U-23 VN: Loại Trọng Nghĩa, Thanh Trung, bổ sung Đình Đồng
Ngay trước khi VFF Cup khai mạc tối 5/11 bằng chiến thắng 1-0 của U-23 VN trước Singapore, HLV Calisto đã thông báo quyết định trả Trọng Nghĩa, Thanh Trung về CLB. Và trong buổi tập chiều nay, 6/11 của U-23 VN xuất hiện một gương mặt mới: Đình Đồng.
2c59x69b5x53b5x899dxbe33x423bx2c86xb422xX6xbe27x4bbcxX1x9296xc046x861bx8653xX9x3534xX0xa996xX5x60e1xX4x51f2xX2x7721xX5xX6xX14xXcx323exX8xX9x391dxX9xX10xX0xX12xX14xXcxXdxXexX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12x673fxX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX12x8a01x77a1xX12xXcxX1x65bbxX12xX50xX12xX4xX16xX9xX2xX50xXdxX8xX9xX12xX50xX12xX4xX16xX9xX2x40cexX5xX4xX50x9515xX51xX8xX9xX12xXcxX1xX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX4xX16xa8a9xX12xX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX18x2f66xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x69b0xX50xX12xX4xX16xX9xX10x9a5ex724fxX20x3eafxX2x4676xa358xbe5dxX2xa523xXcx82e2xX50xX2xX99xX37x707bxX51xX6cxX2xXa6xX6cxX18x7e72xX5xb909xX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xX99xX37x4a0cxX51xX6cxXb9xX2xX14x3cd3xX2xX6xXc3xX51xX6cxX2x365exad27xX51xX18xX2xXd0x81b2xX51xX6cxX0x93a6xX18xX8fxX10xX0xXdaxX12xXdxX10xX0xXdaxX12xX37xX10xX0xX12xX37xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX51xX16x9f77xX6xX55xXdxX5xX12xX16xX9xX2xX50xXdxX8xX9xXdxX5xX12xX16xX9xX2xX68xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX12xXcxX1xX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX4xX16xX7exX12xX9xX2xX18xX16xX50xX6cxX18xX12xX8xX9xX20x6ac9xX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xXdaxX12xXdxX10xX0xXdaxX12xX37xX10xX0xX12xX37xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX12xX16xX1dxX12xX9xX2xX50xXdxX8xX9xX3xXcxX51xX12xX16xX51xX12xX9xX2xX68xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX12xXcxX1xX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX4xX16xX7exX12xX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x3b76xX16xX5xXdxX9xX10xXa6xX6cxX5xXexX2xX12xX37x451cx5453xX3xX2x9a4exX18xX50xX2xXa5xb83fxX1c5xX2xc025xXc3xX1xX2xX1c0xX18xX5xX50xX2x4b2cxXabxX3xX2xX12x7266xX50xX2x6c0fxXdaxX8fxX8fxX2xX14xbbdcxX51xX6cxX2xX3xX18xX50x7e8dxX51xX2xX12xX18xa600xX51xX6cxX2xX8fxXa1xX13axX2xX3x968axX5xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xXa5xXa6xX2xX12xX37xX1bcxX1bdxX3xX2x6a70xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xXb9xX2xX1afxXa9xXa5xX2xX1c8xX5xX4xX50xX6xX12xXcxX2xbd85xa106xX2xX12xX18x74b0xX51xX6cxX2xX14x3f2cxXcxX2x7f9bxXc3xXexX1e6xX12xX2xX21cxb761xX51xX18xX2xX12xX37xb38dxX2xX99xX37xXb0xX51xX6cxX2xXa6xX6cxX18xXb7xX5xXb9xX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xX99xX37xXc3xX51xX6cxX2xX68x504cxX2xX1