Ngôi nhà dành cho 3 thế hệ có sự phân chia hợp lý, khoa học
Hiện nay, những người trẻ khi lập gia đình thường muốn ở riêng, nhưng nếu có sự phân chia hợp lý như ngôi nhà này thì bố mẹ vẫn có thể ở chung cùng con.
7c66x80eaxada7x90efx11bc6x11aebx105bfxbc89xea85xX7x8db0xc9d2x868dxe752xfe85x110d4xX5x11a09xXax943axb857xa28bxb86exXdxX3xa1cfxX1xa53fxX3xa5d9xX1axX18xX1xX3xX4xX1x8300xX3xf93bxX3xXexX1xfa65xX3xX1x956axX3xX4xeb64xX3xX7x8481xX3xXbxX1xa144xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xf014xXbxX3xX5x1122ax8f4dxX3x9be4xX1xX23xX6xX3xX1xc143xX4xX0xab71xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbf8axX10xX6xX1cxXaxX12xX5exXdxX2cxX18xX3xX18xX6xa62dxX44xX3xX18xX1x10610xX18xX14xX3xX18xX14xf31ax10875xXdxX3xXex899cxa1b4xX3xX46xX1xXdxX3xX5xabeexXbxX3xX14xXdxX6xX3xb818xe698xX18xX1xX3xXexX1xX76xX77xX18xX14xX3x866bx83d3x11474xX18xX3xb84cxX3xX7bxXdx11922xX18xX14xX44xX3xX18xX1xX76xX18xX14xX3xX18xX29xX97xX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX3xX18xX1xX76xX3xX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX18xX1axX6bxX3xXexX1xX8bxX3x86b5xX98xX3xX96x10d8fxX3xbfd0xd1a2xX18xX3xX4xX2fxX3xXexX1x107e0xX3xX9bxX3xX4xX1xX97xX18xX14xX3xX4xfb20xX18xX14xX3xX4xX23xX18x10dc9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce12xX23xX1cxX6bxXaxX12xX0xXdxX96xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX14xX3xX4xX96xX7x804cxX5xX6x920fxX6bxX3xXdxX96xX6xX14xX10xX124x1057exXdxX1cxX10xX3xX4xX96xX7xX124xX10xX7bxX7bxX23xX7bxXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXfbxXdaxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfbxXe0xX18xX4fxX18xX10xX130xX7xX4fx8bfdx10cf7xX25xc413xX4fxX2xX15cxfb73xX1cxX2xX15cxX15exa737xX25xX167xX15bxXexf077x7d70xX16cxX16dxX5xX2xXfbxe32fxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1axX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX46xX1xX23xX6xX3xX1xX4cxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b86xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xX13xc6a1xX96xX3xX9bxX3xX18xX14xX23xb2ebxXdxX3xX15xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xXbxX1xX98xX3xX5exa5bbxX3xX1cbxX1xb3fcxX3x9493xXdxX18xX1xX44xX3xX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX5xX1axX3xX18x10130xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX98xX18xX14xX3xXe0xX1axX3xX5xX1axX96xX3xXe0xXdxX2cxX4xX3xX4x115bcxX6xX3xX14xXdxX6xX3xX8axX8bxX18xX1xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX23xX1cxX6bxXaxX12xX0xXdxX96xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX14xX3xX4xX96xX7xX124xX5xX6xX127xX6bxX3xXdxX96xX6xX14xX10xX124xX130xXdxX1cxX10xX3xX4xX96xX7xX124xX10xX7bxX7bxX23xX7bxXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXfbxXdaxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfbxXe0xX18xX4fxX18xX10xX130xX7xX4fxX15bxX15cxX25xX15exX4fxX2xX15cxX162xX1cxX2xX15cxX15exX167xX25xX167xX15bxXexX167x82efxX16dxX25xX5xX15bxXfbxX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1axX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX46xX1xX23xX6xX3xX1xX4cxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxXexX10xfabbxXexX124xX6xX5xXdxX14xX18x87a1xX3xX173xX97xX7xXexXdxd19fxX6bxe352xXaxX12xX1cbxa2dfxX4xX3xX46xX1xX98xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1xX8bxX18xX1xX3xX1xcb37xXbxX44xX3xXdaxX6xX23xX3x112fexX97xX6xX18xX1xX3xX96xX33dxXexX3xX46xX1xX23x7cb2xX18xX14xX3xX7xX36xX18xX3xX4xX1xX97xX18xX14xX3xX9bxX3xX14xXdxX70xX6xXfbxX3xX13xX1xX76xX3xXe0xX83xX6bxX3xX4xX32bxX4xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xXe0xXdxX9fxX18xX3xXexX7bxX23xX18xX14xX3xX18xX1xX1axX3xXe0x9f22xX6xX3xX4xX2fxX3xX8axX76xX3fxX4xX3xX46xX1xX97xX3xXe0xX32xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX23xX1ddxXexX3xX4xX1xX97xX18xX14xX3xXe0xX38axX6xX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xX7bxXdxX9fxX18xX14xX3xXexX76xX3xX4xX220xX6xX3xX96xd12fxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX8axX8bxX18xX1xXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX23xX1cxX6bxXaxX12xX0xXdxX96xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX14xX3xX4xX96xX7xX124xX5xX6xX127xX6bxX3xXdxX96xX6xX14xX10xX124xX130xXdxX1cxX10xX3xX4xX96xX7xX124xX10xX7bxX7bxX23xX7bxXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXfbxXdaxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfbxXe0xX18xX4fxX18xX10xX130xX7xX4fxX15bxX15cxX25xX15exX4fxX2xX15cxX162xX1cxX2xX15cxX15exX167xX25xX167xX15bxXexX167xX25xX15exX25xX5xX25xXfbxX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1axX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX46xX1xX23xX6xX3xX1xX4cxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12x9c08xX36xX18xX3xX4xX1xX97xX18xX14xX3xX4xX2fxX3xX1xX1edxX3xX18xX76xbddaxX4xX3xX8axXe9xX3xX18xX97xX15xXdxX3xX4xX32bxX3xbd37xX23xXdxXfbxX3xXcxXdxX29xXbxX3xX8axX29xX18xX3xX5xX1axX3xX46xX1xX23xX352xX18xX14xX3xXe0xX76xX77xX18xX3xX18xX1x8028xX44xX3xX18xX206xXdxX3xXexX7bxX1edxX18xX14xX3xX4xX32bxX4xX3xX5xX23xX1ddxXdxX3xX7bxX6xX97xX3xX1xX6xX6bxX3xX4xX36xX6bxX3xX14xXdxX6xX3xXe0xe53bxX3xXbxX1xb085xX4xX3xXe0xX513xX3xX18xX1xX97xX3xX4x8970xX97xX3xX7xb8e1xX3xX1cxX513xX18xX14xX3xX1xX1d5xX18xX14xX3xX18xX14xX1axX6bxXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX23xX1cxX6bxXaxX12xX0xXdxX96xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX14xX3xX4xX96xX7xX124xX5xX6xX127xX6bxX3xXdxX96xX6xX14xX10xX124xX130xXdxX1cxX10xX3xX4xX96xX7xX124xX10xX7bxX7bxX23xX7bxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX1cxXdxX7xXbxX5xX6xX6bxX31exX3xXdaxX5xX23xX4xX46xX327xX3xX96xX6xX7bxX14xXdxX18xX124xX5xX10xX325xXexX31exX3xX6xX97xXexX23xX327xX3xX96xX6xX7bxX14xXdxX18xX124xX7bxXdxX14xX1xXexX31exX3xX6xX97xXexX23xX327xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXfbxXdaxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfbxXe0xX18xX4fxX18xX10xX130xX7xX4fxX15bxX15cxX25xX15exX4fxX2xX15cxX162xX1cxX2xX15cxX15exX167xX25xX167xX15bxXexX25xX2xX25xX2a6xX5xX16dxXfbxX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1axX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX46xX1xX23xX6xX3xX1xX4cxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xX13xX14xX23xX1axXdxX3xX18xX97xX15xXdxX3xX4xX32bxX44xX3xX1xX1edxX3xX18xX76xX4bbxX4