Khi giới trẻ nghiện chụp ảnh sống ảo và cái kết bất ngờ
Chỉ vì mải mê chụp ảnh sống ảo để đăng lên mạng xã hội mà các bạn trẻ gặp phải những cái kết hài hước.
416fx49dfx4f64x9a9ax5595x83cax4c4dx5d4bx8d3dxX7x9a4cxae3bxa2d9xc6d4x59aax6421xX5x948exXax6be4x7f4fxX1xXdxX3x6c7bxXdxaffdxXdxX3xXexb984xc7cexX3x8e10xX17xX1xXdx6732xX20xX3xX4xX1x824dxXbxX3xbf3bxX20xX1xX3xX7x4e43xX20xX17xX3xX2cx4cf0xX3x9875xa326xX3xX4x6bd4xXdxX3x709dx9b27xXexX3x5d64x6516xXexX3xX20xX17x4826xX0x8220xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6824xX10xX6xa0cfxXaxX12x826fxX1x65fbxX3xX38xc133xX3x5c1fxX2cxXdxX3xX67x4246xX3xX4xX1xX29xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3x7353x610fxX3xX7fxc694xX20xX17xX3xX5xX6cxX20xX3xX67xb9a5xX20xX17xX3x94a0xa24axX3xX1x6326xXdxX3xX67xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX43xX8cxX20xX3xXexX1dxX1exX3xX17xbd7bxXbxX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX20xX1x75ccxX20xX17xX3xX4xX3cxXdxX3xX3fxX40xXexX3xX1xX39xXdxX3xX1x4180xX19xX4x9beaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad94xX36xX5dx9755xXaxX12xX0xXdxX67xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXax58cbxXdxX5dxXexX1x79c4xX3x47f8xX2x995axXbxX90x7a46xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXfcxX3x8d3exX10dx48abxXbxX90xX103xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX4bxX4bxXdxXc5xX43xX6xX36xX1xX6xXexXdxX20xX1xXc5xX38xX20xX4bxX20xX10xXf7xX7xX4bx7743x5b5dxX10dxX136xX4bxX2xX10dxX136xX5dxX100xX2xX136xX135x8ef3xX142xX135xXexX2xXfexX10fxX100xX5xX136x831axX2xX14cxX2xX100x8726xXfexX136xX10fxX10fxX10dx4ec0xXfexX14cxX100xX10fxXfexX14cxXf7xXdxX5dxXc5xX17xXdx8407xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX20xX17xX1xXdxX24xX20xX3xX4xX1xX29xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxXdxX3xX3fxX40xXexX3xX43xX44xXexX3xX20xX17xX49xXaxX3xXf7xXdxX5dxXexX1xX9xXaxXfexX2xX100xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX10dxX10dxX10fxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX36xX20xXaxX12xa44bxX6xX20xX17xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xXexX1xX65xX3xX43x9f7bxX3xX5xX94xX3xX5dxXdxX24xX20xX3xX7x554exX3xXexX1x6729xXexX3xX7fx9f46xX20xX17xX3xX7xX6xbe84xXc5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX36xX5dxXd8xXaxX12xX0xXdxX67xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXf7xXdxX5dxXexX1xXfcxX3xXfexX2xX100xXbxX90xX103xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXfcxX3xX100xX10fxX10fxXbxX90xX103xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX4bxX4bxXdxXc5xX43xX6xX36xX1xX6xXexXdxX20xX1xXc5xX38xX20xX4bxX20xX10xXf7xX7xX4bxX135xX136xX10dxX136xX4bxX2xX10dxX136xX5dxX100xX2xX136xX135xX100xX2xX2xXexX135xX157xXfexX135xX5xX10dxX14cxX135xX14cxX2xX100xX151xXfexX136xX10fxX10fxX10dxX157xXfexX14cxX100xX142xX136xX14cxXf7xXdxX5dxXc5xX17xXdxX164xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX20xX17xX1xXdxX24xX20xX3xX4xX1xX29xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxXdxX3xX3fxX40xXexX3xX43xX44xXexX3xX20xX17xX49xXaxX3xXf7xXdxX5dxXexX1xX9xXaxXfexX2xX100xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX100xX10fxX10fxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX36xX20xXaxX12x7411xX203xXd8xX3xXexX1dxX65xX20xX1xX3xX7fxX80xX3xX4xX1xX