Học sinh Hà Tĩnh tham gia triển lãm số về Hoàng Sa và Trường Sa
(Baohatinh.vn) - Học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) được bồi đắp kiến thức về các giá trị vùng biển của đất nước, nhất là chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
2326x35daxb93fx8897x7cc7x5339xab01x3071x2fddxX7x93fex89fbx5bc0x35f2x3dbex7a0dxX5x4eb5xXaxbaf3x970cx76b9xX4xX3xX7xXdxac18xX1xX3xX13x9835xX3xXcxa5d3xX19xX1xX3xXexX1xX6x442bxX3x7902xXdxX6xX3xXex474fxXdx3915xX19xX3xX5x76abxX27xX3xX7x7fe7xX3x5574x636dxX3xX13x58c3xX1dxX19xX29xX3x55d1xX6xX3xX3axX1dxX3xXcxX2ex4b00x2ed1xX19xX29xX3xX43xX6xX0x75c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x6293xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xXcxX13xb044xXcxX3x858fxX29x4f87x3e47x30d4xX19xX3xX13xX7fx704fxX3xa14dxX1xX7fxX80xX86xX19xX3x2f7ax43a7xX3xc069xX19xX1xX3x7348xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1x846axX3x4efaxX4bxb0e0xX4xX3x9fd7x5471xXdxX3xXa1x86c9xXbxX3x90aexXdxad3dxX19xX3xXexX1x3ad5xX4xX3xX3axX3bxX3xX4xb008xX4xX3xX29xXdxXbcxX3xXexX2ex52ecxX3xX3ax9ac3xX19xX29xX3xXa6xXdxX30xX19xX3xX4xa158xX6xX3xXa1x9ee2xXexX3xX19xX4bx3a4bxX4x7347xX3xX19xX1xXd6xXexX3xX5xX1dxX3xX4xX1xXd2xX3x7cc1xX7fxX80xX3bxX19xX3xX4xXd2xX6xX3xa779xXdxX86xXexX3xX7dxX6xX27xX3xXa1xX38xXdxX3xX3axXdbxXdxX3x6819xX3xXebxX7fx4776xX19xX3xXa1x6233xX3exX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX3axX1dxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6x68c9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8a2axX3exX65xX80xXaxX12xX0xXdxX27xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx3716xX10xX19xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXax6013xXdxX65xXexX1x30d1xX3x8d1bxX2x2a74xXbx7187x33c0xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX15dxX3x82acxX2xa548xXbxX163xX164xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX53xX53xXdxX126xXa6xX6xX3exX1xX6xXexXdxX19xX1xX126xX3axX19xX53xX19xX10xX158xX7xX53xX106xX2xX2xX15fxX53xX15fx4f34xX65xX106xX170x38b7xX2xX170xX161xX106xXexX19bxX16exX106x5013xX15fxX5xX170xX126xa455xXbxX29x3295xX2exX9xX197xX170xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXexX1xX6xX27xX3xX29xXdxX6xX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX3axX1dxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xXaxX3xX158xXdxX65xXexX1xX9xXaxX15fxX2xX161xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX16exX2xX170xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxX3exX19xXaxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxXexX10xX163xXexX96xX6xX5xXdxX29xX19xX15dxX3xX1a9xX7fxX7xXexXdxa3adxX80xX164xXaxX12xX43xXbcxX19xX29xX3xX19xX6xX80xX3xX88xX106xX170xX53xX16exX9fxXddxX3xXexa87axXdxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xXcxX13xX7axXcxX3xX7dxX29xX7fxX80xX81xX19xX3xX13xX7fxX86xX3xX88xX1xX7fxX80xX86xX19xX3xX8fxX90xX3xX92xX19xX1xX9fxXddxX3xX43x9f41xX3xXcxXcx24e6xXcxXcxX3xXbxX1xX38xXdxX3xX1xXa3xXbxX3xX3axXdbxXdxX3xX43xX287xX3x96c1x9492xX28bx4ec2xXcxX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXexa84cxX3xX4xX1xXb5xX4xX3xXa6xX7fxX2aexXdxX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX7xX38xX3x6cdcxX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX3axX1dxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX4xXd2xX6xX3xXf5xXdxX86xXexX3xX7dxX6xX27xX