Thế giới ngày qua: Liên tiếp xả súng, cháy tàu khiến 73 người thiệt mạng
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 1/1/2017.
e96fxfba9x12836x14826x10a63x10fb1xfffax111e0x10b79xX7x10a7dxea69x169cax141a1x156d1x166c7xX5xf0eaxXaxX3xX7xXexe988xX5xX10xX9xXaxXexX10x10cc1xXex112f2xX6xX5xXdx13cfex154e6x147bbxX3x15468x14908xX7xXexXdxea19xX15x10f88xXax13e3cxXcxX1xecddxX3xX22xXdx13355xXdxX3xX23xX22x12eeaxX15xX3x15adbxX27xX6xX24xX3x11c20xXdx16d41xX23xX3xXexXdxX32xXbxX3xX1cx12c27xX3xX7x15ebcxX23xX22xec8fxX3xX4xX1x16badxX15xX3xXexX3bxX27xX3x118e9xX1xXdxX32xX23xX3x12da0xff80xX3xX23xX22x12a28x11a1cxXdxX3xXexX1xXdx1648exXexX3x1279axf8a8xX23xX22xX0xeb81xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10792xX10xX6x15dfaxXaxX2fx16725xX58x138e2xX3xX88xX3bxX3xXcx1197dxX23xX1xX3x14e25xXdxX71xX23xX3xXex12bd8xX3xXex1378axX23xX22xX3xX1x10870xXbxX3xX4xX58xX4xX3xXexXdxX23xX3xXexf660xX4xX3xXexX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xXa3xXdxX3x14475x1144exXexX3xXex15bf7xX90xX23xX22xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX2xX79xX2xX79x13e12x12d6fxX2xX65xfb1axX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17162xX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXc9xX2dxXaxX2fxX0xXdxX74xX22xX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX79xX79xXdxXdbxXc4xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXdbx14c88xX23xX79xX23xX10x1098dxX7xX79xX2xX65xXd8xX2xX79xX2xXd7xeaa9xX8bxX2xXd8x1642fxX66xX66xXd7xXd7xXexX2xX137xX65xX65xX5xX13bxXdbxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX90xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX3exX27xX6xX3xX5xXdxX10xX23xX3xXexXdxX10xXbxX3xX1cxX6xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX6xX15xX3xXexX6xX27xX3xX5fxX1xXdxX10xX23xX3xX65xX66xX3xX23xX22xX27xX90xXdxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX74xX6xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX8bxXexX1xX24xX13bxXd8xXd8xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX137xXd8xXd8xXbxX1cxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexXc9xX90xX23xX22xX2fx1408exX4exX3xX7xX51xX23xX22xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xX1xX90xX3bxX23xX22xX3xX9axX45xX74xX3xX22xXdxX6xX90xX3xXexX1x12aeaxX6xX3x132c0xX3xX8exXc9xX6x16721xXdxX5xX54xX3xX2xX2xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX4xX1xX32xXexX24xX0xX79xX7xXexXc9xX90xX23xX22xX2fxX3xX2xX2xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX9ax14269xX3xXexX1xXdxX71xXexX3xX74xX75xX23xX22xX3xX5fxX1xXdxX3xX74x10765xXexX3xXexX6xX15xX3xX7xX51xX23xX22xX3xXex13bb4xX23xX3xX4x122e9xX23xX22xX3xX74xX259xXexX3xXc4x109ecxX6xX3xXexXdxX71xX4xX3xX128xX3bxX3xX7xX6xX27xX3xX9ax1405cxX3xXex15e76xX3xX7xX58xXexX3xXexXc9xX90xX23xX22xX3xX8bx14a0fxXbxX3xX5x10c66xX3xX74xX218xX23xX22xX3xX23x145eexX74xX3xX74xX36xXdxX3xXexX75xXdxX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1x1565bxX3xXebxX6xX74xXbxXdxX23xX6xX7xX54xX3xX8exXc9xX6xX220xXdxX5xX3xXexX2b2xXdxX3xX66xX2xX79xX2xXd7xX79xXd7xXd8xX2xX13bxXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXebxX4exX23xX1xX3xX7xX58xXexX3xXc4xX6xX23xX22xX3x16326xX247xX90xX3x11b47xX6xX27xX5xX90xX3xX4xX1xX90xX3xXc4xXdxX32xXexX54xX3xX1xX27xX23xX22xX3xXexX1x10a75xX3xX9axXdxX45xX23xX3xX4xX27x16e95xX23xX22xX3xX1cxX4exX3xX7xX51xX23xX22xX3xX128xX3bxX90xX3xX9axX58xX74xX3xX9axX26axX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX5fxX1xXdxX3xX4xX247xXdxX3xX23xX1xX6xX27xX3xX128xX36xXdxX3xX128xXa8xX3xX4x15b77xX3xXexX75xXdxX3xXexXdxX71xX4xX3xX22xXdxX6xX90xX3xXexX1xX218xX6xXdbxX3xXebxX90xX23xX3xXexXc9xX6xXdxX3x10f6dxX3xXexX27xXa3xXdxX3xX128xX3bxX3xX128xXa8xX3xX4xX36dxX3xX4xX332xX6xX3xXexX45xX23xX3xX23xX3bxX15xX3xX4xX36dxX23xX22xX3xXc4xX293xX3xXc4x163e7xX23xX3xX4xX1xX32xXexXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX90xX3xX0xX10xX74xX2fx1036bxX10xX27xXexX10xXc9xX7xX0xX79xX10xX74xX2fxX54xX3xX8bxX6xX23xX1xX3xXex16466xX23xX1xX3xX4xX332xX6xX3xX1xX27xX23xX22xX3xXexX1xX332xX3xX9axX6axXa8xX4xX3xX1cxX58xX4xX3xX9axX293xX23xX1xX3xX5xX3bxX3xX317xXdxX8bxX23xX10xXdxX3xX3f7xX6xX74xXdxX7xX3xX8bxX10xX3x11eb7xXc9xX6xX51xX26xX90xX54xX3xX137xX13bxX3xXexX27xXa3xXdxXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXebxX4exX23xX1xX3xX7xX58xXexX3xX4xX1xX90xX3xXc4xXdxX32xXexX54xX3xXexXc9xX90xX23xX22xX3xX7xX2b2xX3xX4xX58xX4xX3xX23xX75xX23xX3xX23xX1xf1ccxX23xX54xX3xXc4xX6xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX5fxX1xX58xX4xX3xX128x120f1xX23xX3xX9axX6xX23xX22xX3xXexXc9xX90xX23xX22xX3xX128xXdxX71xX23xXdbxX3xXebxX283xX3xX137xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX23xX273xX6xX3xXexX1xX90xX58xXexX3xX4xX1xX32xXexX3xX74xX3bxX3xX5fxX1xX26axX23xX22xX3xXc4xX293xX3xXexX1xX6ax15dd8xX23xX22xX3xXexX40bxX4xX1xX54xX3xXexXc9xX90xX23xX22xX3xX9axX283xX3xX4xX283xX3xX74xX259xXexX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX5fxX1xX58xX4xX1xX3xX8bxX286xX3xXexXdxX71xX4xX3xX9axX247xX3xXexXc9xX2b2xX23xX3xX9axX6axXa8xX4xX3xX128xX3bxX90xX3xXbxX1x17199xX23xX22xX3xX128xX71xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX128xX3bxX3xX22x15a30xXdxX3xX9axXdxX71xX23xX3xX4xX1xX90xX3xX4xX4exX23xX1xX3xX7xX58xXexX3xX5fxX1xXdxX3xX128x10d80xX3xX1cxX4exX3xX7xX51xX23xX22xX3xXc4xX3b1xXexX3xX9ax148ffxX27xX3xX1cxX4exX15xX3xXc9xX6xXdbxX3xX0xX10xX74xX2fx16e67x105d3xX23xX1xX3xX74xXdxX23xX1xX3xX1xX549xX6xX24xX3xX3f7xX10xX27xXexX10xXc9xX7x16ac6xX0xX79xX10xX74xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXc9xX2dxXaxX2fxX0xXdxX74xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX8bxXexX1xX27xX74xXc4xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX79xX79xXdxXdbxXc4xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXdbxX128xX23xX79xX23xX10xX12dxX7xX79xX2xX65xXd8xX2xX79xX2xXd7xX137xX8bxX2xXd8xX13bxX66xX137xXd7xX65xXexX65x14c44xX66xXd7xX5xXd8xXdbxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX90xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX3exX27xX6xX3xX5xXdxX10xX23xX3xXexXdxX10xXbxX3xX1cxX6xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX6xX15xX3xXexX6xX27xX3xX5fxX1xXdxX10xX23xX3xX65xX66xX3xX23xX22xX27xX90xXdxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX74xX6xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX8bxXexX1xX24xX13bxXd8xXd8xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX66xff46xX686xXbxX1cxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexXc9xX90xX23xX22xX2fxX1faxX4exX3xX7xX51xX23xX22xX3xXexX75xXdxX3xX1xX259xXbxX3xX9axX45xX74xX3xX21bxX3x1099bxX7xXexX6xX23xXc4xX27xX5xX54xX3xX66xX686xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xXexX1xXdxX71xXexX3xX74xX75xX23xX22xX24xX0xX79xX7xXexXc9xX90xX23xX22xX2fxX3xXcxX1xX10xX90xX3xX7xX2b2xX3xX5xXdxX71xX27xX3xX74xX36xXdxX54xX3xX40bxXexX3xX23xX1xX266xXexX3xX66xX686xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX9axX247xX3xXexX1xXdxX71xXexX3xX