BĐBP Hà Tĩnh hỗ trợ 3 xã biên giới 1,5 tỷ xây dựng NTM
(Baohatinh.vn) - Đảng ủy Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo và Đảng ủy Đồn Biên phòng Sơn Hồng vừa tổ chức sơ kết 5 thực hiện quy chế phối hợp với đảng ủy 3 xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và Sơn Hồng.
ea9cx1009cxf21ex15d3dx13567xfa8ax10332x134e5x12a6dxX7x15409x11e57xfe1fxfaefx13b9ax1184dxX5x15329xXax142f2x13740x14606xX13x10383xX3xf42fx109f3xX3xXcx15ccdx1166bxX1xX3xX1x10bd7xX3xXex134afx1380cxX3x13948xX3x12043x10f26xX3x1206bxXdxf858xX1dxX3x156b9xXdx142dexXdxX3xX2x1181fxffedxX3xXex13338xX3xX29xec34xfbd9xX3x12863x13cedxX1dxX31xX3x10b15xXcx10539xX0x14b3exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6xX41xXaxX12xX14x1185axX1dxX31xX3x10babxX3fxX3xX14x10b6bxX1dxX3xX13xXdxX2exX1dxX3xXbxX1x143c6xX1dxX31xX3xf8c7x15832xf30exXcxX3xX76xfbf7x154cexX3xXcxX24xX10xec4cxX3x13a96xX19xX3xX14xX60xX1dxX31xX3xX64xX3fxX3xX14xX68xX1dxX3xX13xXdxX2exX1dxX3xXbxX1xX72xX1dxX31xX3x132b5x14008xX1dxX3xX18xX68xX1dxX31xX3xX84x116faxX6xX3xXex12a86xX3xX4xX1xfd59xX4xX3xX7xX9fxX3x100c6xf698xXexX3xX38xX3xXexX1xX42xX4xX3xX1xXdxee6axX1dxX3x12b7dxX7dxX3fxX3xX4xX1xXb7xX3xXbxX1x16290xXdxX3xX1xX25xXbxX3xX84xX33xXdxX3x13349xX60xX1dxX31xX3xX64xX3fxX3xX27xX3xX29xX2axX3xX9exX9fxX1dxX3xX77xXdx15e0dxX3xX2xX37xX3xX9exX9fxX1dxX3xX77xXdxXeexX3x11d6dxX3xX84xX19xX3xX9exX9fxX1dxX3xX18xX68xX1dxX31x166a5xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX41xX3fxXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXex115a7xX6xX5xXdxX31xX1dx14b86xX3xX4xX10xX1dxXexX10xX24x10a0cxXaxX12xX0xXdxXeexX31xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2cxX41xX2cxXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX1xX82xX3xXexX24xX82xX3xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxXdxX10xX1dxX3xX31xXdxX82xXdxX3xX2xX3xX38xX3xXexX3fxX3xX29xX6xX3fxX3xX41xX7dxX1dxX31xX3xX1dxXexXeexXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX108xX2cxX6xX82xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX108xX84xX1dxX4axX1dxX10x14d73xX7xX4axX2x169ffxX27xf418xX4axX2x117d9xX198xX41x12438xX19dxX19axX27xX38xX38xX38xXexX19ax121f8xX19dxX19dxX5xX19axX108x12416xXbxX31xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX194xXdxX41xXexX1xX12fxX38xX38xX19dxXbxX29xX137xX1xX10xXdxX31xX1xXexX12fxX27xX198xX19axXbxX29xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX82xX1dxXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX129xX6xX5xXdxX31xX1dxX12fxX3xX4xX10xX1dxXexX10xX24xX137xXaxX12xX14xX60xX1dxX31xX3xX64xX3fxX3xX14xX68xX1dxX3xX13xX16xX3xX9exX9fxX1dxX3xX18xX68xX1dxX31xX3xXb6xfe4bxX3xXb6xXb7xXexX3xXc6xX7dxX3fxX3xX4xX1xXb7xX3xXbxX1xXd0xXdxX3xX1xX25xXbxX3xX84xX33xXdxX3xX14xX60xX1dxX31xX3xX64xX3fxX3xX29xX2axX3xX9exX9fxX1dxX3xX18xX68xX1dxX31xX108xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX41xX3fxXaxX12xX9exX9fxX1dxX3xX77xXdxXeexX3xX2xX37xX3xX9exX9fxX1dxX3xX77xXdxXeexX3xXfbxX3xX84xX19xX3xX9exX9fxX1dxX3xX18xX68xX1dxX31xX3xX5xX19xX3xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xXdxX33xXdxX3xX4xX64xX6xX3xX1xX7dxX3fxXc3xX1dxX3xX18x1675bxX9fxX1dxX31xX3xX9exX9fxX1dxX37xX3xXexX1xX7dx127acxX4xX3xXdbx12865xX6xX3xX2cxX19xX1dxX3xX14xX68xX1dxX3xX13xXdxX2exX1dxX3xXbxX1xX72xX1dxX31xX3xX76xX77xX78xXcxX3xX76xX7cxX7dxX3xXcxX24xX10xX82xX3xX84xX19xX3xX14xX68xX1dxX3xX13xXdxX2exX1dxX3xXbxX1xX72xX1dxX31xX3xX9exX9fxX1dxX3xX18xX68xX1dxX31xX3xXc6xX7dxX60xX1dxX3xX5xX224xX108xX3xX46xX1x10730xX1dxX31xX3xX1dxec2axXeexX3xXexX24xX2a6xX33xX4xX3xXdbxX3exX3fxX37xX3xXex12f54xX1dxX1xX3xX1xX315xX1dxX1xX3xXexX2b3xXdxX3xXbxX1x16539xXeexX3xX84xX19xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xXexX24x1223cxXexX3xXexX42xX3xX41xXdx16516xX1dxX3xX2cxXdxXb7xX1dxX3xXbxX1xXb0xX4xX3xXexX324xXbxX37xX3xXdbx10a0fxXdxX3xX7xXd0xX1dxX31xX3xX2cxX19xX3xX4xX82xX1dxX3xX31xf80exXbxX3xX1dxX1xXdx104f9xX7dxX3xXb6xX1x15b51xX3xXb6xX1xX306xX1dxX108xX3xX9exX6xX7dxX3xX38xX3xX1dxX306xXeexX3xXb6xX224xX3xXb6xXb7xXexX37xX3xXexX1xX42xX4xX3xX1xXdxXc3xX1dxX3xXc6xX7dxX3fxX3xX4xX1xXb7xX3xXbxX1xXd0xXdxX3xX1xX25xXbxX37xX3xX4xX36axX3xX2xX3xX29xX2axX3xX84xX365xX3xXdbx11064xX4xX1xX3xX46xXcxX48xX37xX3xXdbxX34fxXdxX3xX7xXd0xX1dxX31xX3xX2cxX19xX3xX4xX82xX1dxX3xXdbxX6xX1dxX31xX3xX1dxX31xX19xX3fxX3xXeexX2b3xXexX3xX1dxX3exX1dxX31xX3xX5xX2exX1dxX37xX3x133cdxX46xX76xXcxX3xX129xX3xXcxXcxX3ddxXcx102c6xX18xX37xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xXdxX33xXdxX3xXdbxX2a6xX25xX4xX3xX31xXdxX301xX3xX84xX301xX1dxX31xX108xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX41xX3fxXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX129xX6xX5xXdxX31xX1dxX12fxX3xX4xX10xX1dxXexX10xX24xX137xXaxX12xX0xXdxXeexX31xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2cxX41xX2cxXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX1xX82xX3xXexX24xX82xX3xX27xX3xX29xX6xX3xX2cxXdxX10xX1dxX3xX31xXdxX82xXdxX3xX2xX3xX38xX3xXexX3fxX3xX29xX6xX3fxX3xX41xX7dxX1dxX31xX3xX1dxXexXeexXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX108xX2cxX6xX82xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX108xX84xX1dxX4axX1dxX10xX194xX7xX4axX2xX198xX27xX19axX4axX2xX19dxX198xX41xX1a0xX19dxX19axX1a0xX1a9xX19dxX2xXexX1a9xX1a9xX198x10ca9xX5xX19dxX108xX1afxXbxX31xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX194xXdxX41xXexX1xX12fxX38xX38xX19dxXbxX29xX137xX1xX10xXdxX31xX1xXexX12fxX27xX198xX19axXbxX29xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX82xX1dxXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX129xX6xX5xXdxX31xX1dxX12fxX3xX4xX10xX1dxXexX10xX24xX137xXaxX12xX14xX60xX1dxX31xX3xX64xX3fxX3xX14xX68xX1dxX3xX13xX16xX3xX76xX77xX78xXcxX3xX76xX7cxX7dxX3xXcxX24xX10xX82xX3xXb6xX224xX3xXb6xXb7xXexX3xXc6xX7dxX3fxX3xX4xX1xXb7xX3xXbxX1xXd0xXdxX3xX1xX25xXbxX3xX84xX33xXdxX3xX14xX60xX1dxX31xX3xX64xX3fxX3xX29xX2axX3xX9exX9fxX1dxX3xX77xXdxXeexX3xX2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX41xX3fxXaxX12xXcxXa8xX3xX1dxX306xXeexX3xXfbxX19dxX2xX1a0xX3xXdbxXb7xX1dxX3xX1dxX6xX3fxX37xX3xX14xX60xX1dxX31xX3xX64xX3fxX3xXfbxX3xX14xX68xX1dxX3xX13xXdxX2exX1dxX3xXbxX1xX72xX1dxX31xX3xXdbxX2axX3xX4xX1xX64xX3xXexX24xX315xX3xXbxX1xXd0xXdxX3xX1xX25xXbxX3xX84xX33xXdxX3xX4x13aa9xXbxX3xX64xX3fxX37xX3xX4xX1xX3acxX1dxX1xX3xXc6xX7dxX3fxX365xX1dxX3xX27xX3xX29xX2axX3xX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xXdxX33xXdxX3xXdbxX5b7xX7dxX3xXexX24xX6xX1dxX1xX3xXexX1x1689fxX1dxX31xX3xX5xX25xXdxX3xX38xX19axX3xX4xX1xX7dxX3fxX2exX1dxX3x125e5xX1dxX37xX3xX84xeb62xX3xX5f7xX1dxX3xX84xX33xXdxX3xX2xX19dxX1a9xX3xXdbxXd0xXdxX3xXexX2a6xX25xX1dxX31xX137xX3xXexX1xX7dxX3xX31xXdxX301xX3xXexX6xX1dxX31xX3xX84xX334xXexX3xX27xX198xX4aexX3xX2cxX5f7xX1dxX1xX37xX3xX19axX108xX4aexX4aexX19axX19dxX3xX31xX6xXeexX3xX1xX2exX24x10677xXdxX1dxX37xX3xXfbxX37xX19dxX27xX1a0xX3xXb6xX31xX3xXeexX10xXexX1xX6xXeexXbxX1xX10xXexX6xXeexXdxX1dxX37xX3xXfbxX108xX19dxX19dxX1a0xX3xX2cxX5f7xX1dxX1xX3xX4xX7cxX1dxX3xX7xX6xX37xX3xX27xX37xX38xX3xXexX5b7xX1dxX3xXexXdxX365xX1dxX3xX4xX1xX5b7xXexX3xXeexX6xX3xXex153dexX3fxX108xX108xX108xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX41xX3fxXaxX12xXcxX1xX42xX4xX3xX1xXdxXc3xX1dxX3xX4xX1xX2a6xX9fxX1dxX31xX3xXexX24xX315xX1dxX1xX3xXaxX48xX5f7xXdxX3xX5b7xXeexX3xX2cxXdxX2exX1dxX3xX4xX2a6xX9fxX1dxX31xXaxX37xX3xXfbxX3xX14xX68xX1dxX3xX13xXdxX2exX1dxX3xXbxX1xX72xX1dxX31xX3xXdbxX2axX3xXbxX1xXd0xXdxX3xX1xX25xXbxX3xX84xX33xXdxX3xXdbxX2b7xX6xX3xXbxX1xX2a6xX9fxX1dxX31xX3xX29xX3exX3fxX3xX41xX42xX1dxX31xX3xX27xX19dxX3xX1dxX31xX63dxXdxX3xX1dxX1xX19xX3xXdbxX324xXdxX3xXdbxX82xX19xX1dxX3xXb6xXb7xXexX3xX4xX1xX82xX3xX4xX5f7xX4xX3xX31xXdxX6xX3xXdbxX315xX1dxX1xX3xX4xX1xX3acxX1dxX1xX3xX7xX5f7xX4xX1xX37xX3xX1xX2b3xX3xX1dxX31xX1x145ccxX82xX3xXexX24xX2b7xX3xX31xXdxX5f7xX3xX2xX37xX38xX3xXexX3bxX3xXdbxX68xX1dxX31xX137xX3xX4xX1xX2a6xX9fxX1dxX31xX3xXexX24xX315xX1dxX1xX3xXaxX46xX3exX1dxX31xX3xX2cxX2a6xX33xX4xX3xXdbxXb7xX1dxX3xXexX24xX2a6xX34