“Khát” nước sạch, hơn 1.000 hộ dân Thanh Bình Thịnh phải sử dụng “ao tù, nước đọng”
(Baohatinh.vn) - Hơn 1.000 hộ dân ở xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đang trong tình cảnh “khát” nước sạch, phải dùng giếng làng, ao hồ không đảm bảo vệ sinh.
a421x1222fxaa89x125f7xe158xfd14x12514xdbacxf1b8xX7x12cf4xd100xc850xe5ebx12723x12f4exX5xf57exXax1276bx10713xa987xX1xc383xXexf07exX3xb745x12022x11155xX4xX3xX7xf174xX4xX1xa6f8xX3xX1x12472xX1axX3xX2xfa2fx12fcaxX2bxX2bxX3xX1x12737xX3xdc51x11578xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xe60bx10fa1xX1axX1xX3xXcxX1xa89cxX1axX1xX3xXbxX1x12998xXdxX3xX7xcdd0xX3xX32x11fa4xX1axac85xX3xX13xX6xddb8xX3xXexf79axX23xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3x12506xc765xX1axX52xX18xX0xe6ddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13080xX10xX6xX32xXaxX12xX76xX26xX1axX3xX2xX2axX2bxX2bxX2bxX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xc923xX3xfb13xda4exX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xf6ecxcec6xcba1xX4xX3xXcxX1xX62xX3xf5abxX3xX76xb2f8xX3xXcxb183xX1axX1xae7bxX3xX61xX6xX1axX52xX3xXexb47bxX56xX1axX52xX3xXexX3dxX1axX1xX3xX4xX49xX1axX1xX3xX13xf896xX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX23xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX32xX59xX1axX52xX3xX52xXdx10df6xX1axX52xX3xX5xXafxX1axX52xX23xX3xX6xX56xX3xX1x129d2xX3xXcdxX1xcfbdxX1axX52xX3xX61xX49x11dd6xX3x11225xX49xX56xX3x10887xc6d1xX3xX7xXdxX1axX1xX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xbbe6xXaxX12xX0xXdxX102xX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX102xX4xX10xXacxX56xX104xed21xX10xX4xXexX3xX32xX52xX102xX10xX32xXdxX6xX3xX108xXdxX32xX10xX56xX3xX102xXbxccf2xX3xXdxc1e5xX10xX1axXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXax124d8xXdxX32xXexX1xf3ccxX3xX2xX2bxX2bxb4cfxdcd4xX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX163xX3xca51x1099exX2bxXbxX8fxX169xXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX67xX6xXbxXbxX7xX67xX56xXbxX10xX1axX67xX102xX10xX32xXdxX6xX67xXexX1x125daxX102xX104xc021xXbxX9xX1axX10xX15exX7xX67xX174xX2bxX174xf374xX67xX2xX14cxd680xX32xX14cxX174xX173xX14cxX2xX174xe453xXexX174xb383xX14cxX174xX5xX173xXacxX173xX2axX137xXbxX52xXaxX3xX32xX6xXexX6xXacxXexX122xXbxX10xX9xXaxX108xXdxX32xX10xX56xX67xX102xXbxX14cxXaxX3xX32xX6xXexX6xXacxX10xX1axX4xX56xX32xX10xX9xXaxX1adxX3cxX1xX10xX137xX137xd7a7xX1xX76xX108xX104xc3a3xa775xXdx10367xX1a1xX1a5xX193xX56xX108xX4xX1ecxX67xd228xX2bxX1adxX1xXbdxa874xXexX122xX1a5xX1ecxX2bxf4a9x11e1bxXbxX137x105f9xb773xX6xX14cxX7xX1a1xX7xX1ebxX2bxX14fxf427xa537xX1ecxX1f7x114efxbb41x114b3xX4xXbxX173xX207xX56x1282dxX15exX14fx12b48xX206xX174xX1adxfc4fxX1e6xX203xX21fxX67xX1a1xXbdxX21fxX102xX1adxX223x11dcexX1ebxX102xX203xX56xX76xX1b0xX216xX203xX202xc2c5xX207xX1f7xX2bxX56xX1a5xX10xf973xX1ecxX21cxX168xX174xX3cxXdxX1axX1ecxX1eexXbxX67xX15exX21fxXbx124cfxX23fxX1a1xX1x110acxX1f7xX14fxX1ecxX1xX21fxX174xX14cxX1b0xX23fxX216xXbxX3cxX108xX1a5xX137xXaxX3xX32xX6xXexX6xXacxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1fcxXdxX32xX10xX56xX163xX3xX211xX52xX1bx120a8xXdxX3xX32xX33xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xce38xXcdxX1xX16xXexXaxX3xX32xX6xXexX6xXacxX6xXbdxX52xX7xX9xXaxX1ecxX2bxX163xX2bxX163xX2xX1adxX1a5xX163xX2bxX163xX2xX163xX2xX163xX2xX2bxX2bxX168xX163xX2bxX163xX2xX174xX1b0xX2bxX163xX1ecxX174xX2bxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexXacxX6xX5xXdxX52xX1axX163xX3xX4xX10xX1axXexX10xXbdxX169xXaxX12xX0xX7xXexXbdxX56xX1axX52xX12xX1fcxXdxX32xX10xX56xX163xX3xX211xX52xX1bxX27axXdxX3xX32xX33xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXcdxX1xXfcxX1axX52xX3xX61xX49xX102xX3xX104xX49xX56xX3xX108xX109xX3xX7xXdxX1axX1xX0xX67xX7xXexXbdxX56xX1axX52xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12xX0xXdxX102xX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX1axXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX32xXexX1xX163xX3xX1adxX2xX1a1xXbxX8fxX169xX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX163xX3xX14cxX2xX2bxXbxX8fxX169xXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX67xX67xXdxX2axX104xX6xX56xX1xX6xXexXdxX1axX1xX2axX108xX1axX67xX1axX10xX15exX7xX67xX174xX2bxX174xX1a1xX67xX2xX14cxX1a5xX32xX14cxX174xX174xX2bxX174xX173xX174xXexX1a5xX2bxX173xX1adxX1b0xX5xX2bxX2axX137xXbxX52xX196xXbdxX9xX1adxX173xX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX23xX3xX1xX26xX1axX3xX2xX2axX2bxX2bxX2bxX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX13xX6xX56xX3xXexX59xX23xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX61xX62xX1axX52xX18xXaxX3xX15exXdxX32xXexX1xX9xXaxX1adxX2xX1a1xXaxX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX9xXaxX14cxX2xX2bxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxX56xX1axXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexXacxX6xX5xXdxX52xX1axX163xX3xX137xX193xX7xXexXdxX206xX122xX169xXaxX12xX14xX1xXfcxX1axX52xX3xX4xd210xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX102xX16xX122xX23xX3xX1axX52xX1bxX27axXdxX3xX32xX33xX1axX3xX8fxX90xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX61x111a8xX193xX3xXexX1bxX3xX104xd009xX3xX4xX1xXa5xX6xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX102xX1bxX6xX3xX61xX4ccxX3xXbxX1xX50xX4xX3xX108xX50xX3xd024xX1axX3xX193x12ac7xX1axX52xX2axX3xXcxX193xX122xX3xX1axX1xXdxcaadxX1axX23xX3xX32xX56xX3xX1ax11de6xX1axX52xX3xX1axX495xX1axX52xX3xXcdx10256xX56xX3xX32xXafxXdxX3xXcdxX1xXdxXeaxX1axX3xX1xXafxX1axX52xX3xX1axX52xX1xX3dxX1axX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xXexX20xXdxX3xX61xX33xX122xX3xX5xX33xX102xX3xX108xXafxX56xX3xX4xX49xX1axX1xX3xX13xXcdxX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12xXcxcee0xX3xXexXbdxX1bxX1cxX4xX3xX61xXeaxX1axX3xX1axX6xX122xX23xX3xX52xXdxX6xX3xX61xX3dxX1axX1xX3xX4xX1xX43xX3xX211xX52xX193xX122x1011bxX1axX3xXcxX1xX43xX3xX76xX1bxX27axX1axX52xX3xX8dxX3xXexX1xXfcxX1axX3xXa4xX20xXdxX3xX216xXdxX4f7xX1axX23xX3xX8fxX90xX3xXa4xXa5xX4xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX4xe2baxX3xXa3xX1axX6xX122xX3xX8fxX90xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xXb5xX3xX108xXafxX3xX1xXafxX1axX52xX3xX1axX52xX1xX3dxX1axX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xXcdxX1xX16xX4xX3xXexXbdxX56xX1axX52xX3xX8fxX90xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX32xX59xX1axX52xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX102xX1bxX6xX3xX61xX4ccxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX56xX20xXexX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12xXcxX193xX122xX3xX1axX1xXdxX4f7xX1axX23xX3xX1axX4ffxX1axX52xX3xX1axX495xX1axX52xX3xXcdxX509xX56xX3xX32xXafxXdxX23xX3xXcdxX1xXdxXeaxX1axX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX102xX1bxX6xX3xX32x1116bxX3xXexXbdxc734xX3xX104xX43xX3xX4xX20xX1axX3xXcdxXdxX109xXexX3xX1axX4f7xX1axX3xX1axX52xX1bxX27axXdxX3xX32xX33xX1axX3xXbxX1xX49xXdxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX52xXdxXeaxX1axX52xX3xX5xXafxX1axX52xX3xX5xXafxX102xX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX4xX1x10b8cxX1axX1xX3xX61xX4ccxX3xXbxX1xX50xX4xX3xX108xX50xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX56xX20xXexX3xX1x12907xX1axX52xX3xX1axX52xXafxX122xX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12xX0xXdxX102xX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX1axXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX32xXexX1xX163xX3xX1adxX2xX1a1xXbxX8fxX169xX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX163xX3xX14cxX2xX2bxXbxX8fxX169xXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX67xX67xXdxX2axX104xX6xX56xX1xX6xXexXdxX1axX1xX2axX108xX1axX67xX1axX10xX15exX7xX67xX174xX2bxX174xX1a1xX67xX2xX14cxX1a5xX32xX14cxX174xX174xX2bxX174xX2xX1adxXexX1a1xX174xX2bxX2bxX2xX5xX2bxX2axX137xXbxX52xX196xXbdxX9xX2xX1b0xX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX23xX3xX1xX26xX1axX3xX2xX2axX2bxX2bxX2bxX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX13xX6xX56xX3xXexX59xX23xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX61xX62xX1axX52xX18xXaxX3xX15exXdxX32xXexX1xX9xXaxX1adxX2xX1a1xXaxX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX9xXaxX14cxX2xX2bxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxX56xX1axXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexXacxX6xX5xXdxX52xX1axX163xX3xX137xX193xX7xXexXdxX206xX122xX169xXaxX12xXa4xX4ccxX3xX4xX