Tế bào T ‘sát thủ’ - hy vọng trong cuộc chiến với biến thể mới của SARS-CoV-2
Trong cuộc chiến với các biến chủng mới của SARS-CoV-2, ngoài kháng thể, các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu khả năng bảo vệ cơ thể trước COVID-19 của tế bào T.
9011x9f79xe0eexbafdxb698xdcfdxa8a7xb616x10648xX7xde4bx9de2xbb7bxb1b3x110ddxd330xX5xed14xXaxX3xX7xXexab32xX5xX10xX9xXaxXexX10x10e40xXexcd3exX6xX5xXdxfc2exfdd0xf374xX3xc2f3xf205xX7xXexXdxaa64xX15xd63exXaxd718xXcxb9b9xX3x10d95xb600xc408xX3xXcxX3xa22exX7xe9d9xXexX3xXexX1xb1f3xb19dxX3xX1exX3xX1xX15xX3xd481xfab8xX23xX22xX3xXex101b4xX35xX23xX22xX3xX4xX27xf238xX4xX3xX4xX1xXdxX31xX23xX3xX48xc4e2xXdxX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xca44xX3x95e3xX5fxXdxX3xX4xX40xX6xX3xbe9dxbc69xc6e8xX73xX1exce0axX35x97efxX1ex10186xX0xb069xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa1e2xX10xX6x9353xXaxX2fxXcxX4exX35xX23xX22xX3xX4xX27xX55xX4xX3xX4xX1xXdxX31xX23xX3xX48xX5fxXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX33xXdxX31xX23xX3xX4xX1xX40xX23xX22xX3xX6bxX5fxXdxX3xX4xX40xX6xX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxf181xX3xX23xX22xX35xX34xXdxX3xe5b2xX1xX3bxX23xX22xX3xXexX1xX69xXc9xX3xX4xX3bxX4xX3xX23xX1xX34xX3xX23xX22xX1xXdx10c3fxX23xX3xX4xf467xX27xX3x10e51xX6xX23xX22xX3xXex11440xX6bxX3xX1xXdxX69xX27xX3xXd1xX1x1194cxX3xX23x11dbdxX23xX22xX3xX33xXffxX35xX3xX48xece3xX3xX4x1112cxX3xXexX1xX69xX3xXexX4exfdfaxX5fxX4xX3xX78xc5e4xX7axf2daxb4d6xX1exX2xce05xX3xX4xX40xX6xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxe8a9xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX23xXexX10xX4exXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4exX2dxXaxX2fxXcxX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe001xX35xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxX6bxX22xX3xX7xX4exX4xX9xXaxX7exX7exXdxX12fxX33xX6xX35xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX48xX23xX7exX23xX10xb371xX7xX7exX7cxX2x1028axd831xX7exX2xX1a6x97f1xX90xX1abxX2x115f6xX2xX121xX7cxb931xXexX2xX1a6xX1a6xd662xX5xX2xX12fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX39xX7xX3bxXexX3xXexX1xX40xX41xX3xX1exX3xX1xX15xX3xX48xX49xX23xX22xX3xXexX4exX35xX23xX22xX3xX4xX27xX55xX4xX3xX4xX1xXdxX31xX23xX3xX48xX5fxXdxX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xX6bxX5fxXdxX3xX4xX40xX6xX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX35xX23xXaxX2fxefeaxX55xXexX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xXexdda5xX23xX3xX4x9c43xX23xX22xX3xX1x11bfdxXexX3xX4xX1xXecxX6xX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxX12fxX3xfd53xX23xX1xX24xX3xX73xba47xb101xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX35xX3xXexd07cxX3xecb5xX6xXexX27xX4exX10xXc9xX3xX4xX3bxX4xX3xX23xX1xX34xX3xX23xX22xX1xXdxXe8xX23xX3xX4xXecxX27xX3xX6bxX27xb24dxX23xX3xXexXf5xX6bxX3xX1xXdxX69xX27xX3xXexX1xXe8xX6bxX3xX48xfdadxX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX48xXf5xX3xX5xX35xX3xX23xX22xX246xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX33xXdxX31xX23xX3xX4xX1xX40xX23xX22xX3xX6bxX5fxXdxX3xX4xd863xX3xXexX1xX69xX3xX48xX241xX3xX1xXdxX10bxX27xX3xX1xX2d8xX6xX3xXd1xX1xX3bxX23xX22xX3xXexX1xX69xX12fxX3xXcxX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX5xX34xX3xX6bxX55xXexX3xX23xX1xX2d8xX6bxX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xX6bxXdxe71axX23xX