Đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng cao nhất 8,18%
Tổng Liên đoàn Lao động đang đề xuất các mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020, mức tăng cao nhất là 8,18% tương đương từ 180.000 - 380.000 đồng.
7a92x11ee7xc165x105bex13e39xc0d9x11787xa32dxff3exX7x13c58x7c7fx11ea8xbd4bxfbb6xd622xX5x11e17xXaxa7f8x9eaexf83fxX3x12fcfx158b8x14000xXexX3xX5x8958x12a80x13117x12bf1xX3xXex12d19xXdxX3xXexX1xXdxb0bfxX17xX3x14d22x1547bxX1exX1fxX3xX1ex94d8x1199fxX3xb161xf2a0xX34xX35xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX4xX6xc7c4xX3xX1exX1xX18xXexX3xc6a3x16046xX2xX47xa831xX0x845bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8bb5xX10xX6x14f9axXaxX12xXcxd715xX1exX1fxX3x11438xXdx132c2xX1exX3x11a46xX40x7f24xX1exX3xX67xX6xX40xX3xX6cx8e8fxX1exX1fxX3xX6cxX6xX1exX1fxX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX4xbc7fxX4xX3xX32xf25cxX4xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xX48xX3xX32xX8cxX4xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX4xX6xX40xX3xX1exX1xX18xXexX3xX5xX6exX3xX47xX48xX2xX47xX4bxX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX6cxX1cxX1dxX1exX1fxX3xXex1315bxX3xX2xX47xX35x1012cxX35xX35xX35xX3xbc3dxX3xd41bxX47xX35xXe0xX35xX35xX35xX3xX6cx12b35xX1exX1fxXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6x80f5xX5xX10xX3xX7xXexd94bxX5xX10xX9xXaxX32xX6xc979xX1fxXdxX1ex9f4bxX3xX34xXbxX16xX3xX6xX17xXexX40xb078xXaxX12xX0xXexXfbxX40xX5fxX101xX12xX0xXexX108xX12xX0xXexX5fxX12xX0xXdxX32xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX32xX7xXe5xXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xX7xXexX101xX5xX10xX9xXax8efdxXdxX5fxXexX1xX10cxX3xb708xcc52xX35xXbxX16xX116xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX10cxX3x9afcxX15cxX14exXbxX16xX116xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX4xX6xX40xX3xX1exX1xX18xXexX3xX47xX48xX2xX47xX4bxX3xX1xd900xX1exX1xX3xX2xXaxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe0xXfbxX6xX40xX1xX6xXexXdxX1exX1xXe0xX2bxX1exX4dxX1exX10xX146xX7xX4dxX2x14e74xX34xX14exX4dxX2xX35xX14dxX5fxX15cxX2xX34xX35xX1c9xX35xX15cxXexXe7xX2xXe7xX1c9xX2xX5xX35xXe0xcfb5xXbxX1fxee54xX108xX9xX14dxX14dxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX4xX6xX40xX3xX1exX1xX18xXexX3xX47xX48xX2xX47xX4bxXaxX3xX5fxX6xXexX6xXe5xXbxX1xX40xXexX40xXe5xX40xX108xXdxX1fxXdxX1exX6xX5xXe5xX7xX108xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10cxX4dxX4dxXdxX32xX6xX1fxX10xX7xXe0xX2bxX40xX2bxXe0xX2bxX1exX4dxX17xXbxX5xX40xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX10xX35xX146xX4xXdxX4xXdxX7xX5fxX16xX6xX1exX146x1007fxXexX1fxX146xXexX1e1xX40xX146xX1fxX4dxX34xX35xX2xX1c9x11be4xX35xX14exX27fxX2xX2xX4dxX271xX17xX6xX1exX1fxX27fxXfbx1310exX1exX17xXe0xX1e1xXbxX1fxXaxX3xX5fxX6xXexX6xXe5xX5fxX10xX7xX4xX9xXaxecd6xX1exX1fxX3xX67xX69xX3xX13xX1a6xX1exX1xX3x14046xX17x1371exX1exX1fxX48xX3x12720xX1x12a46xX3xXfbxX6xX1exX3xX2adxX17xX6xX1exX3xX1xc1abxX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX48xX3xXcxX63xX1exX1fxX3xX67xX13xX67xX13xX3x10eabxdcc0xXe0xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX108xX12xX0xXexX108xX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe7b1xX6xXbxXexXdxX40xX1exXaxX12xX2a1xX1exX1fxX3xX67xX69xX3xX13xX1a6xX1exX1xX3xX2adxX17xX2afxX1exX1fxX48xX3xX2b4xX1xX2b6xX3xXfbxX6xX1exX3xX2adxX17xX6xX1exX3xX1xX2c2xX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX48xX3xXcxX63xX1exX1fxX3xX67xX13xX67xX13xX3xX2d8xX2d9xXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX108xX12xX0xX4dxXexXfbxX40xX5fxX101xX12xX0xX4dxXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13040xX40xX5fxX101xXaxX12xX2fcxX1xXdxX14xX17xX3xX1exX6xX101xX3x15e12xX2xX2xX4dxX14exb845xX48xX3xX5cxX76xXdxX3xX6cxXf0xX1exX1fxX3xXexXdxX14xX1exX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX271xX17xX22xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX7xd823xX3xX1xfa43xXbxX3xXbxX1xXdxX69xX1exX3xXexX1xX8cxX3xX34xX3xX6cxX28xX3xX6cxX1cxX6xX3xX108xX6xX3xX32xX8cxX4xX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX2a1xX1exX1fxX3xX67xX69xX3xX13xX1a6xX1exX1xX3xX2adxX17xX2afxX1exX1fxX48xX3xX2b4xX1xX2b6xX3xXexX108xX1cx1488fxX1exX1fxX3xXfbxX6xX1exX3xX2adxX17xX6xX1exX3xX1xX2c2xX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX3xX378xXcxX63xX1exX1fxX3xX67xX13xX67xX13xX3xX2d8xXdxX2c2xXexX3xX2d9xX6xX32xX37dxX3xX4xX1xX40xX3xX108x9aa4xX1exX1fxX48xX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX1xXdxX2c2xX1exX3xX6cx92dfxX3xX6cxX88xXbxX3xX8cxX1exX1fxX3xX6cxX1cxa4b7xX4xX3xX1xX1dxX1exX3xX1c9xbaf5xX3xX4bxX3xX32xX8cxX4xX3xX7xX22xX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xXe0xX3xXcxX17xX101xX3xX1exX1xXdxX69xX1exX48xX3xX6cxX28xX3xXfbxX88xX32xX3xX7xX88xXexX3xX6cxX1cxX465xX4xX3xX101xX69xX17xX3xX4x8e79xX17xX3xXexX1x112cexX4xX3xXex10069xX48xX3xX4xX4a5xX1exX3xX16xX88xX4xX3xX6cx1146dxX1exX1xX3xX108x9888xX3xX6cxX1cxX465xX4xX3xXex10afbxX3xX5xX2c2xX3xX1fxXdx14106xX6xX3xX1exX1xX17xX3xX4xX4a5xX17xX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX4aaxX4xX3xXexX1xX4aaxX4xX3xXbxX1x1002bxX32xX3xX2bxX6exX3xXbxX1xXdxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX4aaxX4xX3xXexX1xX4aaxX4xX3xXbxX1xX4ebxX32xXe0xX3xXcxX108xX69xX1exX3xX4xX1dxX3xX7xX40bxX3xX6cxX2b6xX3xX7xX39exX3xX4xX2b6xX3xX4xX88xX4xX3xX28dxX4baxX4xX1xX3xXfbxX2afxX1exX3xX28dxX1xX88xX4xX3xX1exX1xX6xX17xX3xX2bxX14xX3xX7xX4aaxX3xX6cxX88xXbxX3xX8cxX1exX1fxX3xX4xa22cxX6xX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxf3e9xXdxX3xX32xX8cxX4xX3xX7xX22xX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX2fcxX1xX17xX101xX69xX1exX3xX1fxXdxX6xX3xX6cxX6exX32xX3xXbxX1xX88xX1exX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX4xX545xX6xX3xXcxX63xX1exX1fxX3xX67xXdxX69xX1exX3xX6cxX40xX6exX1exX3xX67xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX3xX2d8xXdxX2c2xXexX3xX2d9xX6xX32xX3xX4xX1xX40xX3xXfbxXdxX4aexXexX3xX6cxX459xX3xX4xX2b6xX3xXexX1xX6xX32xX3xXexX1xX2afxX40xX3xXexX4c7xX3xX5xX2c2xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x152f4xX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX4aaxX4xX3xXexX1xX4aaxX4xX3xXbxX1xX4ebxX32xX3xX2bxX6exX3xXbxX1xXdxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX4aaxX4xX3xXexX1xX4aaxX4xX3xXbxX1xX4ebxX32xX3xX4xX545xX6xX3xX32xX76xXexX3xX7xX22xX3xX1exX1cxX559xX4xX3xXexX108xX69xX1exX3xXexX1xX4aexX3xX1fxXdxX559xXdxX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX6cxXf0xX1exX1fxX3xX2bxX559xXdxX3xX2d8xXdxX2c2xXexX3xX2d9xX6xX32xXe0xX3xd5dcxX4aexXexX3xX271xX17xX2afxX3xX4xX1xX40xX3xXexX1xX18xX101xX48xX3xX40bxX3xX4xX88xX4xX3xX1exX1cxX559xX4xX3xX1exX1xX1cxX10cxX3xX2fcxX6xX32xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX48xX3xb3b2xX108xXdxX5xX6xX1exX28dxX6xX48xX3xX2b4xX1xXdxX5xXdxXbxXdxX1exX10xX7xX48xX3x15838xX1exX3xX13xX76xX48xX3xb510xe5aaxX1exX1fxX3xX2fcxX63xX48xX3xXexX4c7xX3xX5xX2c2xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX40xX3xXbxX1xXdxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX4aaxX4xX3xXexX1xX4aaxX4xX3xXbxX1xX4ebxX32xX3xX6cxX14xX17xX3xX4xX6xX40xX3xX1xX1dxX1exX3xX32xX8cxX4xX3xXexX5e8xX1exX1xX3xX4xX545xX6xX3xX2d8xXdxX2c2xXexX3xX2d9xX6xX32xXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX2fcx12844xX1exX1fxX3xXexX1xX10xX40xX3xX6cx12e97xXdxX3xX5fxXdxX2c2xX1exX3xXcxX63xX1exX1fxX3xX67xX13xX67xX13xX3xX2d8xXdxX2c2xXexX3xX2d9xX6xX32xX48xX3xX1xXdxX2c2xX1exX3xX1exX6xX101xX3xec2fxcb39xX2b4xX3xX6cxX6xX1exX1fxX3xXexX31xX1exX1fxX3xX28dxX1xX40xX2afxX1exX1fxX3xX14exX4bxX48xX3xX4xX1xd50bxX3xX7xX22xX3xX1fxXdxX88xX3xXexXdxX69xX17xX3xX5fxX2cxX1exX1fxX3xX378xX2fcxX2b4x129eexX37dxX3xX4xX704xX1exX1fxX3xX6cxX6xX1exX1fxX3xX5fxX17xX101xX3xXexX108xX1a6xX3xX40bxX3xX32xX8cxX4xX3xX15cxX4bxX48xX3xX4xX76xX1exX1fxX3xXexX1xX69xX32xX3xX1exX31xX1exX1fxX3xX7xX17xX18xXexX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX3xX16xX459xX3xX1xX76xXdxX3xXexX31xX1exX1fxX3xX28dxX1xX40xX2afxX1exX1fxX3xXexX108xX69xX1exX3xX46dxX4bxXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX368xX69xX1exX3xX4xX70exX1exX1xX3xX6cxX2b6xX48xX3xXexX1a6xX1exX1xX3xX1xX1a6xX1exX1xX3xX16xX17xX18xXexX3xX28dxX1xX4ebxX17xX3xX2bxX559xXdxX3xXexX4c7xX3xX5xX2c2xX3xX6cxX1dxX1exX3xX1xX6exX1exX1fxX3xX1exX1fxX6exX101xX3xX4xX6exX1exX1fxX3xXexX31xX1exX1fxX48xX3xX6cx12b90xX4xX3xXfbxXdxX2c2xXexX3xX40bxX3xX4xX88xX4xX3xX1exX1fxX6exX1exX1xX3xX7x1028cxX3xX5fx105f4xX1exX1fxX3xX6cxX69dxX1exX1fxX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxXe0xX3xX13xXdxX14xX17xX3xX1exX6exX101xX3xX4xX1xX40xX3xXexX1xX18xX101xX3xX28dxX1xX2afxX3xX1exX31xX1exX1fxX3xX4xX1xXdxX3xXexX108xX2afxX3xX4xX545xX6xX3xX5fxX40xX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX2c2xXbxX3xX7xX39exX3xXexXdxX4aexXbxX3xXexX82dxX4xX3xX63xX1exX3xX6cxX4baxX1exX1xXe0xX3xX13xXf0xX1exX1fxX3xXexX1x14852xXdxX48xX3xX7xX22xX3xX5fxX40xX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX2c2xXbxX3xXexX1xX6exX1exX1xX3xX5x11fc2xXbxX3xX32xX559xXdxX3xX4xX704xX1exX1fxX3xXexX31xX1exX1fxX3xX1xX1dxX1exX3xX7xX40xX3xX2bxX559xXdxX3xX1exX31xX32xX3xXexX108xX1cxX559xX4xXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX2a1xX1exX1fxX3xX67xX69xX3xX13xX1a6xX1exX1xX3xX2adxX17xX2afxX1exX1fxX3xX4xX1xX40xX3xX108xX43exX1exX1fxX48xX3xXexX108xX69xX1exX3xX6cxd84exX101xX3xX5xX6exX3xX1exX1xX4cexX1exX1fxX3xXexX5e8xX1exX3xX1xXdxX2c2xX17xX3xXexX5e8xX4xX1xX3xX4xX4aaxX4xX3xX6cxX28xX3xX4xX2b6xX3xXexX1xX28xX3xXexX5e8xX1exX1xX3xXexX40xX88xX1exX3xX32xX8cxX4xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xX3xX6cxX2afxX32xX3xXfbxX2afxX40xX3xX6cxX890xXdxX3xX7xX22xX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX4xX545xX6xX3xX1exX1fxX1cxX890xXdxX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX2fcxX31xX1exX3xX4xX8cxX3xX2bxX6exX40xX3xX4xX88xX4xX3xX4xX1xX74exX3xX7xX22xX3xX2bxX14xX3xX28dxXdxX1exX1xX3xXexX4aexX48xX3xX16xX459xX3xX1xX76xXdxX48xX3xXbxX1xX5e8xX6xX3xXcxX63xX1exX1fxX3xX67xX13xX67xX13xX3xX2d8xXdxX2c2xXexX3xX2d9xX6xX32xX3xX4xX1xX40xX3xXfbxXdxX4aexXexX48xX3xX6cxX6xX1exX1fxX3xX4xX2b6xX3xXe7xX3xX28dxX4baxX4xX1xX3xXfbxX2afxX1exX3xXexX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xX3xX7xX39exX3xX6cxX1cxX6xX3xX108xX6xX3xXfbxX6exX1exX3xXexX1xX2afxX40xX3xXexX70exXdxX3xXbxX1xXdxX69xX1exX3xX6cxX6exX32xX3xXbxX1xX88xX1exX3xX4xX1xXdxX14xX17xX3xX1exX6xX101xXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX2fcxX82dxX3xXexX1xX28xX48xX3xX4xX88xX4xX3xX32xX8cxX4xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX5fxX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX3xXexXdbxX3xX14dxX48xX46dxX34xXe5xX47xX48xX2xX47xX4bxX48xX3xXexX2cxX101xX3xXexX1xX17xX76xX4xX3xX2bxX6exX40xX3xX4xX88xX4xX1xX3xXexX5e8xX1exX1xX3xXexX4c7xX3xX5xX2c2xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX5e8xX3xX4xX1xX40xX3xXbxX1xXdxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX4aaxX4xX3xX2bxX6exX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX4aaxX4xX3xXexX108xX40xX1exX1fxX3xX6cxX890xXdxX3xX7xX22xX1exX1fxX3xX4xX545xX6xX3xX1exX1fxX1cxX890xXdxX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX0xXdxX32xX1fxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe0xXfbxX6xX40xX1xX6xXexXdxX1exX1xXe0xX2bxX1exX4dxX1exX10xX146xX7xX4dxX2xX1c9xX34xX14exX4dxX2xX35xX14dxX5fxX15cxX2xX34xX2xX34xX34xX1c9xXexX14dxX34xX14dxXe7xX5xX2xXe0xX1e1xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX4xX6xX40xX3xX1exX1xX18xXexX3xX47xX48xX2xX47xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX0xXdxX32xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX32xX7xXe5xXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX4xX6xX40xX3xX1exX1xX18xXexX3xX47xX48xX2xX47xX4bxX3xX1xX1a6xX1exX1xX3xXe7xXaxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe0xXfbxX6xX40xX1xX6xXexXdxX1exX1xXe0xX2bxX1exX4dxX1exX10xX146xX7xX4dxX2xX1c9xX34xX14exX4dxX2xX35xX14dxX5fxX15cxX2xX34xX2xX34xX34xX1c9xXexX15cxX34xX15cxX5xX34xXe0xX1e1xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX4xX6xX40xX3xX1exX1xX18xXexX3xX47xX48xX2xX47xX4bxXaxX3xX5fxX6xXexX6xXe5xXbxX1xX40xXexX40xXe5xX40xX108xXdxX1fxXdxX1exX6xX5xXe5xX7xX108xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10cxX4dxX4dxXdxX32xX6xX1fxX10xX7xXe0xX2bxX40xX2bxXe0xX2bxX1exX4dxX17xXbxX5xX40xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX10xX35xX146xX4xXdxX4xXdxX7xX5fxX16xX6xX1exX146xX271xXexX1fxX146xXexX1e1xX40xX146xX1fxX4dxX34xX35xX2xX1c9xX27fxX35xX14exX27fxX2xX2xX4dxX34xX27fx8d4axX5fxX271xX146xXe0xX1e1xXbxX1fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX0xXdxX32xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX32xX7xXe5xXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX4xX6xX40xX3xX1exX1xX18xXexX3xX47xX48xX2xX47xX4bxX3xX1xX1a6xX1exX1xX3xX15cxXaxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe0xXfbxX6xX40xX1xX6xXexXdxX1exX1xXe0xX2bxX1exX4dxX1exX10xX146xX7xX4dxX2xX1c9xX34xX14exX4dxX2xX35xX14dxX5fxX15cxX2xX34xX2xX34xX34xX1c9xXexX14dxX14dxX35xX2xX5xXe7xXe0xX1e1xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX4xX6xX40xX3xX1exX1xX18xXexX3xX47xX48xX2xX47xX4bxXaxX3xX5fxX6xXexX6xXe5xXbxX1xX40xXexX40xXe5xX40xX108xXdxX1fxXdxX1exX6xX5xXe5xX7xX108xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10cxX4dxX4dxXdxX32xX6xX1fxX10xX7xXe0xX2bxX40xX2bxXe0xX2bxX1exX4dxX17xXbxX5xX40xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX10xX35xX146xX4xXdxX4xXdxX7xX5fxX16xX6xX1exX146xX271xXexX1fxX146xXexX1e1xX40xX146xX1fxX4dxX34xX35xX2xX1c9xX27fxX35xX14exX27fxX2xX2xX4dxXe7xX27fxX1exXfbxX1e1xX28dxXe0xX1e1xXbxX1fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX13xX70exXdxX3xX5fxXdxX2c2xX1exX3xX4xX1xX40xX3xXexXdxX4aexX1exX1fxX3xX1exX2b6xXdxX3xX4xX545xX6xX3xX1exX1fxX1cxX890xXdxX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX3xXexX70exXdxX3xXcxX2b4xX3xX5cxX2fcxX69cxX48xX3xX69dxX1exX1fxX3xX2d9xX1fxX17xX101x9bccxX1exX3xXcxX1xX6exX1exX1xX3xX13xX69dxX48xX3xXcxX108xX1cxX40bxX1exX1fxX3xXfbxX6xX1exX3xX2fcxX1xX5e8xX1exX1xX3xX7xX88xX4xX1xX3xXbxX1xX88xXbxX3xX5xX17xX8abxXexX48xX3xX67xXdxX69xX1exX3xX6cxX40xX6exX1exX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX3xXcxX2b4xX3xX5cxX2fcxX69cxX3xX4xX1xX40xX3xX108xX43exX1exX1fxX48xX3xX2bxX559xXdxX3xX32xX8cxX4xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1exX1xX1cxX3xX1xXdxX2c2xX1exX3xX1exX6xX101xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xXexX1xX28xX3xX6cxX88xXbxX3xX8cxX1exX1fxX3xX32xX8cxX4xX3xX7xX22xX1exX1fxX3xX4xX545xX6xX3xX1exX1fxX1cxX890xXdxX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX48xX3xX1exX1xX18xXexX3xX5xX6exX3xXexX70exXdxX3xX4xX88xX4xX3xXexX1xX6exX1exX1xX3xXbxX1xX22xX3xX5xX559xX1exXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xXaxX2d9xX4aexX17xX3xX6cxX890xXdxX3xX7xX22xX1exX1fxX3xX1exX1fxX1cxX890xXdxX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX3xX28dxX1xX69dxX1exX1fxX3xX6cxX1cxX465xX4xX3xX6cxX2afxX32xX3xXfbxX2afxX40xX48xX3xX28dxX1xX69dxX1exX1fxX3xX6cxX545xX3xX6cxX28xX3xXexX88xXdxX3xXexX70exX40xX3xX7xX8cxX4xX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX48xX