495xX3xXexX1xX4ccxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX5xa670xX122xX3xXexX564xX3xX52xXdxXeaxX1axX52xX3xX5xXafxX1axX52xX23xX3xX52xXdxX6xX3xX61xX3dxX1axX1xX3xX4xX1xX43xX3xX211xX52xX193xX122xX586xX1axX3xXcxX1xX43xX3xX76xX1bxX27axX1axX52xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX104xe2aexX3xX1xX26xX1axX3xX2xX2bxX3xXexXbdxXdxX109xX193xX3xX61xX4ccxX3xX5xX4ffxXbxX3xX61xbb14xXexX3xX1xX109xX3xXexX1xX4ebxX1axX52xX3xX8fxX4dxX3xX5x10d0dxX3xX1axX1bxX1cxX4xX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xX4xX1xX43xX3xX76xX1bxX27axX1axX52xX23xX3xX61xX4ccxX3xX4xX495xX3xXexX1xX4ccxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX564xX3xX52xXdxXeaxX1axX52xX3xX5xXafxX1axX52xX23xX3xX52xXdxX6xX3xX61xX3dxX1axX1xX3xX4xX1xX43xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX61xX4c5xX193xX3xXexX1bxX3xX8fxX33xX122xX3xX32xX65axX1axX52xX3xX1xX109xX3xXexX1xX4ebxX1axX52xX3xX8fxX4dxX3xX5xX889xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX1axX1xX1bxX163xX3xX3cxX4ccxX3xX5xX4ffxX1axX52xX23xX3xX104xX4ccxX3xX5xX62xX4xX23xX3xX102xX16xX122xX3xX104xX26xX102xX2axX2axX2axX3xX108xX1cxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX6aexX3xX1xX26xX1axX3xX2xX2bxX3xXexXbdxXdxX109xX193xX3xX61xXf8xX1axX52xX2axX3xXcxX193xX122xX3xX1axX1xXdxX4f7xX1axX23xX3xX32xX56xX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX104xX43xX3xX1axX1xXdxX586xX102xX3xXbxX1x1045axX1axX3xX1axX4f7xX1axX3xX1xX109xX3xXexX1xX4ebxX1axX52xX3xX8fxX4dxX3xX5xX889xX3xX104xX43xX3xX1xX1bxX3xX1xX862xX1axX52xX3xXexX1xX1bxX27axX1axX52xX3xX8fxX193xX122xX4f7xX1axX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12xX13xX14fxXa5xX3xXcdxX1xX56xX49xX1axX52xX3xX2xX3xX1axX4e7xX102xX23xX3xX52xXdxX6xX3xX61xX3dxX1axX1xX3xXexXfcxXdxX3xX5xX20xXdxX3xXexX1xX6xX122xX3xX4xX1xXdxXeaxX4xX3xX102xX16xX122xX3xX104xX26xX102xX3xX108xX3dxX3xXcdxX1xXdxX3xX104xX26xX102xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX5xX4f7xX1axX3xX1xX109xX3xXexX1xX4ebxX1axX52xX3xX104xX4ccxX3xXexXbdxX4f7xX1axX3xX4xX6xX56xX3xX1axX1xX65exX1axX52xX3xX4xX879xX1axX3xX104xX59xX1axX3xX104xX16xX102xX3xX108xXafxX56xX3xX5xXafxX102xX3xX52xeebbxX3xX102xX16xX122xX23xX3xX4xX16xX4xX3xX4ebxX1axX52xX3xX5xX62xX4xX3xX4xX5b2xX1axX52xX3xX104xX43xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX5xXafxX102xX3xX4xX1xX56xX3xX4ebxX3xX108xXafxX1axX52xX23xX3xX61xX10xX1axX3xXcdxX43xXexX23xX3xX4xXa5xX3xX173xX3xXexX1xX16xX1axX52xX3xX5xX20xXdxX3xXbxX1xX49xXdxX3xXexX1xX6xX122xX3xX102xX30xXexX3xX5xX4c5xX1axXaxX23xX3xX4xX1xX43xX3xX76xX1bxX27axX1axX52xX3xX4xX1xX56xX3xX1xX6xX122xX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxX56xX1axXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexXacxX6xX5xXdxX52xX1axX163xX3xX137xX193xX7xXexXdxX206xX122xX169xXaxX12xX0xXdxX102xX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX1axXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX32xXexX1xX163xX3xX1adxX2xX1a1xXbxX8fxX169xX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX163xX3xX14cxX2xX2bxXbxX8fxX169xXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX67xX67xXdxX2axX104xX6xX56xX1xX6xXexXdxX1axX1xX2axX108xX1axX67xX1axX10xX15exX7xX67xX174xX2bxX174xX1a1xX67xX2xX14cxX1a5xX32xX14cxX174xX174xX2bxX173xX2xX1a1xXexX14cxX1a1xX173xX2bxX173xX5xX2bxX2axX137xXbxX52xX196xXbdxX9xX1b0xX14cxX174xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX23xX3xX1xX26xX1axX3xX2xX2axX2bxX2bxX2bxX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX13xX6xX56xX3xXexX59xX23xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX61xX62xX1axX52xX18xXaxX3xX15exXdxX32xXexX1xX9xXaxX1adxX2xX1a1xXaxX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX9xXaxX14cxX2xX2bxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxX56xX1axXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexXacxX6xX5xXdxX52xX1axX163xX3xX137xX193xX7xXexXdxX206xX122xX169xXaxX12xX211xX1bxX1cxX4xX3xX102xX1bxX6xX3xX4xX1xXa38xX3xX61xX4ccxX3xX32xX59xX1axX52xX3xXexXbdxX56xX1axX52xX3xX1axX82cxX193xX3xX4e7xX1axX23xX3xX4x109c1xX1axX3xX102xX62xXdxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX56xX20xXexX3xXcdxX1xX16xX4xX23xX3xX104xXafxX3xX214xX1xX6xX1axX3xXcxX1xX43xX3xXcxX33xX102xX3xX61xe60exX