UAE có nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab
Ngày 11/4, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo đã tuyển được nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab - Nora al-Matrooshi.
9ec4x11e44xf566x9ed4x1080ex12e73xd28dxbae5xb3b9xX7xcdacx10d04x136faxf945x13fb5xbb26xX5x105abxXax12a34xb229x10c39x10322xX3xX4x1153exX3xbbbdxa517xX3xXbxX1xXdxX3xX1xd03dxX1axX1xX3xdd8cxXdxX6xX3xe0d9xce9exe8d1xX3xXexXdx11a1fxX1axX3xX4x127adxX6xX3xXexX1x111c7xX3xX26xXdx11dc3xXdxX3xX14xe3e5xX6xcd28xX0x13abexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13be0xX10xX6xa47fxXaxX12xcb9axX26xX22x13800xX3xX2xX2xX45xb276xe288xX3xf577xe810xX4xX3xXcxXdxee65xX2cxX3x1042cx11b83x11a1axX1axX26xX3xc964xX2cxe471xX4xX3xX14xX41xX6xX43xX3xXcxX1xX76xX1axX26xX3xX1axX1xb379xXexX3x11b45xX13xX14xX15xab23xX3xXexX1xcbeexX1axX26xX3xX43xX66xcf6fxX3xX2axc4f4xX3xXexX2cxX5dxX6bxX1axX3xX2axX6fxc577xX4xX3xX1axX1bxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX22xX1axX1xX3xX26xXdxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXdxX30xX1axX3xX4xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3xX26xXdxX3dxXdxX3xX14xX41xX6xX43xX3xb2bbxX3xX5axX97xX41xX6xX3xX6xX5xXd2x1335dxX6xXexX41xX97xX97xX7xX1xXdx12f68xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11717xX97xX57xX5dxXaxX12xXcxX1xX10xX97xX3xXexX1xX91xX1axX26xX3xX43xX66xX97xX3xX4xX34xX6xX3xXcxX41xX2cxX1axX26xX3xXex1292ex1325axX3xfe00x11f6bxX3xXexX41x134b9xX3xXdcxX97xX1xX6xX116xX116xX10xX57xX3xXf5xXdxX1axX3xcfd6xX6xX7xX1xXdxX57xX3xX4xX34xX6xX3x13f2bxX2cxX43xX6xXdxX63xX3xX1axX1bxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX22xX1axX1xX3xX26xXdxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXdxX30xX1axX3xX4xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3xX26xXdxX3dxXdxX3xX14xX41xX6xX43xX3xX5xX22xX3xX5axX97xX41xX6xX3xX6xX5xXd2xXdcxX6xXexX41xX97xX97xX7xX1xXdxX63xX3xa29axa002xX3xXexX2cxc102xXdxX63xX3xXexX76xXexX3xX1axX26xX1xXdxd18dxXbxX3x104e1xa686xX3xX7xX6fxX3xX4xX70xX3xX193xX1xef68xX3xX6exX22xX3xX1xXdxX190xX1axX3xX4xX91xX3xX5xX22xX116xX3xX6exXdxX190xX4xX3xXexf02bxXdxX3xX65xX91xX1axX26xX3xXexX5dxX3x11d22xX115xX5dxX3xX57xa122xX1axX26xX3xX137xX2bxX2cxX3xX193xX1xX19exX3xa8dcxX2cxX76xX4xX3xX26xXdxX6xXe5xX3xXdcxX6xXexX41xX97xX97xX7xX1xXdxX3xX2axX9axX3x127aaxX2cxX86xXexX3xX7xc496xX4xX3xX6exX6fxXa4xXexX3xX74xX2cxX6xX3xX1xX70xX1axX3xX62xXe5xcfc4xbb85xX201xX3xfc82xX1axX26xX3xX6exXdxX30xX1axX63xX3xXexX41xX97xX1axX26xX3xX2axX18xX3xX4xX18xX3xX193xX1xX97x10980xX1axX26xX3xX2xXe5xX62xX201xX201xX3xX204xX1axX26xX3xX6exXdxX30xX1axX3xX1axX1bxX3xX6exX3dxXdxX3xX4xX66xX4xX3xX43xX22xXdxX3xX193xXdxX6bxX116xX3xXexX41xX6xX3xX2axX66xX1axX1xX3xX26xXdxX66xX3xX6exaa4bxX3xX193xX1xX21dxX3xX1axf391xX1axX26xX3xX193xX1xX97xX6xX3xX1x10898xX4xX63xX3xX26xXdxX66xX97xX3xX57xX11dxX4xX63xX3xX193xXdxX1axX1xX3xX1axX26xX1xXdxX190xX116xX3xXexX1xX1c5xX4xX3xXexXdx12814xX1axX63xX3xXexX1xX6bxX3xX4xX1xX86xXexX63xX3xXexX115xX116xX3xX5xa470xX3xX6exX22xX3xX5dxX3xXexX39xXe5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX97xX57xX5dxXaxX12xX0xXdxX116xX26xX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX5dxc10axX3xX43xX5xX97xX4xX193xa301xX3xX116xX6xX41xX26xXdxX1axXd2xX5xX10x14043xXexX2c9xX3xX6xX2cxXexX97xX2d0xX3xX116xX6xX41xX26xXdxX1axXd2xX41xXdxX26xX1xXexX2c9xX3xX6xX2cxXexX97xX2d0xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXe5xX43xX6xX97xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX6exX1axX45xX1axX10xedd3xX7xX45xX17fxX2xX2x1308axX45xX2xX17fxf09fxX57xX2xX2xX318xX62xX2xX2xX17fxXexX200xb874xX17fxb57axX5xX2xXe5x12d23xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1axX1bxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX22xX1axX1xX3xX26xXdxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXdxX30xX1axX3xX4xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3xX26xXdxX3dxXdxX3xX14xX41xX6xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX6xXbxXexXdxX97xX1axXaxX12xX5axX1bxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX22xX1axX1xX3xX26xXdxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXdxX30xX1axX3xX4xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3xX26xXdxX3dxXdxX3xX14xX41xX6xX43xX3xX5xX22xX3xX5axX97xX41xX6xX3xX6xX5xXd2xXdcxX6xXexX41xX97xX97xX7xX1xXdxXe5xX3x12dd1xX1axX1xX2c9xX3xXcxX1xX10xX3xX5axX6xXexXdxX97xX1axX6xX5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX97xX57xX5dxXaxX12xXf5xX30xX1axX3xX4xX1b5xX1axX1xX3xX6exXdxX190xX4xX3xXexX41x11adfxX3xXexX1xX22xX1axX1xX3xX1axX1bxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX22xX1axX1xX3xX26xXdxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXdxX30xX1axX3xX4xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3xX26xXdxX3dxXdxX3xX14xX41xX6xX43xX63xX3xXdcxX97xX1xX6xX116xX116xX10xX57xX3xX14xX5xX3xXdcxX2cxX5xX5xX6xX3xe3e4xX3xX116xbfcexXexX3xX4xX91xX1axX26xX3xX57xX115xX1axX3xX13xX14xX15xX3xX4xX119xX1axX26xX3xX2axX6fxXa4xX4xX3xX5xX1c5xX6xX3xX4xX1xX263xX1axX63xX3xX2axX6bxX3xXexX1xX6xX116xX3xX26xXdxX6xX3xX4xX1xX6fxX70xX1axX26xX3xXexX41xf9bdxX1axX1xX3xX2axX22xX97xX3xXexX1b5xX97xX3xX4xX66xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX22xX1axX1xX3xX26xXdxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX6exX22xX97xX3xXexX1xX66xX1axX26xX3xXexX3dxXdxX63xX3xX5xX444xX3xXexX41xX47dxX1axX1xX3xXexX1xX10xX97xX3xX4xX1xX6fxX70xX1axX26xX3xXexX41xX47dxX1axX1xX3xX2axX22xX97xX3xXexX1b5xX97xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX22xX1axX1xX3xX26xXdxX6xX3xX4xX34xX6xX3xX65xX70xX3xX74xX2cxX6xX1axX3xX54xX22xX1axX26xX3xX193xX1xX91xX1axX26xX3xX6exX22xX3xX118xX119xX3xXexX41xX11dxX3xX1d1xX2cxX76xX4xX3xX26xXdxX6xX3xXdcxX194xX3xX89xX5axX14x11acaxX14xX8dxXe5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX97xX57xX5dxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX2axX9axX3xX193xX1xX3fbxXdxX3xX2axX444xX1axX26xX3xX65xX1xX6fxX70xX1axX26xX3xXexX41xX47dxX1axX1xX3xX118xX119xX3xXexX41xX11dxX3xX1d1xX2cxX76xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX193xX6bxX3xXexb900xX3xX1axX259xX116xX3xX17fxX201xX2xX180xXe5xX3xXcxX1xX66xX1axX26xX3xX17fxX45xX17fxX201xX17fxX2xX63xX3xXexX22xX2cxX3xXexX1xX259xX116xX3xX57xed37xX3xX116xX6xX1axX26xX3xXexX30xX1axX3x107ccxX54xX5dxX3xX6exX263xX1axX26x112a2xX3xX4xX34xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX2axX9axX3xX5xX30xX1axX3xX2axX39xX1axX3xX74xX2cxX194xX3xX2axX1b5xX97xX3xX4xX34xX6xX3xX7xX6xX97xX3xX54x1334dxX6xX63xX3xX2axX115xX5dxX3xX5xX22xX3xX4xX1xX2cxX5dxX39xX1axX3xXexX1xX66xX116xX3xX1xXdxX6bxX116xX3xX5xXdxX30xX1axX3xX1xX22xX1axX1xX3xXexXdxX1axX1xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXdxX30xX1axX3xX4xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3xX26xXdxX3dxXdxX3xX14xX41xX6xX43xXe5xX3xX13xX14xX15xX3xX1xXdxX190xX1axX3xX4xX18xX3xX193xX39xX3xX1xX97xX1b5xX4xX1xX3xXbxX1xX18xX1axX26xX3xXexX22xX2cxX3xXexX1xX66xX116xX3xX1xXdxX6bxX116xX3xXdcx11b7bxXexX3xXexX41xX259xX1axX26xX3xX6exX22xX97xX3xX1axX259xX116xX3xX17fxX201xX17fxX62xXe5xX45xXe5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX97xX57xX5dxXaxX12xX0xXdxX116xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX57xXexX1xX2cxX116xX43xX3xX57xX1xXdxX57xX10xX3xXdxX65xX10xX1axXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX5dxX2c9xX3xX43xX5xX97xX4xX193xX2d0xX3xX116xX6xX41xX26xXdxX1axXd2xX5xX10xX2dbxXexX2c9xX3xX6xX2cxXexX97xX2d0xX3xX116xX6xX41xX26xXdxX1axXd2xX41xXdxX26xX1xXexX2c9xX3xX6xX2cxXexX97xX2d0xX3xX312xXdxX57xXexX1xX2c9xX3xX329xX2xX318xXbxX1e8xX2d0xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX2c9xX3xX62xX2xX2xXbxX1e8xX2d0xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXe5xX43xX6xX97xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe5xX6exX1axX45xX1axX10xX312xX7xX45xX17fxX2xX2xX318xX45xX2xX17fxX31cxX57xX2xX2xX318xX62xX201xX17fxX31cxXexX327xX329xX329xX329xX318xX5xX201xXe5xX32dxXbxX26xe98bxX41xX9xX329xX31cxX17fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1axX1bxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX22xX1axX1xX3xX26xXdxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXdxX30xX1axX3xX4xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3xX26xXdxX3dxXdxX3xX14xX41xX6xX43xXaxX3xX312xXdxX57xXexX1xX9xXaxX329xX2xX318xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX62xX2xX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX41xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX41xX97xX1axX26xX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX30xX1axX3xX74xX2cxX6xX1axX2c9xX0xX45xX7xXexX41xX97xX1axX26xX12xX0xX2cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXd2xXexX