Mưa lớn gây sạt lở 18 điểm trên Quốc lộ 8A ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Do mưa lớn kéo dài, trên tuyến Quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim1 (Hương Sơn – Hà Tĩnh) bị sạt lở 18 điểm từ km 58 +700 đến km 83+79.
ef62xfecax1403fx11a4ex115e9x13c4ex107f8x11567x16599xX7x13d9cxfd33x11accx11104x1702ex13281xX5x14c65xXax13669x14f3bx15d4bxX6xX3xX5x12433x15d21xX3x15b7fx1523cx10a83xX3xX7x17b4exXexX3xX5x131cbxX3xX2x135b3xX3x16da2xXdx12995xf534xX3xXex16105x16b90xX19xX3x10d42x15156x1119exX4xX3xX5x15189xX3xX27x11bbaxX3xX24xX3x10133x11551xX3xXcx14cf8xX19xX1xX0x10fbaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX10xX6xf2a4xXaxX12x11427x12359xX3xX2cxX14xX6xX3xX5xX18xX19xX3x14503x1022bxX5exX3xX5axX41xXdx150d2xX3xXexX2fxX30xX19xX3xXexX34xX1dx1190axX19xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX5xX39xX3xX27xX3cxX3xX29xX5exX20xX19xX3x13881xX34xX6xX3x16d91x10adbxX3x11deex1707dxX19xX3xf44bxXdxX2cxX2xX3x14bbexX40xX14xX94xX19xX1bxX3xX93xX94xX19xX3x1442bxX3xX40xX41xX3xXcxX44xX19xX1x13f57xX3x16ce6x17d1exX3xX7xX20xXexX3xX5xX24xX3xX2xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXex13be5xX3xX68xX2cxX3x112b6xX27xX3xf805x13782x161dbxXcfxX3xX29xX79xX19xX3xX68xX2cxX3xX27x17547xXcdxXcex12d56x147faxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13f52xX5exX5axX1dxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx12d5bxX10xX19xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax112c2xXdxX5axXexX1x152c5xX3xf742xX2xXcaxXbxX90x1358fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX115xX3x11882xX2xXcfxXbxX90xX11cxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX48xX48xXdxXdexXb2xX6xX5exX1xX6xXexXdxX19xX1xXdex133d2xX19xX48xX19xX10xX110xX7xX48x160d7xXcfxX126xXdaxX48xX2xX126xX2xX5axXcaxX2xX117xX14exXcexX126xXcexXexX27xX117xXdaxXcaxX5xXdax12c8fxX6xXdex12244xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX7xX20xXexX3xX5xX24xX3xX2xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXexX2fxX30xX19xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX5xX39xX3xX27xX3cxX3xX24xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX19xX1xXaxX3xX110xXdxX5axXexX1xX9xXaxX117xX2xXcaxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX126xX2xXcfxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX6xXbxXexXdxX5exX19xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX90xXexX165xX6xX5xXdxX1bxX19xX115xX3xX4xX10xX19xXexX10xX2fxX11cxXaxX12xX13xX14xX6xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX7xX20xXexX3xX5xX24xX3xX2xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXexX2fxX30xX19xX3xXexX34xX1dxX79xX19xX3xX33x11052xX3xX27xX3cxX3xXexX1xX34xX39xX4xX3xX90xX91xX3xX93xX94xX19xX3xX97xXdxX2cxX3xX2xXdexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX5exX5axX