Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật thăm và tặng quà tết cho bà con nghèo Kỳ Anh
Chiều ngày 16.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật đã thăm và tặng quà tết cho gần 2.600 hộ dân di dời tái định cư và vùng ảnh hưởng dự án Formosa.
f607x1056fx146e4x120f3x11c8ex142f3x10e9dx11c0cx16c3exX7x14441x103d8x12171x117a9x176d3x13926xX5x1530axXax13d0ex1203dxX1x13e59xX3x13400xX1x117e9xX3xXex183c3xX4xX1xX3x12f56x145f7x152abx11accxX3xXex1432ex163c6xX1xX3xX22x16224x157fbx11128x14d10xX27xX3xX22xX1x131c6xXexX3xXexX1x183b3xfbd9xX3x13a77x11bf6xX3xXex17883xX27xX2bxX3x13f26xX2cxX3cxX3xXex11fafxXexX3xX4xX1x129fexX3x1738bxX3cxX3xX4xX4dxX27xX3xX27xX2bxX1x16ee3xX4dxX3xfaf0x106dfxX3x1225fxX27xX1xX0x1165fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx107d8xX10xX6xf949xXaxX12xX17xX1xXdx163a3xX2cxX3xX27xX2bxX3cxX2dxX3xX2xfde7x14e9fxX2x15777xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX22xX2bxX2cxX2dxX2exX27xX3xX22xX1xX33xXexX3x17447x11180xX3xXexX1xX38xX39xX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX27xX2bxX3xX43xX2cxX3cxX3xXexX48xXexX3xX4xX1xX4dxX3xX2bx1323exX27xX3x1677cxX85xX84x16880xXcfxX3xX1x1582exX3xX75x158e1xX27xX3xX75xXdxX3xX75x13672xXdxX3xXex14fcfxXdxX3xXacxX1cxX27xX1xX3xX4x163f0xX3xX3bxX3cxX3xX3bx10edbxX27xX2bxX3x17f42xX27xX1xX3xX1xXeax13870xX27xX2bxX3xX75x149fexX3xXe1xX27xX3x16faexX4dx167aaxX39xX4dxX7xX6xX85xX0xX63xXbxX12xX0xXexX6xX4fxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX27xX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX75xX75xXdxX27xX2bxX9xXaxX2xXaxX3x11967xXdxX75xXexX1xX9xXaxXccxXcfxXcfxXaxX3xX6xX5xXdxX2bxX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX106xXaxX3xX4fxX4dxX106xX75xX10xX106xX9xXaxXcfxXaxX12xX0xXexX4fxX4dxX75xX2dxX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX39xX2bxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX63xX63xXdxX85xX4fxX6xX4dxX1xX6xXexXdxX27xX1xX85xX3bxX27xX63xX27xX10xX137xX7xX63xX2xXccxXcfx17becxX63x13c58x1195bxX75xXccxXcfxX84xX18fxX84xXcfxXcfxXexX2x13e27xX19dxX19dxXccxX5xXcfxX85x128e9xXbxX2bxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX106xX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX4dxX27xXaxX12xXcxX1xX38xX39xX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX27xX2bxX3xX43xX2cxX3cxX3xX4xX1xX4dxX3xX4xXe1xX4xX3xX1xXd3xX3xX27xX2bxX1xX59xX4dxX3xXfaxX3xXexX1x10239xX27xX3xX72xX4dxX3cxX3x116f7xXd3xX4xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX106xX12xX0xX63xXexX4fxX4dxX75xX2dxX12xX0xX63xXexX6xX4fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX4dxX75xX2dxXaxX12x12493x11843xX3xX43xX2cxX3cxX3xXexX48xXexX3xX4fxX6xX4dxX3xX2bx1686fxX39xX3xXccxX85xX2xXcfxXcfxX3xX7xX2cx1439bxXexX3xX43xX2cxX3cxX3xX4xX1xX4dxX3xX27xX1x17ceexX27xX2bxX3xX1xXd3xX3x14ba8xX1xX15xX3xX258xX1xX38xX27xX