3xX90x11dcdxX4xX1xX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xXexXf5xX6bxX3xX48xX34xX3xXbxX1xX3bxX3xX1xX40xX15xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xX23xX1xXdxX313xX6bxX3xX48xXdxX4exX27xX7xX12fxX3xX8dxX49xX3xX1xX15xX3xX48xX49xX23xX22xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xX22xXdx104ddxXbxX3xX4xX10exX3xXexX1xX69xX3xX4xX2d8xX3xX4xX1xX362xXexX3xX6bxXdxX313xX23xX3xX90xX317xX4xX1xX3xX4xX1xX29cxX23xX22xX3xX78xX11bxX7axX11dxX11exX1exX2xX121xX3xXd1xX1xXdxX3xX6bxX34xX3xXd1xX1xX3bxX23xX22xX3xXexX1xX69xX3xXd1xX1xX241xX23xX22xX3xX4x11b82xX23xX3xX1xXdxX10bxX27xX3xd930xX27xXffxX3xXexX27xX15xX10bxXexX3xXefxX29cxXdxX3xXexX4exX35xX23xX22xX3xX4xX1xX29cxX23xX22xX3xX4xX102xX23xX3xX33xX10bxX23xX1xX3xX23xX34xX15xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxX78xX3bxX4xX3xX23xX1xX34xX3xX23xX22xX1xXdxXe8xX23xX3xX4xXecxX27xX3xXefxX6xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX23xX3xX5xX49xX4xX3xX90x116f8xX3xX5xXdxX10bxX27xX3xX1xXdxX10bxX23xX3xX4xX2d8xX3xXefxX69xX3xXexXf5xX6bxX3xX90xX23dxX27xX3xX1xXdxX10bxX27xX3xX4xX1xX35xX3xXexX1xX23dxX15xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xX22xXdxX362xXbxX3xX90xX27xX15xX3xXexX4exXf5xX3xX6bxXdxX313xX23xX3xX90xX317xX4xX1xX3xX5xf2ebxX27xX3xX90xX34xXdxX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxXcxX4exX35xX23xX22xX3xX4xX10exX3xXexX1xX69xX3xX23xX22xX116xX27dxXdxXc9xX3xX23xX22xX35xX34xXdxX3xXd1xX1xX3bxX23xX22xX3xXexX1xX69xXc9xX3xX1xX10bxX3xX6bxXdxX313xX23xX3xX90xX317xX4xX1xX3xX4xX3a5xX23xX3xX7xXffxX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4exX6xX3xX23xX1xXdxX2aexX27xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xX23xX1xb0c0xX6bxX3xX48xX34xX35xX3xX48xXdxX4exX27xX7xX12fxX3xX22fxX55xXexX3xX7xX29cxX3xX5xX35xX246xXdxX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xXefxX116x11314xX4xX3xX22xX49xXdxX3xX5xX34xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3x112a6xX7xX3bxXexX3xXexX1xX40x999cxX3xec6dxXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xX78xX11exX1b8x98b4xX3xXcxe006xXc9xX3xX4xX2d8xX3xXd1xX1xXffxX3xX23xX102xX23xX22xX3xXexXf5xX6bxX3xX48xX34xX3xXbxX1xX3bxX3xX1xX40xX15xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xX23xX1xXdxX313xX6bxX3xX48xXdxX4exX27xX7xX12fxX3xX22fxX55xXexX3xX7xX29cxX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXd1xX1xX3bxX4xX3xXefxX116xX4f6xX4xX3xX22xX49xXdxX3xX5xX34xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX1xd3eaxX3xXexX4exX4f6xX3xX513xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xX78xX11exX1b3xX51exX3xXcxX521xX3xX4exX23dxXexX3xX3adxX27xX6xX23xX3xXexX4exX49xX23xX22xX3xX48xX5fxXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX1xXecxX4xX3xX23xX102xX23xX22xX3xX6bxXdxX313xX23xX3xX90xX317xX4xX1xXc9xX3xXexX4exX35xX23xX22xX3xXefxX2d8xX3xX4xX2d8xX3xX4xX1xXecxX4xX3xX23xX102xX23xX22xX3xXd1x11575xX4xX1xX3xXexX1xX5d5xX4xX1xX3xX7xXffxX23xX3xX1cxX27xX23dxXexX3xXd1xX1xX3bxX23xX22xX3xXexX1xX69xX3xX48xX34xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX7xX3bxXexX3xXexX1xX40xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxXcxX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xXd1xX1xX241xX23xX22xX3xX23xX22xX102xX23xX3xX4xX1x1128dxX23xX3xX5xX45bxX15xX3xX23xX1xXdxX313xX6bxX3xX48xXdxX4exX27xX7xXc9xX3xX48xXf5xX3xX23xX2d8xX3xX4xX1xdd38xX3xX1xX34xX23xX1xX3xXefxX55xