Chốt kiểm soát dịch tả lợn châu Phi... không người ở xã Kỳ Phú
(Baohatinh.vn) - Mặc dù trên địa bàn đã xả ra dịch tả lợn châu Phi nhưng việc lập chốt kiểm soát dịch ở xã Kỳ Phú huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vẫn còn lơ là, hình thức.
ca47xd51dxf316xd60ax11b59xd977xff85x14389x12e59xX7xcd39x146dfxe037xdc10xdc26x122eexX5xf5f9xXaxdcb7x11942xX1x1253cxXexX3xf7c6xXdxf8f8x13bdbxX3xX7xe51fx10c24xXexX3x11000x10d02xX4xX1xX3xXex10078xX3xX5xdeeexf712xX3xX4xX1x107d7x139dcxX3xed4fxX1xXdx14213xX36xX36xX3xX18xX1x141a8xX2cxf7c7xX3xX2cxX3ex107a0xf886xXdxX3xcb6axX3xeea9x1434fxX3x13ccax14586xX3xX33xX1x1035cxX0x106e5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1173dxX10xX6xX22xXaxX12x11a77xcad2xX4xX3xX22x10ed6xX3xXexd8c0x14a29xX2cxX3xd7eaxX23xX6xX3xdbf7x10e3axX2cxX3xX73xX49xX3xX48xX28xX3xX6fxX6xX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX5xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX2cxX1xX42xX2cxX3exX3x143c8xXdx12b2fxX4xX3xX5x11b02xXbxX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX7xX1exX1fxXexX3xX22xX23xX4xX1xX3xX46xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX33xX1xX50xX3xX1xX31xee3fxXa1xX2cxX3xX4bxX4cxX3x107a6xX2cxX1xX3x12c8fxX61xX78xX3xXcx12c0exX2cxX1x119bdxX3xX9fxe77bxX2cxX3xX4xfc7dxX2cxX3xX5xfeeexX3xX5xX78x142eexX3xX1x145dbxX2cxX1xX3xXexX1xf0b6xX4xX36xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx142cfxX1exX22xXcaxX3xXbxX13xX10xX2cxXexX10xX6fxXaxX12xX0xXdxX1bxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX2cxXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXax10f3axXdxX22xXexX1x137b5xX3xd82fxX2x14539xXbxX48xe528xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX136xX3x14166xX2xe184xXbxX48xX13dxXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX52xX52xXdxX36xX77xX6xX1exX1xX6xXexXdxX2cxX1xX36xX9fxX2cxX52xX2cxX10xX131xX7xX52xX2xf97bxX147xX149xX52xX138x14288xX22xde03xX2xX2xX175xX177xX2xX177xXexX147xX138x13071xX175xX175xX5xX149xX36x1222dxXbxX3exe887xX6fxX9xX13axX177xX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX7xX1exX1fxXexX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX5xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxX36xX36xX36xX3xX18xX1xX3cxX2cxX3exX3xX2cxX3exX42xX43xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX33xX1xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1exX2cxXaxX12x13a93xX10xX3xX3cxX3xXexX3cxX3xXexX28xXdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX1exX22xXcaxXaxX12x14225xX3exX78xXcaxX3xX177xX52xX2xX149xXecxX3xX13xX1xXdxX3xX4x12bb5xX4xX3xXcxX1xX50xX3xXcaxX3xX9fxX6cxX2cxX3exX3x12590xX22fxX22fxX3xX73xX49xX3xX4x1118fxX3xX18x118ffxXexX3xX5xX31xXa5xX2cxX3xX1bxXe0xX31xX3xX77xXa1xX2cxX1xX3xXbxX1xfaa1xX1bxX3xX5x132a8xXcaxX3xXexebbfxX3xX5xX2bxX2cxX3xX4xcccfxX6xX3xX3exXdxX6xX3xX73xXefxX2cxX1xX3xX6xX2cxX1xX3xXcxX6fxd84dxX2cxX3xX61xef66xX31xX3xX33xX1xX1exX2cxX3exXecxX3xX46xX3xXexX1xX3cxX2cxX3xX33xX1xX50xX3xXcxX6fxX31xX2cxX3exX3xXd5xX4bxX4cxX3xX33xX1xX50xXddxX3xX22xX42xXe8xX2cxX3exX3xXex137aaxX2cxX1xX3xX9fxf939xXdxX3xX9fxXdxX3xX6fxX50xXexX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX5xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxX36xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX1exX22xXcaxXaxX12xX107xX78xX3xXcxX6fxX26exX2cxX3xXcxX1xX23xX3x12118x13570xX3xe054xX3xX4xX1fxX2cxX3xX77xd26dxX3xXexX1xX50xX3xXcaxX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX33xX1xX50xX3xX4xX1xX1exX3xX77xXdxX23axXexXecxX3xX73xX23axX2cxX3xX2cxX6xXcaxX3xXexX1exX78xX2cxX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX33xX1xX50xX3xX73xX49xX3xX4xX237xX3xX175xX2xX3xX4xX1exX2cxX3xX5xX2bxX2cxXecxX3xX9fxX2a2xXdxX3xXexX6fx10316xX2cxX3exX3xX5xX42xX2bxX2cxX3exX3xX5xX78xX3xX2xX36xX138xX2xX181xX18xX3exX3xX4xX25cxX6xX3xX2xX175xX3xX1xX2ecxX3xX46xX3xXexX6fxX70xX2cxX3xdde9xX52xX35dxX3xXexX1xX3cxX2cxX3xX77xX23xX3xX22xX23xX4xX1xX3xXbxX1xX28xXdxX3xXexXdxX70xX31xX3xX1xX25cxXcaxX36xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX1exX22xXcaxXaxX12xX1f1xX49xX3xX73xX49xX3xXexX31xXcaxX70xX2cxX3xXexX6fxX31xXcax10085xX2cxX3xXexX6fxX70xX2cxX3xX4xX1fxX4xX3xXbxX1xX42xXe8xX2cxX3exX3xXexXdxXa1xX2cxX3xXexX1xX3cxX2cxX3exX3xXexXdxX2cxX3xX73x1094bxXdxX3xX4xX1xX50xX2cxX3exXecxX3xX5xX1exX6xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX1xX6xX2cxX1xX3xX4xX25cxX6xX3xX48xX49xXecxX3xX4xX25cxX6xX3xXexX1xX3cxX2cxX13dxX3xX6fx11bdcxX4xX3xX2xXecxX13axX3xXexX251xX2cxX3xX9fxX3cxXdxX3xX77xX2ecxXexX3xX46xX3xX4xX1fxX4xX3xX2cxX3exX49xX3xX77xX6xXecxX3xX2cxX3exX49xX3xXexX42xX13dxX3xXbxX1xX31xX2cxX3xXexXdxX70xX31xX3xX73xX2ecxX4xX3xX18xX1x13753xX3xXexX6fxX6cxX2cxX3exX3xX46xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX1xX31x13725xX2cxX3exX3xXexX6fxX3c4xXdxX3xX4xX237xX3xX22xX23xX4xX1xX36xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX1exX22xXcaxXaxX12xX0xXdxX1bxX3exX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX131xXdxX22xXexX1xX136xX3xX138xX2xX13axXbxX48xX13dxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX136xX3xX147xX2xX149xXbxX48xX13dxX3xX22xXdxX7xXbxX5xX6xXcaxX136xX3xX77xX5xX1exX4xX18xX13dxX3xX1bxX6xX6fxX3exXdxX2cxX2e5xX5xX10x100e7xXexX136xX3xX6xX31xXexX1exX13dxX3xX1bxX6xX6fxX3exXdxX2cxX2e5xX6fxXdxX3exX1xXexX136xX3xX6xX31xXexX1exX13dxXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX52xX52xXdxX36xX77xX6xX1exX1xX6xXexXdxX2cxX1xX36xX9fxX2cxX52xX2cxX10xX131xX7xX52xX2xX170xX147xX149xX52xX138xX170xX22xX177xX2xX177xX175