Hạ Liverpool trên chấm luân lưu, Man City bảo vệ thành công Siêu cúp Anh
Sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức, Man City đã hạ Liverpool 5-4 trong loạt sút luân lưu cân não để bảo vệ thành công chức vô địch Siêu cúp Anh.
c74cxd4bfxe06dx11701x15558x13d46x11be6x1408exee64xX7x13fd7x151d4xfe56x15a01xf42cxf465xX5x10d20xXax14f55x10039x1347bxX3xd5d0xXdx15773xX10xe573xXbx14fe6xX1cxX5xX3xXexX1axfb65xdad4xX3xX4xX1xfe06x103bdxX3xX5x11a22x104dcxX23xX3xX5x14c13xX2bx1013bxX3xcc92xX6xX23xX3xf6ebxXdxXexfe6exX3x12762xf764xX1cxX3xX18x13624xX3xXexX1x11f48xX23xX1xX3xX4x1256axX23x12acexX3x1283bxXdxX22xX2bxX3xX4x14d09xXbxX3xe470xX23xX1xX0x15e82xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x10d05xXaxX12xX4fxX6xX2bxX3x12751xX1xXdxX3xX1x1375bxX6xX3xX2x12bbfxX2xX3x12228xX3xXexX1x13364xXdxX3xX4dxXdxX6xX23xX3xXexX1xXdxX3xced6xX27xX2bxX3xX4xX1x10229xX23xX1xX3xXexX1x14a11xX4xX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX91x1608fxX3xX1xX14xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xeb22xX7ex113bcxX3xXexX1axX1cxX23xX4dxX3xX5xX1cxX14xXexX3xX7xX55xXexX3xX5xX2bxX2cxX23xX3xX5xX30xX2bxX3xX4xX2cxX23xX3xX23xXabxX1cxX3xX91xfc16xX3xX3dxX3exX1cxX3xX18xX42xX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX18xX4bxX3xX91x10ae6xX4xX1xX3xX4fxXdxX22xX2bxX3xX4xX55xXbxX3xX58xX23xX1xe63exX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX12xX0xXdxX28xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxd7fbxXdxX6exXexX1xe496xX3xc902xX2xXbaxXbx10da7x10a3fxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX145xX3x159afxXbcxX147xXbxX14bxX14cxX3xX6exXdxX7xXbxX5xX6xX3bxX145xX3xX3dxX5xX1cxX4xX75xX14cxX3xX28xX6xX1axX4dxXdxX23xX7exX5xX10x15e9dxXexX145xX3xX6xX2bxXexX1cxX14cxX3xX28xX6xX1axX4dxXdxX23xX7exX1axXdxX4dxX1xXexX145xX3xX6xX2bxXexX1cxX14cxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX5cxX5cxXdxX10cxX3dxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10cxX18xX23xX5cxX23xX10xX140xX7xX5cxX2x110a2xX156xX2xX5cxX2x15264x154e2xX6exX2xX1bbxXbax12513xX1bcxX1bbxX147xXexXbcxX1bcxXbcx159e3xX5xX1c9xX7exX5xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX7exX28xX6xX23xX4xXdxXexX3bxX7exXbcxX1bcxX10cxd982xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXexX1axX22xX23xX3xX4xX1xX27xX28xX3xX5xX2bxX2cxX23xX3xX5xX30xX2bxX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX3dxX3exX1cxX3xX18xX42xX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX4fxXdxX22xX2bxX3xX4xX55xXbxX3xX58xX23xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx140b3xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX0xX7xXexX1axX1cxX23xX4dxX12xX247xX46xX23xX3xXexX1x10696xX23xX4dxX0xX5cxX7xXexX1axX1cxX23xX4dxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX145xX3xX4fxXexX10xX1axX5xXdxX23xX4dxX3x143b6xX2xX1c1xXax15040xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX145xX3xX34xX6xXexXdxXbxX3xX2c9xX1c9xX1bcxXaxX2cdxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX247xX30x12c40xX4xX3xX18xX46xX1cxX3xXexX1axe205xX23xX3xX4fxXdxX22xX2bxX3xX4xX55xXbxX3xX58xX23xX1xX32xX3xX4xX3exX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX18xX46xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xX91xd03exX2bxX3xX75xX1xX4bxX23xX4dxX3xX4x12ecfxX3xX5x16069xX4xX3xX5xX30x1093fxX23xX4dxX3xX28xX14xX23xX1xX3xX23xX1xX27xXexX10cxX3x11db9xX1xX97xX6xX3xX34xX6xX23xX3xX14bxX6xX23xX1xX32xX3xXexX1x14ffaxX3xXexX1xX46xX23xX1xX3x10162xX6exX10xX1axX7xX1cxX23xX3xX34xX1cxX1axX6xX10xX7xX32xX3xX3dxedefxX3xX91xX4bxXdxX3xXexXdxX37exX23xX3xX91xX14xX1cxX3xX4fxX10xX1axX4dxXdxX1cxX3xX58xX4dxX2bxX10xX1axX1cxX32xX3xc9afxX6xX3dxX1axXdxX10xX5xX3xe521xX10xX7xX2bxX7xX3xX91xX37exX2bxX3xX23xX4dx12b74xXdxX3xX6exX38bxX3xX3dxXfcxX3xX6exX1cxX3xX4xX1xX30xX6xX3xX1xX3fbxXdxX3xXbxX1xce22xX4xX3xX2xX1bbxX1bbx11a26xX3xXexX1xXdfxX3xX5xX38bxX4xX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