3xX96xX3xX19xX1x5455xX19xX29xX3xXa6x7e5axX19xX29xX3xX4xX1xXb5xX19xX29xX3xX5xXc5xX4xX1xX3xX7x443exX3xX3axX1dxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xad85x80c3xX126xX3xc08bxX34xX19xX1xX3xXa1xX25cxX3exX3xX27x428axXexX3xX7xX38xX3xX7xX287xXddxX3xX19xX29xX1dxX19xX1xX3xX4xXd6xXbxX3xXexb72fxX19xX1xXddxX3xX5xX34xX19xX1xX3xXa1xX25cxX3exX3xX1xX7fxX80xX86xX19xX3xX8fxX90xX3xX92xX19xX1xX3xX3axX1dxX3xX2xX126xX15fxX106xX170xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xXcxX13xX7axXcxX3xX7dxX29xX7fxX80xX81xX19xX3xX13xX7fxX86xX3xX4xXc8xX19xX29xX3xXexX1xX6xX27xX3xX65x5060xX126xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX3exX65xX80xXaxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxXexX10xX163xXexX96xX6xX5xXdxX29xX19xX15dxX3xX1a9xX7fxX7xXexXdxX245xX80xX164xXaxX12xX0xXdxX27xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX149xX10xX19xXexX10xX2exX3xX65xXexX1xX7fxX27xXa6xXaxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxX158xXdxX65xXexX1xX15dxX3xX15fxX2xX161xXbxX163xX164xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX15dxX3xX16exX2xX170xXbxX163xX164xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX53xX53xXdxX126xXa6xX6xX3exX1xX6xXexXdxX19xX1xX126xX3axX19xX53xX19xX10xX158xX7xX53xX106xX2xX2xX15fxX53xX15fxX197xX65xX106xX170xX19bxX2xX2xX161xX161xXexX161xX16exX197xX15fxX1a4xX5xX170xX126xX1a9xXbxX29xX1acxX2exX9xX1a4xab67xX430xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXexX1xX6xX27xX3xX29xXdxX6xX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX3axX1dxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xXaxX3xX158xXdxX65xXexX1xX9xXaxX15fxX2xX161xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX16exX2xX170xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxX3exX19xXaxX12xXcxX25cxXdxX3xXa6xX7fxX2aexXdxX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xXddxX3xXa6xX6xX19xX3xXexX2aexX3xX4xX1xXb5xX4xX3xXa1xX34xX3xXexX2ex331exX19xX1xX3xX4xX1xXdxXb0xX7fxX3xX4xXbcxX4xX3xXexX4bxX3xX5xXdxX86xX7fxX3xX5xXc5xX4xX1xX3xX7xX304xXddxX3xX29xXa7xX27xX3xX4xXbcxX4xX3xX19xX1x2569xX27xX3xXexX4bxX3xX5xXdxX86xX7fxX3xX4xX1x36ccxX19xX1xX15dxX3xX136xX31dxX3xXexX2exX6xX19xX1xX3xX3ax2c5cxX3xX2c7xX313xX4bxXa3xX4xX3xX7xX304xX3xXf5xXdxX86xXexX3xX7dxX6xX27xX310xX164xX3xX4xXbcxX4xX3xXexX4bxX3xX5xXdxX86xX7fxX3xXexX1xX1dxX19xX1xX3xX3ax82aaxX19xX3xX4xXd2xX6xX3xX4xXbcxX4xX3xXexX2exXdxX3bxX7fxX3xXa1xX25cxXdxX3xXbxX1xX3exX19xX29xX3xXaexXdxXb0xX19xX3xXf5xXdxX86xXexX3xX7dxX6xX27xX126xX126xX126xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX3exX65xX80xXaxX12xX0xXdxX27xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX149xX10xX19xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxX158xXdxX65xXexX1xX15dxX3xX15fxX2xX161xXbxX163xX164xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX15dxX3xX16exX2xX170xXbxX163xX164xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX53xX53xXdxX126xXa6xX6xX3exX1xX6xXexXdxX19xX1xX126xX3axX19xX53xX19xX10xX158xX7xX53xX106xX2xX2xX15fxX53xX15fxX197xX65xX106xX170xX19bxX2xX106xX106xX15fxXexX430xX1a4xX16exX106xX1a4xX5xX170xX126xX1a9xXbxX29xX1acxX2exX9xX16exX16exX15fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXexX1xX6xX27xX3xX29xXdxX6xX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX3axX1dxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