xX13axX13axX13axXexX177xX13axX149xX149xX138xX5xX149xX36xX187xXbxX3exX18axX6fxX9xX177xX147xX138xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX7xX1exX1fxXexX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX5xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxX36xX36xX36xX3xX18xX1xX3cxX2cxX3exX3xX2cxX3exX42xX43xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX33xX1xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX1exX22xXcaxXaxX12xXcxX31xXcaxX3xX2cxX1xXdxX70xX2cxXecxX3xXexX1xX10xX1exX3xfd4exX31xX6xX2cxX3xX7xX1fxXexX3xX4xX25cxX6xX3xXbxX1xX237xX2cxX3exX3xX9fxXdxX70xX2cxX3xXexX6fxX1exX2cxX3exX3xX2cxX1xX272xX2cxX3exX3xX2cxX3exX78xXcaxX3xX570xX31xX6xXecxX3xX9fxXdxXa1xX4xX3xX5xXa5xXbxX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX7xX1exX1fxXexX3xX1xX1exX3c4xXexX3xX73xX2ecxX2cxX3exX3xX77xX31xX3cxX2cxX3xX77xX1fxX2cxXecxX3xX9fxXa5xX2cxX3xX4xX1xX31xXcaxX1axX2cxX3xX5xX2bxX2cxXecxX3xX7xX28xX2cxX3xXbxX1xX24dxX1bxX3xX4xX25cxX6xX3xX5xX2bxX2cxXecxX3xXexX1xXf5xX4xX3xd7a4xX2cxX3xX4xX1xX5f1xX2cxX3xX2cxX31xX3cxXdxXecxX3xXexX6fxX6xX2cxX3exX3xXexX1xXdxX23axXexX3xX77xX23xX3xX4xX1xX5f1xX2cxX3xX2cxX31xX3cxXdxX3xXexX3c4xXdxX3xX9fxX6cxX2cxX3exX3xX22xX23xX4xX1xX3xX46xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX33xX1xX50xX3xX4xX1xX42xX6xX3xXexX1x1258bxX4xX3xX1xXdxXa1xX2cxX3xX73xX50xX2cxX3exX3xX570xX31xXcaxX3xX73xX23xX2cxX1xX36xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX1exX22xXcaxXaxX12xcb64xX1fxX2cxX3exX3xX2cxX6xXcaxX3xXd5xX35dxX52xX2xX149xXddxXecxX3xX18xX1xXdxX3xX33x13c5fxX3xX4xX237xX3xX1bxX68xXexX3xX46xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX7xX1exX1fxXexX3xXexX1xX3cxX2cxX3xX33xX1xX50xX3xXcxX6fxX31xX2cxX3exXecxX3xX22xX6cxX3xX4xX237xX3xX77xXdxX1axX2cxX3xX77xX1fxX1exXecxX3xX6fxX78xX1exX3xX4xX1xX3f0xX2cxX3xX2cxX1xX42xX2cxX3exX3xX18xX1xX3cxX2cxX3exX3xX4xX237xX3xX2cxX3exX42xX43xXdxX3xXexX6fxX639xX4xX3xX73xX1axX3xXbxX1xX31xX2cxX3xX1xX237xX6xX3xX4xX1xX251xXexX3xXexXdxX70xX31xX3xX73xX2ecxX4xX3xX18xX1xX429xX3xXexX6fxX6cxX2cxX3exX3xX4xX1fxX4xX3xXbxX1xX42xXe8xX2cxX3exX3xXexXdxXa1xX2cxX3xX6fxX6xX3xX9fxX78xX1exX3xX73xX23xX6xX3xX77xX78xX2cxX36xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX1exX22xXcaxXaxX12xXcxX6fxX6xX1exX3xX73x11f92xXdxX3xXexX1xX639xX4xX3xXexX23axX3xX2cxX78xXcaxX3xX9fxX2a2xXdxX3xX4xX1fxX2cxX3xX77xX2ecxX3xXexX1xX50xX3xXcaxX3xX48xX49xXecxX3xX77xX78xX3xXcxX6fxX26exX2cxX3xXcxX1xX23xX3xX2e2xX2e3xX3xX4xX1xX1exX3xX77xXdxX23axXexX136xX3xf523xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX1xX15xXexXecxX3xX48xX49xX3xX4xX237xX3xXbxX1xX30xX2cxX3xX4xX3cxX2cxX3exX3xX2cxX3exX42xX43xXdxX3xXexX6fxX639xX4xXecxX3xX2cxX1xX42xX2cxX3exX3xX22xX1exX3xX2cxX1xX78xX3xX46xX3xX3exX26exX2cxX3xX2