3xX6cxX4aexX1exX3xX32xX76xXexX3xX6cxX76xX3xXexX17xX63xXdxX3xX1exX6exX40xX3xX6cxX2b6xX48xX3xX1xX3a1xX3xX7xX39exX3xXfbxX4baxX3xX7xX6xX3xXexX1xX2afxXdxX3xX7xX559xX32xX3xX2bxX6exX3xXexX108xX40bxX3xXexX1xX6exX1exX1xX3xX1exX70exX1exX3xX1exX1xX908xX1exX3xX4xX545xX6xX3xX6cxX2b6xXdxX3xX1exX1fxX1x10b57xX40xXe0xX3xX5cxXdxX2c2xX1exX3xX1exX6xX101xX3xX1exX1xXdxX14xX17xX3xX1exX1fxX1cxX890xXdxX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX3xX5xX6exX3xX5xX4aaxX4xX3xX5xX1cxX465xX1exX1fxX3xXexX70exX40xX3xX108xX6xX3xX4xX545xX6xX3xX4xX2afxXdxX3xX2bxX8abxXexX3xX4xX1xX18xXexX3xX4xX1xX40xX3xX16xX459xX3xX1xX76xXdxX3xX1exX1xX1cxX1exX1fxX3xX5xX70exXdxX3xX6cxX6xX1exX1fxX3xXbxX1xX2afxXdxX3xX6cxX8cxX1exX1fxX3xXexX108xX40xX1exX1fxX3xX1exX1xX2b6xX32xX3xX6cxX22xXdxX3xXexX1cxX465xX1exX1fxX3xXfbxX2afxX40xX3xXexX108xX465xX3xX16xX459xX3xX1xX76xXdxXaxX48xX3xX69dxX1exX1fxX3xX13xX69dxX3xX271xX17xX6xX1exX3xX1exX1fxX70exXdxXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX2a1xX1exX1fxX3xX2d9xX1fxX17xX101xXe91xX1exX3xXcxX1xX6exX1exX1xX3xX13xX69dxX3xX4xX704xX1exX1fxX3xX4xX1xX40xX3xX108xX43exX1exX1fxX48xX3xX32xX8cxX4xX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xX3xX1exX69xX1exX3xX6cxX1cxX465xX4xX3xX6cxXdxX14xX17xX3xX4xX1xX74exX1exX1xX3xXexX31xX1exX1fxX3xXexXdbxX3xX14exXe5xX47xX4bxX3xX7xX40xX3xX2bxX559xXdxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX2xX1c9xXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX0xX7xXexX108xX40xX1exX1fxX12xX734xX40xX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX2c2xXbxX3xX5xX40xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX5e8xX0xX4dxX7xXexX108xX40xX1exX1fxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX2d8xX14xX3xXbxX1xX5e8xX6xX3xX6cxX70exXdxX3xX5fxXdxX2c2xX1exX3xX4xX545xX6xX3xX5fxX40xX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX2c2xXbxX48xX3xX69dxX1exX1fxX3xX5cxX40xX6exX1exX1fxX3xX2adxX17xX6xX1exX1fxX3xX2b4xX1xf4bcxX1exX1fxX3xXe5xX3xX2b4xX1xX2b6xX3xX2fcxX1xX545xX3xXexX4baxX4xX1xX3xX2b4xX1xX11bexX1exX1fxX3xXcxX1xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX32xX70exXdxX3xX2bxX6exX3xX2fcxX69dxX1exX1fxX3xX1exX1fxX1xXdxX2c2xXbxX3xX2d8xXdxX2c2xXexX3xX2d9xX6xX32xX3xX378xX2d8xX2fcxX2fcxX764xX37dxX48xX3xX4xX1xX40xX3xXfbxXdxX4aexXexX48xX3xX1exX1xXdxX14xX17xX3xX5fxX40xX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX2c2xXbxX3xX6cxX459xX3xXexX108xX2afxX3xX32xX8cxX4xX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX34xX35xX2xX1c9xX3xXexX31xX1exX1fxX3xXexX1xX69xX32xX3xXexX559xXdxX3xXexX108xX69xX1exX3xX14dxX3xX4bxX48xX3xX4xX6xX40xX3xX1xX1dxX1exX3xX32xX8cxX4xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX46dxX48xXe7xX4bxX3xX6cxX459xX3xX6cxX1cxX465xX4xX3xX4xX1xX22xXexX3xXexX108xX40xX1exX1fxX3xXbxX1xXdxX69xX1exX3xX1xX3a1xXbxX3xX5cxX76xXdxX3xX6cxXf0xX1exX1fxX3xXexXdxX14xX1exX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX271xX17xX22xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX34xX35xX2xX47xXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX734xX40xX3xX6cxX2b6xX48xX3xX69dxX1exX1fxX3xX2b4xX1xX11bexX1exX1fxX3xX4xX1xX40xX3xX108xX43exX1exX1fxX48xX3xX1exX4aexX17xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX7xX39exX3xX4xX1xX74exX3xXexX88xX4xX3xX6cxX76xX1exX1fxX3xX6cxX4aexX1exX3xX7xX4aaxX3xXbxX1xX88xXexX3xXexX108xXdxX28xX1exX3xXfbxX14xX1exX3xX2bxX4cexX1exX1fxX3xX4xX545xX6xX3xX5fxX40xX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX2c2xXbxXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX13xX14xX3xX4xX8abxXbxX3xXexX559xXdxX3xX32xX8cxX4xX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xXexX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xXexX108xX1cxX559xX4xX3xX2bxX11bexX1exX1fxX3xX6cxX6exX32xX3xXbxX1xX88xX1exX3xX5xX4a5xX1exX3xX34xX48xX3xX69dxX1exX1fxX3xX5cxX40xX6exX1exX1fxX3xX2adxX17xX6xX1exX1fxX3xX2b4xX1xX11bexX1exX1fxX3xX4xX1xX40xX3xXfbxXdxX4aexXexX10cxX3x7b7dxX2fcxX1xb951xX1exX1fxX3xXexX69dxXdxX3xX7xX39exX3xX1exX1fxX1xXdxX69xX1exX3xX4xX8cxX17xX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX4xX545xX6xX3xXcxX63xX1exX1fxX3xX67xX13xX67xX13xX3xX2d8xXdxX2c2xXexX3xX2d9xX6xX32xX3xX2bxX6exX3xX5fxXdxXe91xX1exX3xXfbxXdxX4aexX1exX3xX4xX545xX6xX3xXbxX1xXdxX69xX1exX3xX6cxX6exX32xX3xXbxX1xX88xX1exX3xX6cxX28xX3xX4xX2b6xX3xX1exX1xX4cexX1exX1fxX3xX6cxXdxX14xX17xX3xX4xX1xX74exX1exX1xX3xX1xX465xXbxX3xX5x15dcbxXe0xX3xX2fcxX40xX1exX3xX7xX22xX3xXfbxX6xX1exX3xX6cxX4a5xX17xX3xX2bx15235xX1exX3xXfbxX2afxX40xX3xX5xX1cxX17xX3xX1exX1xX1cxX3xX32xX8cxX4xX3xX4xX545xX6xX3xX2b4xX1xXdxX69xX1exX3xX6cxX6exX32xX3xXbxX1xX88xX1exX3xX5xX4a5xX1exX3xX2xb710xXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xX2a1xX1exX1fxX3xX734xX40xX459xX1exX3xX69cxX8abxX17xX3xX734xXdxX2c2xXbxX48xX3xXcxX1xX8cxX3xXexX108xX1cxX40bxX1exX1fxX3xX368xX76xX3xX67xX13xXe5xXcxX368xXe5x9e4axX5cxX48xX3xX2fcxX1xX545xX3xXexX4baxX4xX1xX3xX5cxX76xXdxX3xX6cxXf0xX1exX1fxX3xXexXdxX14xX1exX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX271xX17xX22xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX1xX40xX3xXfbxXdxX4aexXexX48xX3xX271xX17xX6xX1exX3xX6cxXdxX28xX32xX3xX4xX545xX6xX3xX2fcxX1xX5e8xX1exX1xX3xXbxX1xX545xX3xX5xX6exX3xXexXdxX4aexX1exX3xXexX559xXdxX3xX4xX2afxXdxX3xXexX1xXdxX2c2xX1exX3xX6cxX890xXdxX3xX7xX22xX1exX1fxX3xX4xX545xX6xX3xX1exX1fxX1cxX890xXdxX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX3xX2bxX6exX3xX6cxX2afxX32xX3xXfbxX2afxX40xX3xX1exX31xX1exX1fxX3xX5xX4aaxX4xX3xX5fxX40xX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX2c2xXbxX3xX28dxX1xX69dxX1exX1fxX3xXfbxX4baxX3xXfbxX6exX40xX3xX32xX11bexX1exXe0xX3xX2fcxX1xX5e8xX1exX1xX3xXbxX1xX545xX3xX4xX704xX1exX1fxX3xXexX69dxX1exX3xXexX108xX3a1xX1exX1fxX3xX4xX88xX4xX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX2bxX6exX3xX6cxX6exX32xX3xXbxX1xX88xX1exX3xX1fxXdxX4cexX6xX3xX6cxX70exXdxX3xX5fxXdxX2c2xX1exX3xX1exX1fxX1cxX890xXdxX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX3xX2bxX6exX3xX5fxX40xX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX2c2xXbxXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xXaxX368xX76xX3xXbxX1xX8abxX1exX3xX28dxf82axX3xXexX1xX17xX8abxXexX3xX4xX545xX6xX3xX5cxX76xXdxX3xX6cxXf0xX1exX1fxX3xXexXdxX14xX1exX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX271xX17xX22xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX6cxX6xX1exX1fxX3xXexX5e8xX1exX1xX3xXexX40xX88xX1exX48xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX28dxX1xX40xX2afxX1exX1fxX3xX46dxX4bxX3xX7xX40xX3xX2bxX559xXdxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX2xX1c9xX48xX3xX7xX39exX3xX6cxX88xXbxX3xX8cxX1exX1fxX3xX6cxX1cxX465xX4xX3xX32xX8cxX4xX3xX7xX22xX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX4xX545xX6xX3xX1exX1fxX1cxX890xXdxX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX3xX2bxX6exX40xX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xXe0xX3xXcxX17xX101xX3xX1exX1xXdxX69xX1exX3xX32xX8cxX4xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX4xX82dxX3xXexX1xX28xX3xXexX1xX69xX32xX3xXfbxX6xX40xX3xX1exX1xXdxX69xX17xX3xX4xX11bexX1exX3xXbxX1xX82dxX3xXexX1xX17xX76xX4xX3xX2bxX6exX40xX3xX6cxX88xX32xX3xXbxX1xX88xX1exX3xX1fxXdxX4cexX6xX3xX4xX88xX4xX3xXfbxX69xX1exXe0xX3xX69cxX76xXexX3xX7xX22xX3xX1xXdxX2c2xXbxX3xX1xX76xXdxX3xX1exX1xX1cxX3xX5cxXdxX2c2xXbxX3xX1xX76xXdxX3xX5fxX40xX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX2c2xXbxX3xX5cxX6exX1exX3xX2adxX17xX22xX4xX3xX4xX704xX1exX1fxX3xX6cxX6xX1exX1fxX3xXaxX16xX17xX69dxXdxXaxX3xXexX1xX10xX40xX