Cựu trùm tình báo Zimbabwe đắc cử Tổng thống sau vụ trấn áp biểu tình
Chính trị gia Zimbabwe lão luyện Mnangagwa đã đắc cử Tổng thống nước này vào hôm 2/8.
74a4x7d14xe3aaxb065x1120exbddcxaaa6xe5cdx8699xX7xc6a4x8932xec9bxe768x8507xa9f7xX5x7953xXaxe4b6xd409xca34xa830xX3xXexafefx108f0xce14xX3xXexcc35xed64xX1xX3x8ea3x106f7x123e2xX3x1005dxXdxX1axX21xX6xX21xc2e8xX10xX3x12212x9a81xX4xX3xX4xd46bxX3xXcx77eexX1exdc7axX3xXexX1xe675xX1exX38xX3xX7xX6xX15xX3x91d1x111acxX3xXexX18x10eeexX1exX3xX22xXbxX3xX21xXdxdcd2xX15xX3xXexX1dxX1exX1xX0x11f39xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda19xX10xX6xf45fxXaxX12xX13xX1xf3cdxX1exX1xX3xXexX18xf8edxX3xX38xXdxX6xX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xX5x10f58xX23xX3xX5xX15x9a7fxbcb8xX1exX3x1056axX1exX6xX1exX38xX6xX38xX2bxX6xX3xX2exX86xX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xXcxX36xX1exX38xX3xXexX1xX3cxX1exX38xX3xX1ex931axd869xX4xX3xX1exdf2exX8bxX3xX44xXb4xX23xX3xX1x9924xX1axX3x11d2fxX59x1016bx944bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx116b6xX23xX6bxX8bxXaxX12xb725xXafxeea5xX1exX38xX3xae9bxXdxX1axX3xXcxX36xX1exX38xX3xXexX1xX3cxX1exX38xX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3x11cabxX1axX1axX10xX18xX7xX23xX1exX3xX8fxX1exX6xX1exX38xX6xX38xX2bxX6x973bxX3xX1exX38xXafx8042xXdxX3xX5x103a6xX1exX3xX1exX2fxX1axX3x11be7xX15xX8bx9140xX1exX3xXex1026cxXdxX3xX118xX15xX3cxX4xX3xX38xXdxX6xX3xX4xX1x10075xX15xX3x9ecbxX1xXdxX3xX1exXb4xX8bxX3xX7xX6xX15xX3xX44xX45xX3xX2exca3dxX23xX3xX4xX1xX70xX1exX1xX3xX1xX11fxX3xX21xX8cxX3xXbcxX1exX38xX3x84d6xX23xX21xX10xX18xXexX3xX8fxX15xX38xX6xX21xX10xX3xX44xXb4xX23xX3xXexX1xX22xX1exX38xX3xX2xX2xX59xXbfxd81bxX2xca50xX108xX3xX2exX86xX3xX2exXafxbc33xX4xX3xX21x8b7cxX15xX3xX44xXb4xX23xX3xX44xX76xX3xXexX18xX70xX3xXcxX36xX1exX38xX3xXexX1xX3cxX1exX38xX3xX2exX49xXexX3xX1exXafxXb0xX4xX3xX1exXb4xX8bxX3xX44xXb4xX23xX3xX1exX38xXb4xX8bxX3xXbfxX59xXc1xX59xXbfxX16fxX2xXc1xXc2xX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX1axX6xX18xX38xXdxX1exd722xX3xXbfxXbx103a4xX3xX6xX15xXexX23xab85xXaxX12xX0xXexX21xX23xX6bxX8bxX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1exXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX1axX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7x7599xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX2bxXdxX6bxXexX1xX1cdxX3xeb56xX171xX221xXbxX1d1xX1d7xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX1cdxX3xa5faxX2x7e1exXbxX1d1xX1d7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1xX3xX21xX22xX23xX3xdca9xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xXexX36xX1exX38xX3xXexX1xX3cxX1exX38xX3xX7xX6xX15xX3xX44xX45xX3xXexX18xX49xX1exX3xX22xXbxX3xX21xXdxX51xX15xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX1xX1dxX1exX1xX3xX2xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cdxX59xX59xXdxXc2xX21xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1exX1xXc2xX44xX1exX59xX1exX10xX2bxX7xX59xX2xXc1xX230xX2xX59xX2xX230xX221xX6bxd07bxX2xX16fxX16fxXbfxX221xX171xXexXbfxX232xX232xXbfxX5xX2b6xXc2xd686xXbxX38xe189xX18xX9xXbfxX16fxX2b6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1xX3xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xXcxX36xX1exX38xX3xXexX1xX3cxX1exX38xX3xX7xX6xX15xX3xX44xX45xX3xXexX18xX49xX1exX3xX22xXbxX3xX21xXdxX51xX15xX3xXexX1dxX1exX1xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX20bxXbxX1xX23xXexX23xX20bxX23xX18xXdxX38xXdxX1exX6xX5xX20bxX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1cdxX59xX59xXdxX1axX6xX38xX10xX7xXc2xX44xX23xX44xXc2xX44xX1exX59xX15xXbxX5xX23xX6xX6bxX10xX6bxX59xX118xX5xX16fxX18xXbxX221xX232xXbxX8bxX2bxX4xX59xXbfxX16fxX2xXc1x10064xX16fxXc1xX364xX16fxX230xX59xXexX23xX1exX38xX364xXexX1xX23xX1exX38xX364xX251xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX364xX7xX2bxX2bxX1d1xXc2xX2c5xXbxX38xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX20bxX6bxX10xX7xX4xX9xXaxXcxX36xX1exX38xX3xXexX1xX3cxX1exX38xX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xXf6xX1axX1axX10xX18xX7xX23xX1exX3xX8fxX1exX6xX1exX38xX6xX38xX2bxX6xXc2xX3xff82xX1exX1xX1cdxX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xX8fxX6xXdxX5xXc2xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX23xX1exXaxX12xXcxX36xX1exX38xX3xXexX1xX3cxX1exX38xX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xXf6xX1axX1axX10xX18xX7xX23xX1exX3xX8fxX1exX6xX1exX38xX6xX38xX2bxX6xXc2xX3xX3bcxX1exX1xX1cdxX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xX8fxX6xXdxX5xXc2xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX18xX12xX0xX59xXexX21xX23xX6bxX8bxX12xX0xX59xXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX23xX6bxX8bxXaxX12xX68xX1dxX1exX1xX3xX140xX1exX1xX3xX4xX15xa415xX4xX3xX21xX17dxX15xX3xX4xX33xX3xX1exXb4xX8bxX3xX2exX86xX3xX21xX76xX3xX5xXb4xX1axX3xX1d1xX49xX15xX3xX2exXdxX3xX21x103e1xXdxX3xX44xXdxX8cxX4xX3xX118xX15xX12dxX1exX3xX2exX472xXdxX3xXexX18xX49xX1exX3xX22xXbxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX15xX472xX4xX3xX21xXdxX51xX15xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX4xf090xX6xX3xXbxX1xX10xX3xX2exX3cxXdxX3xX5x87bdxXbxX