c8xXa9xXbxc1c3xX2xXa5x993dxX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX14xXc3xXc9xX50xX2xX12x49afxX1xX2xX3xX18xX50xX252xXc3xX2xX51xX5xXexXb9xX2x73bfxXdaxX8fxX8fxX2xX3xX1f4xX5xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xXa5xXa6xX2xX1dxXc3x324bxX12xX2xX18xX50x810fxX51xX2xX1d1x6547xX12xX2xX6cxX1bcx5e63xX51xX6cxX2xX1d1x9d43xX12xX2xX1d1xX1bdxX50xXa7xX2xXd0xXd1xX51xX18xX2xXd0xXd6xX51xX6cxX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXd0xXd1xX51xX18xX2xXd0xXd6xX51xX6cxX2xX4xX25axX2xX3xbd09xXc3xX2xX12xX18xX1f4xX2xX12xX18xXc3xX292xX3xX2xX229xXc3x737exX51xX2xX6xX1d6xX2xX205xXa9xXa6x813dxX2xX68xX25axX2xX12xXabxX50xX2xXa5xX1c8x6e14xX2xXa0xXa1xX20xX8fxX2xXbxX226xXcxX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xXa6xX50x5361xX51xX2xX20xX13axX13ax792bxX2xX21cxX21dxX2xX21cxX1bcxb778xX3xX2xX12x3c53xX51xX6cxX2xX3xX1bcx634exX51xX6cxX2xX3xX18xXcxX2xX205xX1afxXbxX2xXd0xX25axX2xXa6x3903xX51xX6cxXb9xX2xX21cxX292xX50xX2xX6xX5xXc3xX2xX21cx9060xX2xX21cxX21dxX2xX14xX236xXcxX2xX68xX28exX2xX12xX18xX25axX51xX18xX2xX3xX221xX51xX6cxX2xX3xX18x5a9fxX3xX2xXa5xXd0xX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXd0xXd1xX51xX18xX2xXd0xXd6xX51xX6cxX2xX3x7384xX51xX6cxX2xX3xX18x40e2xX51xX18xX2xX4xX25axX2xX1d1xX292xX12xX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX6xX1d6xX2xX1d9xX2xX3xX2d1xXc3xX2xX12xX18xX1f4xX2xX21cxX1bcxX314xX3xX2xX12xX37xX314xX2xX4xa038xX2x5d51xX18xX5xX51xX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xX1afx71c7xX51xX6cxX2xX12xX50xX1e6xX51xX2xX3x30ddxX2xX3xX18xXcxX2xX1afxXa9xXa5xX2xX1c8xX5xX4xX50xX6xX12xXcxX2xX6xX5xXc3xX2xXa5xX1c8xX2f4xX2xXa0xXa1xX20xX8fxX2xX51xX18xX1bcxX51xX6cxX2x7da0xX2xX12xX18xX31exX50xX2xX21cxX50x8856xX1d1xX2xX21cxX33cxXb9xX2xX1afxXa9xXa5xX2xX1c8xX5xX4xX50xX6xX12xXcxX2xX1c0xX18xX221xX51xX6cxX2xX6cxXb0xX50xX2xX6xX1d6xX2xX3xX2d1xXc3xX2xX12xX18xX1f4xX2xX51xX25axXexX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX99xX18xX5xXexX2xX68xX25axXcxX2xX21cxX33cxXb9xX2xX12xX18xX2d1xXexX2xX99xX221xX2xX21cxX21dxX2xX4xX289xXexX2xX99xX37xXb0xX51xX6cxX2xXa6xX6cxX18xXb7xX5xXb9xX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xX99xX37xXc3xX51xX6cxX2xX12x6e0cxX2xX18xX5xX50xX2xX1c8xXa9xXbxX2xa2bex5eebxX2xX1afxX236xX50xX2xX3abxX18x438exX51xX6cxX2xX68xX25axX2xX1afxX479xX5xX2xX3abxX18xX226xX12xX2xX1afxXa6xX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9x9a06xXc3xX6xX12xX50xX7exXexX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xX5xX14xX4xX16xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX50xX1d1xX5xX6cxX16xX2xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX2xX3xX16xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX50xX51xX6cxX8xX9xX13axX9xX2xX3xX16xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX50xX51xX6cxX8xX9xXa3xX9xX2xX104xX50xXdxX12xX18xX8xX9x35b6x3ffbxX13axX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX2xX7exX3xX1c0xX55xX12xX16xX1d1xX1xX4xX5xX12xX16xX8xX9xX50xX1d1xX5xX6cxX16xX3xXcxX51xX12xX16xX51xX16xX37xX9xX10xX0xX12xX14xXcxXdxXexX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xX37xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xXdxX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX50xX1d1xX6cxX2xX6xX37xX3xX8xX9xXdaxXdaxX50xX257xX14xX5xXcxX18xX5xX12xX50xX51xX18xX257xX68xX51xXdaxX51xX16xX104xX6xXdaxX30dxX4f1xX4f1xXdaxX4f2xX1d9xXdxX276xX13axX4f2xX8fxX20xX13axX13axX12xX20xX276xX13axX20xX4xX13axX257xX49axX1xX6cxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXcx3086xX1d1xX5xX6cxX16xX9xX2xX6xX12xXexX4xX16xX8xX9xX18xX16xX50xX6cxX18xX12xXa7xXa3xX20xX8fxX1xX1dx5985xX104xX50xXdxX12xX18xXa7xX4f1xX4f2xX13axX1xX1dxX9xX2xXdaxX10xX0xXdaxX12xXdxX10xX0xXdaxX12xX37xX10xX0xX12xX37xX10xX0xX12xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX50xX1d1xX5xX6cxX16xX55xXdxX16xX6xX3xX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1c8xX5xX1xX12xX50xXcxX51xX9xX10xXd0xXd1xX51xX18xX2xXd0xXd6xX51xX6cxX2x5c1bxX226xXcxX2xX21cx9309x8109xX2xX21cxX1bcxX314xX3xX2xX14xXc9xX2xX6xXc3xX51xX6cxX2xX3xX18xXcxX2xX21cxX292xX50xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xXa5xXa6xX2xb8b1xX51xX18xXa7xX2xXd0xX355xX3xX2xX2e9xX51xX18xX0xXdaxX1xX10xX0xXdaxX12xXdxX10xX0xXdaxX12xX37xX10xX0xXdaxX12xX14xXcxXdxXexX10xX0xXdaxX12xX5xX14xX4xX16xX10xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xa166xXc3xXexX1e6xX12xX2xX21cxX230xX51xX18xX2xX4xXcxXabxX50xX2xX99xX37xXb0xX51xX6cxX2xXa6xX6cxX18xXb7xX5xXb9xX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xX99xX37xXc3xX51xX6cxX2xX68xX25axX2xX14xXc9xX2xX6xXc3xX51xX6cxX2xXd0xXd1xX51xX18xX2xXd0xXd6xX51xX6cxX2xX21cx9fcbxX51xX6cxX2xX68xX25axXcxX2xX12xX18xX31exX50xX2xX21cxX50xX3efxX1d1xX2xXa5xX1c5xX1c5xX2xX205xX1d1xX5xX37xX12xXdxXcxXcxX37xX2xX1c8xXc3xX1xX2xXdxX50x60ebxX51xX2xX37xX5xX2xX3xX18xX355xX2xX1c0xX18xX221xX51xX6cxX2xX1xX18xX236xX50xX2xX6xX5xXc3xX2xX1c0xX18xX50xX2xX6cxX50xX236xX50xX2xX21cxX289xXc3xX2xX51xX25axXexX2xX1c0xX1e6xX12xX2xX12xX18xX6bfxX3xX2xX3xX1f4xX5xX2xX1afxXa9xXa5xX2xX1c8xX5xX4xX50xX6xX12xXcxX2xX21cxX21dxX2xX1c0xX18xX50xX1e6xX51xX2xX1d1xX292xX12xX2xX6xX1d6xX2xX51xX6cxX1bcxX31exX50xX2xX14xX289xX12xX2xX51xX6cxX31exX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX99xXc3xXexX2xX51xX18xX50xX307xX51xXb9xX2xX6x7018xX2xX1dxXc3xX289xX12xX2xX18xX50xX28exX51xX2xX3xX1f4xX5xX2xX1d1xX292xX12xX2xX3xX2d1xXc3xX2xX12xX18xX1f4xX2xX51xX18xX1bcxX2xXd0xXd1xX51xX18xX2xXd0xXd6xX51xX6cxX2xX3e6xX2xX18xX25axX51xX6cxX2xX1xX18xX479xX51xX6cxX2xX51xX6cxX767xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