Youtube sẽ “mạnh tay”" trừng phạt với video có nội dung xấu
Sau nhiều phản ánh của người dùng về các video có nội dung xấu hiện nay, Youtube đã nặng tay hơn trong chính sách trừng phạt đối với Youtuber.
82cbx911dxd300x13679xcc57x11a13x1410exceb1x13054x94cfx103c6x11422x11a2ax9b85xb1f0x10679xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxc444x1445ax13c5fxXexX0x142f2xXaxX17xX18xX19xXexX0x134c3x14e78xX19x13bb8xXexX0xXaxf479xX9xd6ccxXdxX18xae3exX2fxcee9x10042xbfeexX5x11d6dxXbxXdxX17xX32xXexX6xX24x103ccxXbxX3dxX23xX17xX9xX2fxc6dexX9xX32xXcxbf32x157b5xXaxX9xXbxX18xX26xX32xX32xX9xXbx11072xf7e3xX49x12189xX9xX33xXaxX48xXbxX9x9048xca21xX35xX9xX5dxX35xX19xX17xX24xX9xX2cx1337axX9xX49xd0a1xX35xX9xX19xX3dxX49xX56xX9xef7axccafxX3dxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xef1dxX17xX18xX19xX32xXex13e52xX18xX3dxX9xX49xXaxX35xf8a0xX3dxX9xX33xXax154e9xX49xX9x121ddxX49xXaxX9xX2cx122fexX18xX9xX49xX56x13162x944bxX35xX9xX19xd46bxX49xX56xX9xX5dxX93xX9xX2cxX9bxX2cxX9xX5dxX35xX19xX17xX24xX9xX2cxX68xX9xX49xX6bxX35xX9xX19xX3dxX49xX56xX9xX73xX74xX3dxX9xXaxX35xcecbxX49xX9xX49xX18xX26xf9b4xX9xX6xX24xX3dxXbxX3dxX23xX17xX9xbf78xe988xX9xX49xc9e5xX49xX56xX9xXbxX18xX26xX9xXax10f6dxX49xX9xXbxX53xX24xX49xX56xX9xX2cxXaxcff3xX49xXaxX9xX2fxX9bxX2cxXaxX9xXbxX53xX54xX49xX56xX9xX33xXaxX48xXbxX9xXddx10256xX35xX9xX5dxX5exX35xX9xX6xX24xX3dxXbxX3dxX23xX17xX53x1113dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb9fexX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX56xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x13125xX35xX19xXbxXax14755x1214dx9614xda7exX33xX73x9951xXaxX17xX35xX56xXaxXbxX140xe5e1xX2axf5d2xX33xX73xX32xX9xX2fxX53xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX140xX1cxX1cxX35xX119xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX119xX5dxX49xX1cxX49xX17xX13bxX2fxX1cxX2ax9212xX143xX141xX1cxX2axX143xa01cxX19xX143xX143xX141xX17cxX142xX142xX17cxXbxX141xX2ax10065xX14exXdxX143xX119x12759xX33xX56xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX26xX24xX3dxXbxX3dxX23xX17xX9xX2fxX17xX9xXcxX18xX49xXaxX9xXbxX18xX26xX9xXbxX53xX3dxX49xX56xX9xX33xXaxX18xXbxX9xX5dxX24xX35xX9xX5dxX35xX19xX17xX24xX9xX2cxX24xX9xX49xX24xX35xX9xX19xX3dxX49xX56xX9xX73xX18xX3dxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX5xX53xXa5xX5exX2cxX9xXddxX68xXd3xX9xX6xX24xX3dxXbxX3dxX23xX17xX53xX9xX49x9e98xX35xX9xXbxX35xd79cxX49xX56xX9x14d77xX24xX56xX18xX49xX9xX7xX18xX3dxXdxX9xXddxXdexX9xXdxX35x12664xX49xX9xXbxce72xX2cxX9xXddxfc2cxX49xX56xX9xXbxX98xX35xX9xX2cxX9bxX2cxX9xXddxX24xX48xX49xX9xX5dxX35xX19xX17xX24xX9xX49xXaxX48xX26xX9xX2cxX98xXcxX9xX2cxX68xX9xX49xX6bxX35xX9xX19xX3dxX49xX56xX9x127a1xXaxc7a6xX49xX56xX9xX33xXaxXaaxX9xXax1343exX33xX9xX5dxX5exX35xX9xX2cxXaxXf5xX49xXaxX9xX2fxX9bxX2cxXaxX9xX2cxXa0xX18xX9xX6xX24xX3dxXbxX3dxX23xX17xX119xX9xX8cx12ab7xX9xX5dxX35xXcdxX2cxX9xXddxXdexX9xX56x1562fxX26xX9xX49xX215xX49xX9xX2cxX3dxX6bxX2cxX9xXbxX53xX18xX49xXaxX9xX2cxXdexX35xX9xXdxX5exX49xX9xX49xXaxX74xXbxX9xX5dxX93xX9xX49xX6bxX35xX9xX19xX3dxX49xX56xX9xX2cxXa0xX18xX9xX6xX24xX3dxXbxX3dxX23xX17xX9xX23xX3dxX6bxX2cxX9xXbxX53xX18xX49xX56xX9xX13bxX17xX23xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx146efxX9xX5dxX35xX19xX17xX24xX9xXdxX5exX49xX9xX49xXaxX74xXbxX9xXbxXaxX201xX9xX56xX35xX5exX35xX9xX49x9517xX26xX9xX33xXaxX98xX35xX9xX49xXe1xX49xX56xX9xXbxX18xX26xX9xXaxXeaxX49xX9xXbxX53xX24xX49xX56xX9xX2cxX9bxX2cxX9xX2cxXaxXf5xX49xXaxX9xX2fxX9bxX2cxXaxX9xXbxX53xX54xX49xX56xX9xX33xXaxX48xXbxX9xXddxX10axX35xX9xX5dxX5exX35xX9xX49xXaxbb14xX49xX56xX9xX6xX24xX3dxXbxX3dxX23xX17xX9xXddxX21dxX49xX56xX9xXbxX98xX35xX9xX5dxX35xX19xX17xX24xX9xX2cxX68xX9xX49xX6bxX35xX9xX19xX3dxX49xX56xX9xX73xX74xX3dxX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX56xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX13bxX35xX19xXbxXaxX140xX141xX141xX143xX33xX73xX146xXaxX17xX35xX56xXaxXbxX140xX14exX150xX142xX33xX73xX32xX9xX2fxX53xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX140xX1cxX1cxX35xX119xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX119xX5dxX49xX1cxX49xX17xX13bxX2fxX1cxX2axX176xX143xX141xX1cxX2axX143xX17cxX19xX143xX143xX141xX17cxX142xX142xX17cxXbxX150xX150xX2axX17cxXdxX2axX119xX18dxX33xX56xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX26xX24xX3dxXbxX3dxX23xX17xX9xX2fxX17xX9xXcxX18xX49xXaxX9xXbxX18xX26xX9xXbxX53xX3dxX49xX56xX9xX33xXaxX18xXbxX9xX5dxX24xX35xX9xX5dxX35xX19xX17xX24xX9xX2cxX24xX9xX49xX24xX35xX9xX19xX3dxX49xX56xX9xX73xX18xX3dxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX4xX8xX3xX9xX8cxX3dxX2fxX18xX49xX9x105d0xX24xX18dxX2cxX35xX2cxX249xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX201xXbxX140xX9xX32xf336xX6bxXbxX9xXbxX53xX24xX49xX56xX9xX49xXaxX325xX49xX56xX9xXcxX219xX2cxX9xXbxX35xX215xX3dxX9xX2cxXa0xX18xX9xX6xX24xX3dxXbxX3dxX23xX17xX9xX49xX21dxXcxX9xX17cxX143xX2axX176xX9xXdxX2e6xX9xXbxXax11773xXbxX9xX2cxXaxXe1xXbxX9xXdxX48xX35xX9xX49xXaxX325xX49xX56xX9xX2cxXaxXf5xX49xXaxX9xX2fxX9bxX2cxXaxX9xXddxf2d1xX9xXbxX53xX54xX49xX56xX9xX33xXaxX48xXbxX9xX49xXaxX325xX49xX56xX9xX49xX56xXa5xXa6xX35xX9xXdxX2e6xXcxX9xX5dxX35xX19xX17xX24xX9xX2cxX68xX9xX49xX6bxX35xX9xX19xX3dxX49xX56xX9xX73xX74xX3dxXd3xX9xX56xX27fxX26xX9xX98xX49xXaxX9xXaxXa5x10935xX49xX56xX9xXddxX9bxX49xX56xX9xX249xX48dxX9xXbxX5exX35xX9xX2cxX6bxX49xX56xX9xXddxdf1cxX49xX56xX32xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXddxX68xXd3xX9xX6xX24xX3dxX5xX3dxX23xX17xX9xX2fxX44xX9xX2cxX68xX9xXbxX24xX2e6xX49xX9xc125xX3dxX26xX93xX49xX9xX517xX3dxX26xX201xXbxX9xXddxfd46xX49xXaxX9xX19xX54xX49xX56xX9xXaxX24xX48xXbxX9xXddxX6bxX49xX56xX9xX517xX3dxX98xX49xX56xX9xX2cxX9bxX24xX9xX5dxX2e6xX9xXcxX6bxXbxX9xX2fxX10axX9xX2cxXaxXa5xXeaxX49xX56xX9xXbxX53x9e8dxX49xXaxX9xX249xX35xX201xXcxX9xXbxX35xX93xX49xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX74xX33xXd3xX9xX49xXaxXa5xX9x8989xX24xX24xX56xXdxX17xX9xX7xX53xX17xd709xX17xX53xX53xX17xX19xX9xX5dxX2e6xX9xX6xX24xX3dxX5xX3dxX23xX17xX9xX7xX18xX53xXbxX49xX17xX53xX119xX9xX129xX215xX49xX9xX2cxX48xX49xXaxX9xXddxX68xXd3xX9xX6xX24xX3dxX5xX3dxX23xX17xX9xX2cxae16xX49xX56xX9xX2cxX68xX9xX517xX3dxX26xX93xX49xX9xX249xXaxX24bxX49xX56xX9xXaxX35xX48dxX49xX9xXbxXaxX524xX9xXddxX93xX9xX73xX3dxX74xXbxX9xX2cxXa0xX18xX9xX2cxX9bxX2cxX9xX5dxX35xX19xX17xX24xX9xX49xX2e6xX26xXd3xX9xX49xX201xX3dxX9xX49xXaxXa5xX9xX33xXaxX9bxXbxX9xXaxX35xXcdxX49xX9xXbxXaxX74xX26xX9xX49xX6bxX35xX9xX19xX3dxX49xX56xX9xX73xX74xX3dxX9xX5dxX2e6xX9xX56xX27fxX26xX9xXaxX48xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX6bxX49xX56xX9xXddxX4e1xX49xX56xX119xX9xX5xX3dxX26xX9xX49xXaxX35xX215xX49xXd3xX9xX6xX24xX3dxX5xX3dxX23xX17xX9xX249xXaxX24bxX49xX56xX9xX49xX68xX35xX9xX53xab8axX9xX49xXaxX325xX49xX56xX9xX49xX6bxX35xX9xX19xX3dxX49xX56xX9xX49xX2e6xX24xX9xXddxXa5xX254xX2cxX9xXddxX524xX49xXaxX9xX49xX56xXaxe037xX18xX9xXdxX2e6xX9xX73xX74xX3dxX9xX5dxX2e6xX9xX56xX27fxX26xX9xXaxX48xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX6bxX49xX56xX9xXddxX4e1xX49xX56xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexfd2fxX27fxX26xX9xXdxX2e6xX9xXdx98a8xX49xX9xXddxX69fxX3dxX9xXbxX35xX215xX49xX9xX6xX24xX3dxX5xX3dxX23xX17xX9xXddxXa5xX18xX9xX53xX18xX9xXcxX6bxXbxX9xX2cxXaxXf5xX49xXaxX9xX2fxX9bxX2cxXaxX9xXbxX53xX54xX49xX56xX9xX33xXaxX48xXbxX9xX53xX74xXbxX9xXcxX48xX49xXaxX9xXbxX18xX26xX119xX9x119e4xXaxX35xX9xXcxX2e6xX9xXbxX53xXa5xX5exX2cxX9xXddxX68xXd3xX9xX2cxXaxXf5xX49xXaxX9xX6xX24xX3dxX5xX3dxX23xX17xX9xX2cxX5aaxX49xX56xX9xX56xX68xX33xX9xX33xXaxX69fxX49xX9xX249xXaxX35xX201xX49xX9xX2cxX9bxX2cxX9xX5dxX35xX19xX17xX24xX9xX5dxX5exX35xX9xX49xX6bxX35xX9xX19xX3dxX49xX56xX9xX73xX74xX3dxX9xX49xX2e6xX26xX9xXdxX18xX49xX9xXbxX53xX3dxX26xX93xX49xXd3xX9xX23x107daxX49xX56xX9xX2cxX9bxX2cxXaxX9xXddxX93xX9xX73xX3dxX74xXbxX9xXaxX35xX48dxX49xX9xXbxXaxX524xX9xX2cxX9bxX2cxX9xX5dxX35xX19xX17xX24xX9xXddxX68xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX6bxXbxX9xX2fxX10axX9xXdxXa5xX254xX49xX56xX9xXdxX5exX49xX9xX49xX56xXa5xXa6xX35xX9xX19xXaaxX49xX56xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8cxX24xX3dxX53xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xd824xX49xdb8bxX17xX35xX17xX13bxX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe