Bộ Tài chính yêu cầu không tăng giá xăng dầu
Bộ Tài chính vừa có văn bản số 2836 /BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về điều hành kinh doanh xăng dầu.
1e05x81a4x94e3x91a9xd7dexfc45x8de0x4991x1146dxX7x82a6xe8f1x449bx3c77x7ecexed47xX5xd621xXax7499x9dc6x10bacxX3xXcx692fxXdxX3xX4xX1x9265x3c91xX1xX3x77d7xedbdxa0fcxX3xX4xbc2bxX22xX3x3b8dxX1xd1abxX1dxdb28xX3xXex3f28xX1dxX2cxX3xX2cxXdx8148xX3xac0axX2fxX1dxX2cxX3xeb35xX25xX22xX0x697fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX37xXex93a7xX6xX5xXdxX2cxX1dx7b9cxX3x59aaxX22xX7xXexXdxb1fexX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2655xX10xX6xX3cxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3x2a87xb669xX6xX3xX4xfad3xX3xX7exX2fxX1dxX3x4d96x92fexX1dxX3xX7xac45xX3x8fa8x2d4cxf50ex1031fxX3xX40xX13xXcx4973xX52x7fb7x2f62x10936xX3xX2cx42f8xXdxX3xX4xX35xX4xX3xX3cx54aaxX6xX1dxX1xX3xX1dxX2cxX1xXdx6bfbxXbxX3xX28xXdxX1dxX1xX3xX3cxXa7xX6xX1dxX1xX3xX37xX2fxX1dxX2cxX3xX3cxX25xX22xX3x948bxX25xX22xX3x11164xX8exXdxX3xX7ex5ee8xX3xXc7xXdxXd0xX22xX3xX1xX17xX1dxX1xX3xX28xXdxX1dxX1xX3xX3cxXa7xX6xX1dxX1xX3xX37xX2fxX1dxX2cxX3xX3cxX25xX22x4c61xX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX89xX5xX10xX3xd532xXdxX3cxXexX1xX9xXaxX90xd0e7xX103xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3cxX3cxXdxX1dxX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX89xXa7xf149xX3cxX10xX129xX9xXaxX103xXaxX3xX6xX5xXdxX2cxX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX129xXaxX12xX0xXexX89xXa7xX3cxX20xX12xX0xXexX129xX12xX0xXexX3cxX12xX0xXdxXcbxX2cxX3xX7xX129xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXefxX89xX6xXa7xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXefxX7exX1dxX40xX1dxX10xXfbxX7xX40xX2xea04xX103xeb0axX40xX2xX103xX93xX3cxX171xX2xX92xX90xX173xX103xX103xXexX171xX91xX171xX90xX2xX5xX103xXefxX5axXbxX2cxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX3cxX12xX0xX40xXexX129xX12xX0xXexX129xX12xX0xXexX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxXa7xX1dxXaxX12xX9bxXdxX21xX1dxX3xX89xX14xX3xX4xX1xXa7xX3xXbxX1xd8a7xXbxX3xX4xX35xX4xX3xX3cxXa7xX6xX1dxX1xX3xX1dxX2cxX1xXdxXb0xXbxX3xXc7xac41x7b26xX4xX3xX7xX9fxX3xX3cx822fxX1dxX2cxX3x247cxX22x7c3dxX3xX89xac7exX1dxX1xX3x6300xX1dxX3xX2cxXdxX35xX3xXc7x37c3xX3xX89xfbdaxX3xXc7xc83fxXbxX3xXcbx8233xX4xX3xX4xX1xX21xX1dxX1xX3xX5xXb0xX4xX1xX3xX2cxXdx36eexX6xX3xX2cxXdxX35xX3xX4x941axX3xX7xaa51xX3xX4xX6xXa7xX3xX1xX215xX1dxX3xX2cxXdxX35xX3xX89xX35xX1dxX3xX1xXdxXb0xX1dxX3xX1xX17xX1dxX1xXefxX0xX40xXexX3cxX12xX0xX40xXexX129xX12xX0xX40xXexX89xXa7xX3cxX20xX12xX0xX40xXexX6xX89xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX37xXexX52xX6xX5xXdxX2cxX1dxX58xX3xX5axX22xX7xXexXdxX5fxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa7xX3cxX20xXaxX12xXcxX1xX10xXa7xX3xXc7xX83x7689xX3xXexX129xX21xX1dxX3xX4xX215xX3xX7xX218xX3xX4xX1xX21xX1dxX1xX3xX5xXb0xX4xX1xX3xX2cxXdxX20dxX6xX3xX2cxXdxX35xX3xX89xX35xX1dxX3xX1xXdxXb0xX1dxX3xX1xX17xX1dxX1xX3xX7exX17xX3xX2cxXdxX35xX3xX4xX215xX3xX7xX218xX282xX3xX7xX6xX22xX3xX28xX1xXdxX3xXexX1xX8exX1dxX2cxX3xX1dxX1xbf2cxXexX3xX7ex48ecxXdxX3xX13xX14xX3xX98xX2axX1dxX2cxX3xXcxX1xX1d6xX215xX1dxX2cxX282xX3xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX22xX3xX4xX35xX4xX3xX3cxXa7xX6xX1dxX1xX3xX1dxX2cxX1xXdxXb0xXbxX3xX28xXdxX1dxX1xX3xX3cxXa7xX6xX1dxX1xX3xX37xX2fxX1dxX2cxX3xX3cxX25xX22xX3xXc7xX25xX22xX3xXcbxX8exXdxX3xX2cxXdxX20dxX3xX1ebxX1dxX3xXc7xd063xX1dxX1xX3xX2cxXdxX35xX3xX89xX35xX1dxX3xX37xX2fxX1dxX2cxX282xX3xX3cxX25xX22xX3xXexX129xXa7xX1dxX2cxX3xX1dxX1d6xX2d3xX4x10f30xX3xXcbxX1fdxX4xX3xXexX129xX1cxX4xX1xX3xX1e2xX22xX1e4xX3xX89xX1e7xX1dxX1xX3xX1ebxX1dxX3xX2cxXdxX35xX3xXc7xX8exXdxX3xX7exX2d3xXdxX3xX4xX35xX4xX3xXcbx44c4xXexX3xX1xX17xX1dxX2cxX3xX37xX2fxX1dxX2cxX282xX3xX3cxX25xX22xX3xX1dxX1xX1d6xX3xX1xXdxXb0xX1dxX3xX1xX17xX1dxX1xXefxX0xX89xX129xX3xX40xX12xX0xX89xX129xX3xX40xX12xX3x685ex5af6xX1dxX2cxX3xXexX1xca6fxXdxX3xXexXdx6cf4xXbxX3xXexX1dexX4xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX22xX3xX4xX35xX4xX3xX3cxXa7xX6xX1dxX1xX3xX1dxX2cxX1xXdxXb0xXbxX3xX28xXdxX1dxX1xX3xX3cxXa7xX6xX1dxX1xX3xX37xX2fxX1dxX2cxX3xX3cxX25xX22xX3xXc7xX25xX22xX3xXcbxX8exXdxX3xX4xX1xX1d6xX6xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xXc7xdf8exX3xX5xX1d7xXdxX3xX1dxX1xX22x44baxX1dxX3xXc7xX330xX1dxX1xX3xXcbxX1fdxX4xX3xXexX129xXa7xX1dxX2cxX3xX2cxXdxX35xX3xX4xX215xX3xX7xX218xX3xXc7xX8exXdxX3xX7exX2d3xXdxX3xXcbxX379xXexX3xX1xX17xX1dxX2cxX3xX37xX2fxX1dxX2cxX282xX3xX3cxX25xX22xX3xX1x780fxX6xX3xc0cfxXexa009xXcbxX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX2xX103xX103xX3xXc7xX3a7xX1dxX2cxX40xX5xX1cxXex3e4exXefxX0xX89xX129xX3xX40xX12xX0xX89xX129xX3xX40xX12xX3xb9f6xXd0xX3xX1e2xX22xX1e4xX3xX89xX1e7xX1dxX1xX3xX1ebxX1dxX3xX2cxXdxX35xX282xX3xX5xXdxX21xX1dxX3xX89xX14xX3xX4xX1xXa7xX3xXbxX1xX1c1xXbxX3xX4xX35xX4xX3xX3cxXa7xX6xX1dxX1xX3xX1dxX2cxX1xXdxXb0xXbxX3xXc7xX1d6xX1d7xX4xX3xX7xX9fxX3xX3cxX1dexX1dxX2cxX3xX1e2xX22xX1e4xX3xX89xX1e7xX1dxX1xX3xX1ebxX1dxX3xX2cxXdxX35xX3xXc7xX1f3xX3xX89xX1f6xX3xXc7xX1f9xXbxX3xXcbxX1fdxX4xX3xX4xX1xX21xX1dxX1xX3xX5xXb0xX4xX1xX3xX2cxXdxX20dxX6xX3xX2cxXdxX35xX3xX4xX215xX3xX7xX218xX3xX4xX6xXa7xX3xX1xX215xX1dxX3xX2cxXdxX35xX3xX89xX35xX1dxX3xX1xXdxXb0xX1dxX3xX1xX17xX1dxX1xXefxX3xX98xX1dexX3xXexX1xX1f3xX282xX3xXcbxX379xXexX3xX1xX17xX1dxX2cxX3xX37xX2fxX1dxX2cxX3xXc7xX1d6xX1d7xX4xX3xX7xX9fxX3xX3cxX1dexX1dxX2cxX3xX92xX103xX103xX3xXc7xX3a7xX1dxX2cxX40xX5xX1cxXexX282xX3xX3cxX25xX22xX3xX3cxXdxX10xX7xX10xX5xX3xX43dxX2xcceaxX103xX3xXc7xX3a7xX1dxX2cxX40xX5xX1cxXexX453xX282xX3xX3cxX25xX22xX3xX1xX43axX6xX3xX43dxX2xX2xX103xX3xXc7xX3a7xX1dxX2cxX40xX5xX1cxXexX453xXefxX0xX89xX129xX3xX40xX12xX0xX89xX129xX3xX40xX12xX3xXcxX1xX3adxXdxX3xXc7xXdxX1f3xXcbxX3xXexX1x102bbxX4xX3xX1xXdxXb0xX1dxX3xX35xXbxX3xX3cxX1dexX1dxX2cxX3xXexX7fxX3xX2xX90xX1xX3xX1dxX2cxX17xX20xX3xX93xX40xX92xX40xX90xX103xX2xX171xXefxX0xX89xX129xX3xX40xX12xX0xX89xX129xX3xX40xX12xX3xXcxX129xX1d6xX2d3xX4xX3xXc7xX83xX282xX3xX1dxX2cxX17xX20xX3xX90xX2xX40xX90xX282xX3xXcxX402xXbxX3xXc7xXa7xX17xX1dxX3x75b4xX2fxX1dxX2cxX3xX3cxX25xX22xX3xX462xXdxXb0xXexX3xbef3xX6xXcbxX3xX43dx649bxX10xXexX129xXa7xX5xXdxXcbxX10xX37xX453xX3xXexX1xX2axX1dxX2cxX3xX89xX35xXa7xX3xXc7xXdxXd0xX22xX3xX4xX1x1099axX1dxX1xX3xX2cxXdxX35xX3xX89xX35xX1dxX3xX5xd85bxX3xX37xX2fxX1dxX2cxX3xX3cxX25xX22xXefxX3xXcxX1xX10xXa7xX3xXc7xX83xX282xX3xXexX402xXbxX3xXc7xXa7xX17xX1dxX3xX1dxX17xX20xX3xXc7xXdxXd0xX22xX3xX4xX1xX5f4xX1dxX1xX3xXexX2fxX1dxX2cxX3xX2cxXdxX35xX3xX37xX2fxX1dxX2cxX3x265fx659bxX5d2xX3xX173xX90xX3xX7exX17xX3xX63cxX63dxX5d2xX3xX173x5b77xX282xX3xXc7xX1d6xX6xX3xX2cxXdxX35xX3xX89xX35xX1dxX3xX5xX601xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXa7xX43fxXdxX3xX37xX2fxX1dxX2cxX3xX1dxX17xX20xX3xXexX43fxXdxX3xX7exX1f6xX1dxX2cxX3xX2xX3xX5xX21xX1dxX3xXcbxX1fdxX4xX3xXexX1d6xX215xX1dxX2cxX3xX1fdxX1dxX2cxX3xX5xX17xX3xX90xX171xXefxX64bxX2xX103xX3xXc7xX3a7xX1dxX2cxX3xX7exX17xX3xX90xX64bxXefxX103xX2xX103xX3xXc7xX3a7xX1dxX2cxX40xX5xX1cxXexX3xX37xX2fxX1dxX2cxXefxX0xX89xX129xX3xX40xX12xX0xX89xX129xX3xX40xX12xX3xX3a6xX8exXdxX3xX7exX2d3xXdxX3xXcbxX379xXexX3xX1xX17xX1dxX2cxX3xX3cxX25xX22xX282xX3xX5d7xX10xXexX129xXa7xX5xXdxXcbxX10xX37xX3xXexX2fxX1dxX2cxX3xX90xX171xX103xX3xXc7xX3a7xX1dxX2cxX40xX5xX1cxXexX3xX3cxX25xX22xX3xX3cxXdxX10xX7xX10xX5xX282xX3xX5xX21xX1dxX3xX90xX90xXefxX536xX536xX103xX3xXc7xX3a7xX1dxX2cxX40xX5xX1cxXexX350xX3xX3cxX25xX22xX3xX1xX43axX6xX3xXexX2fxX1dxX2cxX3xX90xX92xX103xX3xXc7xX3a7xX1dxX2cxX282xX3xX5xX21xX1dxX3xX90xX90xXefxX93xX92xX103xX3xXc7xX3a7xX1dxX2cxX40xX5xX1cxXexX350xX3xX3cxX25xX22xX3xXcbxX6x8becxX22xXexX3xXexX2fxX1dxX2cxX3xX90xX103xX103xX3xXc7xX3a7xX1dxX2cxX282xX3xX4xX83xX3xXcbxX1fdxX4xX3xX2cxXdxX35xX3xXcbxX2d3xXdxX3xX5xX17xX3xX2xX173xXefxX103xX2xX103xX3xXc7xX3a7xX1dxX2cxX40xX28xX2cxXefxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX37xXexX52xX6xX5xXdxX2cxX1dxX58xX3xX129xXdxX2cxX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa7xX3cxX20xXaxX12xX0xX7xXexX129xXa7xX1dxX2cxX12xXcxX1xX22xX3xXcxX1xX3f9xX20xX0xX40xX7xXexX129xXa7xX1dxX2cxX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx457fxXa7xX22xX129xX4xX10xXaxX12xX5d2xX2cxX22xX3a7xX1dxX58xX3xX462xX1dx4c78xX4xXa7xX1dxXa7xXcbxX20xX0xX40xXbxX12
sydong