3xX44xXb4xX3xX5xXb4xX1axX3xX232xX3xX1exX38xXafxX10dxXdxX3xX21xXdxX51xX15xX3xXexX1dxX1exX1xX3xXexX1xXdxX8cxXexX3xX1axX11fxX1exX38xXc2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX23xX6bxX8bxXaxX12xfa3exX6xX15xX3xXbfxX3xX1exX38xXb4xX8bxX3xX4x838cxX3xX1exX1xXdxX11bxX15xX3xXexX1xXbcxX1exX38xX3xXexXdxX1exX3xXexX18xX22xXdxX3xX4xX1xXdxX11bxX15xX108xX3xX4xX15xX3cxXdxX3xX4xX19xX1exX38xX3xXbcxX1exX38xX3xX8fxX1exX6xX1exX38xX6xX38xX2bxX6xX108xX3xX171xX2b6xX3xXexX15xX36xXdxX108xX3xX2exX86xX3xX38xXdxXb4xX1exX1xX3xX2exXafxX179xX4xX3xX4xX1xXdx122aexX1exX3xXexX1xX2fxX1exX38xX3xX44xXb0xXdxX3xXbfxX108xX221xX232xX3xXexX18xXdxX8cxX15xX3xXbxX1xXdxX564xX15xX3xX4xX33xX3xXexX18xXdxXc2xX3xXd8xX3cxXdxX3xXexX1xX4bfxX3xX4xX4bfxX6xX3xXbcxX1exX38xX108xX3xa5ccxX10xX5xX7xX23xX1exX3xX13xX1xX6xX1axXdxX7xX6xX3xaa99xX221xX16fxX3xXexX15xX36xXdx96e3xX108xX3xX38xXdxXb4xX1exX1xX3xX2exXafxX179xX4xX3xXbfxX108xX2xX2b6xX3xXexX18xXdxX8cxX15xX3xXbxX1xXdxX564xX15xX3xX4xX33xX3xXexX18xXdxXc2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX23xX6bxX8bxXaxX12xX13xX15xX472xX4xX3xX21xX17dxX15xX3xX4xX33xX3xX20bxX3xX7xX14xX3xXdexXdxX8cxX1exX3xX2exX17dxX15xX3xXexXdxX111xX1exX3xXdexX51xX3xXexe2dfxX3xXdexX1xXdxX3xX118xX15xX12dxX1exX3xX2exX472xXdxX3xX25xXdxX1axX21xX6xX2bxX10xX3xX1xX11fxX3xX21xX8cxX3xXcxX36xX1exX38xX3xXexX1xX3cxX1exX38xX3xX8fxX15xX38xX6xX21xX10xX3x9bf6xX221xX3xXexX15xX36xXdxX108xX3xX2exX86xX3xX6bxXdx1135exX1exX3xX18xX6xX3xXexXafxXdaxX1exX38xX3xX2exX3cxXdxX3xX111xX1axX3xXexX1xX49xX1axXc2xX3xXcxX15xX8bxX3xX1exX1xXdxX111xX1exX108xX3xX1exX513xX3xX4xe978xX1exX38xX3xX4xX1xX23xX3xXexX1xX49xX8bxX3xX7xX14xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX18x7801xX3xX7xX12dxX15xX3xX7xX2fxX4xX3xXexX18xX23xX1exX38xX3xX1d1xX86xX3xX1xX472xXdxX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xX44xXb4xX3xX7xX14xX3xX4x9044xX1exX38xX3xX18xX2fxX1exX3xX4xX4bfxX6xX3xX5xX14xX4xX3xX5xXafxX179xX1exX38xX3xX6xX1exX3xX1exXdxX1exX1xX3xX1exXafxXb0xX4xX3xX1exXb4xX8bxXc2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX23xX6bxX8bxXaxX12xd5c1xXb4xX23xX3xX1xXbcxX1axX3xX2xX59xXc1xX108xX3xX21xXdxX1exX1xX3xX5xX70xX1exX1xX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xX44xXb0xXdxX3xX7xX14xX3xX7xX14xX3xX1x10f0axX3xXexX18xX179xX3xX4xX4bfxX6xX3xX1d1xX10xX3xXexX1xXdxX564xXexX3xX38xXdxX22xXbxX3xX44xXb4xX3xX1axX472xXexX3xX1axX22xX8bxX3xX21xX6xX8bxX3xXexX18xX14xX4xX3xXexX1xbef5xX1exX38xX3xX118xX15xX12dxX1exX3xX7xX14xX3xX2exX86xX3xX2exXafxX179xX4xX3xX2exXdxX11bxX15xX3xXexXb0xXdxX3xXexX18xX49xX1exX3xX22xXbxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX15xX472xX4xX3xX21xXdxX51xX15xX3xXexX1dxX1exX1xX3xX4xX4bfxX6xX3xX1exX1x9e38xX1exX38xX3xX1exX38xXafxX10dxXdxX3xX4bfxX1exX38xX3xX1xX472xX3xXbxX1xX10xX3xX2exX3cxXdxX3xX5xX4cbxXbxXc2xX3xX59bxX1xX785xX1exX38xX3xX1exX38xXafxX10dxXdxX3xX1exXb4xX8bxX3xX4xX1xa4f4xX3xX1exe7b3xX1axX3xX2exX22xX3xX44xXb4xX3xX1xacc2xX3xXexX15xX8bxX111xX1exX3xX21xX3cxX3xX2exX140xX1exX38xX3xX25x11eb1xX59bx118efxX20bxX130x11d37xX3xX2exX86xX3xX38xXdxX6xX1exX3xX5xX4cbxX1exX3xXexX18xX23xX1exX38xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX15xX472xX4xX3xX21xX17dxX15xX3xX4xX33xXc2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX23xX6bxX8bxXaxX12xX507xX22xX15xX3xX1exX38xXafxX10dxXdxX3xX2exX86xX3xXexX33xX3xX44xX23xX1exX38xX3xXdexX1xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX21xXdxX1exX1xX3xX7xadc9xX3xX6bxX19xX1exX38xX3xX7xbd31xX1exX38xX3xX1exX1xX140xX3xX2exX11fxX1exX3xX44xXb4xX23xX3xX1exX1xX785xX1exX38xX3xX1exX38xXafxX10dxXdxX3xX21xXdxX51xX15xX3xXexX1dxX1exX1xXc2xX3xX8fxX472xXexX3xX7xX3cxX3xX21xXdxX1exX1xX3xX5xX70xX1exX1xX3xX21xX76xXexX3xXdexX70xX1exX3xX1axf78dxXexXc2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX23xX6bxX8bxXaxX12xX59bxX38xXb4xX8bxX3xXbfxX59xXc1xX108xX3xX118xX15xX12dxX1exX3xX2exX472xXdxX3xX18xX6xX3xX5xX8cxX1exX1xX3xX4xX1xX23xX3xX6bxX12dxX1exX3xXexX1xXafxX10dxX1exX38xX3xXdexX1xXbcxX1exX38xX3xX2exXafxX179xX4xX3xX2exX36xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX3cxX3xX492xX3xXexX1xX4bfxX3xX2exXbcxXc2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX23xX6bxX8bxXaxX12xX13xX140xX1exX1xX3xX7xX22xXexX3xX7xX6xX15xX3xX2exX513xX3xX21xX6xX23xX3xX44xX12dxX8bxX3xXexX18xX45xX3xX7xX492xX3xX2exX140xX1exX38xX3xX130xX1xX23xX1exX38xX3xXexX18xXb4xX23xX3xX44xX1dxX3xXcxX1xX6xX8bxX3xX2exX36xXdxX3x79ccxX12dxX1exX3xX4xX1xX4bfxX3xX5aaxX8fxX92dxX13xX5b2xX3xX4xX4bfxX6xX3xX4xX1xX70xX1exX1xX3xXexX18xX76xX3xX38xXdxX6xX3xX13xX1xX6xX1axXdxX7xX6xX3xXexX18xXafxXb0xX4xX3xXdexX1xXdxX3xX2exX472xXexX3xXdexX70xX4xX1xX3xX44xXb4xX23xX3xX2exX12dxX8bxX3xX44xXb4xX3xX21xX2fxXexX3xX38xXdxX785xX3xX2xX232xX3xX1exX38xXafxX10dxXdxXc2xX3xXcxX18xX22xXexX3xX5xX45xX4xX3xX7xX23xX22xXexX3xX1exX513xXdxX3xX18xc8adxX1exX38xX3xX4xX140xX1exX1xX3xX7xX22xXexX3xX2exX6xX1exX38xX3xXexX18xX15xX8bxX3xXexX1dxX1axX3xX7xX83cxX1exX38xX3xX3cxX1exX38xX3xX44xXb4xX3xX5xX14xX15xX3xX2exX11fxX1exX3xXdexX1xXbcxX1exX38xX3xX4xX513xX3xX38xXdxX49xX8bxX3xXbxX1xX7b8xXbxX3xX44xXb4xX3xX4xX22xX4xX3xX44xXdxX111xX1exX3xX2exX22xXc2xX59xXc2xX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX18xX