Mỹ nhân Việt mặc đẹp tuần qua
Ngọc Trinh, Hoàng Thuỳ Linh, Phạm Hương đều chọn váy đuôi cá ôm khít để tôn đường cong gợi cảm.
1e42x60c0x37c3x2075x68acx8107x2ebex69eex61f8xX7x6ccdx9ee4x59edx55cdx5deax6b02xX5x5ee7xXax7ddfx65d6x8482xX3x8516xX1x474cxX16xX3x4bc5xXdx3b07xXexX3x36c7x2deaxX4xX3x1f53x5513xXbxX3xXex38d1x6410xX16xX3x7e12xX29xX6xX0x88dbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9f0axX10xX6x1ea6xXaxX12x42b4x27b2x784axX4xX3xXcx7c11xXdxX16xX1x8adaxX3xX40x46d9xa4a7xX16xX47xX3xXcxX1xX29x9a92xX3x59c9xXdxX16xX1xX50xX3xa114xX1x872dxX20xX3xX40x5d2fx4205xX16xX47xX3xX24x884exX29xX3xX4xX1xX48xX16xX3x6902xa6aax35d2xX3xX24xX29x233axXdxX3xX4xX78xX3xX7dxX20xX3x22b1xX1x1f2fxXexX3xX24x6c34xX3xXexX7dxX16xX3xX24xX69x7e60xX16xX47xX3xX4xX53xX16xX47xX3xX47xa38bxXdxX3xX4x33dcxX20x55a7xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4db3xX53xX43xX79xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10x6601xXex66b7xX6xX5xXdxX47xX16x93f1xX3xX4xX10xX16xXexX10xX4cx83e2xXaxX12xX0xXdxX20xX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX43xXexX1xX29xX20x850axX3xX43xX1xXdxX43xX10xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX31xX31xXdxXa4xXe8xX6xX53xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa4xX77xX16xX31xX16xX10xa640xX7xX31xX2xa4ffx7fd3xX2xX31xX2xX10ex98f2xX43x2278xX10exX10dx8ee6xX113x70c9x7ad1xXexX2xX11bxX118xX5xX11axXa4x9320xXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX79xX3xX16xX1xX6xX16xX3xX77xXdxX10xXexX3xX20xX6xX4xX3xX43xX10xXbxX3xXexX29xX6xX16xX3xX2dxX29xX6xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX43xXexX1xXcbxX118x2582xX15axXbxXc3xXd3xX1xX10xXdxX47xX1xXexXcbxX11bxX11bxX11bxXbxXc3xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXexX6xXe8xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5x2087xX6xXbxXexXdxX53xX16xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX43xXexX1xXcbxX3xX10dx3692xXa4xX118xX15axX115xX15ax1e67xXd3xXaxX3xXe8xX53xX4cxX43xX10xX4cxX9xXaxX10exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX47xX9xXaxX10exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX43xX43xXdxX16xX47xX9xXaxX11bxXaxX3xX6xX5xXdxX47xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXexXe8xX53xX43xX79xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX20xX47xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX31xX31xXdxXa4xXe8xX6xX53xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa4xX77xX16xX31xX16xX10xX109xX7xX31xX2xX10dxX10exX2xX31xX2xX10exX113xX43xX115xX10exX10dxXexX11axX10dxX2xX2xX5xX2xXa4xX123xXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX79xX3xX16xX1xX6xX16xX3xX77xXdxX10xXexX3xX20xX6xX4xX3xX43xX10xXbxX3xXexX29xX6xX16xX3xX2dxX29xX6xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX43xXexX1xXcbxX113xX11bxX10dxXbxXc3xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX53xX16xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexXc5xX6xX5xXdxX47xX16xXcbxX3xX123xX29xX7xXexXdx7902xX79xXd3xXaxX12xX63xX1xX65xX20xX3xX40xX69xX6axX16xX47xX3xXexX53xXa2xX3xX7xX78xX16xX47xX3xXexX65xXdxX3xXe8xX29x744exXdxX3xX1xX48xXbxX3xXe8xX78xX53xX3xX4xX7dxX16xX47xX3xXe8x360cxX3xX4xX29x3b19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX40xX53xX6xX3xX1x1fd2xX29xX3xX40xX53xX54xX16xX3xX77xa530xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX46xX6xX20xX3xX86xX1xXdxX3xX43xXdxX1dxX16xX3xXe8xX2d4xX3xX24xX2axX20xX3xXc3xX29xX79x6a77xX16xX3xXexX1x8630xX29xX3xX24xX88xX16xX1xX3xX86x9c60xXexX3xXex3402xX3xX20xX319xX3xX43xX53xX3x3d70x6a46xX3xX5dxX53xX16xX47xX3xXexX1x786exX4xX3xX1xXdxX1dxX16xXa4xX0xX31xXbxX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexX4cxX12xX0xX31xXexXe8xX53xX43xX79xX12xX0xX31xXexX6xXe8xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe8xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX184xX6xXbxXexXdxX53xX16xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX43xXexX1xXcbxX3xX10dxX19cxXa4xX118xX15axX115xX15axX1a2xXd3xXaxX3xXe8xX53xX4cxX43xX10xX4cxX9xXaxX10exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX47xX9xXaxX10exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX43xX43xXdxX16xX47xX9xXaxX11bxXaxX3xX6xX5xXdxX47xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXexXe8xX53xX43xX79xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX20xX47xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX31xX31xXdxXa4xXe8xX6xX53xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa4xX77xX16xX31xX16xX10xX109xX7xX31xX2xX10dxX10exX2xX31xX2xX10exX113xX43xX115xX10exX10dxXexX11axX11axX113xX5xX115xXa4xX123xXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX79xX3xX16xX1xX6xX16xX3xX77xXdxX10xXexX3xX20xX6xX4xX3xX43xX10xXbxX3xXexX29xX6xX16xX3xX2dxX29xX6xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX43xXexX1xXcbxX113xX11bxX10dxXbxXc3xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX53xX16xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexXc5xX6xX5xXdxX47xX16xXcbxX3xX123xX29xX7xXexXdxX2a0xX79xXd3xXaxX12xXcxX1xXdxX315xXexX3xX86xX315xX3xX24xX29xX7dxXdxX3xX4xX78xX3xX16xX29xX2d4xXexX3xX16xX54xX3xX4xX2e9xX16xX47xX3xX47xXdx7e9bxXbxX3xX46xX47xX48xX4xX3xXcxX4cxXdxX16xX1xX3xX86xX1xX6xXdxX3xXexX1xX78xX4xX3xX5xX9exXdxX3xXexX1xX315xX3xX1x8190xX16xX1xX3xXexX1xX8cxX3xXexX4cxX53xX16xX47xX3xX5x31fcxX3xX1xX2d4xXdxX3xX4xX1xX54xX53xX3xX24x93a9xX16xX3xX16x3359xX20xX3xX20x5c3cxXdxX3xXexX65xXdxX3xXcxX63xX3xX40xX184xX13xXa4xX0xX31xXbxX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexX4cxX12xX0xX31xXexXe8xX53xX43xX79xX12xX0xX31xXexX6xXe8xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe8xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX184xX6xXbxXexXdxX53xX16xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX43xXexX1xXcbxX3xX10dxX19cxXa4xX118xX15axX115xX15axX1a2xXd3xXaxX3xXe8xX53xX4cxX43xX10xX4cxX9xXaxX10exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX47xX9xXaxX10exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX43xX43xXdxX16xX47xX9xXaxX11bxXaxX3xX6xX5xXdxX47xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXexXe8xX53xX43xX79xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX20xX47xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX31xX31xXdxXa4xXe8xX6xX53xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa4xX77xX16xX31xX16xX10xX109xX7xX31xX2xX10dxX10exX2xX31xX2xX10exX113xX43xX115xX10exX10dxXexX19cxX11bxX115xX118xX5xX11bxXa4xX123xXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX79xX3xX16xX1xX6xX16xX3xX77xXdxX10xXexX3xX20xX6xX4xX3xX43xX10xXbxX3xXexX29xX6xX16xX3xX2dxX29xX6xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX43xXexX1xXcbxX113xX11bxX10dxXbxXc3xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX53xX16xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexXc5xX6xX5xXdxX47xX16xXcbxX3xX123xX29xX7xXexXdxX2a0xX79xXd3xXaxX12xX40xX53xX54xX16xX47xX3xXcxX1x5a76xX79xX3xX5dxXdxX16xX1xX3xX4xX1xX48xX16xX3xX7x7428xX4xX3xX24x6135xX3xX4cxX32bxX4xX3xX4cx3d23xX3xX77xX54xX3xX4xX1xX30cxXexX3xX5xXdxX1dxX29xX3xX7xX10xX2dxX29xXdxX16xX3xX5xX30cxXbxX3xX5xX78xX16xX1xX3xX24xX8cxX3xX47xXdxX4a2xXbxX3xX20xX4c3xX16xX1xX3xXexX1xX307xX20xX3xX16xX2bfxXdxX3xXe8xX2e0xXexX3xX86xX1xXdxX3xXexX1xX6xX20xX3xX47xXdxX6xX3xX24xX307xX20xX3xX16xX1xX65xX4xX3x290dxX3xX40xX54xX3xX46xX2d4xXdxXa4xX0xX31xXbxX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexX4cxX12xX0xX31xXexXe8xX53xX43xX79xX12xX0xX31xXexX6xXe8xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe8xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX184xX6xXbxXexXdxX53xX16xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX43xXexX1xXcbxX3xX10dxX19cxXa4xX118xX15axX115xX15axX1a2xXd3xXaxX3xXe8xX53xX4cxX43xX10xX4cxX9xXaxX10exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX47xX9xXaxX10exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX43xX43xXdxX16xX47xX9xXaxX11bxXaxX3xX6xX5xXdxX47xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXexXe8xX53xX43xX79xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX20xX47xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX31xX31xXdxXa4xXe8xX6xX53xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa4xX77xX16xX31xX16xX10xX109xX7xX31xX2xX10dxX10exX2xX31xX2xX10exX113xX43xX115xX10exX10dxXexX11bxX118xX19cxX15axX5xX118xXa4xX123xXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX79xX3xX16xX1xX6xX16xX3xX77xXdxX10xXexX3xX20xX6xX4xX3xX43xX10xXbxX3xXexX29xX6xX16xX3xX2dxX29xX6xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX43xXexX1xXcbxX113xX11bxX10dxXbxXc3xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX53xX16xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexXc5xX6xX5xXdxX47xX16xXcbxX3xX123xX29xX7xXexXdxX2a0xX79xXd3xXaxX12xX184xX1xXdxX315xX4xX3xX77xX78xX79xX3xXc3xX53x7580xX3xXexX1xX307xX29xX3xX1xX53xX65xX3xXexXdxX315xXexX3xX1xX53xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX315xX3xX4x9783xX6xX3xX5dxX307xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX40x5e73xX6xX3xX24xX10xX20xX3xX5xX65xXdxX3xX4xX1xX53xX3x9d04xXdxX4d2xX20xX3xX13xX79xX3xX15axa621xX3xX77x28e9xX3xX79xX307xX29xX3xX86xXdxX6fxX29xX50xX3xX5x3e44xX16xX47xX3xX20xX65xX16xX3xXexX4cxX53xX16xX47xX3xXe8xX29xX2bfxXdxX3xX4cxX6xX3xX20xX65axXexX3xXbxX1xXdxX20xX3xX184xX1xX65xX79xX3xX24xXdxX3xX4cx4018xXdxX3xXexX88xX16xX1xXa4xX0xX31xXbxX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexX4cxX12xX0xX31xXexXe8xX53xX43xX79xX12xX0xX31xXexX6xXe8xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe8xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX184xX6xXbxXexXdxX53xX16xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX43xXexX1xXcbxX3xX10dxX19cxXa4xX118xX15axX115xX15axX1a2xXd3xXaxX3xXe8xX53xX4cxX43xX10xX4cxX9xXaxX10exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX47xX9xXaxX10exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX43xX43xXdxX16xX47xX9xXaxX11bxXaxX3xX6xX5xXdxX47xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXexXe8xX53xX43xX79xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX20xX47xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX31xX31xXdxXa4xXe8xX6xX53xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa4xX77xX16xX31xX16xX10xX109xX7xX31xX2xX10dxX10exX2xX31xX2xX10exX113xX43xX115xX10exX10dxXexX118xX19cxX19cxX5xX11axXa4xX123xXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX79xX3xX16xX1xX6xX16xX3xX77xXdxX10xXexX3xX20xX6xX4xX3xX43xX10xXbxX3xXexX29xX6xX16xX3xX2dxX29xX6xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX43xXexX1xXcbxX113xX11bxX10dxXbxXc3xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX53xX16xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexXc5xX6xX5xXdxX47xX16xXcbxX3xX123xX29xX7xXexXdxX2a0xX79xXd3xXaxX12x371bxX3xX1xX2e0xX29xX3xX5dxX1dxX3xX40x9e54xX16xX47xX3xX47xX18xX79xX3xX30cxX16xX3xXexX69xX9exX16xX47xX3xXexX4cxX307xX16xX3xXexX1xXa2xX20xX3xX24xX65exX3xXe8xX6b4xXdxX3xX1xX4c3xX16xX1xX3xXa2xX16xX1xX3xX1xXdxX1dxX16xX3xX24xX65xXdxX50xX3xX77x2818xX6xX3xX4xX78xX3xXexX88xX16xX1xX3xX77xXa2axX6xX3xX7xX10xXc3xX79xX3xX4xX1xXa2axX16xX47xX3xX20xX32bxX4xXa4xX0xX31xXbxX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexX4cxX12xX0xX31xXexXe8xX53xX43xX79xX12xX0xX31xXexX6xXe8xX5xX10xX12xX0xXexX6xXe8xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX184xX6xXbxXexXdxX53xX16xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX43xXexX1xXcbxX3xX10dxX19cxXa4xX118xX15axX115xX15axX1a2xXd3xXaxX3xXe8xX53xX4cxX43xX10xX4cxX9xXaxX10exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX47xX9xXaxX10exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX43xX43xXdxX16xX47xX9xXaxX11bxXaxX3xX6xX5xXdxX47xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXexXe8xX53xX43xX79xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX43xX12xX0xXdxX20xX47xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX31xX31xXdxXa4xXe8xX6xX53xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa4xX77xX16xX31xX16xX10xX109xX7xX31xX2xX10dxX10exX2xX31xX2xX10exX113xX43xX115xX10exX10dxXexX2xX19cxX11bxX11bxX5xX113xXa4xX123xXbxX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX79xX3xX16xX1xX6xX16xX3xX77xXdxX10xXexX3xX20xX6xX4xX3xX43xX10xXbxX3xXexX29xX6xX16xX3xX2dxX29xX6xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX43xXexX1xXcbxX113xX11bxX10dxXbxXc3xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX53xX16xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc3xXexXc5xX6xX5xXdxX47xX16xXcbxX3xX123xX29xX7xXexXdxX2a0xX79xXd3xXaxX12x48b7xX1xX78xX4xX3xX1x40f9xX16xX3xXbxX1xX53xX16xX47xX3xX4xX78xX4xX1xX3xX16xX1xX65xXexX3xX16xX1xX53xX54xX3xXexX1xX69xX94xX16xX47xX3xXexX1xX30cxX79xX50xX3xX4xX6xX3xX7x4b97xX3xXcxX1xX29xX5bxX3xX184xX1xXdxX3xX16xX1xX2e0xX16xX3xX24xX69xX9exX4xX3xX16xX1xXdxX6fxX29xX3xX5xX94xXdxX3xX86xX1xX10xX16xX3xX77xX6fxX3xX20x7020xX29xX3xX77xX78xX79xX3xX78xX16xX1xX3xXe8xX65xX4xX3xXexX1xX94xXdxX3xXexX1xX69xX9exX16xX47xX50xX3xX43xX29xX79xX307xX16xX3xX43xX78xX16xX47xX3xXexX4cxX307xX16xX3xX7xX18xX16xX3xX86xX1xX30cxX29xX3xX24xX307xX20xX3xX16xX1xX65xX4xX3xX184xX53xX29xX16xXexX43xX53xX109xX16xX3xXexX65xXdxX3xX40xX54xX3xX46xX2d4xXdxXa4xX0xX31xXbxX12xX0xX31xXexX43xX12xX0xX31xXexX4cxX12xX0xX31xXexXe8xX53xX43xX79xX12xX0xX31xXexX6xXe8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2da4xX53xX29xX4cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX53xX3xX16xX47xX53xXdxX7xX6xX53xXa4xX16xX10xXexX0xX31xXbxX12