xX3xX4xb1eexX18xX3xX4xX2fxX3xXexX32bxX4xX3xX1cxX513xX18xX14xX3xX14xXdxX352xXdxX3xX18xX1xXdxX2cxXexX3xX4xX1xX23xX3xX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xXe0xX1axX23xX3xX18xX1xX70xX18xX14xX3xX1xX15xX96xX3xXexX7bxX77xXdxX3xX18x977axX18xX14xX3xX18xX2fxX18xX14xXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX23xX1cxX6bxXaxX12xX0xXdxX96xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX14xX3xX4xX96xX7xX124xX5xX6xX127xX6bxX3xXdxX96xX6xX14xX10xX124xX130xXdxX1cxX10xX3xX4xX96xX7xX124xX10xX7bxX7bxX23xX7bxXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXfbxXdaxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfbxXe0xX18xX4fxX18xX10xX130xX7xX4fxX15bxX15cxX25xX15exX4fxX2xX15cxX162xX1cxX2xX15cxX15exX167xX25xX167xX15bxXexX2a6xX16cxX167xX16cxX5xX167xXfbxX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1axX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX46xX1xX23xX6xX3xX1xX4cxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xX13xX1xX77xX3xXe0xX83xX6bxX3xX96xX1axX3xX4xX32bxX4xX3xX46xX1xX98xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX5xX97xX15xX18xX3xX96xX32bxXexX3xX96xX7cxX3xX1cxXf4xX3xX46xX1xX15xX18xX14xX3xX4xX51exX18xX3xX7xX522xX3xX1cxX513xX18xX14xX3xXexX76xX77xX18xX14xX3xXdaxX9fxX3xXexX15xX18xX14xX3xX1cxX1axX6bxXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX23xX1cxX6bxXaxX12xX0xXdxX96xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX14xX3xX4xX96xX7xX124xX5xX6xX127xX6bxX3xXdxX96xX6xX14xX10xX124xX130xXdxX1cxX10xX3xX4xX96xX7xX124xX10xX7bxX7bxX23xX7bxXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXfbxXdaxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfbxXe0xX18xX4fxX18xX10xX130xX7xX4fxX15bxX15cxX25xX15exX4fxX2xX15cxX162xX1cxX2xX15cxX15exX167xX25xX167xX15bxXexX162xX16dxX2a6xX15exX5xX2a6xXfbxX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1axX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX46xX1xX23xX6xX3xX1xX4cxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xX1cbxX522xX6xX3xXexX7bxX76xX3fxXexX3xX18xX1xX1d5xX96xX3xXexXdxX29xXexX3xX46xXdxX2cxX96xX3xX1cxXdxX2cxX18xX3xXexX1f1xX4xX1xX44xX3xXexX7bxX352xX3xX5xX1ddxXdxX3xX46xX1xX15xX18xX14xX3xX14xXdxX6xX18xX3xXexX1xX23xX32bxX18xX14xX3xX8axdb4bxX18xX14xX3xX8axXe9xX3xX4xX32bxX4xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xXe0xXdxX9fxX18xX3xX4xX2fxX3xXexX1xXe9xX3xX4xX1xX206xXdxX3xX8axXf4xX6xX3xX4xXf4xX18xX14xX3xX18xX1xX6xX97xXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX23xX1cxX6bxXaxX12xX0xXdxX96xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX14xX3xX4xX96xX7xX124xX5xX6xX127xX6bxX3xXdxX96xX6xX14xX10xX124xX130xXdxX1cxX10xX3xX4xX96xX7xX124xX10xX7bxX7bxX23xX7bxXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXfbxXdaxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfbxXe0xX18xX4fxX18xX10xX130xX7xX4fxX15bxX15cxX25xX15exX4fxX2xX15cxX162xX1cxX2xX15cxX15exX167xX25xX167xX15bxXexX25xX15bxX25xX167xX5xX16cxXfbxX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1axX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX46xX1xX23xX6xX3xX1xX4cxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xc201xX1xX662xX18xX14xX3x8601xX18xX3xX46xX1xX15xX18xX14xX3xX7xX522xX3xX1cxX513xX18xX14xX3xXe0xX32bxX4xX1xX3xX18xX14xX9eexX18xX44xX3xX46xX29xXexX3xX18xX98xXdxX3xXe0xX4bbxXdxX3xX96xX15xXdxX3xXexX7bxX76xX77xX18xX14xX3xX316xX97xX18xX14xX3xX345xX97xX6xX18xX1xXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX23xX1cxX6bxXaxX12xX0xXdxX96xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX14xX3xX4xX96xX7xX124xX5xX6xX127xX6bxX3xXdxX96xX6xX14xX10xX124xX130xXdxX1cxX10xX3xX4xX96xX7xX124xX10xX7bxX7bxX23xX7bxXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXfbxXdaxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfbxXe0xX18xX4fxX18xX10xX130xX7xX4fxX15bxX15cxX25xX15exX4fxX2xX15cxX162xX1cxX2xX15cxX15exX167xX25xX167xX15bxXexX167xX2a6xX2a6xX15cxX5xX162xXfbxX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1axX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX46xX1xX23xX6xX3xX1xX4cxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12x93faxX8bxX3xX18xX1xX1axX3xX8axX15xX18xX14xX3xX18xX14xX76xX77xXdxX3xX18xX9fxX18xX3xXdaxX1edxX18xX3xX7bxX522xX6xX3xXexX6xX6bxX3xX8axX76xX3fxX4xX3xX4xX1xX4cxX18xX3xX5xX1axX3xX5xX23xX1ddxXdxX3xX4xX2fxX3xX46xX1f1xX4xX1xX3xXexX1xX76xX4bbxX4xX3xX5xX4bbxX18xX44xX3xX4xX2fxX3xXexX1xXe9xX3xX7xX522xX3xX1cxX513xX18xX14xX3xX4xX1xX23xX3xX18xX1xXdxa0daxX97xX3xX18xX14xX76xX77xXdxX3xX4xXf4xX18xX14xX3xX5xda85xX4xXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX23xX1cxX6bxXaxX12xX0xXdxX96xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX14xX3xX4xX96xX7xX124xX5xX6xX127xX6bxX3xX4xX96xX7xX124xX10xX7bxX7bxX23xX7bxXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXfbxXdaxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfbxXe0xX18xX4fxX18xX10xX130xX7xX4fxX15bxX15cxX25xX15exX4fxX2xX15cxX162xX1cxX2xX15cxX15exX167xX25xX167xX15bxXexX162xX15cxX15cxX15cxX5xX15exXfbxX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1axX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX46xX1xX23xX6xX3xX1xX4cxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xX9e8xX1xX662xX18xX14xX3xXexX69dxX96xX3xXexX1xXdxX29xXexX3xX46xX29xX3xX96xX9bxX44xX3xX316xX97xX18xX14xX3xX345xX97xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX220xX3xX18xX1xX1axX3xXexX7bxX1edxX18xX14xX3xXexX1xX9fxX96xX3xX4xX32bxX4xX3xX5xX23xX1ddxXdxX3xX7bxX6xX97xX3xX96xX1axX97xX3xX8axXe9xX3xXexX7bxX32bxX18xX1xX3xX5xX8e0xX18xX14xX3xXbxX1xX1f1xX3xX18xX14xX97xX1edxX18xX3xX18xX76xX4bbxX4xX3xXexX1xX352xXdxX3xX316xX97xX98xX18xX14xXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX23xX1cxX6bxXaxX12xX0xXdxX96xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX96xX14xX3xX4xX96xX7xX124xX5xX6xX127xX6bxX3xXdxX96xX6xX14xX10xX124xX130xXdxX1cxX10xX3xX4xX96xX7xX124xX10xX7bxX7bxX23xX7bxXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXfbxXdaxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfbxXe0xX18xX4fxX18xX10xX130xX7xX4fxX15bxX15cxX25xX15exX4fxX2xX15cxX162xX1cxX2xX15cxX15exX167xX25xX167xX15bxXexX16cxX16dxX162xX2xX5xX2xX15cxXfbxX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1axX