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX90xXexX165xX6xX5xXdxX1bxX19xX115xX3xX168xX34xX7xXexXdx109b5xX1dxX11cxXaxX12xX5dxX5exX3xX1xX5exX41xX19xX3xX5xX14xX34xX3xX4x11144xX6xX3xX4xX94xX19xX3xXb2xX91xX5exX3xX7xX35xX3xXddxX3xX68xX79xXexX3xX1x17265xXbxX3xX146xX18xXdxX3xX68xX1xfb94xX19xX1bxX3xX68xX1x174c6xX3xX5xX20xX19xX1xX6fxX3xX14exX3xX19xX1bxX41xX1dxX3xX8cxX34xX6xX6fxX3xXexX2fxX30xX19xX3xX29xXb3xX6xX3xX90xX91xX3xX93xX94xX19xX3xX97xXdxX2cxX3xX2xX3xX90x1789dxX1dxX3xX2fxX6xX3xX2cxX14xX6xX3xXexX5exX3xX146xX41xX3xX2fx13cf6xXexX3xXexX5exX11cxX3xXexX2fxX5exX19xX1bxX3xX68xX1xXdxX3xX29x137b4xX6fxX3xX29xX2d5xXexX3xXexX2fxX30xX19xX3xX4x1492axX4xX3xX7xX14x12fcdxX19xX3xX19x1642exXdxX3xX29xX91xX3xXb2xX91xX5exX3xX1x17ad3xX6xX3xX146xX18xXdxX3xX19xX14xX18xX4xX3xX68xX79xXexX3xX1xX28axXbxX3xX146xX18xXdxX3xX2cxX14xX6xX3xX146xX41xX3xX19xX14xX18xX4xX3xXexXc5xX3xXexX2fxX30xX19xX3xX19xX1bxX34x161caxX19xX3xX4xX1xX2c4xX1dxX3xX90xX34xX35xX19xX1bxX3xX5xX41xX2cxX3xX7xX20xXexX3xX5xX24xX3xX19xX1xXdx15cfexX34xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXexX2fxX30xX19xX3xXexX34xX1dxX79xX19xX3xX33xX21exX3xX27xX3cxXdexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX5exX5axX1dxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX101xX10xX19xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX110xXdxX5axXexX1xX115xX3xX117xX2xXcaxXbxX90xX11cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX115xX3xX126xX2xXcfxXbxX90xX11cxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX48xX48xXdxXdexXb2xX6xX5exX1xX6xXexXdxX19xX1xXdexX146xX19xX48xX19xX10xX110xX7xX48xX14exXcfxX126xXdaxX48xX2xX126xX2xX5axXcaxX2xXcexX2xXcfxXcaxXddxXexXcexX14exXdaxXcexXdaxX5xXcfxXdexX168xXbxX1bx12734xX2fxX9xXcexX2xXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX7xX20xXexX3xX5xX24xX3xX2xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXexX2fxX30xX19xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX5xX39xX3xX27xX3cxX3xX24xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX19xX1xXaxX3xX110xXdxX5axXexX1xX9xXaxX117xX2xXcaxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX126xX2xXcfxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX6xXbxXexXdxX5exX19xXaxX12xXcxX2fxX5exX19xX1bxX3xX7xX2f4xX19xX1bxX3xXdaxXcfxX48xX2xXcfxX6fxX3xX2cxX14xX6xX3xX5xX18xX19xX3xX5xX41xX2cxX3xX7xX20xXexX3xX5xX24xX3xXexX20xXdxX3xXexX20xXdxX3xX68xX2cxX3xXcexXcexXcdxX2xXcfxXcfxX3xX146xX18xXdxX3xXex1270exX19xX1bxX3xX68xX1xX35xXdxX3xX5xX14xX28axX19xX1bxX3xXdaxXcaxX2cxX0xX7xX34xXbxX12xXdaxX0xX48xX7xX34xXbxX12xXdexXdexXdexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX5exX5axX1dxXaxX12xX33xX34xX6xX3xX68xXdxX2bxX2cxX3xXexX2fxX6xX6fxX3xXexXc5xX3xX19xX1bxX41xX1dxX3xX14exXddxX48xX2xXcfxX3xX29xX79xX19xX3xX7xX2f4xX19xX1bxX3xXdaxXcfxX48xX2xXcfxX6fxX3xXexX2fxX30xX19xX3xXexX34xX1dxX79xX19xX3xX33xX21exX3xX27xX3cxX3xX29xX91xX3xX90x161daxX1dxX3xX2fxX6xX3xX2xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX7xX20xXexX3xX5xX24xX3xXexXc5xX3xX68xX2cxX3xXcaxX27xX3xXcdxXcexXcfxXcfxX3xX29xX79xX19xX3xX68xX2cxX3xX27xXdaxXcdxXcexXddxX3xX146xX18xXdxX3xXexX4a9xX19xX1bxX3xX68xX1xX35xXdxX3xX5xX14xX28axX19xX1bxX3xX1xX94xX19xX3xXcaxXcfxXcfxX3xX2cxX0xX7xX34xXbxX12xXdaxX0xX48xX7xX34xXbxX12xX3xX29xX2d5xXexX3xX29xX2f4xXdexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX5exX5axX1dxXaxX12x1275bx171dexX4xX3xXb2xXdx14c34xXexX6fxX3xXexX20xXdxX3xX68xX2cxX3xX27xX14exXcdxXddxXcfxXcfxX3xXb2xXb3xX3xX7xX20xXexX3xX5xX24xX3xXcexXcfxX3xX2cxX0xX7xX34xXbxX12xXdaxX0xX48xX7xX34xXbxX12xX3xX29xX2d5xXexX3xX29xX2f4xX6fxX3xX4xX1cxX1dxX3xX4xX35xXdxX3xX29xX4a9xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX2f4xX4xX1xX3xXex12829xX4xX3xX1bxXdxX6xX5exX3xXexX1xX293xX19xX1bxXdexX3x14c06xX1bxX6xX1dxX3xX7xX6xX34xX3xX29xX2e7xX6fxX3xX40xX20xXexX3xX33xX34xX2c4xX19xX3xX5x16d64xX3xX29xX14xX2f9xX19xX1bxX3xXb2xX39xX3xX93xX94xX19xX3xX97xXdxX2cxX3xX29xX91xX3xX68xX1xX520xX19xX3xXexX2fxX14xX94xX19xX1bxX3xXexX20xX2cxX3xXexX1xX2f9xXdxX3xX68xX1xX5e5xX4xX3xXbxX1x17c46xX4xX3xX29xX2bxX3xXexX1xX293xX19xX1bxX3xX90xX10xXdexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX5exX5axX1dxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX101xX10xX19xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX110xXdxX5axXexX1xX115xX3xX117xX2xXcaxXbxX90xX11cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX115xX3xX126xX2xXcfxXbxX90xX11cxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX48xX48xXdxXdexXb2xX6xX5exX1xX6xXexXdxX19xX1xXdexX146xX19xX48xX19xX10xX110xX7xX48xX14exXcfxX126xXdaxX48xX2xX126xX2xX5axXcaxX2xX117xX14exX27xXcfxX14exXexX126xXddxX126xXcaxX2xX5xXcfxXdexX168xXbxX1bxX3f7xX2fxX9xX126xXddxX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX7xX20xXexX3xX5xX24xX3xX2xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXexX2fxX30xX19xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX5xX39xX3xX27xX3cxX3xX24xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX19xX1xXaxX3xX110xXdxX5axXexX1xX9xXaxX117xX2xXcaxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX126xX2xXcfxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX6xXbxXexXdxX5exX19xXaxX12xXdexXdexX3xX146xX41xX3xXexX20xXdxX3xX68xX2cxX3xX27xXdaxXcdxX14exX117xXcfxX3xX146xX18xXdxX3xX14exXcaxX3xX2cxX0xX7xX34xXbxX12xXdaxX0xX48xX7xX34xXbxX12xX3xX29xX2d5xXexX3xX29xX2f4xXdexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX5exX5axX1dxXaxX12x1074axX19xX1bxX3xX5f4xX1bxX34xX1dx1466bxX19xX3xf740xXdxX79xXexX3xX101xX1xXdxX79xX19xX3xXa7xX3xX40xX20xXexX3xXexX2fxX14xX24xX19xX1bxX3xX40xX20xXexX3xX33xX34xX2c4xX19xX3xX5xX60bxX3xX29xX14xX2f9xX19xX1bxX3xXb2xX39xX3xX93xX94xX19xX3xX