21/8 mới sửa xong cáp quang AAG
Thông tin từ đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển AAG và các nhà cung cấp dịch vụ internet trong nước, cho hay việc sửa chữa tuyến cáp quang AAG sẽ có thể hoàn tất vào ngày 21-8 tới đây.
627exbdbaxb35bx8878xbf6bx11671x11bcdx716fx115b3xX7xde0dxc607x794dx8699xaf5dx106dfxX5xe3c5xXaxd38exea34xX2x6949x6958xX3xb5cax11f4exXdxX3xX7xe405xX6xX3xc22exd1cdxc8d2x10b99xX3xX4x892cxXbxX3xafbcxcf29xX6xX22xX23xX3x10a78xX2fxfcd6xX0xX15xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx71d6xX10xX6xdb9dxXaxX12xXcxX1xdd22xX22xX23xX3xXexXdxX22xX3xXexf5e3xX3x8cacx7fdexX22xX3x7c12xef67xX3xX55xXdxf45exX2axX3xX1x7a6axX22xX1xX3xXexX2ax73bbxc432xX22xX3xX4xX26xXbxX3xX29xX2axX6xX22xX23xX3x105ecxXdx111bbxX22xX3xX2fxX2fxX31xX3xX59xX62xX3xX4xX26xX4xX3xX22xX1xX62xX3xX4xX2axX22xX23xX3xX4xb850xXbxX3xX45xX5axX4xX1xX3xX59xe232xX3xXdxX22xXexX10x85d4xX22xX10xXexX3xXexX9fxX21xX22xX23xX3xX22x11749xX19xX4xfe73xX3xX4xX1xX21xX3xX1xX6xX68xX3xX59xXdx11ba0xX4xX3xX7xX1dxX6xX3xX4xX1xf349xX6xX3xXexX2axX68xX69xX22xX3xX4xX26xXbxX3xX29xX2axX6xX22xX23xX3xX2fxX2fxX31xX3xX7x8541xX3xX4xeb1axX3xXexX1xX78xX3xX1xX21xX62xX22xX3xXexX90xXexX3xX59xX62xX21xX3xX22xX23xX62xX68xX3xX13xX2xf2eaxX16xX3xXexX19xXdxX3xX55xf6ccxX68x67d7xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe169xX21xX45xX68xXaxX12x9619xX21xX3xX55xXdexXaexX3xX59xXdxXbaxX4xX3xXexX9fxX2axX68xX3xX4x7853xXbxX3xXdxX22xXexX10xX9fxX22xX10xXexX3xXexbdc9xXdxX3x9fefxXdxXbaxXexX3x7002xX6xX18xX3xX7xXdbxX3xX4xe0bfxX22xX3x7b93xX4xX1xX12axXbxX3xX4xX1xa8aexX22x751axX3xXexX9fxX21xX22xX23xX3xX59xX147xX22xX23xX3xX13xX3xXexX2ax8aedxX22xX3xXexX19xXdxX102xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX21xX45xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20xXexXf8xX6xX5xXdxX23xX22x9613xX3xX4xX10xX22xXexX10xX9fxd10exXaxX12xX0xXdxX18xX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX2xX3xX16xX3xX18xX21xXdxX3xX7xX2axX6xX3xX20xX21xX22xX23xX3xX4xX6xXbxX3xX29xX2axX6xX22xX23xX3xX6xX6xX23xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX18xX6xX20xXf8xfd61xXdxX45xXexX1xX192xX2x11e52xX1daxe8ddxXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX15xX15xXdxX102xX76xX6xX21xX1xX6xXexXdxX22xX1xX102xX59xX22xX15xX22xX10xX1d3xX7xX15xX2x10206x6975xX2xX15xX2xX1daxdd30xX45xX1daxX1daxX201xXexX2xX1daxX201xX1fcxX5xX1daxX