Thực đơn thứ 6 giản dị mà vẫn cực kì ngon cơm
Mách bạn mâm cơm với 4 món ngon chỉ với 70.000 ngàn đồng thật hấp dẫn.
e10dx167f8x1755fx18969x1208bx18263x17f92x16b61x103c6x1ab56xX8x1a1d8x118e7xecabx12ee3x1342cxXcxXdxXbx17661xX0x19a97x17ce4xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx13a9fx18fa0xX2xXdxX6xXexXbxX4xXdxX2xXdxX6xXexXaxXbxX1fxX14x18edbxX5xX4x19267x191f6x1a065xX4xXdxX14x14636xX4x17ba3xX4x149dexX2xe73bxX34xX4xX1x17215xX4x15205x116a5xX4xX3x16e2cxX34xX4xX5xX2fxX5xX4x156d3x1775exX4xX34xX3cx18d5axX34xX4xX5xX33xX44xXbxX12xX1fxX14xX2fxX5xX4xX32xX33xX34xX4xXdxX14xX38xX4xX3axX4xX3cxX2xX3exX34xX4xX1xX42xX4xX44xX45xX4xX3xX48xX34xX4xX5xX2fxX5xX4xX4fxX50xX4xX34xX3cxX54xX34xX4xX5xX33xX44xX0x15e88xX14xX15xX12xX0xX8axX1xX2xX3xX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1ex1157cxXexX7xX1xXbxX12x15b46x160bfxX5xX14xX4x1a992x14e7axX34xX4xX44x12b2dxX44xX4xX5xX33xX44xX4xX3x15482xX2xX4x10468xX4xX44x193b2xX34xX4xX34xX3cxX54xX34xX4xX5xX14x18319xX4xX3xXb7xX2xX4x17288x130e8x10b7dxXcexXcexXcexX4xX34xX3cxX45xX34xX4xX32x1ae1fxX34xX3cxX4xXdxX14x16cbfxXdxX4xX14x194d5xX1exX4xX1xX48xX34xXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1ex13c87xX54xX1xe2a1xXbxX12xX0xX2xX44xX3cxX4xX8xXdxXfdxX6xXexXaxXbx1587fxX2xX1xXdxX14x14e54xX3axXcexXcexX1exXcxXbxX4xX7xX6xXdxXaxXbxXdxX14x168ebxX5xX4xX1xX54xX34xX4xXdxX14xX120xX4xX3axX4xX3cxX2xX7xX34xX4xX1xX2xX4xX44xX7xX4xX3xX7xX34xX4xX5xX120xX5xX4xX4fxX2xX4xX34xX3cxX54xX34xX4xX5xX54xX44xXbxX4xX8xfcf8xX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX111xX8axX8axX2xXcfxXaaxX7xX54xX14xX7xXdxX2xX34xX14xXcfxX3xX34xX8axX34xXexX10cxX8xX8axX15xXcdx10927xX3axX8axXcdxXcdxX1x10115xX15xXbaxXdx196c0xX179xX3axX15xX6xXcexXcfx19064xX1exX3cxXbxX4xX8axX12xX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xXa5xXafxX44xX4xX5xX33xX44xX4xX14x14643xX44xX4xX34xX7xXfdxX4xX3cxXdaxX44xX4xX5xXa6xX5xX4xX44xXbdxX34xX4x15878xX34xX4xX8xX7xX120xX111xX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12x13a40xX4x128eaxXa6xX4xX34x156ddxX5xX4xX54xX44xX4xX34xXe4xX44xX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4xX1d6xX7xX34xX14xX4xXaax10602xX4xX34xX3cxX1a5xX4xX34xX54xX34xX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4x11621x1757bxX44xX4xXcxX54xX45xX2xX4xX5xX14xX45xX4xXaaxX1a5xX34xX3cxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4xX1d6xX14xX3exX4x13ec7xX120x1582fxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d6xXa6xX5xX14xX4xX34xXe4xX120xX4xX5xXa6xX5xX4xX44xXbdxX34xX4xX1b8xX34xX4xX34xX45xXfdxX4xX34xX14x125c0xX4xX8xX7xX120xX111xX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX0xX8xXdxX14exX54xX34xX3cxX12xX15xXcfxX4xX1d6xXa6xX4xX34xX1daxX5xX4xX54xX44xX4xX34xXe4xX44xX4x19b5fxX175xXcexXcexX3cxX4xX5xXa6xX4xX34xX1daxX5xX4xe9b0xX4xX34xXe4xX44xX4xX44x114adxX54xX4xX2bfxX4xX34xXe4xX44xX4xX14xX27exX33xX34xX3cxX4xX2bfxX4xX14xX45xX34xX14xX4xXdxXafxXfdxX4xX2bfxX4xX3cxX2xX7xX4xX3xX42xX4xXaxX4xX16fx1ae8axX4fx148e9xX0xX8axX8xXdxX14exX54xX34xX3cxX12xX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX0xX2xX44xX3cxX4xX7xX6xXdxXaxXbxXdxX14xX120xX5xX4xX1xX54xX34xX4xXdxX14xX120xX4xX3axX4xX3cxX2xX7xX34xX4xX1xX2xX4xX44xX7xX4xX3xX7xX34xX4xX5xX120xX5xX4xX4fxX2xX4xX34xX3cxX54xX34xX4xX5xX54xX44xXbxX4xX8xX14exX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX111xX8axX8axX2xXcfxXaaxX7xX54xX14xX7xXdxX2xX34xX14xXcfxX3xX34xX8axX34xXexX10cxX8xX8axX15xXcdxX16fxX3axX8axXcdxXcdxX1xX175xX15xXbaxXdxX175xX3axX2ecxX15xX6xX15xXcfxX180xX1exX3cxXbxX4xX8axX12xX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4xX1d6xXa6xX4xX34xX1daxX5xX4xX5x10bd1xXdxX4xXaaxf289xX4xX44xX7xX34xX3cx15cddxX4xXaaxX3a3xX4xX14exX120xX221xXdxX4xX14exXdaxX2xX4xX14ex145bbxX7xX4xXdxX14xXe0xXdxX4xX8xXabxX5xX14xXcfxX4xX220xX3cxXafxX44xX4xX5xXa6xX4xX3xXb7xX2xX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX44xX120x17434xX2xX4xX4fxX14xX54xX3exX34xX3cxX4xX15xX175xX4xX1exX14x17fe2xXdxX4xX14exXdaxX2xX4xX3xXb7xXdxX4xX14exX7xX4xX32xfcc1xX4xX14exXa6xX54xXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4x13439x15c1exXdxX4xX5xX14xX3exX54xX4xX6x1615axX34xX4xXaaxX24exX1exX3a9xX4xX32xX120xX34xX4xX34xXbdxX34xX3cxX4xX1x12309xX120xX4xX1b8xX34xX4xX14exXdaxX2xX4xX6xX430xX34xX4xX6xX27ex1675cxXdxX4xX5xX14xX54xX4xX5xXa6xX4xX3xX45xX54xX4xX5xX14xX2xX41exX34xX4xX5xX14xX54xX4xX32xX24exX34xX4xX4fxX14xX2xX4xX5xXa6xX4xX3xX45xX34xX3cxX4xX32x1096dxX120xX4xX16fxX4xX44xX415xXdxXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4xX220xXe4xX44xX4xX44xX2c6xX54xX4xX3xX45xX4xX34xXe4xX44xX4xX14xX27exX33xX34xX3cxX4xX34xX3cxXafxX44xX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX5xX14xX54xX4xX34xede3xXcfxX4x1689dxX7xX120xX4xX32xXbdxX3a9xX4xXaaxXabxX34xX4xX3xX39fxXdxX4xX8xXabxX5xX14xX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX14exXdaxX2xX4xXdxX14xXa6xX2xX4xX34xX14xX3a3xXcfxX4xX9fxX45xX34xX14xX4xXdxXafxXfdxX4xX14exX3b8xX7xX4xX8xXabxX5xX14xX3a9xX4xXdxX14xXa6xX2xX4xX44xX3e8xX2xX4xX5xX7xX120xXcfxX4xX9fxX45xX34xX14xX4xX6xXa6xX4xXdxX14xXa6xX2xX4xX4fxX14xX3e8xX5xXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4xX1d6xX14xX54xX4xX5xXa6xX5xX4xX6xX54xXabxX2xX4xX3cxX2xX7xX4xX3xX42xX111xX4xXaaxX221xXdxX4xX34xX3cx14827xX