Trên 350 người tham gia phiên giao dịch việc làm lưu động tại Đức Thọ
(Baohatinh.vn) - Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TBXH Hà Tĩnh vừa phối hợp với UBND huyện Đức Thọ tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2019.
c95fx1298dxcb1cx132efx15e58x1171ex16921x15a8ax15850xX7x1193fx16913x178a9x182a9x163b8x11243xX5x11babxXax12fb8xXcx10b34x189f6xe30cxX3x167fexf9e3x17b4fxX3xX16xdfc4x175ecx13f5dxXdxX3xXexX1xX6x145e1xX3xX1dxXdxX6xX3xXbxX1xXdxX15xX16xX3xX1dxXdxX6x1275fxX3x17ea9x13b15xX4xX1xX3x10c29xXdxefcbxX4xX3xX5x18131xX25xX3xX5xX1exf9dfxX3xf460x16fefxX16xX1dxX3xXex10139xXdxX3x181ecx143f6xX4xX3xXcxX1xdbd5xX0xfff8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17b16xX10xX6xX36xXaxX12xXcxX14xX46xX16xX1dxX3xXex17cffxX25xX3x157a4xX37xX4xX1xX3xX3bx18bd6xX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX3xXexX1xX46xX49xX4xX3x134e9xe50bxX3xef41xX51xf2c4xXcx158c6x10919xX68xX3xX68xX41xX3xXcxfc19xX16xX1xX3xX3bx187a0xX6xX3xXbxX1x118f0xXdxX3xX1x1389axXbxX3xX3bxe649xXdxX3x11c3bxX96x17ae8xX78xX3xX1xX46x13619xX3dxX16xX3xX51xX52xX4xX3xXcxX1xX57xX3xXexefbcxX3xX4xX1xX52xX4xX3xXbxX1xXdxX15xX16xX3xX1dxXdxX6xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX3xX5xX1exX46xX3xX48xX49xX16xX1dxX3xX16xd5a4xX25xX3x14099xX1axX2x11137x10ae3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX34xX36xXbaxX3xXbx13c18xX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX25xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10exX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXax12c36xXdxX36xXexX1x18912xX3x169baxX2x17a7exXbx17902x14ae4xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX137xX3xX13bxX2xX1axXbxX13dxX13exXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX59xX59xXdxXf8x12efcxX6xX34xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf8xX3bxX16xX59xX16xX10xX132xX7xX59xX2xXf7xX1axX139xX59xX2xX1axX19xX36xX19xX1ax18df4xX13bxXf4xX1ax154ecxXexX2xX18xX17bxX139xX19xX5xX1axXf8x144c9xXbxX1dx18c7cxX14xX9xXf7xX139xX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xXexX1xX6xX25xX3xX1dxXdxX6xX3xXbxX1xXdxX15xX16xX3xX1dxXdxX6xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX3xX5xX1exX46xX3xX48xX49xX16xX1dxX3xXexX4exXdxX3xX51xX52xX4xX3xXcxX1xX57xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX6xXbxXexXdxX34xX16xXaxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13dxXexX94xX6xX5xXdxX1dxX16xX137xX3xX189xX46xX7xXexXdx16519xXbaxX13exXaxX12xXb5xX1dxX1exX1fxXdxX3xX5xX6xX34xX3xX48xX49xX16xX1dxX3xXex11f66xX25xX3xX1xXdx14c1axX46xX3xX4x15f52xX4xX3xXexX1xd80axX16xX1dxX3xXexXdxX16xX3xX4x144cbxX3xX5xXdxX15xX16xX3x1892exX46xX6xX16xX3xX48xcaa4xX16xX3xX16xX1xX46xX3xX4xffd1xX46xX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25x15751xX3xX1xX57xX4xX3xXex16806xXbxX3xX4xf871