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xXd1xX1xXdxX3xX48xXdxX4exX27xX7xX3xXefxab8axX3xX1cxX45bxX6bxX3xX23xX1xcbd0xXbxX3xX4xX10exX3xXexX1xX69xX12fxX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxXe8xX23xXc9xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX4xX2d8xX3xX48xX6xXdxX3xXexX4exX3a5xX3xX3adxX27xX6xX23xX3xXexX4exX49xX23xX22xX3xXexX4exX35xX23xX22xX3xX1cxc697xX3xX5x10e13xX3xXexXf5xX23xX1xX3xXexX4exX246xX23xX22xX3xX5xX45bxX15xX3xX23xX1xXdxX313xX6bxX3xXefxX668xX3xX33xc8d8xXexX3xXefxcc48xX27xX3xXexX4exX35xX23xX22xX3xX4xX10exX3xXexX1xX69xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxXcxX4exX35xX23xX22xX3xXexX4exX116xX27dxX23xX22xX3xX1xX4f6xXbxX3xX78xX11bxX7axX11dxX11exX1exX2xX121xXc9xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xX3adxX27xX15xX31xXexX3xXefxX317xX23xX1xX3xXexXf5xX23xX1xX3xXexX4exX246xX23xX22xX3xX23xX631xX23xX22xXc9xX3xX23xX1x103f0xX3xX4xX40xX6xX3xX33xX10bxX23xX1xX3xX23xX1xX45bxX23xX12fxX3xX17exX34xX3xX74xX23xX23xXdxXd1xX6xX3x94faxX6xX4exX5xX7xX7xX35xX23xXc9xX3xX23xX1xX34xX3xX6bxXdxX313xX23xX3xX90xX317xX4xX1xX3xXexX246xXdxX3xX7axXdxX10bxX23xX3xX757xX6xX4exX35xXd1xXdxX23xX7xXd1xX6xX3xd27axX3xX73xXexX35xX4xXd1xX1xX35xX5xX6bxXc9xX3xX23xX1xX670xX23xX3xXefxX317xX23xX1xX24xX3xX509xX27fxX31xX27xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xX90xXdxX10bxXexX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xX23xX1xXdxX313xX6bxX3xX48xXdxX4exX27xX7xX3xXexX4exX116xX5fxX4xX3xXd1xX1xXdxX3xX4xX1xX362xX23xX22xX3xX5xX6xX23xX3xX4exX55xX23xX22xX3xXexdc94xX3xXefxX116xX27dxX23xX22xX3xX1xX241xX3xX1xX23dxXbxX3xXexX4exXe8xX23xXc9xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xX23xX34xX15xX3xX7xfb5cxX3xX3adxX27xX15xX31xXexX3xXefxX317xX23xX1xX3xX6bxXecxX4xX3xXefxX55xX3xX23xX1xXdxX313xX6bxX3xX33xX10bxX23xX1xX3xX4xX40xX6xX3xX33xX246xX23xX511xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxXcxX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xX22xXdxXffxX6bxX3xX5xX45bxX15xX3xX5xX6xX23xX3xX48xXdxX4exX27xX7xX3xX33xX4d1xX23xX22xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX1xX246xX23xX3xX4xX1xX31xX3xX7xX29cxX3xX5xX116xX4f6xX23xX22xX3xX48xXdxX4exX27xX7xX3xX90xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX69xX23xX3xXexX4exX35xX23xX22xX3xX4xX10exX3xXexX1xX69xX3xX33xX10bxX23xX1xX3xX23xX1xX45bxX23xXc9xX3xX4xX2d8xX3xX23xX22xX1xeda7xX6xX3xX5xX34xX3xX23xX22xX116xX27dxXdxX3xXefxX2d8xX3xX7xX803xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX3bxX23xX3xX5d5xXexX3xX48xXdxX4exX27xX7xX3xX1xX10exX23xX3xX4exX6xX3xX4xX55xX23xX22xX3xXefx10279xX23xX22xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxXcxX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX4xba2dxX23xX22xX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xX6bxX246xX23xX1xX3xX1xX10exX23xX3xXd1xX1xX3bxX23xX22xX3xXexX1xX69xX3xXd1xX1xXdxX3xXefxX29cxXdxX3xX6bxX631xXexX3xX48xX5fxXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX6bxX29cxXdxX3xXefxX10xX3xX90xX49xX6xX3xX6bxX34xX3xX33xXdxX31xX23xX3xX4xX1xX40xX23xX22xX3xX6bxX5fxXdxX3xX22xX45bxX15xX3xX4exX6xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxX27fxX22xX1xXdxXe8xX23xX3xX4xXecxX27xX3xX4xX40xX6xX3xX241xX23xX22xX3xX74xX5xX10xX7xX7xX6xX23xX90xX4exX35xX3xX73xX10xXexXexX10xX3xX48xX34xX3xXefxX8ddxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10bxXbxX3xXexX246