xXa5xXa6xX2xX4xX25axX2xX21cxX50xX252xXc3xX2xX3xX33cxX2xX12xX18xX3efxX2xX18xX50xX3efxXc3xX2xX21cxX1bcxX314xX3xX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXd0xXd1xX51xX18xX2xXd0xXd6xX51xX6cxX2xX4xX25axX2xX51xX6cxX1bcxX31exX50xX2xX3xX33cxX2xX12xX18xX3efxX2xX3xX18xX297xX50xX2xX12xX1d6xX12xX2xX3e6xX2xX3xX236xX2xX18xX5xX50xX2xX68xX230xX2xX12xX37xX381xX2xX18xX268xXc3xX2xX68xX28exX2xX1xX18xX236xX50xX2xX68xX25axX2xX12xX37xXc3xX51xX6cxX2xX68xX28exX2xX68xX25axX2xX21cxX2e0xXexX2xX21cxX252xXc3xX2xX4xX25axX2xX51xX18x71b3xX51xX6cxX2xXexX1e6xXc3xX2xX18xXc3xXexX28exX12xX2xX3xX1f4xX5xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xXa5xXa6xX2xX68xX25axX2xX21cxX21dxX2xX21cxX1bcxX314xX3xX2xX3xX18xX381xX51xX18xX2xX1afxXa9xXa5xX2xX1c8xX5xX4xX50xX6xX12xXcxX2xX51xX18xX268xX51xX2xX37xX5xX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX471xX1bdxX50xX2xX51xX18xX289xX12xXb9xX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX12xX37xX268xX51xX2xX12xX18xX1ebxX51xX6cxX2xX205xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX2xX8fxXa1xX13axXb9xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xXa5xXa6xX2xX21cxX21dxX2xX21cxX3efxX2xX4xX292xX2xX51xX18xX50xX252xXc3xX2xX6xX297xX2xX18xX3e6xX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX18xX25axX51xX6cxX2xX1xX18xX479xX51xX6cxX2xX51xX6cxX767xXb9xX2xX21cxX2e0xXexX2xX3xX37bxX51xX6cxX2xX4xX25axX2xX21cxX50xX252xXc3xX2xX1c0xX18xX50xX1e6xX51xX2xX1afxXa9xXa5xX2xX1c8xX5xX4xX50xX6xX12xXcxX2xX1c0xX18xX221xX51xX6cxX2xX18xX25axX50xX2xX4xX479xX51xX6cxX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX99xX37xX1bcxX1bdxX3xX2xX1d1xX1ebxX12xXb9xX2xXd0xXd1xX51xX18xX2xXd0xXd6xX51xX6cxX2xX6x2e38xX2xX12xX18xX5xX1d1xX2xX6cxX50xX5xX2xX12xX268xX1xX2xX4xXc3xXexX28exX51xX2xX3xX3b7xX51xX6cxX2xX3xX226xX3xX2xX21cxXd6xX51xX6cxX2xX21cxX292xX50xX2xX12xXabxX50xX2xX21cxX292xX50xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xX51xX18xX1bcxX51xX6cxX2xX3xX297xX2xX18xX292xX50xX2xXdxX25axX51xX18xX2xX3xX18xXcxX2xX3xX2d1xXc3xX2xX12xX18xX1f4xX2xX51xX25axXexX2xX3xX18x33e5xX2xX21cxX1e6xX51xX2xX6xX5xXc3xX2xX1c0xX18xX50xX2xXa5xX1c5xX1c5xX2xX1c8xXc3xX1xX2xX1c0xX1e6xX12xX2xX12xX18xX6bfxX3xX2xX14xX3e6xX50xX2xX3e6xX2xX6cxX50xX236xX50xX2xX21cxX289xXc3xX2xX21cxX5xX51xX6cxX2xXdxX50xX6e5xX51xX2xX37xX5xXb9xX2xXd0xXd1xX51xX18xX2xXd0xXd6xX51xX6cxX2xX1c0xX18xX221xX51xX6cxX2xX3xX33cxX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xXdxX5xX51xX18xX2xX6xX226xX3xX18xX2xX21cxX318xX51xX6cxX2xX1c0xX3a9xX2xX12xX18xX50xX2xX21cxX289xXc3xX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xXa0xXa1xX20xXa3xX2xXa5xXa6xX2xX6xX941xX2xX12xX18xX5xXexX2xX21cxXc9xX50xX2xX21cxX292xX50xX2xX18xXd1xX51xX18xX2xX3e6xX2xX12xX37xX268xX51xX2xX6cxX29cxX1xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xX99xX37xXc3xX51xX6cxX2xX680xXc3xX1d6xX3xX0xXdaxX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX471xX292xX12xX2xX51xX6cxX25axXexX2xX12xX37xX1bcxX1bdxX3xX2xX12xX37xX268xX51xX2xX21cxX289xXc3xX2xX12xX18xX355xX2xX18xX5xX50xX2xX12xXabxX50xX2xXa5xX1c5xX1c5xX2xX205xX1d1xX5xX37xX12xXdxXcxXcxX37xX2xX1c8xXc3xX1xXb9xX2xX6cxX29cxX1xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xX99xX37xXc3xX51xX6cxX2xX680xXc3xX1d6xX3xXb9xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xXa5xXa6xX2xX21cxX21dxX2xX3xX33cxX2xX14xXc3xXc9xX50xX2xX12xX268xX1xX2xX51xX18x5ca4xX2xX12xX37xX307xX51xX2xX6xX2e0xX51xX2xX1xX18x94bfxX2xX20xX2xX471x963exX2xXd0xXd1xX51xX18xX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX49axXc3xX6xX12xX50xX7exXexX9xX10xX0xX12xX5xX14xX4xX16xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX50xX1d1xX5xX6cxX16xX2xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX2xX3xX16xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX50xX51xX6cxX8xX9xX13axX9xX2xX3xX16xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX50xX51xX6cxX8xX9xXa3xX9xX2xX104xX50xXdxX12xX18xX8xX9xX1d9xX13axX13axX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX2xX7exX3xX1c0xX55xX12xX16xX1d1xX1xX4xX5xX12xX16xX8xX9xX50xX1d1xX5xX6cxX16xX3xXcxX51xX12xX16xX51xX16xX37xX9xX10xX0xX12xX14xXcxXdxXexX10xX0xX12xX37xX10xX0xX12xXdxX10xX0xX50xX1d1xX6cxX2xX6xX37xX3xX8xX9xXdaxXdaxX50xX257xX14xX5xXcxX18xX5xX12xX50xX51xX18xX257xX68xX51xXdaxX51xX16xX104xX6xXdaxX30dxX4f1xX4f1xXdaxX4f2xX1d9xXdxX276xX13axX4f2xX8fxX20xX13axX13axX12xX8fxX8fxX13ax66f5xX13axX4f2xX8fxX20xX20xX4xX8fxX257xX49axX1xX6cxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXcxX5a0xX1d1xX5xX6cxX16xX9xX2xX6xX12xXexX4xX16xX8xX9xX18xX16xX50xX6cxX18xX12xXa7xXa3xX4f1xXa3xX1xX1dxX5baxX104xX50xXdxX12xX18xXa7xX1d9xX13axX13axX1xX1dxX9xX2xXdaxX10xX0xXdaxX12xXdxX10xX0xXdaxX12xX37xX10xX0xX12xX37xX10xX0xX12xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX50xX1d1xX5xX6cxX16xX55xXdxX16xX6xX3xX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1c8xX5xX1xX12xX50xXcxX51xX9xX10xX99xX18xX5xX51xX18xX2xXbxXd1xX51xX18xX2xX61cxX8fxX4f2xX622xX2xX12xX50xX1e6xX1xX2xX12xXaecxX3xX2xX21cxX226xX2xX3xX18xX381xX51xX18xX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX12xX37xX268xX51xX2xX6cxX29cxX1xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xX99xX37xXc3xX51xX6cxX2xX680xXc3xX1d6xX3xX2xX641xX51xX18xXa7xX2xXd0xX355xX3xX2xX2e9xX51xX18xX0xXdaxX1xX10xX0xXdaxX12xXdxX10xX0xXdaxX12xX37xX10xX0xXdaxX12xX14xXcxXdxXexX10xX0xXdaxX12xX5xX14xX4xX16xX10xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1afxXa9xXa5xX2xX1c8xX5xX4xX50xX6xX12xXcxX2xX12xX37xX767xX3xX2xX12xX50xX1e6xX1xX2xX3xX33cxX2xX1d1xX29cxX12xX2xX51xX18xX1bcxX51