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX46xX1xX23xX6xX3xX1xX4cxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xX5exX8bxX18xX1xX3xX1cxX32bxX18xX14xX3xX8axX33dxX4xX3xX8axX32bxX23xX3xX4xX220xX6xX3xX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX46xX1xXdxX3xX18xX1xX8bxX18xX3xXexX38axX3xXexX7bxX9fxX18xX3xX4xX6xX23xX3xX316xX97xX98xX18xX14xXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xX1cxXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX7bxX10xX5xX6xXexX10xX1cxXaxX12xX0xX7xXexX7bxX23xX18xX14xX12xX0xXdxX96xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxXexX1xX97xX96xXdaxX3xX1cxX1xXdxX1cxX10xX3xXdxX1cbxX10xX18xXexX10xX7bxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX130xXdxX1cxXexX1xX31exX3xX2a6xX2xX167xXbxX316xX327xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX31exX3xX25xX2a6xX2a6xXbxX316xX327xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX31exX4fxX4fxXdxXfbxXdaxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfbxXe0xX18xX4fxX18xX10xX130xX7xX4fxX15bxX15cxX25xX15exX4fxX2xX15cxX162xX1cxX2xX15cxX15exX2xX16cxX25xX2a6xXexX16cxX167xX162xX15bxX5xX15bxX124xX1xXdxX18xX1xX124xX15bxX124xX15exXfbxX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1axX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX46xX1xX23xX6xX3xX1xX4cxX4xXaxX3xX130xXdxX1cxXexX1xX9xXaxX2a6xX2xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX25xX2a6xX2a6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX7xXexX7bxX23xX18xX14xX12xX0xX4fxX1cxXdxXe0xX12xX0xX1cxXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX7bxX10xX5xX6xXexX10xX1cxXaxX12xX0xX7xXexX7bxX23xX18xX14xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX9fxX18xX3xX345xX97xX6xX18xX31exX0xX4fxX7xXexX7bxX23xX18xX14xX12xX0xX97xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX124xXexX1xX97xX96xXdaxX124xX6xX18xX1cxX124xX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxcea3xX3fxXdxX3xX43xX3xX2xX15bxX3xX96xXdexX23xX3xX18xX1xX4e8xX3xXdaxX98xX3xXexX7bxX1f1xX3xX4xX9eexX18xX3xXdaxX29xXbxX3xX18xX14xX9eexX18xX3xX18xX69dxXbxX44xX3xX14xX4cxX18xX3xX14xX1axX18xX14xXaxX3xX1xX7bxX10xX325xX9xXaxX4fxXbxX1xX23xX18xX14xX124xXexX1xX97xX6bxX4fxX14xX23xXdxX124xX6bxX124xX2xX15bxX124xX96xX10xX23xX124xX18xX1xX23xX124xXdaxX23xX124xXexX7bxXdxX124xX4xX6xX18xX124xXdaxX10xXbxX124xX18xX14xX6xX18xX124xX18xX6xXbxX124xX14xX23xX18xX124xX14xX6xX18xX14xX4fxX2xX15exX162xX16cxX15bxX25xXfbxX1xXexX96xXaxX12xX0xXdxX96xX14xX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4fxX96xX10xX1cxXdxX6xX4fxX2xX15bxX15cxX4fxX18xX10xX130xX7xX4fxX15bxX15cxX25xX16cxX4fxX2xX15cxX162xX1cxX16dxX15bxX2xX167xX16dxX25xX15cxXexX162xX15exX15exX15bxX5xX2xX124xX2xX16dxX16dxX16dxX16cxX162xX25xX15exX16cxX2a6xX15exX2a6xX167xXfbxX173xXbxX10xX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1axX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX46xX1xX23xX6xX3xX1xX4cxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX1cxXdxXe0xX12xX0xX7xXexX7bxX23xX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf40xX3fxXdxX3xX43xX3xX2xX15bxX3xX96xXdexX23xX3xX18xX1xX4e8xX3xXdaxX98xX3xXexX7bxX1f1xX3xX4xX9eexX18xX3xXdaxX29xXbxX3xX18xX14xX9eexX18xX3xX18xX69dxXbxX44xX3xX14xX4cxX18xX3xX14xX1axX18xX14xXaxX3xX1xX7bxX10xX325xX9xXaxX4fxXbxX1xX23xX18xX14xX124xXexX1xX97xX6bxX4fxX14xX23xXdxX124xX6bxX124xX2xX15bxX124xX96xX10xX23xX124xX18xX1xX23xX124xXdaxX23xX124xXexX7bxXdxX124xX4xX6xX18xX124xXdaxX10xXbxX124xX18xX14xX6xX18xX124xX18xX6xXbxX124xX14xX23xX18xX124xX14xX6xX18xX14xX4fxX2xX15exX162xX16cxX15bxX25xXfbxX1xXexX96xXaxX12xXf40xX3fxXdxX3xX43xX3xX2xX15bxX3xX96xXdexX23xX3xX18xX1xX4e8xX3xXdaxX98xX3xXexX7bxX1f1xX3xX4xX9eexX18xX3xXdaxX29xXbxX3xX18xX14xX9eexX18xX3xX18xX69dxXbxX44xX3xX14xX4cxX18xX3xX14xX1axX18xX14xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX7bxX23xX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xX1cbxX9eexX18xX3xXdaxX29xXbxX3xX4xX220xX6xX3xXdaxX1ddxX18xX3xX7x11ba8xX3xXexX7bxX9bxX3xX18xX9fxX18xX3xX14xX4cxX18xX3xX14xX1axX18xX14xX44xX3xX18xX14xX9eexX18xX3xX18xX69dxXbxX3xX1xX206xX18xX3xXe0xX4bbxXdxX3xX18xX1xX70xX18xX14xX3xX4xX32bxX4xX1xX3xX7xX69dxXbxX3xX316xX29xXbxX3xXexX1xX15xX18xX14xX3xX96xXdxX18xX1xX3xX18xX1axX6bxXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX1cxXdxXe0xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cbxX9eexX18xX3xX1xX33dxX3xX18xX1xX4e8xX3xX18xX1xX76xX18xX14xX3xX46xX1xX15xX18xX14xX3xX1xXdexXbxX3xX18xX1xX77xX3xXexX1xXdxX29xXexX3xX46xX29xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xXaxX3xX1xX7bxX10xX325xX9xXaxX4fxXbxX1xX23xX18xX14xX124xXexX1xX97xX6bxX4fxX4xX6xX18xX124xX1xX23xX124xX18xX1xX23xX124xX18xX1xX97xX18xX14xX124xX46xX1xX23xX18xX14xX124xX1xX10xXbxX124xX18xX1xX23xX124xXexX1xXdxX10xXexX124xX46xX10xX124xX1xX23xXbxX124xX5xX6bxX4fxX2xX15exX162xX16dxX2a6xX15cxXfbxX1xXexX96xXaxX12xX0xXdxX96xX14xX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4fxX96xX10xX1cxXdxX6xX4fxX2xX15bxX15cxX4fxX18xX10xX130xX7xX4fxX15bxX15cxX25xX2a6xX4fxX2xX15cxX162xX1cxX2a6xX2xX16cxX2xX15cxX15cxX25xXexX2xX167xX16cxX2xX16dxX5xX15cxXfbxX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1axX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX46xX1xX23xX6xX3xX1xX4cxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX1cxXdxXe0xX12xX0xX7xXexX7bxX23xX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cbxX9eexX18xX3xX1xX33dxX3xX18xX1xX4e8xX3xX18xX1xX76xX18xX14xX3xX46xX1xX15xX18xX14xX3xX1xXdexXbxX3xX18xX1xX77xX3xXexX1xXdxX29xXexX3xX46xX29xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xXaxX3xX1xX7bxX10xX325xX9xXaxX4fxXbxX1xX23xX18xX14xX124xXexX1xX97xX6bxX4fxX4xX6xX18xX124xX1xX23xX124xX18xX1xX23xX124xX18xX1xX97xX18xX14xX124xX46xX1xX23xX18xX14xX124xX1xX10xXbxX124xX18xX1xX23xX124xXexX1xXdxX10xXexX124xX46xX10xX124xX1xX23xXbxX124xX5xX6bxX4fxX2xX15exX162xX16dxX2a6xX15cxXfbxX1xXexX96xXaxX12xX1cbxX9eexX18xX3xX1xX33dxX3xX18xX1xX4e8xX3xX18xX1xX76xX18xX14xX3xX46xX1xX15xX18xX14xX3xX1xXdexXbxX3xX18xX1xX77xX3xXexX1xXdxX29xXexX3xX46xX29xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX7bxX23xX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xX1cbxX9eexX18xX3xX1xX33dxX3xX18xX1xX4e8xX44xX3xX4xX1xe2a3xX3xX4xX2fxX3xX2a6xX15bxX3xX96xX3xX15bxX3xX18xX1xX76