Thất thoát vốn ít nhưng xảy ra ở các công trình được kiểm tra!
Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 (gọi tắt là đề án kiên cố hóa) với nguồn vốn chủ đạo là trái phiếu Chính phủ đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai đề án cũng bộc lộ nhiều hạn chế, sai sót cả trong cách thức tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo cũng như việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư XDCB của các tổ chức, đơn vị liên quan…
cfd6x1573axe248x155dfx12307x12b66xde45x1114dxd772x153fex124daxX4xX7x115faxX4x11f82x14e55xX6xfa27x12b51x12276xe1e3xX2x14695x15907xX3xX4xX11x1534axX5xX9xX2x138a8xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x12f3dxX17xd9f5xffe3xX11xX4xX6xX7xX9x13da7xf5d0xd247xX2x1273cxX13xX2x1324cxX11x1399axX13xX2xX1fxea30xX2x14be0x14efexXfxX2xX12xX11xXfxX11xX2xedc5xd525x120e5xX13xX2x15511xf889xX4ex1253dxX2xXexX2xX4dxX4ex1140exX4dxX14xX0x155caxX1xX30xX0xX3fxX56xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX2axX11xX4xX6xX7xX9xX30xX2axX3fxf95bxX4xX2xX4xX3fxX49xX34xX4xX2xe5d0xX3dxX13xX2x115a5xX4xX2xX13xX3fxe347xX13xX12xX2xXcx1269fxX5xX2xd9a7xXfxX2x11c0exX2xX1fxX34xX1fxX2xX1fx12575xX13xX12xX2xX4xXa8x140f0xX13xX3fxX2xX48xXa0x13977xX1fxX2xX37xX11x126b0xf496xX2xX4xXa8xXfxfe37xX0xX5axX3fxX56xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x10bebxX7xXfxe66axX9xX30xX31xX32xX2xX34xX13xX2x113c9xX11xX39xX13xX2xX1fxX3dxX2xX3fxX40xXfxX2xX4xXa8xXa0x135f5xX13xX12xd669xX2xX6xe815xX1xX2xX3fx12495xX1fxX2xX97xe9e1xX2xX13xX3fxX11fxX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX97x1488cxX2xX1fxX3fxX49xX2xX12xX11xX34xX49xX2xX97xX11xX39xX13xX2xX12xX11xXfxX11xX2xX48xX49xX4axX13xX2xX4dxX4exX4exX50xX2xXexX2xX4dxX4exX56xX4dxX2xf6c0xX12xX11bxX11xX2xX4xe1faxX4xX2xX6xX11fxX2xX48xX32xX2xX34xX13xX2xX37xX11xX39xX13xX2xX1fxX3dxX2xX3fxX40xXfx1289cxX2xX97xX117xX11xX2xX13xX12xX17xecf7xX13xX2xX97xX3dxX13xX2xX1fxX3fx110a5xX2xX48xX4axX49xX2xX6xX11fxX2xX4xXa8xX34xX11xX2xX1xX3fxX11x13d67xX17xX2x11203xX3fxX9bxX13xX3fxX2xX1xX3fxX180xX2xX48x143a1xX2xX12xX40xX1xX2xX1xX3fx15781xX13xX2x1208cxX17xXfxX13xX2xX4xXa8xX11bxX13xX12xX2xX4xXa8xX49xX13xX12xX2xX97xX11xdb2fxX1fxX2xX4x14b34xX13xX12xX2xX1fxXa0xX111xX13xX12xX2xX1fx15027xX2xX3xXabxX2xX97xff64xX4xX2xX1fxX3fxX8exX4xX2xX1fxX3fxX49xX2xX3fxX1bdxX2xX4xX3fxX3dxX13xX12xX2xX1fxX34xX1fxX2xX4xXa8xXa0xX111xX13xX12xX2xX3fxX11bxX1fxX2xX4xXa8xX39xX13xX2xX48xf7cbxXfxX2xX29xX11fxX13xX2xXf6xX11fxX2xX2axdd38xX13xX3fx14e09xX2xX2axX17xX5xX2xX13xX3fxX11xX39xX13xX114xX2xX1aaxX17xX34xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX2xX4xXa8xX11xXc3xX13xX2xX37xX3fxXfxX11xX2xX48xX32xX2xX34xX13xX2xX1fxe55bxX13xX12xX2xX29x11f93xX1fxX2xX6xX238xX2xX13xX3fxX11xX32xX17xX2xX3fxX4axX13xX2xX1fxX3fxX191xX114xX2xX3xXfxX11xX2xX3xX40xX4xX2xX1fxXa5xX2xX4xXa8xX49xX13xX12xX2xX1fxX34xX1fxX3fxX2xX4xX3fxefdexX1fxX2xX4x15a18xX2xX1fxX3fxX265xX1fxX2xX3fxX49xX4axX4xX2xX48xX238xX13xX12xX2xX1fxX180xXfxX2xec68xXfxX13xX2xX1fxX3fx11892xX2xX48xX4axX49xX2xX1fxX233xX13xX12xX2xX13xX3fxXa0xX2xX97xX11xX1bdxX1fxX2xX1fxX3fxX8exX1xX2xX3fxX11fxX13xX3fxX2xX1fxX34xX1fxX2xX1aaxX17xX5xX2xX48xX1fcxX13xX3fxX2xX1xX3fxX34xX1xX2xX6xX17xX1d2xX4xX2xX97xX32xX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX2x14972xf3adxX194xX27exX2xX1fxX180xXfxX2xX1fxX34xX1fxX2xX4xX269xX2xX1fxX3fxX265xX1fxX114xX2xX48xX1ccxX13xX2xX97xX1fcxX2xX6xX11xX39xX13xX2xX1aaxX17xXfxX13x1508bxX0xX5axX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2x13cf2xX11xXf9xX4xX3fxX8xX9xX4dxX4exX4exX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX56xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxXf9xXf9xX11xX13xX12xX8xX9xX56xX9xX2xX29xX49xXa8xXf9xX7xXa8xX8xX9xX4exX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xXa8xX9xX30xX0xX4xX29xX49xXf9xX5xX30xX0xX4xXa8xX30xX0xX4xXf9xX30xX0xX11xXc4xX12xX2xX3xXa8xX1fxX8xX9xX5axX5axX11xX20axX29xXfxX49xX3fxXfxX4xX11xX13xX3fxX20