xXaxX3xX158xXdxX65xXexX1xX9xXaxX15fxX2xX161xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX16exX2xX170xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxX3exX19xXaxX12xX126xX126xX126xX4xXbcxX4xX3xXa6xX10exX19xX3xXa1xXa7xX3xX5xXdx5d64xX19xX3xXebxX7fxX6xX19xX3xXa1xXb0xX19xX3xX4xX1xXd2xX3xXebxX7fxX80xX3bxX19xX3xX4xXd2xX6xX3xXf5xXdxX86xXexX3xX7dxX6xX27xX3xXa1xX38xXdxX3xX3axXdbxXdxX3xX106xX3xXebxX7fxX10axX19xX3xXa1xX10exX3exX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xXddxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xX164xX3xX27xX31dxXexX3xX7xX38xX3xXexX1dxXdxX3xX5xXdxX86xX7fxXddxX3xX1xXdxX86xX19xX3xX3ax542exXexXddxX3xX1xX4d2xX19xX1xX3xX10exX19xX1xX3xX5xXdxX681xX19xX3xXebxX7fxX6xX19xX3xXa1xXb0xX19xX3xXebxX7fxXbcxX3xXexX2exX4d2xX19xX1xX3xXa1xXd6xX7fxX3xXexX2exX6xX19xX1xX3xXa6xX10exX3exX3xX3axX86xX3xX4xX1xXd2xX3xXebxX7fxX80xX3bxX19xX3xXa6xXdxX30xX19xXddxX3xXa1xX10exX3exX3xXexX2exX3exX19xX29xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX29xXdxX6xX19xX3xXebxX7fxX6xX126xX126xX126xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX3exX65xX80xXaxX12xX0xXdxX27xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX149xX10xX19xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxX158xXdxX65xXexX1xX15dxX3xX15fxX2xX161xXbxX163xX164xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX15dxX3xX16exX2xX170xXbxX163xX164xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX53xX53xXdxX126xXa6xX6xX3exX1xX6xXexXdxX19xX1xX126xX3axX19xX53xX19xX10xX158xX7xX53xX106xX2xX2xX15fxX53xX15fxX197xX65xX106xX170xX19bxX2xX106xX16exX1a4xXexX2xX197xX161xX19bxX106xX5xX170xX126xX1a9xXbxX29xX1acxX2exX9xX16exX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXexX1xX6xX27xX3xX29xXdxX6xX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX3axX1dxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xXaxX3xX158xXdxX65xXexX1xX9xXaxX15fxX2xX161xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX16exX2xX170xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxX3exX19xXaxX12x53fbxX7fxX6xX3xXa1xX4fbxXddxX3xX4xXbcxX4xX3xX10xX27xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXa1xX34xX3xX1xXdxX30xX7fxX3xX2exaaf3xX3xX1x27ccxX19xX3xX4xX1xXd2xX3xXebxX7fxX80xX3bxX19xX3xX4xXd2xX6xX3xXa1xXd6xXexX3xX19xX4bxXdbxX4xX3xXa1xX38xXdxX3xX3axXdbxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXebxX7fxX10axX19xX3xXa1xX10exX3exX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX3axX1dxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xX3xXexX1x5a34xX19xX29xX3xXebxX7fxX6xX3xX19xX1xX2efxX19xX29xX3xXexX4bxX3xX5xXdxX86xX7fxX3xX5xXc5xX4xX1xX3xX7xX304xX3xX3axX1dxX3xX4xX1xXb5xX19xX29xX3xX4xXb5xX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX30fxX126xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX3exX65xX80xXaxX12xX0xXdxX27xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX149xX10xX19xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxX158xXdxX65xXexX1xX15dxX3xX15fxX2xX161xXbxX163xX164xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX15dxX3xX16exX2xX170xXbxX163xX164xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX53xX53xXdxX126xXa6xX6xX3exX1xX6xXexXdxX19xX1xX126xX3axX19xX53xX19xX10xX158xX7xX53xX106xX2xX2xX15fxX53xX15fxX197xX65xX106xX170xX19bxX2xX161xX170xX