1eaxX3xX10xX67xX3xX4x592axX3xX67xX94xXexX3xX43x8c1fxX4xX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xX7fxa097xXbxXc5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX36xX5dxXd8xXaxX12xX0xXdxX67xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXf7xXdxX5dxXexX1xXfcxX3xXfexX2xX100xXbxX90xX103xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXfcxX3xX135xX151xX100xXbxX90xX103xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX4bxX4bxXdxXc5xX43xX6xX36xX1xX6xXexXdxX20xX1xXc5xX38xX20xX4bxX20xX10xXf7xX7xX4bxX135xX136xX10dxX136xX4bxX2xX10dxX136xX5dxX100xX2xX136xX135xX100xX10dxX151xXexX157xX2xX10fxX10fxX5xX157xX14cxX10dxX14cxX2xX100xX151xXfexX136xX10fxX10fxX10dxX157xXfexX14cxX151xX142xX142xX14cxXf7xXdxX5dxXc5xX17xXdxX164xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX20xX17xX1xXdxX24xX20xX3xX4xX1xX29xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxXdxX3xX3fxX40xXexX3xX43xX44xXexX3xX20xX17xX49xXaxX3xXf7xXdxX5dxXexX1xX9xXaxXfexX2xX100xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX135xX151xX100xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX36xX20xXaxX12xX60xX3cxXdxX3xX3fxX40xXexX3xX43xX44xXexX3xX20xX17xX49xX3xX4xX1xX62xX3xX38xX65xX3xX67xX2cxXdxX3xX67xX6cxX3xX4xX1xX29xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xXc5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX36xX5dxXd8xXaxX12xX0xXdxX67xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX20xXexX10xX1dxX3xX5dxXexX1xX203xX67xX43xXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXf7xXdxX5dxXexX1xXfcxX3xXfexX2xX100xXbxX90xX103xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXfcxX3xX142xX2xX136xXbxX90xX103xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX4bxX4bxXdxXc5xX43xX6xX36xX1xX6xXexXdxX20xX1xXc5xX38xX20xX4bxX20xX10xXf7xX7xX4bxX135xX136xX10dxX136xX4bxX2xX10dxX136xX5dxX100xX2xX136xX135xX151xX10dxX157xXexX135xX136xX151xX10fxX135xX5xX136xXc5xX17xXdxX164xbc0exX1dxX9xX157xX2xX136xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX20xX17xX1xXdxX24xX20xX3xX4xX1xX29xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxXdxX3xX3fxX40xXexX3xX43xX44xXexX3xX20xX17xX49xXaxX3xXf7xXdxX5dxXexX1xX9xXaxXfexX2xX100xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX142xX2xX136xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX36xX20xXaxX12x6756xX2cxXdxX3xX67xX6cxX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xX43xX1eaxX3xXexX1dxX36xX5xX5xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX40xXexX3xX1x438cxX20xXc5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX36xX5dxXd8xXaxX12xX0xXdxX67xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxXf7xXdxX5dxXexX1xXfcxX3xXfexX2xX100xXbxX90xX103xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXfcxX3xX135xX151xX135xXbxX90xX103xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX4bxX4bxXdxXc5xX43xX6xX36xX1xX6xXexXdxX20xX1xXc5xX38xX20xX4bxX20xX10xXf7xX7xX4bxX135xX136xX10dxX136xX4bxX2xX10dxX136xX5dxX100xX2xX136xX135xXfexX100xX100xXexX10fxX2xX157xX142xX5xX135xX14cxX100xX14cxX2xX100xX151xXfexX136xX10fxX10fxX10dxX157xXfexX14cxXfexX142xX151xX14cxXf7xXdxX5dxXc5xX17xXdxX164xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX20xX17xX1xXdxX24xX20xX3xX4xX1xX29xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxXdxX3xX3fxX40xXexX3xX43xX44xXexX3xX20xX17xX49xXaxX3xXf7xXdxX5dxXexX1xX9xXaxXfexX2xX100xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX135xX151xX135xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX36xX20xXaxX12xX60xX3cxXdxX3xX3fxX40xXexX3x745bxX6cxX3xX4xX1x7b75xbcadxX3xX4xX1xX62xX3xX38xX65xX3xX67xX2cxXdxX3xX67xX6cxX3xXexX8cxXbxX3xX5dxX3cxX20xX17xX3xX4xX1xX29xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xXc5xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX1dxX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX1dxX36xX20xX17xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX6cxX20xX3xabe8xX203xX6xX20xXfcxX0xX4bxX7xXexX1dxX36xX20xX17xX12xX0xX203xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14cxXexX1xX203xX67xX43xX14cxX6xX20xX5dxX14cxX7xX6xXbxX36xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd5xX32cxX4xX3xX67xa5ddxX3xX20xX1xXb1xX20xX17xX3xX43xX333xX4xX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xX4x9b0axX6xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xXexX1dxX6cxX20xX3xX67xX8cxX20xX17xX3xX90xX91xX3xX1xX94xXdxXaxX3xX1xX1dxX10xX164xX9xXaxX4bxX6xX20xX1xX14cxX38xX203xXdxX4bxX43xX36xX4xX14cxX67xX10xX14cxX20xX1xX203xX20xX17xX14cxX43xX203xX4xX14cxX6xX20xX1xX14cxX7xX36xX20xX17xX14cxX6xX36xX14cxX4xX203xX6xX14cxX17xXdxX36xXdxX14cxXexX1dxX10xX14cxXexX1dxX10xX20xX14cxX67xX6xX20xX17xX14cxX90xX6xX14cxX1xX36xXdxX4bxX2xX151xXfexX135xX10dxX135xXc5xX1xXexX67xXaxX12xX0xXdxX67xX17xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4bxX67xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX135xX136xX4bxX20xX10xXf7xX7xX4bxX135xX136xX10dxX136xX4bxX2xX135xX157xX5dxX142xX2xX142xX2xX151xX100xX10fxXexX100xX135xX151xX136xX10fxX5xX136xXc5x6f5axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX20xX17xX1xXdxX24xX20xX3xX4xX1xX29xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxXdxX3xX3fxX40xXexX3xX43xX44xXexX3xX20xX17xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX38xX12xX0xX7xXexX1dxX36xX20xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd5xX32cxX4xX3xX67xX76dxX3xX20xX1xXb1xX20xX17xX3xX43xX333xX4xX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xX4xX786xX6xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xXexX1dxX6cxX20xX3xX67xX8cxX20xX17xX3xX90xX91xX3xX1xX94xXdxXaxX3xX1xX1dxX10xX164xX9xXaxX4bxX6xX20xX1xX14cxX38xX203xXdxX4bxX43xX36xX4xX14cxX67xX10xX14cxX20xX1xX203xX20xX17xX14cxX43xX203xX4xX14cxX6xX20xX1xX14cxX7xX36xX20xX17xX14cxX6xX36xX14cxX4xX203xX6xX14cxX17xXdxX36xXdxX14cxXexX1dxX10xX14cxXexX1dxX10xX20xX14cxX67xX6xX20xX17xX14cxX90xX6xX14cxX1xX36xXdxX4bxX2xX151xXfexX135xX10dxX135xXc5xX1xXexX67xXaxX12xXd5xX32cxX4xX3xX67xX76dxX3xX20xX1xXb1xX20xX17xX3xX43xX333xX4xX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xX4xX786xX6xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xXexX1dxX6cxX20xX3xX67xX8cxX20xX17xX3xX90xX91xX3xX1xX94xXdxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX1dxX36xX20xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xb407xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX20xX17xX39xXd8xX3xX20xX6xXd8xX3xX1dxX44xXexX3xXexX1x8ca1xX4xX1xX3xX4xX1xX29xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xX3fxX1xX36xX10xX3xX5xX6cxX