xXdxX3xX7axXdxX10bxX23xX3xX22fxXdxX313xX23xX3xX90xX317xX4xX1xX3xX261xX6xX3xff03xX35xX5xX5xX6xX3xX783xX3xX78xX6xX5xXdxX2bxX35xX4exX23xXdxX6xX3xX513xX22fx98a6xX521xX3xX4xX1xX35xX3xXexX1xX23dxX15xX3xX23xX1xX40bxX23xX22xX3xX23xX22xX116xX27dxXdxX3xX23xX1xXdxX313xX6bxX3xX48xXdxX4exX27xX7xX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxX3xXexX1xX116xX27dxX23xX22xX3xX7xXffxX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4exX6xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX23xX1xX4d1xX6bxX3xX48xX34xX35xX3xX5d5xXexX3xX23xX1xX23dxXexX3xXexX7e2xX3xX2xb365xX3xXefxX31xX23xX3xX7cxX1a6xX3xX6bxXffxX23xX1xX3xXd1xX1xX3bxX4xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX4xX40xX6xX3xXbxX4exX35xXexX10xXdxX23xX3xXexX4exX35xX23xX22xX3xX48xXdxX4exX27xX7xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxXe8xX23xXc9xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX23xX1xX4d1xX6bxX3xX48xX34xX35xX3xX6bxXffxX23xX1xX3xXbxX4exX35xXexX10xXdxX23xX3xX23xX34xX35xX3xXexX1xXf5xX3xXd1xX1xX3bxX4xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX783xX3xXexX7e2xX23xX22xX3xX23xX22xX116xX27dxXdxXc9xX3xX4xX2d8xX3xX23xX22xX1xX8acxX6xX3xX5xX34xX3xX6bxX55xXexX3xX4xX55xX23xX22xX3xXefxX8ddxX23xX22xX3xX90xX45bxX23xX3xX7xX29cxX3xX7xX803xX3xXexX246xX35xX3xX4exX6xX3xX4exX23dxXexX3xX23xX1xXdxX2aexX27xX3xX5xX35xX246xXdxX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xXefxX29cxXdxX3xXbxX1xX2d8xX3xX48xXdxX4exX27xX7xX12fxX3xa7f9xX23xX22xX3xX73xX10xXexXexX10xX3xX23xX2d8xXdxX24xX3xX509xc80axXdxX2aexX27xX3xX23xX34xX15xX3xXd1xX1xXdxX31xX23xX3xX48xXdxX4exX27xX7xX3xX4exX23dxXexX3xXd1xX1xX2d8xX3xX33xXdxX31xX23xX3xXefxc7bdxXdxX3xXefxX69xX3xXexX4exX29cxX23xX3xXexX4exX3bxX23xX1xX3xX33xX317xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xX23xX1xX670xX23xX3xX90xXdxX10bxX23xXc9xX3xXd1xX1xX3bxX4xX3xX48xX5fxXdxX3xXexX4exX116xX27dxX23xX22xX3xX1xX4f6xXbxX3xXd1xX1xX3bxX23xX22xX3xXexX1xX69xX511xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxX7axXf5xX3xXexX1xX31xXc9xX3xXd1xX1xXdxX3xXexX1xX6acxX3xX23xX22xX1xXdxX10bxX6bxX3xXexX246xXdxX3xXbxX1xX3a5xX23xX22xX3xXexX1xX5d5xX3xX23xX22xX1xXdxX10bxX6bxX3xX4xX1xX35xX3xXexX1xX23dxX15xX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xXa29xX1a6xX2x9dbdxX12fxX7axX7cxX3xX783xX3xX27fxX6xX6bxX3xX260xX1xXdxX3xX513xX1xX6xX15xX3xX4xX3a5xX23xX3xX22xX49xXdxX3xX5xX34xX3xX17exX12fxX2xX12fxX1afxXa29xX2xX521xX3xX5xX34xX6bxX3xX22xXdxXffxX6bxX3xX1xXdxX10bxX27xX3xX3adxX27xXffxX3xXd1xX1xX3bxX23xX22xX3xXexX1xX69xX3xXefxX116xX4f6xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4exX6xX3xXefxX69xX3xX4xX1xX29cxX23xX22xX3xX5xX246xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xXexX4exX116xX5fxX4xX3xXefxX2d8xXc9xX3xX4xX3bxX4xX3xX23xX1xX34xX3xX23xX22xX1xXdxXe8xX23xX3xX4xXecxX27xX3xXefxX668xX3xX23xX22xX1xX8acxX3xXefxX31xX23xX3xXd1xX1xXffxX3xX23xX102xX23xX22xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xX5d5xXexX3xX33xX317xX3xXexXb44xX23xX3xXexX1xX116xX10exX23xX22xX3xXexX4exX116xX5fxX4xX3xX4xX3bxX4xX3xXefxX55xXexX3xX33xXdxX31xX23xX3xX4xX40xX6xX3xX48xXdxX4exX27xX7xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxX757xX31xXexX3xX3adxX27xXffxX3xX33xX6xX23xX3xXefxX6cexX27xX3xX4xX1xX35xX3xXexX1xX23dxX15xX3xXefxXdxX2aexX27xX3xX23xX34xX15xX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xX4xX2d8xX3xXd1xX1xXffxX3xX23xX102xX