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xXexX31xX1exX1fxX3xXexXdbxX3xX46dxXe5xX14dxX4bxX48xX3xXexX108xX40xX1exX1fxX3xX28dxX1xXdxX3xX6cxX2b6xX48xX3xX4xX88xX4xX3xX5fxX40xX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX2c2xXbxX3xX5fxX2c2xXexX3xX32xX6xX101xX3xX5xX70exXdxX3xX28dxXdxX4aexX1exX3xX1exX1fxX1xX4baxX3xX28dxX1xX69dxX1exX1fxX3xXexX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxXaxX48xX3xX69dxX1exX1fxX3xX734xXdxX2c2xXbxX3xX4xX1xX40xX3xXfbxXdxX4aexXexXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX368xX40xX5fxX101xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xX2fcxX1xX545xX3xXexX4baxX4xX1xX3xX5cxX76xXdxX3xX6cxXf0xX1exX1fxX3xXexXdxX14xX1exX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX271xX17xX22xX4xX3xX1fxXdxX6xX48xX3xXexX108xX40xX1exX1fxX3xXbxX1xXdxX69xX1exX3xX1xX3a1xXbxX3xX6cxX4a5xX17xX3xXexXdxX69xX1exX48xX3xX4xX88xX4xX3xXfbxX69xX1exX3xX4xX1xX1cxX6xX3xXexX1xX2afxX40xX3xX5xX17xX8abxX1exX3xX7xX908xX17xX3xX2bxX14xX3xX32xX8cxX4xX3xXexX31xX1exX1fxX48xX3xX28dx92dexX3xX2bxX3a1xX1exX1fxX3xXexX108xX40xX1exX1fxX3xXbxX1xXdxX69xX1exX3xX1xX3a1xXbxX3xXexX1xX8cxX3xX34xX3xX7xX39exX3xXexX1a6xX32xX3xX6cxX1cxX465xX4xX3xXexXdxX4aexX1exX1fxX3xX1exX2b6xXdxX3xX4xX1xX17xX1exX1fxX3xX1fxXdxX4cexX6xX3xX1exX1fxX1cxX890xXdxX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX3xX2bxX6exX3xX5fxX40xX6xX1exX1xX3xX1exX1fxX1xXdxX2c2xXbxX3xXexX108xX40xX1exX1fxX3xX32xX8cxX4xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX108xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX108xX40xX1exX1fxX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX69xX1exX3xX271xX17xX6xX1exX10cxX0xX4dxX7xXexX108xX40xX1exX1fxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXe5xXexX1xX17xX32xXfbxXe5xX6xX1exX5fxXe5xX7xX6xXbxX40xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX48xX3xXexXdxX1exX1xX3xX1fxXdxX2afxX1exX3xXfbxXdxX69xX1exX3xX4xX1xX4aexX3xX2bxX6exX3xX1xXdxX2c2xX17xX3xX271xX17xX2afxX3xX4xX69dxX1exX1fxX3xX2bxXdxX2c2xX4xXaxX3xX1xX108xX10x12809xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1exX1xXe5xXexX108xXdxX4dxXexX6xX1exX1fxXe5xX5xX17xX40xX1exX1fxXe5xXexXdxX1exX1xXe5xX1fxXdxX6xX1exXe5xXfbxXdxX10xX1exXe5xX4xX1xX10xXe5xX2bxX6xXe5xX1xXdxX10xX17xXe5xX271xX17xX6xXe5xX4xX40xX1exX1fxXe5xX2bxXdxX10xX4xX4dxX2xX14exX35xX1c9xX34xX47xXe0xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX1fxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX4dxX32xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX34xX35xX4dxX1exX10xX146xX7xX4dxX2xX1c9xX2xX15cxX4dxX2xX35xX46dxX5fxX2xX35xX47xX46dxX15cxXe7xX1c9xXexXe7xX46dxX47xX14exX5xX2xXe5xXexX6xX1exX1fxXe5xX5xX17xX40xX1exX1fxXe5xX34xX35xX2xX1c9xXe5xX16xXcddxX6xXexXe0xXbxX1exX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX4xX6xX40xX3xX1exX1xX18xXexX3xX47xX48xX2xX47xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX2bxX12xX0xX7xXexX108xX40xX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX48xX3xXexXdxX1exX1xX3xX1fxXdxX2afxX1exX3xXfbxXdxX69xX1exX3xX4xX1xX4aexX3xX2bxX6exX3xX1xXdxX2c2xX17xX3xX271xX17xX2afxX3xX4xX69dxX1exX1fxX3xX2bxXdxX2c2xX4xXaxX3xX1xX108xX10xX1928xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1exX1xXe5xXexX108xXdxX4dxXexX6xX1exX1fxXe5xX5xX17xX40xX1exX1fxXe5xXexXdxX1exX1xXe5xX1fxXdxX6xX1exXe5xXfbxXdxX10xX1exXe5xX4xX1xX10xXe5xX2bxX6xXe5xX1xXdxX10xX17xXe5xX271xX17xX6xXe5xX4xX40xX1exX1fxXe5xX2bxXdxX10xX4xX4dxX2xX14exX35xX1c9xX34xX47xXe0xX1xXexX32xXaxX12xXcxX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX48xX3xXexXdxX1exX1xX3xX1fxXdxX2afxX1exX3xXfbxXdxX69xX1exX3xX4xX1xX4aexX3xX2bxX6exX3xX1xXdxX2c2xX17xX3xX271xX17xX2afxX3xX4xX69dxX1exX1fxX3xX2bxXdxX2c2xX4xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX108xX40xX