1xX2cxX116xX43xXd2xX6xX1axX57xXd2xX7xX6xXbxX97xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX5xX2bxX1axX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXdxX30xX1axX3xX43xf6edxX3xX2axX6fxX6xX3xX6exX22xX97xX3xX57xX6xX1axX1xX3xX7xX66xX4xX1xX3xXexX76xXbxX3xX2xX201xX3xX587xXexX1xXdxX30xX1axX3xX2axX6fx11f79xX1axX26xX3xXexX1xX2cxX39xX58fxXaxX3xX1xX41xX10xX2dbxX9xXaxX45xXexX41xX2cxX1axX26xXd2xX57xX97xX1axX26xX45xX2cxX6xX10xXd2xX5xX6xX1axXd2xX57xX6xX2cxXd2xXexXdxX10xX1axXd2xX43xXdxXd2xX57xX2cxX6xXd2xX6exX6xX97xXd2xX57xX6xX1axX1xXd2xX7xX6xX4xX1xXd2xXexX97xXbxXd2xX2xX201xXd2xXexX1xXdxX10xX1axXd2xX57xX2cxX97xX1axX26xXd2xXexX1xX2cxX10xX45xX17fxX201xX31cxX2xX201xX180xXe5xX1xXexX116xXaxX12xX0xXdxX116xX26xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX45xX116xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX17fxX201xX45xX1axX10xX312xX7xX45xX17fxX2xX2xX201xX45xX2xX201xX31cxX57xX200xX2xX62xX201xX2xX62xX200xXexX180xX329xX17fxX327xX5xX2xXe5xX32dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1axX1bxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX22xX1axX1xX3xX26xXdxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXdxX30xX1axX3xX4xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3xX26xXdxX3dxXdxX3xX14xX41xX6xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX6exX12xX0xX7xXexX41xX97xX1axX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX5xX2bxX1axX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXdxX30xX1axX3xX43xX7dexX3xX2axX6fxX6xX3xX6exX22xX97xX3xX57xX6xX1axX1xX3xX7xX66xX4xX1xX3xXexX76xXbxX3xX2xX201xX3xX587xXexX1xXdxX30xX1axX3xX2axX6fxX802xX1axX26xX3xXexX1xX2cxX39xX58fxXaxX3xX1xX41xX10xX2dbxX9xXaxX45xXexX41xX2cxX1axX26xXd2xX57xX97xX1axX26xX45xX2cxX6xX10xXd2xX5xX6xX1axXd2xX57xX6xX2cxXd2xXexXdxX10xX1axXd2xX43xXdxXd2xX57xX2cxX6xXd2xX6exX6xX97xXd2xX57xX6xX1axX1xXd2xX7xX6xX4xX1xXd2xXexX97xXbxXd2xX2xX201xXd2xXexX1xXdxX10xX1axXd2xX57xX2cxX97xX1axX26xXd2xXexX1xX2cxX10xX45xX17fxX201xX31cxX2xX201xX180xXe5xX1xXexX116xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX5xX2bxX1axX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXdxX30xX1axX3xX43xX7dexX3xX2axX6fxX6xX3xX6exX22xX97xX3xX57xX6xX1axX1xX3xX7xX66xX4xX1xX3xXexX76xXbxX3xX2xX201xX3xX587xXexX1xXdxX30xX1axX3xX2axX6fxX802xX1axX26xX3xXexX1xX2cxX39xX58fxX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX41xX97xX1axX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX41xX97xX1axX26xX3xX57xX6xX1axX1xX3xX7xX66xX4xX1xX3xXexX76xXbxX3xX2xX201xX3xX587xXexX1xXdxX30xX1axX3xX2axX6fxX802xX1axX26xX3xXexX1xX2cxX39xX58fxX3xX1axX259xX116xX3xX17fxX201xX17fxX2xX3xX4xX34xX6xX3xXcxX6xX1e8xX3xe3adxX2cxX7xXexXdxX4xX10xX3xX5axX10xXexX312xX97xX41xX193xX3xX4xX57cxX1axX3xX4xX18xX3xX4xX66xX4xX3xXexX41xX2cxX1axX26xX3xXexX115xX116xX3xXexX22xXdxX3xX4xX1xX19exX1axX1xX3xX1xX22xX1axX26xX3xX2axX2bxX2cxX3xX4xX