106xXexX16exX16exX16exX1a4xX170xX5xX170xX126xX1a9xXbxX29xX1acxX2exX9xX106xX197xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXexX1xX6xX27xX3xX29xXdxX6xX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX3axX1dxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xXaxX3xX158xXdxX65xXexX1xX9xXaxX15fxX2xX161xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX16exX2xX170xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxX3exX19xXaxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxXexX10xX163xXexX96xX6xX5xXdxX29xX19xX15dxX3xX1a9xX7fxX7xXexXdxX245xX80xX164xXaxX12xXcxX25cxXdxX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xXddxX3xX4xXbcxX4xX3xX10xX27xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4x8cb9xX19xX29xX3xXa1xX4bxXa3xX4xX3xXexX1xX6xX27xX3xX29xXdxX6xX3xX29xXdxX6xX3exX3xX5xX4bxX7fxX3xX3axX1dxX3xXa1x784dxXexX3xX4x353axX7fxX3xX1x559axXdxX3xXexX2exX381xX4xX3xXexXdxXb0xXbxX3xX3axXdbxXdxX3xXcxX1xX4bxXa3xX19xX29xX3xXexXbcxX3xX136xXc8xXdxX3xXcxX7fxXd6xX19xX3xX2a0xXa28xX19xX29xX3xX96xX3xX7axX1xb7a8xX19xX29xX3xXcxX7fxX80xX681xX19xX3xX1xX7fxXd6xX19xXddxX3xXcxX2aexX19xX29xX3xX4x5214xX4xX3xX149xX1xX508xX19xX1xX3xXexX2exXc5xXddxX3xX848xX7fxXa4bxX19xX3xXaexX1xX7fxX3x6faexXf5xX3xX3axX3bxX3xX4xXbcxX4xX3xX3axXd6xX19xX3xXa1xX3bxX3xX5xXdxX681xX19xX3xXebxX7fxX6xX19xX3xXa1xXb0xX19xX3xXa6xXdxX30xX19xX3xXa1xX10exX3exX126xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX3exX65xX80xXaxX12xX0xXdxX27xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX149xX10xX19xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxX158xXdxX65xXexX1xX15dxX3xX15fxX2xX161xXbxX163xX164xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX15dxX3xX16exX2xX170xXbxX163xX164xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX53xX53xXdxX126xXa6xX6xX3exX1xX6xXexXdxX19xX1xX126xX3axX19xX53xX19xX10xX158xX7xX53xX106xX2xX2xX15fxX53xX15fxX197xX65xX106xX170xX19bxX2xX1a4xX197xX161xXexX1a4xX2xX197xX197xX106xX5xX170xX126xX1a9xXbxX29xX1acxX2exX9xX16exX16exX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXexX1xX6xX27xX3xX29xXdxX6xX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX3axX1dxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xXaxX3xX158xXdxX65xXexX1xX9xXaxX15fxX2xX161xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX16exX2xX170xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxX3exX19xXaxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxXexX10xX163xXexX96xX6xX5xXdxX29xX19xX15dxX3xX1a9xX7fxX7xXexXdxX245xX80xX164xXaxX12xX848xX7fxX6xX3xXaexX1xXbcxX27xX3xXbxX1xXbcxX3xX4xXbcxX4xX3xXexX4bxX3xX5xXdxX86xX7fxXddxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXa1xX34xX3xXa1xX4bxXa3xX4xX3xXa6xXa7xXdxX3xXa1xXabxXbxX3xXexX1xX681xX27xX3xXexX4d2xX19xX1xX3xX80xX681xX7fxX3xXebxX7fxX681xX3xX1xX4bxX86cxX19xX29xXddxX3xXa1xXd6xXexX3xX19xX4bxXdbxX4xXddxX3xX5xXa7cxX19xX29xX3xXexX381xX3xX1xX1dxX3exX3xX65xXa4bxX19xX3xXexX31dxX4xXddxX3xX19xXa4bxX19xX29xX3xX4xX6xX3exX3xX19xX1xX6e3xX19xX3xXexX1xXb5xX4xXddxX3xXexX2exXbcxX4xX1xX3xX19xX1xXdxX86xX27xX3xX4xXd2xX6xX3xXa6xX10exX19xX3xXexX1xXa4bxX19xX3xXexX2exX3exX19xX29xX3xX3axXdxX86xX4xX3xX1xX14xX4xX3xXexX6e3xXbxXddxX3xX4xX38xX19xX29xX3xX1xXdxXb0xX19xX3xX4xX1xX3exX3xX4xX8b3xX19xX29xX3xX4xX7fxX31dxX4xX3xX163xXa4bxX80xX3xX65xX381xX19xX29xX3xX3axX1dxX3xXa6xX