Quy định mới về kinh doanh rượu
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu.
3a66x5066x41e8xad07x8531x4a54x52fcx84afx7a37xX7xa3d3x6e21x4de9x4ab9x8b64x6817xX5xa2f3xXax92bcx42d8xa498x4ba3xX3x8313x782fx6635xX1xX3xadd7x92a8xXdxX3x8a60x54c3xX3x5090xXdxX19xX1xX3x782dx3c16xX6xX19xX1xX3x8479xb725x87d6xX14xX0x9b08xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx43f9xX10xX6xX28xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10x700dxXex6571xX6xX5xXdxa683xX19x9b50xX3x73e0xX14xX7xXexXdx9e14xX15x59d6xXaxX12x4891xX1x602exX19xX1xX3xXbxX1x5b75xX3xX20x66c4xX6xX3x7035xX6xX19xX3xX1x59bdxX19xX1xX3x5adfxX57xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX2x67a3x4fb7xX33x6d37xX87xX2x43e2xX33xX7cx95d0xX53xX65x534dxX3x7b47xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX20xX21xX3xX23xXdxX19xX1xX3xX28xX29xX6xX19xX1xX3xX2exX2fxX30xX14xb66fxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx870axX29xX28xX15xXaxX12xX7cxX57xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX19xX78xX15xX3xX95xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX20xX21xX3xX1xX29xb503xXexX3xX17x7776xX19xX57xX3xX23xXdxX19xX1xX3xX28xX29xX6xX19xX1xX3xX2exX2fxX30xX14x67e9xX3xX73xX6xX29xX3xX57x5b35xX1cxX59xX3xX42xX29xXe2xXexX3xX17xXe6xX19xX57xX3xX7x6824xX19xX3xX51xX14x8a73xXexXf9xX3xX19xX1x7206xXbxX3xX23xX1xadb1xX14xXf9xX3xXbxX1x3bfexX19xX3xXbxX1xb25axXdxXf9xX3xX73x75afxX19xX3xX73xX14x5641xX19xXf9xX3xX73xX12fxX19xX3xX5xb27bxX3xX2exX2fxX30xX14xX62xX3xX1xX29xXe2xXexX3xX17xXe6xX19xX57xX3xX73xX12fxX19xX3xX2exX2fxX30xX14xX3xXexXdx4822xX14xX3xX28x9457xX19xX57xX3xXexXe2xXdxX3xX4xX1x5ba1xXb0xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX29xX28xX15xXaxX12xX0xXdxX1cxX57xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX59xX33xX33xXdxXb0xX73xX6xX29xX1xX6xXexXdxX19xX1xXb0xX20xX19xX33xX19xX10x9d3dxX7xX33xX2xX8dx8912x5c73xX33xX8dxX8dxX28xX8axX87xX8dxX8axX2xX88xX87xXexX1a6xX8dxX2xX1a7xX5xX87xXb0xX5bxXbxX57xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a1xXdxX28xXexX1xX59xX88xX88xX87xXbxX51xX62xX1xX10xXdxX57xX1xXexX59xX1a6xb9c9xX88xXbxX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX95xX14xX15xX3xX28xXdxX19xX1xX3xX1cxX29xXdxX3xX20xX10xX3xX23xXdxX19xX1xX3xX28xX29xX6xX19xX1xX3xX2exX14xX29xX14xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX6xXbxXexXdxX29xX19xXaxX12x5ca7xX19xX1xX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX1x5c85xX6xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX29xX28xX15xXaxX12xa7fcxXdxX19xX1xX3xX28xX29xX6xX19xX1xX3xX2exX2fxX30xX14xX3xXexX1xX14xXe6xX4xX3xX28xX6xX19xX1xX3xX1cx3b2cxX4xX3xX19xX57xX78xX19xX1xXf9xX3xX19xX57xX1xX21xX3xX17x4bc1xX14xX3xXexX2fxX3xX23xXdxX19xX1xX3xX28xX29xX6xX19xX1xX3xX4xab1bxX3xX17xXdxX21xX14xX3xX23xXdx3e34xX19xXb0xX3xXcx7a50xX3xX4xX1x4d23xX4xXf9xX3xX4xX12fxX3xX19xX1xX125xX19xX3xX7xX10fxX19xX3xX51xX14xX114xXexX3xX2exX2fxX30xX14xX3xX4xX134xX19xX57xX3xX19xX57xX1xXdxX289xXbxXf9xX3xX7xX10fxX19xX3xX51xX14xX114xXexX3xX2exX2fxX30xX14xX3xXexX1xX6dxX3xX4xX134xX19xX57xX3xX19xX1x4a99xX1cxX3xX1cxX25exX4xX3xX17xX67xX4xX1xX3xX23xXdxX19xX1xX3xX28xX29xX6xX19xX1xXf9xX3xXbxX1xX125xX19xX3xXbxX1xX12axXdxX3xX2exX2fxX30xX14xXf9xX3xX73xX12fxX19xX3xX73xX14xX134xX19xX3xX2exX2fxX30xX14xXf9xX3xX73xX12fxX19xX3xX5xX13dxX3xX2exX2fxX30xX14xXf9xX3xX73xX12fxX19xX3xX2exX2fxX30xX14xX3xXexXdxX15axX14xX3xX28xX15exX19xX57xX3xXexXe2xXdxX3xX4xX1xX168xX3xXbxX1xX10fxXdxX3xX4xX280xX3xX57xXdxX114xX15xX3xXbxX1x61caxXbxX3xXexX1xX10xX29xX3xX95xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexXe2xXdxX3xX7cxX57xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX19xX78xX15xXb0xX3xXcxX28exX3xX4xX1xX292xX4xXf9xX3xX4xX12fxX3xX19xX1xX125xX19xX3xX7xX10fxX19xX3xX51xX14xX114xXexX3xX2exX2fxX30xX14xX3xXexX1xX6dxX3xX4xX134xX19xX57xX3xX17xa6e0xX3xX73xX12fxX19xX3xX4xX1xX29xX3xX28xX29xX6xX19xX1xX3xX19xX57xX1xXdxX289xXbxX3xX4xX280xX3xb220xXdxX114xX15xX3xXbxX1xX340xXbxX3xX7xX10fxX19xX3xX51xX14xX114xXexX3xX2exX2fxX30xX14xX3xX4xX134xX19xX57xX3xX19xX57xX1xXdxX289xXbxX3xX17xX38dxX3xX4xX1x4662xX3xX73xXdxX3d0xX19xX3xX5xXe2xXdxX3xXbxX1xX10fxXdxX3xX17x3bf4xX19xX57xX3xX23x4e15xX3xX20xX1dxXdxX3x865exX15xX3xX73xX6xX19xX3xX19xX1xX125xX19xX3xX28xX125xX19xX3xX4xX114xXbxX3xX51x5ef0xXb0xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX29xX28xX15xXaxX12xb679xX2fxX30xX14xX3xX17xX401xX3xX4xX280xX3xX95xX14xX15xX3xX4xX1xX14xX11fxX19xX3xX23xaef4xX3xXexX1xX14xX11axXexX3xXbxX1xX10fxXdxX3xX17xX2fxX30xX4xX3xX4xX134xX19xX57xX3xX73xX12axX3xX1xX30xXbxX3xX95xX14xX15xX3xX20xX78xX3xX17xX3e1xX19xX57xX3xX23xX3e6xX3xX73xX10fxX19xX3xX4xX134xX19xX57xX3xX73xX12axX3xX1xX30xXbxX3xX95xX14xX15xX3xX20xX1dxXdxX3xX4x8fd2xX3xX95xX14xX6xX19xX3xX19xX1xX78xX3xX19xX2fxX1dxX4xX3xX4xX280xX3xXexX1xX11fxX1cxX3xX95xX14xX15xX21xX19xX3xXexX2exX2fxX1dxX4xX3xX23xX1xXdxX3xX17xX2fxX6xX3xX2exX6xX3xX5xX2fxX14xX3xXexX1xX134xX19xX57xX3xXexX2exX15axX19xX3xXexX1xX18xX3xXexX2exX2fx59d9xX19xX57xXb0xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX29xX28xX15xXaxX12xX418xX2fxX30xX14xX3xX4xX1xX2fxX6xX3xX4xX280xX3xX95xX14xX15xX3xX4xX1xX14xX11fxX19xX3xX23xX42exX3xXexX1xX14xX11axXexX3xXbxX1xX10fxXdxX3xX17xX2fxX30xX4xX3xX4xX134xX19xX57xX3xX73xX12axX3xXbxX1xX15exX3xX1xX30xXbxX3xX95xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX6xX19xX3xXexX29xX78xX19xX3xXexX1x8cb7xX4xX3xXbxX1xX11fxX1cxX3xX20xX78xX3xX17xX3e1xX19xX57xX3xX23xX3e6xX3xX73xX10fxX19xX3xX4xX134xX19xX57xX3xX73xX12axX3xXbxX1xX15exX3xX1xX30xXbxX3xX95xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX6xX19xX3xXexX29xX78xX19xX3xXexX1xX51fxX4xX3xXbxX1xX11fxX1cxX3xX20xX1dxXdxX3xX4xX474xX3xX95xX14xX6xX19xX3xX19xX1xX78xX3xX19xX2fxX1dxX4xX3xX4xX280xX3xXexX1xX11fxX1cxX3xX95xX14xX15xX21xX19xX3xXexX2exX2fxX1dxX4xX3xX23xX1xXdxX3xX17xX2fxX6xX3xX2exX6xX3xX5xX2fxX14xX3xXexX1xX134xX19xX57xX3xXexX2exX15axX19xX3xXexX1xX18xX3xXexX2exX2fxX4b9xX19xX57xX3xX4xX1xX29xX3xX17xX3d0xX19xX3xX23xX1xXdxX3xX95xX14xX15xX3xX4xX1xX14xX11fxX19xX3xX23xX42exX3xXexX1xX14xX11axXexX3xXexX2fxX474xX19xX57xX3xX292xX19xX57xX3xX17xX2fxX30xX4xX3xX73xX6xX19xX3xX1xX78xX19xX1xX3xX20xX78xX3xX4xX280xX3xX1xXdxX289xX14xX3xX5xX51fxX4xXb0xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX29xX28xX15xXaxX12xXcxX1xX6dxX3xXexX25exX4xX3xX4xX134xX19xX57xX3xX73xX12axX3xX1xX30xXbxX3xX95xX14xX15xX3xX20xX78xX3xX4xX134xX19xX57xX3xX73xX12axX3xXbxX1xX15exX3xX1xX30xXbxX3xX95xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX6xX19xX3xXexX29xX78xX19xX3xXexX1xX51fxX4xX3xXbxX1xX11fxX1cxX3xXexX1xX10xX29xX3xX95xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX6dxX6xX3xb7a6xX14xX11axXexX3xX6xX19xX3xXexX29xX78xX19xX3xXexX1xX51fxX4xX3xXbxX1xX11fxX1cxXf9xX3xX7cxX57xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX6dxX6xX3xX65xX1xX67xX19xX1xX3xXbxX1xX6dxX3xX95xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3d0xXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX78xX19xX1xX3xX1cxXe6xXexX3xX7xX12axX3xX17xXdxX21xX14xX3xX4xX6dxX6xX3xX662xX14xX11axXexX3xX6xX19xX3xXexX29xX78xX19xX3xXexX1xX51fxX4xX3xXbxX1xX11fxX1cxX3xX20xX78xX3xX4xX12fxX4xX3xX20xX3e1xX19xX3xX73xX10fxX19xX3xX95xX14xX15xX3xXbxX1xXe2xX1cxX3xXbxX1xX12fxXbxX3xX5xX14xX11axXexX3xX1xXdxX289xX19xX3xX1xX78xX19xX1