1xX115xX2cxX3xdc79xX3xX5xX22xX3xX50dxXdxX1axX26xX6xXbxX97xX41xX10xX3xX6exX22xX3xb283xX1xX2cxX3xX1xX22xX1axX1xX3xX4xX1xX19exX1axX1xX3xX2axX626xX4xX3xX43xXdxX190xXexX3xX54xX97xX1axX26xX3xXa78xX97xX1axX26xX3xX89xXcxX41xX2cxX1axX26xX3xX1d1xX2cxX76xX4xX8dxXe5xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX6exX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdcxX194xX3xX43xX66xX1axX3xX7xXdxX30xX2cxX3xX6exX119xX3xX193xX1xX19exX3xX4xX1xX97xX3xX13xX14xX15xXaxX3xX1xX41xX10xX2dbxX9xXaxX45xX6exX2cxXd2xX193xX1xXdxX45xX116xX5dxXd2xX43xX6xX1axXd2xX7xXdxX10xX2cxXd2xX6exX2cxXd2xX193xX1xXdxXd2xX4xX1xX97xXd2xX2cxX6xX10xX45xX17fxX201xX17fxX2xX318xX318xXe5xX1xXexX116xXaxX12xX0xXdxX116xX26xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX45xX116xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX17fxX201xX45xX1axX10xX312xX7xX45xX17fxX201xX62xX329xX45xX2xX17fxX31cxX57xX17fxX201xX318xX200xX31cxX17fxX201xXexX62xX318xX201xX318xX201xX5xX201xXe5xX32dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1axX1bxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX22xX1axX1xX3xX26xXdxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXdxX30xX1axX3xX4xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3xX26xXdxX3dxXdxX3xX14xX41xX6xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX6exX12xX0xX7xXexX41xX97xX1axX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdcxX194xX3xX43xX66xX1axX3xX7xXdxX30xX2cxX3xX6exX119xX3xX193xX1xX19exX3xX4xX1xX97xX3xX13xX14xX15xXaxX3xX1xX41xX10xX2dbxX9xXaxX45xX6exX2cxXd2xX193xX1xXdxX45xX116xX5dxXd2xX43xX6xX1axXd2xX7xXdxX10xX2cxXd2xX6exX2cxXd2xX193xX1xXdxXd2xX4xX1xX97xXd2xX2cxX6xX10xX45xX17fxX201xX17fxX2xX318xX318xXe5xX1xXexX116xXaxX12xXdcxX194xX3xX43xX66xX1axX3xX7xXdxX30xX2cxX3xX6exX119xX3xX193xX1xX19exX3xX4xX1xX97xX3xX13xX14xX15xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX41xX97xX1axX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX54xX97xX6xX3xXa78xf25fxX3xX2axX9axX3xX2ax1154bxX1axX26xX3xX297xX3xX43xX66xX1axX3xX4xX1xX97xX3xX13xX14xX15xX3xX116xX66xX5dxX3xX43xX6xX5dxX3xX4xX1xXdxX39xX1axX3xX2axX86xX2cxX3xXexX1xX39xX3xX1xX190xX3xXexX1xX204xX3xX1axX259xX116xX3xecbcxXd2xX200xX318xX63xX3xX116xX66xX5dxX3xX43xX6xX5dxX3xX193xX1xX91xX1axX26xX3xX1axX26xX6fxX802xXdxX3xX5xX66xXdxX3xXdcxX1d1xXd2xX327xXf5xX3xX6exX22xX3xX1axX1xXdxX252xX2cxX3xX5xX97xX1b5xXdxX3xX6exX119xX3xX193xX1xX19exX3xX193xX1xX66xX4xXe5xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX6exX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxef6bxX7xX41xX6xX10xX5xX3xX193xX297xX3xXexX1xX5b5xX6xX3xXexX1xX2cxdb56xX1axX3xX1xX57cxX6xX3xX43xX47dxX1axX1xX3xX6exX3dxXdxX3xX13xX14xX15xX3xX6exX22xX3xXf5xX6xX1xX41xX6xXdxX1axX3xXexX1b5xXdxX3xX5axX1xX22xX3xXcxX41xX1eexX1axX26xXaxX3xX1xX41xX10xX2dbxX9xXaxX45xXexX41xX2cxX1axX26xXd2xX57xX97xX1axX26xX45xXdxX7xX41xX6xX10xX5xXd2xX193xX5dxXd2xXexX1xX97xX6xXd2xXexX1xX2cxX6xX1axXd2xX1xX97xX6xXd2xX43xXdxX1axX1xXd2xX6exX97xXdxXd2xX2cxX6xX10xXd2xX6exX6xXd2xX43xX6xX1xX41xX6xXdxX1axXd2xXexX6xXdxXd2xX1axX1xX6xXd2xXexX41xX6xX1axX26xX45xX2xX327xX31cxX329xX17fxX200xXe5xX1xXexX116xXaxX12xX0xXdxX116xX26xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX45xX116xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX17fxX201xX45xX1axX10xX312xX7xX45xX17fxX201xX200xX180xX45xX2xX201xX31cxX57xX200xX201xX318xX318xX327xX318xX327xXexX62xX62xX329xX5xX17fxXd2xX318xX318xX329xX31cxXe5xX32dxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1axX1bxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX22xX1axX1xX3xX26xXdxX6xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexXdxX30xX1axX3xX4xX34xX6xX3xXexX1xX39xX3xX26xXdxX3dxXdxX3xX14xX41xX6xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX6exX12xX0xX7xXexX41xX97xX1axX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcc3xX7xX41xX6xX10xX5xX3xX193xX297xX3xXexX1xX5b5xX6xX3xXexX1xX2cxXcd5xX1axX3xX1xX57cxX6xX3xX43xX47dxX1axX1xX3xX6exX3dxXdxX3xX13xX14xX15xX3xX6exX22xX3xXf5xX6xX1xX41xX6xXdxX1axX3xXexX1b5xXdxX3xX5axX1xX22xX3xXcxX41xX1eexX1axX26xXaxX3xX1xX41xX10xX2dbxX9xXaxX45xXexX41xX2cxX1axX26xXd2xX57xX97xX1axX26xX45xXdxX7xX41xX6xX10xX5xXd2xX193xX5dxXd2xXexX1xX97xX6xXd2xXexX1xX2cxX6xX1axXd2xX1xX97xX6xXd2xX43xXdxX1axX1xXd2xX6exX97xXdxXd2xX2cxX6xX10xXd2xX6exX6xXd2xX43xX6xX1xX41xX6xXdxX1axXd2xXexX6xXdxXd2xX1axX1xX6xXd2xXexX41xX6xX1axX26xX45xX2xX327xX31cxX329xX17fxX200xXe5xX1xXexX116xXaxX12xXcc3xX7xX41xX6xX10xX5xX3xX193xX297xX3xXexX1xX5b5xX6xX3xXexX1xX2cxXcd5xX1axX3xX1xX57cxX6xX3xX43xX47dxX1axX1xX3xX6exX3dxXdxX3xX13xX14xX15xX3xX6exX22xX3xXf5xX6xX1xX41xX6xXdxX1axX3xXexX1b5xXdxX3xX5axX1xX22xX3xXcxX41xX1eexX1axX26xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX41xX97xX1axX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX184xX1axX26xX3xXexX1xX76xX1axX26xX3xXdcxX194xX3xX137xX97xX1axX6xX5xX57xX3xXcxX41xX2cxX116xXbxX3xX4xX1xXdxX252xX2cxX3xX1axX26xX22xX5dxX3xX2xX318xX45xX201xX327xX3xX89xXexX1xX10xX97xX3xX26xXdxX802xX3xXdcxX194xX8dxX3xX2axX9axX3xX4xX1xX34xX3xXexX41xX47dxX3xX5xX284xX3xX193xX297xX3xXexX1xX5b5xX6xX3xXexX1xX2cxXcd5xX1axX3xX1xX57cxX6xX3xX43xX47dxX1axX1xX3xX26xXdxX1bxX6xX3xXcc3xX7xX41xX6xX10xX5xX63xX3xX65xX66xX4xX3xXexXdxX6bxX2cxX3xX6exX6fxX70xX1axX26xX3xX74xX2cxX76xX4xX3xX14xXd2xX41xXcd5xXbxX3xXexX1xX76xX1axX26xX3xX1axX1xX86xXexX3xX6exX22xX3xXf5xX6xX1xX41xX6xXdxX1axXe5xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX6exX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX2cxX5xX12xX0xX57xXdxX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX41xXaxX12xX0xX45xX57xXdxX6exX12xX0xX45xX57xXdxX6exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50dxX97xX2cxX41xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX97xX3xX118xe36dxX118xX0xX45xXbxX12