Thêm 4 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh
Trong đó có 3 bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ và một bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh lên 126 người.
70fcxd130x980dx989fxf3b5x723cxc9f1xa64cxe061xX7xfe6fxb950xe6bex9352xbc59xe820xX5x9319xXax9775xXcxX1xf8b5x768cxX3xb2f8xX3x9dadxf59bxc955xX1xX3xX1cxX1xa339xX1cxX3x7191x910exf412xXdx8b27xe6dbxX2x78fdxX3xd23fxf326xb58cxX4xX3xX4xe323xX1cxe42cxX3xX1axb1cfxX3x8deexX1xe75axXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX0xb650xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc40bxX10xX6xX28xXaxX12xXcxdbcbxX25xX1cxX35xX3xX2dxb923xX3xX4xX60xX3x9221xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xXexfaeaxXdxX3xae48xX1bxX1cxX1xX3xX26xXdxX1bxX1cxX3xX2dxXdx8fb5xeb05xX3xXexX5axb812xX3xX24xe1bbxe76fxd6b9xf91cxX29xX2xX2bxX3xX24xb425xX1cxX3x8e60xXdxf2dbxX3xX26x8dbcxX3xX16x9a3cxXexX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xXexX72xXdxX3xX75xX1bxX1cxX1xX3xX26xXdxX1bxX1cxX3xX8cxe06fxX3xX4xX1xXdxdf10xX1cxX3xX24xf54fxX3xX24xX1xXdx81faxX3xX1cxX21xX1cxX35xX3xXex878fxX1cxX35xX3xX7xX38xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX16xfeacxX4xX3xX24xX89xX8axX8bxX8cxX29xX2xX2bxX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX5xX15xX1cxX3xX2xe48ax78cbxX3xX1cxX35xX2exX97xXdx91acxX0xX44xXbxX12xX0xX28xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xX10xXexX6xXdxX5xX7xdea2xX11cxX7xX82xX16xX16xX6xX5axf3e7xX3xX4xX16xX7xX29xX28xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX28xX124xXaxX12x795axX35xX9axX124xX3xd91dxX44xX18xXc7xX3xXexX1xX10xX25xX3xXexX1xX38xX1cxX35xX3xX3axX15xX3xX4xXc2xX6xX3xX75xX9dxX3x7e2axX3xXexXbexXc7xX3xX4xc926xX3xX1cxX2ex77dcxX4xX3xX2dxXb9xX3xX4xX60xX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX89xX8axX8bxX8cxX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX104xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX28xX124xXaxX12xXcxX5axX25xX1cxX35xX3xX2dxX60xXc7xX3xX4xX60xX3xX65xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xXexX72xXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX26xXdxX1bxX1cxX3xX2dxXdxX81xX82xX3xXexX5axX86xX3xX24xX89xX8axX8bxX8cxX29xX2xX2bxX3xX24xX92xX1cxX3xX95xXdxX97xX3xX26xX9axX3xX2xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xXexX72xXdxX3xX0xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xX1axX1bxX1cxX1xX3xX26xXdxX1bxX1cxX3xX8cxXb9xX3xX4xX1xXdxXbexX1cxX3xX24xXc2xX3xX24xX1xXdxX0xX44xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xX104xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX28xX124xXaxX12xX141xX1xX2exX3xX26x946bxX124xXc7xX3xX2dxXbexX1cxX3xXexX1xX97xXdxX3xX2dxXdxc285xX16xX3xX1cxX9axX124xX3xXexX72xXdxX3xX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX3xX2dxXb9xX3xX4xX60xX3xXfcxf820xX2xX3xXexX5axX2exX97xX1cxX35xX3xX1xX2fxXbxX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX89xX8axX8bxX8cxX29xX2xX2bxXc7xX3xXexX5axX25xX1cxX35xX3xX2dxX60xX3xX4xX60xX3xX2xXfcxXfdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX89xX8axX8bxX8cxX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xXc7xX3xX4xX1xX2exX6xX3xX4xX60xX3xX4xX6xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX9axX25xX3xXex72e3xX3xX26xX25xX1cxX35xX104xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX28xX124xXaxX12xX0xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xXcxX72xXdxX3xX75xX1bxX1