3xX4xX19xX6xX3xX84xX3x17436xXadxX3x15263xX5cxX5dxX3xX1fbxX4dxX27xX2bxX87xX3xX5cxX5dxX3xXcxX1xX1cxX27xX1xX87xX3xX5cxX5dxX3xXcxX106xXdxX27xX1xX87xX3xX5cxX5dxX3xX13xX1xXeax17722xX27xX2bxX87xX3xX5cxX5dxX3xX1fbx1790axXdxX3xX3bxX3cxX3xX5cxX5dxX3xX1fbxXdx17235xX27x145fcxX3xX75xXdxX3xX75xXddxXdxX87xX3xXexXe1xXdxX3xXacxX1cxX27xX1xX3xX4xXeaxX3xX75xXffxX3xXe1xX27xX3xX104xX4dxX106xX39xX4dxX7xX6xX3xX4xXf0xX27xX2bxX3xX2bxXc9xX27xX3xX192xXcfxXcfxX3xX7xX2cxX244xXexX3xXexXdxX7bxX27xX3xX1x139e0xX3xXexX106xX297xX87xX3xX43xX2cxX3cxX3xX4xX1xX4dxX3xX4xXe1xX4xX3xX1xXd3xX3xX27xX2bxX1xX59xX4dxX3xXfaxX3xXexX1xX1f4xX27xX3xX72xX4dxX3cxX3xX1fbxXd3xX4xX3xX26axX5cxX5dxX3xXcxX106xXdxX27xX1xX2a4xX87xX3xXcxXd6xX2dxX3x103b3xX2a2xX27xX3xX26axX5cxX5dxX3xXcxX1xXdxX27xX1xX2a4xX3x14ad0xX3xX3bxXf0xX27xX2bxX3xXf4xX27xX1xX3xX1xXeaxXfaxX27xX2bxX3xX4fxXfaxXdxX3xX258xX2a2xX27xX1xX3xXbxX1xXd6xX27xX3xX5x12023xX3xX4xX1xX4dxX3xX75xXffxX3xXe1xX27xX3xX104xX4dxX106xX39xX4dxX7xX6x13c34xX3xX72xXf4xXdxX3xX13xX1xX4dxX27xX2bxX3xX26axX5cxX5dxX3xX1fbxX297xXdxX2a4xX3xX32axX3xX3bxXf0xX27xX2bxX3xXf4xX27xX1xX3xX1xXeaxXfaxX27xX2bxX3xXexX1xX2cxX2dxX7bxX27xX3xX5xXeax12ad8xXdxX87xX3xX27xX2bxXeaxX3xXexX106xXeaxXddxX27xX2bxX3xX75xX4dxX3xX1x16ad3xXexX3xX4xXe1xXexX3xX7xX6xX27xX3xX5xX244xXbxX3xX27xX7bxX27xX85xX3x155e0xX2e0xXdxX3xX7xX2cxX244xXexX3xX43xX2cxX3cxX3xX26ax11f27xX3xX258xX2bxX3xX27xX48xXbxX87xX3xX4xX6xX27xX3xX75xXc9xX2cxX3xX38xX27xX3xX3c1xX3xX5x17b6bxXexX2a4xX3xXexX106xX1cxX3xX2bxXdxXe1xX3xX258xX1xX4dxXf4xX27xX2bxX3xX3c1xXcfxXcfxX3xX27xX2bxX3cxX27xX3xXacxX239xX27xX2bxX85xX3xX3b3xX2e0xXdxX3xX7xX2cxX244xXexX3xXexXdxX7bxX27xX3xX39xX3fxXexX3xXexX106xX1cxX3xX2bxXdxXe1xX3xX192xXcfxXcfxX3xX27xX2bxX3cxX27xX3xXacxX239xX27xX2bx1532bxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX4dxX75xX2dxXaxX12xXcx12db3xX27xX2bxX3xX7xX22axX3xXexXdxX7bxX27xX87xX3xX43xX2cxX3cxX3xXexX106xX1cxX3xX2bxXdxXe1xX3xX258xX1xX4dxXf4xX27xX2bxX3xX2xX87xX18fxX3xXex1648dxX3xXacxX239xX27xX2bxX3xX75xX4dxX3xXcxX33xXbxX3xXacxX4dxX3cxX27xX3xX104xX4dxX106xX39xX4dxX7xX6xX87xX3xX17xX1f4xX27xX2bxX3xXexX2dxX3xX4xXf4xX27xX2bxX3xfde5xX34axX27xX2bxX3x103eexX27xX2bxX3xX487xXdx152d9xXexX3xX1fbxX3cxX4dxX87xX3xX22xX1xX3cxX3xX39xXe1xX2dxX3xX22xX1xXdxX492xXexX3xXacxXdxX492xX27xX3xX487xX34axX27xX2bxX3xX48cxX27xX2bxX3xX2xX3xXacxX15xX27xX2bxX3xX2bxX15xXbxX35dxX3xXexX106xX4dxX27xX2bxX3xXacxX15xX3xXcxX33xXbxX3xXacxX4dxX3cxX27xX3xX104xX4dxX106xX39xX4dxX7xX6xX3xX2bxX15xXbxX3xX258xX1xX4dxXf4xX27xX2bxX3xX2xX87xXccxX3xXexX45exX3xXacxX239xX27xX2bxX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX4dxX75xX2dxXaxX12xX22xX2bxX4dxX3cxXdxX3xX106xX6xX87xX3xX39xX2e0xXdxX3xX258xX1x1687fxX2cxX3xXexX106xX4dxX27xX2bxX3xX258xX1xX2cxX3xXexXe1xXdxX3xXacxX1cxX27xX1xX3xX4xXeaxX3xX3bxX3cxX3xX3bxX34axX27xX2bxX3xXf4xX27xX1xX3xX1xXeaxXfaxX27xX2bxX3xXexX1xX