Đạm Tiên trong 'Truyện Kiều' là … con trai?
Học trò trong nhà trường phổ thông khi học Truyện Kiều của Nguyễn Du đều biết Đạm Tiên là nữ. Thế nhưng mới đây, PGS-TS Đoàn Lê Giang (Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ - ĐH.KHXH&NV TP.HCM) phát hiện Đạm Tiên được chú thích là… nam giới.
f5c0x12d03x10c44x121bex12a13x15356x167f8x146f0x10632xX7x17c3bx17179x18adex11e2fx12003x14235xX5x110e5xXax15a12x114adx17ecfx18176xX3xXcxXdx16eaax12f9cxX3xXex1482bx13ec3xX1ax18154xX3x166d6xXcxX1dx11c29x10ae9x178a1xX1axX3x19213xXdxfa57xX25xX22xX3xX5x12e60xX3x132b0xX3xX4xX1exX1axX3xXexX1dxX6xXdxfabdxX0x12a87xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10x19337xXex11a9cxX6xX5xXdxX20xX1ax151c2xX3x14f64xX25xX7xXexXdx160a4xX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1587dxX10xX6x17794xXaxX12xX6ax15780xX4xX3xXexX1dx179d8xX3xXexX1dxX1exX1axX20xX3xX1axX1xX31xX3xXexX1dx148e0x117cdxX1axX20xX3xXbxX1x131c8xX3xXexX1x13d38xX1axX20xX3x11d26xX1xXdxX3xX1xX71xX4xX3xXcxX1dxX25xX26xX27xX1axX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX4x14a2axX6xX3x11148xX20xX25xX26x15343xX1axX3x11e0exX25xX3x187cbxX2cxX25xX3x15ccexXdx19041xXexX3xX13xX14xX15xX3xXcxXdxX19xX1axX3xX5xX31xX3xX1ax11bbex12df5xX3xXcxX1xXbbxX3xX1axX1xX84xX1axX20xX3xX15x18800xXdxX3xXb5x165d6xX26x18191xX3x12e8fx14a05x14c3bxX51xXcxXe3xX3xX13xX1exX31xX1axX3x106e1xX19xX3xXe2xXdxX6xX1axX20xX3x16eaexXcxX1dxX84x18cb7xX1axX20xX3xX2axX1xX1exX6xX3x12683x170dfxX1axX3xX1xX71xX4xX3x10f6fxX31xX3xXabxX20xX8fxX1axX3xX1axX20xXcbxX3xX51xX3xX13xX6axXccxX2axX6ax10a95xX6ax1593dxXabxX103xX3xXcxXe1xXccxX6ax16338x17f6ex163b3xX3xXbxX1x16944xXexX3xX1xXdxX27xX1axX3xX13xX14xX15xX3xXcxXdxX19xX1axX3xXb5xX84x17908xX4xX3xX4xX1x17b7dxX3xXexX1x19ae3xX4xX1xX3xX5xX31xX33xX3xX1axX6xX15xX3xX20xXdxXd9xXdxXccxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4fxXexX51xX6xX5xXdxX20xX1axX57xX3xX59xX25xX7xXexXdxX5exX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx185cdxX1exX6dxX26xXaxX12xXabxX11exX186xX3xXcxX1dx147c7xX3xX10bx118f6xX6xX3x124a3xX1axX3xX1xX31xX1axX1xX3xXabxX20xX25xX26xXafxX1axX3xXb2xX25xX3xX51xX3xXcxX1dxX25xX26xX27xX1axX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX1axX1xXddxX1axX3xX6dx193f2xXbxX3xX93x13375xX3xX1axXdxX27xX15xX3x18b47x175ecx17664xX3xX1axX104xX15xX3xX1axX20xX31xX26xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXb5xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX31xX1exX3xXabxX20xX25xX26xXafxX1axX3xXb2xX25xXccxX3xX128xX25x