cxX1xX3xX26xXdxX1bxX1cxX3x7b01xXdxX81xX82xX3xXexX5axX86xX3xX24xX89xX8axX8bxX8cxX29xX2xX2bxX3xX24xX92xX1cxX3xX95xXdxX97x7cdaxX0xX44xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xX3xX4xX60xX3xX65xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xXc7xX3xXexX5axX25xX1cxX35xX3xX2dxX60xX3xX4xX60xX3xXfcxX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3x9455xX82xX38xX4xX3xXexX86xX4xX1xX3xX141xX6xX16xX3xbcf5xX1xXdxX3xX26xX9axX3xX2xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX386xX82xX38xX4xX3xXexX86xX4xX1xX3xX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX104xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX28xX124xXaxX12xX75xX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX2xXfcxX281xX33cxX3xX75xX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX1cx7264xXc7xX3xXfcxXfcxX3xXexX82xXcfxXdxXc7xX3xX386xX82xX38xX4xX3xXexX86xX4xX1xX3xX141xX6xX16xX3xX394xX1xXdxX104xX3xX141xX35xX9axX124xX3xX26xX9axX25xX3xX26xXdxX1bxX1cxX33cxX3xXfcxXfcxX44xX65xX104xX3xXcxX5axX25xX1cxX35xX3xX386xX82xe480xX3xXexX5axc39fxX1cxX1xX3xX2dxXdxX81xX82xX3xXexX5axX86xX3xXexX72xXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX26xXdxX1bxX1cxXc7xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3x8313x818cxXexX3xX1cxX35xX1xXdxX1bxX16xX3xX26xX9axX3xX4xX60xX3xX3axXbexXexX3xX386xX82xX167xX3xX454xX455xXexX3xX1cxX35xX1xXdxX1bxX16xX3xX21xX16xX3xXex8f1axX1cxX1xX3xX26xX16bxXdxX3x9a2bxa842x9fecxX484xX29xX24xX25xX8axX29xXfcxX3xX26xX9axX25xX3xX4xX425xX4xX3xX1cxX35xX9axX124xX3xX281xX44xX18xX3xX26xX9axX3xXfdxX44xX18xXc7xX3xX2dxXc2xX3xX2dxXdxX81xX82xX3xX3axXdxX1bxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX104xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX28xX124xXaxX12xX75xX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX2xXfcxXfdxX33cxX3xX75xX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX1cxX6xX16xXc7xX3xXfcxX146xX3xXexX82xXcfxXdxXc7xX3xX386xX82xX38xX4xX3xXexX86xX4xX1xX3xX141xX6xX16xX3xX394xX1xXdxX104xX3xX141xX35xX9axX124xX3xX26xX9axX25xX3xX26xXdxX1bxX1cxX33cxX3xXfcxX65xX44xX65xX104xX3xXcxX5axX25xX1cxX35xX3xX386xX82xX425xX3xXexX5axX429xX1cxX1xX3xX2dxXdxX81xX82xX3xXexX5axX86xX3xXexX72xXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX26xXdxX1bxX1cxXc7xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX454xX455xXexX3xX1cxX35xX1xXdxX1bxX16xX3xX26xX9axX3xX4xX60xX3xX3axXbexXexX3xX386xX82xX167xX3xX454xX455xXexX3xX1cxX35xX1xXdxX1bxX16xX3xX21xX16xX3xXexX47cxX1cxX1xX3xX26xX16bxXdxX3xX484xX485xX486xX484xX29xX24xX25xX8axX29xXfcxX3xX5xX92xX1cxX3xX2xX3xX26xX9axX25xX3xX1cxX35xX9axX124xX3xX281xX44xX18xX3xX26xX9axX3xX5xX92xX1cxX3xXfcxX3xX26xX9axX25xX3xX1cxX35xX9axX124xX3xXfdxX44xX18xXc7xX3xX2dxXc2xX3xX2dxXdxX81xX82xX3xX3axXdxX1bxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX104xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX1cxXexX10xX5axXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX25xXexX25xX3xXbxX24xX10xX1cxXexX10xX5axXaxX3xX1xX5axX10xa0a4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX33cxX44xX44xX4xX28xX1cxXdxX16xX35xX104xX26xXdxX10xXexX1cxX6xX16xXbxX5xX82xX7xX104xX26xX1cxX44xX82xXbxX5xX25xX6xX28xX10xX28xX44xX25xX386xXdxX26xX25xX3axX1axX1axX44xXfcxd086xXfcxX64dxX11cxX64dxX18xX11cxX64dxX146xX44xX7xX4xX5axX10xX10xX1cxX11cxX7xX1xX25xXexX11cxXfcxX64dxXfcxX64dxX64dxX18xX64dxX146xX11cxX6xXexX11cxX2xX65xXfcxXfcxX18xXfdxX104xXbxX1cxX35xXaxX3xX28xX6xXexX6xX29xX28xX10xX7xX4xX9xXaxXaxX3xX28xX6xXexX6xX29xXdxX1cxX28xX10xX454xX9xXaxX64dxXaxX12xX0xXdxX16xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX29xXbxX1xX25xXexX25xX3xXdxX24xX10xX1cxXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX124xX5xX10xX9xXax73bbxXdxX28xXexX1xX33cxX3xXfdxX2xX281xXbxX454x7537xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX33cxX3xX18xX64dxX146xXbxX454xX6c9xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX89xX8axX8bxX8cxX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1xX429xX1cxX1xX3xX167xX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX44xXdxX104xX1axX6xX25xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX104xX26xX1cxX44xX1cxX10xX6bdxX7xX44xXfcxX64dxX2xX18xX44xX2xX64dxX146xX28xX65xX2xX18xXfcxX18xX18xec0exXexX281xX18xX65xX2bxX5xX2xX104xXbxX1cxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xXaxX3xX28xX6xXexX6xX29xXbxX1xX25xXexX25xX29xX25xX5axXdxX35xXdxX1cxX6xX5xX29xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX33cxX44xX44xX4xX28xX1cxXdxX16xX35xX104xX26xXdxX10xXexX1cxX6xX16xXbxX5xX82xX7xX104xX26xX1cxX44xXexXfdxXfcxX64dxX44xX82xXbxX5xX25xX6xX28xX10xX28xX44xX25xX386xXdxX26xX25xX3axX1axX1axX44xXfcxX64dxXfcxX64dxX11cxX64dxX18xX11cxX64dxX146xX44xX7xX4xX5axX10xX10xX1cxX11cxX7xX1xX25xXexX11cxXfcxX64dxXfcxX64dxX64dxX18xX64dxX146xX11cxX6xXexX11cxX2xX65xXfcxXfcxX18xXfdxX104xXbxX1cxX35xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX28xX124xXaxX12xX75xX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX2xX281xXfcxX33cxX0xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xX0xX44xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xX75xX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX1cxX3e9xXc7xX3xXfcxX74dxX3xXexX82xXcfxXdxXc7xX3xX386xX82xX38xX4xX3xXexX86xX4xX1xX3xX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX104xX3xX141xX35xX9axX124xX3xX26xX9axX25xX3xX26xXdxX1bxX1cxX33cxX3xXfcxX65xX44xX65xX104xX3xXcxX5axX25xX1cxX35xX3xX386xX82xX425xX3xXexX5axX429xX1cxX1xX3xX2dxXdxX81xX82xX3xXexX5axX86xX3xXexX72xXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX26xXdxX1bxX1cxXc7xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX454xX455xXexX3xX1cxX35xX1xXdxX1bxX16xX3xX26xX9axX3xX4xX60xX3xX3axXbexXexX3xX386xX82xX167xX3xX454xX455xXexX3xX1cxX35xX1xXdxX1bxX16xX3xX21xX16xX3xXexX47cxX1cxX1xX3xX26xX16bxXdxX3xX484xX485xX486xX484xX29xX24xX25xX8axX29xXfcxX3xX26xX9axX25xX3xX4xX425xX4xX3xX1cxX35xX9axX124xX3xX281xX44xX18xX3xX26xX9axX3xXfdxX44xX18xXc7xX3xX2dxXc2xX3xX2dxXdxX81xX82xX3xX3axXdxX1bxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX104xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX28xX124xXaxX12xX0xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xXcxX72xXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX26xXdxX1bxX1cxX3xX8cxXb9xX3xX4xX1xXdxXbexX1cxX3xX24xXc2xX3xX24xX1xXdxX33cxX0xX44xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xX3xX4xX60xX3xX2xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX104xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX28xX124xXaxX12xX75xX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX2xX281xX65xX33cxX3xX75xX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX1cxX3e9xXc7xX3xXfdxX64dxX3xXexX82xXcfxXdxXc7xX3xX386xX82xX38xX4xX3xXexX86xX4xX1xX3xX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX104xX3xX141xX35xX9axX124xX3xX26xX9axX25xX3