102x8ec8xXbxX23xXaxX3xX15xX12xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12038xX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX224xX26xXbxX3xX29xX2axX6xX22xX23xX3xX2fxX2fxX31xX3xX4xXdexX3xXexX1xX78xX3xX7xXdbxX3xX55xXabx10187xX4xX3xX7xX1dxX6xX3xX4xX1xXc3xX6xX3xX20xX21xX22xX23xX3xX59xX62xX21xX3xX22xX23xX62xX68xX3xX13xX2xXf8xX16xXf8xX13xX1daxX2xX1fbxX102xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX21xX45xX68xXaxX12xXcxX9fxXabxX19xX4xX3xX55xXdexXaexX3xX22xX23xX62xX68xX3xX13xXf8xX16xXaexX3xX4xX26xXbxX3xX29xX2axX6xX22xX23xX3xX2fxX2fxX31xX3xX55x6bd5xX3xX76xX5axX3xX55x9214xXexX3x10137xX3xXbxX1xX100xX22xX3xX55xX21xX137xX22xX3xX4xX26xX4xX1xX3xX42x10b4cxX22xX23xX3xbd1fxX4axX22xX23xX3xX16xX1daxb0b4xX18xX3xX45xX21xX3xe1d5xX22xX1xX3xX1xXabxX2acxX22xX23xX3xX76xX2acxXdxX3xX76xX2a3xX21xX3xX7x7930xX3xX13xX102xX3xX13fxX23xX21xX62xXdxX3xX9fxX6xXaexX3xX55xX69xX22xX3xX22xX23xX62xX68xX3xX1fcxXf8xX16xXaexX3xX2c9xd9baxX22xX1xX3xXexX9fxX2axX68xX5exX22xX3xX29xX2axX2e2xX4xX3xXexX69xX3xX1xXabxX19xX22xX23xX3x655bxXdxX22xX23xX6xXbxX21xX9fxX10xX3xX4xe17fxX22xX23xX3xX76xX5axX3xX18xX90xXexX3xX5xXdxX300xX22xX3xX5xX137xX4xX3xX45xX21xX3xX22xX1xX26xX22xX1xX3xX4xX26xXbxX3xX319xX2xX112xX3xX4xX12axXbxX3xX76xX152xX3xX319xXdxX22xX23xX6xXbxX21xX9fxX10xX3xX76xX5axX3xX55xX2a9xXexX3xX2acxX3xX59xX5axX3xXexX9fxfc7dxX3xX4xX26xX4xX1xX3xXexX9fxX137xX18xX3xX224xX1xX6xX22xX23xXdxX3xX2c9xX1xX21xX2cfxX22xX23xX3xX1fcxX13xX3xX2c9xX18xX102xX3xX319xX6xX2axX3xX2c9xX1xXdxX3xX7xX1dxX6xX3xX4xX1xXc3xX6xX3xX20xX21xX22xX23xXaexX3xX59xXdxXbaxX4xX3xXexX9fxX2axX68xX3xX4xX12axXbxX3xXdxX22xXexX10xX9fxX22xX10xXexX3xXexX53xX3xX13axXdxXbaxXexX3xX13fxX6xX18xX3xX55xXdxX3xX29xX2axX2e2xX4xX3xXexX69xX3xX7xXdbxX3xX55xXabxX247xX4xX3xX2c9xX1xX4axXdxX3xXbxX1xX99xX4xX3xX76xc688xX22xX1xX3xXexX1xXabxX152xX22xX23xX102xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX21xX45xX68xXaxX12xX13axXdxXbaxX4xX3xX7xX1dxX6xX3xX4xX1xXc3xX6xX3xX59xX19xXdxX3xX4xX26xXbxX3xX22xX1xX26xX22xX1xX3xX319xX2xX112xX3xX1xXabxX19xX22xX23xX3xX319xXdxX22xX23xX6xXbxX21xX9fxX10xX3xX7xXdbxX3xX55xXabxX247xX4xX3xXexX1x72dfxX4xX3xX1xXdxXbaxX22xX3xX59xX62xX21xX3xX7xX26xX22xX23xX3xX2xX1fcxXf8xX16xX3xX59xX62xX3xX1xX21xX62xX22xX3xXexX90xXexX3xX4xX4axX22xX23xX3xX59xXdxXbaxX4xX3xX59xX62xX21xX3xX7xX26xX22xX23xX3xX2xX16xXf8xX16xX102xX3xXcxX9fxX21xX22xX23xX3xX2c9xX1xXdxX3xX55xXdexXaexX3xX59xX19xXdxX3xX22xX1xX26xX22xX1xX3xX319xX2xX2xX3xX1xXabxX19xX22xX23xX3xX42xX2bexX22xX23xX3xX2c2xX4axX22xX23xXaexX3xX59xXdxXbaxX4xX3xX7xX1dxX6xX3xX4xX1xXc3xX6xX3xX7xXdbxX3xX76xdfaexXexX3xX55xX165xX2axX3xX59xX62xX21xX3xX22xX23xX62xX68xX3xX2xX16xXf8xX16xX3xX59xX62xX3xX7xXdbxX3xX4xX1xX4axX22xX3xX4xX26xXbxX3xX59xX62xX21xX3xX7xX26xX22xX23xX3xX22xX23xX62xX68xX3xX13xX2xXf8xX16xX3xX55xX78xX3xX1xX21xX62xX22xX3xXexX90xXexX3xX7xX1dxX6xX3xX4xX1xXc3xX6xX102xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX21xX45xX68xXaxX12xXcxX9fxX21xX22xX23xX3xX22xX1xXc3xX22xX23xX3xX22xX23xX62xX68xX3xX29xX2axX6xX3xX22xX1xXdxX5exX2axX3xX76xX137xX22xX3xX55xf72exX4xX3xX4xX1xX21xX3xX76xXdxX69xXexX3xX59xXdxXbaxX4xX3xXexX9fxX2axX68xX3xX4xX12axXbxX3xXdxX22xXexX10xX9fxX22xX10xXexX3xX55xXdxX3xX1xXabxX19xX22xX23xX3xX29xX2axX2e2xX4xX3xXexX69xX3xX22xX1xXabxX3xX7xX1dxX3xX45xX99xX22xX23xX3xd733xX6xX4xX10xX76xX21xX21xX2c9xXaexX3xX31xa4abxX6xXdxX5xXaexX3x11b9axX21xX2axXcxX2axX76xX10xf1e9xX3xX45xXdxd660xX22xX3xX9fxX6xX3xX9fxX90xXexX3xX4xX1xX12axX18xX3xX4xX1xX137xXbxXaexX3xXbxX1xX2cfxXdxX3xX4xX1xX152xX3xX9fxX90xXexX3xX5xX100xX2axX3xX18xX19xXdxX3xX4xXdexX3xXexX1xX78xX3xX18xX2acxX3xXexX9fxX6xX22xX23xX3xX1d3xX10xX76xXaexX3xX23xX2acxXdxX3xX10xX18xX6xXdxX5xX3xX1xX6xX68xX3xX20xX10xX18xX3xX1xX3e1xX22xX1xX3xXexX9fxX300xX22xX3xX576xX6xX4xX10xX76xX21xX21xX2c9xX102xX3xX224xX147xX22xX3xX22xX1xXdxX5exX2axX3xX76xX137xX22xX3xX55xX536xX4xX3xX2c9xX1xX26xX4xX3xX4xX1xX21xX3xX1xX6xX68xX3xX2c9xX1xX4axX22xX23xX3xXexX1xX78xX3xX22xX62xX21xX3xXexX2cfxXdxX3xX55xXabxX247xX4xX3xX4xX26xX4xX3x86b5xXdxX5xX10xX3xX4xXdexX3xX45xX2axX22xX23xX3xX5xXabxX247xX22xX23xX3xX5xX19xX22xX3xXexX9fxX300xX22xX3xX18xX137xX22xX23xX3xX59xX3e1xX3xXexX2e2xX4xX3xX55x967dxX3xXexX2cfxXdxX3xX59xX5exX3xX5xX62xX3xX4xX43bxX4xX3xX2c9xe933xX3xXexX1xX90xXbxXaexX3xX18xX2axX2e2xX22xX3xXexX2cfxXdxX3xX59xX5exX3xXbxX1xX2cfxXdxX3xX4xX1xX152xX3xX59xX62xXdxX3xXexXdxX69xX22xX23xX3xX55xX2bexX22xX23xX3xX1xX2bexXaexX3xXexX1xX12axX18xX3xX4xX1xX368xX3xX4xX2cfxX3xX22xX1dxX6xX3xX22xX23xX62xX68xX3xX18xX19xXdxX3xX20xX21xX22xX23xX102xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX21xX45xX68xXaxX12xXcxX9fxXabxX19xX4xX3xX55xXdexXaexX3xX59xX62xX21xX3xXexX1xX26xX22xX23xX3xX1fcxX3xX59xX62xX3xXexX1xX26xX22xX23xX3xX1fbxXaexX3xXexX2axX68xX69xX22xX3xX4xX26