74xX75xX23xX22xX3xX128xX3bxX3xX1xX3bxX23xX22xX3xX4xX1xX563xX4xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX5fxX1xX58xX4xX3xXc4xX293xX3xXexX1xX6axX4f8xX23xX22xX3xX5fxX1xXdxX3xX74xX259xXexX3xX5fx165b7xX3xXexX266xX23xX3xX4xX26axX23xX22xX3xX9axX283xX23xX22xX3xX22xXdxX4exX3xX26axX23xX22xX3xX22xXdxX3bxX3xf907xX90xX10xX5xX3xX1cxX4exX3xX7xX51xX23xX22xX3xX128xX3bxX90xX3xX74xX259xXexX3xXc4xX273xX6xX3xXexXdxX71xX4xX3xX9axX45xX74xX3xX22xXdxX6xX90xX3xXexX1xX218xX6xX3xXexX75xXdxX3xX74xX259xXexX3xX1xX259xXbxX3xX9axX45xX74xX3xX23xXa3xXdxX3xXexXdxX32xX23xX22xX3xX21bxX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX2b2xX3xX6e1xX7xXexX6xX23xXc4xX27xX5xX54xX3xXcxX1xXa3xX3xX781xX1xX96xX3x16825x130baxX54xX3xXc9xX75xX23xX22xX3xX7xX58xX23xX22xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX2xX79xX2xX79xXd7xXd8xX2xX65xXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX74xX2fxX3f7xX10xX27xXexX10xXc9xX7xX0xX79xX10xX74xX2fxX3xX4xX1xX90xX3xX1xX6xX15xX3xXexX6xX15xX3xX7xX51xX23xX22xX3xX9axX247xX3xXc4xX3b1xX23xX3xX128xX3bxX90xX3xX74xX259xXexX3xX4xX4exX23xX1xX3xX7xX58xXexX3xX128xX3bxX3xX74xX259xXexX3xX8bxX4a8xX23xX3xXexX1xX6axX6bxX23xX22xX3xX5fxX1xXdxX3xXexXdxX32xX23xX3xX128xX3bxX90xX3xX1xX259xXbxX3xX9axX45xX74xX3xX128xX3bxX3xX1cxX4exX3xX7xX51xX23xX22xX3xXc4xX218xX6xX3xXc4xX247xXdxX3xX128xX3bxX90xX3xX23xX1xX273xX23xX22xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xXc4xX45xX23xX3xXexXc9xX90xX23xX22xX3xX5xX51xX4xX3xX2xX1xX2xX613xX3xX581xX22xXdxX6bxX3xX9axX293xX6xX3xXbxX1xX6axX4f8xX23xX22xX597xXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXebxX283xX3xX5fxX1xX90xX4exX23xX22xX3xX613xXd8xXd8xX1exX13bxXd8xXd8xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX9axX6xX23xX22xX3xX128xX27xXdxX3xX4xX1xX4f8xXdxX3xX9axX283xX23xX3xX23xX29fxX74xX3xX74xX36xXdxX3xXexX75xXdxX3xX9axX4a8xX15xX3xX128xX3bxX90xX3xXexX1xX6bxXdxX3xX9axXdx14939xX74xX3xX1cxX4exX15xX3xXc9xX6xX3xX128xX563xX3xX128xXdxX71xX4xXdbxX3x11e9cxX259xXexX3xX7xX2b2xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX9axX247xX3xX23xX1xX4exX15xX3xX1cxX27xX2b2xX23xX22xX3xX23xX6axX36xX4xX3xX9axX958xX3xXexX1xX90xX58xXexX3xX5fxX1x12df0xXdxX3xX128xX563xX3xX1cxX4exX3xX7xX51xX23xX22xX3xX128xX3bxX3xX9axX6axXa8xX4xX3xX4xX4exX23xX1xX3xX7xX58xXexX3xX22xXdxX4exXdxX3xX4xXb4xX27xXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX8exX259xX3xXexXc9xX6axX21bxX23xX22xX3xX781xX259xXdxX3xX128xX563xX3xXcxX1xXa3xX3xX781xX1xX96xX3xX7e5xX7e6xX3xX317xX27xX5xX10xX15xX74xX6xX23xX3xX317xX90xX15xX5xX27xX3xX4xX1xX90xX3xXc4xXdxX32xXexX54xX3xXexXc9xX90xX23xX22xX3xX7xX2b2xX3xX23xX1xX273xX23xX22xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xXexX1xXdxX71xXexX3xX74xX75xX23xX22xX3xX4xX283xX3xX2xX13bxX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX23xX6axX36xX4xX3xX23xX22xX90xX3bxXdxXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX8exX6xX23xX3xX9axX572xX27xX54xX3xX4xX1xX40bxX23xX1xX3xX3exX27xX15x11e84xX23xX3xXcxX1xXa3xX3xX781xX1xX96xX3xX7e5xX7e6xX3xX4xX1xX90xX3xXc4xXdxX32xXexX3xX4xX4exX23xX1xX3xX7xX58xXexX3xX9axX247xX3xXexXdxX45xX27xX3xX8bxXdxX71xXexX3xX1xX27xX23xX22xX3xXexX1xX332xX3xX8bxX27xX15xX3xX23xX1xX266xXexX3xXexXc9xX90xX23xX22xX3xX128xX563xX3xX1cxX4exX3xX7xX51xX23xX22xX3xXexX75xXdxX3xX1xX259xXbxX3xX9axX45xX74xX3xX3f7xX10xXdxX23xX6xX3xX21bxX3xX6e1xX7xXexX6xX23xXc4xX27xX5xXdbxX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX45xX23xX54xX3xX0xX10xX74xX2