xX26xXdxX1bxX1cxX33cxX3xXfcxX18xX44xX65xX104xX3xXcxX5axX25xX1cxX35xX3xX386xX82xX425xX3xXexX5axX429xX1cxX1xX3xX2dxXdxX81xX82xX3xXexX5axX86xX3xXexX72xXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX26xXdxX1bxX1cxXc7xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX454xX455xXexX3xX1cxX35xX1xXdxX1bxX16xX3xX26xX9axX3xX4xX60xX3xX3axXbexXexX3xX386xX82xX167xX3xX454xX455xXexX3xX1cxX35xX1xXdxX1bxX16xX3xX21xX16xX3xXexX47cxX1cxX1xX3xX26xX16bxXdxX3xX484xX485xX486xX484xX29xX24xX25xX8axX29xXfcxX3xX5xX92xX1cxX3xX2xX3xX26xX9axX25xX3xX1cxX35xX9axX124xX3xXfcxXfdxX44xX65xX6c9xX3xX5xX92xX1cxX3xXfcxX3xX26xX9axX25xX3xX1cxX35xX9axX124xX3xXfcxX146xX44xX65xX3xX26xX9axX3xX5xX92xX1cxX3xX65xX3xX26xX9axX25xX3xX1cxX35xX9axX124xX3xX65xX64dxX44xX65xX3xX2dxXc2xX3xX2dxXdxX81xX82xX3xX3axXdxX1bxX1cxX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX104xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX28xX124xXaxX12xX24xX425xX4xX3xXexX5axX2exX97xX1cxX35xX3xX1xX2fxXbxX3xXexX5axX15xX1cxX3xX7xba49xX3xXexXdxXbexXbxX3xXexd6c5xX4xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX425xX4xX1xX3xX5xX124xX3xX26xX9axX3xXexX1xX10xX25xX3xX28xbc93xXdxX3xX7xeb0bxX4xX3xX3axX1xX3cxX10xX3xXexX5axX25xX1cxX35xX3xX2xX18xX3xX1cxX35xX9axX124xX3xXexXdxXbexXbxX3xXexX1xX10xX25xX104xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX25xX28xX124xX3xXbxX24xX10xX1cxXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxX16xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xXexX1xX82xX16xX1axX3xX28xX1xXdxX28xX10xX3xXdxX24xX10xX1cxXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX124xX5xX10xX9xXaxX6bdxXdxX28xXexX1xX33cxX3xXfdxX2xX281xXbxX454xX6c9xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX33cxX3xX18xX2xX64dxXbxX454xX6c9xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX44xXdxX104xX1axX6xX25xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX104xX26xX1cxX44xX1cxX10xX6bdxX7xX44xXfcxX64dxX2xX18xX44xX2xX64dxX146xX28xX65xX2xX18xXfcxX18xX65xXfdxXexX2xXfcxX146xX18xX5xX64dxX29xX65xX65xX65xX104xa8a7xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xX28xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xX5axX10xX5xX6xXexX10xX28xXaxX12xX0xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX15xX1cxX3xX386xX82xX6xX1cxX33cxX0xX44xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xX0xX82xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX29xXexX1xX82xX16xX1axX29xX6xX1cxX28xX29xX7xX6xXbxX25xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xXfcxX74dxX3xX4xX6xX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xXc7xX3xX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX2dxXdxX81xX82xX3xXexX5axX86xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX4xX1xX25xX3xX2xXfcxXfcxX3xX1cxX35xX2exX97xXdxXaxX3xX1xX5axX10xX619xX9xXaxX44xX124xX29xXexX10xX44xXexX1xX10xX16xX29xXfcxX74dxX29xX4xX6xX29xX16xX6xX4xX29xX4xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX29xX3axX1xX25xXdxX29xX1axX10xX1cxX1xX29xX26xXdxX10xXexX29xX1cxX6xX16xX29xX4xX25xX1cxX35xX29xX1axX25xX29xX28xXdxX10xX82xX29xXexX5axXdxX29xX3axX1xX25xXdxX29xX4xX1xX25xX29xX2xXfcxXfcxX29xX1cxX35xX82xX25xXdxX44xX2xX2bxX64dxX64dxX74dxX2xX104xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX35xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX16xX10xX28xXdxX6xX44xX2xXfcxX64dxX44xX1cxX10xX6bdxX7xX44xXfcxX64dxX2xX18xX44xX2xX64dxX281xX28xXfcxX2xX281xX281