xX6cxX2xX221xX51xX6cxX2xX3xX18xX999xX2xX51xX6cxXd6xX50xX2xX14xX307xX51xX2xX51xX6cxXcxX25axX50xX2xX229xXc3xX5xX51xX2xX6xX226xX12xX2xX3xX479xX51xX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX6xX2e0xX51xXb9xX2xX3xX226xX3xX2xX3xX2d1xXc3xX2xX12xX18xX1f4xX2xXdxX767xX2xX14xX230xX2xX3xX1f4xX5xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xXa5xXa6xX2xX21cxX1bcxX314xX3xX2xX3xX18xX50xX5xX2xX21cxX221xX50xX2xX21cxX292xX50xX2xX18xXd1xX51xX18xX2xX12xX268xX1xX2xX4xXc3xXexX28exX51xX2xX61cxX12xX18xX50xX2xX21cxX289xXc3xX2xX21cxX1d6xX50xX2xX1c0xX18xX226xX51xX6cxX2xX12xX37xX307xX51xX2xX8fxXdaxX20xX2xX6xX2e0xX51xX622xX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x7b84xX50xX307xX51xX6cxX2xX6xX1d6xX2xX3xX2d1xXc3xX2xX12xX18xX1f4xX2xX21cxX21dxX2xX12xX18xX50xX2xX21cxX289xXc3xX2xX21cxX1f4xX2xX30dxX13axX2xX1xX18xX6bfxX12xX2xX3e6xX2xX12xX37xX268xX51xX2xX21cxX289xXc3xX2xX68xX1bdxX50xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xX205xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX2xX3xX18xX999xX2xX3xX18xXabxXexX2xX12xX18xX236xX2xX4xX621xX51xX6cxX2xX14xX307xX51xX2xX51xX6cxXcxX25axX50xX2xX6xX2e0xX51xXb9xX2xX21cxX33cxX2xX4xX25axX2xXa9xXcxX51xX6cxX2x4562xX50xX5xX51xX6cxXb9xX2xX1afxXcxX25axX51xX6cxX2xX680xXc3xX21dxX51xX6cxXb9xX2xX99xX50xX1e6xX51xX2xX99xX18xX25axX51xX18xXb9xX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xXbxXd1xX51xX18xX257xX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX471xX292xX12xX2xX3xX2d1xXc3xX2xX12xX18xX1f4xX2xX1c0xX18xX226xX3xX2xX4xX25axX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xX1afxX1bcxX51xX6cxX2xX3xX37bxX51xX6cxX2xX21cxX5xX51xX6cxX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX229xXc3xX226xX2xX12xX37xXd1xX51xX18xX2xX18xXd6xX50xX2xX1xX18xXaecxX3xX2xX3xX18xX289xX51xX2xX12xX18xX1bcxX297xX51xX6cxX2xX51xX18xX1bcxX51xX6cxX2xX12xX50xX252xX51xX2xX68xX28exX2xX51xX25axXexX2xXdxX767xX2xX1c0xX50xX1e6xX51xX2xX3xX18xX999xX2xX6cxX33cxX1xX2xX1d1xX29cxX12xX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX21cxX292xX50xX2xX18xXd1xX51xX18xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xXa5xXa6xX2xX3e6xX2xX12xX37xX268xX51xX2xX21cxX289xXc3xX2xX3xXc3xX1d6xX50xX2xX6cxX29cxX1xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xX99xX18xX226xX50xX2xXa9xX5xX51xX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1c8xX479xX51xX2xX3e6xX2xX12xX37xX268xX51xX2xX21cxX289xXc3xX2xX68xX25axXcxX2xX4xX6bfxX3xX2xX20xX13axX18xX13axX13axX2xX12xX1d6xX50xX2xXbc4xXdaxX8fxX8fxXb9xX2xX68xX252xX2xX3xX297xX2xX14xX236xX51xXb9xX2xX21cxX292xX50xX2xX18xXd1xX51xX18xX2xX1dxXc3xX289xX12xX2xX1xX18xX226xX12xX2xX3xX1f4xX5xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xXa5xXa6xX2xX1c0xX18xX221xX51xX6cxX2xX3xX33cxX2xX51xX18xX50xX252xXc3xX2xX