Nga bắt nghi can giết dã man vợ mang thai và 6 con
Cảnh sát Nga ngày 4/8 đã bắt giữ một người đàn ông 51 tuổi tình nghi sát hại người vợ đang mang thai và 6 đứa con, tất cả đều dưới 7 tuổi.
d87cxffd7x124ccxe156x10c74x1522fx120efx13126xef25xX7x10969x135a6x14c21xe060xfc66x101fexX5x13ca3xXaxe485x15b69x158a2xX6xX3xe047x1084fxXexX3x14f32xX14xX1xXdxX3xX4xX6xX1bxX3xX14xXdx13fa6xXexX3x15456x120a0xX3xe4caxX6xX1bxX3x14c2bx1170bxX3xX2cxX6xX1bxX14xX3xXexX1xX6xXdxX3xX30x12b91xX3xe664xX3xX4xf06bxX1bxX0xfb7exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13b90xX10xX6xX29xXaxX12xfc65x13199xX1bxX1xX3xX7xde66xXexX3xX13xX14xX6xX3xX1bxX14xX3exe52cxX3x15fe7xX46x149d3xX3xe58axX2axX3xX17xX18xXexX3xX14xXdx113b9xX3xX2cx15634xXexX3xX1bxX14xed17xeacbxXdxX3xX71xX3exX1bxX3x13517xX1bxX14xX3x12036xX2xX3xXexef99xee56xXdxX3xXexe60fxX1bxX1xX3xX1bxX14xX1xXdxX3xX7xX61xXexX3xX1x1244exXdxX3xX1bxX14xX82xX83xXdxX3xX30xX31xX3xX71xX6xX1bxX14xX3xX2cxX6xX1bxX14xX3xXexX1xX6xXdxX3xX30xX3exX3xX40xX3xX71x11a46xX6xX3xX4xX43xX1bx15cc7xX3xXex108fdxXexX3xX4xX5cxX3xX71xe3a8xX92xX3xX29xX82x11153xXdxX3x115e8xX3xXexX92xX93xXdxe6efxX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX14xX9xXaxf337xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX29xX29xXdxX1bxX14xX9xXaxXfdxXaxX3xX17xX43x13e43xX29xX10xX112xX9xXaxXfdxXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1bxX9xXaxX4xX10xX1bxXexX10xX112xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX14xX1xXdxX3xX4xX6xX1bxX3xX14xXdxX26xXexX3xX29xX2axX3xX2cxX6xX1bxX3xX30xX31xX3xX2cxX6xX1bxX14xX3xXexX1xX6xXdxX3xX30xX3exX3xX40xX3xX4xX43xX1bxX3xXaxX3xX29xX6xXexX6x10fb6x15b5bxX6xX1bxX4xX6bxX17xX43x12b6exX16axX14xX112xX43xX92xXbxX9xXaxX14xX6xX5xX5xX10xX112xX6bxXaxX3xX29xX6xXexX6xX16axX5xX43xX6xX29xXdxX1bxX14xX16axXexX10xX172xXexX9xXaxX5bxX5cxX1bxX1xX3xX7xX61xXexX3xX71xX82xX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xde6fxX3xX4xX61xX4xX3xX1bxXa5xX1bxX3xX1bxX1xfa1cxX1bxX3xX112xX83xXdxX3xX1xXdxfa88xX1bxX3xXexX112xX82xX83xX1bxX14xX3xX16axX3x15267xX1bxX1x14396xX3x119d9x11203x10bf6xX3xX13xX43xX30xX43xX7xXexXdxXaxX3xX1xX112xX10xX16bxX9xXaxX1xXexXexXbxX1cexX46xX46xX7xXexX6xXexXdxX4xXe4xX1bxX10x10627xXe4xXexX92xX43xXdxXexX112xX10xXe4xX30xX1bxX46xXexXexX43xX46xX112xX46x12a7fxXfdxX2xX8exX46xXfdxX6fxX46xXfdxX8exX46xXexX1xX6xX2cxX16axX7xX6xXexX16axX1bxX14xX6xX16axX2xX6dx11a9cxX6fxXdexX6dx141e4xX220xXfdxX2xXe4xfc95xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xX10xX7xX4x15dd5xXdxX2cxX6xX14xX10xX3xX7xX5xXdxX29xX10xX239xX4xX43xX1bxXexX10xX1bxXexXaxX12xX0xXexX17xX43xX