4xX3xX42xX4xX14xX27exX33xX34xX3cxX3a9xX4xX32xX27ex144e9xX34xX3cxX3a9xX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX44xX39fxX44xX3a9xX4xX14xXabxXdxX4xXdxX2xX41exX120xX3a9xX4xX44xX120xX3d9xX2xX3a9xX4xX14xXabxXdxX4xX34xX41exX44xX4xX3xX45xX54xX4xX5xX14x11c39xX34xX4xX5x10498xX34xX3cxX4xX3xXb7xX2xX4xXcdxXcexX44xX6xX4xX34xX27exXb7xX5xX3a9xX4xX14x18465xX7xX4xXdxX7xX34xX4xX32xX469xX120xX4xXdxX14xX45xX34xX14xX4xX14x11e4exX34xX4xX14xX440xX1exX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX8xX3d9xXdxXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4x135a0xX57cxX34xX3cxX4xX5xXa6xX2xX4xX5xX14xX3exX54xX4xX4fxX14xXa6xX5xX3a9xX4xX5xX14xX54xX4xX1xX430xX120xX4xX1b8xX34xX4xX3xX45xX54xX4xX5xX14xX54bxX4xX34xXbdxX34xX3cxX4xX14exXdaxX2xX4xX1exX14xX2xX4xXdxX14xX33xX44xX4xX32xX430xX120xX4xX14xX45xX34xX14xXcfxX4xX1fxX2xX24exX1exX4xX32xXbdxX3a9xX4xX6xX430xX34xX4xX6xX27exX440xXdxX4xX5xX14xX54xX4xX14xX45xX34xX14xX4xXdxXafxXfdxX3a9xX4xX34xXe4xX44xX4xX44xX2c6xX54xX4xX3xX45xX4xX34xXe4xX44xX4xX14xX27exX33xX34xX3cxX4xX3xX45xX54xX4xXcxX45xX54xX3a9xX4xXdxX14xX41exX44xX4xe3b2xX4xX1exX14xX430xX34xX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX8xX3d9xXdxX4xX3xX45xX54xX4xX5xX14xX54xX4xX34xX3cxXe4xX44xX4xX3xX42xXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4xX1d6xX14xX54xX4xX14xX5a2xX34xX4xX14xX440xX1exX4xX34xXe4xX44xX4xXcxX45xX54xX4xX34xX45xXfdxX4xX6xX41exX34xX4xX5xX14xX3exX54xX4xX5xXa6xX4xX3xX45xX4xX32x191e2xX4xX1exX14xX430xX34xX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX8xX3d9xXdxX4xX5xX590xX34xX4xX6xXabxX2xX4xX3xX45xX54xX3a9xX4xXdxX2xX24exX1exX4xXdxX1daxX5xX4xX32xX120xX34xX4xXdxX14exX41exX34xX4xX6xX3b8xX7xX4xX34xX14xX3a3xX4xX6xX2xX120xX4xX14exX2xX120xX4xX4fxX14xX54xX3exX34xX3cxX4xX15xXcexX4xX1exX14xX3e8xXdxXcfxX4xXfaxXabxX34xX4xX34xX41exX44xX4xX34xX24exX44xX4xX3cxX2xX7xX4xX3xX42xX4xX5xX14xX54xX4xX3x12133xX7xX4xX1b8xX34xX3a9xX4xXdxX14xX41exX44xX4xX14xXabxXdxX4xXdxX2xX41exX120xX4xX3xX45xX4xX14xX45xX34xX14xX4xX6xXa6xX4xXdxX14xXa6xX2xX4xX4fxX14xX3e8xX5xX4xX3xX45xX54xX4xX14exXdaxX2xX4xXdxX39fxXdxX4xXaaxX24exX1exXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX0xX8xXdxX14exX54xX34xX3cxX12xX16fxXcfxX4xX1d6xX7xX34xX14xX4xXaaxX200xX4xX34xX3cxX1a5xX4xX34xX54xX34xX111xX4xX2b2xX175xXcexXcexX3cxX4xXaaxX200xX4xX34xX3cxX1a5xX4xX34xX54xX34xX4xX2bfxX4xXdxX3a3xX2xX4xX2bfxX4xX3cxX2xX7xX4xX3xX42xX4xXaxX4xX2ecxX4fxX2eexX0xX8axX8xXdxX14exX54xX34xX3cxX12xX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX0xX2xX44xX3cxX4xX7xX6xXdxXaxXbxXdxX14xX120xX5xX4xX1xX54xX34xX4xXdxX14xX120xX4xX3axX4xX3cxX2xX7xX34xX4xX1xX2xX4xX44xX7xX4xX3xX7xX34xX4xX5xX120xX5xX4xX4fxX2xX4xX34xX3cxX54xX34xX4xX5xX54xX44xXbxX4xX8xX14exX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX111xX8axX8axX2xXcfxXaaxX7xX54xX14xX7xXdxX2xX34xX14xXcfxX3xX34xX8axX34xXexX10cxX8xX8axX15xXcdxX16fxX3axX8axXcdxXcdxX1xX175xX15xXbaxXdx14dfcxX3axX2ecxXcexX6xX16fxXcfxX180xX1exX3cxXbxX4xX8axX12xX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4xXfaxX200xX4xX34xX3cxX1a5xX4xX34xX54xX34xX4xX3cxfbc1xXdxX4xX8xXabxX5xX14xX4xX3xX3a3xX3a9xX4xXaaxX6aexX4xX32xX1a5xX2xX3a9xX4xX5xX39fxXdxX4xXaaxX3a3xX4xX14xX24exXdxX4xX1exX14xX430xX34xX4xX14exX120xX221xXdxXcfxX4xX414xXexX44xX4xXaaxX200xX4xX32xX2xX4xX14exX3b8xX7xX4xX8xXabxX5xX14xX3a9xX4xX32xX3f7xX4xX5xX14xX54xX4xX14exXa6xX54xX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX14exXdaxX2xX4xXdxX14xXa6xX2xX4xX44xX2xX24exX34xX3cxX4xX44xX3a3xX34xX3cxX4xX3xX715xX7xX4xX1b8xX34xXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX1fxX3a3xX2xX4xX32xXe0xX1exX4xX1xXe0xX1exX4xX2b2xX4fxX14xX1a5xX34xX3cxX4xX34xX41exX34xX4xXaaxX1b8xX44xX4xX34xX14xX3a3xX4xX3xX50xX4xX32xXe0xX1exX4xX1xXe0xX1exX4xX8x14c58xX4xX3cxX2xX3e8xX1exX4xXdxX3a3xX2xX4xXdxX14xX33xX44xX4xX14xX33xX34xX4xX4fxX14xX2xX4xX34xXe4xX120xX2eexXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4xX414xX415xXdxX4xX34xXdaxX2xX4xX6xX41exX34xX4xXaaxX24exX1exX3a9xX4xX32xX120xX34xX4xX34xXbdxX34xX3cxX4xX1xX430xX120xX4xX1b8xX34xX4xX14exXdaxX2xX4xX5xX14xX54xX4xXdxX3a3xX2xX4xX3xX45xX54xX4xX1exX14xX2xX4xXdxX14xX33xX44xXcfxX4xX1fxX2xX24exX1exX4xX32xXbdxX3a9xX4xXaaxXabxX34xX4xX5xX14xX54xX4xXaaxX200xX4xX3xX45xX54xX4xXcxX45xX54xX3a9xX4xX14exXdaxX2xX4xX32xX6aexX4xX6xX27exX440xX34xX3cxX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX3xX45xX54xX4xX34xX3cxXe0xX1exX4xXaaxX200xXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4xX414xX120xX34xX4xX32xX24exX34xX4xX4fxX14xX2xX4xXaaxX200xX4xX5xX14xX200xX34xX4xX44xX469xX44xX4xXdxX14xX50xX4xX34xX41exX44xX4xX3cxX2xX7xX4xX3xX42xX4xX3xX715xX7xX4xX1b8xX34xX4xX6xX45xX4xXdxX39fxXdxX4xXaaxX24exX1exXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX0xX8xXdxX14exX54xX34xX3cxX12xX179xXcfxX4xX220xX221xX44xX4xXcxX54xX45xX2xX4xX5xX14xX45xX4xXaaxX1a5xX34xX3cxX111xX4xX2b2xX15xX4xX24cxX120xX3exX4xXcxX54xX45xX2xX4xX2bfxX4xX5xX14xX45xX4xXaaxX1a5xX34xX3cxX4xX2bfxX4xX3cxX2xX7xX4xX3xX42xX4xXaxX4xX15xXcexX4fxX2eexX0xX8axX8xXdxX14exX54xX34xX3cxX12xX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX0xX2xX44xX3cxX4xX7xX6xXdxXaxXbxXdxX14xX120xX5xX4xX1xX54xX34xX4xXdxX14xX120xX4xX3axX4xX3cxX2xX7xX34xX4xX1xX2xX4xX44xX7xX4xX3xX7xX34xX4xX5