xXfcxX64dxX281xXexX146xX281xX2xX74dxX281xX5xX64dxX104xXbddxXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX28xXdxX26xX12xX0xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xXfcxX74dxX3xX4xX6xX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xXc7xX3xX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX2dxXdxX81xX82xX3xXexX5axX86xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX4xX1xX25xX3xX2xXfcxXfcxX3xX1cxX35xX2exX97xXdxXaxX3xX1xX5axX10xX619xX9xXaxX44xX124xX29xXexX10xX44xXexX1xX10xX16xX29xXfcxX74dxX29xX4xX6xX29xX16xX6xX4xX29xX4xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX29xX3axX1xX25xXdxX29xX1axX10xX1cxX1xX29xX26xXdxX10xXexX29xX1cxX6xX16xX29xX4xX25xX1cxX35xX29xX1axX25xX29xX28xXdxX10xX82xX29xXexX5axXdxX29xX3axX1xX25xXdxX29xX4xX1xX25xX29xX2xXfcxXfcxX29xX1cxX35xX82xX25xXdxX44xX2xX2bxX64dxX64dxX74dxX2xX104xX1xXexX16xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX3xXfcxX74dxX3xX4xX6xX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xXc7xX3xX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX2dxXdxX81xX82xX3xXexX5axX86xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX4xX1xX25xX3xX2xXfcxXfcxX3xX1cxX35xX2exX97xXdxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xX141xX35xX9axX124xX3xX74dxX44xX18xXc7xX3xX4xX167xX3xX1cxX2exX16bxX4xX3xX4xX60xX3xXfcxX74dxX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xXc7xX3xX1cxX21xX1cxX35xX3xXexXcfxX1cxX35xX3xX7xX38xX3xX4xX6xX3xX2dxXdxX81xX82xX3xXexX5axX86xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX5xX15xX1cxX3xX2xXfcxXfcxX3xX1cxX35xX2exX97xXdxX104xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX28xXdxX26xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8cxX82xX124xX3xX1cxX1x956bxXexX3xX2xX3xX4xX6xX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xXexX5axX25xX1cxX35xX3xX1cxX35xX9axX124xXc7xX3xX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX3xX4xX60xX3xXfcxX18xX2xX3xX4xX6xXaxX3xX1xX5axX10xX619xX9xXaxX44xX124xX29xXexX10xX44xX28xX82xX124xX29xX1cxX1xX6xXexX29xX2xX29xX4xX6xX29xX16xX6xX4xX29xX4xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX29xXexX5axX25xX1cxX35xX29xX1cxX35xX6xX124xX29xX26xXdxX10xXexX29xX1cxX6xX16xX29xX4xX25xX29xXfcxX18xX2xX29xX4xX6xX44xX2xX146xX2bxX2bxXfdxX2bxX104xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX35xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX16xX10xX28xXdxX6xX44xX2xXfcxX64dxX44xX1cxX10xX6bdxX7xX44xXfcxX64dxX2xX65xX44xX2xX64dxXfdxX28xX64dxX2xX74dxX281xXfdxX65xX74dxXexX2bxX2xX2xX2bxX18xX5xX64dxX104xXbddxXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX28xXdxX26xX12xX0xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8cxX82xX124xX3xX1cxX1xXf81xXexX3xX2xX3xX4xX6xX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xXexX5axX25xX1cxX35xX3xX1cxX35xX9axX124xXc7xX3xX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX3xX4xX60xX3xXfcxX18xX2xX3xX4xX6xXaxX3xX1xX5axX10xX619xX9xXaxX44xX124xX29xXexX10xX44xX28xX82xX124xX29xX1cxX1xX6xXexX29xX2xX29xX4xX6xX29xX16xX6xX4xX29xX4xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX29xXexX5axX25xX1cxX35xX29xX1cxX35xX6xX124xX29xX26xXdxX10xXexX29xX1cxX6xX16xX29xX4xX25xX29xXfcxX18xX2xX29xX4xX6xX44xX2xX146xX2bxX2bxXfdxX2bxX104xX1xXexX16xXaxX12xX8cxX82xX124xX3xX1cxX1xXf81xXexX3xX2xX3xX4xX6xX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xXexX5axX25xX1cxX35xX3xX1cxX35xX9axX124xXc7