10exX3exX3xX3axX86xX3xXcxX2aexX3xXebxX7fxX38xX4xX126xX126xX126xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX2exX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX2exX3exX19xX29xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX681xX19xX3xXebxX7fxX6xX19xX15dxX0xX53xX7xXexX2exX3exX19xX29xX12xX0xX7fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX96xXexX1xX7fxX27xXa6xX96xX6xX19xX65xX96xX7xX6xXbxX3exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXaexX1xX6xXdxX3xX27xX25cxX4xX3xX7dxX29xX1dxX80xX3xX7xXbcxX4xX1xX3xXf5xXdxX86xXexX3xX7dxX6xX27xX3xX3axX1dxX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX3axX3bxX3xX4xX1xXd2xX3xXebxX7fxX80xX3bxX19xX3xXa6xXdxX30xX19xX3xXa1xX10exX3exXaxX3xX1xX2exX10xX245xX9xXaxX53xX29xXdxX6xX3exX96xX65xX7fxX4xX53xX1xX6xX96xXexXdxX19xX1xX96xXaexX1xX6xXdxX96xX27xX6xX4xX96xX19xX29xX6xX80xX96xX7xX6xX4xX1xX96xX3axXdxX10xXexX96xX19xX6xX27xX96xX3axX6xX96xXexX2exXdxX10xX19xX96xX5xX6xX27xX96xX3axX10xX96xX4xX1xX7fxX96xXebxX7fxX80xX10xX19xX96xXa6xXdxX10xX19xX96xX65xX6xX3exX53xX106xX170xX19bxX19bxX106xX170xX126xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX29xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX53xX27xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX106xX170xX53xX19xX10xX158xX7xX53xX106xX2xX2xX161xX53xX2xX161xX16exX65xX2xX2xX430xX106xX15fxX16exX106xXexX161xX106xX170xX161xX19bxX5xX170xX126xX1a9xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXexX1xX6xX27xX3xX29xXdxX6xX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX3axX1dxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX3axX12xX0xX7xXexX2exX3exX19xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXaexX1xX6xXdxX3xX27xX25cxX4xX3xX7dxX29xX1dxX80xX3xX7xXbcxX4xX1xX3xXf5xXdxX86xXexX3xX7dxX6xX27xX3xX3axX1dxX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX3axX3bxX3xX4xX1xXd2xX3xXebxX7fxX80xX3bxX19xX3xXa6xXdxX30xX19xX3xXa1xX10exX3exXaxX3xX1xX2exX10xX245xX9xXaxX53xX29xXdxX6xX3exX96xX65xX7fxX4xX53xX1xX6xX96xXexXdxX19xX1xX96xXaexX1xX6xXdxX96xX27xX6xX4xX96xX19xX29xX6xX80xX96xX7xX6xX4xX1xX96xX3axXdxX10xXexX96xX19xX6xX27xX96xX3axX6xX96xXexX2exXdxX10xX19xX96xX5xX6xX27xX96xX3axX10xX96xX4xX1xX7fxX96xXebxX7fxX80xX10xX19xX96xXa6xXdxX10xX19xX96xX65xX6xX3exX53xX106xX170xX19bxX19bxX106xX170xX126xX1xXexX27xXaxX12xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXaexX1xX6xXdxX3xX27xX25cxX4xX3xX7dxX29xX1dxX80xX3xX7xXbcxX4xX1xX3xXf5xXdxX86xXexX3xX7dxX6xX27xX3xX3axX1dxX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX3axX3bxX3xX4xX1xXd2xX3xXebxX7fxX80xX3bxX19xX3xXa6xXdxX30xX19xX3xXa1xX10exX3exX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX2exX3exX19xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX8fxX1x5befxX19xX29xX3xXa1xXc5xX19xX1xX3xX7xXbcxX4xX1xX3xXa1xX10xX27xX3xX5xX25cxXdxX3xX19xX29xX7fxXa7xX19xX3xXexX2exXdxX3xXexX1xXb5xX4xX3xX4xX1xX3exX3xX19xX1xXa4bxX19xX3xX5xX3exX25cxXdxXddxX3xXaexX681xX7fxX3xX29xX14xXdxX3xX27xX14xXdxX3xX19xX29xX4bxX4cxXdxX3xX4xXc8xX19xX29xX3xXa1xX14xX4xX3xX7xXbcxX4xX1xX3xXa1xX30xX3xX5xX1dxX27xX3xX29xXdxX1dxX7fxX3xXaexXdxXb0xX19xX3xXexX1xXb5xX4xX3xX3axX1dxX3xXa6xXa7xXdxX3xX65xX4bx7b93xX19xX29xX3xXexXa4bxX27xX3xX1xXa7xX19xX3xX5xX1dxX3xXexX1xX8b3xX19xX29xX3xXa1xXdxX86xXbxX3xX4xXd2xX6xX3xX7dxX29xX1dxX80xX3xX7xXbcxX4xX1xX3xXf5xXdxX86