xX120xX5xX4xX4fxX2xX4xX34xX3cxX54xX34xX4xX5xX54xX44xXbxX4xX8xX14exX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX111xX8axX8axX2xXcfxXaaxX7xX54xX14xX7xXdxX2xX34xX14xXcfxX3xX34xX8axX34xXexX10cxX8xX8axX15xXcdxX16fxX3axX8axXcdxXcdxX1xX175xX15xXbaxXdxXbaxX16fxX16fxX15xX6xX179xXcfxX180xX1exX3cxXbxX4xX8axX12xX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4x1195cxX54xX45xX2xX4xX3cxX859xXdxX4xX3xX3a3xX3a9xX4xX14exX3b8xX7xX4xX8xXabxX5xX14xX4xX14exXdaxX2xX4xX32xXexX44xX4xX5xX39fxXdxX4xX44xX2xX24exX34xX3cxX4xX3xX715xX7xX4xX1b8xX34xXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4xX4b0xX7xX120xX4xX32xXbdxX3a9xX4xXaaxXabxX34xX4xX5xX14xX54xX4xXcxX54xX45xX2xX4xX3xX45xX54xX4xXdxX1a5xX3a9xX4xX34xX3cxXafxX44xX4xX3xXb7xX2xX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX44xX120xX3d9xX2xX4xX1exX14xX7xX4xX6xX54x19e12xX34xX3cxX4xX2b2xX1xX57cxX34xX3cxX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX32xX120xX34xX4xX8xX1a5xX2xX4xX32xX3f7xX4xX34xX3cxX120xX221xX2xX4xX34xX14xX578xX2eexXcfxX4xX1fxX14xX54bxX2xX4xX3cxX2xX7xX34xX4xX34xX3cxXafxX44xX4xX4fxX14xX54xX3exX34xX3cxX4xX15xXcexX4x173a7xX4xX15xX175xX4xX1exX14xX3e8xXdxX3a9xX4xX3xXb7xXdxX4xX14exX7xX4xX14exX3b8xX7xX4xX6xXabxX2xX4xX3xXb7xX2xX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX8xXabxX5xX14xX3a9xX4xX32xX3f7xX4xX14exXa6xX54xXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4xX9fxX590xX7xX4xXdxX7xX34xX4xX32xX27exX54bxX34xX3cxX3a9xX4xX44xX120xX3d9xX2xX3a9xX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX44xX39fxX44xX4xX3xX45xX4xXb7xXdxX4xXaaxX221xXdxX4xXdxX14xX45xX34xX14xX4xX14xX5a2xX34xX4xX14xX440xX1exX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX8xX3d9xXdxX4xX44xX415xX34xX4xX34xX3cxX859xXdxX4xX5xX7xXfdxX4xX5xX7xXfdxX4xXdxX14xXexX54xX4xX4fxX14x17a42xX120xX4xX3xX42xXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4xX1d6xX14xX54xX4xXcxX54xX45xX2xX4xX3xX45xX54xX4xX5xXa6xX2xX4xXdxX14xX3d9xX4xXdxX54xX4xX14exXdaxX2xX4xX5xX14xX54xX4xX5xX14xX578xX34xX4xX34xX27exXb7xX5xX4xX8xX3d9xXdxX4xXb7xXdxX4xX5xX7xXfdxX4xX3xX45xX54xX3a9xX4xXdxX14exX221xX34xX4xX32xX469xX120xX4xX6xX41exX34xX4xX32xX3f7xX4xX5xX14xX54xX4xX34xX3cxXe4xX44xX4xX4fxX14xX54xX3exX34xX3cxX4xX15xXcexX4xX1exX14xX3e8xXdxX4xX6xX45xX4xX1b8xX34xX4xX32xX27exX440xX5xXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d4xX4x19a77xX14xX2xX4xX1b8xX34xX4xX14exX39fxX5xX4xX5xX14xX45xX4xXaaxX1a5xX34xX3cxX4xXdxX14xX42xXdxX4xX14xXexX54xX4xX6xX41exX34xX4xXdxX14exX41exX34xX3a9xX4xX1xX57cxX34xX3cxX4xX3xXb7xX2xX4xX5xX33xX44xX4xX34xX3cxX54xX34xX4xXaaxXe4xXdxX4xX34xX3cxX54bxXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX0xX8xXdxX14exX54xX34xX3cxX12xXbaxXcfxX4xX1d6xX14xX3exX4xX24cxX120xX24exX111xX4xX2b2xX16fxXcexXcexX3cxX4xX5xX14xX3exX4xX24cxX120xX24exX4xXaxX4xX16fxXbaxX4fxX2eexX0xX8axX8xXdxX14exX54xX34xX3cxX12xX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX0xX2xX44xX3cxX4xX7xX6xXdxXaxXbxXdxX14xX120xX5xX4xX1xX54xX34xX4xXdxX14xX120xX4xX3axX4xX3cxX2xX7xX34xX4xX1xX2xX4xX44xX7xX4xX3xX7xX34xX4xX5xX120xX5xX4xX4fxX2xX4xX34xX3cxX54xX34xX4xX5xX54xX44xXbxX4xX8xX14exX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX111xX8axX8axX2xXcfxXaaxX7xX54xX14xX7xXdxX2xX34xX14xXcfxX3xX34xX8axX34xXexX10cxX8xX8axX15xXcdxX16fxX3axX8axXcdxXcdxX1xX175xX15xXbaxXdxX16fxX3axXcexX15xX6xXbaxXcfxX180xX1exX3cxXbxX4xX8axX12xX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d6xX14xX3exX4xX24cxX120xX24exX4xX5xXbdxX4xXdxX14xX3f7xX4xX44xX120xX7xX4xX8x11cdaxX34xX4xX14xX54xX415xX5xX4xXdxX2fxX4xX6xX45xX44xX4xXdxXabxX2xX4xX34xX14xX45xX4xXdxX14xXexX54xX4xX0xX7xX4xX14xX14exXexf0a9xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX111xX8axX8axXexX44xX1xXexX1exXcfxX3xX34xX8axX5xX54xX44xX1d4xX34xX14xX7xX8axX5xX7xX5xX14xX1d4xX6xX7xX44xX1d4xX5xX14xX7xX1d4xX24cxX120xXexX1d4xXdxX14xX54xX44xX1d4xX34xX3cxX54xX34xX1d4xXdxX7xX2xX1d4xX34xX14xX7xX1d4xX16fxXcexX15xX3axXcexX16fxXcexX16fxX15xX15xXbaxX175xX15xXbaxX2ecxXbaxX175xXcfxX14xXdxX44xXbxX12xX5xX1a5xX34xX3cxX4xXdxX14xX38xX5xX4xX6xX45xX44xX4xX5xX14xX3exX4xX24cxX120xX24exX0xX8axX7xX12xX4xX34xX45xXfdxXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX9fxXb7axXfdxX4xX5xX57cxX34xX3cxX4xX34xX14xX50xX34xX4xX6xXabxX2xX4xX44xXafxX44xX4xX5xX33xX44xX4xX5x160e5xX7xX4xX5xX14xX3e8xX34xX3cxX4xXdxX7xX4xX34xX14xX578x1296axX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX0xX2xX44xX3cxX4xX7xX6xXdxXaxXbxXdxX14xX120xX5xX4xX1xX54xX34xX4xXdxX14xX120xX4xX3axX4xX3cxX2xX7xX34xX4xX1xX2xX4xX44xX7xX4xX3xX7xX34xX4xX5xX120xX5xX4xX4fxX2xX4xX34xX3cxX54xX34xX4xX5xX54xX44xXbxX4xX8xX14exX5xXaxXbxX14xXdxXdxX1exX111xX8axX8axX2xXcfxXaaxX7xX54xX14xX7xXdxX2xX34xX14xXcfxX3xX34xX8axX34xXexX10cxX8xX8axX15xXcdxX16fxX3axX8axXcdxXcdxX1xX175xX15xXbaxXdxX179xX15xX179xXcexX6xX175xXcfxX180xX1exX3cxXbxX4xX8axX12xX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exXfaxX54xX1xXfdxXbxX12xX1d6xX14xX3e8xX5xX4xXaaxXabxX34xX4xXdxX14xX45xX34xX14xX4xX5xX1a5xX34xX3cxX4xX3xX45xX4xX34xX3cxX54xX34xX4xX44xX2x17791xX34xX3cxXcfxX0xX8axX1exX12xX0xX1exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1exX4b0xX54xX120xX14exX5xXexXbxX12xX1fxX14xXexX54xX4xe848xX44xX1xXexX1exXcfxX3xX34xX0xX8axX1exX12