fxX3f7xX10xX27xXexX10xXc9xX7xX0xX79xX10xX74xX2fxX3xX8bxX4bbxX23xX3xX5xX6bxXdxX3xX8exX259xX3xXexXc9xX6axX21bxX23xX22xX3xX317xX90xX15xX5xX27xX3xX4xX1xX90xX3xX1xX6xX15xX3xX5fxX765xX3xXexX1xX286xX4xX3xX1xXdxX71xX23xX3xX128xX563xX3xXexX266xX23xX3xX4xX26axX23xX22xX3xX9axX247xX3xXexXc9xX2b2xX23xX3xXexX1xX90xX58xXexX3xX5fxX1xX996xXdxX3xX1xXdxX71xX23xX3xXexXc9xX6axX6bxX23xX22xX3xX128xX3bxX3xX4xX4exX23xX1xX3xX7xX58xXexX3xX9axX6xX23xX22xX3xXexX1xX286xX4xX3xX1xXdxX71xX23xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX8bxX293xX4xX1xX3xXexXc9xX27xX15xX3xX5x11b24xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX7xX51xX23xX22xX3xX23xX3bxX15xXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX90xX3xX5fxX45xX23xX1xX3xXexXc9xX27xX15xXaa6xX23xX3xX1x16ba7xX23xX1xX3xX0xX10xX74xX2fxX6xX5xX1ex13dbcxX6xX220xX10xX10xXc9xX6xX0xX79xX10xX74xX2fxX54xX3xX5xX286xX4xX3xX5xX6axXa8xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXcxX1xXa3xX3xX781xX1xX96xX3xX7e5xX7e6xX3xX23xX1xXc5xX23xX3xX9axX293xX23xX1xX3xX4xX283xX3xXexX1xX958xX3xX4xX283xX3xXc4xX3bxX23xX3xXexX6xX15xX3xX4xX332xX6xX3xXexXa3xX3xX4xX1xXb4xX4xX3xX781xX1xX3bxX3xX23xX6axX36xX4xX3xX88xX33bxXdxX3xX22xXdxX58xX90xX3xX581xX6e1xX317xX597xX3xXexX286xX3xX1cxX6axX23xX22xX3xXexXc9xX90xX23xX22xX3xX128xX563xX3xXexX266xX23xX3xX4xX26axX23xX22xX3xX128xX218xX6xX3xXc9xX33bxXdxXdbxX3xX0xX10xX74xX2fxX581xX582xX23xX1xX24xX3xX88xXdxX71xX23xX3xXexXc9xX6axX6bxX23xX22xX3xX128xX563xX3xX1cxX4exX3xX7xX51xX23xX22xX3xX21bxX3xX1xX259xXbxX3xX9axX45xX74xX3xX3f7xX10xXdxX23xX6xX54xX3xX6e1xX7xXexX6xX23xXc4xX27xX5xX54xX3xXcxX1xXa3xX3xX781xX1xX96xX3xX7e5xX7e6xXdbxX3xX781xX22xX27xX33bxX23xX24xX3xXebxX8exXebxX597xX0xX79xX10xX74xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXc9xX2dxXaxX2fxX0xXdxX74xX22xX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX79xX79xXdxXdbxXc4xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXdbxX128xX23xX79xX23xX10xX12dxX7xX79xX2xX65xXd8xX2xX79xX2xXd7xX137xX8bxX2xXd8xX13bxX66xX13bxXd8xXd7xXexXd7xX38cxXd7xX65xX5xX38cxXdbxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX90xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX3exX27xX6xX3xX5xXdxX10xX23xX3xXexXdxX10xXbxX3xX1cxX6xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX6xX15xX3xXexX6xX27xX3xX5fxX1xXdxX10xX23xX3xX65xX66xX3xX23xX22xX27xX90xXdxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX74xX6xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX8bxXexX1xX24xX13bxXd8xXd8xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX66xX65xX65xXbxX1cxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexXc9xX90xX23xX22xX2fxX96bxX58xX15xX3xXc4xX6xX15xX3xX9axX563xX23xX22xX3xX23xX1xX6xX27xX3xXc4xX2b2xX4xX3xX4xX1xX58xX15xX3xX21bxX3xX96bx137fdxX54xX3xX66xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX4xX1xX32xXexX24xX0xX79xX7xXexXc9xX90xX23xX22xX2fxX3xX96bxX259xXexX3xX128xX563xX3xX128xX6xX3xX4xX1xX75xX74xX3xX74xX58xX15xX3xXc4xX6xX15xX3xX1cxX4exX15xX3xXc9xX6xX3xX128xX3bxX90xX3xX5fxX1xX90xX4exX23xX22xX3xX2xX65xX1xX66xXd8xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX66xX2xX79xX2xXd7xX79xXd7xXd8xX2xX13bxX3xX22xXdxX6bxX3xX9axX293xX6xX3xXbxX1xX6axX4f8xX23xX22xX3xX581xX686xX1xX66xXd8xX3xX7xX58xX23xX22xX3xX2xX79xX2xX79xXd7xXd8xX2xX65xX3xX22xXdxX6bxX3x136f8xX781xX597xX3xXexXc9xX45xX23xX3xXc4xX572xX27xX3xXexXc9xX6bxXdxX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX2b2xX3xX96bxX4xX7e5xXdxX23xX23xX10xX15xX54xX3xXc4xX6xX23xX22xX3xXcxX10xX1cxX6xX7xX3xX5fxX1xXdxX32xX23xX3xX40bxXexX3xX23xX1xX266xXexX3xX66xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xXexX1xXdxX71xXexX3xX74xX75xX23xX22xX3xXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX317xX6xX27xX3xX4xX51xX3xX128xX6xX3xX4xX1xX75xX74xX54xX3xX1xX6xXdxX3xX74xX58xX15xX3xXc4xX6xX15xX3xX4x16786xX3xX23xX1xX996xX3xX9axX247xX3xX5xX6xX90xX3xX1cxX27xX2b2xX23xX22xX3xX74xX259xXexX3xXc4xX247xXdxX3xX1cxX10xX3xX23x15fbbxX74xX3xXexXc9xX90xX23xX22xX3xX5fxX1xX27xX3xX8bxX4a8xX23xX3xX4xX6axX3xX9axX26axX23xX22xX3xX9axX51xX4xXdbxX3xXeb8xX4bbxX23xX3xX4xX1xX6axX6xX3xXc9x15f74xX3xX4xX58xX4xX3xX23xX75xX23xX3xX23xX1xX4a8xX23xX3xX5xX3bxX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX23xX22xX33bxXdxX3xXexXc9xX45xX23xX3xX74xX58xX15xX3xXc4xX6xX15xX3xX1xX6xX15xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX9axXdxX3xX9axX6axX6bxX23xX22xXdbxX3x1635cxX6xX23xX1xX3xXexX40bxX23xX1xX3xX4xX332xX6xX3xX23xX1xX273xX23xX22xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX23xX3bxX15xX3xX4xX36dxX23xX22xX3xX4xX1xX6axX6xX3xX9axX6axXa8xX4xX3xXexXdxX32xXexX3xX5xX259xXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXebxX563xX4xX3xX88xX3bxX23xX22xX3xX5fxX1xX26axX23xX22xX3xX8bxX4a8xX23xX3xX8bxX563xX23xX22xX3xX43xXdxX45xX23xX3xXc4xX6xX23xX22xX3xX581x11d3dxX43dxX43dxX597xX3xX1xXdxX71xX23xX3xX9axX6xX23xX22xX3xXbxX1xX2b2xXdxX3xX1xXa8xXbxX3xX128xX36xXdxX3xX8exX6xX23xX3xX43dxX23xX3xXexX90xX3bxX23xX3x10ad4xXdxX6xX90xX3xXexX1xX26axX23xX22xX3x16944xX27xX2b2xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX9axX958xX3xX9axXdxXaa6xX27xX3xXexXc9xX6xX3xX23xX22xX27xX15xX45xX23xX3xX23xX1xX4a8xX23xX3xXexX6xXdxX3xX23xX75xX23xXdbxX3xX0xX10xX74xX2fxX581xX582xX23xX1xX24xX3xX96bxX4exX23xX1xX3xX128xXf5dxX3xX74xX58xX15xX3xXc4xX6xX15xX3xXexX75xXdxX3xX1xXdxX71xX23xX3xXexXc9xX6axX6bxX23xX22xXdbxX3xX781xX22xX27xX33bxX23xX24xX3xX12dxX2bxX6xX6xXdbxX4xX90xX74xX597xX0xX79xX10xX74xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXc9xX2dxXaxX2fxX0xXdxX74xX22xX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX79xX79xXdxXdbxXc4xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXdbxX128xX23xX79xX23xX10xX12dxX7xX79xX2xX65xXd8xX2xX79xX2xXd7xX137xX8bxX2xXd8xX13bxX66xX13bxX137xXd8xXexXd7xXd8xX65xX137xX5xX38cxXdbxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX90xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX3exX27xX6xX3xX5xXdxX10xX23xX3xXexXdxX10xXbxX3xX1cxX6xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX6xX15xX3xXexX6xX27xX3xX5fxX1xXdxX10xX23xX3xX65xX66xX3xX23xX22xX27xX90xXdxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX74xX6xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX8bxXexX1xX24xX13bxXd8xXd8xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX137xXd8xX2xXbxX1cxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexXc9xX90xX23xX22xX2fxXebxX1xX58xX15xX3xXexX3bxX27xX3xX4xX1xX21bxX3xX22xX572xX23xX3xXd7xX613xXd8xX3xX5fxX1xX58xX4xX1xX3xX21bxX3xX6e1xX23xX8bxX90xX23xX10xX7xXdxX6xX54xX3xXd7xX66xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX4xX1xX32xXexX24xX0xX79xX7xXexXc9xX90xX23xX22xX2fxX3xX96bxX259xXexX3xX128xX563xX3xX1xX996xX6xX3xX1xX90xX75xX23xX3xXc4xX266xXexX3xX23xX22xX6bxX3xX1cxX4exX15xX3xXc9xX6xX3xXexXc9xX45xX23xX3xX4xX90xX23xX3xX74xX259xXexX3xXexX3bxX27xX3xX4xX1xX21bxX3xX22xX572xX23xX3xXd7xX613xXd8xX3xX5fxX1xX58xX4xX1xX3xX8bxX27