Vợ điên tôi cũng lấy
Một anh chàng muốn lấy một cô gái nào đó có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp. Anh ta bảo bà mối:
752x60e7xa95bxaf2axc42ex5300xa056xc570x2be9xX7xc148x8efbx39f4x60ffx2adexa15fxX5xbb6axXax64edxa444xc1d0xX3x3d98xXdx164ax732bxX3xXex3270xXdxX3xX4x8d3fxX19x8637xX3xX5x6536xcd0xX0x148exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc456xX10xX6x9d4bxXaxX12x2dc5x2b30xXexX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1x95bfxX19xX22xX3x9249xa160xc09xX19xX3xX5xX25xX26xX3xX4bxX3exXexX3xX4xX1cxX3xX22x8fbaxXdxX3xX19xX47x39f3xX3xX16x98d5xX3xX4xX64xX3xa15dxX25xXexX3xX19xX1xXdx5744xX4cxX3xXbxX1x4c21xX4bxX3xX4xX1xX25xXexX3xXexX4dxXexX3xX16xad92xXbx2aa3xX3x2bb7xX19xX1xX3xXexX6xX3x8c38x8150xX61xX3xX8dxX47xX3xX4bxX4dxXdxad31xX0xX28xXbxX12xX0xX6xX69xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX61xX19xXexX10xX19xXex9b44xX3axX10xXexX6xXdxX5xX3x43f4xX4x6e23xXb3xX3axX10xXexX6xXdxX5xX3xaccxXdxX3axXexX1xXb3xX4xX61xX4bxX4bxX61xX19xX3xX8dxX5xX61xX4xXbdxXb3xX6xX3axX7xXb3xX4xX61xX19xX19xX10xX4xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5ceaxX10xX19xXexX10xX69xXaxX12xX0xXdxX4bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf1xX10xX19xXexX10xX69xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXc6xXdxX3axXexX1xX97xX3x9816xb532x31b1xXbx4608xa72cxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX97xX3x4ac7x54d8x30abxXbxX120xX121xXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX97xX28xX28xXdxX84xX8dxX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xX84x4a0axX19xX28xX19xX10xXc6xX7xX28xX2x22a5xX12bxX11dxX28xX2xX11dxX11cxX3axX2xX12dx43c4xX12bxX12dxX11exX11cxXexX11exX11exX15exX12bxX5xX11dx30a8xX14bxX61xX16axX3axXdxX10xX19xX16axXexX61xXdxX16axX4xX4cxX19xX22xX16axX5xX6xX26xX84x6f23xXbxX22x7700xX69xX9xX11dxX12bxX11cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxXdxX3xX4xX20xX19xX22xX3xX5xX25xX26xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc99xX61xX3axX26xXaxX12xX16axX3xXf1xX1cxX3xXexX6xX3xXbxX1xX8exXdxX3xX16xX82xXbx30a7xX3xXbxX1xX8exXdxX3xX22xXdxX47xX4cxX1cdxX3xXbxX1xX8exXdxX3xX5xX47xX3xX4xX61xX19xX3xX22xX5cxXdxX3xX19xX1xX47xX3xX5xX47xX19xX1xX1cdxX3xXbxX1xX8exXdxX3xXexX1xX1cxX19xX22xX3xX4bxXdxX19xX1xX1cdxX3xXbxX1xX8exXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXex3722xX1cdxX3xXbxX1xX8exXdxX3xX4xX64xX3xX22xXdxX5cxX61xX3xX3ax3344xX4x57a8xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX61xX3axX26xXaxX12xX1b7xX47xX3xX4bxX4dxXdxX3xX19xX22x2d08xXexX3xX5x212axXdxX97xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX61xX3axX26xXaxX12xX16axX3x14adxX47xX26xX1cdxX3xX19xX210xX4cxX3xX4xX64xX3xX4xX1cxX3xX22xX5cxXdxX3xX19xX47xX61xX3xX4xX64xX3xXexX25xXexX3xX4xX8exX3xX19xX1x6782xX19xX22xX3xXbxX1xX75xX4bxX3xX4xX1xX25xXexX3xX6xX19xX1xX3xX16xb5f1xXdxX3xX1x413cxXdxX1cdxX3xXexX1x3167xX3xX4xX64xX3xX5xX47xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX4xX1cxX3xXexX6xX3xX4bx939axXdxX3xX5xX25xX26xX3xX6xX19xX1xX84xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX61xX3axX26xXaxX12xX16axX3x2dc3xX1xX1cxX19xX22xX3xX7xX6xX61xX1cdxX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxXdxX3xX4xX20xX19xX22xX3xX5xX25xX26x9500xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX61xX3axX26xXaxX12xX16axX3xX2f2xX2f2xX2f2xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2eccxX61xX4cxX69xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xX13xX260x1babxX0xX28xXbxX12xX0xX28xX6xX69xXexXdxX4xX5xX10xX12