axX97xX13xX5axX13xX7xX2f5xX3xX5axX56xX4dxf606x13dc7xX5axX56xX4exX36dxXf9x11865xX4dxX4dxX4exX36cxX4exX4exX4xX4dxX36cxX4exX4dxX4exX6xX4exX20axX16xX1xX12xX9xX2xX5axX30xX0xX5axX4xXf9xX30xX0xX5axX4xXa8xX30xX0xX4xXa8xX30xX0xX4xXf9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX194xXfxX1xX4xX11xX49xX13xX9xX30xed63xX238xX4xX2xX4xXa8xX49xX13xX12xX2xX3xX3dxX2xX1fxX34xX1fxX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX2xX48xXa0xXbexX1fxX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX2xX4x10896xX2xX31xX32xX2xX34xX13xX2xX37xX11xX39xX13xX2xX1fxX3dxX2xX3fxX40xXfxX2xX4xXa8xXa0xX111xX13xX12xX2xX6xX117xX1xX2xX3fxX11bxX1fxX20axX2x10100xX13xX3fxX14xX2xX4xX3fxXfxX13xX3fxX4xXa8xXfxX3fxXfxX4xX11xX13xX3fxX0xX5axX4xXf9xX30xX0xX5axX4xXa8xX30xX0xX5axX4xX29xX49xXf9xX5xX30xX0xX5axX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27exX49xXf9xX5xX9xX30xX2axX3fxe82bxX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2x12c0bxX17xX5xX191xX4xX2xX48xX1fcxX13xX3fxX2xX3xX3dxX2xX4dxX4exX5axX4dxX4exX4exX50xX5axX45exX31xXexX2axX2axX12xX2xX1fxX180xXfxX2xX2axX3fxX180xX2xX4xXa0xX117xX13xX12xX2xX194xX3fxX9bxX13xX3fxX2xX1xX3fxX180xX114xX2x1186dxX27exe398xX2c4xX2xX4xX284xX13xX3fxX2xXf6xX11fxX2xX2axX207xX13xX3fxX2xX48xX19fxX2xX29xXfxX13xX2xX3fxX11fxX13xX3fxX2xX102xX191xX2xX3fxX49xX4axX1fxX3fxX2xX4xX3fxX456xX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX31xX32xX2xX34xX13xX2xX102xX11xX39xX13xX2xX1fxX3dxX2xX3fxX40xXfxX2xX4xXa8xXa0xX111xX13xX12xX114xX2xX6xX117xX1xX2xX3fxX11bxX1fxX2xX97xX11fxX2xX13xX3fxX11fxX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX97xX12bxX2xX1fxX3fxX49xX2xX12xX11xX34xX49xX2xX97xX11xX39xX13xX2xX12xX11xXfxX11xX2xX48xX49xX4axX13xX2xX4dxX4exX4exX50xX2xXexX2xX4dxX4exX56xX4dxX2xX97xX117xX11xX2xX1fxX3fxX284xX2xX4xX11xX39xX17xX2xXcx14a83xX5xX2xXf9xX456xX13xX12xX2xX4dxX20ax1269exX50xX532xX2xX1xX3fx14466xX13xX12xX2xX3fxX11bxX1fxX2xX97xX11fxX2xX56xX20axX36dxX56xX4exX2xX1xX3fxX538xX13xX12xX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX97xX12bxX2xXabxX2xX1fxXa5xX2xX373xX2xX1fxX8exX1xX2xX3fxX11bxX1fxX20axX2xX2axX9bxX13xX3fxX2xX48xX191xX13xX2xX13xX12xX11fxX5xX2xX36cxX4exX5axX36dxX5axX4dxX4exX56xX4dxX114xX2xX4xX49xX11fxX13xX2xX4xX284xX13xX3fxX2xX48xX19fxX2xX1xX3fxX39xX2xXf9xX17xX5xX1bdxX4xX2xXf9xXfxX13xX3fxX2xXc4xX12bxX1fxX2xX4dxX36dxX373xX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX114xX2xX12xX177xXc4xX2xX4dxX4dxX50xX2xX13xX3fxX11fxX2xX3fxX11bxX1fxX2xX151xX56xX20axX373xX4dxe458xX2xX1xX3fxX538xX13xX12xX2xX3fxX11bxX1fxX14xX2xXc4xX1a7xXc4xX2xX13xX49xX13xX2xX5c5xX36dxX36dxX114xX2xX4xX11xXc3xX17xX2xX3fxX11bxX1fxX2xX36cxX36dxX373xX114xX2xX2axXf6xX194xX27xX2xX373xX56xX373xX114xX2xX2axXf6x13b0axX2axX2xX50xX56xX16exX2xX97xX11fxX2xX36cxX36dxX2xX13xX3fxX11fxX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX97xX12bxX2xX1fxX3fxX49xX2xX12xX11xX34xX49xX2xX97xX11xX39xX13xX2xX151xX4dxX4dxX36cxX2xX1xX3fxX538xX13xX12xX2xXabxX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX97xX12bxX16exX2xX97xX117xX11xX2xX4xX269xX13xX12xX2xXc4xX265xX1fxX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX2xX5c5xX373xX4exX114xd5f7xX373xX36cxX2xX4x1372bxX2xX48xX177xX13xX12xX114xX2xX4xXa8xX49xX13xX12xX2xX48xX40xX2xX97xX3dxX13xX2xX4xXa8xX34xX11xX2xX1xX3fxX11xX191xX17xX2xX194xX3fxX9bxX13xX3fxX2xX1xX3fxX180xX2xX3fx12a40xX2xX4xXa8xXbexX2xX373xX56xX64exX114xX4dxX532xX56xX2xX4xX653xX2xX48xX177xX13xX12xX20axX2xX31xX191xX13xX2xX13xXfxX5xX114xX2xX4xX49xX11fxX13xX2xX4xX284xX13xX3fxX2xX48xX19fxX2xX3fxX49xX11fxX13xX2xX4xX3fxX11fxX13xX3fxX2xX29xX11fxX13xX2xX12xX11xXfxX49xX2xX48xXa0xXfxX2xX97xX11fxX49xX2xX3x147f1xX2xXf9xX12bxX13xX12xX2xX56xX20axX373xX4dxX5c5xX2xX1xX3fxX538xX13xX12xX2xX3fxX11bxX1fxX2xX97xX11fxX2xX4dxX4dxX36cxX2xX1xX3fxX538xX13xX12xX2xXabxX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX97xX12bxX2xX1fxX3fxX49xX2xX12xX11xX34xX49xX2xX97xX11xX39xX13xX114xX2xX