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX40xX3xX32xX76xXexX3xXfbxX76xX3xX32xX88xX101xX3xX271xX17xX2afxX1exX3xX5xX1417xX3xX1xX6exX1exX1xX3xX4xX1xX5e8xX1exX1xX3xX271xX17xX88xX3xX4xXf0xX1exX1fxX3xX28dxX14xX1exX1xX48xX3xX28dx13534xX32xX3xX1xXdxX2c2xX17xX3xX271xX17xX2afxX3xX6cxX6xX1exX1fxX3xXexX70exX40xX3xX1exX1xX4cexX1exX1fxX3xX88xXbxX3xX5xX4aaxX4xX3xX2bxX69dxX3xX4xX2cxX1exX1fxX3xX5xX559xX1exX3xX4xX1xX40xX3xXexX6exXdxX3xX4xX1xX5e8xX1exX1xX3xX271xX17xX22xX4xX3xX1fxXdxX6xXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX2bxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xXexXdbxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX2xX1c9xX48xX3xX32xX8cxX4xX3xX4xX6xX40xX3xX1exX1xX18xXexX3xX1xX1dxX1exX3xX15cxX48xX2xX3xXexX108xXdxX2c2xX17xX3xX6cxXf0xX1exX1fxXaxX3xX1xX108xX10xX1928xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1exX1xXe5xXexX108xXdxX4dxXexX6xX1exX1fxXe5xX5xX17xX40xX1exX1fxXe5xXexX40xXdxXe5xXexX1xXdxX10xX17xXe5xX2bxX17xX1exX1fxXe5xXexX17xXe5xX1exX6xX32xXe5xX34xX35xX2xX1c9xXe5xX32xX17xX4xXe5xX4xX6xX40xXe5xX1exX1xX6xXexXe5xX1xX40xX1exXe5xX15cxXe5xX2xXe5xXexX108xXdxX10xX17xXe5xX5fxX40xX1exX1fxX4dxX2xX14dxX46dxX46dxXe7xX14exXe0xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX1fxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX4dxX32xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX34xX35xX4dxX1exX10xX146xX7xX4dxX2xX47xX46dxX35xX4dxX2xX35xX46dxX5fxX15cxX34xX2xXe7xX1c9xX2xX1c9xXexX1c9xX14dxX47xX1c9xX5xX2xXe0xX1e1xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX34xX35xX3xXexX31xX1exX1fxX3xX4xX6xX40xX3xX1exX1xX18xXexX3xX47xX48xX2xX47xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX2bxX12xX0xX7xXexX108xX40xX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xXexXdbxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX2xX1c9xX48xX3xX32xX8cxX4xX3xX4xX6xX40xX3xX1exX1xX18xXexX3xX1xX1dxX1exX3xX15cxX48xX2xX3xXexX108xXdxX2c2xX17xX3xX6cxXf0xX1exX1fxXaxX3xX1xX108xX10xX1928xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1exX1xXe5xXexX108xXdxX4dxXexX6xX1exX1fxXe5xX5xX17xX40xX1exX1fxXe5xXexX40xXdxXe5xXexX1xXdxX10xX17xXe5xX2bxX17xX1exX1fxXe5xXexX17xXe5xX1exX6xX32xXe5xX34xX35xX2xX1c9xXe5xX32xX17xX4xXe5xX4xX6xX40xXe5xX1exX1xX6xXexXe5xX1xX40xX1exXe5xX15cxXe5xX2xXe5xXexX108xXdxX10xX17xXe5xX5fxX40xX1exX1fxX4dxX2xX14dxX46dxX46dxXe7xX14exXe0xX1xXexX32xXaxX12xXcxX31xX1exX1fxX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xXexXdbxX3xX1exX31xX32xX3xX34xX35xX2xX1c9xX48xX3xX32xX8cxX4xX3xX4xX6xX40xX3xX1exX1xX18xXexX3xX1xX1dxX1exX3xX15cxX48xX2xX3xXexX108xXdxX2c2xX17xX3xX6cxXf0xX1exX1fxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX108xX40xX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxXdbxX3xX1exX1fxX6exX101xX3xX2xX4dxX2xX4dxX34xX35xX2xX1c9xX48xX3xX7xX39exX3xX88xXbxX3xX5fxX82dxX1exX1fxX3xX32xX8cxX4xX3xX5xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX28xX17xX3xX2bxX2cxX1exX1fxX3xXexXdbxX3xX34xXe0xX1c9xX34xX35xXe0xX35xX35xX35xX3xX6cxX4aexX1exX3xX15cxXe0xX2xX47xX35xXe0xX35xX35xX35xX3xX6cxXf0xX1exX1fxX4dxXexX1xX88xX1exX1fxX3xX6cxX22xXdxX3xX2bxX559xXdxX3xX1exX1fxX1cxX890xXdxX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxX3xX5xX6exX32xX3xX2bxXdxX2c2xX4xX3xXexX1xX10xX40xX3xX1xX465xXbxX3xX6cxXf0xX1exX1fxX3xX5xX6xX40xX3xX6cxX76xX1exX1fxXe0xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX2bxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX17xX5xX12xX0xX5fxXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX108xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX2bxX12xX0xX4dxX5fxXdxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67fxX40xX17xX108xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xX2d8x7f7cxX2d8xX0xX4dxXbxX12