2cxXd3xX4xX3xX75xXffxX3xXe1xX27xX3xX104xX4dxX106xX39xX4dxX7xX6xX3xXacxXeaxX297xX4xX3xXexX26xX27xX1xX3xX1xX2e0xX3xXexX106xX297xX3xX2xXcfx13334xX2xX192xX3xX258xX2bxX3xX2bx181f3xX4dxX85xX0xX63xXbxX12xX0xXexX6xX4fxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX27xX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX75xX75xXdxX27xX2bxX9xXaxX2xXaxX3xX137xXdxX75xXexX1xX9xXaxXccxXcfxXcfxXaxX3xX6xX5xXdxX2bxX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX106xXaxX3xX4fxX4dxX106xX75xX10xX106xX9xXaxXcfxXaxX12xX0xXexX4fxX4dxX75xX2dxX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX39xX2bxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX63xX63xXdxX85xX4fxX6xX4dxX1xX6xXexXdxX27xX1xX85xX3bxX27xX63xX27xX10xX137xX7xX63xX2xXccxXcfxX18fxX63xX191xX192xX75xXccxXcfxX84xX18fxX84xXcfxXcfxXexX2xX19dxX19dxX19dxX3c1xX5xX2xX85xX1a4xXbxX2bxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX106xX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX6xXbxXexXdxX4dxX27xXaxX12xXcxX3fxX27xX2bxX3xX43xX2cxX3cxX3xXfaxX3xX5cxX1xX2cxX3xXcx12e00xX17xX3xX5cxX5dxX3xX1fbxX4dxX27xX2bxX0xX63xXexX75xX12xX0xX63xXexX106xX12xX0xX63xXexX4fxX4dxX75xX2dxX12xX0xX63xXexX6xX4fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX4dxX75xX2dxXaxX12x10defxX27xX2bxX3xX22xX2bxX2cxX2dxX2exX27xX3xXcxX1xX48xX3xX5cxX45exX3xXfaxX3xXexX1xX1f4xX27xX3xXcxXd6xX27xX3xX1fbxX4dxX27xX2bxX87xX3xX267xXadxX3xX5cxX5dxX3xX5cxX5dxX3xX1fbxX4dxX27xX2bxX3xXbxX1xXe1xXexX3xX4fxXdx1303axX2cx1596axX3xX229xXffxX3xX43xX2cxX6xX27xX3xXexXd6xX39xX3xX2bxXdxX39fxXbxX3xXacx12ff5xX3xX4xX19xX6xX3xXexX26xX27xX1xX3xX3bxX3cxX3xX4xXe1xX4xX3xX75xX4dxX6xX27xX1xX3xX27xX2bxX1xXdxX492xXbxX3xXfaxX3xX5cxX1xX2cxX3xX258xXdxX27xX1xX3xXexX48xX3xX487xX34axX27xX2bxX3xX48cxX27xX2bxX3xXacxXadxX3xXexX572xX4dxX3xXacxXdxX7bxX2cxX3xX258xXdxX492xX27xX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxX3cxX3xX4xX4dxX27xX3xXfaxX3xX3bxXf0xX27xX2bxX3xXexXe1xXdxX3xXacxX1cxX27xX1xX3xX4xXeaxX3xXacxX15xX27xX3xX39xXd3xXexX3xX4xXe1xXdxX3xXexX48xXexX3xX3bxX2cxXdxX3xX3bx1468cxX3xX3bxX3cxX3xX27xX4dxX3xXacxX19xX3xX1xX28exX27xX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX4dxX75xX2dxXaxX12xX13xX1xX15xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1cxX4xX1xX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX22xX2bxX2cxX2dxX2exX27xX3xX22xX1xX33xXexX3xX4xX34axX27xX2bxX3xXacxXadxX3xXacxX48xX27xX3xXexX1xX38xX39xX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX27xX2bxX3xX43xX2cxX3cxX3xX4xXe1xX4xX3xX5xXdxX27xX1xX3xX39x182ebxX4xX3xXfaxX3xX1xX572xXexX3xX267x15a5dxX3xX2bxXdxXe1xX4dxX3xX5cxX5dxX3xX5fxX27xX1xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX2cxXexX1xX4dxX106xXaxX12xXcxX1xX3cxX27xX1xX3xX17xX1xXd6xX2cxX3xX32axX3x113e7xX2cxX6xX27xX2bxX3xX229xXe1xX27xX2bxX0xX63xXbxX12
Thành Châu – Quang Sáng