xXcxX1axX1cxX23xX4dxX3xX75xX1xXdxX3xX91xX388xX32xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXexX1xXdx12d89xX2bxX3xX18xX278xX23xX4dxX3xX28xX278xXexX3xX14bxX97xX4xX1xX3x119afxX2bxX6xX23xX3xXexX1ax158f5xX23xX4dxX3xXexX1axX22xX23xX3xX1xX46xX23xX4dxX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX5xX46xX3xXexXdxX37exX23xX3xX91xX14xX1cxX3xX4fxX6xX6exXdxX1cxX3xX34xX6xX23xX10xX10cxX3xeb8axX4dxX4bxXdxX3xX7xX6xX1cxX3xX23xX4dxX30xX85xXdxX3xX4fxX10xX23xX10xX4dxX6xX5xX3xXexX1xX353xX28xX3xX4xX1xX97xX3xX4xX7axX23xX3xX75xX1xX4bxX23xX4dxX3xX4xX388xX3xXexX22xX23xX3xX81xX3xX6exX6xX23xX1xX3xX7x1139dxX4xX1xX3xX91x160e8xX23xX4dxX3xX75x1107cxX3xXexX1xXdxX3xX91xX27xX2bxX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX4b2xX4dxX6xX3bxX3xX7xX6xX2bxX3xXexXdxX46fxX23xX4dxX3xX4xX7axXdxX3xX75xX1xX6xXdxX3xX4xX2bxX3c9xX4xX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX4xX1xX3b0xX3xX91xX3c9xX23xX4dxX3xX91x1005cxX3bxX3xX4xX6xX1cxX3xX91xX3c9xXdxX3xX1xdf92xX23xX1xX3xXexX27xX23xX3xX4xX4bxX23xX4dxX10cxX3xX39fxX1xX55xXexX3xXexX1xX9dxX3xXbcxX32xX3xX23xX1xX46xX3xe0ffx15ca7xe248xX58cxX3xX39fxX1axX10xX28xXdxX10xX1axX3xX16xX10xX6xX4dxX2bxX10xX3xX91xXabxX3xX4dxf066xXdxX3xX5xX85xXdxX3xX4xX3exX23xX1xX3xX3dxX4ebxX1cxX3xXexX34axXdxX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xX7xX6xX2bxX3xXexX56exX23xX1xX3xX1xX2bx104a3xX23xX4dxX3xXexX1xX1cxX4ebxXexX3xX14bxX2bxX5cdxX23xX4dxX3xX6exX9dxXexX3xX91xXdxXdfxX28xX3xX23xX4dxX2bxX3bxX3xX1xXdxXdfxX28xX3xX4xX3b0xX6xX3xX16xX10xX1axX1cxX3bxX3xX4fxX6xX23xX10xX3xXexX1axX1cxX23xX4dxX3xX75xX1xX2bxX3xX4xX27xX28xX3xX91xXfcxX6xX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxX18xX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1axX14cxXaxX12xX0xXdxX28xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX6exXexX1xX145xX3xX147xX2xXbaxXbxX14bxX14cxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX145xX3xXbcxX1bbxX2xXbxX14bxX14cxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX10cxX3dxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10cxX18xX23xX5cxX23xX10xX140xX7xX5cxX2xX1b6xX156xX2xX5cxX2xX1bbxX1bcxX6exX2xX1bbxXbaxX156xX147xX156xX1bbxXexXbcxX1c9xX156xX2xX5xX2xX10cxX1e2xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXexX1axX22xX23xX3xX4xX1xX27xX28xX3xX5xX2bxX2cxX23xX3xX5xX30xX2bxX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX3dxX3exX1cxX3xX18xX42xX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX4fxXdxX22xX2bxX3xX4xX55xXbxX3xX58xX23xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX58dxX1xX4bxX23xX4dxX3xX5xX2cxX2bxX3xX7xX6xX2bxX3xX91xX388xX32xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xX91xX30xX6xX3xX1axX6xX3xX4xX2cxX2bxX3xXexX1axX3exX3xX5xX85xXdxX3xX3dx14c5bxX23xX4dxX3xXbxX1xX6xX3xX1axX6xX3xX4xX1xX2cxX23xX3xX91xX30xX6xX3xX3dxX388xX23xX4dxX3xX91xXdxX3xX7xX14xXexX3xX4xX3c9xXexX3xX6exX487xX4xX3xX4xX3b0xX6xX3xX34xX1cxX1xX6xX28xX10xX6exX3xX4fxX6xX5xX6xX1xX10cxX3x15e3bx1605axX3xX18xX353xX3bxX32xX3xXexX34axXdxX3xXbxX1xX55xXexX3xX2xX1c1xX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX91xXabxX3xXexX56exX28xX3xX91xX30xX390xX4xX3xX3dxX46xX23xX3xX28xX81xX3xXexd27bxX3xX7xX5cdxX3xX7xX6xX2bxX3xXexX56exX23xX1xX3xX1xX2bxX5cdxX23xX4dxX3xX6exX9dxXexX3xX91xXdxXdfxX28xX3xX1axX27xXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX3b0xX6xX3xea0axX6xX1xX10xX10xX28xX3xX4fxXexX10xX1axX5xXdxX23xX4dxX3xXexX1axX1cxX23xX4dxX3xX18xX7axX23xX4dxX3xX2xX147xX28xXbaxX1bbxX10cxX3xX38xX55xX3xX91xX4ebxX3xX4xX3b0xX6xX3xX4fxXexX10xX1axX5xXdxX23xX4dxX3xXexX1xX38bxX4xX3xXexX46fxX3xX75xX1xX4bxX23xX4dxX3xX480xX2bxX4ebxX3xX28xX14xX23xX1xX3xX18xX46xX3xX1xXdxXdfxX28xX32xX3xX23xX1xX30xX23xX4dxX3xX3dxX388xX23xX4dxX3xX5xX487xXexX3xX480xX2bxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX2cxX23xX3xX4xX3b0xX6xX3xX58xX5xXdxX7xX7xX1cxX23xX3xX247xX10xX4xX75xX10xX1axX3xX91xXdxX3xX18xX46xX1cxX3xX5xX30xX34axXdxX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX38xX1x1007fxX3xX156xX3xXbxX1xX55xXexX3xX7xX6xX2bxX32xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xX4xX388xX3xX4xd223xX3xX1xX3c9xXdxX3xX4dx10fa2xX3xX1xX7axX6xX3xX75xX1xXdxX3xX4fxX6xX5xX6xX1xX3xXexX1xX1cxX4ebxXexX3xX75xX1x12b5fxXdxX3xX7xX38bxX3xX91xX10xX1cxX3xX3dxX4ebxX28xX3xXexec40xX3xddadxXdxX23xX4xX1xX10xX23xX75xX1cxX3xX1axX3fbxXdxX3xX7xX55xXexX3xX81xX3xX4dxX388xX4xX3xX1x12404xXbxX3xX91xX30xX6xX3xX3dxX388xX23xX4dxX3xX4xX1xX14xX28xX3xX18xX46xX1cxX3xX28x13c09xXbxX3xX23xX4dxX1cxX46xXdxX3xX4xX3c9xXexX3xX6exX487xX4xX3xX4x14235xX2bxX3xX28xX4bxX23xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12x1179dxX3xX480xX2bxXabxX23xX4dxX3xXexX1xX85xXdxX3xX4dxXdxX6xX23xX3xX4xX7axX23xX3xX5xX14xXdxX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX4xX1xX3b0xX3xX91xX3c9xX23xX4dxX3xX4dxXdxX3exX28xX3xXexX5cdxX4xX3xX91xXdfxX3xXexe07cxX3xX4xX1xX9dxX4xX3xXbxX1xX7axX23xX4dxX3xX23xX4dxX38bxX3xX4xX1x13678xXexX3xX4xX1x159c5xX3xX3dxX22xX23xX3xXbxX1xX984xX23xX3xX7xX2cxX23xX3xX23xX1xX46xX10cxX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXexX2bxX3bxX3xX4xX984xX28xX3xX23xX1xXdxX37exX2bxX3xX3dxX388xX23xX4dxX3xX23xX1xX30xX23xX4dxX3xX75xX1xX4bxX23xX4dxX3xXexX1xXdfxX3xXexX56exX28xX3xX91xX30xX85xX23xX4dxX3xX18xX46xX1cxX3xX75xX1xX2bxX23xX4dxX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX38xX5xX6xX2bxX6exXdxX1cxX3xX247xX1axX6xX18xX1cxX32xX3xX18xX46xX3xXexX7fexX3xX7xX5cdxX3xX2xX7exX1bbxX3xX91xX30xX390xX4xX3xX4dxXdx1084bxX3xX23xX4dxX2bxX3bxX22xX23xX3xX4xX1xX1cxX3xXexX34axXdxX3xX75xX1xXdxX3xXexX1axX487xX23xX4dxX3xXexX46xXdxX3xX23xXa00xXdxX3xX1xX3fbxXdxX3xX4xX7axXdxX3xX75xX46fxXexX3xXexX1xX55xX4xX3xX1xXdxX42xXbxX3xX2xX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxX3xXbxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX12xX0xXdxX28xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX6exXexX1xX145xX3xX147xX2xXbaxXbxX14bxX14cxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX145xX3xX156xX1c9xX1c1xXbxX14bxX14cxX3xX6exXdxX7xXbxX5xX6xX3bxX145xX3xX3dxX5xX1cxX4xX75xX14cxX3xX28xX6xX1axX4dxXdxX23xX7exX5xX10xX176xXexX145xX3xX6xX2bxXexX1cxX14cxX3xX28xX6xX1axX4dxXdxX23xX7exX1axXdxX4dxX1xXexX145xX3xX6xX2bxXexX1cxX14cxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX10cxX3dxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10cxX18xX23xX5cxX23xX10xX140xX7xX5cxX2xX1b6xX156xX2xX5cxX2xX1bbxX1bcxX6exX2xX1bbxXbaxX156xX2xX1bbxX147xXexX1c1xX1b6xX156xX5xX1bbxX7exX28xX4xX4xX2xX10cxX1e2xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXexX1axX22xX23xX3xX4xX1xX27xX28xX3xX5xX2bxX2cxX23xX3xX5xX30xX2bxX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX3dxX3exX1cxX3xX18xX42xX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX4fxXdxX22xX2bxX3xX4xX55xXbxX3xX58xX23xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxX3xXbxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX12xX0xXdxX28xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX6exXexX1xX145xX3xX147xX2xXbaxXbxX14bxX14cxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX145xX3xX156xX1c9xXbaxXbxX14bxX14cxX3xX6exXdxX7xXbxX5xX6xX3bxX145xX3xX3dxX5xX1cxX4xX75xX14cxX3xX28xX6xX1axX4dxXdxX23xX7exX5xX10xX176xXexX145xX3xX6xX2bxXexX1cxX14cxX3xX28xX6xX1axX4dxXdxX23xX7exX1axXdxX4dxX1xXexX145xX3xX6xX2bxXexX1cxX14cxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX10cxX3dxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10cxX18xX23xX5cxX23xX10xX140xX7xX5cxX2xX1b6xX156xX2xX5cxX2xX1bbxX1bcxX6exX2xX1bbxXbaxX156xX2xX1c1xX1bbxXexX1c1xXbaxX2xX1c9xX5xX156xX7exX28xX4xX4xX1c1xX10cxX1e2xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXexX1axX22xX23xX3xX4xX1xX27xX28xX3xX5xX2bxX2cxX23xX3xX5xX30xX2bxX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX3dxX3exX1cxX3xX18xX42xX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX4fxXdxX22