Tài trợ trên 10 tỷ đồng xây dựng NTM và các công trình phúc lợi xã hội
Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” và các văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc các cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu, tài trợ cho các địa phương xây dựng NTM, thời gian qua Agribank Hà Tĩnh đã tài trợ cho các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh với số tiền 5 tỷ đồng.
df7x5075x49a2x5861x70bcx1e73x59a3x51adxX6x5c82x8e99xX1x1d59x2886x74bfx4582x4d9fx5ab7xX4x4e9cxX9x6d94x1741x1767x6bc6xXfxXdxX5x74cbx1266xX2x8ebfx945cxX2xXex3b4cxX1bx2778x83a6xX0x7890xX1xX14xX0xX24x102axX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14xXexX1fxXfxX2xX10xX17x9340xX2xX10xX17x5a2cxX1bxX2xX2cx6f88xX2xX10x7738xX2xf08x2fcdxX1bxX16xX2x55b6x3701x2587xX2xe5bx6823xX1bxX16xX2x3269xXex558bxX2x58b7xX1fxX2xX3x965fxX3xX2xX3x12efxX1bxX16xX2xX10xX17x7145xX1bxX24xX2xX1xX24x6e50xX3xX2xX4xX43xXfxX2xX55x2df9xX2xX24x2acexXfxX0xX27xX24xX2cxX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1exX12xX5xX59xX9xX14xX1ex4ce4x18c2xX1bxX16xX2x45f9xX1bxX16xX2xX4x6e15xXfxX2xX1cxX47xXcxX2xX16x67ffxXfxX2x2e13xXex368exX1fxX1bxX2xX10x23b7xX1bxX24xX2xX3xX24xXcxX1bxX16xX2xX6xX9fxX3xX2xX55xX56xX57xX2xX59xX5axX1bxX16xX2xX1bxX6axX1bxX16xX2xX10xX24xX6axX1bxX2x267cx4bf1xXfx2e14xX2xX62xX1fxX2xX3xX66xX3xX2xX62x230exX1bxX2xXdx2391xX1bxX2xX3x8738xX5xX2x2765x3d68xX5ex8cb9xX2xX10xXb6xX1bxX24xX2xX1exX1fxX2xXexX22xX1bxX24xX2xX62x7803xX2xX62xXfx2abcxX3xX2xX3xX66xX3xX2xX3x31baxX2x6dc7xXcxX5xX1bx7a8fxX2xX50xX10exX1bxX2xX62x1eb4xX2xX1bxX24xf87xX1bxX2xX50x2cd8xX2xX50x53c5xXcxX114xX2xX10xX1fxXfxX2xX10xX17xX43xX2xX3xX24xXb1xX2xX3xX66xX3xX2xX50xX11bxX5xX2xX1xX24xX9axX10exX1bxX16xX2xX55xX56xX57xX2xX59xX5axX1bxX16xX2xX5exXexX60xX114xX2xX10xX24xXa4xXfxX2xX16xXfxX5xX1bxX2xX110xXcxX5xX2xX15xX16xX17xXfxXdxX5xX1bxX1cxX2xX1exX1fxX2xXexX22xX1bxX24xX2xX50xX7exX2xX10xX1fxXfxX2xX10xX17xX43xX2xX3xX24xXb1xX2xX3xX66xX3xX2xX50xX11bxX5xX2xX1xX24xX9axX10exX1bxX16xX114xX2xX50xX10exX1bxX2xX62xX11bxX2xX10xX17xX47xX1bxX2xX10xXb1xX1fxX1bxX2xX10xXb6xX1bxX24xX2xX62xXd8xXfxX2xX6x25c1xX2xX10xXfxX102xX1bxX2x