xX3xX23xX1xX12fxX4xX3xX5xXdxX15axX19xX3xX95xX14xX6xX19xXb0xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX29xX28xX15xXaxX12xX418xX2fxX30xX14xX3xX7xX10fxX19xX3xX51xX14xX114xXexX3xX17xX38dxX3xXexXdxX15axX14xX3xXexX1xX25exX3xXexX2exX29xX19xX57xX3xX19xX2fxX1dxX4xX3xX20xX78xX3xX2exX2fxX30xX14xX3xX19xX1xX11axXbxX3xX23xX1xX11fxX14xX3xXbxX1xX10fxXdxX3xX17xX2fxX30xX4xX3xX28xX12fxX19xX3xXexX10xX1cxX3xX20xX78xX3xX57xX1xXdxX3xX19xX1xX401xX19xX3xX1xX78xX19xX57xX3xX1xX280xX6xX3xXexX1xX10xX29xX3xX95xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xXf9xX3xXexX2exX70xX3xXexX2exX2fxX4b9xX19xX57xX3xX1xX30xXbxX3xX2exX2fxX30xX14xX3xX17xX2fxX30xX4xX3xX7xX10fxX19xX3xX51xX14xX114xXexX3xXexX1xX6dxX3xX4xX134xX19xX57xX3xX17xX38dxX3xX73xX12fxX19xX3xX4xX1xX29xX3xX28xX29xX6xX19xX1xX3xX19xX57xX1xXdxX289xXbxX3xX4xX280xX3xX3a7xXdxX114xX15xX3xXbxX1xX340xXbxX3xX7xX10fxX19xX3xX51xX14xX114xXexX3xX2exX2fxX30xX14xX3xX4xX134xX19xX57xX3xX19xX57xX1xXdxX289xXbxX3xX17xX38dxX3xX4xX1xX3d0xX3xX73xXdxX3d0xX19xX3xX5xXe2xXdxX62xX3xX2exX2fxX30xX14xX3xX73xX12fxX19xX3xXexX1xX78xX19xX1xX3xXbxX1xX11fxX1cxX3xX19xX1xX11axXbxX3xX23xX1xX11fxX14xX3xX23xX1xX134xX19xX57xX3xXbxX1xX10fxXdxX3xX28xX12fxX19xX3xXexX10xX1cxXb0xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX29xX28xX15xXaxX12xX7cxX57xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX95xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX2ex3e53xX3xX4xX12fxX4xX3xX1xX78xX19xX1xX3xX20xXdxX3xX20xXdxX3xXbxX1xXe2xX1cxX3xX95xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX6dxX6xX3xXbxX1xX12fxXbxX3xX5xX14xX11axXexX3xX20xX21xX3xX23xXdxX19xX1xX3xX28xX29xX6xX19xX1xX3xX2exX2fxX30xX14xX3xX57xX100xX1cxX59xX3xX242xXdxX19xX1xX3xX28xX29xX6xX19xX1xX3xX2exX2fxX30xX14xX3xX23xX1xX134xX19xX57xX3xX4xX280xX3xX57xXdxX114xX15xX3xXbxX1xX340xXbxX3xX1xX29x47d8xX4xX3xX23xX1xX134xX19xX57xX3xX17xa3a8xX19xX57xX3xX20xX1dxXdxX3xX19xXe6xXdxX3xX28xX14xX19xX57xX3xX57xX1xXdxX3xXexX2exX29xX19xX57xX3xX57xXdxX114xX15xX3xXbxX1xX340xXbxX3xXexX1xX10xX29xX3xX95xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexXe2xXdxX3xX7cxX57xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX19xX78xX15xX62xX3xX7x9a22xX3xX28xX25exX19xX57xX3xX4xX100xX19xX3xXexX1xX51fxX4xX3xXbxX1xX11fxX1cxX3xX23xX1xX134xX19xX57xX3xX17xX12fxXbxX3xX292xX19xX57xX3xX95xX14xX15xX3xX4xX1xX14xX11fxX19xXf9xX3xX4xX100xX19xX3xX4xX134xX19xX57xX3xX19xX57xX1xXdxX289