Một nạn nhân chết trong tình trạng thắt cổ
(Baohatinh.vn) - Thông tin từ Công an xã Hương Bình (Hương Khê) cho biết: Khoảng 20 giờ ngày 30/7, tại xóm Bình Giang có một nạn nhân chết trong tình trạng thắt cổ.
f8cdx13747x13470x1555ax12317x174abx13a7ax1588dx1539axX7x16374x14339x10c50x188b0x12f6cx13981xX5x1154exXaxX3xX7xXex169b6xX5xX10xX9xXaxXexX10x189d5xXex18384xX6xX5xXdx18cc7x10244x11b29xX3x14684x15099xX7xXexXdx16da7xX15xXax10517x18eafx10e9dxXexX3xX23x10158xX23xX3xX23xX1x17025xX23xX3xX4xX1x163d8xXexX3xXex15ca2x14689xX23xX22xX3xXexfdbdxX23xX1xX3xXexX42xX34xX23xX22xX3xXexX1xfd62xXexX3xX4x151dcxX0x18d90xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16480xX10xX6x10139xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1x14d14xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXex13bdcxX3x13c53xX8dxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1cx143faxX3xX69x11c9fx18e01xX23xX22xX3xfd13xX48xX23xX1xX3x13f3bxX69xXa4xXa5xX23xX22xX3x12a49xX1x18f4cx15653xX3xX4xX1xX43xX3x12258xXdxX3exXexX24xX3xXb5xX1xX43x10d66xX23xX22xX3x18f95x10004xX3xX22xXdx167faxX3xX23xX22x13cf0xX15xX3x14950xXccxX5ax1222dx11d1dxX3xXexX34xXdxX3xX1cx14c12x18fd0xX3xXa9xX48xX23xX1xX3x1445fxXdxX6xX23xX22xX3xX4xXe2xX3xXe3xX30xXexX3xX23xX34xX23xX3xX23xX1xX39xX23xX3xX4xX1xX3exXexX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXexX48xX23xX1xX3xXexX42xX34xX23xX22xX3xXexX1xX54xXexX3xX4xX58x1494bxX0xX5axXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX43xX6cxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex192b4xX34xX23xX3xX23xX1xX39xX23xX3xX5xXd4xX3xX8dxX23xX22xX3x11838xXb7xX3xX69x174fdxX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXaex13057xX14fxX3xX2x18e9bx15b64x16068xXb8xXdbxX3xXexX42x13c09xX3xXexX34xXdxX3xX1cxXe2xXe3xX3xXa9xX48xX23xX1xX3xXeaxXdxX6xX23xX22xXdbxX3xX1cxXa1xX3xX69xXa4xXa5xX23xX22xX3xXa9xX48xX23xX1xX3xXaexX69xXa4xXa5xX23xX22xX3xXb5xX1xXb7xXb8xX11dxX0xX5axXbxX2exX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xXbexX43xX42xX6cxX10xX42xX9xXaxXccxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6cxX6cxXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3x14590xXdxX6cxXexX1xX9xXaxXcbxXccxXccxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX42xXaxX2exX0xXexXbexX43xX6cxX15xX2exX0xXexX42xX2exX0xXexX6cxX2exX0xXdxXe3xX22xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX11dxXbexX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX11dx11b65xX23xX5axX23xX10xX1e0xX7xX5axX2xX174xXd7xXccxX5axX2xXccx1030dxX6cxX173xX2xXccxXcbx17a86xXccxXccxXexX173xXdaxXdaxX237xXd7xX5xXccxX11dxX26xXbxX22xXaxX3xX5axX2exX0xX5axXexX6cxX2exX0xX5axXexX42xX2exX0xXexX42xX2exX0xXexX6cxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX2exX14fxX1xXd4xX3xX8dxX23xX22xX3xX15fxXb7xX3xX69xX163xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX0xX5axXbxX2exX0xX5axXexX6cxX2exX0xX5axXexX42xX2exX0xX5axXexXbexX43xX6cxX15xX2exX0xX5axXexX6xXbexX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX43xX6cxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX42xXa4x17404xX4xX3x13a1exXe2xXdbxX3x1003fxX1xX43xXc7xX23xX22xX3xX2xXdaxX3xX22xXdxXd0xX3xX23xX22xXd4xX15xX3xXd7xXccxX5axXdaxXdbxX3xX8dxX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX2d6xXdxX3xX1cxX10xX3xXe3x1570bxX15xX3xX42xX6xX3xX2daxX1x124a9xXdxX3xX23xX1xXd4xX11dxX3x15437xX3exX23xX3xXex19319xXdxXdbxX3xX22xXdxX6xX3xX2d6xX48xX23xX1xX3xX2daxX1xX8dxX23xX22xX3xXexX1x1318cxX15xX3xX222x13eb5xX3xX23xXb7xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX2d6xXdxX3xXexX48xXe3xX3xX23xX1xXa4xX23xX22xX3xX222x11778xX23xX3xX2daxX1xX8dxX23xX22xX3xXexX1xX32exX15xX11dxX3xX314xX3exX23xX3xX2daxX1xXdxX3xX23xX22xXa4xXd0xXdxX3xXexX1xX39xX23xX3x172b7xX27xX6xX15xX3xX222xX332xX3xX23xX1xXd4xX3xX8dxX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXexX1xX48xX3xXbxX1xX304xXexX3xX1xXdx138b5xX23xX3xX8dxX23xX22xX3xX4xX1xX3exXexX3xXexX42xX43xX23xX22xX3xXexX48xX23xX1xX3xXexX42xX34xX23xX22xX3xXexX1xX54xXexX3xX4xX58xX3x17a0exX3xXbxX1x101c2xX6xX3xX7xX6xX27xX3xX1xX163xXdxX3xX23xX1xXd4xX11dxX0xX5axXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX43xX6cxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX314xXa4x10fa8xX4xX3xXbexXdxX3exXexXdbxX3xX8dxX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX2d6xX6xX23xX22xX3xX5xXd4xX3xXexX58xX3xXexX42xXa4xX3b8xX23xX22xX3xXcxX58xX3xX6cx10586xX4xX1xX3xX222x18c26xX3xX2d6xXdxX393xX23xX3xX1cxXa1xX3xX69xXa4xXa5xX23xX22xX3xXa9xX48xX23xX1xX11dxX0xX5axXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d32xX27xXexX1xX43xX42xXaxX2exX314x123c1xX98xX3x1779cx12b54x13966x11086xX14fxX0xX5axXbxX2e
ĐỨC QUYỀN