xX3xX5xX293xX4xX1xX3xX21bxX3xX6e1xX23xX8bxX90xX23xX10xX7xXdxX6xX3xX7xX58xX23xX22xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX2xX79xX2xX79xXd7xXd8xX2xX65xX3xX5fxX1xXdxX32xX23xX3xXd7xX66xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xXexX1xXdxX71xXexX3xX74xX75xX23xX22xX3xX128xX3bxX3xX1xX3bxX23xX22xX3xX4xX1xX563xX4xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX5fxX1xX58xX4xX3xXc4xX293xX3xXexX1xX6axX4f8xX23xX22xX54xX3xX0xX10xX74xX2fxX3f7xX10xX27xXexX10xXc9xX7xX0xX79xX10xX74xX2fxX3xX8bxX4bbxX23xX3xX23xX22xX27xX33bxX23xX3xXexXdxX23xX3xX23xX1xX3bxX3xX4xX1xXb4xX4xX3xXexXc9xX58xX4xX1xX54xX3xX4xX1xX90xX3xXc4xXdxX32xXexXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX781xX22xX549xX23xX3xX5xXa0xX6xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX283xX23xX22xX3xXc4xXbb4xX23xX22xX3xXbxX1xX58xXexX3xXexXc9xX45xX23xX3xXexX3bxX27xX3x167dfxX6xX1xXc9xX90xX3x11e17xX1cxXbxXc9xX10xX7xX7xX54xX3xX5fxX1xX26axX23xX22xX3xX5xX4a8xX27xX3xX7xX6xX27xX3xX5fxX1xXdxX3xX4xX90xX23xX3xXexX3bxX27xX3xXc9xX6bxXdxX3xX5fxX1xX996xXdxX3xX4xX4exX23xX22xX3xX96bxX27xX6xXc9xX6xX3xX43dxX23xX22xX5fxX10xX3xX21bxX3xXbxX1xX40bxX6xX3xX8exX3b1xX4xX3xXexX1xX332xX3xX9axX26axX3xXc17xX6xX5fxX6xXc9xXexX6xXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx1232dxX23xX22xX3xX106fxX10xXc9xXc9xX15xX3xX8exX27xX8bxXdxX1xX6xXc9xX7xX90xX3xX1exX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xXbxX1xX58xXexX3xX23xX22xX26axX23xX3xX4xX332xX6xX3xX5xX286xX4xX3xX5xX6axXa8xX23xX22xX3xX4xX4exX23xX1xX3xX7xX58xXexX3xX9axX4exX90xX3xX7e5xX10xXbxX27xX5xX6xX27xX6xX23xX3xX317xX10xXc9xXdxXc4xX27xX54xX3xX4xX1xX90xX3xXc4xXdxX32xXexX3xX23xX22xX27xX15xX45xX23xX3xX23xX1xX4a8xX23xX3xX22xX4a8xX15xX3xXc9xX6xX3xX128xX563xX3xX1xX996xX6xX3xX1xX90xX75xX23xX3xX9axX6axXa8xX4xX3xX1cxX58xX4xX3xX9axX293xX23xX1xX3xX5xX3bxX3xX8bxX90xX3xX7xX286xX3xX4xX2b2xX3xX4xX1xXc5xXbxX3xX9axXdxX71xX23xX3xX21bxX3xX1xX71xX3xXexX1xX2b2xX23xX22xX3xX74xX58xX15xX3xXbxX1xX58xXexX3xX9axXdxX71xX23xX3xXexXc9xX45xX23xX3xXexX3bxX27xXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX88xX10xX23xX8bxXc9xX6xX3xX317xX27xX8bxXdxXc9xX74xX6xX23xX54xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX9axXb4xX23xX22xX3xX9axX572xX27xX3xX4xX4f8xX3xX3exX27xX6xX23xX3xXexXc0cxX74xX3xX5fxXdxX32xX74xX3xX4xXb4xX27xX3xX23xX75xX23xX3xX4xX332xX6xX3xXc17xX6xX5fxX6xXc9xXexX6xX3xX4xX1xX90xX3xXc4xXdxX32xXexX3xXd7xX137xX38cxX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX9axX247xX3xX9axX6axXa8xX4xX3xX22xXdxX4exXdxX3xX4xXb4xX27xX3xXexX218xX3xX4xX90xX23xX3xXexX3bxX27xX3xXc4xX2b2xX4xX3xX4xX1xX58xX15xXdbxX3xX66xXd7xX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xX1xXdxX71xX23xX3xX9axX6xX23xX22xX3xX9axX6axXa8xX4xX3xX9axXdxXaa6xX27xX3xXexXc9xX293xX3xXexX75xXdxX3xX4xX58xX4xX3xXc4xX71xX23xX1xX3xX128xXdxX71xX23xX3xX21bxX3xXc17xX6xX5fxX6xXc9xXexX6xXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX90xX3xX0xX10xX74xX2fxX3f7xX10xX27xXexX10xXc9xX7xX0xX79xX10xX74xX2fxX54xX3xXexX3bxX27xX3xX13a5xX6xX1xXc9xX90xX3xX13abxX1cxXbxXc9xX10xX7xX7xX3xX7xX6xX27xX3xX9axX283xX3xX9axX247xX3xX9axX6axXa8xX4xX3xX5fx13aeexX90xX3xXexXc9xX21bxX3xX5xX75xXdxX3xX128xXaa6xX3xX4xX4exX23xX22xX3xX96bxX27xX6xXc9xX6xX3xX43dxX23xX22xX5fxX10xXdbxX3xX781xX1xX4a8xX23xX3xX4xX1xXb4xX23xX22xX3xX4xX1xX90xX3xXc4xXdxX32xXexX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX958xX3xX4xX58xX4xX3xX23xX75xX23xX3xX23xX1xX4a8xX23xX3xX9axX6axXa8xX