cxX70xX2cxX3xX2cxX3exX42xX43xXdxX3xX73xX237xX3xX2cxX3exX43axXdxX3xXexX6fxX1exX2cxX3exX3xX2cxX1xX78xX18ax139d8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX1exX22xXcaxX3xXbxX13xX10xX2cxXexX10xX6fxXaxX12xX0xXdxX1bxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX2cxXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX131xXdxX22xXexX1xX136xX3xX138xX2xX13axXbxX48xX13dxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX136xX3xX147xX2xX149xXbxX48xX13dxXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX52xX52xXdxX36xX77xX6xX1exX1xX6xXexXdxX2cxX1xX36xX9fxX2cxX52xX2cxX10xX131xX7xX52xX2xX170xX147xX149xX52xX138xX170xX22xX177xX2xX177xX175xX13axX177xX181xXexX35dxX35dxX13axX170xX175xX5xX149xX36xX187xXbxX3exX18axX6fxX9xX13axX170xX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX7xX1exX1fxXexX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX5xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxX36xX36xX36xX3xX18xX1xX3cxX2cxX3exX3xX2cxX3exX42xX43xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX33xX1xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1exX2cxXaxX12xX33xX1xX42xXe8xX2cxX3exX3xXexXdxXa1xX2cxX3xX3exXdxX6xX1exX3xXexX1xX3cxX2cxX3exX3xX9fxX3cxX3xXexX42xX3xX73xXdxX3xX570xX31xX6xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX7xX1exX1fxXexX3xX18xX1xX3cxX2cxX3exX3xX2cxX3exX42xX43xXdxX3xXexX6fxX639xX4xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX1exX22xXcaxXaxX12xX107xX78xX3xXcxX6fxX26exX2cxX3xXcxX1xX23xX3xX2e2xX2e3xX3xX4xX1xX1exX3xX77xXdxX23axXexX3xXexX1xX70xX1bxX136xX3x104d0xX1f1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX33xX1xX50xX3xX73xX49xX3xX5xXa5xXbxX3xX175xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX7xX1exX1fxXexX3xX2cxX1xX42xX2cxX3exX3xX4xX1xd1d3xX3xX2xX3xX4xX1xX15xXexX3xX4xX237xX3xX6fxX78xX1exX3xX4xX1xX3f0xX2cxX3xX46xX3xXexX1xX3cxX2cxX3xX33xX1xX50xX3xXcxX6fxX31xX2cxX3exXecxX3xX4xXe4xX2cxX3xX177xX3xX4xX1xX15xXexX3xX46xX3xXexX1xX3cxX2cxX3xX33xX1xX50xX3xX67xXdxX2cxX1xX3xX9fxX78xX3xXexX1xX3cxX2cxX3xX33xX1xX50xX3xXcxX30xX2cxX3xX4xX1xX964xX3xX4xX237xX3xX77xXdxX1axX2cxX3xX77xX1fxX1ex103c1xX36xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX1exX22xXcaxXaxX12xcb96xX42xX2bxX4xX3xX77xXdxX23axXexXecxX3xXexX6fxX1exX2cxX3exX3xXexX1xX43xXdxX3xX3exXdxX6xX2cxX3xX570xX31xX6xXecxX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX5xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX73xX49xX3xX48xX31xX251xXexX3xX1xXdxXa1xX2cxX3xXbxX1xX26exX2cxX3xX5xX2a2xX2cxX3xX46xX3xX4xX1fxX4xX3xX73xX23xX6xX3xXbxX1xX42xXe8xX2cxX3exX3xXexX6fxX1exX2cxX3exX3xXexX964xX2cxX1xX36xX3xd046xXdxX70xX2cxX3exX3xX46xX3xX1xX31xXcaxXa1xX2cxX3xX4bxX4cxX3xXd1xX2cxX1xXecxX3xX2cxX3exX1exX78xXdxX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX33xX1xX50xX3xXexX1xXefxX3xX4xX1fxX4xX3xX48xX49xX3xX2cxX1xX42xX136xX3xX4bxX4cxX3xd8dcxXdxX6xX2cxX3exXecxX3xX4bxX4cxX3xX4bxX1xX6xX2cxX3exXecxX3xX4bxX4cxX3xX67axX5f1xX2cxXecxX3xX4bxX4cxX3xX2e2xX30xX1bx117c4xX3xX73xX3a1xX31xX3xX73xX49xX3xX48xX28xXcaxX3xX6fxX6xX3xX22xX23xX4xX1xX36xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX1exX22xXcaxXaxX12xXcxX31xXcaxX3xX2cxX1xXdxX70xX2cxXecxX3xX9fxX2a2xXdxX3xX4xX1fxX4xX1xX3xXbxX1xXe4xX2cxX3exX3xX4xX1xX15xX2cxX3exX3xX22xX23xX4xX1xX3xX2cxX1xX42xX3xX46xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX33xX1xX50xX3xX1xXdxXa1xX2cxX3xX2cxX6xXcaxXecxX3xX18xX1xX3cxX2cxX3exX3xX77xXdxX23axXexX3xX77xX6xX1exX3xX3exXdxX43xX3xX73xX23xX6xX3xXbxX1xX42xXe8xX2cxX3exX3xX1bxX2a2xXdxX3xX18xX1xX15xX2cxX3exX3xX4xX1xX23axX3xX73xX42xX2bxX4xX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX5xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxX36xX0xX52xXbxX12xX0xX22xXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX6fxX10xX5xX6xXexX10xX22xXaxX12xX0xX31xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2e5xXexX1xX31xX1bxX77xX2e5xX6xX2cxX22xX2e5xX7xX6xXbxX1exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9dcxXf5xX4xX3xXcxX1xX337xX3xXexXdxX70xX31xX3xX1xX25cxXcaxX3xX1xXe8xX2cxX3xX138xX3xXexX251xX2cxX3xXexX1xX23xXexX3xX5xX2bxX2cxX3xX77xX23xX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX13xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxXaxX3xX1xX6fxX10xX4a2xX9xXaxX52xX2cxX1exX2cxX3exX2e5xX2cxX3exX1xXdxX10xXbxX52xX22xX31xX4xX2e5xXexX1xX1exX2e5xXexXdxX10xX31xX2e5xX1xX31xXcaxX2e5xX1xX1exX2cxX2e5xX138xX2e5xXexX6xX2cxX2e5xXexX1xXdxXexX2e5xX5xX1exX2cxX2e5xX77xXdxX2e5xX22xXdxX4xX1xX2e5xXexX6xX2e5xX4xX1xX6xX31xX2e5xXbxX1xXdxX52xX2xX181xX170xX2xX149xX177xX36xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX3exX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX52xX1bxX10xX22xXdxX6xX52xX2xX177xX149xX52xX2cxX10xX131xX7xX52xX2xX170xX175xX138xX52xX35dxX149xX22xX138xX2xX181xX13axX181xX177xX170xXexX138xX177xX13axX147xX13axX5xX149xX36xX187xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX7xX1exX1fxXexX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX5xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxX36xX36xX36xX3xX18xX1xX3cxX2cxX3exX3xX2cxX3exX42xX43xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX33xX1xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX22xXdxX9fxX12xX0xX7xXexX6fxX1exX2cxX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9dcxXf5xX4xX3xXcxX1xX337xX3xXexXdxX70xX31xX3xX1xX25cxXcaxX3xX1xXe8xX2cxX3xX138xX3xXexX251xX2cxX3xXexX1xX23xXexX3xX5xX2bxX2cxX3xX77xX23xX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX13xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxXaxX3xX1xX6fxX10xX4a2xX9xXaxX52xX2cxX1exX2cxX3exX2e5xX2cxX3exX1xXdxX10xXbxX52xX22xX31xX4xX2e5xXexX1xX1exX2e5xXexXdxX10xX31xX2e5xX1xX31xXcaxX2e5xX1xX1exX2cxX2e5xX138xX2e5xXexX6xX2cxX2e5xXexX1xXdxXexX2e5xX5xX1exX2cxX2e5xX77xXdxX2e5xX22xXdxX4xX1xX2e5xXexX6xX2e5xX4xX1xX6xX31xX2e5xXbxX1xXdxX52xX2xX181xX170xX2xX149xX177xX36xX1xXexX1bxXaxX12xX9dcxXf5xX4xX3xXcxX1xX337xX3xXexXdxX70xX31xX3xX1xX25cxXcaxX3xX1xXe8xX2cxX3xX138xX3xXexX251xX2cxX3xXexX1xX23xXexX3xX5xX2bxX2cxX3xX77xX23xX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX13xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX6fxX1exX2cxX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX22xXaxX12xX9dcxX1axX3xX18xX1xX15xX2cxX3exX3xX4xX1xX23axX3xXexX28xX3xX5xX2bxX2cxX3xX13xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxX3xX73xX6xX2cxX3exX3xX77xX6cxX2cxX3exX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX6fxX46xX3xX5xX3c4xXdxXecxX3xX4xX6cxX2cxX3exX3xX9fxX2a2xXdxX3xXexXdxX23axXbxX3xXexX221xX4xX3xXexX5f1xX2cxX3exX3xX4xX42xX43xX2cxX3exX3xX4xX1fxX4xX3xX77xXdxXa1xX2cxX3xXbxX1xX1fxXbxX3xXbxX1xXe4xX2cxX3exX3xX2cxX3exX255xX6xXecxX3xX1xX31xXcaxXa1xX2cxX3xX9dcxXf5xX4xX3xXcxX1xX337xX3xXd5xX61xX78xX3xXcxXdaxX2cxX1xXddxX3xX73xX6xX2cxX3exX3xXexXa5xXbxX3xXexX6fxX31xX2cxX3exX3xX4xX1xX251xX2cxX3xX4xX1xX964xX2cxX1xX3xX4xX3cxX2cxX3exX3xXexX1fxX4xX3xX570xX31xX28xX2cxX3xX5xX2e3xX3xX3exXdxX23axXexX3xX1bxX735xXecxX3xX18xXdxX2cxX1xX3xX22xX1exX6xX2cxX1xXecxX3xX9fxXa5xX2cxX3xX4xX1xX31xXcaxX1axX2cxX3xX7xX28xX2cxX3xXbxX1xX24dxX1bxX3xX3exXdxX6xX3xX7xX50xX4xX36xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX22xXdxX9fxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX24dxX1bxX3xX1f1xX31xXcaxX70xX2cxX3xX4xX237xX3xXexX1xX70xX1bxX3xX13axX3xX48xX49xX3xX73xX25cxX3xX73xXdxX3a1xX31xX3xX18xXdxXa1xX2cxX3xX4xX3cxX2cxX3exX3xX77xX15xX3xX1xX23axXexX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX5xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxXaxX3xX1xX6fxX10xX4a2xX9xXaxX52xX2cxX1exX2cxX3exX2e5xX2cxX3exX1xXdxX10xXbxX52xX4xX6xX1bxX2e5xX48xX31xXcaxX10xX2cxX2e5xX4xX1exX2e5xXexX1xX10xX1bxX2e5xX13axX2e5xX48xX6xX2e5xX22xX31xX2e5xX22xXdxX10xX31xX2e5xX18xXdxX10xX2cxX2e5xX4xX1exX2cxX3exX2e5xX77xX1exX2e5xX1xX10xXexX2e5xX22xXdxX4xX1xX2e5xXexX6xX2e5xX5xX1exX2cxX2e5xX4xX1xX6xX31xX2e5xXbxX1xXdxX52xX2xX181xX138xX175xX138xX175xX36xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX3exX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX52xX1bxX10xX22xXdxX6xX52xX2xX177xX149xX52xX2cxX10xX131xX7xX52xX2xX170xX177xX170xX52xX2xX175xX175xX22xX177xX2xX147xX13axX2xX149xX149xXexX181xX175xX170xX147xX181xX5xX149xX36xX187xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX7xX1exX1fxXexX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX5xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxX36xX36xX36xX3xX18xX1xX3cxX2cxX3exX3xX2cxX3exX42xX43xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX3xX4bxX4cxX3xX33xX1xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX22xXdxX9fxX12xX0xX7xXexX6fxX1exX2cxX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX24dxX1bxX3xX1f1xX31xXcaxX70xX2cxX3xX4xX237xX3xXexX1xX70xX1bxX3xX13axX3xX48xX49xX3xX73xX25cxX3xX73xXdxX3a1xX31xX3xX18xXdxXa1xX2cxX3xX4xX3cxX2cxX3exX3xX77xX15xX3xX1xX23axXexX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX5xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxXaxX3xX1xX6fxX10xX4a2xX9xXaxX52xX2cxX1exX2cxX3exX2e5xX2cxX3exX1xXdxX10xXbxX52xX4xX6xX1bxX2e5xX48xX31xXcaxX10xX2cxX2e5xX4xX1exX2e5xXexX1xX10xX1bxX2e5xX13axX2e5xX48xX6xX2e5xX22xX31xX2e5xX22xXdxX10xX31xX2e5xX18xXdxX10xX2cxX2e5xX4xX1exX2cxX3exX2e5xX77xX1exX2e5xX1xX10xXexX2e5xX22xXdxX4xX1xX2e5xXexX6xX2e5xX5xX1exX2cxX2e5xX4xX1xX6xX31xX2e5xXbxX1xXdxX52xX2xX181xX138xX175xX138xX175xX36xX1xXexX1bxXaxX12xX13xX24dxX1bxX3xX1f1xX31xXcaxX70xX2cxX3xX4xX237xX3xXexX1xX70xX1bxX3xX13axX3xX48xX49xX3xX73xX25cxX3xX73xXdxX3a1xX31xX3xX18xXdxXa1xX2cxX3xX4xX3cxX2cxX3exX3xX77xX15xX3xX1xX23axXexX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX5xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX6fxX1exX2cxX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX22xXaxX12xX211xX1xX43xX3xXexX1xX639xX4xX3xX1xXdxXa1xX2cxX3xX73xX43axX2cxX3exX3xX77xX2ecxX3xX4xX1fxX4xX3xX3exXdxX28xXdxX3xXbxX1xX1fxXbxX3xXbxX1xXe4xX2cxX3exX3xX4xX1xX15xX2cxX3exX3xX22xX23xX4xX1xX3xX2cxX70xX2cxX3xX73xX23axX2cxX3xX2cxX6xXcaxXecxX3xX1xX31xXcaxXa1xX2cxX3xX13xX24dxX1bxX3xX1f1xX31xXcaxX70xX2cxX3xXd5xX61xX78xX3xXcxXdaxX2cxX1xXddxX3xX4xX237xX3xXexX1xX70xX1bxX3xX13axX3xX48xX49xX3xX73xX49xX3xX570xX31xX6xX3xX175xX2xX3xX2cxX3exX78xXcaxX3xX18xX1xX3cxX2cxX3exX3xXbxX1xX1fxXexX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX1xX70xX1bxX3xX735xX3xX22xX23xX4xX1xX3xXexX28xX3xX5xX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX1xXdxX3xXd5x11f02xXcxX2e2xX13xX33xXddxX3xX1bxX2a2xXdxXecxX3xX73xX25cxX3xX73xXdxX3a1xX31xX3xX18xXdxXa1xX2cxX3xX4xX3cxX2cxX3exX3xX77xX15xX3xX1xX23axXexX3xX22xX23xX4xX1xX36xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX22xXdxX9fxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX31xX5xX12xX0xX22xXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6fxXaxX12xX0xX52xX22xXdxX9fxX12xX0xX52xX22xXdxX9fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1xX31xXexX1xX1exX6fxXaxX12xX67axde0dxX3xX61xX31xXcaxX3a1xX2cxX0xX52xXbxX12
Vũ Huyền