193xX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX61xX50xX4xX3xX1axX52xX4c5xX193xX3xXexX564xX3xX52xXdxXeaxX1axX52xX3xX5xXafxX1axX52xX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12xX1fcxX4ebxX1axX3xX4xX495xX3xXcdxXdxX1axX1xX3xX1axX52xX1xXdxX109xX102xX3xXexX564xX3xX1axX1xXdxXc4fxX193xX3xX1axX4e7xX102xX3xX1axX6xX122xX23xX3xX1axX4f7xX1axX3xX1axX52xX6xX122xX3xXexX564xX3xX61xX4c5xX193xX3xX1axX4e7xX102xX3xX174xX2bxX174xX2bxX23xX3xX104xXafxX3xX214xX1xX6xX1axX3xXcxX1xX43xX3xXcxX33xX102xX3xXa3xX14cxX1b0xX3xXexX193xb9b0xXdxX23xX3xXexX1xXfcxX1axX3xXa4xX20xXdxX3xX216xXdxX4f7xX1axXb5xX3xX61xX90xX3xX8fxX33xX122xX3xXexX1xX4f7xX102xX3xX104xX4ccxX3xX108xX1cxXdxX3xX32xX193xX1axX52xX3xXexX6aexX4xX1xX3xX14cxX102xX0xX7xX193xXbxX12xX173xX0xX67xX7xX193xXbxX12xX3xX61xX4ccxX3xX1xXa5xX1axX52xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX102xX1bxX6xX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12xXcxX193xX122xX3xX1axX1xXdxX4f7xX1axX23xX3xX52xXdxX6xX3xX61xX3dxX1axX1xX3xX4xX495xX3xX1b0xX3xXexX1xXafxX1axX1xX3xX108xXdxX4f7xX1axX23xX3xX1axX4ffxX1axX52xX3xX1xX20xX1axX3xX5xX20xXdxX3xXcdxX509xX56xX3xX32xXafxXdxX23xX3xX104xXafxX3xXbxX1xX49xXdxX3xX4xX1xX4ffxXexX3xX4xX1xXdxX193xX3xXexX564xX1axX52xX3xX52xXdxX62xXexX3xX61xX4ccxX3xX4xX495xX3xX61xe223xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX3xXbxX1xX50xX4xX3xX108xX50xX3xX4e7xX1axX23xX3xX193xX4ebxX1axX52xX3xX223xX193xX6xX3xX102xX59xX6xX3xX1xX97bxX3xX1axXafxX122xX2axX3xX14fxXc27xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX4ffxX102xX23xX3xX52xX879xXexX2axX2axX2axX3xX52xXdxX6xX3xX61xX3dxX1axX1xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX61xX4c5xX193xX3xXexX1bxX3xX61xX1bxX27axX1axX52xX3xX4ebxX1axX52xX3xX108xXafxX3xX102xX16xX122xX3xX104xX26xX102xX3xX61xX4ccxX3xX32xf910xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX564xX3xX52xXdxXeaxX1axX52xX3xX5xXafxX1axX52xX3xX108xXc4fxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxX56xX1axXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexXacxX6xX5xXdxX52xX1axX163xX3xX137xX193xX7xXexXdxX206xX122xX169xXaxX12xX0xXdxX102xX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX1axXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX32xXexX1xX163xX3xX1adxX2xX1a1xXbxX8fxX169xX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX163xX3xX14cxX2xX2bxXbxX8fxX169xXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX67xX67xXdxX2axX104xX6xX56xX1xX6xXexXdxX1axX1xX2axX108xX1axX67xX1axX10xX15exX7xX67xX174xX2bxX174xX1a1xX67xX2xX14cxX1a5xX32xX14cxX174xX174xX2bxX173xX173xX14cxXexX1adxX2bxX1ecxX1b0xX1a5xX5xX2bxX2axX137xXbxX52xX196xXbdxX9xX1b0xX1a5xX1b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX23xX3xX1xX26xX1axX3xX2xX2axX2bxX2bxX2bxX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX13xX6xX56xX3xXexX59xX23xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX61xX62xX1axX52xX18xXaxX3xX15exXdxX32xXexX1xX9xXaxX1adxX2xX1a1xXaxX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX9xXaxX14cxX2xX2bxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxX56xX1axXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexXacxX6xX5xXdxX52xX1axX163xX3xX137xX193xX7xXexXdxX206xX122xX169xXaxX12xX3cxXafxX3xXcxX33xX102xX3xX108xXafxX3xX1axX1xXdxXc4fxX193xX3xX1xX30xX3xXcdxX1xX16xX4xX3xXexXbdxX56xX1axX52xX3xXexX1xXfcxX1axX3xXa4xX20xXdxX3xX216xXdxX4f7xX1axX3xXbxX1xX49xXdxX3xX104xX862xX3xX1xX26xX1axX3xX173xX3xXexXbdxXdxX109xX193xX3xX61xXf8xX1axX52xX67xX1xX30xX3xX61xX4ccxX3xX5xX4ffxXbxX3xX61xX879xXexX3xX102xX16xX122xX3xX104xX26xX102xX3xX108xXafxX3xX61xX1bxX27axX1axX52xX3xX4ebxX1axX52xX3xX61xX4ccxX3xX32xXe19xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX108xXc4fxX3xXbxX1xX50xX4xX3xX108xX50xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX56xX20xXexX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12xX3cxXafxX3xXcxX33xX102xX3xX4xX1xX56xX3xX104xXdxXeaxXexX163xX3xX13xX211xX4ffxX1axX52xX3xX1xX20xX1axX3xXcdxX509xX56xX3xX32xXafxXdxX23xX3xX1xXeaxXexX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX102xX1bxX6xX3xX32xX65axX3xXexXbdxX65exX23xX3xX1axX52xX1bxX27axXdxX3xX32xX33xX1axX3xX4xX1xd6bdxX1axX52xX3xXexXfcxXdxX3xXbxX1xX49xXdxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX52xXdxXeaxX1axX52xX3xX5xXafxX1axX52xX3xXcdxX1xXfcxX1axX52xX3xX61xX49xX102xX3xX104xX49xX56xX3xX108xX109xX3xX7xXdxX1axX1xX2axX3xX211xX1xX1bxX1axX52xX3xXcdxX1xXfcxX1axX52xX3xX4xX495xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX5b2xX1axX52xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX32xX59xX1axX52xX3xX4xX1xXa5xX3xX104xXdxXeaxXexX3xX5xXafxX102xX3xX7xX6xX56xX3xX61xX1bx1304dxX4xX18xX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12xX203xX50xX4xX3xX7xX8dxX3xXexX1xX43xX3xX52xXdxXeaxX1axX52xX3xX5xXafxX1axX52xX3xX8dxX3xXexX1xXfcxX1axX3xXa4xX20xXdxX3xX216xXdxX4f7xX1axX23xX3xX4xX1xX1080xX1axX52xX3xXexXfcxXdxX3xXexX1xX82cxX122xX3xX1axX1xX65exX1axX52xX3xX52xXdxXeaxX1axX52xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX4xX1xa721xX1axX52xX3xXcdxX1xX16xX4xX3xX1axXafxX56xX3xX13xX6xX56xX3xXexX59xX23xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX61xX62xX1axX52xX18xX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxX56xX1axXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexXacxX6xX5xXdxX52xX1axX163xX3xX137xX193xX7xXexXdxX206xX122xX169xXaxX12xX0xXdxX102xX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX1axXexX10xXbdxX3xX32xXexX1xX193xX102xX104xXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX32xXexX1xX163xX3xX1adxX2xX1a1xXbxX8fxX169xX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX163xX3xX14cxX2xX2bxXbxX8fxX169xXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX67xX67xXdxX2axX104xX6xX56xX1xX6xXexXdxX1axX1xX2axX108xX1axX67xX1axX10xX15exX7xX67xX174xX2bxX174xX1a1xX67xX2xX14cxX1a5xX32xX14cxX174xX174xX2bxX14cxX2bxX173xXexX2xX174xX2bxX2bxX1a1xX5xX2bxX2axX137xXbxX52xX196xXbdxX9xX1a1xX1a1xX1ecxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX23xX3xX1xX26xX1axX3xX2xX2axX2bxX2bxX2bxX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX13xX6xX56xX3xXexX59xX23xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX61xX62xX1axX52xX18xXaxX3xX15exXdxX32xXexX1xX9xXaxX1adxX2xX1a1xXaxX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX9xXaxX14cxX2xX2bxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxX56xX1axXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexXacxX6xX5xXdxX52xX1axX163xX3xX137xX193xX7xXexXdxX206xX122xX169xXaxX12xX211xX1bxX1cxX4xX3xX61xX495xX1axX52xX3xX108xX16xX1axX52xX23xX3xX61xX50xX4xX3xX1axX52xX4c5xX193xX2axX2axX2axX3xXexX20xXdxX3xX4xX16xX4xX3xX52xXdxXeaxX1axX52xX3xX5xXafxX1axX52xX3xX5xXafxX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX102xXafxX3xX1axX52xX1bxX27axXdxX3xX32xX33xX1axX3xX8fxX90xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xX61xX6xX1axX52xX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX102xe378xXdxX3xX1axX52xXafxX122xX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12xX3cxXafxX3xX216xX4f7xX3xXcxX1xX43xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX76xX193xX122xX4f7xX1axX3xXa3xX1ecxX173xX3xXexX193xXce6xXdxX23xX3xXexX1xXfcxX1axX3xXa4xX20xXdxX3xX216xXdxX4f7xX1axXb5xX3xX4xX1xX56xX3xX104xXdxXeaxXexX163xX3xXaxX14fxX1xX1080xX1axX52xX3xXexXfcxXdxX3xX61xX90xX3xX1axX1xXdxXc4fxX193xX3xX5xX4c5xX1axX3xX4xX495xX3xX889xX3xXcdxXdxXeaxX1axX3xX108xX1cxXdxX3xX4xX1xX6aexX1axX1xX3xX223xX193xX122xXc4fxX1axX3xX61xX43xX6xX3xXbxX1xX1bxX26xX1axX52xX23xX3xX1axX1xX1bxX1axX52xX3xXexX3dxX1axX1xX3xXexXbdxX20xX1axX52xX3xXexX1xXdxXeaxX193xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX108xXe19xX1axX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX61xX1bxX10f1xX4xX3xX52xXdxX49xXdxX3xX223xX193xX122xXeaxXexX2axX3xX23fxXe19xX193xX3xX104xXdxXeaxXexX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXcdxX1xXfcxX1axX52xX3xX61xX49xX102xX3xX104xX49xX56xX3xX7xd126xX3xX49xX1axX1xX3xX1xX1bxX8dxX1axX52xX3xX61xXeaxX1axX3xX7xXa5xX4xX3xXcdxX1xX862xX10xX23xX3xX1axX1xX1bxX1axX52xX3xX1axXeaxX193xX3xXcdxX1xXfcxX1axX52xX3xX32xX59xX1axX52xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX6xX56xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX1xX1080xX1axX52xX3xXexXfcxXdxX3xX4xX5b2xX1axX52xX3xX4xX1xX1153xX1axX52xX3xX104xXdxXeaxXexX3xX5xX82cxX122xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX61xX33xX193xX3xX61xX4ccxX3xX32xX59xX1axX52xX