29xX6bxX12xX0xXexX112xX12xX0xXexX29xX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX16axX6xX5xXdxX14xX1bxX1cexX3xX229xX92xX7xXexXdxX16bxX6bx15f9fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11069xX43xX29xX6bxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX112xX10xX16bxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX2cxX14xX3xX7xX112xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXe4xX17xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe4xX30xX1bxX46xX1bxX10xX1f3xX7xX46xX2xX8exX220xX2xX46xX2xXfdxX8exX29xX220xX2xX6dxX8exX206xXfdxXfdxXexX6fxX8exX206xX40xXfdxX5xXfdxXe4xX229xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX1d1xX2cxX6xX14xX10xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX112xX12xX0xXexX112xX12xX0xXexX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xeaa0xX239xX5xX10xX14xX10xX1bxX29xX3xX4xX6xXbxXexXdxX43xX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxX43xX1bxXaxX12xX5bxX5cxX1bxX1xX3xX7xX61xXexX3xX71xX82xX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX1aaxX3xX4xX61xX4xX3xX1bxXa5xX1bxX3xX1bxX1xX1b6xX1bxX3xX112xX83xXdxX3xX1xXdxX1bfxX1bxX3xXexX112xX82xX83xX1bxX14xX3xX16axX3xX1cbxX1bxX1xX1cexX3xX1d0xX1d1xX1d2xX3xX13xX43xX30xX43xX7xXexXdxX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX29xX12xX0xX46xXexX112xX12xX0xX46xXexX17xX43xX29xX6bxX12xX0xX46xXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX16axX6xX5xXdxX14xX1bxX1cexX3xX229xX92xX7xXexXdxX16bxX6bxX278xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX43xX29xX6bxXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX1d0xXcxXccxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX1aaxX3xX301xX1xX8axX1bxX14xX3xX4xe985xX1bxX3xX1bxX14xX92xX6bxe9c8xX1bxX3xX30x150ccxX1bxX3xX4x11125xX6xX3xX40xX3xX71xXc6xX6xX3xXexX112xf09exX3xX71xX82xX31xX4xX3xXbxX1xX61xXexX3xX1xXdxX1bfxX1bxX3xXexX112xX43xX1bxX14xX3xX2cxX7dxXexX3xX4x12f2fxX1bxX3xX1xX7dxX3x148caxX3xXcxfdd8xX3xX13xXdxddadxX1xX1bxX6bxX3xX13xX43xX30xX14xX43xX112xX43xX29xXccxX3xX2cxXdxXd6xX1bxX3xXexX112xX92xX1bxX14xX3xX13xX14xX6xXccxX3xX7xX6xX92xX3xX301xX1xXdxX3xX1bxX1xX1b6xX1bxX3xX30xXdxX3d6xX1bxX3xXexX112xX82xX83xX1bxX14xX3xX2cx11235xX92xX3xX14xXdxX61xX43xX3xX71xX26xX1bxX3xX17xX61xX43xX3xX4xX5cxX1bxX1xX3xX7xX61xXexX3xX30xXd6xX3xX30xXdxX1bfxX4xX3xX4xX61xX4xX3xX17x12ef3xX3xX301xX1xX8axX1bxX14xX3xX71xXdxX3xX1x14b7fxX4xX3xX301xX1aaxX3xXex119f7xX3xX1bxX14xX3exX6bxX3xX206xX8exX16axXdexXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX16axX6xX5xXdxX14xX1bxX1cexX3xX229xX92xX7xXexXdxX16bxX6bxX278xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX43xX29xX6bxXaxX12xe934x11e2exX1xXdxX3xX4xX5cxX1bxX1xX3xX7xX61xXexX3xX71xX26xX1bxX3xX1bxX1xX3exX3xX4xX61xX4xX3xX10xX2cxX3xX30xX3exX43xX3xXexX112xX82xX6xX3xX6dxX16axX6fxXccxX3xX301xX1xX8axX1bxX14xX3xX6xXdxX3xX112xX6xX3xX2cxX40bxX3xX4x12c81xX6xXe4xX3xX5bxX5cxX1bxX1xX3xX7xX61xXexX3xX17xX92xX7dxX4xX3xXbxX1xX5cxXdxX3xX30xX3exX43xX3xX1bxX1xX3exX3xX17x13c18xX1bxX14xX3xX5x13371xXdxX3xX4xX4fdxX6xX3xX7xX93xXccxX3xX30xX3exX3xX4xX1xX43xX61xX1bxX14xX3xX30xX61xX1bxX14xX3xX301xX1xXdxX3xXexX97xX2cxX3xXexX1xXcfxX6bxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX1aaxX3xX17x10230xX3xX4xX1xfe47xXexX3xX4xX1xX1b6xX1bxX3xXexX6xX6bxX3xX4xX3dexX6xX3xX4xX61xX4xX3xX10xX2cxX3xX1bxX1xec93xX3xXexX112xX43xX1bxX14xX3xX1bxX1xX3exXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX16axX6xX5xXdxX14xX1bxX1cexX3xX229xX92xX7xXexXdxX16bxX6bxX278xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX43xX29xX6bxXaxX12x122daxX7dxXexX3xX1bxX14xX92x1083dxX1bxX3xXexXdxX1bxX3xXexX484xX3xX4xX5cxX1bxX1xX3xX7xX61xXexX3xX301xX1xX92xX3xX30x13296xX4xX3xX13xXdxX412xX1xX1bxX6bxX3xX13xX43xX30xX14xX43xX112xX43xX29xX3xX1bx139f5xXdxX3xX30xXdbxXdxX3xX1d1xX1bxXexX10xX112xX16bxX6xX172xX3xX112xX51dxX1bxX14xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX1xX8axX1bxX14xX3xXexXdxX1bxX3xX17xX6xX1bxX3xX71x12d84xX92xXccxX3xX1bxX14xX82xX83xXdxX3xX2cxX3daxX3xX4xdaccxX1bxX14xX3xX17xX552xX3xX14xXdxX26xXexXe4xX3xXaxX5bxX61xX4xX3xX1bxX1xX1b6xX1bxX3xX4xX1xXc6xX1bxX14xX3xX1bxX5e0xXdxX3xX1bxX14xX82xX83xXdxX3xX2cxX3daxX3xX71xX6xX1bxX14xX3xX2cxX6xX1bxX14xX3xXexX1xX6xXdxXaxXccxX3xX1bxX14xX92xX5b4xX1bxX3xXexXdxX1bxX3xX1bxX3exX6bxX3xX1bxX5e0xXdxXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX16axX6xX5xXdxX14xX1bxX1cexX3xX229xX92xX7xXexXdxX16bxX6bxX278xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX43xX29xX6bxXaxX12xX13xX14xX1xXdxX3xX4xX6xX1bxX3xX4xX1x13752xX1bxX1xX3xXexX112xX43xX1bxX14xX3xX30xf412xX3xX30xXdxX1bfxX4xX3xX71xX82xX31xX4xX3xX4xX1xX43xX3xX5xX3exX3x13f6axX5xX10xX14xX3xX283xX10xX5xX43xX30xXccxX3xX8exX2xX3xXexX92xX93xXdxXccxX3xX4xX1xX6xX3xX17xX47dxX1bxX3xXexX112xX3e9xXe4xX3xX1d0xX1d1xX1d2xX16axX13xX43xX30xX43xX7xXexXdxX3xX29xX44bxX1bxX3xX5xX83xXdxX3xX1bxX14xX82xX83xXdxX3xXbxX1xX61xXexX3xX1bxX14xX8axX1bxX3xX4xX5cxX1bxX1xX3xX7xX61xXexX3x1240axX5xX10xX1bxX6xX3xX1d2xX5xX10xX301xX7xX10xX10xX30xX6xX3xX1bxX5e0xXdxX3xX1xXdxX1bfxX1bxX3xX8axX1bxX14xX3xXexX6xX3xX71xX2axX3xX17xX552xX3xX17xX18xXexXe4xX3x12422xX1bxX14xX3xXexX6xX3xX71xX2axX3xX301xX1xX61xX1bxX14xX3xX4xX5ccxX3xX5x132bexX4xX3xX17xX552xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1xX82xX1bxX14xX3xX301xX1xX8axX1bxX14xX3xX4xX5e0xX3xX4xX5cxX1bxX1xX3xX7xX61xXexX3xX1bxX3exX43xX3xX17xX552xX3xXexX1xX82x14b6axX1bxX14xXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX16axX6xX5xXdxX14xX1bxX1cexX3xX229xX92xX7xXexXdxX16bxX6bxX278xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX43xX29xX6bxXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xXexX112xX6xX1bxX14xX3xXexXdxX1bxX3x15363xXdxX16bxX10xX13xX10xX1f3xX7xXccxX3xX14xXdxX6xX3xX71xX97xX1bxX1xX3xX283xX10xX5xX43xX30xX3xX4xX5e0xX3xX40xX3xX4xX43xX1bxXccxX3xX14xX5b4xX2cxX3xX220xX3xX17xX471xX3xXexX112xX6xXdxX3xX40xX3xXexX92xX93xXdxXccxX3xX220xX3xXexX92xX93xXdxX3xX30xX3exX3xX206xX3xXexX92xX93xXdxXccxX3xX220xX3xX17xX471xX3xX14xX61xXdxX3xXdexX3xXexX92xX93xXdxXccxX3xX8exX3xXexX92xX93xXdxX3xX30xX3exX3xX2xX3xXexX92xX93xXdxXe4xX3xX55xX3exX1bxX14xX3xX172xX5e0xX2cxX3xX2cxX8axX3xXexX5cxX3xX206xX3xX30xX31xX3xX4xX1xX5b4xX1bxX14xX3xX283xX10xX5xX43xX30xX3xXaxX112xXcfxXexX3xX7x12248xX1bxX14xX3xX71xXa5xX43xXccxX3xX4xXcfxX2cxX3xX301xX1xX8axX1bxX14xX3xX4xX1xX43xX3xX4xX43xX1bxX3xX405xX1bxX3xXexX1xX552xXexX3xX4xX61xXaxXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX16axX6xX5xXdxX14xX1bxX1cexX3xX229xX92xX7xXexXdxX16bxX6bxX278xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX43xX29xX6bxXaxX12xX5bxX61xX4xX3xX1bxX1xX1b6xX1bxX3xX30xXdxX3d6xX1bxX3xX172xX2axX3xX1xX7dxXdxX3xXexX1xX97xX3xX1bxX1x14de2xX1bxX3xX172xX471xXexX3xX71xX1b6xX6bxX3xX5xX3exX3xX2cxX7dxXexX3xX14xXdxX6xX3xX71xX97xX1bxX1xX3xXaxX301xX1xX8axX1bxX14xX3xX17xX97xX1bxX1xX3xXexX1xX82xX83xX1bxX14xXaxXccxX3xX30xX3exX3xX30xX3exX43xX3xX1bxX405xX2cxX3xX206xXfdxX2xX2xXccxX3xX1xX47dxX3xX71xX2axX3xX71xX1bfxX3xX71xX779xX1bxX3xX6bxX3d6xX92xX3xX4xX609xX92xX3xXexX82xXdbxX4xX3x1089axX92xX6bxXd6xX1bxX3xX5xX3exX2cxX3xX4xX1xX6xX3xX4xX3dexX6xX3xX283xX10xX5xX43xX30xX3xX1bxX1xX82xX1bxX14xX3xX1bxX14xX82xX83xXdxX3xX2cxX3daxX3xX71xX2axX3xX30xX6xX1bxX3xX172xXdxX1bxX3xX1xX47dxX3xX71xX484xX1bxX14xX3xX5xX3exX2cxX3xX30xX8c6xX6bxXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX16axX6xX5xXdxX14xX1bxX1cexX3xX229xX92xX7xXexXdxX16bxX6bxX278xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX43xX29xX6bxXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xXexX1xX8axX1bxX14xX3xXexXdxX1bxX3xX17xX6xX1bxX3xX71xX609xX92xXccxX3xX283xX10xX5xX43xX30xX3xXexX484xX1bxX14xX3xX5xX3exX3xXexX6a1xX1bxX3xX71xX5b4xX3xX5bxX779xX3xX71xX522xX4xX3xXbxX1xX6acxX4xX3xX5xX1b6xX2cxX3xX1bxX14xX3exX6bxX3xXexX1xXc6xX3xX17xX5cxX6bxX3x