20xX3xX67xX8cxX20xX17xX3xX90xX91xX3xX1xX94xXdxX3xX38xX39xX3xX4xX32cxX3xX20xX1xXb1xX20xX17xX3xX43xX333xX4xX3xX2cxX20xX1xX3xX67xX39xX3xX7xX1f5xX3xXexX1xX1f9xXexX3xX7fxX1fdxX20xX17xX3xX7xX6xX203xX3xX3fxX1xXdxX40xX20xX3xX20xX1xXdxX6d5xX203xX3xX20xX17xXc2xX49xXdxX3xX20xX17xX91xX3xX20xX17x47fdxX6xXc5xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX38xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd5xX333xX4xX3xX2cxX20xX1xX3xX135xX3xX4xX36xX20xX3xX43xX3cxX36xX3xX6d0xX7fxX3cxX20xX17xX3xX17xXdxX3cxX3xXfexX3xX20xX83xX67xX3xX4xX1xX49xX3xX7fx6d8axXdxX6d6xX3xX4xX786xX6xX3xX20xX1xXdxX40xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX17xXdxX6xX3x67bcxX20xX3xX1d8xX94xXaxX3xX1xX1dxX10xX164xX9xXaxX4bxX17xXdxX6xXdxX14cxXexX1dxXdxX4bxX43xX203xX4xX14cxX6xX20xX1xX14cxX135xX14cxX4xX36xX20xX14cxX43xX6xX36xX14cxX5dxX6xX20xX17xX14cxX17xXdxX6xX14cxXfexX14cxX20xX6xX67xX14cxX4xX1xX36xX14cxX5dxX36xXdxX14cxX4xX203xX6xX14cxX20xX1xXdxX10xXbxX14cxX6xX20xX1xX14cxX17xXdxX6xX14cxX6xX20xX14cxX5dxX36xX4bxX2xX151xX100xX151xX136xX136xXc5xX1xXexX67xXaxX12xX0xXdxX67xX17xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4bxX67xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX135xX136xX4bxX20xX10xXf7xX7xX4bxX135xX136xX135xX151xX4bxX2xX136xX157xX5dxX100xX2xX142xX10dxX142xX100xXfexXexX2xX136xX100xXfexX5xX2xX14cxXf7xXdxX5xX5dxX5xXdxX164xX10xX14cxXbxX1xX36xXexX36xX17xX1dxX6xXbxX1xXd8xXc5xX82dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX20xX17xX1xXdxX24xX20xX3xX4xX1xX29xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxXdxX3xX3fxX40xXexX3xX43xX44xXexX3xX20xX17xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX38xX12xX0xX7xXexX1dxX36xX20xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd5xX333xX4xX3xX2cxX20xX1xX3xX135xX3xX4xX36xX20xX3xX43xX3cxX36xX3xX6d0xX7fxX3cxX20xX17xX3xX17xXdxX3cxX3xXfexX3xX20xX83xX67xX3xX4xX1xX49xX3xX7fxXa3fxXdxX6d6xX3xX4xX786xX6xX3xX20xX1xXdxX40xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX17xXdxX6xX3xXa55xX20xX3xX1d8xX94xXaxX3xX1xX1dxX10xX164xX9xXaxX4bxX17xXdxX6xXdxX14cxXexX1dxXdxX4bxX43xX203xX4xX14cxX6xX20xX1xX14cxX135xX14cxX4xX36xX20xX14cxX43xX6xX36xX14cxX5dxX6xX20xX17xX14cxX17xXdxX6xX14cxXfexX14cxX20xX6xX67xX14cxX4xX1xX36xX14cxX5dxX36xXdxX14cxX4xX203xX6xX14cxX20xX1xXdxX10xXbxX14cxX6xX20xX1xX14cxX17xXdxX6xX14cxX6xX20xX14cxX5dxX36xX4bxX2xX151xX100xX151xX136xX136xXc5xX1xXexX67xXaxX12xXd5xX333xX4xX3xX2cxX20xX1xX3xX135xX3xX4xX36xX20xX3xX43xX3cxX36xX3xX6d0xX7fxX3cxX20xX17xX3xX17xXdxX3cxX3xXfexX3xX20xX83xX67xX3xX4xX1xX49xX3xX7fxXa3fxXdxX6d6xX3xX4xX786xX6xX3xX20xX1xXdxX40xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX17xXdxX6xX3xXa55xX20xX3xX1d8xX94xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX1dxX36xX20xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXd5xX333xX4xX3xX2cxX20xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX3cxX3xXexX1xX80xX3xX43xX3cxX36xX3xX7fxX333xX20xX17xX3xb14cxX3xX38xX1eaxX3xXexX1dxX98exX3xX20xX1xXc2xX3xX1xX65xX20xX1xX3xX38xX19xXdxX3xX43xX32cxX20xX17xX3xX7fxX91xX3xX5xX94xXexX3xXexX2cxX3xX38xX1exX3xX7fxX343xXbxX3xX7fxX6xX3xX7x9d39xX4xX3xX4xX786xX6xX3xXexX1xX40xX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX1f5xX3xX20xX1xXdxX6cxX20xXc5xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX38xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX976xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX20xX17xX1xXdxX24xX20xX3xX17xX6xX67xX10xX3xX5dxX36xX3xX4xaa91xX3xX7fxaac5xX20xX3xXexX1dxX36xX20xX17xX3xX4xX1xX98exX20xX1xX3xX17xXdxX6xX3xX7fxX65xX20xX1xX3xX4xX786xX6xX3xX67xX65xX20xX1xXaxX3xX1xX1dxX10xX164xX9xXaxX4bxX38xX6xX20xX14cxX1xX36xX6xX14cxX1xX6xX14cxXexXdxX20xX1xX4bxX17xXdxX36xXdxX14cxXexX1dxX10xX14cxX20xX17xX1xXdxX10xX20xX14cxX17xX6xX67xX10xX14cxX5dxX36xX14cxX4xX36xX14cxX5dxX36xX20xX14cxXexX1dxX36xX20xX17xX14cxX4xX1xXdxX20xX1xX14cxX17xXdxX6xX14cxX5dxXdxX20xX1xX14cxX4xX203xX6xX14cxX67xXdxX20xX1xX4bxX2xX151xX10dxX157xX10dxX151xXc5xX1xXexX67xXaxX12xX0xXdxX67xX17xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4bxX67xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX135xX136xX4bxX20xX10xXf7xX7xX4bxX135xX136xX135xX142xX4bxX2xX135xX157xX5dxX135xX2xX100xX142xX136xX135xX157xXexXfexX136xX142xXfexX136xX5xX136xXc5xX82dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX17xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX20xX17xX1xXdxX24xX20xX3xX4xX1xX29xXbxX3xX2cxX20xX1xX3xX7xX31xX20xX17xX3xX2cxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX3cxXdxX3xX3fxX40xXexX3xX43xX44xXexX3xX20xX17xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX38xX12xX0xX7xXexX1dxX36xX20xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX976xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX20xX17xX1xXdxX24xX20xX3xX17xX6xX67xX10xX3xX5dxX36xX3xX4xXcfbxX3xX7fxXcfexX20xX3xXexX1dxX36xX20xX17xX3xX4xX1xX98exX20xX1xX3xX17xXdxX6xX3xX7fxX65xX20xX1xX3xX4xX786xX6xX3xX67xX65xX20xX1xXaxX3xX1xX1dxX10xX164xX9xXaxX4bxX38xX6xX20xX14cxX1xX36xX6xX14cxX1xX6xX14cxXexXdxX20xX1xX4bxX17xXdxX36xXdxX14cxXexX1dxX10xX14cxX20xX17xX1xXdxX10xX20xX14cxX17xX6xX67xX10xX14cxX5dxX36xX14cxX4xX36xX14cxX5dxX36xX20xX14cxXexX1dxX36xX20xX17xX14cxX4xX1xXdxX20xX1xX14cxX17xXdxX6xX14cxX5dxXdxX20xX1xX14cxX4xX203xX6xX14cxX67xXdxX20xX1xX4bxX2xX151xX10dxX157xX10dxX151xXc5xX1xXexX67xXaxX12xX976xXdxX19xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX20xX17xX1xXdxX24xX20xX3xX17xX6xX67xX10xX3xX5dxX36xX3xX4xXcfbxX3xX7fxXcfexX20xX3xXexX1dxX36xX20xX17xX3xX4xX1xX98exX20xX1xX3xX17xXdxX6xX3xX7fxX65xX20xX1xX3xX4xX786xX6xX3xX67xX65xX20xX1xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX1dxX36xX20xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12x41b1xX3cxX20xX17xX3xX2xXfexX4bxXfex5b33xX3xXexX8cxXdxX3xXcxX1dxXc2xX49xX20xX17xX3xXcxX5axbdf2xXcxX3xXcxX1xX39xX20xX1xX3x7392xX1x7dd5xX20xXf13xX3xX72bxX203xX1f9xX20xX3xX976x6456xX3xa678xX44xXbxXf13xX3xXcxXf22xX5axX60xX592xX3xX5dxXdx5cc7xX20xX3xX1dxX6xX3xX43xX203x76baxXdxX3xXexb26bxX6xX3xX7fxX39xX67xX3xX6d0xXf2bxX17xX1xXdxX24xX20xX3xX17xX6xX67xX10xX3xX36xX20xX5xXdxX20xX10xX3xX14cxX3xX5axX1f9xX203xX3xX72bxX203xX2cxX3xX3fxX1xXcfbxX20xX3xX5xXc2xX49xX20xX17xX6d6xXc5xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX38xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX203xX5xX12xX0xX5dxXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxX38xX12xX0xX4bxX5dxXdxX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0axX36xX203xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3x71bbxXf2dxX20xX3xX38xXdxX24xXexX0xX4bxXbxX12