23xX22xX12fxX3xX27fxX31xX27xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX4xX2d8xX3xXexX3bxX4xX3xX90x11cf5xX23xX22xX3xX48xX5fxXdxX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xXa29xX1a6xX2xXbdfxX12fxX7axX7cxXc9xX3xX4xX1xX362xX23xX22xX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xX33xXffxX35xX3xX48xX10bxX3xX4xX10exX3xXexX1xX69xX3xXd1xX1xcee2xXdxX3xX33xX317xX3xX6bxX6caxX4xX3xX33xX10bxX23xX1xX3xX23xX631xX23xX22xX12fxX3xX11exa8e5xX3xX48xX670xX15xXc9xX3xX48x1176bxX23xX3xX4xX1xX116xX6xX3xXexX1xX69xX3xX33xXdxX31xXexX3xX4xX1xX6caxX4xX3xX4xX1xX6caxX23xX3xX48xX5fxXdxX3xX5xX116xX4f6xX23xX22xX3xX90xX40bxX3xX5xXdxX10bxX27xX3xX1xXdxX10bxX23xX3xX23xX6xX15xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX23xXexX10xX4exXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4exX2dxXaxX2fxX78xXffxXdxX3xXexXdxX31xX23xX3xX48xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxX6bxX22xX3xX7xX4exX4xX9xXaxX7exX7exXdxX12fxX33xX6xX35xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX48xX23xX7exX23xX10xX1a1xX7xX7exX7cxX2xX1a6xX1a7xX7exX2xX1a6xX1abxX90xX1abxX2xX1afxX2xX121xX7cxX1b3xXexX1abxX121xX1afxX7cxX5xX7cxX12fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX39xX7xX3bxXexX3xXexX1xX40xX41xX3xX1exX3xX1xX15xX3xX48xX49xX23xX22xX3xXexX4exX35xX23xX22xX3xX4xX27xX55xX4xX3xX4xX1xXdxX31xX23xX3xX48xX5fxXdxX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xX6bxX5fxXdxX3xX4xX40xX6xX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX35xX23xXaxX2fxX27fxX1xX45bxX23xX3xX48xXdxXe8xX23xX3xX15xX3xXexX31xX3xX4xX1xX27x10289xX23xX3xX33xX317xX3xXexXdxXe8xX6bxX3xX48xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xXbxX1xX3a5xX23xX22xX3xX78xX11bxX7axX11dxX11exX1exX2xX121xX3xX4xX40xX6xX3xX1xX668xX23xX22xX3xX260xX2bxXdx1151bxX10xX4exX7exX17exXdxX35xX27fxXcxX10xX4xX1xX12fxX3xX25axX23xX1xX24xX3xXcxX8dxa9e1xX7exXcxXcxXf01xX7axX27fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxX78xX3bxX4xX3xX23xX1xX34xX3xX23xX22xX1xXdxXe8xX23xX3xX4xXecxX27xX3xXefxX668xX3xXbxX1xX45bxX23xX3xXexX5d5xX4xX1xX3xX90xX40bxX3xX5xXdxX10bxX27xX3xXexX1xX6acxX3xX23xX22xX1xXdxX10bxX6bxX3xX5xX45bxX6bxX3xX7xX34xX23xX22xX3xX4xX40xX6xX3xX6bxX55xXexX3xX7xX29cxX3xX48xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX78xX11bxX7axX11dxX11exX1exX2xX121xX3xXefxX69xX3xX1cxX10xX6bxX3xX5xXdxX10bxX27xX3xX1xXdxX10bxX27xX3xX3adxX27xXffxX3xX4xX40xX6xX3xX4xX1xX362xX23xX22xX3xX4xX2d8xX3xX22xXdxXffxX6bxX3xXd1xX1xXdxX3xX22xX631xXbxX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xXa29xX1a6xX2xXbdfxX12fxX7axX7cxX3xX1xX6xX15xX3xXd1xX1xX241xX23xX22xX12fxX3xXcxX5fxXdxX3xX23xX6xX15xXc9xX3xX5d5xXexX3xX23xX1xX23dxXexX3xX33xX6xX3xX48xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX4xX40xX6xX3xX27fxX35xX48xX6xX48xX6xX1cxXc9xX3xX9b4xX35xX1xX23xX7xX35xX23xX3xe92fxX3xX9b4xX35xX1xX23xX7xX35xX23xX3xX48xX34xX3xX74xX7xXexX4exX6xf584xX10xX23xX10xX4xX6xX3xXefxX2aexX27xX3xX22xXdxXffxX6bxX3xX1xXdxX10bxX27xX3xX3adxX27xXffxX3xXd1xX1xXdxX3xXefxX29cxXdxX3xX6bxX631xXexX3xX48xX5fxXdxX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xX27fxX6xX6bxX3xX260xX1xXdxX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxXcxX4exX35xX23xX22xX3xXexX4exX116xX27dxX23xX22xX3xX1xX4f6xXbxX3xX48xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX4xX40xX6xX3xX74xX7xXexX4exX6xX1003xX10xX23xX10xX4xX6xXc9xX3xX1xXdxX10