13a2fxXexXdxX1bxX3xX112xX51dxX1bxX14xX3xX5bxX1xX74dxX6xX3xe965xXdxX3d6xX7xX92xX3xX7x10370xX3xX7xX522xX1bxX14xX3xX5xXa5xXdxX3xX17xXcfxXexX3xX4xX1xX31xXexX3xX30xX3exX3xXexX6a1xX1bxX3xX71xX5b4xX3xXbxX1xX5cxXdxX3xX1bxX14xX1x16014xX3xX1bxX14xX779xXdxX3xX30xX3exX43xX3xX1bxX14xX3exX6bxX3xXexX1xXc6xX3xX17xX5cxX6bxX3xXexX1xX6xX6bxX3xX30xX97xX3xX4xX1xX3dexX3xX1bxX1xX8c6xXex158d6xXccxX3xXexX92xX6bxX3xX1bxX1xXdxX3d6xX1bxX3xX8axX1bxX14xX3xX17xX552xX3xXexX112xX6acxX4xX3xX172xX92xXcfxXexX3xX30xX97xX3xX1bxX14xX43xXa5xXdxX3xXexX97xX1bxX1xX3xX30xX3exX3xX71xX2axX3xX4xX1xX92xX6bxX1aaxX1bxX3xX71xX26xX1bxX3xX13xXdxX412xX1xX1bxX6bxX3xX13xX43xX30xX14xX43xX112xX43xX29xXccxX3xX7xX6xX92xX3xX71xX5e0xX3xX5xX8c6xXbxX3xX14xXdxX6xX3xX71xX97xX1bxX1xXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX16axX6xX5xXdxX14xX1bxX1cexX3xX229xX92xX7xXexXdxX16bxX6bxX278xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX43xX29xX6bxXaxX12xX5bxX5e0xX3xX1bxX14xX92xX5b4xX1bxX3xXexXdxX1bxX3xX1bxX5e0xXdxX3xX8axX1bxX14xX3xXexX6xX3xX17xX552xX3xX4xX1xXc6xX1bxX14xX3xXexX1b6xX2cxX3xXexX1xX609xX1bxX3xXbxX1xX1b6xX1bxX3xX5xXdxX1bfxXexX3xX30xX3exX3xX30xX3exXdxX3xX1bxX14xX3exX6bxX3xXexX112xX82xXdbxX4xX3xX301xX1xXdxX3xX172xX5cxX6bxX3xX112xX6xX3xX61xX1bxX3xX2cxXa5xX1bxX14xXccxX3xX1xX6xXdxX3xX30xX31xX3xX4xX1xX5b4xX1bxX14xX3xX71xX2axX3xX4xX2axXdxX3xX30xX2axX3xX29xX7axX3xX29xX7dxXdxXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexX16axX6xX5xXdxX14xX1bxX1cexX3xX229xX92xX7xXexXdxX16bxX6bxX278xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX43xX29xX6bxXaxX12xX1d0xXcxX3xX4xX1xX43xX3xX17xXdxX26xXexX3xX4xX92xX522xXdxX3xX1bxX14xX3exX6bxX3xX6dxX16axX6fxXccxX3xX4xX5cxX1bxX1xX3xX7xX61xXexX3xXbxX1xX61xXexX3xX1xXdxX1bfxX1bxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX1aaxX3xX4xX3dexX6xX3xX2cxX7dxXexX3xXbxX1xX6acxX3xX1bxX7axX3xX5xXdbxX1bxX3xXexX92xX93xXdxX3xX40bxX3xXexX1xX552xX3xXexX112xXcfxX1bxX3xX9eexX43xX112xX43xX301xX1xX30xX10xXexX7xXccxX3xX1bxX779xXdxX3xX283xX10xX5xX43xX30xX3xXexX484xX1bxX14xX3xX7xX522xX1bxX14xXe4xX3xX13xXa5xX1bxX3xX1bxX1xX1b6xX1bxX3xX17xX552xX3xX71xX1b6xX2cxX3xX1bxX1xXdxXd6xX92xX3xX1bxX1xX61xXexXccxX3xX30xX3exX3xX71xX82xX31xX4xX3xX4xX1xX43xX3xX5xX3exX3xX2cxX3daxX3xX112xX92xX7dxXexX3xX283xX10xX5xX43xX30xXe4xX3xX55xXdxX1bfxX1bxX3xX4xX5cxX1bxX1xX3xX7xX61xXexX3xX30xX44bxX1bxX3xX71xX6xX1bxX14xX3xX71xXdxXd6xX92xX3xXexX112xX6xXe4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx130e7xX43xX92xX112xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xXcxX92xX93xXdxX3xXexX112xX3e9xX0xX46xXbxX12
namthanh