3xX49xX2xX97xX117xX11xX2xX37xX191xX2xX3fxX49xX4axX1fxX3fxX2xX12xX11xXfxX11xX2xX48xX49xX4axX13xX2xX4dxX4exX4exX50xX2xXexX2xX4dxX4exX56xX4dxX2xX4xX3fxX456xX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX48xX4axX4xX2xX373xX64exX114xX64ex14914xX2xX1xX3fxX538xX13xX12xX2xX3fxX11bxX1fxX2xX151xX56xX20axX373xX4dxX5c5xX5axX4dxX20axX532xX50xX532xX16exX2xX97xX11fxX2xX56xX36cxX114xX532xX73dxX2xX1xX3fxX538xX13xX12xX2xXabxX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX97xX12bxX2xX1fxX3fxX49xX2xX12xX11xX34xX49xX2xX97xX11xX39xX13xX2xX151xX4dxX4dxX36cxX5axX56xX36dxX56xX4exX16exX20axX0xX5axX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27exX49xXf9xX5xX9xX30xX2axX3fxX7xX49xX2xX48xX34xX13xX3fxX2xX12xX11xX34xX2xX1fxX180xXfxX2xX2axX3fxXfxX13xX3fxX2xX4xXa8xXfxX2xXf6xX11fxX2xX2axX207xX13xX3fxX2xX97xX32xX2xX1aaxX17xX34xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX2xX4xX3fxX456xX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX48xX32xX2xX34xX13xX2xX4xX3fxXb8xX2xX1fxX1ccxX2xX29xXa5xX13xX2xX1xX3fxX538xX13xX12xX2xX3fxX11bxX1fxX2xX4xX4axXc4xX2xX29xXbexX114xX2xX1xX3fxX538xX13xX12xX2xX3fxX11bxX1fxX2xX1fxX233xX2xX13xX34xX4xX114xX2xXcxX17xX3dxX13xX12xX2xX1fxX8exX1xX2xX48xX19fxX2xX48xXa0xXbexX1fxX2xXcxX40xXfxX2xX29xeae9x12ed0xX2xX13xX3fxX11xX32xX17xX2xX1xX3fxX538xX13xX12xX114xX2xX6xX117xX1xX2xX3fxX11bxX1fxX2xXc4xX117xX11xX2xX48xXa0xXbexX1fxX2xXcxX528xX5xX2xXf9xX456xX13xX12xX2xX37xX3fxXfxX13xX12xX2xX4xXa8xXfxX13xX12xX114xX2xX1fxX1ccxX2xX3xXabxX2xX97xX1d2xX4xX2xX1fxX3fxX8exX4xX2xX4xXa8xXa0xX111xX13xX12xX2xX3fxX11bxX1fxX114xX2xX13xX3fxX8exX4xX2xX6xX11fxX2xX1fxX34xX1fxX2xX4xXa8xXa0xX111xX13xX12xX2xX3fxX11bxX1fxX2xX37xX3fxX3dxX11xX2xXc4xX1a7xXc4xX2xX13xX49xX13xX2xX48xXa0xXbexX1fxX2xX1fxXa5xX11xX2xX4xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX48xX34xX13xX12xX2xX37xXc3xX114xX2xX12xX40xX1xX2xX1xX3fxX1a7xX13xX2xX48xX11xX32xX17xX2xX1fxX3fxX284xX13xX3fxX2xX1aaxX17xX5xX2xX3fxX49xX4axX1fxX3fxX2xXc4xX4axX13xX12xX2xX6xXa0xX117xX11xX2xX4xXa8xXa0xX111xX13xX12xX2xX3fxX11bxX1fxX2xX97xX11fxX2xX1fxX3fxX17xea12xX13xX2xX3fxX40xXfxX2xX4xXa8xXa0xX111xX13xX12xX114xX2xX6xX117xX1xX2xX3fxX11bxX1fxX842xX2xX1fxX34xX1fxX2xX4xXa8xXa0xX111xX13xX12xX114xX2xX6xX117xX1xX2xX3fxX11bxX1fxX2xXcxX528xX5xX2xXf9xX456xX13xX12xX2xXc4xX117xX11xX2xX4xX3fxX7xX49xX2xX4xX3fxX11xX191xX4xX2xX37xX191xX2xXc4x12ff9xX17xX2xXf9xX49xX2xX494xX27exX496xX2c4xX2xX4xX284xX13xX3fxX2xX29xXfxX13xX2xX3fxX11fxX13xX3fxX2xX48xX34xX1xX2xX265xX13xX12xX2xX5xX39xX17xX2xX1fxX1a7xX17xX2xX37xX11xX39xX13xX2xX1fxX3dxX114xX2xX29xX32xX13xX2xX97x10dfcxX13xX12xX114xX2xX4xX11xX191xX4xX2xX37xX11xX1bdxXc4xX2xX97xX11fxX2xX1fxX34xX1fxX2xX4xX11xX39xX17xX2xX1fxX3fxX17xX908xX13xX2xX97xX32xX2xXf9xX11xX1bdxX13xX2xX4xX9bxX1fxX3fxX114xX2xX34xX13xX3fxX2xX3xX34xX13xX12xX114xX2xXc4xXb2xX11xX2xX4xXa8xXa0xX111xX13xX12xX2xX3xXa0xX2xX1xX3fxX4axXc4xX2xX12xX40xX1xX2xX1xX3fxX1a7xX13xX2xX4xX9bxX1fxX3fxX2xX1fxX456xX1fxX2xX97xX11fxX49xX2xX97xX11xX1bdxX1fxX2xX13xX528xX13xX12xX2xX1fxXfxX49xX2xX1fxX3fxX8exX4xX2xX6xXa0xXbexX13xX12xX2xX12xX11xXa5xX13xX12xX2xXf9xX4axX5xX2xX97xX11fxX2xX3fxX11bxX1fxX2xX4xX1d2xX1xX2xX4xXa8xX49xX13xX12xX2xX1fxX34xX1fxX2xX1fxX8exX1xX2xX3fxX11bxX1fxX114xX2xX48xd061xX1fxX2xX29xX11xX1bdxX4xX2xX6xX11fxX2xX48xX3dxX11xX2xX97xX117xX11xX2xX29xX1d2xX1fxX2xXc4xX1a7xXc4xX2xX13xX49xX13xX842xX2xX1fxX34xX1fxX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX2xX3fxX49xX11fxX13xX2xX4xX3fxX11fxX13xX3fxX2xX48xXa0xXfxX2xX97xX11fxX49xX2xX3xX6c8xX2xXf9xX12bxX13xX12xX2xX1fxX3fxX8exX4xX2xX6xXa0xXbexX13xX12xX2xX1fxX1ccxX2xX29xXa5xX13xX2xX48xXa5xXc4xX2xX29xXa5xX49xX114xX2xX1xX3fxX34xX4xX2xX3fxX17xX5xX2xX3fxX11xX1bdxX17xX2xX1aaxX17xXa5xX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX2xX48xX34xX1xX2xX265xX13xX12xX2xX48x11e74xX13xX12xX2xXc4xX12bxX1fxX2xX4xX11xX39xX17xX2xX1fxX180xXfxX2xX48xX32xX2xX34xX13xX2e9xX0xX5axX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