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12xXa4xX879xX4xX3xX104xXdxX109xXexX3xX5xXafxX3xX4xX16xX4xX3xXexX1xXdxXeaxXexX3xX104xX43xX3xX108xX109xX3xX7xXdxX1axX1xX23xX3xX102xX16xX122xX3xX52xXdxX879xXexX23xX3xX104xX3dxX1axX1xX3xX1axX495xX1axX52xX3xX5xX20xX1axX1xX3xX52xXdxX27axX3xX61xX33xX122xX3xXcdxX1xXfcxX1axX52xX3xX4xXc27xX1axX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX61xX1bxX10f1xX4xX3xX1axX65exX6xX3xX108xX3dxX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXcdxX1xXfcxX1axX52xX3xX61xX49xX102xX3xX104xX49xX56xX3xX108xX109xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX61xX90xX3xX5xXafxX102xX3xX4xX1xX1080xX1axX52xX3xX104xX43xX3xX1xX1bxX3xX1xX862xX1axX52xX3xX1xXeaxXexX2axX2axX2axXaxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12xX3cxXafxX3xX76xX193xX122xX4f7xX1axX3xX4xX5b2xX1axX52xX3xX4xX1xX56xX3xX104xXdxXeaxXexX3xXexX1xX4f7xX102xX23xX3xX1axX1xXdxXc4fxX193xX3xX1axX4e7xX102xX3xX1axX6xX122xX23xX3xX1axX52xX1bxX27axXdxX3xX32xX33xX1axX3xX61xX43xX6xX3xXbxX1xX1bxX26xX1axX52xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX4xX1xX43xX193xX3xX4xX49xX1axX1xX3xXexX1xXdxXeaxX193xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX56xX20xXexX3xX1axX1xX1bxX1axX52xX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX1axX4e7xX102xX3xX1axXafxX56xX3xXcdxX1xX4ffxX4xX3xX1axX52xX1xXdxX109xXexX3xX1axX1xX1bxX3xX104xX33xX122xX3xX52xXdxX27axX2axX3xX76xX4c5xX193xX3xX1xXeaxXexX3xX4xX16xX4xX3xX104xX4ccxX3xX4xX1xXa5xX6xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX61xX90xX3xXexXbdxX26xX3xX61xX16xX122xX2axX2axX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxX56xX1axXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexXacxX6xX5xXdxX52xX1axX163xX3xX137xX193xX7xXexXdxX206xX122xX169xXaxX12xX0xXdxX102xX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX1axXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX32xXexX1xX163xX3xX1adxX2xX1a1xXbxX8fxX169xX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX163xX3xX14cxX2xX2bxXbxX8fxX169xXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX67xX67xXdxX2axX104xX6xX56xX1xX6xXexXdxX1axX1xX2axX108xX1axX67xX1axX10xX15exX7xX67xX174xX2bxX174xX1a1xX67xX2xX14cxX1a5xX32xX14cxX174xX174xX2bxX14cxX174xX1ecxXexX1adxX1ecxX14cxX2xX14cxX5xX2bxX2axX137xXbxX52xX196xXbdxX9xX1ecxX1b0xX1a1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX23xX3xX1xX26xX1axX3xX2xX2axX2bxX2bxX2bxX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX13xX6xX56xX3xXexX59xX23xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX61xX62xX1axX52xX18xXaxX3xX15exXdxX32xXexX1xX9xXaxX1adxX2xX1a1xXaxX3xX1xX10xXdxX52xX1xXexX9xXaxX14cxX2xX2bxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxX56xX1axXaxX3xX7xXexX122xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexXacxX6xX5xXdxX52xX1axX163xX3xX137xX193xX7xXexXdxX206xX122xX169xXaxX12xX211xX1xXdxXc4fxX193xX3xX1xX30xX3xX4xXc27xX1axX3xX7xX4dxX3xX7xX50xX1axX52xX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexXbdxX56xX1axX52xX3xX6xX56xX23xX3xX1xXf8xX3xX61xX4ccxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX2axX3xX0xX10xX102xX12xXcxXbdxX56xX1axX52xX3xX49xX1axX1xX163xX3xX3cxXafxX3xX216xX4f7xX3xXcxX1xX43xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX76xX193xX122xX4f7xX1axX3xX4xX1xXa38xX3xX4xX1xX56xX3xXbxX1xX495xX1axX52xX3xX108xXdxX4f7xX1axX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX52xXdxX6xX3xX61xX3dxX1axX1xX3xX61xX6xX1axX52xX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX2axX0xX67xX10xX102xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12x11eccxX1axX52xX3xXa4xX56xXafxX1axX3xX211xX52xX62xX4xX3xX76xX1bxX27axX1axX52xX3xXacxX3xX14fxX1xXda9xX3xXexX43xX4xX1xX3xccfaxX3cxX211xX23fxX3xX8fxX90xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xX4xX1xX56xX3xX104xXdxXeaxXexX163xX3xXaxXcxX56xXafxX1axX3xX8fxX90xX3xX1xXdxX109xX1axX3xX4xX495xX3xX1a1xX3xXexX1xXfcxX1axX163xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xXa4xX3dxX1axX1xX23xX3xXa4xX20xXdxX3xX216xXdxX4f7xX1axX23xX3xXa4xX20xXdxX3xX216xX10f1xXdxX23xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xXcxXbdxX193xX1axX52xX3xX108xXafxX3xX202xX495xX102xX3xX203xX1cxXdxX3xX108xX1cxXdxX3xXcdxX1xX56xX49xX1axX52xX3xX1xX26xX1axX3xX2xX2axX2bxX2bxX2bxX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX4xX495xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX61xX4ccxX3xX32xX59xX1axX52xX2axX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX56xX32xX122xXaxX12xX14fxX1xXa5xX1axX52xX3xXcdxXdxXeaxX1axX3xX4xX49xX1axX1xX3xX1axX52xX1bxX27axXdxX3xX32xX33xX1axX3xX13xXcdxX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX23xX3xX4xX1xX1080xX1axX52xX3xXexXfcxXdxX3xX4xX5b2xX1axX52xX3xXexXbdxX4e7xX1axX3xXexXbdxX8dxX3xXbdxX82cxXexX3xX1axX1xXdxXc4fxX193xX2axX3xX76xXdxX109xX1axX3xXexX20xXdxX23xX3xX8fxX90xX3xX61xX90xX3xXbxX1xX4ebxXdxX3xX1xX10f1xXbxX3xX108xX1cxXdxX3xX211xX1xXafxX3xX102xX16xX122xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXa4xXa5xX4xX3xXcxX1xX62xX3xX61xX4c5xX193xX3xXexX1bxX3xX8fxX33xX122xX3xX32xX65axX1axX52xX3xX1xX109xX3xXexX1xX4ebxX1axX52xX3xX32xXe19xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX108xXc4fxX3xXbxX1xX50xX4xX3xX108xX50xX3xX1axX52xX1bxX27axXdxX3xX32xX33xX1axX23xX3xX1xX122xX3xX108xX62xX1axX52xX3xX4xX193xX4ebxXdxX3xX1axX4e7xX102xX3xX1axX6xX122xX23xX3xX1axX52xX1bxX27axXdxX3xX32xX33xX1axX3xXexXbdxX56xX1axX52xX3xX8fxX90xX3xX7xX143dxX3xX61xX1bxX10f1xX4xX3xX32xX59xX1axX52xX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX3xXexX564xX3xX32xX65axX3xX16xX1axX3xX1axXafxX122xX2axX2axX2axX18xX2axX0xX67xXbxX12xX0xX32xXdxX108xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xXbdxX10xX5xX6xXexX10xX32xXaxX12xX0xX193xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXacxXexX1xX193xX102xX104xXacxX6xX1axX32xXacxX7xX6xXbxX56xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1e6xX193xX4ebxXdxX3xX4xX20xX1axX23xX3xX4xX1xXdxXeaxX1axX3xX7xe7d7xX3xXa4xXf8xX1axX3xX3cxXdxX4f7xX1axX3xXbxX1xXc27xX1axX52xX3xX214xX1xX1080xX3xX207xXdxX6xX3xX4xX1x10ac4xXexX3xX108xX1a98xXexX3xXexX3dxX102xX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX56xX20xXexXaxX3xX1xXbdxX10xX206xX9xXaxX67xX5xX193xX4xXacxX5xX193xX56xX1axX52xXacxX108xX193xXacxXexXbdxX6xX1axX52xX67xX7xX193xX56xXdxXacxX4xX6xX1axXacxX4xX1xXdxX10xX1axXacxX7xX122xXacxX32xX56xX1axXacxX104xXdxX10xX1axXacxXbxX1xX56xX1axX52xXacxXbxX1xX193xXacxX52xXdxX6xXacxX4xX1xX6xXexXacxX108xX6xXexXacxXexXdxX102xXacxX1axX52xX193xX56xX1axXacxX1axX193xX56xX4xXacxX7xXdxX1axX1xXacxX1xX56xX6xXexX67xX2xX1a5xX14cxX2xX2xX173xX2axX1xXexX102xXaxX12xX0xXdxX102xX52xX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX67xX102xX10xX32xXdxX6xX67xX2xX174xX2bxX67xX1axX10xX15exX7xX67xX174xX2bxX174xX1a1xX67xX2xX174xX1a1xX32xX2xX2bxX1b0xX14cxX1b0xX173xX1adxXexX1b0xX2bxX2bxX1ecxX1ecxX5xX2bxX2axX137xXbxX52xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX23xX3xX1xX26xX1axX3xX2xX2axX2bxX2bxX2bxX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX13xX6xX56xX3xXexX59xX23xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX61xX62xX1axX52xX18xXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX32xXdxX108xX12xX0xX7xXexXbdxX56xX1axX52xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1e6xX193xX4ebxXdxX3xX4xX20xX1axX23xX3xX4xX1xXdxXeaxX1axX3xX7xX1a7dxX3xXa4xXf8xX1axX3xX3cxXdxX4f7xX1axX3xXbxX1xXc27xX1axX52xX3xX214xX1xX1080xX3xX207xXdxX6xX3xX4xX1xX1a98xXexX3xX108xX1a98xXexX3xXexX3dxX102xX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX56xX20xXexXaxX3xX1xXbdxX10xX206xX9xXaxX67xX5xX193xX4xXacxX5xX193xX56xX1axX52xXacxX108xX193xXacxXexXbdxX6xX1axX52xX67xX7xX193xX56xXdxXacxX4xX6xX1axXacxX4xX1xXdxX10xX1axXacxX7xX122xXacxX32xX56xX1axXacxX104xXdxX10xX1axXacxXbxX1xX56xX1axX52xXacxXbxX1xX193xXacxX52xXdxX6xXacxX4xX1xX6xXexXacxX108xX6xXexXacxXexXdxX102xXacxX1axX52xX193xX56xX1axXacxX1axX193xX56xX4xXacxX7xXdxX1axX1xXacxX1xX56xX6xXexX67xX2xX1a5xX14cxX2xX2xX173xX2axX1xXexX102xXaxX12xX1e6xX193xX4ebxXdxX3xX4xX20xX1axX23xX3xX4xX1xXdxXeaxX1axX3xX7xX1a7dxX3xXa4xXf8xX1axX3xX3cxXdxX4f7xX1axX3xXbxX1xXc27xX1axX52xX3xX214xX1xX1080xX3xX207xXdxX6xX3xX4xX1xX1a98xXexX3xX108xX1a98xXexX3xXexX3dxX102xX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX56xX20xXexX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexXbdxX56xX1axX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xX14fxXa5xX3xX108xXafxX56xX3xX4xX6xX56xX3xX61xXdxX4ccxX102xX3xX102xX59xX6xX3xXcdxX1xXfcxX3xXexX564xX3xXexX1xX16xX1axX52xX3xX14cxX3xX61xXeaxX1axX3xXexX1xX16xX1axX52xX3xX1b0xX3xX1xX6c8xX1axX52xX3xX1axX4e7xX102xX23xX3xXa4xXf8xX1axX3xX3cxXdxX4f7xX1axX3xXbxX1xXc27xX1axX52xX3xX214xX1xX1080xX3xX207xXdxX6xX3xXa3xX61xX495xX1axX52xX3xXexX20xXdxX3xXexX1xXfcxX1axX3xX214xX1xX1080xX3xX216xX33xX102xX23xX3xX8fxX90xX3xX214xX1xX1080xX3xX207xXdxX6xX23xX3xX1xX193xX122xX109xX1axX3xX76xX1bxX26xX1axX52xX3xX14xX1xX4f7xX23xX3xX76xXafxX3xXcxXb2xX1axX1xXb5xX3xX5xX20xXdxX3xX61xX4ebxXdxX3xX102xX879xXexX3xX108xX1cxXdxX3xXexX3dxX1axX1xX3xXexXbdxX20xX1axX52xX3xXexX1xXdxXeaxX193xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX1axX52xX1xXdxX4f7xX102xX3xXexXbdxX62xX1axX52xX2axX0xX67xXbxX12xX0xX67xX32xXdxX108xX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX207xXdxXeaxX1axX52xX3xX1axX1xXdxX586xX102xX3xXbxX1xX97bxX1axX23xX3xX52xX4c5xX1axX3xX2xX2bxX2bxX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xX14xdef8xX3xX214xX1xX1bxX26xX1axX52xX3xX13xXcdxX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xXaxX3xX1xXbdxX10xX206xX9xXaxX67xX104xX6xX1axXacxX32xX56xX4xXacxX108xXdxX10xXexX67xX52xXdxX10xX1axX52xXacxX1axX1xXdxX10xX102xXacxXbxX1xX10xX1axXacxX52xX6xX1axXacxX2xX2bxX2bxXacxX1xX56xXacxX32xX6xX1axXacxXcdxX122xXacxXbxX1xX193xX56xX1axX52xXacxXcdxX1xX6xXexXacxX1axX193xX56xX4xXacxX7xX6xX4xX1xX67xX2xX1a5xX14cxX2bxX1ecxX1b0xX2axX1xXexX102xXaxX12xX0xXdxX102xX52xX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX67xX102xX10xX32xXdxX6xX67xX2xX174xX2bxX67xX1axX10xX15exX7xX67xX174xX2bxX174xX14cxX67xX2xX14cxX1adxX32xX2bxX2xX2bxX14cxX2bxX174xX1a5xXexX1a5xX2bxX1b0xX1a5xX173xX5xX2bxX2axX137xXbxX52xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX23xX3xX1xX26xX1axX3xX2xX2axX2bxX2bxX2bxX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX3cxX3dxX1axX1xX3xXcxX1xX43xX1axX1xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX7xX4dxX3xX32xX50xX1axX52xX3xX13xX6xX56xX3xXexX59xX23xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX61xX62xX1axX52xX18xXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX32xXdxX108xX12xX0xX7xXexXbdxX56xX1axX52xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX207xXdxXeaxX1axX52xX3xX1axX1xXdxX586xX102xX3xXbxX1xX97bxX1axX23xX3xX52xX4c5xX1axX3xX2xX2bxX2bxX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xX14xX1dffxX3xX214xX1xX1bxX26xX1axX52xX3xX13xXcdxX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xXaxX3xX1xXbdxX10xX206xX9xXaxX67xX104xX6xX1axXacxX32xX56xX4xXacxX108xXdxX10xXexX67xX52xXdxX10xX1axX52xXacxX1axX1xXdxX10xX102xXacxXbxX1xX10xX1axXacxX52xX6xX1axXacxX2xX2bxX2bxXacxX1xX56xXacxX32xX6xX1axXacxXcdxX122xXacxXbxX1xX193xX56xX1axX52xXacxXcdxX1xX6xXexXacxX1axX193xX56xX4xXacxX7xX6xX4xX1xX67xX2xX1a5xX14cxX2bxX1ecxX1b0xX2axX1xXexX102xXaxX12xX207xXdxXeaxX1axX52xX3xX1axX1xXdxX586xX102xX3xXbxX1xX97bxX1axX23xX3xX52xX4c5xX1axX3xX2xX2bxX2bxX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xX14xX1dffxX3xX214xX1xX1bxX26xX1axX52xX3xX13xXcdxX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexXbdxX56xX1axX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xX207xX4c5xX1axX3xX2xX2bxX2bxX3xX1xX30xX3xX32xX33xX1axX3xX8dxX3xXcxX23fxX214xX3xXcxX1xX4ffxX1axX52xX3xX216xX10f1xXdxX3xXa3xXbxX1xX1bxX27axX1axX52xX3xX14xX1dffxX3xX214xX1xX1bxX26xX1axX52xX23xX3xXcxX202xX3xX14xX1dffxX3xX210xX1axX1xX23xX3xX76xXafxX3xXcxXb2xX1axX1xXb5xX3xX61xX6xX1axX52xX3xXbxX1xX49xXdxX3xXcdxX1xXce6xX3xX7xX8dxX3xX7xX4ebxX1axX52xX3xXexXbdxX56xX1axX52xX3xXexX3dxX1axX1xX3xX4xX49xX1axX1xX3xX13xXcdxX1xX16xXexX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX1xX3xXexXbdxX4c5xX102xX3xXexXbdxX62xX1axX52xX3xX32xX56xX3xX1axX52xX193xXf8xX1axX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xX52xXdxXeaxX1axX52xX3xX104xX43xX3xX1axX1xXdxX586xX102xX3xXbxX1xX97bxX1axX2axX0xX67xXbxX12xX0xX67xX32xXdxX108xX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX67xX193xX5xX12xX0xX32xXdxX108xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbdxXaxX12xX0xX67xX32xXdxX108xX12xX0xX67xX32xXdxX108xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX210xX193xXexX1xX56xXbdxXaxX12xX1fcxX4e7xX1axX3xX14fxX1xX193xX1axX52xX0xX67xXbxX12
Văn Chung