19b9fxX1axX3xX7xX12exX4xX1xX3xX1axX31xX26xX3xX6dxX1exX3xX186xX6xX1axX3xX10bxX104xX1axX3xXb9x154e2xX1axX3xX6ax19578xXdxX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX1xX71xX4xX3xX103xXdxX27xXexX3xXabxX6xX15xX3xX1xXdxX27xX25xX3xX93xX1xX20cxX1exXdfxX3xX4xX1xX146xX3xX20xXdxX20cxXdxXccxX3xXe3xX6xX25xX3xX93xX1xXdxX3xXb5xX71xX4xX3xXabxX20xX25xX26xXafxX1axX3xXb2xX25xX3xX51xX3xXcxX1dxX25xX26xX27xX1axX3xX2axXdxX2cxX25xXdfxX3xXcxXe3xX3xX13xX1exX31xX1axX3xXedxX19xX3xXe2xXdxX6xX1axX20xX3xXbxX1xX12exXexX3xX1xXdxX27xX1axX3xX4x13531xX3xX15xX210xXexX3xX7xX1f4xX3xX10bxX198xX1axX3xXb5xX2cxX3xX93xX1xX8fxX1axX20xX3xX20xXdxX1f4xX1axX20xX3xX1axX1xX84xX3xX1axX1xXcbxX1axX20xX3xX20x131bdxX3xX8fxX1axX20xX3xXb5x10027xX3xXb9xXdxXbbxXexX3xX10bxX2cxX3xXcxX1dxX25xX26xX27xX1axX3xX2axXdxX2cxX25xXccxX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xXb9xX5xX10xX3x189f8xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX1c9xX1cbxX1cbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX20xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6dxX6dxXdxX1axX20xX9xXaxX2xXaxX3xXb9xX1exX1dxX6dxX10xX1dxX9xXaxX1cbxXaxX3xX6xX5xXdxX20xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexXb9xX1exX6dxX26xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX6dxX12xX0xXdxX15xX20xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXccxXb9xX6xX1exX1xX6xXexXdxX1axX1xXccxX10bxX1axX3fxX1axX10xX2caxX7xX3fxX2xX1cax191b8xX1c9xX3fxX2xX1cbx12f36xX6dxX341xX1cbx1975fx19333xX34bxX1cbxX1cbxXexX34axX1caxX34axX2xX1c9xX5xX1cbxXccxX59xXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1ex18b66xX15xX6xX20xX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX6dxX12xX0xX3fxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX1exX1axXaxX12xX186xX20cxX1axX3x13741xXcxX1dxX25xX26xX27xX1axX3xX2axXdxX2cxX25x19446xX3xX6dxX1exX3xX186xX6xX1axX3xX10bxX104xX1axX3xXb9xX20cxX1axX3xX6axX210xXdxX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX1xX71xX4xX3xX103xXdxX27xXexX3xXabxX6xX15xX3xX1xXdxX27xX25xX3xX93xX1xX20cxX1exXdfxX3xX4xX1xX146xX3xX20xXdxX20cxXdxX3xXb5xX2a9xX3xX4xX1xX146xX3xXexX1xX14axX4xX1xX3xXexX195xX3xX395xX4xX6xX3xX1axX1xXdxXdfxX3xX10bx10986xX3xX1axXcbxX3a1xX3xX5xX31xX3xX395xX4xX1exX1axX3xXexX1dxX6xXdxX3xX1xX12exXexXdfxX3xX4xX1exX1axX3xX20xX12exXdxX3xX15xX146xX6xX3a1xX0xX3fxXexX6dxX12xX0xX3fxXexX1dxX12xX0xX3fxXexXb9xX1exX6dxX26xX12xX0xX3fxXexX6xXb9xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4fxXexX51xX6xX5xXdxX20xX1axX57xX3xX59