xX3xX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX3xX4xX60xX3xXfcxX18xX2xX3xX4xX6xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xed42x849cxX4xX3xX2xX74dxX1xX281xX64dxXaxXc7xX3xX75xX9dxX3xX160xX3xXexXbexX3xX4xX1xX47cxX1cxX1xX3xXexX1xXb22xX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX4xX6xX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX89xX8axX8bxX8cxX29xX2xX2bxX3xXexX1xXb22xX3xXfcxX18xX2xX3xXexX72xXdxX3xX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX104xX3xX141xX1xX2exX3xX26xX257xX124xX3xXexX5axX25xX1cxX35xX3xX4xX167xX3xX1cxX35xX9axX124xX3xX1xX33xX16xX3xX1cxX6xX124xX3xX281xX44xX18xXc7xX3xX1cxX2exX16bxX4xX3xXexX6xX3xX4xX1xabedxX3xX35xX1xXdxX3xX1cxX1xX257xX1cxX3xX64dxX2xX3xX4xX6xX3xX16xXe1xX4xX3xX16xX16bxXdxX104xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX28xXdxX26xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX3xX4xX60xX3xX2bxX64dxX3xXexX5axX2exX97xX1cxX35xX3xX1xX2fxXbxX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xXaxX3xX1xX5axX10xX619xX9xXaxX44xX124xX29xXexX10xX44xX26xXdxX10xXexX29xX1cxX6xX16xX29xX4xX25xX29xX2bxX64dxX29xXexX5axX82xX25xX1cxX35xX29xX1xX25xXbxX29xX16xX6xX4xX29xX4xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX29xX28xX82xX25xX4xX29xX4xX25xX1cxX35xX29xX1axX25xX29xX3axX1xX25xXdxX29xX1axX10xX1cxX1xX44xX2xX146xX2bxX2bxX2xX281xX104xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX35xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX16xX10xX28xXdxX6xX44xX2xXfcxX64dxX44xX1cxX10xX6bdxX7xX44xXfcxX64dxX2xX65xX44xX2xX64dxX146xX28xXfdxX2xX281xX65xXfdxX65xXfdxXexX18xXfdxX281xX74dxX146xX5xX64dxX104xXbddxXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX28xXdxX26xX12xX0xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX3xX4xX60xX3xX2bxX64dxX3xXexX5axX2exX97xX1cxX35xX3xX1xX2fxXbxX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xXaxX3xX1xX5axX10xX619xX9xXaxX44xX124xX29xXexX10xX44xX26xXdxX10xXexX29xX1cxX6xX16xX29xX4xX25xX29xX2bxX64dxX29xXexX5axX82xX25xX1cxX35xX29xX1xX25xXbxX29xX16xX6xX4xX29xX4xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX29xX28xX82xX25xX4xX29xX4xX25xX1cxX35xX29xX1axX25xX29xX3axX1xX25xXdxX29xX1axX10xX1cxX1xX44xX2xX146xX2bxX2bxX2xX281xX104xX1xXexX16xXaxX12xX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX3xX4xX60xX3xX2bxX64dxX3xXexX5axX2exX97xX1cxX35xX3xX1xX2fxXbxX3xX16xXe1xX4xX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX1cxX35xX3xX1axX38xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX1axX1bxX1cxX1xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX5axX25xX1cxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xXcxX47cxX1cxX1xX3xX2dxXbexX1cxX3xX1cxX6xX124xXc7xX3xX8axXdxX1bxXexX3xX141xX6xX16xX3xX2dxXb9xX3xX4xX60xX3xX2bxX64dxX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xX1cxX1xXdxae44xX16xX3xX24xX25xX26xXdxX28xX29xX2xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX1xX3e9xX6xX3xX3axX1xX3cxXdxX104xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX28xXdxX26xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX82xX5xX12xX0xX28xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5axXaxX12xX0xX44xX28xXdxX26xX12xX0xX44xX28xXdxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX484xX25xX82xX5axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX8axXdxX10xXexX1cxX6xX16xf1faxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX28xXdxX26xX12