xXexX3xX7dxX6xX27xX3xX5xX10axX19xX3xXexX1xXb5xX3xX430xX3xXexX25cxXdxX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX19xX540xX27xX3xX106xX170xX106xX2xX126xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX3axX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29fxX10axX19xX3xX197xX126xX170xX170xX170xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX1xXdxX30xX7fxX3xX1xX86cxX19xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xXddxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX4xXd2xX6xX3xXf5xXdxX86xXexX3xX7dxX6xX27xXaxX3xX1xX2exX10xX245xX9xXaxX53xX29xXdxX6xX3exX96xX65xX7fxX4xX53xX29xX6xX19xX96xX197xX96xX170xX170xX170xX96xX1xX3exX4xX96xX7xXdxX19xX1xX96xX1xX6xX96xXexXdxX19xX1xX96xX1xXdxX10xX7fxX96xX1xX3exX19xX96xX3axX10xX96xX1xX3exX6xX19xX29xX96xX7xX6xX96xXexX2exX7fxX3exX19xX29xX96xX7xX6xX96xX4xX7fxX6xX96xX3axXdxX10xXexX96xX19xX6xX27xX53xX2xX19bxX19bxX170xX16exX19bxX126xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX29xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX53xX27xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX106xX170xX53xX19xX10xX158xX7xX53xX106xX170xX197xX430xX53xX2xX161xX16exX65xX161xX2xX170xX170xX19bxX106xX19bxXexX430xX16exX106xX430xX106xX5xX170xX126xX1a9xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXexX1xX6xX27xX3xX29xXdxX6xX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX3axX1dxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX3axX12xX0xX7xXexX2exX3exX19xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29fxX10axX19xX3xX197xX126xX170xX170xX170xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX1xXdxX30xX7fxX3xX1xX86cxX19xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xXddxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX4xXd2xX6xX3xXf5xXdxX86xXexX3xX7dxX6xX27xXaxX3xX1xX2exX10xX245xX9xXaxX53xX29xXdxX6xX3exX96xX65xX7fxX4xX53xX29xX6xX19xX96xX197xX96xX170xX170xX170xX96xX1xX3exX4xX96xX7xXdxX19xX1xX96xX1xX6xX96xXexXdxX19xX1xX96xX1xXdxX10xX7fxX96xX1xX3exX19xX96xX3axX10xX96xX1xX3exX6xX19xX29xX96xX7xX6xX96xXexX2exX7fxX3exX19xX29xX96xX7xX6xX96xX4xX7fxX6xX96xX3axXdxX10xXexX96xX19xX6xX27xX53xX2xX19bxX19bxX170xX16exX19bxX126xX1xXexX27xXaxX12xX29fxX10axX19xX3xX197xX126xX170xX170xX170xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xX1xXdxX30xX7fxX3xX1xX86cxX19xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xXddxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX4xXd2xX6xX3xXf5xXdxX86xXexX3xX7dxX6xX27xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX2exX3exX19xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xXcxX13xX7axXcxX3xX7dxX29xX7fxX80xX81xX19xX3xXf5xX540xX19xX3xXcxX2exb96bxXdxX3xX88xX313xX31dxX4xX3xX13xX1dxX9fxX3xX3axX1dxX3xXcxX13xX7axXcxX3xX7dxX29xX1x4085xX19xX3xX88xX149xX6xX19xX3xX313xX31dxX4xX3xX96xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX9fxX3xXexX1xX681xX27xX3xX80xX681xX7fxX3xXa6xXdxX30xX19xX3xXa1xX10exX3exX3xXcxX2aexX3xXebxX7fxX38xX4xX3xXaexX1xXdxX3xXexX1xX6xX27xX3xX65xX381xX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX7xX38xX3xX2c7xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xXddxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX4xXd2xX6xX3xXf5xXdxX86xXexX3xX7dxX6xX27xX3x94c8xX3xX7dxX1xX2efxX19xX29xX3xXa6xX2f4xX19xX29xX3xX4xX1xXb5xX19xX29xX3xX5xXc5xX4xX1xX3xX7xX304xX3xX3axX1dxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX5xX30fxX310xX126xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX3axX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX149x844fxX27xX3x2fc6xX7fxX80xX681xX19xX3xXexX1xX6xX27xX3xX65xX381xX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX136fxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xXaxX3xX1xX2exX10xX245xX9xXaxX53xX29xXdxX6xX3exX96xX65xX7fxX4xX53xX1xX3exX4xX96xX7xXdxX19xX1xX96xX4xX6xX27xX96xX163xX7fxX80xX10xX19xX96xXexX1xX6xX27xX96xX65xX7fxX96xXexX2exXdxX10xX19xX96xX5xX6xX27xX96xX3axX10xX96xX1xX3exX6xX19xX29xX96xX7xX6xX96xX96xXexX2exX7fxX3exX19xX29xX96xX7xX6xX53xX2xX19bxX430xX19bxX19bxX197xX126xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX29xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX53xX27xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX106xX170xX53xX19xX10xX158xX7xX53xX106xX170xX197xX430xX53xX2xX2xX1a4xX65xX197xX2xX2xX197xX15fxX106xX430xXexX161xX170xX430xX430xX15fxX5xX170xX126xX1a9xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX3xXexX1xX6xX27xX3xX29xXdxX6xX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX3axX1dxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX3axX12xX0xX7xXexX2exX3exX19xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX149xX13bdxX27xX3xX13c0xX7fxX80xX681xX19xX3xXexX1xX6xX27xX3xX65xX381xX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX136fxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xXaxX3xX1xX2exX10xX245xX9xXaxX53xX29xXdxX6xX3exX96xX65xX7fxX4xX53xX1xX3exX4xX96xX7xXdxX19xX1xX96xX4xX6xX27xX96xX163xX7fxX80xX10xX19xX96xXexX1xX6xX27xX96xX65xX7fxX96xXexX2exXdxX10xX19xX96xX5xX6xX27xX96xX3axX10xX96xX1xX3exX6xX19xX29xX96xX7xX6xX96xX96xXexX2exX7fxX3exX19xX29xX96xX7xX6xX53xX2xX19bxX430xX19bxX19bxX197xX126xX1xXexX27xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX149xX13bdxX27xX3xX13c0xX7fxX80xX681xX19xX3xXexX1xX6xX27xX3xX65xX381xX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX3axX3bxX3xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX136fxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX2exX3exX19xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX430xX430xX170xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xXcxX13xX7axXcxX3xX7dxX29xX7fxX80xX81xX19xX3xX2a2xX4d2xX19xX1xX3xX313xXdxX81xX19xX3xX88xX149xX13bdxX27xX3xX13c0xX7fxX80xX681xX19xXddxX3xX13xX1dxX3xXcxX20xX19xX1xX9fxX3xX3axabd4xX6xX3xXexX1xX6xX27xX3xX65xX381xX3xXexX2exXdxX30xX19xX3xX5xX34xX27xX3xX7xX38xX3xX197xX2a0xX3xX2c7xX13xX3exX1dxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX136fxX3xXcxX2exX4bxX4cxX19xX29xX3xX43xX6xX3xX4xXd2xX6xX3xXf5xXdxX86xXexX3xX7dxX6xX27xX310xX3xX19xX1xX2f4xX27xX3xX19xXa4bxX19xX29xX3xX4xX6xX3exX3xXexX2exXbcxX4xX1xX3xX19xX1xXdxX86xX27xX3xXa6xX10exX3exX3xX3axX86xX3xX3axX1dxX3xX163xXa4bxX80xX3xX65xX381xX19xX29xX3xXexX2aexX3xXebxX7fxX38xX4xX126xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX3axX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX7fxX5xX12xX0xX65xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2exXaxX12xX0xX53xX65xXdxX3axX12xX0xX53xX65xXdxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX7fxXexX1xX3exX2exXaxX12xXf5xXa28xX3xX13xX7fxX80xX3bxX19xX0xX53xXbxX12
Vũ Huyền