xX25xX7xXexXdxX5exX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX1exX6dxX26xXaxX12xX128x14404xX3xXexX1x113e4xXdfxX3xXcxXe3xX3xX13xX1exX31xX1axX3xXedxX19xX3xXe2xXdxX6xX1axX20xX3xXbxX1xX12exXexX3xX1xXdxX27xX1axX3xXfaxX3xXexX1dxX6xX1axX20xX3xX1c9x10914xX3xXbxX1x12cb7xX1axX3xX4xX1xX146xX3xXexX1xX14axX4xX1xX3xX4xX1xX1exX3xX4xXddxX25xX3xXexX1x1236fxX57xX3xX395xX13xX14xX15xX3xXcxXdxX19xX1axX3xX1axX31xX1axX20xX3xX198xX26xX3xX4fxX84xX6xX3xX5xX31xX3xX4xX6xX3xX1axX1xXdxX3a1xXccxX3xXe1xX1xX491xX1axX3xX4xX1xX146xX3xXexX1xX14axX4xX1xX3xX1axX31xX26xX3xX20xX1xXdxX57xX3xX395xX128xX6xX3xX1axX1xXdxX57xX3xXcxX1f4xX1axX20xX3xXexX1xX84xX3xX4xX27bxX3xX4xXddxX25xX3xX395xX4xX6xX3xX1axX1xXdxXdfxX3xX10bxX3f6xX3xX1axXcbxX3a1xX3xXf6xX4xX1exX1axX3xXexX1dxX6xXdxX3xX1xX12exXexXdfxX3xX4xX1exX1axX3xX20xX12exXdxX3xX15xX146xX6xX12axX3a1xXccxX3xXcxXe3xX3xX13xX1exX31xX1axX3xXedxX19xX3xXe2xXdxX6xX1axX20xX3xX1axX27bxXdxX3xX10bxX25xXdxX3xX1dx11781xX1axX20xX57xX3xX13xX71xX4xX3xX4xX1xX146xX3xXexX1xX14axX4xX1xX3xX1axX31xX26xX3xXexX8fxXdxX3xX15xXd9xXdxX3xX1xXdxX466xX25xXdfxX3xX1xX27bxX6xX3xX1dxX6xX3xX13xX14xX15xX3xXcxXdxX19xX1axX3xX1axX31xX1axX20xX3xX198xX26xX3xX4fxX84xX6xX3xX5xX31xX33xX3xX395xX4xX1exX1axX3xXexX1dxX6xXdxX3a1xXccxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4fxXexX51xX6xX5xXdxX20xX1axX57xX3xX59xX25xX7xXexXdxX5exX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX1exX6dxX26xXaxX12xX2axX1xX8fxX1axX20xX3xX4xX1x180d5xX3xXbxX1xX12exXexX3xX1xXdxX27xX1axX3xX4xX1xX146xX3xXexX1xX14axX4xX1xX3xX13xX14xX15xX3xXcxXdxX19xX1axX3xX5xX31xX3xX395xX4xX1exX1axX3xXexX1dxX6xXdxX3a1xXdfxX3xXcxXe3xX3xX13xX1exX31xX1axX3xXedxX19xX3xXe2xXdxX6xX1axX20xX3xX4xX76xX1axX3xXexX1xX198xX26xX3xX1axX1xXdxX2cxX25xX3xXexX195xX3xXf6xX4xX1xXcbxX12axX3xXexX1dxX1exX1axX20xX3xXabxX20xX25xX26xXafxX1axX3xXb2xX25xX3xX51xX3xXcxX1dxX25xX26xX27xX1axX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX6dxX1exX3xX186xX6xX1axX3xX10bxX104xX1axX3xXb9xX20cxX1axX3xX6axX210xXdxX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX1xX71xX4xX3xX103xXdxX27xXexX3xXabxX6xX15xX3xXexX1x128f2xX4xX3xX1xXdxX27xX1axX3xX93xX1xX12exX3xX5xX14xX3xXexX6xXdxXdfxX3xX93xX1xX8fxX1axX20xX3xXbxX1xX20cxXdxX3xX5xX31xX3xX1axX1xXcbxX1axX20xX3xX4xX12exX4xX1xX3xXbxX1xXdxX19xX1axX3xXddxX15xX3xX395xXexX1xX8fxX1axX20xX3xXexX1xX84xX85xX1axX20xX3a1xX3xX1axX1xX84xX3xX1axX1xXcbxX1axX20xX3xXb9xX20cxX1axX3xXcxX1dxX25xX26xX27xX1axX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX4fxX84xX6xX3xX1axX6xX26xX3xXb5xX84xX141xX4xX3xXb5xX8fxX1axX20xX3xXb5xX20cxX1exX3xX15xX71xXdxX3xX1axX20xX84xX85xXdxX3xX26xX19xX25xX3xXexX1xX14axX4xX1xXccxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4fxXexX51xX6xX5xXdxX20xX1axX57xX3xX59xX25xX7xXexXdxX5exX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX1exX6dxX26xXaxX12xXcxXe3xX3xX13xX1exX31xX1axX3xXedxX19xX3xXe2xXdxX6xX1axX20xX3xX4xX1xX1exX3xXb9xXdxXbbxXexX57xX3xX395xX11exX84xX6xX3xX1axX6xX26xX3xXb5xX71xX4xX3xXb9xX20cxX1axX3xXcxX1dxX25xX26xX27xX1axX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX4xX1xXcbxX3x105c1xX25xX1f4xX4xX3xX1axX20xXcbxX3xX4xXa8xX6xX3xX186x19a21xXdxX3xX2axX1c2xX3xX51xX3xXcxX1dxX491xX1axX3xXcxX1dxX71xX1axX20xX3xX2axXdxX15xXdfxX3xX1xX6xX26xX3xXb9xX20cxX1axX3xX4xXa8xX6xX3xX13xX31xX1exX3xXb2xX25xX26xX3x14aa4xX1axX1xX3xX4xX1xX146xX3xXexX1xX14axX4xX1xX3xXexX195xX3xX4xX1xXcbxX3xXabxX8fxX15xX3xX4xX8bxXdfxX3xXexX8fxXdxX3xX4x15bc6xX3xX1axX1xXd9xX3xX15xX2a9xXdxX3xX1axX1xXcbxX1axX20xX3xX4xXddxX25xX3xXexX1xX4a8xX3xXexX25xX26xX27xXexX3xXexX12exX4xX57xX3xXe2xXdxX27bxX3xX4xX1xXdxX2cxX25xX3xX1axX1xX84xX3xX20xXdxX462xX4xX3xX4xX4a8xX1axX3xX7xX491xX25xX3fxX3xX103xXdxX3xX5xX8fxX3xX1xXdxX25xX3xX1x16790xXexX3xX1axX1xX84xX3xX15xX31xX25xX3xX93xX1xX4a8xXdxX3xXexX1dxX19xX25x14afexX3xX1xX6xX26xX57xX3xXcxX1xXddxX15xX3xX1axX20xX1xXdxX19xX15xX3xX93xX14axX1axX3xX4xX8bxX1axX20xX3xX4xX6xX1exX3xXexX84xX85xX1axX20xX3fxX3xX128xX14xX1axX3xX6dxX76xX1axX20xX3xX5xX12exX3xXexX1xX807xX15xX3xXexX25xX26xX27xXexX3xXb5xX84xX85xX1axX20xX3xX4xX1xXdxX15xX3xX4fxX6xX1axX1xXccxX3xXcxX1xXbbxX3xX1axX1xX84xX1axX20xX3xXexX2a2xX1axX1xX3xX4xX85xX3xX20xXdxXfaxX3xX15xX198xX26xX3xXexX1dxX6xX1axX20xX3xXb9xX20cxX1axX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX1axX31xX26xX3xX5xX14xXdxX3xXexX1xX198xX26xX3xX10bxXdxXbbxXexX3xX395xX10bxXdxX3xX5xX8fxX3a1xX3xXexX1xX31xX1axX1xX3xX395xX10bxXdxX3xX5xX6xX25xX3a1xX81bxX3xX395xXexX1xXddxX15xX3xX1axX20xX1xXdxX19xX15xX3a1xX3xXexX1xX31xX1axX1xX3xX395xXexX1x18d4axX15xX3xX1axX20xX1xXdxX19xX15xX3a1xXccxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4fxXexX51xX6xX5xXdxX20xX1axX57xX3xX59xX25xX7xXexXdxX5exX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX1exX6dxX26xXaxX12xX395xX128xX1xXcbxX3xX395xX10bxXdxX3xX5xX6xX25xX3a1xX3xXb5xX84xX141xX4xX3xX15xX210xXexX3xX7xX1f4xX3xX1axX1xX31xX3xX1axX20xX1xXdxX19xX1axX3xX4xX7bdxX25xX3xXcxX1dxX25xX26xX27xX1axX3xX2axXdxX2cxX25xX3xXbxX1xXdxX19xX1axX3xXddxX15xX81bxX3xX4xX1xXcbxX3xX395xXexX1xX8d4xX15xX3xX1axX20xX1xXdxX19xX15xX3a1xX3xXb5xX84xX141xX4xX3xX6dxX76fxX1axX20xX3xXexX1dxX1exX1axX20xX3xXb9xX20cxX1axX3xXcxX1dxX25xX26xX27xX1axX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX4xXa8xX6xX3xXcxX20cxX1axX3xX13xX31xXccxX3xX103xX104xX1axX3xXb9xX20cxX1axX3xX2axXdxX2cxX25xX3xXabxX8fxX15xX3xX1xXdxX27xX1axX3xX4xX76xX1axX3xX1axX1xXdxX2cxX25xX3xXb9xX20cxX1axXdfxX3xXexX1dxX1exX1axX20xX3xXb5xX27bxX3xX4xX27bxX3xXb9xX20cxX1axX3xX4xXa8xX6xX3xXcxX6xX15xX3xXabxX20xX25xX26xX19xX1axX3xX103xX1bexX3xX11exX25xX26xX19xX1axX3xXcxX1dxX491xX1axX3xX186xX14axX4xX1xX3xXe3xX6xX1axX3xX15xX31xX3xX6axX210xXdxX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX1xX71xX4xX3xX6dxX76fxX1axX20xXccxX3xXabxX1xX84xX1axX20xX3xX1axX1xXcbxX1axX20xX3xXb9xX20cxX1axX3xX198xX26xX3xX93xX1xX8fxX1axX20xX3xXbxX1xX20cxXdxX3xX5xX31xX3xXb9xX20cxX1axX3xXbxX1xX8bxX3xXb9xXdxXbbxX1axX3xX1axX1xX84xX3xXcxX1dxX25xX26xX27xX1axX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX4xXa8xX6xX3xX186xX76fxXdxX3xX2axX1c2xX3xX51xX3xXcxX1dxX491xX1axX3xXcxX1dxX71xX1axX20xX3xX2axXdxX15xX3xXf6xXdxX1axX3xX5xX491xX1axX3xXb5xX491xX25xX3xX2xX48dxX1c9xX1caxXdfxX3xX6dxX66bxX6xX3xX10bxX20cxX1exX3xXb9xX20cxX1axX3xXabxX8fxX15xX3xXexX1f4xXexX3xX4xXa8xX6xX3xX2axXdxX2cxX25xX3x17b67xX12exX1axX1xX3xX129x1538cxX25xX12axX81bxX3xX1xX6xX26xX3xXb9xX20cxX1axX3xXcxX1dxX25xX26xX27xX1axX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX4xXa8xX6xX3xX13xX31xX1exX3xXb2xX25xX26xX3xX79bxX1axX1xX3xXf6xXabxX11exX186xX3xX103xX104xX1axX3xX1xX71xX4xX3xXdxX1axXdfxX3xX2xX48dxX346xX1caxXdfxX3xX6dxX66bxX6xX3xX4xX1xXa8xX3xX26xXbbxX25xX3xX10bxX31xX1exX3xXb9xX20cxX1axX3xXabxX8fxX15xX3xX761xX25xX6xX1axX3xX103xX104xX1axX3xX13xX84xX85xX1axX20xX12axXccxX3xXabxXbbxX25xX3xXb9xX20cxX1axX3xXdxX1axX3xX4xXa8xX6xX3xXabxX11exX186xX3xXcxX1dxX192xX3xX5xX491xX1axX3xX1axX31xX26xX3xX93xX1xX8fxX1axX20xX3xXexX1xX10xX1exX3xX1axX1xXcbxX1axX20xX3xXb9xX20cxX1axX3xX198xX26xX3xXexX1xX2a2xX3xX4xX3f6xX1axX20xX3xX1axX19xX1axX3xX20xX1xXdxX3xX1dx1642fxX3xX395xX1axX20xX25x153cfxX1axX3xX20xX1f4xX4xX3xX10bxX104xX1axX3xXb9xX20cxX1axX3xXfaxX3xXb9xX2a2xX6xX3xX1axX20xX1exX31xXdxX3xXf6xX10bxX14axX3xX6dxX462xX57xX3xX6dxX66bxX6xX3xX10bxX31xX1exX3xXb9xX20cxX1axX3xXabxX8fxX15xX3xX4xXa8xX6xX3xXcxX1dxX491xX1axX3xX186xX14axX4xX1xX3xXe3xX6xX1axX3xXf6xX3dxX12axX3xX1axX1xX84xX3xX1axX1xXdxX2cxX25xX3xX1axX20xX84xX85xXdxX3xXb5xX2a9xX3xX5xX31xX15xX3xXb5xX466xX3xXb9xX14xX1axX3xXb5xX71xX4xX3xXb9xXdxXbbxXexX3a1xX3xX51xX3xXe1xXe2xXe3xX51xXcxXe3xX3xX13xX1exX31xX1axX3xXedxX19xX3xXe2xXdxX6xX1axX20xX3xX1axX27bxXdxXccxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4fxXexX51xX6xX5xXdxX20xX1axX57xX3xX59xX25xX7xXexXdxX5exX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX1exX6dxX26xXaxX12xXcxX25xX26xX3xX1axX1xXdxX19xX1axXdfxX3xXcxXe3xX3xX13xX1exX31xX1axX3xXedxX19xX3xXe2xXdxX6xX1axX20xX3xX4xX3f6xX1axX20xX3xX4xX1xX1exX3xX1dxX546xX1axX20xXdfxX3xX1axX1xX27bxX15xX3xXb9xXdxX19xX1axX3xX7xX1exX14xX1axX3xXfaxX3xX6axX210xXdxX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX1xX71xX4xX3xX103xXdxX27xXexX3xXabxX6xX15xX3xXbxX1xX491xX1axX3xX1axX1xXdxX2cxX25xX3xX5xX31xX3xX1axX1xXcbxX1axX20xX3xX1axX1xX31xX3xX1axX20xX1xXdxX19xX1axX3xX4xX7bdxX25xX3xX4xX27bxX3xX25xX26xX3xXexX14axX1axX3xXexX1dxX1exX1axX20xX3xX20xXdxXd9xXdxX3xX1xX71xX4xX3xXexX1xX25xXa8dxXexXdfxX3xX1axX19xX1axX3xX8fxX1axX20xX3xX15xX1exX1axX20xX57xX3xX1axX1xXcbxX1axX20xX3xXb5xXdxX2cxX25xX3xX8fxX1axX20xX3xX1axX27bxXdxX3xXexX1dxX19xX1axX3xX4xX1xX5cfxX3xX5xX31xX3xX395xXexXb45xX1axX3xX1axX20xX1xXdxX3a1xXdfxX3xXb5xX466xX3xX4xX12exX4xX3xX10bxX1bexX3xXexX1xX7bdxX4xX3xX20xXdxX20cxX3xXexX1dxX6xX1exX3xXb5xX8bxXdxX3xXexX1xX19xX15xXccxX3xX128xX1xXcbxX3xX1axX20xX1x10f3axX6xX3xXcxX1dxX25xX26xX27xX1axX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX5xX31xX3xX15xX210xXexX3xX5xXcf9xX1axX1xX3xX10bxX66bxX4xX3xX1dxX198xXexX3xX93xX1xX27bxXdfxX3xX1axX1xX84xX1axX20xX3xX4xX3f6xX1axX20xX3xX1dxX198xXexX3xX5x1600axX3xXexX1xX146xXccxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4fxXexX51xX6xX5xXdxX20xX1axX57xX3xX59xX25xX7xXexXdxX5exX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX1exX6dxX26xXaxX12xX186xX6xX1axX3xX10bxX104xX1axX3xXb9xX20cxX1axX3xX6axX210xXdxX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX1xX71xX4xX3xX103xXdxX27xXexX3xXabxX6xX15xX3xXb9xXdxX19xX1axX3xX7xX1exX14xX1axX3xX4xX25xX1f4xX1axX3xX7xX12exX4xX1xX3xX1axX31xX26xX3xX20xXb45xX15xX3xX1axX1xXcbxX1axX20xX3xX10bxX1bexX3xX25xX26xX3xXexX14axX1axXdfxX3xX1axX1xX84xX3xX7xX6xX25xX57xX3xXabxX1xX31xX3xX20xXdxX12exX1exXdfxX3xX1axX1xX31xX3xX6axX12exX1axX3xXabxX8fxX15xX3xX1xX71xX4xX3xXcxX1xXbbxX3xX79bxX1axX1xX81bxX3xX1axX1xX31xX3xX20xXdxX12exX1exXdfxX3xX1axX1xX31xX3xX6axX12exX1axX3xXabxX8fxX15xX3xX1xX71xX4xX3xXabxX20xX25xX26xXafxX1axX3xX2axX1xX807xX4xX3xX186xX20cxX1exX81bxX3xXe1xXe2xXe3xXdfxX3xX1axX1xX31xX3xX1axX20xX1xXdxX19xX1axX3xX4xX7bdxX25xX3xXabxX20xX25xX26xXafxX1axX3xX103xX104xX1axX3xX6axX1exX31xX1axX3xXf6xXcxX1dxX84xXfaxX1axX20xX3xX186xX6xX1axX12axX81bxX3xX1axX1xX31xX3xX20xXdxX12exX1exX3xX6axX1exX31xX1axX20xX3xX11exX25xXddxX1axX3xX2axX1xX27bxX6xX81bxX3xX1axX1xX31xX3xX20xXdxX12exX1exX3xX103xX3f6xX3xXabxX20xX71xX4xX3xX2axX1xX8fxXdxX3xXf6xXcxX1xX84xX3xX93xXd31xX12axX81bxX3xXe1xXe2xXe3xX51xXcxXe3xX3xXabxX20xX25xX26xXafxX1axX3xX6axXcbxX25xX3xXe3xX4a8xX1axX81bxX3xXe2xXe3xX3xXcxX1dxX491xX1axX3xX13xX2a2xX1axX1xX3xXe3x18307xX3xX10bxX31xX3xX1axX1xX31xX3xXexX1xX4a8xX3xX103xX84xX4a8xX1axX20xX3xXcxX1dxX71xX1axX20xXccxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4fxXexX51xX6xX5xXdxX20xX1axX57xX3xX59xX25xX7xXexXdxX5exX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX1exX6dxX26xXaxX12xXcxX1dxX6xX1exX3xXb5xX8bxXdxX3xX10bxXd9xXdxX3xXcxX1xX466xX3xXexX1xX6xX1exX3xX120xX3xX103xX104xX1axX3xX1xX27bxX6xX3xXf6xXcxXcxX11exX103xXabxX12axXdfxX3xX8fxX1axX20xX3xXabxX20xX25xX26xXafxX1axX3xX11exX25xXddxX1axX3xX129xXdxX1axX1xX3xXf6xXcxX1dxX84xXfaxX1axX20xX3xXe1xX1xX76xX1axX20xX3xXcxX1dxX25xX26xX2cxX1axX3xXexX1xX8fxX1axX20xX3xXabxX11exX186xX3xXcxX1dxX192xX12axXdfxX3xX4xX1xX1exX3xXb9xXdxXbbxXexX57xX3xX395xX103xX2a2xX3xX4xX25xX1f4xX1axX3xX7xX12exX4xX1xX3xX1axX31xX26xX3xXb5xX84xX141xX4xX3xX1axX1xXcbxX1axX20xX3xX1axX1xX31xX3xX1axX20xX1xXdxX19xX1axX3xX4xX7bdxX25xX3xXcxX1dxX25xX26xX27xX1axX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX1xX31xX1axX20xX3xXb5xX491xX25xX3xX4xXa8xX6xX3xX6axX210xXdxX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX1xX71xX4xX3xX103xXdxX27xXexX3xXabxX6xX15xX3xXexX1xX66bxX4xX3xX1xXdxX27xX1axXdfxX3xX1axX19xX1axX3xX1axX1xXcbxX1axX20xX3xXexX1xX8fxX1axX20xX3xXexXdxX1axX3xX5xXdxX19xX1axX3x150d9xX25xX6xX1axX3xXb5xXbbxX1axX3xX1axX210xXdxX3xX6dxX25xX1axX20xX3xX1xX71xX4xX3xXexX1xX25xXa8dxXexX3xX4xXa8xX6xX3xX4xX25xX1f4xX1axX3xX7xX12exX4xX1xXdfxX3xXabxX11exX186xX3xXcxX1dxX192xX3xX7xfbfaxX3xX4fxXdxX1axX3xXd31xX3xX93xXdxXbbxX1axX3xX4xX1xX14axX1axX1xX3xXexX1xX7bdxX4xX3xXexX195xX3xX6axX210xXdxX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX1xX71xX4xX3xX103xXdxX27xXexX3xXabxX6xX15xX3xX15xXd9xXdxX3xX6dxX12exX15xX3xX93xXbbxXexX3xX5xX25xXa8dxX1axX3xXb5xX146xX1axX20xX3xX7xX6xXdxXccxX3xXabxXbbxX25xX3xX7xX6xXdxXdfxX3xXabxX11exX186xX3xXcxX1dxX192xX3xX7xX1009xX3xX1axX20xX1xXdxX19xX15xX3xXexX146xX4xX3xX93xX1xX807xX4xX3xXbxX1xX462xX4xX3xX1xXa8dxX25xX3xXfd5xX25xX20cxX3a1xXccxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX25xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xXcxXcxX120xX103xX6axX0xX3fxXbxX12
sydong