Những pha đối kháng của bộ đội đặc công
Dùng búa đập cả chục viên gạch đặt trên bụng, cho xe máy đi qua người, vượt qua vòng lửa, tay không đối kháng với nhiều người có vũ khí... là những bài tập 'công phu' của các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng đặc công).
b074x10352x108a0xc610xb803xda8fxc3ebx13164x10dbfxX7xe898x1079exe316xbec6x1373bxbefcxX5xf1a6xXaxcf63xc00cxX1xda2dxc680xd512xX3xXbxX1xX6xX3x14042xdbf7xXdxX3x12da7xX1xd71fxX16xX17xX3xX4xe706xX6xX3x10e8exfd5bxX3xX1dxX2cxXdxX3xX1dxb20bxX4xX3xX4xfc66xX16xX17xX0x12c1cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe4dxX10xX6x107c1xXaxX12xbea5x10bb7xX16xX17xX3xX2bx12686xX6xX3xX1dxfa1bxXbxX3xX4xc43bxX3xX4xX1xc9bfxX4xX3x13accxXdxc327xX16xX3xX17x1107axX4xX1xX3xX1dxX33xXexX3xXexf0f7xX67xX16xX3xX2bxX62xX16xX17x11ab2xX3xX4xX1xf083xX3xb439xX10xX3xd475xX23xe730xX3xX1dxXdxX3xda4fx13124xX6xX3xX16xX17x119f6xb9e2xXdxX7cxX3xX65xX92xc0d6xXexX3xX8cxX8dxX6xX3xX65xe3f8xX16xX17xX3xX5xfb54xX6xX7cxX3xXexX6xX87xX3xX21xX1xX37xX16xX17xX3xX1dxX1exXdxX3xX21xX1xX23xX16xX17xX3xX65x11235xXdxX3xX16xX1xXdxfe29xX8dxX3xX16xX17xX92xX93xXdxX3xX4xe336xX3xX65xb84axX3xX21xX1x10740xb9a8xXd7xXd7xX3xX5xbf4cxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX2bxXdcxXdxX3xXexX5axXbxX3xb916xX4xX37xX16xX17xX3xXbxX1xX8dxXecxX3xX4xX28xX6xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX1xXdx1094dxX16xX3xX7x13c15xX3xXexX1xX8dxX2cxX4xX3x12d05xX15xX3xX1dxX80xXdcxX16xX3x10d4exX33xX4xX3xX4xX37xX16xX17xX3xX2xee4fx118a0xX3x10118xf2e9xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX28xX16xX17xX3xX1dxX33xX4xX3xX4xX37xX16xX17xd010xXd7xX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3x12911xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxe2c1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX16xX17xX9xXaxd210xXaxX3xX2bxX80xX74xX4dxX10xX74xX9xXaxX15bxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX74xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xca5cxX6xXbxXexXdxX80xX16xXaxX12xX0xXexX2bxX80xX4dxX87xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX85xX17xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXd7xX2bxX6xX80xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX65xX16xX3bxX16xX10xX144xX7xX3bxX2xX16bxb940xX15bxX3bxX121xX1ccxX4dxX2xX1ccxX16bxX121xX15bxX15bxXexec2axX16bxX120x11cf2xX121xX5xX15bxXd7xe4caxXbxX17xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX6xXbxXexXdxX80xX16xXaxX12xX10exX8dxX87x10454xX16xX3xXexX5axXbxX3xX1dxX23xX16xX1xX3xX1dxX1exXdxX3xX21xX1xX23xX16xX17xXd7xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX74xX12xX0xX3bxXexX2bxX80xX4dxX87xX12xX0xX3bxXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX144xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX15bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX16xX17xX9xXaxX16bxXaxX3xX2bxX80xX74xX4dxX10xX74xX9xXaxX15bxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX74xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX192xX6xXbxXexXdxX80xX16xXaxX12xX0xXexX2bxX80xX4dxX87xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX85xX17xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXd7xX2bxX6xX80xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX65xX16xX3bxX16xX10xX144xX7xX3bxX2xX16bxX1ccxX15bxX3bxX121xX1ccxX4dxX2xX1ccxX16bxX121xX15bxX15bxXexX1dcxX1dcxX2xX1ccxX1ccx108a7xX1dcxX15bxX1dcxX5xX2xXd7xX1e1xXbxX17xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX6xXbxXexXdxX80xX16xXaxX12x11d09xXdcxX16xX3xX1dxX80xX6bxXexX3xX4dxX6xX80xX7cxX3xX8cxX8dxX5axXexX3xX1dxece9xX4xX1xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX74xX12xX0xX3bxXexX2bxX80xX4dxX87xX12xX0xX3bxXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX144xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX15bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX16xX17xX9xXaxX16bxXaxX3xX2bxX80xX74xX4dxX10xX74xX9xXaxX15bxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX74xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX192xX6xXbxXexXdxX80xX16xXaxX12xX0xXexX2bxX80xX4dxX87xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX85xX17xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXd7xX2bxX6xX80xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX65xX16xX3bxX16xX10xX144xX7xX3bxX2xX16bxX1ccxX15bxX3bxX121xX1ccxX4dxX2xX1ccxX16bxX121xX15bxX15bxXexX1dcxX1dcxX2xX1ccxX1ccxX2e6xX1dcxX15bxX16bxX5xX1dcxXd7xX1e1xXbxX17xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX6xXbxXexXdxX80xX16xXaxX12xX10exX8dxX87xX211xX16xX3xXexX5axXbxX3xX2bx103adxX16xX3xX7xX56xX16xX17xXd7xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX74xX12xX0xX3bxXexX2bxX80xX4dxX87xX12xX0xX3bxXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX144xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX15bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX16xX17xX9xXaxX16bxXaxX3xX2bxX80xX74xX4dxX10xX74xX9xXaxX15bxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX74xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX192xX6xXbxXexXdxX80xX16xXaxX12xX0xXexX2bxX80xX4dxX87xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX85xX17xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXd7xX2bxX6xX80xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX65xX16xX3bxX16xX10xX144xX7xX3bxX2xX16bxX1ccxX15bxX3bxX121xX1ccxX4dxX2xX1ccxX16bxX121xX15bxX15bxXexX1dcxX1dcxX2xX1ccxX1ccxX2e6xX1dcxX15bxX1d9xX5xX16bxXd7xX1e1xXbxX17xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX6xXbxXexXdxX80xX16xXaxX12xX124xX6xX87xX3xX8cxX8dxX6xX3xX65xXa1xX16xX17xX3xX5xXa6xX6xXd7xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX74xX12xX0xX3bxXexX2bxX80xX4dxX87xX12xX0xX3bxXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX144xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX15bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX16xX17xX9xXaxX16bxXaxX3xX2bxX80xX74xX4dxX10xX74xX9xXaxX15bxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX74xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX192xX6xXbxXexXdxX80xX16xXaxX12xX0xXexX2bxX80xX4dxX87xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX85xX17xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXd7xX2bxX6xX80xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX65xX16xX3bxX16xX10xX144xX7xX3bxX2xX16bxX1ccxX15bxX3bxX121xX1ccxX4dxX2xX1ccxX16bxX121xX15bxX15bxXexX1dcxX1dcxX2xX1ccxX1ccxX2e6xX1dcxX15bxX1ccxX5xX1d9xXd7xX1e1xXbxX17xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX6xXbxXexXdxX80xX16xXaxX12xX50xX51xX16xX17xX3xX2bxX56xX6xX3xXexX6bxX3xX4xX37xX16xX17xX3xXbxX1xX23xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX65xXdxX67xX16xX3xX17xX6bxX4xX1xX3xXexX74xX67xX16xX3xX4xX23xX16xX1xX3xXexX6xX87xXd7xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX74xX12xX0xX3bxXexX2bxX80xX4dxX87xX12xX0xX3bxXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX144xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX15bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX16xX17xX9xXaxX16bxXaxX3xX2bxX80xX74xX4dxX10xX74xX9xXaxX15bxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX74xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX192xX6xXbxXexXdxX80xX16xXaxX12xX0xXexX2bxX80xX4dxX87xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX85xX17xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXd7xX2bxX6xX80xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX65xX16xX3bxX16xX10xX144xX7xX3bxX2xX16bxX1ccxX15bxX3bxX121xX1ccxX4dxX2xX1ccxX16bxX121xX15bxX15bxXexX1dcxX1dcxX2xX1ccxX1ccxX2e6xX1dcxX15bx10644xX5xX1ccxXd7xX1e1xXbxX17xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX6xXbxXexXdxX80xX16xXaxX12xX4axX6xX87xX3xX1dxX33xXexX3xXexX5exX16xX17xX3xX2bxX67xX3xXexX37xX16xX17xX3xX16xX33xX16xX17xX3xX4xX5exX3xXexX6bxX3xXexX74xX67xX16xX3xX2bxX62xX16xX17xX3xX74xe27exXdxX3xX4dxX51xX16xX17xX3xX2bxX56xX6xX3xXexX6bxX3xX4xX37xX16xX17xX3xXbxX1xX23xXd7xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX74xX12xX0xX3bxXexX2bxX80xX4dxX87xX12xX0xX3bxXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX144xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX15bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX16xX17xX9xXaxX16bxXaxX3xX2bxX80xX74xX4dxX10xX74xX9xXaxX15bxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX74xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX192xX6xXbxXexXdxX80xX16xXaxX12xX0xXexX2bxX80xX4dxX87xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX85xX17xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXd7xX2bxX6xX80xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xX65xX16xX3bxX16xX10xX144xX7xX3bxX2xX16bxX1ccxX15bxX3bxX121xX1ccxX4dxX2xX1ccxX16bxX121xX15bxX15bxXexX1dcxX1dcxX2xX1ccxX1ccxX2e6xX1dcxX15bxX2e6xX5xX723xXd7xX1e1xXbxX17xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX74xX12xX0xXexX74xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX6xXbxXexXdxX80xX16xXaxX12xX31axXdcxX16xX3xX4xX37xX16xX17xX3xXbxX1xX8dxX3xX1dxXdxX3xX82xX10xX3xX85xX23xX87xX3xX8cxX8dxX6xX3xX16xX17xX92xX93xXdxXd7xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX74xX12xX0xX3bxXexX2bxX80xX4dxX87xX12xX0xX3bxXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c28xX80xX8dxX74xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xX0xX7xXexX74xX80xX16xX17xX12xX0xX10xX85xX12x1021dxX8dx11b51xX16xX3xX1dxX2cxXdxX3xX16xX1xX8efxX16xX3xX4dxX8efxX16xX0xX3bxX10xX85xX12xX0xX3bxX7xXexX74xX80xX16xX17xX12xX0xX3bxXbxX12
congthanh