xX2bxX3xX4xX55xXbxX3xX58xX23xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxX18xX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX4fxX6xX23xX4dxX3xX1xXdxX42xXbxX3xX1c1xX32xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xX4xX5cdxX3xX4dxX278xX23xX4dxX3xX91xX562xX3bxX3xX4xX6xX1cxX3xX91xX3c9xXdxX3xX1xX56exX23xX1xX3xXexX56exX28xX3xX75xXdxX46fxX28xX3xX3dxX46xX23xX3xX4dxX91axX10cxX3xX58exX46xX3xX4xX1xX8f7xX3xXexX1axX1cxX23xX4dxX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX55xXexX3xXbaxX1c9xX3xX18xX46xX3xXbaxX1bcxX32xX3xXaxX16xXa96xX3xX91xX1cxX46xX23xX3xX91xX932xXaxX3xX91xXabxX3xX7xX81xX3xX1xXa96xX2bxX3xX1c1xX3xX4xX913xX3xX1xX3c9xXdxX3xX5xX46xX28xX3xX3dxX46xX23xX3xX28xX30xX85xXdxX3xX28xX30xX913xXdxX32xX3xX7xX1cxX23xX4dxX3xX91xX4ebxX23xX4dxX3xXexXdxX46fxX4xX3xXexX27xXexX3xX4xX3exX3xX91xX37exX2bxX3xX3dxXfcxX3xX14bxX46xX3xX4xX3c9xXexX3xXexX941xX3xX4xX1xX5cdxXdxX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX58cxX984xX2bxX3xXexXdxX22xX23xX32xX3xX14bxX2bxX27xXexX3xXbxX1xX4ebxXexX3xXexX941xX3xX480xX2bxX3exX3xXbxX1xX14xXexX3xX4dxX388xX4xX3xX3dxX22xX23xX3xX4xX4ebxX23xX1xX3xXexX1axX4ebxXdxX32xX3xXexX1axX2bxX23xX4dxX3xX18xX42xX3xX58exXdxX1axX4dxXdxX5xX3xX18xX6xX23xX3xX7ccxXdxX1e2xX75xX3xX1axX6xX3xX4xX1xX2cxX23xX3xX4xX38bxX4xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX91xX30xX6xX3xX3dxX388xX23xX4dxX3xX91xX353xXbxX3xX18xX46xX1cxX3xX14bxX46xX3xX23xX4dxX6xX23xX4dxX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX1axX3fbxXdxX3xX3dxX353xXexX3xX14bxX2bxX5cdxX23xX4dxX3xX18xX14xX4xX1xX3xX18xX4bxXdxX10cxX3xXcxX1axX487xX23xX4dxX3xXexX46xXdxX3xX4xX1xX97xX23xX1xX3xX14bxX4ebxX4xX3xX91xXfcxX23xX1xX3xX3dxX388xX23xX4dxX3xX4xX1xX30xX6xX3xX480xX2bxX6xX3xX18xX14xX4xX1xX3xX18xX4bxXdxX3xX23xX22xX23xX3xX75xX1xX4bxX23xX4dxX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX23xX1xX353xX23xX3xX3dxX46xX23xX3xXexX1xX278xX23xX4dxX3xX4xX1xX1cxX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX58dxX46fxX3xX91xX46fxX23xX32xX3xX4fxX6xX5xX6xX1xX3xX14bxX1cxX6xX3bxX3xX14bxX81xX3xX4xX38bxX4xX3xX75xX1xX972xX1cxX3xX3dxX22xX23xX3xX23xX4dxX1cxX46xXdxX3xX18xX7axX23xX4dxX3xX4xX27xX28xX3xXexX1axX30xX34axX4xX3xX75xX1xXdxX3xX7xX55xXexX3xX4xX1xX56exX28xX3xX3dxX791xX23xX4dxX3xX4xX1xX2cxX23xX3xXexX1axX4ebxXdxX3xX4xX1xX14xX28xX3xX4xX3c9xXexX3xX6exX487xX4xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX10cxX3xX13xX6xXdxX3xXbxX1xX6xX3xX3dxX388xX23xX4dxX3xX75xX1xXdxX46fxX23xX3xX13xX16xX58exX3xX3efxX2bxX10xX1axX4dxX10xX23xX3xX58dxX5xX1cxXbxXbxX3xXexXdxX46fxX4xX3xX7xX412xXexX3xX7xX7cdxXdxX3xX3dxX22xX23xX3xX23xX4dxX1cxX46xXdxX3xX3dxX4f0xX23xX4dxX3xX4dxX1xX46fxX3xX4xX1xX8f7xX3xX91xX14xX1cxX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxX18xX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX4xX10xX23xXexX10xX1axX14cxXaxX12xX0xXdxX28xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX6exXexX1xX145xX3xX147xX2xXbaxXbxX14bxX14cxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX145xX3xX156xX1c9xX1bbxXbxX14bxX14cxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX10cxX3dxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10cxX18xX23xX5cxX23xX10xX140xX7xX5cxX2xX1b6xX156xX2xX5cxX2xX1bbxX1bcxX6exX2xX1bbxXbaxX156xX147xX156xX1bbxXexXbcxX2xX1c9xX1bbxX5xX1c1xX10cxX1e2xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXexX1axX22xX23xX3xX4xX1xX27xX28xX3xX5xX2bxX2cxX23xX3xX5xX30xX2bxX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX3dxX3exX1cxX3xX18xX42xX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX4fxXdxX22xX2bxX3xX4xX55xXbxX3xX58xX23xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xXcxX2bxX3bxX3xX23xX1xXdxX22xX23xX32xX3xX23xX1xXa96xX23xX4dxX3xX23xf8aexX3xX5xX38bxX4xX3xX75xX1xX4bxX23xX4dxX3xX3dxXdxX46fxXexX3xX28xX42xXexX3xX28xX932xXdxX3xX4xX3b0xX6xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xX4xX2bxX5cdxXdxX3xX4xX7cdxX23xX4dxX3xX4x12280xX23xX4dxX3xX91xX30xX390xX4xX3xX91xX37exX23xX3xX91xX4ebxXbxX3xX81xX3xXbxX1xX55xXexX3xX1c9xX1bcxX32xX3xX18xX34axXdxX3xXexX56exX23xX1xX3xX1xX2bxX5cdxX23xX4dxX3xX3dxX353xXexX3xX4xX6xX1cxX3xX91xX4ebxX23xX1xX3xX91xX984xX2bxX3xX4dxX91axX3xX1xX7axX6xX3xX4xX3b0xX6xX3xXexX1axX2bxX23xX4dxX3xX18xX42xX3xX91xX30xX390xX4xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX18xX46xX1cxX3xX7xX2cxX23xX3xX3efxX1cxX10xX5xX3xX34xX6xXexXdxXbxX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX9c6xX3xX75xX1xX1cxX3exX23xX4dxX3xXexX1xX85xXdxX3xX4dxXdxX6xX23xX3xX4xX7axX23xX3xX5xX14xXdxX32xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXexX27xX23xX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX6exX3fbxX23xX3xX6exX353xXbxX3xX23xX1xX30xX23xX4dxX3xX91xX4ebxX23xX4dxX3xXexXdxX46fxX4xX3xX75xX1xX4bxX23xX4dxX3xXexX1xXdfxX3xX4dxX1xXdxX3xXexX1xX22xX28xX3xX3dxX46xX23xX3xXexX1xX278xX23xX4dxX32xX3xXexX1axX1cxX23xX4dxX3xX91xX388xX3xX91xX4ebxX23xX4dxX3xX75xXdfxX3xX23xX1xX27xXexX3xX5xX46xX3xXbxX1xX6xX3xX91xX5cdxXdxX3xX28xXa13xXexX3xXexX1xX3b0xX3xX28xX4bxX23xX3xX4xX3b0xX6xX3xX4fxX6xX5xX6xX1xX32xX3xX4xX55xX3xX91xX4ebxX23xX1xX3xX91xX984xX2bxX3xX4xX3b0xX6xX3xX23xX4dxX4bxXdxX3xX7xX6xX1cxX3xX23xX4dxX30xX85xXdxX3xX58xXdxX3xX38xX353xXbxX3xX3dxXfcxX3xX58dxX3bxX5xX10xX3x10204xX6xX5xX75xX10xX1axX3xX3dxX6xX3bxX3xX23xX4dxX30xX85xXdxX3xXbxX1xX4ebxX3xX1axX6xX3xXexX1axX1cxX23xX4dxX3xX4dxX6xX23xX4dxX3xXexX27xX4xX10cxX3xXcxX7fexX3xX7xX5cdxX3xX2xX7exX2xX3xX7xX6xX2bxX3xX1b6xX1bbxX3xXbxX1xX55xXexX3xX3dxX2bxX3c9xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX91xX3c9xXdxX3xXbxX1xX3exXdxX3xX3dxX30xX34axX4xX3xX18xX46xX1cxX3xX5xX1cxX14xXexX3xX7xX55xXexX3xX5xX2bxX2cxX23xX3xX5xX30xX2bxX3xX4xX2cxX23xX3xX23xXabxX1cxX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xXcxX14xXdxX3xX91xX2cxX3bxX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xXexX932xX3xX1axX6xX3xX5xX46xX3xX91xX3c9xXdxX3xX3dxX3exX23xX3xX5xd494xX23xX1xX3xX1xX913xX23xX3xX75xX1xXdxX3xX7xX55xXexX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX4xX3exX3xXbaxX3xX5xX30xX390xXexX10cxX3xXcxX1axX1cxX23xX4dxX3xX75xX1xXdxX3xX91xX388xX32xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xX4xX1xX8f7xX3xX4xX388xX3xXbcxX3xX5xX30xX390xXexX3xX91xX4ebxX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX4dxX10cxX3xX4b2xX4dxX30xX85xXdxX3xX6exX2bxX3bxX3xX23xX1xX27xXexX3xX91xX4ebxX3xX1xX932xX23xX4dxX3xXbxX1xX97xX6xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xX5xX46xX3xXexXdxX37exX23xX3xX18xX42xX3xX3e7xX10xX1cxX1axX4dxXdxX23xXdxX1cxX3xX132bxXdxX1e2xX23xX6xX5xX6exX2bxX28xX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xX38xX1xX2bxX23xX4dxX3xX4xX2bxX3c9xX4xX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX91xX4ebxX23xX1xX3xX3dxX14xXdxX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXbaxX7exXbcxX3xXexX1axX22xX23xX3xX5xX1cxX14xXexX3xX7xX55xXexX3xX5xX2bxX2cxX23xX3xX5xX30xX2bxX3xX91xXdfxX3xX3dxX3exX1cxX3xX18xX42xX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX18xX4bxX3xX91xXfcxX4xX1xX3xX4fxXdxX22xX2bxX3xX4xX55xXbxX3xX58xX23xX1xX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX1cxX6exX3bxX3xXbxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX12xX0xXdxX28xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX6exXexX1xX145xX3xX147xX2xXbaxXbxX14bxX14cxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX145xX3xX2xX1bbxX1bcxX1c9xXbxX14bxX14cxX3xX6exXdxX7xXbxX5xX6xX3bxX145xX3xX3dxX5xX1cxX4xX75xX14cxX3xX28xX6xX1axX4dxXdxX23xX7exX5xX10xX176xXexX145xX3xX6xX2bxXexX1cxX14cxX3xX28xX6xX1axX4dxXdxX23xX7exX1axXdxX4dxX1xXexX145xX3xX6xX2bxXexX1cxX14cxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX5cxX5cxXdxX10cxX3dxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10cxX18xX23xX5cxX23xX10xX140xX7xX5cxX2xX1b6xX156xX2xX5cxX2xX1bbxX1bcxX6exX2xX1bbxXbaxX1c1xX1b6xXbcxX1bcxXexX156xXbcxXbcxX5xX156xX7exXdxX28xX4dxXbxX7xX1xX7exX176xX2bxX5xX5xX7xXdx11ba7xX10xX7exX6xX23xXdxX28xX10cxX1e2xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXexX1axX22xX23xX3xX4xX1xX27xX28xX3xX5xX2bxX2cxX23xX3xX5xX30xX2bxX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX3dxX3exX1cxX3xX18xX42xX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX4fxXdxX22xX2bxX3xX4xX55xXbxX3xX58xX23xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX12xX0xX7xXexX1axX1cxX23xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX12xX0xXdxX28xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exXexX1xX2bxX28xX3dxX3xX6exX1xXdxX6exX10xX3xXdxX38xX10xX23xXexX10xX1axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX6exXexX1xX145xX3xX147xX2xXbaxXbxX14bxX14cxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX145xX3xXbcxX2xX1bbxXbxX14bxX14cxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX10cxX3dxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX10cxX18xX23xX5cxX23xX10xX140xX7xX5cxX2xX1b6xX156xX2xX5cxX2xX1bbxX1bcxX6exX2xX1bbxXbaxX156xXbcxX2xXbaxXexX1b6xX147xX147xX156xX5xX1bbxX7exX5xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX7exX28xX6xX23xX4xXdxXexX3bxX7exXbcxX1bcxX10cxX1e2xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXexX1axX22xX23xX3xX4xX1xX27xX28xX3xX5xX2bxX2cxX23xX3xX5xX30xX2bxX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX3dxX3exX1cxX3xX18xX42xX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX4fxXdxX22xX2bxX3xX4xX55xXbxX3xX58xX23xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX7xXexX1axX1cxX23xX4dxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX1axX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX7xXexX1axX1cxX23xX4dxX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX22xX23xX3xX480xX2bxX6xX23xX145xX0xX5cxX7xXexX1axX1cxX23xX4dxX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX7exXexX1xX2bxX28xX3dxX7exX6xX23xX6exX7exX7xX6xXbxX1cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xX18xX46xX3xX7xX38bxX3xX23xX4dxX1xXdxX42xXexX3xX23xX4dxXabxX3xX4xX3b0xX6xX3xX75x12664xX3xX18xX37exX3xX23xX1xX56exX3xX18xX13f4xX3xX91xX14xXdxXaxX3xX1xX1axX10xX176xX9xXaxX5cxX3dxX1cxX23xX4dxX7exX6exX6xX5cxX5xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX7exX18xX6xX7exX7xX2bxX7exX23xX4dxX1xXdxX10xXexX7exX23xX4dxX6xX7exX4xX2bxX6xX7exX75xX10xX7exX18xX10xX7exX23xX1xXdxX7exX18xXdxX7exX6exX6xXdxX5cxX2xX1c9xX1c1xXbaxX1bcxX1bcxX10cxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX4dxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5cxX28xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX1c1xX1bbxX5cxX23xX10xX140xX7xX5cxX2xX1b6xX2xX1b6xX5cxX2xX1bbxX1bcxX6exX2xX1bbxX1b6xX156xX1bcxX1bbxXbaxXexX1c9xX1b6xXbcxX1bbxXbaxX5xX1bbxX10cxX1e2xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXexX1axX22xX23xX3xX4xX1xX27xX28xX3xX5xX2bxX2cxX23xX3xX5xX30xX2bxX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX3dxX3exX1cxX3xX18xX42xX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX4fxXdxX22xX2bxX3xX4xX55xXbxX3xX58xX23xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX18xX12xX0xX7xXexX1axX1cxX23xX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xX18xX46xX3xX7xX38bxX3xX23xX4dxX1xXdxX42xXexX3xX23xX4dxXabxX3xX4xX3b0xX6xX3xX75xX180exX3xX18xX37exX3xX23xX1xX56exX3xX18xX13f4xX3xX91xX14xXdxXaxX3xX1xX1axX10xX176xX9xXaxX5cxX3dxX1cxX23xX4dxX7exX6exX6xX5cxX5xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX7exX18xX6xX7exX7xX2bxX7exX23xX4dxX1xXdxX10xXexX7exX23xX4dxX6xX7exX4xX2bxX6xX7exX75xX10xX7exX18xX10xX7exX23xX1xXdxX7exX18xXdxX7exX6exX6xXdxX5cxX2xX1c9xX1c1xXbaxX1bcxX1bcxX10cxX1xXexX28xXaxX12xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xX18xX46xX3xX7xX38bxX3xX23xX4dxX1xXdxX42xXexX3xX23xX4dxXabxX3xX4xX3b0xX6xX3xX75xX180exX3xX18xX37exX3xX23xX1xX56exX3xX18xX13f4xX3xX91xX14xXdxX