bxX27xX3xX3adxX27xXffxX3xX48xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX4xX1xX64dxX3xX4xX3a5xX23xX3xX7cxX7cxc750xX3xX7xX6xX27xX3xXd1xX1xXdxX3xX23xX22xX1xXdxXe8xX23xX3xX4xXecxX27xX3xX6bxXd6fxX27xX3xX4xX40xX6xX3xX7cxX12fxX1a6xX1a6xX1a6xX3xX23xX22xX116xX27dxXdxX3xX783xX3xX27fxX6xX6bxX3xX260xX1xXdxX12fxX3xX11exXd67xX3xX48xX670xX15xXc9xX3xXexX1xX6acxX3xX23xX22xX1xXdxX10bxX6bxX3xX4xX2d8xX3xX3adxX27xX15xX3xX6bxX241xX3xX3adxX27xX3bxX3xX23xX1xXd51xX3xX48xX34xX3xX23xX22xX116xX27dxXdxX3xXexX1xX6xX6bxX3xX22xXdxX6xX3xX3adxX27xX3bxX3xXexX4exe096xX3xX23xXe8xX23xX3xX4xX3bxX4xX3xX23xX1xX34xX3xX23xX22xX1xXdxXe8xX23xX3xX4xXecxX27xX3xX4xX1xX116xX6xX3xX4exX362xXexX3xX4exX6xX3xXd1xX31xXexX3xX5xX27xX670xX23xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxX22fxX55xXexX3xX7xX29cxX3xX23xX1xX34xX3xX7xXffxX23xX3xX1cxX27xX23dxXexX3xX48xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX78xX11bxX7axX11dxX11exX1exX2xX121xX3xXefxX668xX3xXexXf5xX6bxX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX23xX45bxX23xX22xX3xX4xX23dxXbxX3xX48xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xXefxX69xX3xX48xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xXd1xX5d5xX4xX1xX3xXexX1xX5d5xX4xX1xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX1xXdxX10bxX27xX3xX3adxX27xXffxX3xX1xX10exX23xX12fxX3xX757xX1xX3bxX23xX22xX3xXexX1xX69xX3xX4xX1xX64dxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX10bxX23xX3xXefxX116xX4f6xX4xX3xXbxX4exX35xXexX10xXdxX23xX3xX33xXe8xX23xX3xX23xX22xX35xX34xXdxX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xX48xX34xX3xX23xX1xXdxX2aexX27xX3xX48xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX78xX11bxX7axX11dxX11exX1exX2xX121xX3xX4xX1xX64dxX3xX23xX1xX4d1xX6bxX3xX48xX34xX35xX3xXbxX4exX35xXexX10xXdxX23xX3xX22xX6xXdxX3xX33xXe8xX23xX3xX23xX22xX35xX34xXdxX3xX33xX2aexX3xX6bxX631xXexX3xX48xXdxX4exX27xX7xX12fxX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxXe8xX23xXc9xX3xXbxX4exX35xXexX10xXdxX23xX3xX22xX6xXdxX3xX5xX246xXdxX3xX1xX6xX15xX3xX33xXdxX31xX23xX3xXefxXb44xXdxXc9xX3xX22xX45bxX15xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX10exX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xX6bxX5fxXdxX3xX7xX803xX3xX5xXebexX23xX3xXexX4exX29cxX23xX3xXd1xX1xX3bxX23xX22xX3xXexX1xX69xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX35xX90xX15xXaxX2fxXcxX4exX3bxXdxX3xX5xX246xXdxXc9xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xX23xX1xX4d1xX6bxX3xX48xX34xX35xX3xX4xX3bxX4xX3xXbxX4exX35xXexX10xXdxX23xX3xX33xXe8xX23xX3xXexX4exX35xX23xX22xX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xX23xX1xXdxX313xX6bxX3xX48xXdxX4exX27xX7xX3xX48xX34xX3xX6bxX55xXexX3xX7xX29cxX3xXbxX4exX35xXexX10xXdxX23xX3xX23xX34xX15xX3xX4exX23dxXexX3xXb44xX23xX3xXefxX317xX23xX1xX12fxX3xXb21xXdxX2aexX27xX3xX23xX34xX15xX3xXefxX631xXexX3xX4exX6xX3xXd1xX1xXffxX3xX23xX102xX23xX22xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX4exXdxX69xX23xX3xX48xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX23xX1xX4d1xX6bxX3xX48xX34xX35xX3xX4xX3bxX4xX3xXbxX4exX35xXexX10xXdxX23xX3xX5d5xXexX3xX33xXdxX31xX23xX3xXefxXb44xXdxX3xX1xX10exX23xX3xXbxX4exX35xXexX10xXdxX23xX3xX22xX6xXdxX12fxX3xX8dxX35xX631xX4xX3xX48xX6xX4xX4xXdxX23xX10xX3xX4xX2d8xX3xXexX1xX69xX3xXefxX116xX4f6xX4xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xXd1xX31xX3xXefxX69xX3xX23xX1xX4d1xX6bxX3xX48xX34xX35xX3xX23xX1xXdxX2aexX27xX3xXbxX4exX35xXexX10xXdxX23xX3xX1xX10exX23xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xX90xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX90xX4exX10xX5xX6xXexX10xX90xXaxX2fxX0xX7xXexX4exX35xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXe8xX23xX3xX3adxX27xX6xX23xX24xX0xX7exX7xXexX4exX35xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX6bxX33xX1exX6xX23xX90xX1exX7xX6xXbxX35xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb21xXdxX69xX6bxX3xXexXe8xX23xX3xX4xX3bxX4xX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xX4xX40xX6xX3xX48xXdxX4exX27xX7xX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxXaxX3xX1xX4exX10xX2bxX9xXaxX7exX90xXdxX10xX6bxX1exX23xX35xX23xX22xX7exX90xXdxX10xX6bxX1exXexX10xX23xX1exX4xX6xX4xX1exX33xXdxX10xX23xX1exXexX1xX10xX1exX4xX27xX6xX1exX48xXdxX4exX27xX7xX1exX7xX6xX4exX7xX1exX4xX35xX48xX1exX7cxX7exX7cxX1a6xX1abxX1a6xX1afxX1a6xX12fxX1xXexX6bxXaxX2fxX0xXdxX6bxX22xX3xX7xX4exX4xX9xXaxX7exX6bxX10xX90xXdxX6xX7exX2xX7cxX1a6xX7exX23xX10xX1a1xX7xX7exX7cxX2xX1a6xX1b3xX7exX2xX7cxX1b8xX90xXa29xX2xX7cxX7cxX2xX1a6xX1afxXexX1b3xX2xXa29xX1a6xX5xX2xX12fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX39xX7xX3bxXexX3xXexX1xX40xX41xX3xX1exX3xX1xX15xX3xX48xX49xX23xX22xX3xXexX4exX35xX23xX22xX3xX4xX27xX55xX4xX3xX4xX1xXdxX31xX23xX3xX48xX5fxXdxX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xX6bxX5fxXdxX3xX4xX40xX6xX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX90xXdxX48xX2fxX0xX7xXexX4exX35xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb21xXdxX69xX6bxX3xXexXe8xX23xX3xX4xX3bxX4xX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xX4xX40xX6xX3xX48xXdxX4exX27xX7xX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxXaxX3xX1xX4exX10xX2bxX9xXaxX7exX90xXdxX10xX6bxX1exX23xX35xX23xX22xX7exX90xXdxX10xX6bxX1exXexX10xX23xX1exX4xX6xX4xX1exX33xXdxX10xX23xX1exXexX1xX10xX1exX4xX27xX6xX1exX48xXdxX4exX27xX7xX1exX7xX6xX4exX7xX1exX4xX35xX48xX1exX7cxX7exX7cxX1a6xX1abxX1a6xX1afxX1a6xX12fxX1xXexX6bxXaxX2fxXb21xXdxX69xX6bxX3xXexXe8xX23xX3xX4xX3bxX4xX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xX4xX40xX6xX3xX48xXdxX4exX27xX7xX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX4exX35xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX90xXaxX2fxX78xX3bxX4xX3xX4xX1xX27xX15xXe8xX23xX3xX22xXdxX6xX3xX15xX3xXexX31xX3xXefxX6xX23xX22xX3xX5xX35xX3xX23xX22xX246xXdxX3xX48xX2aexX3xX4xX3bxX4xX3xX5xX35xX246xXdxX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xX4xX40xX6xX3xX48xXdxX4exX27xX7xX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxX3xXefxX668xX3xX1cxX27xX23dxXexX3xX1xXdxX10bxX23xX3xXexX4exX35xX23xX22xX3xXexX1xX27dxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX3adxX27xX6xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX90xXdxX48xX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27fxX2d8xX23xX22xX24xX3xX7axXdxX10bxXexX3xX27fxX6xX6bxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX10bxX23xX3xX4xX1xX40xX23xX22xX3xX48xXdxX3xX4exX362xXexX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xX4xX40xX6xX3xX74xX23xX1xX3xXexX4exXe8xX23xX3xX17exX27fxX2xX1b3xX1afxXa29xXaxX3xX1xX4exX10xX2bxX9xXaxX7exX15xX1exXexX10xX7exX23xX35xX23xX22xX1exX48xXdxX10xXexX1exX23xX6xX6bxX1exXbxX1xX6xXexX1exX1xXdxX10xX23xX1exX4xX1xX27xX23xX22xX1exX48xXdxX1exX4exX27xXexX1exX7xX6xX4exX7xX1exX4xX35xX48xX1exX7cxX1exX33xXdxX10xX23xX1exXexX1xX10xX1exX4xX27xX6xX1exX6xX23xX1xX1exXexX4exX10xX23xX1exX33xX23xX2xX1b3xX1afxXa29xX7exX7cxX1a6xX1b3xXa29xX121xXa29xX12fxX1xXexX6bxXaxX2fxX0xXdxX6bxX22xX3xX7xX4exX4xX9xXaxX7exX6bxX10xX90xXdxX6xX7exX2xX7cxX1a6xX7exX23xX10xX1a1xX7xX7exX7cxX2xX1a6xX1a6xX7exX2xX1a6xX1abxX90xX1abxX2xX2xXa29xX1b3xX1b3xXa29xXexX1a7xX1b8xX5xX2xX12fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX3xX39xX7xX3bxXexX3xXexX1xX40xX41xX3xX1exX3xX1xX15xX3xX48xX49xX23xX22xX3xXexX4exX35xX23xX22xX3xX4xX27xX55xX4xX3xX4xX1xXdxX31xX23xX3xX48xX5fxXdxX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xX6bxX5fxXdxX3xX4xX40xX6xX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX90xXdxX48xX2fxX0xX7xXexX4exX35xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27fxX2d8xX23xX22xX24xX3xX7axXdxX10bxXexX3xX27fxX6xX6bxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX10bxX23xX3xX4xX1xX40xX23xX22xX3xX48xXdxX3xX4exX362xXexX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xX4xX40xX6xX3xX74xX23xX1xX3xXexX4exXe8xX23xX3xX17exX27fxX2xX1b3xX1afxXa29xXaxX3xX1xX4exX10xX2bxX9xXaxX7exX15xX1exXexX10xX7exX23xX35xX23xX22xX1exX48xXdxX10xXexX1exX23xX6xX6bxX1exXbxX1xX6xXexX1exX1xXdxX10xX23xX1exX4xX1xX27xX23xX22xX1exX48xXdxX1exX4exX27xXexX1exX7xX6xX4exX7xX1exX4xX35xX48xX1exX7cxX1exX33xXdxX10xX23xX1exXexX1xX10xX1exX4xX27xX6xX1exX6xX23xX1xX1exXexX4exX10xX23xX1exX33xX23xX2xX1b3xX1afxXa29xX7exX7cxX1a6xX1b3xXa29xX121xXa29xX12fxX1xXexX6bxXaxX2fxX27fxX2d8xX23xX22xX24xX3xX7axXdxX10bxXexX3xX27fxX6xX6bxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX10bxX23xX3xX4xX1xX40xX23xX22xX3xX48xXdxX3xX4exX362xXexX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xX4xX40xX6xX3xX74xX23xX1xX3xXexX4exXe8xX23xX3xX17exX27fxX2xX1b3xX1afxXa29xX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX4exX35xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX90xXaxX2fxX73xX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX34xX15xX3xX7cxX7exX2xX7exX7cxX1a6xX7cxX2xXc9xX3xXexX1xX241xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX7e2xX3xX7axXdxX10bxX23xX3xX260xX6xX7xXexX10xX27xX4exX3xXcxX260xX3xX8dxX8ddxX3xX78xX1xX5d5xX3xX22fxXdxX23xX1xX3xX4xX1xX35xX3xX33xXdxX31xXexX3xXefxX668xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX33xXdxX10bxX23xX3xX2xX3xXexX4exX116xX27dxX23xX22xX3xX1xX4f6xXbxX3xX1exX3xX17exX27fxX2xX1b3xX1afxXa29xX3xX23xX1xXdxX313xX6bxX3xX4xX1xX40xX23xX22xX3xX48xXdxX3xX4exX362xXexX3xX73xX74xX75xX73xX1exX78xX35xX7axX1exX7cxX3xX1exX3xX33xXdxX31xX23xX3xXexX1xX69xX3xX7axX11bxX78xX3xX7cxX1a6xX7cxX1a6xX2xX7cxX7exX1a6xX2xX3xX1exX3xX5xX34xX3xX4xX1xX40xX23xX22xX3xX6bxX5fxXdxX3xXefxX116xX4f6xX4xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX670xX23xX3xX783xX3xX74xX23xX1xX3xX22xX6cexX23xX3xXefxX45bxX15xX12fxX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX90xXdxX48xX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX7exX27xX5xX2fxX0xX90xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4exXaxX2fxX0xX7exX90xXdxX48xX2fxX0xX7exX90xXdxX48xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX35xX27xX4exX4xX10xXaxX2fxX0xX7xXexX4exX35xX23xX22xX2fxXcxX1xX10xX35xX3xXcxX1xXd67xX15xX3xX11exX116xX10exX23xX22xX7exX17exX3bxX35xX3xXcxXdxX23xX3xXexXecxX4xX0xX7exX7xXexX4exX35xX23xX22xX2fxX0xX7exXbxX2f