27exX49xXf9xX5xX9xX30xX2axX17xX5xX2xX13xX3fxX11xX39xX13xX114xX2xX1aaxX17xX34xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX2xX4xX3fxXfxX13xX3fxX2xX4xXa8xXfxX2xX1fxX3fxX49xX2xX4xX3fxX8exX5xX2xX13xX3fxX11xX32xX17xX2xX3fxX4axX13xX2xX1fxX3fxX191xX2xX13xX3fxXa0xX14xX2xX3fxX49xX4axX4xX2xX48xX238xX13xX12xX2xX1fxX180xXfxX2xX29xXfxX13xX2xX1fxX3fxX284xX2xX48xX4axX49xX2xX1fxX3fxXa0xXfxX2xXa8x10256xX2xX13xe806xX4xX114xX2xX4xX3fxX11xX191xX17xX2xX3xX456xX2xX37xX3fxX528xX17xX2xX13xX3dxX11xX2xX12xX11xX987xXfxX2xX1fxX34xX1fxX2xX4xX3fxX11fxX13xX3fxX2xX97xX11xX39xX13xX842xX2xX97xXfxX11xX2xX4xXa8xX538xX2xX1fxX34xX1fxX2xX3xXabxX114xX2xX29xXfxX13xX114xX2xX13xX12xX11fxX13xX3fxX2xX6xX11xX39xX13xX2xX1aaxX17xXfxX13xX2xX151x14d96xX2c4xd914xX31xX2axX114xX2xX102xXf6xXbabxX31xX2axX114xX2xX2axX11fxX11xX2xX1fxX3fxX9bxX13xX3fxX20axX20axX20axX16exX2xX1fxX3fxXa0xXfxX2xXa8xXb55xX2xXa8xX11fxX13xX12xX114xX2xX1fxX3fxX180xX2xX5xX191xX17xX2xX4xX3fxX456xX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX13xX3fxX11xX1bdxXc4xX2xX97xX12bxX2xX1fxX3fxX17xX5xX39xX13xX2xXc4xXb2xX13xX2xX97xX32xX2xX1xX3fxX528xX13xX2xX29xX269xX2xX97xX11fxX2xX1fxX8exX1xX2xX1xX3fxX34xX4xX2xX97xX3dxX13xX114xX2xX4xX3fxX3dxX13xX12xX2xX37xX39xX2xX29xX34xX49xX2xX1fxX34xX49xX2xX4xXb8xX13xX3fxX2xX3fxXb8xX13xX3fxX842xX2xX3xX456xX2xX1xX3fxX3dxX11xX2xX3fxXbexX1xX2xX1fxX180xXfxX2xX1fxX34xX1fxX2xX27xXabxX2xX97xX117xX11xX2xX494xX27exX496xX2c4xX2xX1fxX34xX1fxX2xX3fxX17xX5xX1bdxX13xX2xX1fxX3fxXa0xXfxX2xX4xX3dxX4xX114xX2xX29xX11xXc3xX17xX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX4xXa8xX49xX13xX12xX2xX97xX11xX1bdxX1fxX2xX4xX269xX13xX12xX2xX3fxXbexX1xX2xX29xX34xX49xX2xX1fxX34xX49xX2xX4xXb8xX13xX3fxX2xX3fxXb8xX13xX3fxX2xX4xX3fxX456xX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX48xX32xX2xX34xX13xX2xX1fxX40xX2xX3xX456xX2xX37xX3fxX34xX1fxX2xX13xX3fxXfxX17xX2xX97xX11fxX2xX37xX3fxXb2xX13xX12xX2xX1xX3fx11db5xX2xX3fxXbexX1xX2xX3xX3dxX2xX6xX11xX1bdxX17xX2xX48xXa0xXbexX1fxX2xX4xX3fxXfxX13xX3fxX2xX4xXa8xXfxX20axX2xX102xX191xX2xX3fxX49xX4axX1fxX3fxX2xX4xX3fxX456xX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX48xX32xX2xX34xX13xX2xX1fxX3fxXa0xXfxX2xX1fxX40xX2xX3xX456xX2xX37xX191xX4xX2xX3fxXbexX1xX2xX97xX117xX11xX2xX97xX11xX1bdxX1fxX2xX48xX11xX32xX17xX2xX1fxX3fxX284xX13xX3fxX2xX1aaxX17xX5xX2xX3fxX49xX4axX1fxX3fxX2xXc4xX4axX13xX12xX2xX6xXa0xX117xX11xX2xX4xXa8xXa0xX111xX13xX12xX2xX3fxX11bxX1fxX2xX13xX3fxX8exX4xX2xX6xX11fxX2xX48xX3dxX11xX2xX97xX117xX11xX2xX3fxX1bdxX2xX4xX3fxX3dxX13xX12xX2xX1fxX34xX1fxX2xX4xXa8xXa0xX111xX13xX12xX2xX2axXf6xX194xX27xX2xX97xX11fxX2xXc4xX238xX4xX2xX3xX3dxX2xX4xXa8xXa0xX111xX13xX12xX2xX2axXf6xX5f9xX2axX842xX2xXc4xX238xX4xX2xX3xX3dxX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX2xXf9xX49xX2xX37xX3fxXb2xX13xX12xX2xXf9xX456xX2xX29xX34xX49xX2xX48xXa0xXbexX1fxX2xX13xX3fxX17xX2xX1fxX1a7xX17xX2xX3fxX11bxX1fxX2xX3xX11xX13xX3fxX2xX1fxX3fxX49xX2xX13xX3fxX987xX13xX12xX2xX13xX1c1xXc4xX2xX4xX11xX191xX1xX2xX4xX3fxX7xX49xX2xX13xX39xX13xX2xX3xX6c8xX2xXf9xX12bxX13xX12xX2xX3xXfxX11xX2xXc4xX12bxX1fxX2xX4xX11xX39xX17xX20axX2x101e8xX11xX1bdxX1fxX2xX29xX3dxX2xX4xXa8xX9bxX2xX97xX3dxX13xX2xX4xXa8xX34xX11xX2xX1xX3fxX11xX191xX17xX2xX1fxX3fxX9bxX13xX3fxX2xX1xX3fxX180xX2xX97xX11fxX2xX3fxX17xX5xX2xX48xX238xX13xX12xX2xX13xX12xX17xX177xX13xX2xX6xX456xX1fxX2xX4xX3fxX456xX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX48xX32xX2xX34xX13xX2xX1fxX538xX13xX2xX29xX8exX4xX2xX1fxX1d2xX1xX114xX2xX1aaxX17xXfxX2xX37xX11xXc3xXc4xX2xX4xXa8xXfxX2xX97xX11fxX2xX37xX191xX4xX2xX1aaxX17xXa5xX2xX4xX3fxX456xX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX1fxX3fxX49xX2xX4xX3fxX8exX5xX114xX2xX13xX3fxX11xX32xX17xX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX2xXf9xX49xX2xX1xX3fxX34xX4xX2xX3xX11xX13xX3fxX2xX37xX3fxX3dxX11xX2xX6xXa0xXbexX13xX12xX2xX97xX11fxX2xX4xXa8xXa0xXbexX4xX2xX12xX11xX34xX2xX4xXa8xX49xX13xX12xX2xX37xX3fxX11xX2xX13xX12xX17xX177xX13xX2xX97xX3dxX13xX2xX4xXa8xX17xX13xX12xX2xXa0xX1ccxX13xX12xX2xX48xX19fxX2xX29xX3dxX2xX4xXa8xX9bxX2xX3fxX191xX4xX114xX2xX13xX12xX528xX13xX2xX3xX34xX1fxX3fxX2xX48xX1fcxXfxX2xX1xX3fxXa0xX1ccxX13xX12xX2xX97xX11fxX2xX3fxX17xX5xX2xX48xX238xX13xX12xX2xX48xX40xX13xX12xX2xX12xX40xX1xX2xX12xXa2bxX1xX2xX37xX3fxX40xX2xX37xX3fxX1c1xX13xX2xX151xX1fxX3fxX180xX2xX5xX191xX17xX2xX4xXa8xXb2xX13xX12xX2xX1fxX3fxX111xX2xX13xX12xX17xX177xX13xX2xX4xX3fxX17xX2xX4xX3d6xX2xX37xX11xX13xX3fxX2xX4xX191xX2xX48xX8exX4xX16exX114xX2xX27exXfxX13xX2xX1fxX3fxX284xX2xX48xX4axX49xX2xX97xX11fxX2xX1fxX34xX1fxX2xX1fxX3fxX180xX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX2xX37xX3fxXb2xX13xX12xX2xX1fxX40xX2xX1xX3fxXa0xX1ccxX13xX12xX2xX34xX13xX2xXcxX6c8xX2xX6xe69axX114xX2xX4xXb8xXc4xX2xX13xX12xX17xX177xX13xX2xX97xX3dxX13xX2xX48xXc3xX2xX4xX3fxXfxX13xX3fxX2xX4xX49xX34xX13xX114xX2xX12xX528xX5xX2xX13xXbexX2xX2c3xX2c4xX194xX27exX2xX6xX117xX13xX2xX151xX4xX4axX11xX2xX36cxX532xX5axX5c5xX36cxX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX5axX12xX40xX11xX2xX4xX3fxX1a7xX17xX2xX37xX11xXc3xXc4xX2xX4xXa8xXfxX2xX1fxX3fxX180xX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX2xX1fxX538xX13xX2xX13xXbexX2xX1fxX34xX1fxX2xX13xX3fxX11fxX2xX4xX3fxX1a7xX17xX2xX3fxX1ccxX13xX2xX56xX56xX114xX64exX2xX4xX653xX2xX48xX177xX13xX12xX16exX20axX0xX5axX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xX2f5xX11xXf9xX4xX3fxX8xX9xX4dxX4exX4exX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX56xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxXf9xXf9xX11xX13xX12xX8xX9xX56xX9xX2xX29xX49xXa8xXf9xX7xXa8xX8xX9xX4exX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xXa8xX9xX30xX0xX4xX29xX49xXf9xX5xX30xX0xX4xXa8xX30xX0xX4xXf9xX30xX0xX11xXc4xX12xX2xX3xXa8xX1fxX8xX9xX5axX5axX11xX20axX29xXfxX49xX3fxXfxX4xX11xX13xX3fxX20axX97xX13xX5axX13xX7xX2f5xX3xX5axX56xX4dxX36cxX36dxX5axX56xX4exX36dxXf9xX373xX4dxX4dxX4exX36cxX4exX4exX4xX64exX4exX64exX56xX5c5xX36cxX56xX4dxX6xX56xX20axX16xX1xX12xX9xX2xX5axX30xX0xX5axX4xXf9xX30xX0xX5axX4xXa8xX30xX0xX4xXa8xX30xX0xX4xXf9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX194xXfxX1xX4xX11xX49xX13xX9xX30xX194xXb2xX13xX12xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX2xX2axXa8xXa0xX111xX13xX12xX2xX2axXf6xX5f9xX2axX2xX3adxXfxX11xX2xX102xX9bxX13xX3fxX2xX151xX2axX3fxX4axX1fxX3fxX2xXf6xX11fxX16exX2xX29xX1fcxX2xX48xX32xX2xX13xX12xX3fxX1fcxX2xX48xXb8xX13xX3fxX2xX1fxX3fxX284xX2xXf9xX456xX2xX34xX13xX2xX151xX13xX3fxX11fxX2xX3fxX11bxX1fxX2xX373xX2xX4xX1a7xX13xX12xX2xX56xX36dxX2xX1xX3fxX538xX13xX12xX16exX2xX13xX3fxf93exXc4xX2xX3fxX4axX13xX2xX1fxX3fxX191xX2xX6xX19fxX13xX12xX2xX1xX3fxX9bxX0xX5axX4xXf9xX30xX0xX5axX4xXa8xX30xX0xX5axX4xX29xX49xXf9xX5xX30xX0xX5axX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27exX49xXf9xX5xX9xX30xX102xX191xX4xX2xX1aaxX17xXa5xX2xX4xX3fxXfxX13xX3fxX2xX4xXa8xXfxX2xX1fxX233xX13xX12xX2xX1fxX3fxX284xX2xXa8xXb55xX2xX97xX11xX1bdxX1fxX2xX1fxX3fxX8exX1xX2xX3fxX11fxX13xX3fxX2xX1fxX34xX1fxX2xX1aaxX17xX5xX2xX48xX1fcxX13xX3fxX2xX1fxX180xXfxX2xX1xX3fxX34xX1xX2xX6xX17xX1d2xX4xX2xX97xX32xX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX2xX2c3xX2c4xX194xX27exX2xX1fxX538xX13xX2xX13xX3fxX11xX32xX17xX2xX3xXfxX11xX2xX3xX40xX4xX2xX13xX3fxXa0xX14xX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX2xX4xX3fxX11xX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX1fxX3fxX180xX2xX5xX191xX17xX2xX4xX3fxX7xX49xX2xX4xX3fxX11xX191xX4xX2xX37xX191xX2xXc4xX950xX17xX2xX48xXa0xXbexX1fxX2xX27xXabxX2xX2c3xX528xX5xX2xXf9xX456xX13xX12xX2xX4xX3fxX908xXc4xX2xX48xX1fcxX13xX3fxX2xX13xX3fxXa0xX13xX12xX2xX4xX3fxX11xX191xX4xX2xX37xX191xX2xX1fxX538xX13xX2xX13xX3fxX11xX32xX17xX2xX48xX11xXc3xXc4xX2xX1fxX3fxXa0xXfxX2xX1xX3fxXcc0xX2xX3fxXbexX1xX114xX2xXf9xX456xX2xX4xX49xX34xX13xX2xX1fxX538xX13xX2xX3xXfxX11xX2xX3xX40xX4xX2xX6xX11fxXc