xXbxX3xX2fxX2fxX31xX3xX55xX2a3xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX165xX22xX3xX55xXabxX247xX4xX3xX76xX2cfxX21xX3xXexX9fxX3e1xX3xX59xX62xX3xX23xX100xX68xX3xX2cfxX22xX1xX3xX1xXabxX2acxX22xX23xX3xXexX19xXdxX3xX59xXdxXbaxX4xX3xX7xX1dxX3xX45xX99xX22xX23xX3xX4xfe5cxX6xX3xX2c9xX1xX26xX4xX1xX3xX1xX62xX22xX23xX102xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX21xX45xX68xXaxX12xX224xX1x939fxX3xXexX368xX22xX1xX3xX9fxXdxX300xX22xX23xX3xXexX9fxX21xX22xX23xX3xX22x10dd6xX18xX3xX13xX1daxX2xa94axXaexX3xXexX2axX68xX69xX22xX3xX4xX26xXbxX3xX2fxX2fxX31xX3xX55xX2a3xX3xX13xX3xX5xX165xX22xX3xX76xX5axX3xX55xX2a9xXexX3xX59xX62xX21xX3xXexX1xX26xX22xX23xX3xdce5xX3xX59xX62xX3x11ce7xX102xX3xXcxX9fxX21xX22xX23xX3xX22xX772xX18xX3xX13xX1daxX2xX201xXaexX3xX7xX2e2xX3xX5xX165xX22xX3xX55xX2a9xXexX3xX4xX26xXbxX3xX5xX62xX3xX1xX56xX22xX3xX1fcxX3xX5xX165xX22xX102xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX21xX45xX68xXaxX12xX2fxX2fxX31xX3xX5xX62xX3xXexX300xX22xX3xX59xXdxX69xXexX3xXexX4b5xXexX3xX4xX739xX6xX3xX2fxX7xXdxX6xX3xXf8xX3xX2fxX18xX10xX9fxXdxX4xX6xX3xX31xX6xXexX10xX1d3xX6xX68xXaexX3xX1xXbaxX3xXexX1xX2e2xX22xX23xX3xX4xX26xXbxX3xX29xX2axX6xX22xX23xX3xX76xXdxX78xX22xX3xX45xX62xXdxX3xX13xX1daxX102xX1daxX1daxX1daxX3xX2c9xX18xXaexX3xX2c9xX69xXexX3xX22xX2e2xXdxX3xX2c9xX1xX2axX3xX59xX43bxX4xX3x7a52xX4axX22xX23xX3xX13fxX6xX18xX3x10175xX3xX59xX19xXdxX3xXexX2axX68xX69xX22xX3xX4xX26xXbxX3xX4xX739xX6xX3xX581x102bbxX3xXexX1xX4axX22xX23xX3xX29xX2axX6xX3xX2c9xX1xX2axX3xX59xX43bxX4xX3xX55xX2cfxX21xX3xX31xX2axX6xX18xX3xX59xX62xX3xX42xX6xX1d3xX6xXdxXdxX102xX3xX853xX69xX22xX3xX22xX6xX68xXaexX3xX1xX56xX22xX3xX1fbxX1daxX1dcxX3x6824xX22xXexX10xX9fxX22xX10xXexX3xX29xX2axX2e2xX4xX3xXexX69xX3xX4xX739xX6xX3xX13axXdxXbaxXexX3xX13fxX6xX18xX3xX55xX5exX2axX3xX55xXdxX3xX29xX2axX6xX3xX2fxX2fxX31xX102xX3xX13fxX23xX21xX62xXdxX3xX13axXdxXbaxXexX3xX13fxX6xX18xXaexX3xXexX2axX68xX69xX22xX3xX4xX26xXbxX3xX29xX2axX6xX22xX23xX3xX2fxX2fxX31xX3xX4xX324xX22xX23xX3xX9fxXdbxX3xX22xX1xX26xX22xX1xX3xX59xX62xX21xX3xef9cxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX22xX10xX7xXaexX3xX112xX9fxX2axX22xX10xXdxXaexX3xX581xX6xX5xX6xX68xX7xXdxX6xX102xX102xX102xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX319xX21xX2axX9fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX13fxa7b2xX853xX0xX15xXbxX12