97xXdxX2cxX3xX4xX1xX5exX3xXb2xXdxX79xXexX115xX3xX2xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX7xX20xXexX3xX5xX24xX3xX29xX2e7xX3xX29xX353xX34xX3xX29xX14xX28axX4xX3xX90xX10xX2cxX3xX5xX41xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX90xX34xX19xX1bxX3xX1dxX79xX34xX3xX68xX1xXdxX3xX4xX2e7xX3xX2cxX14xX6xX3xX5xX18xX19xX3xX90xX520xX1dxX3xX2fxX6xXdexX3xX101xX2f4xX4xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX7xX20xXexX3xX5xX24xX3xX19xX41xX1dxX3xX68xX1xX293xX19xX1bxX3xX2c4xX19xX1xX3xX1xX14xX24xX19xX1bxX3xX5xX18xX19xX3xX29xX79xX19xX3xXbxX1xX14xX94xX19xX1bxX3xXexXdxX59cxX19xX3xX8cxX34xX6xX3xX5xX20xXdxXdexX3xX93xX6xX34xX3xX68xX1xXdxX3xXexX2fxX2f9xXdxX3xX19xX1bxX18xXexX3xX2cxX14xX6xX6fxX3xX4xX1xX2fdxX19xX1bxX3xXexX293xXdxX3xX7x15aadxX3xXexXdxX79xX19xX3xX1xX41xX19xX1xX3xX1xX34xX1dxX3xX29xX39xX19xX1bxX3xX5x14359xX4xX3xX5xX14xX28axX19xX1bxX3xXbxX1xX14xX94xX19xX1bxX3xXexXdxX59cxX19xX3xXexX1xX34xX3xX1bxX5exX2cxX3xX4xX2f4xX4xX3xX68xX1xX35xXdxX3xX5xX14xX28axX19xX1bxX3xX29xX2d5xXexX3xX29xX2f4xX3xXb2xXb3xX3xX7xX20xXexX3xX5xX24xX3xX2fxX94xXdxX3xX146xX91xXdxX3xXb2xX30xX19xX3xX5xX353xXdexX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX146xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX2fxX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX2fxX5exX19xX1bxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX30xX19xX3xX8cxX34xX6xX19xX115xX0xX48xX7xXexX2fxX5exX19xX1bxX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX165xXexX1xX34xX2cxXb2xX165xX6xX19xX5axX165xX7xX6xXbxX5exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax15ca4xX19xX1xX3xX1xX14xX24xX19xX1bxX3xX1xX5exX41xX19xX3xX5xX14xX34xX3xXb2xX91xX5exX3xX7xX35xX3xXddxX6fxX3xX19xX1xXdxX353xX34xX3xX19xX1xX41xX3xX5axX1cxX19xX3xX24xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX19xX1xX3xXb2xXb3xX3xXexX35xX4xX3xX2cxX2f4xXdxX6fxX3xX1xX5exX6xX3xX2cxX41xX34xX3xX29xX4a9xX3xX19xX1bxX91xXaxX3xX1xX2fxX10xX263xX9xXaxX48xX90xX6xX165xX1xX5exXdxX48xX6xX19xX1xX165xX1xX34xX5exX19xX1bxX165xX1xX5exX6xX19xX165xX5xX34xX34xX165xXb2xX6xX5exX165xX7xX5exX165xXddxX165xX19xX1xXdxX10xX34xX165xX19xX1xX6xX165xX5axX6xX19xX165xX5exX165xX1xX6xX165xXexXdxX19xX1xX165xXb2xXdxX165xXexX5exX4xX165xX2cxX6xXdxX165xX1xX5exX6xX165xX2cxX6xX34xX165xX5axX5exX165xX19xX1bxX6xX48xX14exXcfxX2xXcfxXdaxX14exXdexX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX48xX2cxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX14exXcfxX48xX19xX10xX110xX7xX48xX14exXcfxX126xXdaxX48xX2xX126xXddxX5axX126xXcfxXddxXdaxX27xX2xXcaxXexX2xXdaxX117xX117xXcexX5xXcfxXdexX168xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX7xX20xXexX3xX5xX24xX3xX2xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXexX2fxX30xX19xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX5xX39xX3xX27xX3cxX3xX24xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX19xX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX146xX12xX0xX7xXexX2fxX5exX19xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX950xX19xX1xX3xX1xX14xX24xX19xX1bxX3xX1xX5exX41xX19xX3xX5xX14xX34xX3xXb2xX91xX5exX3xX7xX35xX3xXddxX6fxX3xX19xX1xXdxX353xX34xX3xX19xX1xX41xX3xX5axX1cxX19xX3xX24xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX19xX1xX3xXb2xXb3xX3xXexX35xX4xX3xX2cxX2f4xXdxX6fxX3xX1xX5exX6xX3xX2cxX41xX34xX3xX29xX4a9xX3xX19xX1bxX91xXaxX3xX1xX2fxX10xX263xX9xXaxX48xX90xX6xX165xX1xX5exXdxX48xX6xX19xX1xX165xX1xX34xX5exX19xX1bxX165xX1xX5exX6xX19xX165xX5xX34xX34xX165xXb2xX6xX5exX165xX7xX5exX165xXddxX165xX19xX1xXdxX10xX34xX165xX19xX1xX6xX165xX5axX6xX19xX165xX5exX165xX1xX6xX165xXexXdxX19xX1xX165xXb2xXdxX165xXexX5exX4xX165xX2cxX6xXdxX165xX1xX5exX6xX165xX2cxX6xX34xX165xX5axX5exX165xX19xX1bxX6xX48xX14exXcfxX2xXcfxXdaxX14exXdexX1xXexX2cxXaxX12xX950xX19xX1xX3xX1xX14xX24xX19xX1bxX3xX1xX5exX41xX19xX3xX5xX14xX34xX3xXb2xX91xX5exX3xX7xX35xX3xXddxX6fxX3xX19xX1xXdxX353xX34xX3xX19xX1xX41xX3xX5axX1cxX19xX3xX24xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX19xX1xX3xXb2xXb3xX3xXexX35xX4xX3xX2cxX2f4xXdxX6fxX3xX1xX5exX6xX3xX2cxX41xX34xX3xX29xX4a9xX3xX19xX1bxX91xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX2fxX5exX19xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXeexX91xX5exX3xX7xX35xX3xXddxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX2cxX14xX6xX3xXexX5exX6fxX3xX68x1683exX2cxX3xX1bxXdxX2e7xX3xX1bxXdx12b21xXexX3xX2cxX20xX19xX1xX3xX29xX91xX3xX5xX41xX2cxX3xXexX35xX4xX3xX2cxX2f4xXdxX3xX19xX1xX41xX3xX5axX1cxX19xX6fxX3xX29xX4a9xX3xX19xX1bxX91xX3xX2cxX39xXexX3xX7xX35xX3xX5axXdxX59cxX19xX3xXexX299xX4xX1xX3xX1xX5exX6xX3xX2cxX41xX34xX3xX24xX3xX4xX2f4xX4xX3xX1xX34xX1dxX59cxX19xX115xX3xX101xX6xX19xX3xX21exX39xX4xX6fxX3xX79dx1197exX3xX33xX34xX6xX19xX1bxX6fxX3xX40xX14xX94xX19xX1bxX3xX93xX94xX19xX3xX9cxX40xX41xX3xXcxX44xX19xX1xXb0xXdexX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX146xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5f4xX1xXdxX353xX34xX3xXexX34xX1dxX79xX19xX3xX29xX14xX2f9xX19xX1bxX3xX24xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX19xX1xX3xX1xX14xX3xX1x12e33xX19xX1bxX3xX19xX597xX19xX1bxX3xX7xX6xX34xX3xX2cxX14xX6xX3xX5xXc34xXaxX3xX1xX2fxX10xX263xX9xXaxX48xXb2xX6xX19xX165xX5axX5exX4xX165xX146xXdxX10xXexX48xX19xX1xXdxX10xX34xX165xXexX34xX1dxX10xX19xX165xX5axX34xX5exX19xX1bxX165xX5exX165xX1xX6xX165xXexXdxX19xX1xX165xX1xX34xX165xX1xX5exX19xX1bxX165xX19xX6xX19xX1bxX165xX7xX6xX34xX165xX2cxX34xX6xX165xX5xX34xX48xX14exXcfxXcfxXcexXdaxX117xXdexX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX48xX2cxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX14exXcfxX48xX19xX10xX110xX7xX48xX14exXcfxX126xX14exX48xX2xXcfxX27xX5axX117xX14exXdaxXcfxX126xX126xX14exXexXcaxX126xXcexXcexX5xXdaxX165xX2xX126xXddxX5axXdaxX2xX14exXcfxXcfxX14exXcexXexXddxXcfxXddxX2xX14exX5xXcfxXdexX168xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX7xX20xXexX3xX5xX24xX3xX2xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXexX2fxX30xX19xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX5xX39xX3xX27xX3cxX3xX24xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX19xX1xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX146xX12xX0xX7xXexX2fxX5exX19xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5f4xX1xXdxX353xX34xX3xXexX34xX1dxX79xX19xX3xX29xX14xX2f9xX19xX1bxX3xX24xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX19xX1xX3xX1xX14xX3xX1xXc8exX19xX1bxX3xX19xX597xX19xX1bxX3xX7xX6xX34xX3xX2cxX14xX6xX3xX5xXc34xXaxX3xX1xX2fxX10xX263xX9xXaxX48xXb2xX6xX19xX165xX5axX5exX4xX165xX146xXdxX10xXexX48xX19xX1xXdxX10xX34xX165xXexX34xX1dxX10xX19xX165xX5axX34xX5exX19xX1bxX165xX5exX165xX1xX6xX165xXexXdxX19xX1xX165xX1xX34xX165xX1xX5exX19xX1bxX165xX19xX6xX19xX1bxX165xX7xX6xX34xX165xX2cxX34xX6xX165xX5xX34xX48xX14exXcfxXcfxXcexXdaxX117xXdexX1xXexX2cxXaxX12xX5f4xX1xXdxX353xX34xX3xXexX34xX1dxX79xX19xX3xX29xX14xX2f9xX19xX1bxX3xX24xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX19xX1xX3xX1xX14xX3xX1xXc8exX19xX1bxX3xX19xX597xX19xX1bxX3xX7xX6xX34xX3xX2cxX14xX6xX3xX5xXc34xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX2fxX5exX19xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxXc5xX3xX4xX2f4xX4xX3xXexX34xX1dxX79xX19xX3xX29xX14xX2f9xX19xX1bxX3xXexX1xX293xX19xX6fxX3xX90xX91xX3xX4xX1xX5exX3xXexX18xXdxX3xX1xX34xX1dxX59cxX19xX3xX5xX39xX6fxX3xXex13c89xX19xX1xX3xX5xX39xX3xX146xX41xX3xX4xX2c4xX3xX8cxX34xX35xX4xX3xX5xX39xX3xX24xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX19xX1xX3xX29xX91xX3xXb2xXb3xX3xX2c4xX19xX1xX3xX1xX14xX24xX19xX1bxX3xX19xX597xX19xX1bxX3xX19xX353xX3xX7xX6xX34xX3xX29xX28axXexX3xX2cxX14xX6xX3xX5xXc34xX3xX146xXc5xX6xX3xX8cxX34xX6xXdexX3xX101xX2f4xX4xX3xX29xX94xX19xX3xX146xXb3xX3xX4xX1x153b8xX4xX3xX19x17d0exX19xX1bxX3xX29xX6xX19xX1bxX3xX4xX35xX3xX1bxX5e5xX19xX1bxX3xX68xX1xX5e5xX4xX3xXbxX1xX63dxX4xX6fxX3xX29xX2c4xX2cxX3xXb2xX2c4xX5exX3xX6xX19xX3xXexX5exX41xX19xX3xX4xX1xX5exX3xX19xX1bxX14xX2f9xXdxX3xX146xX41xX3xXbxX1xX14xX94xX19xX1bxX3xXexXdxX59cxX19xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX1bxXdxX6xX3xX1bxXdxX6xX5exX3xXexX1xX293xX19xX1bxXdexX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX146xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX34xX5xX12xX0xX5axXdxX146xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2fxXaxX12xX0xX48xX5axXdxX146xX12xX0xX48xX5axXdxX146xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX34xXexX1xX5exX2fxXaxX12xX40x17649xX34xX3xXcxX2fxX34xX19xX1bxX0xX48xXbxX12
Hữu Trung