xX6xX3xX4xX230xX4xX3xX4xX235xX16xX1dxX3xXexXbaxX25exX3xX36xX34xX6xX16xX1xX3xX16xX1dxX1xXdxX3dxXbxX3xX4xX23exX3xX16xX1xX46xX3xX4xX253xX46xX3xXexX46xXbaxX22cxX16xX3xX36xX7exX16xX1dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX34xX36xXbaxXaxX12xXcxX1xX6xX25xX3xX1dxXdxX6xX3xXbxX1xXdxX15xX16xX3xX1dxXdxX6xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX5xX253xX16xX3xX16xX41xXbaxX3xX4xX23exX3xXf4xX19xX3xX4xX235xX16xX1dxX3xXexXbaxX25exX3xX36xX34xX6xX16xX1xX3xX16xX1dxX1xXdxX3dxXbxX3xXexX14xX34xX16xX1dxX3xX3bxX41xX3xX16xX1dxX34xX41xXdxX3xX16xX1exXb0xX4xX25exX3xX4xX23exX3xX16xX1xX46xX3xX4xX253xX46xX3xXexX46xXbaxX22cxX16xX3xX36xX7exX16xX1dxX25exX3xXexX14xX34xX16xX1dxX3xX48xX23exX3xX19xX3xX4xX235xX16xX1dxX3xXexXbaxX3xXexX46xXbaxX22cxX16xX3xX36xX7exX16xX1dxX3xX5xX6xX34xX3xX48xX49xX16xX1dxX3xX13dxX46x13e83xXexX3x1601dxX1xf914xX46xX3xX3bxX41xX3xX36xX46xX3xX1xX57xX4xX3xXexX4exXdxX3xX4xX230xX4xX3xX16xX1exXb0xX4xX3xXb5xX1xX265xXexX3xX96x11a8exX16xX25exX3xX68xX41xX16xX3xe8e5xX46xXa8xX4xX25exX3xX51xX41xXdxX3xX92xX34xX6xX16xX25exX3xX8fxXdxX16xX1dxX6xXbxX34xX14xX10xX25exX3x169b6xX46xX25xX6xX16xXdxXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX34xX36xXbaxXaxX12x182ffxX1xXdxX15xX16xX3xX1dxXdxX6xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX48xfcbfxX3xXexX1xX46xX3xX1x18ad2xXexX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX51x1010bxXcxXb5xX3xX3bxX41xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX5xX6xX34xX3xX48xX49xX16xX1dxX3xXexX1xX46xX49xX4xX3xX2xX2xX3xX13dxX3b7xX25exX3xXexX1xX37xX3xXexX14xX342xX16xX3xXexX14xX34xX16xX1dxX3xX1xX46xXbaxX3dxX16xX3xX51xX52xX4xX3xXcxX1xX57xXf8xX3xXcxX4exXdxX3xX48xX75xXbaxX25exX3xX51xX3cbxXcxXb5xX3xX3bxX41xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX5xX6xX34xX3xX48xX49xX16xX1dxX3xX48xX3b7xX3xX48xX1exXacxX4xX3xX1dxXdxXb0xXdxX3xXexX1xXdxX3dxX46xX3xX3bxX41xX34xX3xX5xX41xX25xX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xXexX4exXdxX3xX4xX230xX4xX3xX4xX235xX16xX1dxX3xXexXbaxX25exX3xX36xX34xX6xX16xX1xX3xX16xX1dxX1xXdxX3dxXbxX3xX1xX34xdc96xX4xX3xX13dxX46xX342xXexX3xX345xX1xX347xX46xX3xX5xX6xX34xX3xX48xX49xX16xX1dxX3xX90xX3xX16xX1exXb0xX4xX3xX16xX1dxX34xX41xXdxX13exX3xXexX1exX3xX3bxX342xX16xX3xX4xX1x1021cxX16xX1xX3xX7xX230xX4xX1xX3xX3bx10b4cxX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX25exX3xXexXdxX4a3xX16xX3xX5xX1ex12636xX16xX1dxX3xX3bxX41xX3xX4xX230xX4xX3xX4xX1xX24bxX3xX48xX49xX3xX4xX1xX499xX16xX1xX3xX7xX230xX4xX1xX25exX3xX245xX46xXbaxX4a3xX16xX3xX5xXacxXdxX3xX4xX269xX6xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX5xX6xX34xX3xX48xX49xX16xX1dxXf8xXf8xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX34xX36xXbaxXaxX3xX7xXexXbaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13dxXexX94xX6xX5xXdxX1dxX16xX137xX