4xX2xX4xX1c1xX13xX12xX2xX12xX11xX34xX2xX4xXa8xX1fcxX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX5axX12xX40xX11xX2xX4xX3fxX1a7xX17xX842xX2xX13xX1c1xX13xX12xX2xX6xX456xX1fxX114xX2xX4xXa8xX34xX1fxX3fxX2xX13xX3fxX11xX1bdxXc4xX2xX1fxX3fxX180xX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX2xX151xX1fxX3fxX180xX2xX5xX191xX17xX2xX6xX11fxX2xX494xX27exX496xX2c4xX2xX1fxX34xX1fxX2xXcxX19fxX114xX2xX1xX3fxXa0xX111xX13xX12xX114xX2xX4xX3fxX1fcxX2xX4xXa8xX8exX13xX16exX2xX1fxX538xX13xX2xX13xX3fxX11xX32xX17xX2xX29xX8exX4xX2xX1fxX1d2xX1xX114xX2xX5xX191xX17xX2xX37xXb58xXc4xX114xX2xX13xX3fxX11xX32xX17xX2xX27exX45ex13534xX2xXf9xX456xX2xX34xX13xX2xX37xX3fxXb2xX13xX12xX2xX13xX157xXc4xX2xX48xXa0xXbexX1fxX2xX1aaxX17xX5xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX114xX2xX37xX3fxXb2xX13xX12xX2xX37xX11xXc3xXc4xX2xX3xX49xX34xX4xX2xX48xXa0xXbexX1fxX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX97xX11xX1bdxX1fxX2xX1fxX180xXfxX2xX4xXa0xX2xX97xX8exX13xX2xX97xX11fxX2xX4xX3fxX11xX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX1fxX180xXfxX2xX13xX3fxX11fxX2xX4xX3fxX1a7xX17xX842xX2xX97xX11xX1bdxX1fxX2xX6xX456xXfxX2xX1fxX3fxX11bxX13xX2xX13xX3fxX11fxX2xX4xX3fxX11xX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX4xX3fxX7xX49xX2xX3fxXb8xX13xX3fxX2xX4xX3fxX265xX1fxX2xX48xX8exX17xX2xX4xX3fxX1a7xX17xX2xX4xX3fxX11xX191xX17xX2xX4xX9bxX13xX3fxX2xX1fxX4axX13xX3fxX2xX4xXa8xXfxX13xX3fxX114xX2xX37xX191xX4xX2xX1aaxX17xXa5xX2xX48xX8exX17xX2xX4xX3fxX1a7xX17xX2xX4xX3fxX11xX191xX17xX2xX4xX9bxX1fxX3fxX2xX1fxX456xX1fxX2xX151xX56xX532xX5axX36cxX5c5xX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX2xX48xX8exX17xX2xX4xX3fxX1a7xX17xX2xX48xXa0xXbexX1fxX2xX4xX3fxXfxX13xX3fxX2xX4xXa8xXfxX2xX1fxX40xX2xX4xX653xX2xX6xX1bdxX2xX12xX11xXa5xXc4xX2xX4xX3fxX1a7xX17xX2xXf9xXa0xX117xX11xX2xX56xX73dxX114xX2xX4xXa8xX49xX13xX12xX2xX48xX40xX2xX13xX3fxX11xX32xX17xX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX2xX4xX653xX2xX6xX1bdxX2xX12xX11xXa5xXc4xX2xX4xX3fxX1a7xX17xX2xXcxX8exX1xX2xXcxX284xX2xX4exX114xX56xX73dxX16exX842xX2xXc4xX238xX4xX2xX3xX3dxX2xX13xX3fxX11fxX2xX4xX3fxX1a7xX17xX2xX6xX11xX39xX13xX2xXf9xXfxX13xX3fxX2xX48xX8exX17xX2xX4xX3fxX1a7xX17xX2xX13xX3fxXa0xX13xX12xX2xX37xX3fxX11xX2xX4xXa8xXab2xX13xX12xX2xX4xX3fxX1a7xX17xX2xX1fxX3fxX284xX2xX1fxX40xX2xXc4xX238xX4xX2xX13xX3fxX11fxX2xX4xX3fxX1a7xX17xX2xX4xX3fxX11xX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX151xX4xX3fxX456xX1fxX2xX1fxX3fxX8exX4xX2xXc4xXa0xXbexX13xX2xX13xX1c1xX13xX12xX2xX6xX456xX1fxX2xX48xXc3xX2xX4xX3fxXfxXc4xX2xX12xX11xXfxX2xX48xX8exX17xX2xX4xX3fxX1a7xX17xX16exX842xX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX4xX34xX1fxX2xX13xX12xX3fxX11xX1bdxXc4xX2xX4xX3fxX17xX2xX37xX3fxX3dxX11xX2xX6xXa0xXbexX13xX12xX2xX3fxX49xX11fxX13xX2xX4xX3fxX11fxX13xX3fxX2xX1fxX180xXfxX2xX1fxX3fxX180xX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX2xX1fxX3fxX49xX2xX13xX3fxX11fxX2xX4xX3fxX1a7xX17xX2xXc4xXfxX13xX12xX2xX4xX9bxX13xX3fxX2xX3fxXb8xX13xX3fxX2xX4xX3fxX265xX1fxX114xX2xX1fxX3fxXa0xXfxX2xX1fxX3fxX9bxX13xX3fxX2xXcxX34xX1fxX114xX2xX13xX12xX3fxX11xX1bdxXc4xX2xX4xX3fxX17xX2xX4xX3fxX7xX49xX2xX37xX3fxX3dxX11xX2xX6xXa0xXbexX13xX12xX2xXf9xX456xX2xX4xX49xX34xX13xX114xX2xXc4xX238xX4xX2xX3xX3dxX2xX13xX3fxX11fxX2xX4xX3fxX1a7xX17xX2xX4xX3fxX11xX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX1fxX40xX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX4xXa0xXbexX13xX12xX2xX29xX117xX4xX2xXcxXb58xX13xX2xX37xX3fxX3dxX11xX2xX6xXa0xXbexX13xX12xX2xX3fxX49xXa2bxX1fxX2xX4xX3fxX11xX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xXc4xX238xX4xX2xX3xX3dxX2xX3fxX4axX13xX12xX2xXc4xX12bxX1fxX2xX37xX3fxXb2xX13xX12xX2xX48xXab2xX13xX12xX2xX4xX3fxX11xX191xX4xX2xX37xX191xX2xX13xX3fxXa0xX13xX12xX2xX97xX950xX13xX2xX48xXa0xXbexX1fxX2xX1fxX3fxX180xX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX2xX1fxX3fxX8exX1xX2xX13