12xX18xX5xXexX2xX21cxXc9xX50xX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX2e9xX51xX18xX2xX99xXc3xX289xX51xX2xX14xX230xX2xX4xX268xX12xX2xX3xXc9xX2xX3xX18xX2e0xX51xX2xX68xX25axX2xX3xX18xX1ebxX3xX2xX3xX18xX1ebxX51xX2xX1xX18xX236xX50xX2xX51xX6cxX18xX999xXb9xX2xX51xX18xX50xX252xXc3xX2xX1c0xX18xX236xX2xX51xX318xX51xX6cxX2xX51xX18xX1bcxX31exX51xX6cxX2xX4xXabxX50xX2xX68xX230xX2xX12xX37xX381xX2xX21cxX226xX2xX3xX18xX381xX51xX18xX2xX3xX3b7xX51xX6cxX2xX99xX37xXb0xX51xX6cxX2xX1afxXcxX25axX51xX6cxX2xX3e6xX2xX1c0xX18xXc3xX2xX68xX767xX3xX2xX6cxX50xX833xX5xX2xX6xX2e0xX51xX2xX3xX18xXcxX2xXa5xX318xX51xX2xXbxXd1xX51xX18xX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXa5xX230xX2xX12xX37xX381xX2xX12xX37xXc3xX51xX6cxX2xX68xX28exX2xX3xX1f4xX5xX2xX471xX50xX51xX18xX2xXd0xX355xX3xX2xX3xX37bxX51xX6cxX2xX21cxX5xX51xX6cxX2xX21cxX1bcxX314xX3xX2xX1dxX16xX1d1xX2xX1dx3dc8xX12xX2xX1c0xX18xX50xX2xX3xX2d1xXc3xX2xX12xX18xX1f4xX2xX51xX25axXexX2xX3xX18xX297xX50xX2xX1c0xX18xX221xX51xX6cxX2xX12xX1d6xX12xX2xX3e6xX2xX12xX37xX268xX51xX2xX12xX18xX1ebxX51xX6cxX2xX205xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX257xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX49axXc3xX6xX12xX50xX7exXexX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX16xX1d1xX10xX0xXc3xX10xX0xX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xXa9xX230xX3xX18xX2xX12xX18xX50xX2xX21cxX289xXc3xX2xX51xX6cxX25axXexX2xXbc4xXdaxX8fxX8fxXa7xX0xXdaxX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xX0xXdaxXc3xX10xX0xXdaxX16xX1d1xX10xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX49axXc3xX6xX12xX50xX7exXexX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xX8fxXbc4xX18xX1d9xX13axXa7xX2xX0xXdaxX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xXa0xXa1xX20xXa3xX2xX99xX18xX226xX50xX2xXa9xX5xX51xXa1xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xX205xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX49axXc3xX6xX12xX50xX7exXexX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xX20xX13axX18xX13axX13axXa7xX0xXdaxX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xX99xX37xXc3xX51xX6cxX2xX680xXc3xX1d6xX3xXa1xX2xXa0xXa1xX20xXa3xX2xXa5xX50xX28exX12xX2xXa6xX5xX1d1xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2e9xXc3xX12xX18xXcxX37xX9xX10xX0xX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xX1c8xX18xX381xX2xXa9xX2e0xX1d1xX0xXdaxX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xX0xXdaxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX205xXcxXc3xX37xX3xX16xX9xX10xXa6xX6cxXc3xXd6xX51xXa7xX2xXa5xX50xX16xX12xX51xX5xX1d1xX51xX16xX12xX257xX68xX51xX0xXdaxX1xX10xX0xXdaxX12xXdxX10xX0xXdaxX12xX37xX10xX0xXdaxX12xX14xXcxXdxXexX10xX0xXdaxX12xX5xX14xX4xX16xX10xX0xXdaxX1xX10
HongDuong