xX18xX14xX3xX18xX1xX77xX3xXexX1xXdxX29xXexX3xX46xX29xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX4xX1xX220xX3xX18xX1xX36xX18xX3xXe0xXe1xX18xX3xX4xX2fxX3xX96xX33dxXexX3xX46xX1xX15xX18xX14xX3xX14xXdxX6xX18xX3xX7xX98xX18xX14xX3xXexX1xX23xX32bxX18xX14xX3xX8axX8e0xX18xX14xX3xXe0xX1axX3xXexXdxX2cxX18xX3xX18xX14xX1xXdxXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX1cxXdxXe0xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cbxX9eexX18xX3xX1xX33dxX3xX5xX1ddxX3xX96xX69dxXexX3xXe0xX4bbxXdxX3xX8axX1edxX3xX18xX33dxXdxX3xXexX1x107fbxXexX3xX96xX36xX6bxX3xXexX7bxX10xX3xX8axX6xX18xXaxX3xX1xX7bxX10xX325xX9xXaxX4fxXbxX1xX23xX18xX14xX124xXexX1xX97xX6bxX4fxX4xX6xX18xX124xX1xX23xX124xX5xX6xX124xX96xX6xXexX124xXe0xX23xXdxX124xX1cxX23xX124xX18xX23xXdxX124xXexX1xX6xXexX124xX96xX6xX6bxX124xXexX7bxX10xX124xX1cxX6xX18xX4fxX2xX15exX16cxX15exX167xX15bxXfbxX1xXexX96xXaxX12xX0xXdxX96xX14xX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4fxX96xX10xX1cxXdxX6xX4fxX2xX15bxX15cxX4fxX18xX10xX130xX7xX4fxX15bxX15cxX25xX167xX4fxX2xX15cxX162xX1cxX15bxX2xX2a6xX15cxX15cxX15cxX15exXexX162xX15cxX15exX15bxX15exX5xX15cxXfbxX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1axX18xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX2cxX3xX4xX2fxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX3fxXbxX3xX5xX43xX44xX3xX46xX1xX23xX6xX3xX1xX4cxX4xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX1cxXdxXe0xX12xX0xX7xXexX7bxX23xX18xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cbxX9eexX18xX3xX1xX33dxX3xX5xX1ddxX3xX96xX69dxXexX3xXe0xX4bbxXdxX3xX8axX1edxX3xX18xX33dxXdxX3xXexX1xX1437xXexX3xX96xX36xX6bxX3xXexX7bxX10xX3xX8axX6xX18xXaxX3xX1xX7bxX10xX325xX9xXaxX4fxXbxX1xX23xX18xX14xX124xXexX1xX97xX6bxX4fxX4xX6xX18xX124xX1xX23xX124xX5xX6xX124xX96xX6xXexX124xXe0xX23xXdxX124xX1cxX23xX124xX18xX23xXdxX124xXexX1xX6xXexX124xX96xX6xX6bxX124xXexX7bxX10xX124xX1cxX6xX18xX4fxX2xX15exX16cxX15exX167xX15bxXfbxX1xXexX96xXaxX12xX1cbxX9eexX18xX3xX1xX33dxX3xX5xX1ddxX3xX96xX69dxXexX3xXe0xX4bbxXdxX3xX8axX1edxX3xX18xX33dxXdxX3xXexX1xX1437xXexX3xX96xX36xX6bxX3xXexX7bxX10xX3xX8axX6xX18xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX7bxX23xX18xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xX13xX1xX70xX18xX14xX3xX4xX1xXdxX29xX4xX3xX7bxdcd5xX44xX3xX96xXdexXexX44xX3xX8axde1bxX18xX3xX8axX6xX96xX3xX96xX36xX6bxce1axXfbxX3xX96xX6xX18xX14xX3xX8axX29xX18xX3xX96xX33dxXexX3xX46xX1xX15xX18xX14xX3xX14xXdxX6xX18xX3xX43xX3xX18xX1xX50fxX44xX3xX6xX18xX3xX18xX1xXdxX9fxX18xX44xX3xX8axX76xX6xX3xX1xX1edxX18xX3xX345xX97xX9fxX3xXe0xX1axX23xX3xX46xX1xX15xX18xX14xX3xX14xXdxX6xX18xX3xX7xX98xX18xX14xX3xX9bxX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xXexX1xX50fxXfbxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX1cxXdxXe0xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX97xX5xX12xX0xX1cxXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7bxXaxX12xX0xX4fxX1cxXdxXe0xX12xX0xX4fxX1cxXdxXe0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4a9xX23xX97xX7bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xXb04xa2a6xXb04xX0xX4fxXbxX12