xX3fxX1d2xX13xX2xX4xX3fxXfxX13xX3fxX2xX4xX49xX34xX13xX2e9xX0xX5axX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27exX49xXf9xX5xX9xX30xX2c4xX950xX17xX2xX13xX3fxX987xX13xX12xX2xX3xXfxX11xX2xX1xX3fxX4axXc4xX2xXf9xX950xX13xX2xX48xX191xX13xX2xX4xX3fxX8exX4xX2xX4xX3fxX49xX34xX4xX2xX97xX3dxX13xX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX2xX1fxX180xXfxX2xX48xX32xX2xX34xX13xX2xX37xX3fxXb2xX13xX12xX2xX13xX3fxX11xX32xX17xX2xX13xX3fxXa0xX13xX12xX2xXcxXa5xX5xX2xXa8xXfxX2xXabxX2xX4xX8exX4xX2xX1fxXa5xX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX2xX48xXa0xXbexX1fxX2xX37xX11xXc3xXc4xX2xX4xXa8xXfxX20axX2xX2axX4axX11xX2xX5c5xX36cxX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX5axX12xX40xX11xX2xX4xX3fxX1a7xX17xX2xX48xXa0xXbexX1fxX2xX37xX11xXc3xXc4xX2xX4xXa8xXfxX2xX151xX1fxX40xX2xX4xX269xX13xX12xX2xXf9xX456xX2xX4xX49xX34xX13xX2xX3fxX1ccxX13xX2xX56xX64exX56xX114xX36cxX2xX4xX653xX2xX48xX177xX13xX12xX114xX2xX4xXa8xX49xX13xX12xX2xX48xX40xX2xX12xX11xX34xX2xX4xXa8xX1fcxX2xX3fxXbexX1xX2xX48xX177xX13xX12xX2xX1fxXa5xX2xX29xX269xX2xX3xX17xX13xX12xX2xX3fxX1ccxX13xX2xX56xX373xX64exX114xX4dxX2xX4xX653xX2xX48xX177xX13xX12xX16exX2xX48xX19fxX2xX1xX3fxX34xX4xX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX1xX3fxXa5xX11xX2xXcxX6c8xX2xX6xXf69xX2xX3fxX1ccxX13xX2xX4dxX114xX532xX373xX2xX4xX653xX2xX48xX177xX13xX12xX2xX151xX4xX3fxX17xX2xX3fxX177xX11xX2xX13xX238xX1xX2xX13xX12xX528xX13xX2xX3xX34xX1fxX3fxX2xX4xX284xX13xX3fxX2xX3fxX1ccxX13xX2xX56xX114xX56xX373xX2xX4xX653xX2xX48xX177xX13xX12xX842xX2xX1fxX157xX4xX2xX12xX11xXa5xXc4xX2xX4xXa8xX49xX13xX12xX2xX13xX12xX3fxX11xX1bdxXc4xX2xX4xX3fxX17xX114xX2xX4xX3fxXfxX13xX3fxX2xX4xX49xX34xX13xX2xX3xX3dxX2xX4xX11xX32xX13xX2xX4xXa8xX39xX13xX2xX56xX114xX64exX532xX2xX4xX653xX2xX48xX177xX13xX12xX16exX20axX2x1462axX11xX39xX13xX12xX2xXf9xX456xX2xX34xX13xX2xX2axXa8xXa0xX111xX13xX12xX2xX2axXf6xX5f9xX2axX2xX3adxXfxX11xX2xX102xX9bxX13xX3fxX114xX2xX4xX17xX5xX2xX48xXfxX13xX12xX2xXcxX528xX5xX2xXf9xX456xX13xX12xX2xXf9xXabxX2xXf9xXfxX13xX12xX2xX13xX3fxXa0xX13xX12xX2xXf9xX49xX2xX48xX19fxX2xX1fxX40xX2xX45exX17xX5xX191xX4xX2xX48xX1fcxX13xX3fxX2xX3xX3dxX2xX4dxX4dxX50xX36dxX5axX45exX31xXexX494xX27exX496xX2c4xX2xX13xX12xX11fxX5xX2xX4exX50xX5axX50xX5axX4dxX4exX56xX4dxX2xX1fxX180xXfxX2xX494xX27exX496xX2c4xX2xX4xX284xX13xX3fxX2xX12xX11xXa5xX11xX2xX4xX3fxXc3xX2xX97xX11fxX49xX2xX13xX1c1xXc4xX2xX3fxX11bxX1fxX2xX4dxX4exX56xX36cxX2xXexX2xX4dxX4exX56xX373xX2xX13xX39xX13xX2xX2axX3fxXfxX13xX3fxX2xX4xXa8xXfxX2xXf6xX11fxX2xX2axX207xX13xX3fxX2xX48xX32xX2xX13xX12xX3fxX1fcxX2xX494xX27exX496xX2c4xX2xX4xX284xX13xX3fxX2xX48xXb8xX13xX3fxX2xX1fxX3fxX284xX2xXf9xX456xX2xX34xX13xX2xX151xX13xX3fxX11fxX2xX3fxX11bxX1fxX2xX373xX2xX4xX1a7xX13xX12xX2xX56xX36dxX2xX1xX3fxX538xX13xX12xX16exX2xX13xX3fxX1119xXc4xX2xX3fxX4axX13xX2xX1fxX3fxX191xX2xX6xX19fxX13xX12xX2xX1xX3fxX9bxX114xX2xX48xX177xX13xX12xX2xX4xX3fxX111xX11xX2xX5xX39xX17xX2xX1fxX1a7xX17xX2xX1fxX3fxX180xX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX2xX6xX11fxX2xX494xX27exX496xX2c4xX2xX3fxX17xX5xX1bdxX13xX2xX2axX3fxX4axX1fxX3fxX2xXf6xX11fxX2xX6xX1d2xX1xX2xX1xX3fxXa0xX1ccxX13xX12xX2xX34xX13xX2xX1fxX3fxX17xX5xXc3xX13xX2xX3xXfxX13xX12xX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX114xX2xX3xX6c8xX2xXf9xX12bxX13xX12xX2xX1fxX3fxX49xX2xXc4xX12bxX1fxX2xX48xX9bxX1fxX3fxX2xX37xX3fxX34xX1fxX20axX0xX5axX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27exX49xXf9xX5xX9xX30xX102xX11xX39xX13xX2xX1fxX3dxX2xX3fxX40xXfxX2xX4xXa8xXa0xX111xX13xX12xX114xX2xX6xX117xX1xX2xX3fxX11bxX1fxX2xX97xX11fxX2xX13xX3fxX11fxX2xX1fxXb2xX13xX12xX2xX97xX12bxX2xX1fxX3fxX49xX2xX12xX11xX34xX49xX2xX97xX11xX39xX13xX2xX12xX11xXfxX11xX2xX48xX49xX4axX13xX2xX4dxX4exX4exX50xX2xXexX2xX4dxX4exX56xX4dxX2xX6xX11fxX2xX48xX32xX2xX34xX13xX2xX6xX117xX13xX2xX4xX3fxXc3xX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX3xX456xX2xX1aaxX17xXfxX13xX