3xX189xX46xX7xXexXdxX212xXbaxX13exXaxX12xX51xX1exXacxX4xX3xX15exXdxX24bxXexX25exX3xXexX1xX235xX16xX1dxX3xX245xX46xX6xX3xX4xX230xX4xX3xXbxX1xXdxX15xX16xX3xX1dxXdxX6xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX3xX36xX34xX3xXcxX14xX46xX16xX1dxX3xXexX75xX25xX3xX78xX37xX4xX1xX3xX3bxX7exX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX3xX68xX41xX3xXcxX9exX16xX1xX3xXexXc7xX3xX4xX1xX52xX4xX25exX3xX25x104faxXdxX3xX16xXf1xX25xX3xX1xX46xXbaxX3dxX16xX3xX51xX52xX4xX3xXcxX1xX57xX3xX4xX23exX3xXexX14xX15xX16xX3xX2xXf8xX18xX1axX1axX3xX5xX6xX34xX3xX48xX49xX16xX1dxX3xXexX227xX25xX3xX48xX1exXacxX4xX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX3xXbxX1x137ebxX3xX1xXacxXbxX25exX3xX4xX23exX3xXexX1xX46xX3xX16xX1xX265xXbxX3xXc7xX16xX3xX48xX37xX16xX1xX3xXexXa3xX3xX139xX3xX48xX24bxX16xX3xX17fxX3xXexX14xXdxX3dxX46xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX59xXexX1xX230xX16xX1dxXf8xX3xXcxX14xX34xX16xX1dxX3xX48xX23exX25exX3xX13bxX1axX1axX3xX5xX6xX34xX3xX48xX49xX16xX1dxX3xX5xX41xX25xX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX90xX3xX16xX1exXb0xX4xX3xX16xX1dxX34xX41xXdxX25exX3xX4x17b8dxX16xX3xX5xX4exXdxX3xX5xX41xX3xX5xX6xX34xX3xX48xX49xX16xX1dxX3xXexX14xX34xX16xX1dxX3xX4xX230xX4xX3xX4xX235xX16xX1dxX3xXexXbaxX25exX3xX36xX34xX6xX16xX1xX3xX16xX1dxX1xXdxX3dxXbxX3xX4xX23exX3xXexXdxX24bxX16xX1dxX3xXexX14xX34xX16xX1dxX3xX16xX1exXb0xX4xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xX36xXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX14xX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX12xX0xX7xXexX14xX34xX16xX1dxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX245xX46xX6xX16xX137xX0xX59xX7xXexX14xX34xX16xX1dxX12xX0xX46xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX94xXexX1xX46xX25xX15exX94xX6xX16xX36xX94xX7xX6xXbxX34xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX46xX16xX1dxX3xXexX75xX25xX3xX78xX37xX4xX1xX3xX3bxX7exX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX3xX68xX41xX3xXcxX9exX16xX1xX137xX3x121c7xXdxXb0xXdxX3xXexX1xXdxX3dxX46xX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX4b6xX16xX3xX19xXf8xX1axX1axX1axX3xX5xX6xX34xX3xX48xX49xX16xX1dxXaxX3xX1xX14xX10xX212xX9xXaxX59xX5xX6xX34xX94xX36xX34xX16xX1dxX94xX3bxXdxX10xX4xX94xX5xX6xX25xX59xXexX14xX46xX16xX1dxX94xXexX6xX25xX94xX36xXdxX4xX1xX94xX3bxX46xX94xX3bxXdxX10xX4xX94xX5xX6xX25xX94xX1xX6xX94xXexXdxX16xX1xX94xX1dxXdxX34xXdxX94xXexX1xXdxX10xX46xX94xX3bxXdxX10xX4xX94xX5xX6xX25xX94xX4xX1xX34xX94xX1xX34xX16xX94xX19xX94xX1axX1axX1axX94xX5xX6xX34xX94xX36xX34xX16xX1dxX59xX2xX139xX139xX18xX18xX1axXf8xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX1dxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX59xX25xX10xX36xXdxX6xX59xX2xXf4xX1axX59xX16xX10xX132xX7xX59xX2xX17fxX19xXf4xX59xX2xX1axXf7xX36xX139xX1axX17fxX1axX17fxX18xX139xXexX139xXf7xX19xX139xXf7xX5xX1axXf8xX189xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xXexX1xX6xX25xX3xX1dxXdxX6xX3xXbxX1xXdxX15xX16xX3xX1dxXdxX6xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX3xX5xX1exX46xX3xX48xX49xX16xX1dxX3xXexX4exXdxX3xX51xX52xX4xX3xXcxX1xX57xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX36xXdxX3bxX12xX0xX7xXexX14xX34xX16xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX46xX16xX1dxX3xXexX75xX25xX3xX78xX37xX4xX1xX3xX3bxX7exX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX3xX68xX41xX3xXcxX9exX16xX1xX137xX3xX702xXdxXb0xXdxX3xXexX1xXdxX3dxX46xX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX4b6xX16xX3xX19xXf8xX1axX1axX1axX3xX5xX6xX34xX3xX48xX49xX16xX1dxXaxX3xX1xX14xX10xX212xX9xXaxX59xX5xX6xX34xX94xX36xX34xX16xX1dxX94xX3bxXdxX10xX4xX94xX5xX6xX25xX59xXexX14xX46xX16xX1dxX94xXexX6xX25xX94xX36xXdxX4xX1xX94xX3bxX46xX94xX3bxXdxX10xX4xX94xX5xX6xX25xX94xX1xX6xX94xXexXdxX16xX1xX94xX1dxXdxX34xXdxX94xXexX1xXdxX10xX46xX94xX3bxXdxX10xX4xX94xX5xX6xX25xX94xX4xX1xX34xX94xX1xX34xX16xX94xX19xX94xX1axX1axX1axX94xX5xX6xX34xX94xX36xX34xX16xX1dxX59xX2xX139xX139xX18xX18xX1axXf8xX1xXexX25xXaxX12xXcxX14xX46xX16xX1dxX3xXexX75xX25xX3xX78xX37xX4xX1xX3xX3bxX7exX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX3xX68xX41xX3xXcxX9exX16xX1xX137xX3xX702xXdxXb0xXdxX3xXexX1xXdxX3dxX46xX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX4b6xX16xX3xX19xXf8xX1axX1axX1axX3xX5xX6xX34xX3xX48xX49xX16xX1dxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX14xX34xX16xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX3a6xX1xX230xXexX3xX1xX46xXbaxX3xX3bxX6xXdxX3xXexX14xX62fxX3xX5xX41xX3xX4xX253xX46xX3xX16xXa8xXdxX3xX1dxcc93xX16xX3xX345xX24bxXexX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX5xX6xX34xX3xX48xX49xX16xX1dxX3xX3bxX41xX3xX36xX34xX6xX16xX1xX3xX16xX1dxX1xXdxX3dxXbxX3x174dbxX78xXb5xebffxX25exX3xXexX1xX1fxXdxX3xX1dxXdxX6xX16xX3xX245xX46xX6xX25exX3xXcxX14xX46xX16xX1dxX3xXexX75xX25xX3xX78xX37xX4xX1xX3xX3bxX7exX3xX3bxXdxX3dxX4xX3xX5xX41xX25xX3xX68xX41xX3xXcxX9exX16xX1xX3xX48xX3b7xX3xX4xX23exX3xX16xX1xXdxX4a3xX46xX3xX1xX34xX4exXexX3xX48xX49xX16xX1dxX3xX1dxX23exXbxX3xXbxX1xX253xX16xX3xX48xX367xX25xX3xX15exX367xX34xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX13dxX3b7xX3xX1xX49xXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xX48xX37xX6xX3xX15exX41xX16xXf8xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX36xXdxX3bxX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX46xX5xX12xX0xX36xXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX59xX36xXdxX3bxX12xX0xX59xX36xXdxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd80bxX46xXexX1xX34xX14xXaxX12xX51xX52xX4xX3xX3a6xX1xX3bexX0xX59xXbxX12
Đức Phú