607exX2xX10xX4exX2xX50xX51xX1bxX16x455cxX0xX27xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXf0xXb1xX59xX57xX9xX14xXexX17xXb1xX1bxX16xX2xX50x835exX114xX2x7e9bxX2xX10xX4exX2xX50xX51xX1bxX16xX2xX50x5be9xX2xX55xX56xX57xX2xX59xX5axX1bxX16xX2xXexX17x76e2xXd7xX2xX57xX2xX10x8c15xX2xX55xX7exX2xXexX24xXcxX126xX1bxX2xXexX24xXfxX106xX1bxX114xX2xX24xXcxX57xX106xX1bxX2x103cxX5xX1bxX2x497exX81xX3xX2x4c5dxX50xX10exX1bxX2xX62xX11bxX2xX59xXb1xX2xX5exX16xX56xX1bxX2xX24xX1fxX1bxX16xX2xX1bxX24xX11fxX1bxX2xX50xX123xX2xX50xX126xXcxX2xX62xX1fxX2xX10xX1fxXfxX2xX10xX17xX43xe20x7397xX2xX2cxX2xX10xX4exX2xX50xX51xX1bxX16xX2xX50xX1e7xX2xX55xX56xX57xX2xX59xX5axX1bxX16xX2x6a86x122dxX2xX1bxX24xX1fxX2xX9bxX2xX3xX24xXb1xX2xX24xX81xX2xX1bxX16xX24x6535xXb1xX2xX10xX17xX47xX1bxX2xX10xXb1xX1fxX1bxX2xX10xXb6xX1bxX24xX1bcxX0xX27xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2x95f5xXfxX59xX10xX24xX8xX9xX25fxX4bxX4bxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX1bxX16xX8xX9xX2cxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX59xX59xXfxX1bxX16xX8xX9xX2cxX9xX2xXdxXb1xX17xX59xX12xX17xX8xX9xX4bxX9xX2xX5xX4xXfxX16xX1bxX8xX9xX3xX12xX1bxX10xX12xX17xX9xX14xX0xX10xXdxXb1xX59xX57xX14xX0xX10xX17xX14xX0xX10xX59xX14xX0xXfxXd7xX16xX2xX6xX17xX3xX8xX9xX27xX27xXfxX1bcxXdxX5xXb1xX24xX5xX10xXfxX1bxX24xX1bcxX62xX1bxX27xX1bxX12xX28exX6xX27xX2cxX25fxX25ex94b4xX27x88a7x1537xX59xX2cxX4bxX308xX25exX309xX4bxX4bxX10xX25fxX25exX4bxX306xX2cxX4xX4bxX1bcx82d5xX1xX16xX9xX2xX27xX14xX0xX27xX10xX59xX14xX0xX27xX10xX17xX14xX0xX10xX17xX14xX0xX10xX59xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX212xX5xX1xX10xXfxXb1xX1bxX9xX14x386cxX24xX9bxXfxX2xX3xX6axX1bxX16xX2xXexX17xX1f4xXd7xX2xX57xX2xX10xX1faxX2xX55xX7exX2xXexX24xXcxX126xX1bxX2xXexX24xXfxX106xX1bxX2xX59xXb1xX2xX15xX16xX17xXfxXf0xX5xX1bxX1cxX2xX1exX1fxX2xXexX22xX1bxX24xX2xX10xX1fxXfxX2xX10xX17xX43xX0xX27xX10xX59xX14xX0xX27xX10xX17xX14xX0xX27xX10xXdxXb1xX59xX57xX14xX0xX27xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXf0xXb1xX59xX57xX9xX14xX5exX16xXb1xX1fxXfxX2xX17xX5xX2xX5exX16xX56xX1bxX2xX24xX1fxX1bxX16xX2xX3x4e28xX1bxX2xX10xX1fxXfxX2xX10