2xX4xX528xXc4xX2xX1fxX180xXfxX2xX496xX3fxX11fxX2xX13xXa0xX117xX1fxX2xX48xX3dxX11xX2xX97xX117xX11xX2xX13xX12xX11fxX13xX3fxX2xX12xX11xX34xX49xX2xXf9xX12bxX1fxX20axX2xXde7xX11xX1bdxX1fxX2xX4xX3fxXfxX13xX3fxX2xX4xXa8xXfxX2xX4xXa8xX39xX13xX2xXf9xX11xX1bdxX13xX2xXa8xX238xX13xX12xX2xX48xX32xX2xX34xX13xX2xX13xX11fxX5xX2xX37xX3fxXb2xX13xX12xX2xX13xX12xX49xX11fxX11xX2xXc4xX12bxX1fxX2xX48xX9bxX1fxX3fxX2xX48xX34xX13xX3fxX2xX12xX11xX34xX2xX37xX191xX4xX2xX1aaxX17xXa5xX2xX4xX3fxX456xX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX4xX3fxX111xX11xX2xX12xX11xXfxX13xX2xX1aaxX17xXfxX2xX13xX3fxX1119xXc4xX2xX37xX1fcxX1xX2xX4xX3fxX111xX11xX2xX1xX3fxX34xX4xX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX13xX3fxX987xX13xX12xX2xX3xX1ccxX2xX3fxXabxX2xX4xXa8xX49xX13xX12xX2xX1fxX1ccxX2xX1fxX3fxX191xX2xX1aaxX17xXa5xX13xX2xX6xXf69xX114xX2xX1fxX3fxX9bxX13xX3fxX2xX3xX34xX1fxX3fxX114xX2xX1xX3fxX34xX1xX2xX6xX17xX1d2xX4xX2xX48xXc3xX2xX37xX11xX191xX13xX2xX13xX12xX3fxX1fcxX2xX1fxX1ccxX2xX1aaxX17xXfxX13xX2xX1aaxX17xXa5xX13xX2xX6xXf69xX2xX496xX3fxX11fxX2xX13xXa0xX117xX1fxX2xX1fxX40xX2xX4xX3fxX908xXc4xX2xX1aaxX17xX5xX32xX13xX2xX48xX11xX32xX17xX2xX1fxX3fxX284xX13xX3fxX114xX2xX3xX6c8xXfxX2xX48xX269xX11xX114xX2xX29xX269xX2xX3xX17xX13xX12xX114xX2xX4xX1c1xX13xX12xX2xX1fxXa0xX111xX13xX12xX2xX3fxX11xX1bdxX17xX2xX1aaxX17xXa5xX2xX4xX3fxX456xX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX114xX2xX1fxX233xX13xX12xX2xX13xX3fxXa0xX2xX6xX11fxXc4xX2xXa8xXb55xX2xX97xX11xX1bdxX1fxX2xX1fxX3fxX8exX1xX2xX3fxX11fxX13xX3fxX2xX1fxX34xX1fxX2xX1aaxX17xX5xX2xX48xX1fcxX13xX3fxX2xX1xX3fxX34xX1xX2xX6xX17xX1d2xX4xX2xX1fxX180xXfxX2xX27exXfxX13xX2xX194xX3fxX284xX2xX48xX4axX49xX114xX2xX1fxX3fxX180xX2xX48xX1a7xX17xX2xX4xXa0xX114xX2xX1fxX34xX1fxX2xX48xX1ccxX13xX2xX97xX1fcxX2xX6xX11xX39xX13xX2xX1aaxX17xXfxX13xX20axX0xX5axX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27exX49xXf9xX5xX9xX30xX2axX3fxX11xX191xX4xX2xX13xX12xX3fxX207xX114xX2xX97xX117xX11xX2xX13xX3fxX987xX13xX12xX2xXa0xX17xX2xX37xX3fxX17xX5xX191xX4xX2xX48xX11xXc3xXc4xX2xX4xXa8xX49xX13xX12xX2xX1aaxX17xX34xX2xX4xXa8xXb8xX13xX3fxX2xX4xX3fxX456xX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX48xX32xX2xX34xX13xX2xX97xX3d6xXfxX2xX48xXa0xXbexX1fxX2xX2axX3fxXfxX13xX3fxX2xX4xXa8xXfxX2xX4xX284xX13xX3fxX2xX48xXa0xXfxX2xXa8xXfxX114xX2xX494xX27exX496xX2c4xX2xX4xX284xX13xX3fxX2xX1fxX1a7xX13xX2xX3xX117xXc4xX2xX4xX269xX2xX1fxX3fxX265xX1fxX2xX4xX269xX13xX12xX2xX37xX191xX4xX2xX48xX34xX13xX3fxX2xX12xX11xX34xX2xX4xX49xX11fxX13xX2xXf9xX11xX1bdxX13xX2xX37xX191xX4xX2xX1aaxX17xXa5xX2xX4xX3fxX456xX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX48xX32xX2xX34xX13xX2xX12xX11xXfxX11xX2xX48xX49xX4axX13xX2xX4dxX4exX4exX50xX2xXexX2xX4dxX4exX56xX4dxX2xX13xX3fxX1119xXc4xX2xXa8xXab2xX4xX2xX37xX11xX13xX3fxX2xX13xX12xX3fxX11xX1bdxXc4xX2xX1fxX3fxX49xX2xX97xX11xX1bdxX1fxX2xX4xX269xX2xX1fxX3fxX265xX1fxX2xX4xX3fxX456xX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX4xXa8xX49xX13xX12xX2xX12xX11xXfxX11xX2xX48xX49xX4axX13xX2xX4xX11xX191xX1xX2xX4xX3fxX7xX49xX842xX2xX27xXabxX2xXba9xX2c4xXbabxX31xX2axX2xXexX2xX48xX1ccxX13xX2xX97xX1fcxX2xX4xX3fxXa0xX111xX13xX12xX2xX4xXa8xX456xX1fxX2xX4xX3fxX456xX1fxX2xX3fxX11xX1bdxX13xX2xX48xX32xX2xX34xX13xX2xX1fxX1a7xX13xX2xX4xX3fxXfxXc4xX2xXc4xXa0xX17xX2xX27exXfxX13xX2xX1fxX3fxX284xX2xX48xX4axX49xX2xX1fxX34xX1fxX2xX29xX11xX1bdxX13xX2xX1xX3fxX34xX1xX2xX37xX3fxX157xX1fxX2xX1xX3fxX12bxX1fxX2xX3fxX4axX13xX2xX1fxX3fxX191xX114xX2xX37xX3fxX17xX5xX191xX4xX2xX48xX11xXc3xXc4xX114xX2xX48xX177xX13xX12xX2xX4xX3fxX111xX11xX2xX4xX3fxXfxXc4xX2xXc4xXa0xX17xX2xX4xX284xX13xX3fxX2xXcxX6c8xX2xX6xXf69xX2xX1fxX34xX1fxX2xX37xX11xX191xX13xX2xX13xX12xX3fxX1fcxX2xX1fxX180xXfxX2xX4xX3fxXfxX13xX3fxX2xX4xXa8xXfxX20axX0xX5axX1xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x14356xX17xX4xX3fxX49xXa8xX9xX30xXf6xXa5xX11xX2xX2c3xX17xX528xX13xX0xX5axX1xX30
Hải Xuân