4xX3xXc4xX549xX4xX3xXexXc9xX90xX23xX22xX3xX4xX58xX4xX3xX22xX283xXdxX3xX128xX3bxX3xX9axX6axXa8xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX958xX23xX3xX9axXdxX3xXexX218xX3xX4xX90xX23xX3xXexX3bxX27xX3xX4xX1xX58xX15xX3xX9axX10xX23xXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXebxX58xX4xX3xX128xX563xX3xXexX6xXdxX3xX23xX75xX23xX3xX1xX3bxX23xX22xX3xX1xX4exXdxX3xX1cxX4exX15xX3xXc9xX6xX3xX5fxX1xX58xX3xXexX1xX6axX6bxX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX45xX23xX3xX21bxX3xX6e1xX23xX8bxX90xX23xX10xX7xXdxX6xX54xX3xX3exX27xX2b2xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX283xX3xXexX36xXdxX3xX1xX4f8xX23xX3xX2xX65xXdbxXd8xXd8xXd8xX3xX1xX539xX23xX3xX9axX4exX90xX54xX3xX9axX6xX3xXbxX1xX572xX23xX3xX5xX3bxX3xX8bxX90xX3xXexX3bxX27xX3xX4xX1xX21bxX3xX3exX27xX58xX3xXexX4exXdxX3xX128xX3bxX3xX5fxX1xX26axX23xX22xX3xX9axX6axXa8xX4xX3xXexXc9xX6xX23xX22xX3xXc4xX293xX3xX9axX332xX3xXbxX1xX6xX90xX3xX4xXb4xX27xX3xX7xXdxX23xX1xXdbxX3xX0xX10xX74xX2fxX581xX582xX23xX1xX24xX3xXebxX90xX23xX3xXexX3bxX27xX3xX22x12f83xXbxX3xX23xX75xX23xX3xXc4xX293xX3xX4xX1xX58xX15xX3xXc9xX563xXdxX3xX128xX3bxX3xX9axX6axXa8xX4xX3xX5fxX1656xX90xX3xXexXc9xX21bxX3xX5xX75xXdxX3xX128xXaa6xX3xX4xX4exX23xX22xX3xX96bxX27xX6xXc9xX6xX3xX43dxX23xX22xX5fxX10xXdbxX3xX781xX22xX27xX33bxX23xX24xX3xX3f7xX10xX27xXexX10xXc9xX7xX597xX0xX79xX10xX74xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXc9xX2dxXaxX2fxX0xXdxX74xX22xX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX79xX79xXdxXdbxXc4xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXdbxX128xX23xX79xX23xX10xX12dxX7xX79xX2xX65xXd8xX2xX79xX2xXd7xX137xX8bxX2xXd8xX13bxX66xX65xXd7xX2xXexX2xX66xX613xX613xX5xX66xXdbxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX22xXdxX90xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX3exX27xX6xX3xX5xXdxX10xX23xX3xXexXdxX10xXbxX3xX1cxX6xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX6xX15xX3xXexX6xX27xX3xX5fxX1xXdxX10xX23xX3xX65xX66xX3xX23xX22xX27xX90xXdxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX74xX6xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX8bxXexX1xX24xX13bxXd8xXd8xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX66xX65xX613xXbxX1cxXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexXc9xX90xX23xX22xX2fxXcxXa3xX23xX22xX3xXexX1xX2b2xX23xX22xX3xX88xX3bxX23xX3xX10a2xX27xX2b2xX4xX3xXc4xX58xX4xX3xXc4xX996xX3xX4xX58xX90xX3xXc4xX27xX259xX4xX3xXexXc9xX90xX23xX22xX3xXc4xX45xX3xXc4xX2b2xXdxX3xX4xX1xX40bxX23xX1xX3xXexXc9xX293xX24xX3xX0xX79xX7xXexXc9xX90xX23xX22xX2fxX0xX10xX74xX2fxX3f7xX10xX27xXexX10xXc9xX7xX0xX79xX10xX74xX2fxX3xX9axX6axX6xX3xXexXdxX23xX3xXcxXa3xX23xX22xX3xXexX1xX2b2xX23xX22xX3xX88xX3bxX23xX3xX10a2xX27xX2b2xX4xX3xX31bxX6xXc9xX5fxX3xX1097xX10xX27xX23xX1exX1xX15xX10xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX2xX79xX2xX79xXd7xXd8xX2xX65xX3xX9axX247xX3xX4xX283xX3xX4xX27xX259xX4xX3xX22xX17ccxXbxX3xX128xX36xXdxX3xX22xXdxX36xXdxX3xXexXc9xX27xX15xXaa6xX23xX3xXexX1xX26axX23xX22xX3xXexXc9xX90xX23xX22xX3xX23xX6axX36xX4xX3xX5xX572xX23xX3xX9axX572xX27xX3xXexXdxX45xX23xX3xXexX75xXdxX3xX781xX1xX3bxX3xX1faxX6xX23xX1xX54xX3xX5fxX958xX3xXexX218xX3xX5fxX1xXdxX3xXc4xX293xX3xX10a2xX27xX2b2xX4xX3xX1xX259xXdxX3xX5xX27xXc5xX23xX3xXexX259xXdxX3xX1xX26axX74xX3xX686xX79xX2xXd7xX79xXd7xXd8xX2xX13bxXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX31bxX1xX58xXexX3xXc4xXdxX958xX27xX3xX128xX36xXdxX3xX4xX58xX4xX3xXbxX1xX283xX23xX22xX3xX128xXdxX45xX23xX54xX3xX23xX273xX3xX5xX247xX23xX1xX3xX9axX75xX90xX3xX4xX1xX90xX3xXc4xXdxX32xXexX3xXc4xX3bxX3xXebxX1xX90xXdxX3xX317xX90xX90xX23xX1exX7xXdxX5xX54xX3xXexX4a8xX74xX3xX9axXdxX958xX74xX3xX4xX332xX6xX3xX128xX563xX3xXc4xX45xX3xXc4xX2b2xXdxX3xX4xX1xX40bxX23xX1xX3xXexXc9xX293xX54xX3xX4xX1x16490xX3xX9axX4f8xX23xX3xXexX1xX27xX572xX23xX3xX5xX3bxX3xX74xX259xXexX3xX23xX22xX6axX6bxXdxX3xXc4xX75xX23xX3xXexX1xX4a8xX23xX3xX3exX27xX10xX23xX3xX128xX3bxX3xXexX218xX3xX4xX1xX2b2xXdxX3xX128xXdxX71xX4xX3xX9axX247xX3xX4xX266xXbxX3xX4xX1xX90xX3xX23xX1xX4a8xX23xX3xX128xXc5xXexX3xX23xX3bxX15xX3xX23xX1xX273xX23xX22xX3xX4a8xX23xX3xX7xX332xX23xX22xX3xX9axX17ccxX4xX3xXc4xXdxX71xXexX3xX9axX958xX3xXexX1xX6xX90xX3xXexX51xX23xX22xX3xX128xX3bxX3xX22xX4a8xX15xX3xX4exX23xX1xX3xX1xX6axX21bxX23xX22xX3xX9axX32xX23xX3xX4xX58xX4xX3xX4xX26axX23xX22xX3xX128xXdxX71xX4xX3xX23xX259xXdxX3xXc4xX259xX3xX4xX332xX6xX3xX4xX1xX40bxX23xX1xX3xXbxX1xX332xXdbxX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX45xX23xX54xX3xXc4xX3bxX3xX31bxX6xXc9xX5fxX3xX1097xX10xX27xX23xX1exX1xX15xX10xX3xX9axX247xX3xX5xX45xX23xX3xXexXdxX32xX23xX22xX3xX1cxXdxX23xX3xX5x152e3xXdxX3xX128xXc0cxX3xX9axX247xX3xXexX1xXdxX32xX27xX3xXexX1xXc5xX23xX3xXexXc9xX549xX23xX22xX3xXexXc9xX90xX23xX22xX3xX74xX2b2xXdxX3xX3exX27xX6xX23xX3xX1xX71xX3xX23xX3bxX15xXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXa3xX23xX22xX3xXexX1xX2b2xX23xX22xX3xX31bxX6xXc9xX5fxX3xX4xX36dxX23xX22xX3xX4xX6xX74xX3xX5fxX32xXexX3xX7x11dbexX3xX1xXa8xXbxX3xXexX58xX4xX3xX9axX572xX15xX3xX9axX332xX3xX128xX36xXdxX3xX4xX27xX259xX4xX3xX9axXdxXaa6xX27xX3xXexXc9xX6xX3xX74xX3bxX3xX5xX27xXc5xXexX3xX7xX6axX3xX9axX259xX4xX3xX5xXc5xXbxX3xX31bxX6xXc9xX5fxX3x16f1bxX90xX27xX23xX22xX1exX7xX90xX90xX3xX9axX6axX6xX3xXc9xX6xX3xXexX1xX58xX23xX22xX3xXexXc9xX6axX36xX4xX3xX128xX36xXdxX3xX23xX1xXdxXaa6xX27xX3xX4xX58xX90xX3xXc4xX27xX259xX4xX3xX4xX1xX2b2xX23xX22xX3xX5xX75xXdxX3xXc4xX3bxX54xX3xXexXc9xX90xX23xX22xX3xX9axX283xX3xX4xX283xX3xX5xX75xX74xX3xX3exX27xX15xXaa6xX23xX54xX3xX4xX6axXf5dxX23xX22xX3xXc4xX58xX4xX1xX3xX128xX3bxX3xX5xX3bxX74xX3xXc9xX539xX3xXc9xX1adexX3xX4xX58xX4xX3xXc4xX40bxX3xX74xXc5xXexX3xX23xX1xX3bxX3xX23xX6axX36xX4xXdbxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6xXbxXexXdxX90xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX539xX6xX3xX58xX23xX3xX88xXdxX32xX23xX3xXbxX1xX58xXbxX3xX88xX3bxX23xX3xX10a2xX27xX2b2xX4xX3xX1xXdxX71xX23xX3xX4xX283xX3xX2xX38cxXd8xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX9axX958xX3xX4xX4a8xX23xX3xX23xX1xX3b1xX4xX3xX128xX3bxX3xX9axX6axX6xX3xXc9xX6xX3xX3exX27xX15xX32xXexX3xX9axX293xX23xX1xX3xX4xX27xX2b2xXdxX3xX4xXbb4xX23xX22xX3xX5xX3bxX3xX7xX1c3bxX3xX5xX27xXc5xX23xX3xXexX259xXdxX3xX1xX6xX15xX3xX5fxX1xX26axXdxX3xXbxX1xX563xX4xX3xX27xX15xX3xXexX40bxX23xX3xX4xX1xX90xX3xXc4xX3bxX3xX31bxX6xXc9xX5fxXdbxX3xX0xX10xX74xX2fxX581xX582xX23xX1xX24xX3xXcxXa3xX23xX22xX3xXexX1xX2b2xX23xX22xX3xX88xX3bxX23xX3xX10a2xX27xX2b2xX4xX3xX31bxX6xXc9xX5fxX3xX1097xX10xX27xX23xX1exX1xX15xX10xXdbxX3xX781xX22xX27xX33bxX23xX24xX3xX7xX15xX8bxX7xX128xX10xX23xX7xX5fxX6xX23xX597xX0xX79xX10xX74xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43dxX27xXexX1xX90xXc9xXaxX2fxX31bxX1xX6axX4f8xX23xX22xX3x15faexX17ccxX23xX22xX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX317xX90xX27xXc9xX4xX10xXaxX2fxX581xXcxXa3xX23xX22xX3xX1xXa8xXbxX597xX0xX79xXbxX2f
Phương Đặng