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX20bxXexX1xX15xX1axX21xX20bxX6xX1exX6bxX20bxX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX564xX3xX38xXdxXb0xXdxX3xX1exX38xXb4xX8bxX3xX118xX15xX6xX1cdxX3xXd8xX140xX1exX38xX3xX2exX3cxXdxX3xX5xX4cbxXbxX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xXexX15xX8bxX111xX1exX3xX21xX3cxX3xX4xX1xXdxX564xX1exX3xXexX1xX2fxX1exX38xX3xXexX18xX23xX1exX38xX3xX4xX15xX472xX4xX3xX21xX17dxX15xX3xX4xX33xXaxX3xX1xX18xX10xe747xX9xXaxX59xX6bxXdxX10xX1axX20bxX1exX23xX1exX38xX59xXexX1xX10xX20bxX38xXdxX23xXdxX20bxX1exX38xX6xX8bxX20bxX118xX15xX6xX20bxX6bxX6xX1exX38xX20bxX6bxX23xXdxX20bxX5xX6xXbxX20bxX251xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX20bxXexX15xX8bxX10xX1exX20bxX21xX23xX20bxX4xX1xXdxX10xX1exX20bxXexX1xX6xX1exX38xX20bxXexX18xX23xX1exX38xX20bxX4xX15xX23xX4xX20bxX21xX6xX15xX20bxX4xX15xX59xX2xX2b6xXc1xXc1xX63fxX221xXc2xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX38xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX59xX1axX10xX6bxXdxX6xX59xX2xXbfxX16fxX59xX1exX10xX2bxX7xX59xX2xXc1xX230xX2xX59xX2xXbfxX221xX6bxXbfxXbfxXbfxX2b6xXc1xX2b6xX2b6xXexXbfxX2b6xXbfxX16fxX5xX63fxX20bxX221xXc2xX2c5xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1xX3xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xXcxX36xX1exX38xX3xXexX1xX3cxX1exX38xX3xX7xX6xX15xX3xX44xX45xX3xXexX18xX49xX1exX3xX22xXbxX3xX21xXdxX51xX15xX3xXexX1dxX1exX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX44xX12xX0xX7xXexX18xX23xX1exX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX564xX3xX38xXdxXb0xXdxX3xX1exX38xXb4xX8bxX3xX118xX15xX6xX1cdxX3xXd8xX140xX1exX38xX3xX2exX3cxXdxX3xX5xX4cbxXbxX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xXexX15xX8bxX111xX1exX3xX21xX3cxX3xX4xX1xXdxX564xX1exX3xXexX1xX2fxX1exX38xX3xXexX18xX23xX1exX38xX3xX4xX15xX472xX4xX3xX21xX17dxX15xX3xX4xX33xXaxX3xX1xX18xX10xXa88xX9xXaxX59xX6bxXdxX10xX1axX20bxX1exX23xX1exX38xX59xXexX1xX10xX20bxX38xXdxX23xXdxX20bxX1exX38xX6xX8bxX20bxX118xX15xX6xX20bxX6bxX6xX1exX38xX20bxX6bxX23xXdxX20bxX5xX6xXbxX20bxX251xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX20bxXexX15xX8bxX10xX1exX20bxX21xX23xX20bxX4xX1xXdxX10xX1exX20bxXexX1xX6xX1exX38xX20bxXexX18xX23xX1exX38xX20bxX4xX15xX23xX4xX20bxX21xX6xX15xX20bxX4xX15xX59xX2xX2b6xXc1xXc1xX63fxX221xXc2xX1xXexX1axXaxX12xXcxX1xX564xX3xX38xXdxXb0xXdxX3xX1exX38xXb4xX8bxX3xX118xX15xX6xX1cdxX3xXd8xX140xX1exX38xX3xX2exX3cxXdxX3xX5xX4cbxXbxX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xXexX15xX8bxX111xX1exX3xX21xX3cxX3xX4xX1xXdxX564xX1exX3xXexX1xX2fxX1exX38xX3xXexX18xX23xX1exX38xX3xX4xX15xX472xX4xX3xX21xX17dxX15xX3xX4xX33xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX18xX23xX1exX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xXd8xX140xX1exX38xX3xX2exX3cxXdxX3xX5xX4cbxXbxX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xXexX15xX8bxX111xX1exX3xX21xX3cxX3xX4xX1xXdxX564xX1exX3xXexX1xX2fxX1exX38xX3xXexX18xX23xX1exX38xX3xX4xX15xX472xX4xX3xX21xX17dxX15xX3xX4xX33xX1d7xX3xX13xX45xX4xX3xXexX18xXafxX492xX1exX38xX3xX68xXb4xX1exX38xX3xXdexX1xXbcxX1exX38xX3xX8fxX6xX5xX6xX8bxX7xXdxX6xX3xXexX610xX3xX4xX1xX6b2xX4xX3xX7xX6xX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX22xX23xX3xX44xX45xX3xX1axX49xXexX3xXexX70xX4xX1xX3xX1axX22xX8bxX3xX21xX6xX8bxX3xX8fxX68xX230xX171xX16fxXc2xXc2xXc2xX3xX5xXb4xX3xX1exX1xX785xX1exX38xX3xXexX1xXbcxX1exX38xX3xXexXdxX1exX3xX1exX36xXdxX3xX21xX4cbxXexX3xXexX18xX111xX1exX3xXexX1xX564xX3xX38xXdxXb0xXdxX3xXexX18xX23xX1exX38xX3xX1exX38xXb4xX8bxX3xX230xX2xX59xX171xX3xX2exXafxX179xX4xX3xXd2xX22xX23xX3xX68xXb4xX3xXcxX834xX1exX1xX3xX2exXdxX8cxX1exX3xXexX33xX3xXexX36xX1exX38xX3xX1xX179xXbxXc2xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX44xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xX21xXafxXb0xX4xX3xX44xXb4xX23xX3xX4xX15xX472xX4xX3xX21xX17dxX15xX3xX4xX33xX3xX5xX76xX4xX1xX3xX7xX33xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX2exX23xX11fxX1exX3x11560xX1xX4cbxX15xX3xX8fxX15xX38xX6xX21xX10xe12dxXaxX3xX1xX18xX10xXa88xX9xXaxX59xX6bxXdxX10xX1axX20bxX1exX23xX1exX38xX59xX251xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX20bxX21xX15xX23xX4xX20bxX44xX6xX23xX20bxX4xX15xX23xX4xX20bxX21xX6xX15xX20bxX4xX15xX20bxX5xXdxX4xX1xX20bxX7xX15xX20bxX38xXdxX6xXdxX20bxX6bxX23xX6xX1exX20bxX1xX6xX15xX20bxX1axX15xX38xX6xX21xX10xX59xX2xX2b6xXc1xXc1xXbfxX2b6xXc2xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX38xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX59xX1axX10xX6bxXdxX6xX59xX2xXbfxX16fxX59xX1exX10xX2bxX7xX59xX2xXc1xX230xX2xX59xX2xXbfxX221xX6bxX2xX2xX221xX2b6xX221xXbfxX2b6xXexX230xX2xX16fxX230xX5xX2xXc2xX2c5xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1xX3xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xXcxX36xX1exX38xX3xXexX1xX3cxX1exX38xX3xX7xX6xX15xX3xX44xX45xX3xXexX18xX49xX1exX3xX22xXbxX3xX21xXdxX51xX15xX3xXexX1dxX1exX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX44xX12xX0xX7xXexX18xX23xX1exX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xX21xXafxXb0xX4xX3xX44xXb4xX23xX3xX4xX15xX472xX4xX3xX21xX17dxX15xX3xX4xX33xX3xX5xX76xX4xX1xX3xX7xX33xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX2exX23xX11fxX1exX3xXdf2xX1xX4cbxX15xX3xX8fxX15xX38xX6xX21xX10xXdfdxXaxX3xX1xX18xX10xXa88xX9xXaxX59xX6bxXdxX10xX1axX20bxX1exX23xX1exX38xX59xX251xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX20bxX21xX15xX23xX4xX20bxX44xX6xX23xX20bxX4xX15xX23xX4xX20bxX21xX6xX15xX20bxX4xX15xX20bxX5xXdxX4xX1xX20bxX7xX15xX20bxX38xXdxX6xXdxX20bxX6bxX23xX6xX1exX20bxX1xX6xX15xX20bxX1axX15xX38xX6xX21xX10xX59xX2xX2b6xXc1xXc1xXbfxX2b6xXc2xX1xXexX1axXaxX12xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xX21xXafxXb0xX4xX3xX44xXb4xX23xX3xX4xX15xX472xX4xX3xX21xX17dxX15xX3xX4xX33xX3xX5xX76xX4xX1xX3xX7xX33xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX2exX23xX11fxX1exX3xXdf2xX1xX4cbxX15xX3xX8fxX15xX38xX6xX21xX10xXdfdxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX18xX23xX1exX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xXd8xX12dxX8bxX3xX5xXb4xX3xX4xX15xX472xX4xX3xX21xX17dxX15xX3xX4xX33xX3xXcxX36xX1exX38xX3xXexX1xX3cxX1exX38xX3xX2exX17dxX15xX3xXexXdxX111xX1exX3xXexX11fxXdxX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xXdexX51xX3xXexX610xX3xXdexX1xXdxX3xX38xXdxXb4xX1exX1xX3xX2exX472xX4xX3xX5xX4cbxXbxX3xX1exX747xX1axX3xX2xX63fxXc1xX16fxX3xX1axXb4xX3xXdexX1xXbcxX1exX38xX3xX4xX513xX3xX7xX14xX3xXexX1xX6xX1axX3xX38xXdxX6xX3xX4xX4bfxX6xX3xX4xX14xX15xX3xXcxX36xX1exX38xX3xXexX1xX3cxX1exX38xX3xX153xX23xX21xX10xX18xXexX3xX8fxX15xX38xX6xX21xX10xXc2xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX44xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59bxX38xXafxX10dxXdxX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xXdexX7b8xX23xX3xXexXb0xXdxX3xX1exXbcxX1exX38xX3xXexX18xX11fxXdxX3xX4xX4bfxX6xX3xX4xX14xX15xX3xX2exX8cxX3xX1exX1xX49xXexX3xXbxX1xX15xX3xX1exX1xX12dxX1exX3xX2exX51xX3xX2exXb4xX23xX3xX44xXb4xX1exX38xXaxX3xX1xX18xX10xXa88xX9xXaxX59xX6bxXdxX10xX1axX20bxX1exX23xX1exX38xX59xX1exX38xX15xX23xXdxX20bxX251xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX20bxXdexX10xX23xX20bxXexX23xXdxX20bxX1exX23xX1exX38xX20bxXexX18xX6xXdxX20bxX4xX15xX6xX20bxX4xX15xX15xX20bxX6bxX10xX20bxX1exX1xX6xXexX20bxXbxX1xX15xX20bxX1exX1xX6xX1exX20bxX6bxX10xX20bxX6bxX6xX23xX20bxX44xX6xX1exX38xX59xX2xX2b6xX2xX171xXbfxX221xXc2xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX38xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX59xX1axX10xX6bxXdxX6xX59xX2xXbfxX16fxX59xX1exX10xX2bxX7xX59xX2xXc1xX2xX230xX59xX2xX16fxXbfxX6bxX232xX2xX221xX2b6xX2b6xX230xX16fxXexX2b6xX63fxX2xX63fxX5xX16fxXc2xX2c5xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