xXbxX3xX1xX29xX8d0xX4xX3xX19xX57xX14xX15xX15axX19xX3xX5xXdxX289xX14xX3xX73xX18xX3xX4xX114xX1cxX3xX23xX1xX12fxX4xX3xX17xX38dxX3xX7xX10fxX19xX3xX51xX14xX114xXexXf9xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xX3d0xX3xX2exX2fxX30xX14xX62xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX14xX15axXf9xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxX2fxX30xX19xX3xX3a7xXdxX114xX15xX3xXbxX1xX340xXbxX3xX23xXdxX19xX1xX3xX28xX29xX6xX19xX1xX3xX2exX2fxX30xX14xX62xX3xXexX2exX2fxX19xX57xX3xX73xX78xX15xXf9xX3xX1cxX14xX6xXf9xX3xX73xX12fxX19xXf9xX3xX5xX2fxX14xX3xXexX1xX134xX19xX57xXf9xX3xXexXdxX15axX14xX3xXexX1xX25exX3xX4xX12fxX4xX3xX5xX29xXe2xXdxX3xX2exX2fxX30xX14xX3xX23xX1xX134xX19xX57xX3xX4xX280xX3xXexX10xX1cxXf9xX3xX19xX1xX401xX19xX3xX17xX8daxX19xX57xX3xX95xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX6dxX6xX3xXbxX1xX12fxXbxX3xX5xX14xX11axXexXf9xX3xX2exX2fxX30xX14xX3xX23xX1xX134xX19xX57xX3xX73xX10fxX29xX3xX17xX10fxX1cxX3xXexXdxX15axX14xX3xX4xX1xX14xX11fxX19xXf9xX3xX4xX1xX114xXexX3xX5xX2fxX30xX19xX57xXf9xX3xX6xX19xX3xXexX29xX78xX19xX3xXexX1xX51fxX4xX3xXbxX1xX11fxX1cxXf9xX3xX2exX2fxX30xX14xX3xX23xX1xX134xX19xX57xX3xX4xX280xX3xX19xX57xX14xX100xX19xX3xX57xX12axX4xX3xX51xX14xX114xXexX3xX51xX292xX3xX2exX866xX3xX2exX78xX19xX57xX62xX3xX73xX12fxX19xX3xX2exX2fxX30xX14xX3xX4xX1xX29xX3xX19xX57xX2fxX4b9xXdxX3xX28xX2fxX1dxXdxX3xX2xX1a7xX3xXexX14xX28exXdxXf9xX3xX73xX12fxX19xX3xX2exX2fxX30xX14xX3xX4xX280xX3xX19xX100xX19xX57xX3xX17xXe6xX3xX4xX100xX19xX3xXexX70xX3xX2xX88xX3xX17xXe6xX3xXexX2ex8786xX3xX5xX15axX19xX3xX95xX14xX6xX3xX1cxXe2xX19xX57xX3x8129xX19xXexX10xX2exX19xX10xXexXf9xX3xX73xX12fxX19xX3xX2exX2fxX30xX14xX3xX73xX2d2xX19xX57xX3xX1cxX12fxX15xX3xX73xX12fxX19xX3xX1xX78xX19xX57xX3xXexX51fxX3xX17xXe6xX19xX57xX62xX3xX95xX14xX10fxX19xX57xX3xX4xX12fxX29xXf9xX3xX23xX1xX14xX15xX3d0xX19xX3xX1cxXe2xXdxX3xX2exX2fxX30xX14xX3xXexX2exX12fxXdxX3xX95xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX6dxX6xX3xXbxX1xX12fxXbxX3xX5xX14xX11axXexXb0xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX29xX28xX15xXaxX12xX7cxX57xX1xX18xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX280xX3xX1xXdxX289xX14xX3xX5xX51fxX4xX3xXexX70xX3xX2xX33xX2xX2xX33xX8axX87xX2xX8dxXb0xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx827fxX29xX14xX2exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3x7212xX3a7xX93xX0xX33xXbxX12