exXebxX71xX3xX23fxX410xX55xX2xX23fxX55xX23fxX3d2xX2xX446xX3xX49xXexX11fxX2cxX20xX4exX3xX4exXdxX14xX3xX5xXebxX79xX3xX367xXdxX90xX4xX3xX1xXebxX20xX1xX3xX4xX1xX39dxX20xX1xX53xXf1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX0xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX50bxXf1xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX4exXdxX6xX20xX3xX79x8be8xX3xXexX1xX19xX1axX1bxX0xX55xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX6axX501xXexX3xX75xX19xX1axX3xX50bxX1xX24xX3xX20xX4exXebxX71xX3xX23fxX446xX55xX2xX23fxX55xX23fxX3d2xX2xX446xXf1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX0xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12x4d22xXf1xX3x311bxX4cxXdxX3xX79xX1axX6xX3xX367xXebxX3xXexX7dxX79xX3xX1xXdxX72xX1axX3xX1xX3a4xX3xX7xX4cxX3xX79xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX0xX55xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX6axX6xX20xX3xX44xX1xX1axX71xX72xX20xX3xX75xX76xXdxX3xX79xX7axX3xX1xX7dxX20xX1xX3xX81xX1axX1fxX20xX3xX5xX23xX3xX4xX1xX3exX3xX1xX1axX71xX90xX20xX3xX4axX4bxX4cxX20xX4exX3xX50xX4cxX20xX3xX49xX81xX1axX6xX3xX40xX1x46d4xX20xX4exX3x563dxXdxX20xX1xX3xXexX584xX3xX367xXebxX3xX4ax6483xX3xXexX19xX20xX4exX53xX3xX112xX3xX75x60a9xX6xX3xX4xX1xXe6xX1bxX3x3223xX6axX643xX312xX3xX1xX1axX71xX90xX20xX3xX4axX4bxX4cxX20xX4exX3xX50xX4cxX20xX24xX3xX26xX1xX42xXdxX3xX2d5xX24xX3xXexX1xX6d9xX3xXexX11fxX2ecxX20xX3xX40xX1xX42xX3xX44xX1xX46xX1axXf1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX2d8xXdxX90xX20xX3xXexX1xX2cxX6cexXdxX1bxX3xX3d2xX2d5xX640xX2d5xXf1xX50bxX53bxX410xX23fxX2d5xX3d2xX120xX3xX3d2xX2d5xX640xX2d5xXf1xX50bxX53bxX640xX3d2xX23fxX410xXf1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX0xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX2xX3d2xXf1xX3xX643xX4cxXdxX3xX20xX1xX54axX20xX3xX1xX3a4xX3xX7xX4cxX3xX2bxX368xX3xXexX1xX19xX1axX1bxX0xX55xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX12xX40xX1xX6bexX20xX4exX3xX6c2xXdxX20xX1xX3xXexX584xX3xX367xXebxX3xX4axX6cexX3xXexX19xX20xX4exX24xX3xX1xX1axX71xX90xX20xX3xX4axX4bxX4cxX20xX4exX3xX50xX4cxX20xXf1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX112xX6xX5xXdxX4exX20xX1bxX3xX11fxXdxX4exX1xXexX120xXaxX12xX0xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xXcxX11fxX4bxX5e2xX20xX4exX3xX131xX6xX20xX0xX55xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX112xX6xX5xXdxX4exX20xX1bxX3xX11fxXdxX4exX1xXexX120xXaxX12xX0xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX40xX1xX247xX3xX44xX1x2489xX3xXexX6d9xX4xX1xX3xX6e1xX6axX643xX312xX3xX1xX1axX71xX90xX20xX0xX55xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2cxX2bxX71xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX112xX6xX5xXdxX4exX20xX1bxX3xX11fxXdxX4exX1xXexX120xXaxX12xX0xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xXcxX11fxX19xX20xX3xX6axX7dxX20xX1xX3xXcxX1xX46xX20xX0xX55xX7xXexX11fxX2cxX20xX4exX12xX0xX55xXbxX12