1xX3xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xXcxX36xX1exX38xX3xXexX1xX3cxX1exX38xX3xX7xX6xX15xX3xX44xX45xX3xXexX18xX49xX1exX3xX22xXbxX3xX21xXdxX51xX15xX3xXexX1dxX1exX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX44xX12xX0xX7xXexX18xX23xX1exX38xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59bxX38xXafxX10dxXdxX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xXdexX7b8xX23xX3xXexXb0xXdxX3xX1exXbcxX1exX38xX3xXexX18xX11fxXdxX3xX4xX4bfxX6xX3xX4xX14xX15xX3xX2exX8cxX3xX1exX1xX49xXexX3xXbxX1xX15xX3xX1exX1xX12dxX1exX3xX2exX51xX3xX2exXb4xX23xX3xX44xXb4xX1exX38xXaxX3xX1xX18xX10xXa88xX9xXaxX59xX6bxXdxX10xX1axX20bxX1exX23xX1exX38xX59xX1exX38xX15xX23xXdxX20bxX251xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX20bxXdexX10xX23xX20bxXexX23xXdxX20bxX1exX23xX1exX38xX20bxXexX18xX6xXdxX20bxX4xX15xX6xX20bxX4xX15xX15xX20bxX6bxX10xX20bxX1exX1xX6xXexX20bxXbxX1xX15xX20bxX1exX1xX6xX1exX20bxX6bxX10xX20bxX6bxX6xX23xX20bxX44xX6xX1exX38xX59xX2xX2b6xX2xX171xXbfxX221xXc2xX1xXexX1axXaxX12xX59bxX38xXafxX10dxXdxX3xX25xXdxX1axX21xX6xX21xX2bxX10xX3xXdexX7b8xX23xX3xXexXb0xXdxX3xX1exXbcxX1exX38xX3xXexX18xX11fxXdxX3xX4xX4bfxX6xX3xX4xX14xX15xX3xX2exX8cxX3xX1exX1xX49xXexX3xXbxX1xX15xX3xX1exX1xX12dxX1exX3xX2exX51xX3xX2exXb4xX23xX3xX44xXb4xX1exX38xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX18xX23xX1exX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX68xXb4xX1exX38xX3xXexX18xX747xX1axX3xXexX1xX179xX3xXdexX1xX6xXdxX3xXexX1xX22xX4xX3xXexX18xX22xXdxX3xXbxX1xX7b8xXbxX3xX38xX17dxX1exX3xX2exX12dxX8bxX3xX5xXdxX111xX1exX3xXexX45xX4xX3xX2exX472xXexX3xX1exX1xX4cbxXbxX3xX1exXbcxX1exX38xX3xXexX18xX11fxXdxX3xX4xX4bfxX6xX3xX21xXb4xX3x1069cxX18xX6xX4xX10xX3xX8fxX15xX38xX6xX21xX10xX3xX2exX51xX3xX2exXb4xX23xX3xX44xXb4xX1exX38xX3xX44xXb4xX3xXdexX1xXbcxX1exX38xX3xX4xX1xX76xX15xX3xX18xX10dxXdxX3xX2exXdxXc2xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX44xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX15xX5xX12xX0xX6bxXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX59xX6bxXdxX44xX12xX0xX59xX6bxXdxX44xX12xX0xX6xX18xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1exX1exX10xX18xX20bxX6xX18xXexXdxX4xX5xX10xX3xX1xX251xX23xX5xX20bxX4xX5xX10xX6xX18xX3xX7xXexX23xX18xX8bxX3xX44xXdxX6bxX10xX23xX3xX4xX5xX10xX6xX18xXa88xXdxX1d1xX3xX4xX1axX7xX20bxX18xX10xX5xX6xXexX10xXaxX12xX0xX59xX6xX18xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX507xX23xX15xX18xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX6eexa3b7xX6eexXc2xX6eexX59bxX0xX59xXbxX12