xX17xX43xX2xX25fxX114xX1b3xX2xX10xX4exX2xX50xX51xX1bxX16xX2xX55xX56xX57xX2xX59xX5axX1bxX16xX2xX24xX1f4xX1bxX16xX2xXd7x2cdcxX3xX2xX1xX24xX3c2xX1bxX16xX2xX1xX24xX3e8xX3xX2xX24xX51xXfxX2xX3xX24xX9fxX3xX2xX1bxXe4xX1bxX16xX2x566cxX2xXexX17xXcxX1bxX16xX2xX10xX56xXd7xX2x90c9xX24xX3e8xX3xX2xX24xX51xXfxX2xX3xX24xX9fxX3xX2xX1bxXe4xX1bxX16xX2xX62xX1fxX2xX10x6adexX57xX2xX50xX81xX3xX2xX50xXfxX2xX6axX2xX55xXfxX1bxX2xX1exX1fxX2xXexX22xX1bxX24xX246xX2xX1b3xX4bxX4bxX2xX10xX17xXfxX106xXcxX2xX50xX51xX1bxX16xX2xX3xX24xXb1xX2xX10xX17xXcxX1bxX16xX2xX10xX56xXd7xX2xX1xX24xX3e8xX3xX2xX24xX51xXfxX2xX3xX24xX9fxX3xX2xX1bxXe4xX1bxX16xX2xX1bxX16xX9axXa4xXfxX2xX1bxX16xX24xX271xXb1xX2xX1exX1fxX2xXexX22xX1bxX24xX246xX2xX25fxX114x2647xX2xX10xX4exX2xX50xX51xX1bxX16xX2xX50xX1e7xX2xX55xX56xX57xX2xX59xX5axX1bxX16xX2xX1cxX24xXcxX2xXd7xX81xX2xX3xXecxX5xX2xX15xX1bxX24xX2xX24x4a2bxX1bxX16xX2xX216x5b40xX2xXexX5axX2xXexX17xXacxX1bxX16xX2xX10xX1f4xXfxX2xX55xX7exX2x3b7axXfxX106xX10xX2x95d6xXcxX57xX47xX1bxX2xX404xX2xXexX24xX1f4xX3xX24xX2xX1exX1fxX1bcxX1bcxX1bcxX0xX27xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXf0xXb1xX59xX57xX9xX14xXex6403xX1bxX16xX2xX6xX1acxX2xX10xXfxX102xX1bxX2xX10xX1fxXfxX2xX10xX17xX43xX2xX50xX1f4xX10xX2xX2cxX4bxX114xX487xX2xX10xX4exX2xX50xX51xX1bxX16xX1bcxX2xX1exXfxX106xX1bxX2xX1bxX5xX57xX2xX5exX16xX56xX1bxX2xX24xX1fxX1bxX16xX2xX50xX5xX1bxX16xX2xX3xX24xXcxX427xX1bxX2xXdxX11bxX2xX10xX1acxX10xX2xX3xX66xX3xX2xX1bxX16xXcxX51xX1bxX2xX4xX5axX3xX2xX50xX1e7xX2xX6x1393xX1bxX2xX6xX1fxX1bxX16xX2xX3xX24xXb1xX2xX62xX5xX57xX2xX10xX24xX12xXb1xX2x7fb9xXcxX57xX1faxX10xX2xX50xX11bxX1bxX24xX2xX25fxX308xX2xX3xXecxX5xX2xXefxXf0xX5exXf2xX2xX10xXb6xX1bxX24xX2xX62xX102xX2xX3xX24xXb1xX2xX62xX5xX57xX2xX62xX1acxX1bxX2xX24x59fbxX2xX10xX17xX43xX2xX4xX7exXfxX2xX6xXcx75e5xX10xX2xX50xX1e7xX2xX1xX24xX66xX10xX2xX10xX17xXfxX1e7xX1bxX2xX6xXe8xX1bxX2xX55xXcxX59cxX10xX2xX10x17cdxX2xX1bxX16xXcxX51xX1bxX2xX62xX1acxX1bxX2xX55xX56xX57xX2xX59xX5axX1bxX16xX2xX5exXexX60xX1bcxX0xX27xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX15xXcxX10xX24xXb1xX17xX9xX14xX4c4x94e5xX2xXf2xX5e8xX1bxX16xX0xX27xX1xX14
Vũ Dũng