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX1axX1cxX23xX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX1c1xX1b6xX3xX23xX4f0xX28xX3xX4xX1xX85xX3xX91xX390xXdxX32xX3xX1xX46xX23xX4dxX3xX18xX14xX23xX3xX5xX85xXdxX3xX6ex107abxX3xX3dxX8f7xX2bxX32xX3xX1xX46xX23xX4dxX3xXexX1axXdxX42xX2bxX3xX23xX118fxXdxX3xXexX1xX27xXexX3xX18xX487xX23xX4dxea1axX32xX3xXexX27xXexX3xX4xX3exX3xX18x124f6xX23xX3xX4xX1xX30xX6xX3xX75xX46fxXexX3xXexX1xX55xX4xX10cxX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xX4xX1xX8f7xX3xX5xX46xX3xX75xX180exX3xX18xX37exX3xX23xX1xX56exX3xXexX14xXdxX3xX39fxX1axX10xX28xXdxX10xX1axX3xX16xX10xX6xX4dxX2bxX10xX3xX1c1xX1bbxX2xX1bcxX5cxX2xX1b6xX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX18xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX247xX1axXdxX4dxX1xXexX1cxX23xX3xX2xX7exXbcxX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX145xX3xX34xX6xX23xX3xX14bxX6xX23xX1xX3xX28xX7cdxX6xX3xXexX1xX9dxX3xX1c1xX3xX5xXdxX22xX23xX3xXexXdxX46fxXbxX3xX18xX4bxX3xX91xXfcxX4xX1xX3xX4b2xX4dxX1cxX14xXdxX3xX1xX14xX23xX4dxX3xX58xX23xX1xXaxX3xX1xX1axX10xX176xX9xXaxX5cxX3dxX1cxX23xX4dxX7exX6exX6xX5cxX3dxX1axXdxX4dxX1xXexX1cxX23xX7exX2xX7exXbcxX7exX28xX6xX23xX7exX4xXdxXexX3bxX7exX28xX6xX23xX7exX14bxX6xX23xX1xX7exX28xX2bxX6xX7exXexX1xX2bxX7exX1c1xX7exX5xXdxX10xX23xX7exXexXdxX10xXbxX7exX18xX1cxX7exX6exXdxX4xX1xX7exX23xX4dxX1cxX6xXdxX7exX1xX6xX23xX4dxX7exX6xX23xX1xX5cxX2xX1c9xX1c1xXbaxX1c9xX147xX10cxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX4dxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5cxX28xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX1c1xX1bbxX5cxX23xX10xX140xX7xX5cxX2xX1b6xX2xX1b6xX5cxX2xX1bbxX1bcxX6exX2xX1bbxXbaxX1c1xXbcxXbaxX1b6xXexX2xX1b6xX1bcxX5xX147xX7exX6exX6exX10cxX1e2xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXexX1axX22xX23xX3xX4xX1xX27xX28xX3xX5xX2bxX2cxX23xX3xX5xX30xX2bxX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX3dxX3exX1cxX3xX18xX42xX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX4fxXdxX22xX2bxX3xX4xX55xXbxX3xX58xX23xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX18xX12xX0xX7xXexX1axX1cxX23xX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX247xX1axXdxX4dxX1xXexX1cxX23xX3xX2xX7exXbcxX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX145xX3xX34xX6xX23xX3xX14bxX6xX23xX1xX3xX28xX7cdxX6xX3xXexX1xX9dxX3xX1c1xX3xX5xXdxX22xX23xX3xXexXdxX46fxXbxX3xX18xX4bxX3xX91xXfcxX4xX1xX3xX4b2xX4dxX1cxX14xXdxX3xX1xX14xX23xX4dxX3xX58xX23xX1xXaxX3xX1xX1axX10xX176xX9xXaxX5cxX3dxX1cxX23xX4dxX7exX6exX6xX5cxX3dxX1axXdxX4dxX1xXexX1cxX23xX7exX2xX7exXbcxX7exX28xX6xX23xX7exX4xXdxXexX3bxX7exX28xX6xX23xX7exX14bxX6xX23xX1xX7exX28xX2bxX6xX7exXexX1xX2bxX7exX1c1xX7exX5xXdxX10xX23xX7exXexXdxX10xXbxX7exX18xX1cxX7exX6exXdxX4xX1xX7exX23xX4dxX1cxX6xXdxX7exX1xX6xX23xX4dxX7exX6xX23xX1xX5cxX2xX1c9xX1c1xXbaxX1c9xX147xX10cxX1xXexX28xXaxX12xX247xX1axXdxX4dxX1xXexX1cxX23xX3xX2xX7exXbcxX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX145xX3xX34xX6xX23xX3xX14bxX6xX23xX1xX3xX28xX7cdxX6xX3xXexX1xX9dxX3xX1c1xX3xX5xXdxX22xX23xX3xXexXdxX46fxXbxX3xX18xX4bxX3xX91xXfcxX4xX1xX3xX4b2xX4dxX1cxX14xXdxX3xX1xX14xX23xX4dxX3xX58xX23xX1xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX1axX1cxX23xX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX9c6xX3xX18xX7axX23xX4dxX3xX156xX1bcxX3xX4b2xX4dxX1cxX14xXdxX3xX1xX14xX23xX4dxX3xX58xX23xX1xX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX91xXabxX3xX14bxX2bxX27xXexX3xX7xX278xX4xX3xX23xX4dxX30xX390xX4xX3xX6exX7axX23xX4dxX3xX1xX14xX3xX247xX1axXdxX4dxX1xXexX1cxX23xX3xXbcxX7exX2xX3xX91xXdfxX3xX5xX984xX23xX3xXexX1xX9dxX3xX1c1xX3xX5xXdxX22xX23xX3xXexXdxX46fxXbxX3xX5xX22xX23xX3xX91xX8f7xX23xX1xX3xX39fxX1axX10xX28xXdxX10xX1axX3xX16xX10xX6xX4dxX2bxX10xX32xX3xX480xX2bxX6xX3xX91xX388xX3xX75xX1xXdxX46fxX23xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXexXdxX46fxXbxX3xXexX412xX4xX3xXbxX1xX3exXdxX3xX4xX1xX85xX3xXexX1xX22xX28xX3xX28xX3c9xXexX3xX28xX7cdxX6xX3xX4dxXdxX3exXdxX3xX23xXa96xX6xX3xX91xXdfxX3xX28xX913xX3xX18xX37exX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX18xX4bxX3xX91xXfcxX4xX1xX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX18xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX58dxX1cxX28xXbxX6xX23xX3bxX3xX5xX353xXbxX3xX7xXdxX22xX2bxX3xXbxX1xX562xX28xX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX4xX1xX14xX28xX3xX28xX3c9xXexX3xXexX6xX3bxX3xX18xX46xX1cxX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX18xX4bxX3xX91xXfcxX4xX1xXaxX3xX1xX1axX10xX176xX9xXaxX5cxX3dxX1cxX23xX4dxX7exX6exX6xX5cxX75xX1cxX28xXbxX6xX23xX3bxX7exX5xX6xXbxX7exX7xXdxX10xX2bxX7exXbxX1xX6xX28xX7exX28xX6xX23xX7exX4xXdxXexX3bxX7exX4xX1xX6xX28xX7exX28xX1cxXexX7exXexX6xX3bxX7exX18xX6xX1cxX7exX4xX1xX2bxX4xX7exX18xX1cxX7exX6exXdxX4xX1xX5cxX2xX1c9xX1c1xX1c1xX1bcxX1bbxX10cxX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX4dxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX5cxX28xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX1c1xX1bbxX5cxX23xX10xX140xX7xX5cxX2xX1b6xX2xX1bcxX5cxX2xX1bbxXbaxX6exX1c1xX1bbxXbaxX1c1xX1c1xXbaxX1bcxXexX1bcxX147xXbcxXbcxX5xX147xX7exXbaxX7exX2xX10cxX1e2xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xXexX1axX22xX23xX3xX4xX1xX27xX28xX3xX5xX2bxX2cxX23xX3xX5xX30xX2bxX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX3dxX3exX1cxX3xX18xX42xX3xXexX1xX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX4dxX3xX4fxXdxX22xX2bxX3xX4xX55xXbxX3xX58xX23xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX18xX12xX0xX7xXexX1axX1cxX23xX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX58dxX1cxX28xXbxX6xX23xX3bxX3xX5xX353xXbxX3xX7xXdxX22xX2bxX3xXbxX1xX562xX28xX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX4xX1xX14xX28xX3xX28xX3c9xXexX3xXexX6xX3bxX3xX18xX46xX1cxX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX18xX4bxX3xX91xXfcxX4xX1xXaxX3xX1xX1axX10xX176xX9xXaxX5cxX3dxX1cxX23xX4dxX7exX6exX6xX5cxX75xX1cxX28xXbxX6xX23xX3bxX7exX5xX6xXbxX7exX7xXdxX10xX2bxX7exXbxX1xX6xX28xX7exX28xX6xX23xX7exX4xXdxXexX3bxX7exX4xX1xX6xX28xX7exX28xX1cxXexX7exXexX6xX3bxX7exX18xX6xX1cxX7exX4xX1xX2bxX4xX7exX18xX1cxX7exX6exXdxX4xX1xX5cxX2xX1c9xX1c1xX1c1xX1bcxX1bbxX10cxX1xXexX28xXaxX12xX58dxX1cxX28xXbxX6xX23xX3bxX3xX5xX353xXbxX3xX7xXdxX22xX2bxX3xXbxX1xX562xX28xX32xX3xX34xX6xX23xX3xX38xXdxXexX3bxX3xX4xX1xX14xX28xX3xX28xX3c9xXexX3xXexX6xX3bxX3xX18xX46xX1cxX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX18xX4bxX3xX91xXfcxX4xX1xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX1axX1cxX23xX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX34xX6xX23xX4xX1xX10xX7xXexX10xX1axX3xX38xXdxXexX3bxX3xX91xX4ebxX23xX1xX3xX3dxX14xXdxX3xX16xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX1axX3xX38xXdxXexX3bxX3xX18xX34axXdxX3xXexX8f7xX3xX7xX5cdxX3xX23xX4dxX1xX95cxXexX3xXexX1xX81xX3xX2xX7exX1bbxX32xX3xX480xX2bxX6xX3xX91xX388xX3xX4xX1xX14xX28xX3xX28xX3c9xXexX3xXexX6xX3bxX3xX18xX46xX1cxX3xX23xX4dxX6xXdxX3xX18xX46xX23xX4dxX3xX4b2xX4dxX1cxX14xXdxX3xX1xX14xX23xX4dxX3xX58xX23xX1xX3xX75xX1xXdxX3xX1xX913xX23xX3xX16xXdxX18xX10xX1axXbxX1cxX1cxX5xX3xX2xX3xX91xXdxXdfxX28xX3xXexX1axX30xX34axX4xX3xX18xX7axX23xX4dxX3xX4xX2bxX5cdxXdxX10cxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX18xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX2bxX5xX12xX0xX6exXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1axXaxX12xX0xX5cxX6exXdxX18xX12xX0xX5cxX6exXdxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX1cxX2bxX1axX4xX10xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX7exX6xX5xXdxX4dxX23xX145xX3xX1e2xX2bxX7xXexXdxX176xX3bxX14cxXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xX247xX1cxX23xX4dxX6exX6xXbxX5xX2bxX7xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX18xX12