fxX1dxX31xXaxX37xX3xXdbxX2axX3xX1dxX1xX334xX1dxX3xXdbx13eeaxX3xXdbxX7cxX7dxX3xX1a9xX3xX4xX1xX5f7xX7dxX3xX1x10cbbxX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX4xX36axX3xX1xX82xX19xX1dxX3xX4xX60xX1dxX1xX3xXb6xX1xX36axX3xXb6xX1xX306xX1dxX37xX3xXexX35fxX1dxX31xX3xXc6xX7dxX19xX3xXexX24xX2b7xX3xX31xXdxX5f7xX3xX1a0xX19dxX37xX38xX3xXexX24xXdxXc3xX7dxX3xXdbxX68xX1dxX31xX4axX1dxX306xXeexX108xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX41xX3fxXaxX12xXcxX24xX82xX1dxX31xX3xXbxX1xX82xX1dxX31xX3xXexX24xX19xX82xX3xX29xX3exX3fxX3xX41xX42xX1dxX31xX3xX1dxX63dxX1dxX31xX3xXexX1xX63dxX1dxX3xXeexX33xXdxX37xX3xX14xX68xX1dxX3xX13xXdxX2exX1dxX3xXbxX1xX72xX1dxX31xX3xX76xX77xX78xXcxX3xX76xX7cxX7dxX3xXcxX24xX10xX82xX3xX84xX19xX3xX14xX68xX1dxX3xX13xXdxX2exX1dxX3xXbxX1xX72xX1dxX31xX3xX9exX9fxX1dxX3xX18xX68xX1dxX31xX3xXdbxX7cxX7dxX3xXexX2a6xX3xX29xX3exX3fxX3xX41xX42xX1dxX31xX3xX4aexX3xX1dxX1xX19xX3xX84xX306xX1dxX3xX1xX36axX6xX3xXexX24xX2b7xX3xX31xXdxX5f7xX3xX1a0xX37xX38xX3xXexX3bxX3xXdbxX68xX1dxX31xX137xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX4xX5f7xX4xX3xX1xX2b3xX3xX1dxX31xX1xX73bxX82xX37xX3xX31xXdxX6xX3xXdbxX315xX1dxX1xX3xX4xX1xX3acxX1dxX1xX3xX7xX5f7xX4xX1xX3xXexX24xX2b7xX3xX31xXdxX5f7xX3xXfbxX198xX19dxX3xXexX24xXdxXc3xX7dxX3xXdbxX68xX1dxX31xX108xX108xX108xX37xX3xX31xX36axXbxX3xXbxX1xX7cxX1dxX3xXdbxX2a6xX6xX3xX29xX2axX3xX9exX9fxX1dxX3xX77xXdxXeexX3xX2xX3xXexX24x137bcxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX29xX2axX3xX2cxXdxX2exX1dxX3xX31xXdxX33xXdxX3xXdbxX7cxX7dxX3xXexXdxX2exX1dxX3xX84xX365xX3xXdbxX3acxX4xX1xX37xX3xX29xX2axX3xX9exX9fxX1dxX3xX77xXdxXeexX3xXfbxX3xX41xX42xX3xXb6xXdxXb7xX1dxX3xX7xf2ffxX3xX1xX82xX19xX1dxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX84xX19xX82xX3xX4xX7dxXd0xXdxX3xX1dxX306xXeexX3xXfbxX19dxX2xX198xX108xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX82xX41xX3fxXaxX12xXcxX324xXdxX3xX1xX2b3xXdxX3xX1dxX31xX1xX2b7xX37xX3xX13xX2b3xX3xX76xX1x144f3xX3xX1xX7dxX3fxX3xX13xX14xX13xX16xX3xX18xX19xX3xXcx15e70xX1dxX1xX3xXexXdxXb7xXbxX3xXexX5fcxX4xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX4xX1xX82xX3xX27xX3xX29xX2axX3xX9exX9fxX1dxX3xX77xXdxXeexX3xX2xX37xX3xX9exX9fxX1dxX3xX77xXdxXeexX3xXfbxX37xX3xX9exX9fxX1dxX3xX18xX68xX1dxX31xX37xX3xXeexX21xXdxX3xX29xX2axX3xX38xX19dxX19dxX3xXexX24xXdxXc3xX7dxX3xXdbxX68xX1dxX31xX3xX29xX3exX3fxX3xXdbx15716xX3xX41xX42xX1dxX31xX3xX1dxX63dxX1dxX31xX3xXexX1xX63dxX1dxX3xXeexX33xXdxX108xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ddxX7dxXexX1xX82xX24xXaxX12xX0xX2cxX12xX48xXdxX1dxX1xX3xXcxX82xX19xX1dxX0xX4axX2cxX12xX0xX4axXbxX12
Minh Toàn